Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 01 – Στρατηγικός προγραμματισμός διενέργειας προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού

Από 1.1.2019, προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, διενεργούνται βάσει πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

 • 17 Δεκεμβρίου 2018, 02:58 | Παύλος

  Παρακαλώ να ξεκινήσει η αναγνώριση του Β.Ε.Κ. απο τα Ι.Ε.Κ. ώστε να τους δίνετε η δυνατότητα να βρίσκουνε εργασία όσοι έχουν αποφοιτήση απο μία τεχνική σχολή και δεν έχουν αποκτήσει ακόμη το δίπλωμα απο την σχολή τους.
  Επίσης να προτιμούνται σε σχέση με αυτούς που δέν έχουν τελειώσει κάποια τεχνική σχολή.

 • 16 Δεκεμβρίου 2018, 13:39 | ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Επιβάλλεται να γίνουν άμεσα προσλήψεις τακτικού προσωπικού μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ, ΔΕ Ημερήσιων φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς Χώρους του ΥΠΠΟΑ που υπολειτουργούν. Ο Πολιτισμός και ο Τουρισμός αποτελούν την αιχμή της ανάπτυξης της οικονομίας μας και δεν πρέπει να αφήνονται στην τύχη τους, αλλά να στελεχώνονται με εξειδικευμένο προσωπικό από ΙΕΚ (φυλάκων μουσείων και αρχ. χώρων) με κρατική πιστοποίηση (εξετάσεις από τον ΕΟΠΠΕΠ). Επίσης πρέπει να υπάρχει επαρκές αριθμητικά εποχικό προσωπικό (συμβασιούχοι) κατά το θερινό διάστημα (Απρίλιος-Οκτώβριος) που υπάρχουν περισσότεροι επισκέπτες στους χώρους αυτούς.

 • 14 Δεκεμβρίου 2018, 17:49 | Κωνσταντίνος

  Γεια σας!
  Πρέπει να ασχοληθείτε πολύ σοβαρά με το θέμα της ρήτρας-πρόβλημα στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με την οποία υπάλληλος του Δημοσίου δεν του επιτρέπεται να συμμετάσχει σε επόμενη προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. εάν δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον διορισμό του/της. Με αυτόν τον τρόπο εγκλωβίζονται άνθρωποι σε φορείς του Δημοσίου σε θέσεις και εργασιακά αντικείμενα που δεν επιθυμούν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην έχει ένας υπάλληλος το δικαίωμα να διεκδικήσει εκ νέου μια θέση στο Δημόσιο, επειδή δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα πενταετία από τον διορισμό του. Ποιος ο λόγος της πενταετίας;; Ακόμη, θα ήταν δυνατόν να μειωθεί αυτό το χρονικό διάστημα από 5 σε 2 χρόνια, οπότε ένας δόκιμος υπάλληλος καθίσταται μόνιμος. Διερωτώμαι, ποιο είναι το λογικό επιχείρημα πίσω από αυτήν ρήτρα-εμπόδιο…Είναι ηλίου φαεινότερων ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να δύναται να διεκδικεί εκ νέου μια θέση στο Δημόσιο με νόμιμο τρόπο μέσα από διαδικασίες Α.Σ.Ε.Π. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό αποτελεί μια ρήτρα-πρόβλημα που εγκλωβίζει πολλούς ανθρώπους καθώς ακόμα κι αν πριν την πενταετία παραιτηθούν από τη θέση τους ,δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε νέα προκήρυξη-διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. αλλά πρέπει να περιμένουν να παρέλθει πενταετία από τον προηγούμενο διορισμό τους, χάνοντας έτσι επαγγελματικές ευκαιρίες για θέσεις που τους ενδιαφέρουν πολύ! Δεν γίνεται αντιληπτό, ότι έτσι ενισχύεται σε ένα βαθμό και η υποπαραγωγικότητα του υπαλλήλου καθώς παραμένει να εργάζεται σε μια θέση το αντικείμενο της οποίας δεν τον ενδιαφέρει;;!! Γιατί υπάρχουν ,λοιπόν, αυτά τα ανεξήγητα στεγανά; Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή σε αυτή την παράμετρο, η οποία όμως προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα και αδικίες ιδιαιτέρως απέναντι στους νέους ανθρώπους που με τα προσόντα τους το μοναδικό που ζητούν είναι το αυτονόητο δικαίωμά τους για ίση και δίκαιη μεταχείριση και διεκδίκηση των θέσεων εργασίας.

  Π Ρ Ο Τ Α Σ Η: Να αρθεί η ρήτρα της υποχρεωτικής πενταετούς παραμονής σε θέση του Δημοσίου/Ν.Π.Δ.Δ./Ο.Τ.Α. από προηγούμενο διορισμό, ως προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος εκ νέου σε προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.!!

 • 13 Δεκεμβρίου 2018, 11:22 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ

  Καλημέρα

  Θα ήθελα να προτείνω κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, στις εκάστοτε προκηρύξεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να επισυνάπτονται σκαναρισμένα, και όχι να χρειάζεται να φωτοτυπηθούν και να αποσταλούν ταχυδρομικώς. Κατά αυτόν τον τρόπο, κάνοντας ηλεκτρονική τη διαδικασία μειώνονται τόσο το κόστος όσο και ο χρόνος προετοιμασίας του υποψηφίου, προκειμένου να συμμετέχει σε προκηρύξεις.

 • 13 Δεκεμβρίου 2018, 09:05 | Βασίλης

  Καλημέρα!

  Θα κοιτάξετε το πρόβλημα με την δεκαετή παραμονή στην παραμεθόριο; Δεν αντιλαμβάνεστε ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με την αναφορά στο νόμο της κινητηκοτητας για τα επτά έτη, ελάχιστης παραμονής; Έχει εγκλωβιστεί πληθώρα κόσμου λόγω μιας επιλογής μεταξύ εργασίας ή ανεργίας.
  Εφόσον δώσατε προνόμια για την επιλογή υπηρεσίας σε παραμεθόριες επιλογές και την διετή παραμονή σε αυτές, γιατί δεν το εξισώσατε με τις ήδη υπάρχουσες θητείες σε παραμεθόριες περιοχές; Γιατί δεν βοηθάτε τους υπαλλήλους να κινηθούν ελεύθερα χωρίς κολλήματα, να αφοσιωθούν στην εργασία τους, σε ήρεμη ψυχολογική και οικονομική κατάσταση, και οχι να αναλώνονται στο πώς θα βρουν τρόπους να ξεφύγουν;

  Πιστεύω ότι πρέπει να το δείτε.

  Με εκτίμηση