Άρθρο 37 : Ανάπτυξη Περιφερειακού Λιμενικού Συστήματος

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Ρ.Α.Λ., προσκαλεί τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, είτε να συγχωνευθούν μεταξύ τους προς τον σκοπό δημιουργίας Ανώνυμης Εταιρείας, είτε να προσχωρήσουν σε ένα από τα Λιμενικά Δίκτυα του παρόντος, με ειδικότερα κριτήρια εφαρμογής της λιμενικής Πολιτικής που καθορίζονται για τα Λιμενικά Ταμεία από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
2. Με βάση τις προτάσεις των Δημοτικών ή Διαδημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Γραφείων στην πρόσκληση της προηγούμενης παραγράφου εκπονείται με ευθύνη των Υπουργείων Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου ολοκληρωμένο σχέδιο συνενώσεων Λιμενικών Ταμείων σε Περιφερειακά Δίκτυα Λιμένων – Ανώνυμες Εταιρίες κατ’ αναλογία των Δικτύων του άρθρου 35 παρ. 1 του παρόντος, τα οποία ιδρύονται δια νόμου.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 09:05 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

  – Η δημιουργία Λιμενικών Δικτύων σύμφωνα με την πρόταση του Σχεδίου, λαμβάνει υπόψη μόνον τα συμφέροντα των «μητρικών» ΑΕ με αποτέλεσμα να θίγει κατά κύριο λόγο τα συμφέροντα των «θυγατρικών» ΑΕ, ο αναπτυξιακός ορίζοντας των οποίων περιορίζεται δραστικά καθώς η μετοχή τους εισφέρεται στη «μητρική» ΑΕ χωρίς να προβλέπεται καμία ασφαλιστική δικλείδα.
  – Αφαιρεί, ουσιαστικά από τις «θυγατρικές» ΑΕ, κάθε δικαίωμα άποψης στη διαχείριση των συμφερόντων τους.
  – Τις εντάσσει με συνοπτικές και ισοπεδωτικές διαδικασίες σε μία απρόσωπη ΑΕ, καταστρατηγώντας τον κοινωφελή υπέρ του δημοσίου σκοπό τους, ενέργεια που αποβαίνει εις βάρος του συμφέροντος των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών που συγκροτούν, τελικά, το δημόσιο συμφέρον.

  Ειδικότερα και επειδή οι Οργανισμοί Λιμένων ΑΕ που εντάσσονται στο Αττικό Δίκτυο Λιμένων:
  * Έχουν δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης τις οποίες το Σχέδιο Νόμου θα έπρεπε να ενθαρρύνει και όχι να ανακόπτει θυσιάζοντάς τις, στο βωμό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των «μητρικών» ΑΕ, με συνοπτικές διαδικασίες και ισοπεδωτικές διατάξεις.

  * Επιτελούν στο πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος και τον κοινωφελή τους σκοπό που στους κρίσιμους αυτούς καιρούς είναι πολύ σημαντικός για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες και που με τη δημιουργία των Λιμενικών Δικτύων, ο σκοπός αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί από μία απρόσωπη «μητρική» ΑΕ.

  * Δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αντίθετα συνεισφέρουν σε αυτόν με την τακτική και κατ’ έτος απόδοση μερισμάτων, Φ. Π. Α., φόρων, εισφορών και λοιπών τελών.

  * Επιτελούν τον κοινωφελή τους σκοπό, και λειτουργώντας πάντα στο πλαίσιο του ετήσιου και μάλιστα πλεονασματικού, προϋπολογισμού τους, συμβάλουν σημαντικά στην τοπική ανάπτυξη.

  Προτείνουμε να επανεξεταστεί το θέμα της συνένωσης των λιμανιών όχι μόνο στη βάση των συμφερόντων των «μητρικών» ΑΕ, αλλά και, κυρίως στη βάση των συμφερόντων των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών.

  Συγκεκριμένα και εφόσον κριθεί ότι οπωσδήποτε πρέπει να συνενωθούν λιμάνια (αν και δεν υπάρχει, κανένας -πέραν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των «μητρικών» ΑΕ- προφανής λόγος συνένωσης τους), προτείνουμε να εξετασθεί και η λύση της συνένωσης λιμανιών με κοινές δραστηριότητες και συμφέροντα όπως για παράδειγμα (στην περίπτωση του Αττικού Δικτύου) της ΑΕ «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας» με την ΑΕ «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας» η οποία προκύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Σχεδίου Νόμου, από τη μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας σε ΑΕ και τη συνένωση με αυτήν των Λιμενικών Ταμείων Νομού Ευβοίας, Αιδηψού, Αλιβερίου, Ερέτριας, Καρύστου, Κύμης, Λίμνης, Μαρμαρίου, Σκύρου, Στύρων και Ωρεών.

 • 27 Δεκεμβρίου 2012, 15:09 | Κονιδάρης Τάσος

  Κατ αρχάς δεν γίνεται καμία αναφορά στα Κρατικά Λιμενικά Ταμεία(πχ Λέσβου,Ζακύνθου,Χαλκιδικής).Όσον αφορά τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία αυτά ειναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και η αλλαγή του καθεστώτος τους χωρίς την συνέργεια του υπουργείου Εσωτερικών δημιουργεί νομικά προβλήματα.Παράλληλα δεν τίθεται κανένας χρονικός η γεωγραφικός περιορισμός για την ενσωμάτωση στα νέα λιμενικά συστήματα η στην δημιουργία νέων Α.Ε,από τα υπαρχόντα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.Έτσι πχ το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαντορίνης μπορεί θεωρητικά να αποτελέσει μια νέα Α.Ε σε συγχώνευση με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος!ή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου να επιλέξει να ενταχθεί στο νέο Λιμενικό Σύστημα Βορείου Ελλάδος!!Επίσης δεν δίνεται η δυνατότητα σε ένα ΔΛΤ να αποτελέσει απο μόνο του μια Α.Ε εφ όσον ο κύκλος εργασιών του το επιτρέπει.Παράλληλα δεν υπάρχει αναφορά για εκείνα τα Δ.Λ.Τ που θα αρνηθούν μία από τις παραπάνω λύσεις.
  Τέλος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στη χώρα υπάρχουν 800 περίπου λιμενικές εγκαστάσεις χωρίς καμιά διαχειριστική αρχή,και πολλές φορές χωρίς να έχουν νομιμοποιηθεί ως λιμενικά έργα.Κάποιες απο αυτές τις λιμενικές εγκαστάσεις έχουν τεράστια σημασία για τις τοπικές κοινωνίες(πχ. Λευκίμμη,Διαπόντιοι Νήσοι,αλιευτικά καταφύγια κτλ.)χωρίς να κανείς να έχει την αρμοδιότητα για έργα συντήρησης ή αποκατάστασης ζημιών.Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο δεν γίνεται καμιά αναφορά σε αυτά.

 • 22 Δεκεμβρίου 2012, 21:33 | Όλγα

  Κατ’αρχάς θα ήθελα να επισημάνω ότι πουθενά στο σχέδιο νόμου δεν γίνεται σαφής αναφορά για τα κρατικά Λιμενικά Ταμεία και ποιό θα είναι το μέλλον τους.
  Αν υποθέσουμε ότι τα κρατικά Λιμενικά Ταμεία συγχωνευτούν με τα Δημοτικά – Διαδημοτικά κλπ Λιμενικά ταμεία μιας Περιφέρειας για να συγκροτήσουν ένα Περιφερειακό Δίκτυο Λιμένων- ΑΕ, αναρωτιέμαι κατά πόσο αυτό το μόρφωμα θα είναι βιώσιμο και λειτουργικό όταν θα περιλαμβάνει λιμένες και λιμενίσκους απομεμακρυσμένα μεταξύ τους (μπορεί και 50!!! σε μια Περιφέρεια), πολλές φορές σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές που θα διοικούνται ενιαία από που? την έδρα της Περιφέρειας? που θα βρίσκεται σε αποσταση 300 km ?

  Είναι ποτέ δυνατό να λειτουργήσει κάτι τέτοιο? Ή θα λειτουργούν όλα αυτά τα ταμεία ως ένα χαλαρό ενιαίο δίκτυο? συνεργαζόμενα μεταξύ τους για ποιό σκοπό?

  Αν πάλι θεωρήσουμε ότι τα Δημοτικά κλπ ταμεία μίας Περιφέρειας εντάσσονται στα ήδη διαμορφωμένα δίκτυα λιμένων (Αττικό κλπ), πως είναι δυνατόν τα συγκεκριμένα Δίκτυα (που θα λειτουργούν σε Διεθνές επίπεδο) να ασχολούνται με τις ανάγκες επισκευών και υποδομών που έχουν ανάγκη τα μικρότερα λιμάνια τα οποία δεν έχουν κανένα έσοδο αλλά μόνο έξοδα, αλλά είναι ζωτικής σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες?
  Μήπως τελικά η πιο λειτουργική λύση για τα μικρότερα λιμάνια είναι να μορφοποιηθούν δομές όπως τα Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία υπό την αιγίδα της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας?