Άρθρο 12: Καταμέτρηση πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού

1. α. Για πλοία, τα οποία εκτελούν πλόες εσωτερικού, για τα οποία εκδίδεται πιστοποιητικό καταμέτρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 973/71 (ΦEK 194Α /1971) όπως αυτός ισχύει, και τα οποία δεν διαθέτουν σε ισχύ διεθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 1373/83 (ΦΕΚ 92Α /1983) όπως αυτός ισχύει, πέραν της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του Ν.Δ. 973/71, θα υπολογίζεται και θα πιστοποιείται καταλλήλως και η ολική χωρητικότητα (GT) με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2014.
β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού, η διαδικασία διενέργειας της καταμέτρησης και πιστοποίησης της ολικής χωρητικότητας (GT) καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.
γ. Μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013 η ολική χωρητικότητα (GT) των ως άνω πλοίων θα λαμβάνεται ως ίση με την αριθμητική τιμή, στον πλησιέστερο προηγούμενο ακέραιο αριθμό, των κόρων ολικής χωρητικότητας τους (ΚΟΧ).

2. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα αλιευτικά σκάφη στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86, όπως έχει κάθε φορά τροποποιηθεί και ισχύει.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 11:40 | ΘΗΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ

  Άρθρο 12: Καταμέτρηση πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού

  Σας εκφράζουμε την θετική γνώμη μας για την έγγραφη αναφορά στα πιστοποιητικά καταμέτρησης των πλοίων που εκτελούν πλοες εσωτερικού, την εγγραφή και της ΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (GT)σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ. 973/71, θα λυθούν πολλά προβλήματα.
  Πρέπει όμως να λάβετε υπόψιν ότι ο υπολογισμός χωρητικοτήτων είναι απόλυτα διαφορετικός. Εαν όπως αναφέρετε στην παράγραφο γ. του παρόντος άρθρου ισοτιμιθει η αριθμητική τιμή των δυο χωρητικοτήτων ΚΟΧ και GT θα είναι μια πρωτοτυπία που μόνο στην Ελλάδα θα εφαρμόζετε και λόγω ότι η ολική χωρητικότητα (GT)υπολογίζεται διεθνώς με έναν τρόπο, έτσι θα είμαστε η μόνοι που την διεθνή ολική χωρητικότητα (GT) θα την έχουμε υπολογίσει έμμεσα με την εθνική νομοθεσία.
  Παραδειγματικά σας αναφέρω όταν ένα πλοίο αλλάξει σημαία τότε θα φαίνεται λάθος χωρητικότητα (GT) στα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του.
  Προτείνουμε κανονικά σύμφωνα με το Ν.Δ. 973/71 να υπολογίζεται η διεθνή ολική χωρητικότητα, να γίνεται εγγραφή στο πιστοποιητικό καταμέτρησης του πλοίου και να έχει ισχύ μόνο όταν το πλοίο αλλάξει τούς πλοες σε διεθνή. Επιπλέον θα δίνεται και η δυνατότητα να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος για το συγκεκριμένο πλοίο, τι θα πρόκυψη όταν το πλοίο για κάποιους λόγους (εργασία η πώληση) αλλάξει σημαία η πλοες.

  ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΘΗΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 11:59 | Σ.Ε.Ε.Ν.

  Δεδομένου ότι η καταμέτρηση των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων με τους κανόνες της Δ. Συμβάσεως 1969 έχει ως αποτέλεσμα GT σε αριθμό περί τα 30% – 50% μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα σε κοχ της καταμέτρησης με τον Ν.Δ. 973/71, τότε από 1/1/2014 όλα τα πλοία εσωτερικών πλόων θα έχουν επιπλέον επιβαρύνσεις διαφόρων ειδών (από πρόσθετα λιμενικά τέλη έως και πρόσθετα πιστοποιητικά).
  Ένα άμεσο παράδειγμα είναι το άρθρο 15 του σχεδίου Νόμου, σύμφωνα με το οποίο ένα πλοίο περί τους 900 κοχ σήμερα, την 1/1/14 θα είναι άνω των 1000 GT και συνεπώς θα απαιτείται να συμμορφωθεί με τον Ν. 3393/2005.
  Κατά την γνώμη μας το ορθότερο θα ήταν να θεωρείται ως GT αριθμός των κοχ (όχι μόνο μέχρι 31/12/2013) αλλά μέχρι το πλοίο να υποστεί σημαντικές μετασκευές, οι οποίες να αιτιολογούν την ονομαστική αύξηση της χωρητικότητάς τους.

 • 18 Δεκεμβρίου 2012, 18:42 | Νικολαος ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ

  Στο αρθρο 32
  ειναι λογικο τα μελη των Τοπικων Κλιμακιων Επιθεωρησης πλοιων να εχουν καποια εκπτωση στα εισητηρια ,οταν οι Λιμενικοι εχουν εκτωση 100% . Αφου ελεγχουν και υπογραφουν πιστοποιητικα για την Ασφαλεια των επιβατων και των πλοιων .

  Με βεβαιωση που θα εκδιδει ο Κεντρικος Λιμεςναρχης οπου
  ανηκουν .
  Τουλαχιστο στα Κεντρικα Λιμεναρχεια .Τουλαχιστον ενα 50%