Άρθρο 32 : Εκπτώσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

1. Καθορίζονται ως υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, για την εξυπηρέτηση λόγων δημοσίου συμφέροντος, εκπτώσεις επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου κατά την διακίνηση με όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία, ανεξαρτήτως τρόπου δρομολογήσεως, των οριζομένων στους πίνακες που ακολουθούν κατηγοριών προσώπων και οχημάτων, για τις οποίες προβλέπεται δυνάμει ειδικών διατάξεων είτε η δωρεάν μεταφορά τους, είτε η ποσοστιαία χορήγηση έκπτωσης επί του ναύλου, στις οριζόμενες σε αυτές θέσεις των πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές. Ειδικότερα, οι πίνακες που προσδιορίζουν τις ως άνω κατηγορίες, το ποσοστό της δικαιούμενης έκπτωσης, της θέσης και των δικαιολογητικών βάσει των οποίων χορηγείται αυτή έχουν ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ I

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΛΟΥΣ
ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Α/Α                    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ – ΘΕΣΗ
1ΑΠΟΡΟΙ

(ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ, ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

ΜΕΧΡΙ 10 ΑΤΟΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΔΡΟΜ/ΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

(ΑΡΘΡΟ 5 Ν. 6059/34 Α΄/71)

100%

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

2ΠΑΙΔΙΑ

Α: ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΩΝ

 

 

 

Β: ΗΛΙΚΙΑΣ 5 – 10 ΕΤΩΝ

Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

100%

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ (ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ
ΔΥΟ ΜΙΑ ΚΛΙΝΗ)

 

50%

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ

 

3Α.
ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ

Β.
ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ

Γ.
ΒΟΗΘΟΙ Ή ΣΥΝΟΔΟΙ (ΘΕΡΑΠΕΝΙΔΕΣ Ή ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ) (ΑΝ.ΠΟΛ.)

Δ.
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

[ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (Α,Β,Δ) ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Γ)]

(ΑΡΘΡΟ 35 ΠΑΡ. 2
Α.Ν. 1324/49 (Α’/326), ΝΔ 3748/57 (Α’/178), Ν 4471/65 (Α΄/87), Α.Ν.
1487/50 (Α΄/179), Ν.Δ. 2366/53, Ν. 2805/54, Ν.Δ. 4089/60, Α.Ν. 971/49 (ΑΡΘ. 9
(Α’/105), Ν. 1285/82 ΑΡΘ. 12 (Α΄/115), Π.Δ. 379/83 ΑΡΘ. 2 (Α΄/136), Ν.
2682/99 ΑΡΘ. 4 (Α΄/35)

 

 

50%

 

ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΛΙΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΛΙΝΕΣ

4ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ

(ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΟΥΣ)

Ν. 3709

50%

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

5ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

(ΕΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ)

Ν. 1910/44 ΑΡΘ. 10 (Α΄/229)

50%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

6ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΝΑΤ

(ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ)

50%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

7ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Α.
ΑΞ/ΚΟΙ, ΑΝΘ/ΣΤΕΣ, ΥΠΑΞ/ΚΟΙ, Λ/Φ

(ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ)

Β. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΑΞ/ΚΟΙ, ΑΝΘ/ΣΤΕΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΡΧΙΚΕΛΕΥΣΤΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ.

Γ. ΔΟΚΙΜΟΙ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ, Υ/Ξ ΚΑΙ Λ/Φ ΤΟΥ Λ.Σ. ΟΤΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 50
ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΠΛΟΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

100%

 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΝΑΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 

Α/Α                     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1ΟΧΗΜΑΤΑ Λ.Σ.100%

2. Για τις μετακινήσεις των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις με αύξοντα αριθμό 01 έως 06 του πίνακα Ι, καθώς και της περίπτωσης 01 του πίνακα ΙΙ δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση.

3. Καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος η εκδοθείσα, κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου δεύτερου παρ. 6 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων τέταρτου και όγδοου του Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής : Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄145), υπ΄ αριθ. 3324.1/15/03/03-04-2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ Β΄438/2003), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ αριθ. 3324.1/20/03/15-05-2003 (ΦΕΚ Β΄643/23-05-2003) κ.α. των αυτών Υπουργών, με την οποία είχαν καθορισθεί ως υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, για την εξυπηρέτηση λόγων δημοσίου συμφέροντος, εκπτώσεις επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου κατά την διακίνηση με όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία των οριζομένων στους πίνακες Ι και ΙΙ αυτής κατηγοριών προσώπων και οχημάτων.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 12:17 | Σ.Ε.Ε.Ν.

  Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί απαράδεκτη και παράνομη οικονομική επιβάρυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων, αντικείμενη στο Σύνταγμα, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και στα Διεθνή Ανθρώπινα Δικαιώματα. Με το παρόν άρθρο επιχειρείται η δια νόμου επιβολή των υποχρεωτικών εκπτώσεων που μέχρι πρότινος προβλέπονταν με την εξίσου παράνομη και καταχρηστική ΚΥΑ 3324.1/15/03/03-04-2003.
  Τονίζουμε ότι η χορήγηση προνομίων σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες δύνανται να αλλάζουν κατά το δοκούν του εκάστοτε κυβερνώντα, στο βαθμό που δεν προβλέπει αποζημίωση των εταιρειών για αυτές είναι παράνομη και ανεπίτρεπτη προσβολή της οικονομικής ελευθερίας αλλά και άλλων βασικών δικαιωμάτων των ακτοπλοϊκών εταιρειών.
  Η κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποφασίζει η ίδια ανάλογα με την εμπορική της πολιτική τυχόν εκπτώσεις που επιθυμεί να χορηγεί. Η επιβολή εκπτώσεων ως δημόσια υπηρεσία χωρεί μόνο με ρητή πρόβλεψη αποζημίωσης για τη χορήγησή τους, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 12:54 | lazaros

  Για τις εκπτώσεις στα εισιτήρια των πλοίων σας γνωρίζω ότι στο Υ.Ε.Ν εκτός του προσωπικού του Λ.Σ και των συνταξιούχων του Λ.Σ , υπάρχουν και μόνιμοι υπάλληλοι εν ενεργεία και συνταξιούχοι του Υ.Ε.Ν που πρόσφεραν επί 35 έτη και τους αγνοείται..

 • 27 Δεκεμβρίου 2012, 23:11 | Μακης

  Απίστευτη παραδοχή διαπλοκής και επίδειξη εξουσίας από το Λιμενικό Σώμα με την πρόβλεψη 100% δωρεάν ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για όλα τα στελέχη τους…ακόμη και τους αποστράτους (θα είχε ενδιαφέρον η τεκμηρίωση της έκπτωσης αυτής στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου). Και μάλιστα όταν δεν υπάρχει καμία αναφορά σε φοιτητές και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προτείνεται ο περιορισμός των εκπτώσεων σε παιδιά, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και φοιτητές σε λογικά όρια (π.χ. 50%) και με πρόβλεψη αντίστοιχου αντισταθμόσματος για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που ούτως ή άλλως βρίσκονται σε βαθιά οικονομική κρίση.

 • 23 Δεκεμβρίου 2012, 22:50 | XILARI

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΗΛΟΥΣ? ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΥΤΟΙ?