Άρθρο 6: Αποστολή – Αρμοδιότητες

1. Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος εκτείνονται στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στα πλοία και στα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήματα, στους δημόσιους και ιδιωτικούς λιμένες και στις λιμενικές ζώνες αυτών, όπως ειδικότερα καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, ιδίως στο ν.δ. 444/1970 (ΦΕΚ 39 Α), στο άρθρο 29 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α), και πάντως δεν επεκτείνεται σε άλλους χερσαίους, παράκτιους ή θαλάσσιους χώρους, πλην των αναφερόμενων στο ν.δ. 444/1970.
2. Στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος και στον χώρο ευθύνης του περιλαμβάνονται ιδίως:

α. Η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση γενικής αστυνόμευσης, τροχαίας και ελέγχου της αλιείας.

β. Η πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και ιδίως του οργανωμένου που περιλαμβάνει την άσκηση δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.

γ. Η διαμόρφωση όρων και η εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας (maritime safety), ναυτικής ασφάλειας (maritime security), ασφαλούς διαχείρισης στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις και Κανονισμούς και ο έλεγχος εφαρμογής του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

δ. Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα.

ε. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

στ. Η λήψη μέτρων για την παρακολούθηση, την άσκηση αστυνόμευσης και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων.

ζ. Η παροχή υποστήριξης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

η. Η παροχή υποστήριξης για τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τους όρους και τις συνθήκες εργασίας επί των πλοίων, καθώς και για τη ναυτική εκπαίδευση.

θ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εκπλήρωση της αποστολής του και η συμμετοχή στις εργασίες των αντίστοιχων διεθνών οργανισμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη και προώθηση των ελληνικών θέσεων.

3. Για την εκτέλεση της αποστολής του, το Λιμενικό Σώμα εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό, συνεργάζεται με αρχές και υπηρεσίες του εσωτερικού ή και άλλων χωρών και συμμετέχει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διεθνών οργανισμών και φορέων για θέματα που αφορούν στην αποστολή του.

4. Οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος και το προσωπικό του τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την υλοποίηση της αποστολής του και βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία, όταν καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του. Συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και συμβάλλει στην άμυνα και ασφάλεια της χώρας.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 14:59 | AIKATERINH DHMOY

  Κάποιοι αλλοι Κρατικοί φορεις ΌΠΩς πχ η Δασική Υπηρεσία -ΔΑΣΑΡΧΕΊΑ-
  θεωρουν πως έχουν δικαιοδοσία στον αιγιαλό και παραλία ,οταν συμβαίνει το παραλιακό μέτωπο να είναι με βλάστηση.Πραγματι το ΝΔ444/1970 πρέπει να επαναδιατυπωθει για να μην δημιουργουνται παρανοήσεις στις αρμοδιότητες των Κρατικων Υπηρεσιων.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 11:40 | Χρήστος Αποστόλου

  Με το συγκεκριμένο άρθρο ουσιαστικά αποδυναμώνεται το Λιμενικό Σώμα ως προς την κύρια αποστολή του που είναι η λειτουργία του ως Σώμα ακτοφυλακής, ο προσανατολισμός του σε θέματα έρευνας / διάσωσης, αστυνόμευσης , προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό τον προσανατολισμό διασφάλιζε η σύσταση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η συμπερίληψη στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος στο άρθρο 6 αρμοδιοτήτων όπως «η παροχή υποστήριξης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας» και «η παροχή υποστήριξης για τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τους όρους και τις συνθήκες εργασίας επί των πλοίων, καθώς και για τη ναυτική εκπαίδευση» εμπλέκει εκ νέου το Λιμενικό Σώμα σε θέματα για τα οποία προβλεπόταν η σταδιακή απεμπλοκή του με τον νόμο για τη σύσταση του Αρχηγείου. Αυτό σημαίνει στελέχωση υπηρεσιών όπως για πχ οι Διευθύνσεις Ναυτικής Εκπαίδευσης και Εργασίας εις το διηνεκές με άνδρες και γυναίκες του Λιμενικού Σώματος. Αυτό το προσωπικό θα μπορούσε να βοηθήσει στην υλοποίηση της κύριας αποστολής του Σώματος σε θέματα ακτοφυλακής/ αστυνόμευσης στελεχώνοντας Λιμεναρχεία και περιφερειακές υπηρεσίες που αυτή τη στιγμή όχι μόνο είναι υποστελεχωμένα αλλά αδυνατούν να ανταποκριθούν στην εκτέλεση των βασικών τους λειτουργιών (καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, λαθρεμπορίου, παράνομης μετανάστευσης κλπ.). Την ίδια στιγμή που ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Ν. Δένδιας δηλώνει ότι οι υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα από το Δημόσιο θα στελεχώσουν υπηρεσίες γραφείου της αστυνομίας προκειμένου να βγουν οι αστυνομικοί στον δρόμο και ενώ πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι 3000 δημόσιοι υπάλληλοι που απομακρύνονται από τις υπηρεσίες τους θα αντικαταστήσουν αστυνομικούς σε υπηρεσίες γραφείου (διαβατήρια, ταυτότητες κα), στο Υπουργείο Ναυτιλίας ακολουθείται η αντίστροφη πορεία. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 Υπηρεσίες που μπορούν να στελεχωθούν με πολιτικούς υπαλλήλους θα εξακολουθήσουν να στελεχώνονται με άνδρες και γυναίκες του Λιμενικού Σώματος εντείνοντας τα προβλήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών που ασχολούνται με την ακτοφυλακή και την αστυνόμευση. Συμπερασματικά από τις διατάξεις του άρθρου 6 για την αποστολή του Σώματος θα πρέπει να απαλειφθούν τα σημεία ζ και η ενώ στο σημείο θ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η συμμετοχή στις εργασίες των αντίστοιχων διεθνών οργανισμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη και προώθηση των ελληνικών θέσεων θα αφορά σε θέματα που άπτονται της αποστολής του Λιμενικού Σώματος.
  Ευχαριστώ

 • 27 Δεκεμβρίου 2012, 23:22 | Μακης

  Δεν είναι δυνατόν το λιμενικό σώμα να απασχολείται σε καθήκοντα οικονομικού αναπτυξιακού και τεχνικού χαρακτήρα όπως η ναυτιλιακή πολιτική, η ναυτική εργασία και εκπαίδευση,, η πιστοποίηση των πλοίων κλπ. Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος πρέπει να περιοριστούν σε αστυνομικά, επιχειρησιακά θέματα που αφορούν εξ ορισμού το ένστολο προσωπικό και η χώρα μας έχει μεγάλη ανάγκη (περιορισμός λαθρομετανάστευσης, έρευνα και διάσωση, αστυνόμευση λιμένων κλπ.).

 • 19 Δεκεμβρίου 2012, 14:15 | Παναγιώτης

  Σε όλα τα παρακάτω πρέπει να ασκούν καθήκοντα Έλληνες Πλοίαρχοι Ε.Ν. κ όχι του αξιωματικοί του ΛΣ.: Η διαμόρφωση όρων και η εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας (maritime safety), ναυτικής ασφάλειας (maritime security), ασφαλούς διαχείρισης στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις και Κανονισμούς και ο έλεγχος εφαρμογής του σχετικού θεσμικού πλαισίου.
  Σε όλα τα μεγάλα εμπορικά λιμάνια του κόσμου οι Harbour Masters είναι πλοίαρχοι του Ε.Ν.

 • 15 Δεκεμβρίου 2012, 19:41 | THANASSIS PAPAS

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ Λ/Φ , ΥΠΑΞ ΚΑΙ ΑΞΚΩΝ ΤΟΥ Λ.Σ ΣΤΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ . ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 15 Δεκεμβρίου 2012, 12:24 | MARIOS

  Δεν είναι κατανοητό για ποιό λόγο εμμένουμε στην ασάφεια αυτή της κατά τόπου αρμοδιότητας η οποία μετά την εφαρμογή του Ν 3922 έχει προκαλέσει αντιδικίες με την ΕΛΑΣ και εξ αυτού του λόγου εχουν εκδοθεί τουλάχιστον δύο εισαγγελικές γνωμοδοτήσεις.Με δεδομένο ότι τα όρια του αιγιαλού και της παραλίας είναι ασαφή και μόνο απο αρμόδια κτηματική Υπηρεσία μπορουν να υποδειχθούν με ακρίβεια και χωρίς αμφισβήτηση (εκεί που έχου οριστεί )προτείνω η αστυνομική αρμοδιότητα ρητα να αναφέρεται σε περίφρακτους λιμένες ,πλοία και θάλάσσιο χώρο ,δίχως θολες και ερμηνευσιμες περιοχές .

 • 15 Δεκεμβρίου 2012, 12:26 | kotsos

  Εφόσον «Η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση γενικής αστυνόμευσης, τροχαίας» εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Λ.Σ. πότε επιτέλους θα εκσυγχρονίσετε το σύστημα S.I.S. και την βάση δεδομένων όπως της ΕΛ.ΑΣ και να μπορούμε επιτέλους να ελέγχουμε ταυτότητες, πινακίδες,διαβατήρια μέσω του δικού μας συστήματος?Γιατί πρέπει να έιμαστε συνεχώς αναγκασμένοι να απευθυνόμαστε στις αστυνομικές διευθύνσεις?
  Η τροχαία και η ασφάλεια έχουν ανάγκη ένα τέτοιο σύστημα αλλά υπάρχει μόνο στο υπουργείο και όχι στις υπόλοιπες Λιμενικές Αρχές.Γιατί?
  Και κάτι τελευταίο.Πότε επιτέλους θα διασυνδέσετε τα κανάλια επικοινωνίας έτσι ώστε όταν υπάρχει περιστατικό να μπορούμε άμεσα να ειδοποιούμε του συναδέλφους της Ελ.ΑΣ της Π.Υ. και το προσωπικό του ΕΚΑΒ?
  Ξέρω ότι και πάλι τίποτα δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ούτε να εκσυγχρονιστεί και αυτό με θλίβει υπερβολικά. Θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο αποδοτικοί και επιχειρησιακοί αν μας παρείχατε λίγο καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή.
  Ευχαριστώ

 • 13 Δεκεμβρίου 2012, 22:34 | EIRINIMAN

  ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΤΕΙ ΤΟ Ν.Δ 444/1970(ΦΕΚ 39Α)ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΤΟ Λ.Σ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΗΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ .ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.