Άρθρο 44: Έναρξη Δραστηριοτήτων της εταιρίας «Πλοηγική Α.Ε.»

1. Το πρώτο ΔΣ της εταιρίας σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου εκπονεί Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρίας που περιλαμβάνει αναλυτικά την δραστηριότητά της στο σύνολο του λιμενικού συστήματος της Χώρας, τον Οργανισμό Προσωπικού και Οικονομικό Προϋπολογισμό του πρώτου έτους λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη στοιχείο που προβλέπεται από τις ρυθμίσεις του ν. 3429/2005 (314 Α’) . Το ανωτέρω Επιχειρησιακό Σχέδιο εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου.
2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων και σε κάθε περίπτωση εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η Διεύθυνση της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, διατηρουμένου του Τμήματος …………..……., υπαγομένου στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών του Υπουργείου αυτού, δια του οποίου θα ασκείται εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρίας ως προς την παροχή πλοηγικών υπηρεσιών στους ελληνικούς λιμένες, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
3. α. Από την κατάργηση της δημόσιας υπηρεσίας το υπηρετούν προσωπικό των κατηγοριών Πλοηγών, Κυβερνητών, Μηχανοδηγών, Ναυτών, Εκτάκτων Κυβερνητών και Εκτάκτων Μηχανοδηγών απολύεται και προσλαμβάνεται από την ιδρυθείσα εταιρία του προηγουμένου άρθρου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε αντίστοιχη θέση που κατείχε στην Πλοηγική Υπηρεσία.
β. Το μισθολογικό σύστημα της εταιρίας ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου.
γ. Το προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης πριν την ανωτέρω μετατροπή και όλη η εφεξής υπηρεσία του στην α.ε. από τη σύστασή της θεωρείται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στην Πλοηγική Υπηρεσία.
4. Εφόσον οποιοσδήποτε υπάλληλος από τις ανωτέρω κατηγορίες δεν επιθυμεί την πρόσληψη του από την εταιρία τίθεται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α’/12-11-2012).

 • 27 Δεκεμβρίου 2012, 13:13 | ΝΙΚΟΛΑΣ

  Κύριε Υπουργέ στα άρθρα 44 και 47 παραβιάζεται αρχές τού συντάγματος που έχουν σχέση με την ισονομία και τη ισοτιμία των δημοσίων υπαλλήλων δημιουργώντας μεταξύ υπαλλήλων διακρίσεις και ανισότητες στο ίδιο σχέδιο νόμου.
  Γιατί κύριε υπουργέ το προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας το αντιμετωπίζεται διαφορετικά από οτι το προσωπικό του άρθρου 47 ενώ και τα δυο προσωπικά πηγαίνουν σε νεοσύστατες Α.Ε.
  Γιατί και στο προσωπικό του άρθρου 47 δεν του χαρίζεται το 49% της νεοσύστατης εταιρίας.
  Γιατί για το προσωπικό της Πλοηγικής να μην ισχύουν ότι και για το προσωπικό άλλων υπηρεσιών ή οργανισμών που μετατράπηκαν σε Α.Ε.

 • 26 Δεκεμβρίου 2012, 14:06 | Στάθης

  Να προστεθεί στο άρθρο 44, «ολοι οι μονιμοι δημόσιοι υπάλληλοι υπηρετούντες στην πλοηγική υπηρεσία να έχουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης συμπληρώνοντας ηλικία και υπηρεσία 72 έτη σε άθροισμα χωρίς όριο ηλικίας».

 • 23 Δεκεμβρίου 2012, 21:15 | Κούκουρας Ευάγγελος

  Αρθρο 44. Το οικονομικό θαύμα των Ελληνικών ΔΕΚΟ οφείλεται στις ρυθμήσεις του ν.3429/2005(314 α). Ασφαλώς και θα το προτίνω σε εταιρεία συγγενικού μου προσώπου.
  3,4. Δημιουργείται άνευ λόγου εργασιακή ανασφάλεια και τάσεις φυγής στούς νέους σε ηλικία πλοηγούς για τη θάλασσα και για τους μεγαλύτερους τη σύνταξη.

 • 23 Δεκεμβρίου 2012, 21:19 | anko

  Γιατί ενώ θα έχει την πλήρη διαβεβαίωση το υπηρετούν προσωπικό των κατηγοριών πλοηγών ,κυβερνητών,μηχανοδηγών,ναυτών,εκτάκτων κυβερνητών και εκτάκτων μηχανοδηγών ότι θα προσλαμβάνεται από την ιδρυθείσα εταιρία σε αντίστοιχη θέση που κατείχε στην πλοηγική υπηρεσία υπάρχει ο φόβος να μην επιθυμεί την πρόσληψή του από την εταιρία και άρα να τίθεται σε διαθεσιμότητα?

 • 23 Δεκεμβρίου 2012, 21:05 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΠΩΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΒΑΣΗ .
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΧΟΡΤΑΣΑΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑΤΑ .

 • 23 Δεκεμβρίου 2012, 19:18 | olga petrou

  Από όλη τη ρύθμιση το μόνο που ενδιέφερε το Υπουργείο είναι η κατάργηση των συμβάσεων του ναυτικού προσωπικού; Αυτό μπορούσε να γίνει συναινετικά όπως τεκμηριωμένα είχαν προτείνει οι πλοηγοί.

 • 23 Δεκεμβρίου 2012, 19:19 | spanos dimitrios

  Ουτε το Λιμενικό Σώμα ούτε το διοικητικό προσωπικό του ΥΕΝ μπορούν πλέον να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην νέα ΔΕΚΟ. Τίποτα δεν προβλέπεται για την στελέχωση της νέας εταιρίας, η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο με το ναυτικό προσωπικό. Διάταξη αόριστη και ασαφής

 • 23 Δεκεμβρίου 2012, 00:09 | ΜΟΛΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ. ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΟΙΟΨΗΦΕΙΑ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΑΥΤΩΝ, ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΟΥΛΙΑΞΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΤΑ ΠΛΟΙΑ (ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΑ ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΛΟΙΑ)ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΠΠΑΒΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΜΠΕΛΑΔΕΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΠΟ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2012, 10:19 | ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΩΣΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΧΤΕΙ.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΟΗΓΩΝ ΠΑΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΕΚΟ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΟΥΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΟΠΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ.

 • 21 Δεκεμβρίου 2012, 10:47 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΠΩΣ ΜΙΑ ΔΕΚΟ ΜΕ ΤΟΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΟΥΣ.ΒΕΒΑΙΑ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΙΘΑΝΩΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.ΙΣΩΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΟΙΟΥ ΣΕ ΩΡΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙ.ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΚΑΙ ΑΣ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΤΟΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ……

 • 20 Δεκεμβρίου 2012, 20:57 | ΣΤΑΘΗΣ

  Να προστεθεί το προσωπικό που σήμερα υπηρετεί στην Π.Υ να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ανεξαρτήτως ηλικίας με την προϋπόθεση να έχει σύνολο ηλικία και υπηρεσία ΝΑΤ 72 έτη .

 • 20 Δεκεμβρίου 2012, 12:27 | christos

  Η διάταξη είναι επιεικώς ασαφής κάθώς δεν διευκρινίζει αν το λιμενικό θα συνεχίσει με το προσωπικό του να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην υπό ίδρυση δέκο. Δεν αναφέρεται επίσης τίποτα για τη στελέχωση της νέας δέκο, για τη μηχανογράφησή της, καθώς και για νέες επενδύσεις, σύστημα αξιοκρατικών προσλήψεων πολιτικού και ναυτικού εξιδεικευμένου προσωπικού κ.α.

 • 18 Δεκεμβρίου 2012, 18:20 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΑΚΟΥΡΑΣ

  Γιατί επιμένετε τόσο πολύ στην ίδρυση μιας ΔΕΚΟ;

  Γιατί δεν λαμβάνετε υπόψη σας την πρόταση των Πλοηγών την οποία ενέκρινε η συσταθείσα επιτροπή του υπουργείου σας;

  Μήπως εξυπηρετούνται κάποια άλλα συμφέροντα;

 • 18 Δεκεμβρίου 2012, 13:49 | Κυριακή Κουντούρη

  Η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της εταιρίας τους πρώτους έξι και πλέον μήνες της λειτουργίας της που δεν θα παρέχει υπηρεσίες και δεν θα έχει έσοδα από που θα προέλθει; Θα γίνει ανάλωση του κεφαλαίου που της χαρίστηκε; Επιδότηση της δεν μπορεί να γίνει, κατ΄αρχήν λόγω της νομοθετημένης απαγόρευσης, περαιτέρω λόγω της μη εγγραφής της στον προϋπολογισμό. Θα καταστεί ελλειματική από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της. Δεν αντιλαμβάνομαι πως θα αντιμετωπισθούν νομικά και πραγματικά όλα αυτά τα ζητήματα με δεδομένο το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο κινείται το σύνολο της οικονομίας.

 • 17 Δεκεμβρίου 2012, 21:17 | ΦΑΝΟΣ

  Οι μόνιμοι Δημόσιοι υπάλληλοι δεν βγαίνουν σε διαθεσιμότητα αλλά μετατάσσονται σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες σύμφωνα με το Σύνταγμα .

 • 17 Δεκεμβρίου 2012, 20:00 | ΜΑΡΙΑ

  ΔΕΝ ΛΑΒΑΤΕ ΥΠΟΨΗΝ ΣΑΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΕ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΑΝ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΗΓΩΝ.

 • 17 Δεκεμβρίου 2012, 19:27 | ΕΛΕΝΗ

  ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΠΩΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΒΑΣΗ ΑΦΟΥ, ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΚΟ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΕΝ ΘΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΗ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΠΑΡΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ, ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ «ΒΙΩΣΙΜΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;; ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΑΒΑΤΕ ΥΠΟΨΗΝ ΣΑΣ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΗΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΛΥΝΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ;;;;;

 • 17 Δεκεμβρίου 2012, 09:27 | Κασμας Γεωργιος

  Αδυνατο να καταλαβω το πως θα λειτουργησει η νεα ΔΕΚΟ.
  Δεν προβλεπετε πουθενα ρυθμιση για την στελεχωση της εταιριας,δεν προβλεπονται
  καθολου επενδυσεις εκσυχρονισμου της υπηρεσιας.

  Κυριε Υπουργε γιατι δεν μπηκατε στον κοπο να ρωτησετε το ναυτικο προσωπικο
  της Πλοηγικης Υπηρεσιας αν δεχετε να συμετασχει στην νεα εταιρια(ΔΕΚΟ)????

  Κυριε Υπουργε τελικα απο οτι φαινεται το μονο που σας ενδιαφερει ειναι να
  ιδιοτικοποιηθει το ναυτικο προσωπικο της Πλοηγικης Υπυρεσιας και να ρυθμιστουν
  ατομα διοικησης και συμβουλων της νεας ΔΕΚΟ.

  Αποσυρετε την ρυθμιση τωρα./

 • 16 Δεκεμβρίου 2012, 20:31 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΗΓΩΝ

  Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΤ΄ΑΡΧΗΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ, ΠΙΘΑΝΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΚΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ,ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΣΟΔΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΔΑΠΑΝΕΣ,ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΟΛΑΣ.ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ,ΚΥΡΙΩΣ ΟΜΩΣ ΕΛΛΟΧΕΥΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΕΩΝ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΚΑΙ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΘΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ. ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΛΟΗΓΟΥΣ.

 • 15 Δεκεμβρίου 2012, 12:36 | Παναγιώτης

  Το όλο σχέδιο είναι στημένο στο πόδι. Είναι γεμάτο από ασάφειες κ «θολά νερά» καθώς καλείται κάποιος να το ψηφίσει κ εκ των υστέρων να παρουσιαστούν οι λεπτομέρειες του από καθοδηγούμενες μελέτες. Γενικότερα είναι στο πνεύμα περασμένων δεκαετιών που μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Στερείται δημιουργικής κ ξεχειλίζει από παλαιοκομματική κ παλαιοκρατικίστικη αντίληψη, που δεν συνάδει στις παρούσες ανάγκες του τόπου.