Άρθρο 43 – Ακαδημαϊκή ταυτότητα σπουδαστών Α.Σ.Τ.Ε.

Οι διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή τους, εφαρμόζονται και για τους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.). Η διαδικασία έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους εν λόγω σπουδαστές καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

 • 17 Δεκεμβρίου 2019, 10:47 | ΠΕΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Τα φοιτητικά προνόμια όπως η εισητηριακή έκπτωση που συνδέονται με την δοιτητική ιδιότητα θα έπρεπε να είναι κοινά για όλους τους φοιτητές ασχέτως της βαθμίδας ή του αριθμού πτυχίων που κάποιος κατέχει. Άλλωστε ο έχων την ιδιότητα του φοιτητή αποκλείεται από άλλες κοινωνικές παροχές όπως επιδόματα ανεργίας ή κοινωνικά μερίσματα. Άρα θα ήταν θεμιτή η εξίσωση των παροχών σε όλους όσους κατέχουν την φοιτητική ιδιότητα.

 • 9 Δεκεμβρίου 2019, 08:59 | ντροπη

  Οι σχολές ΑΣΤΕ που σερβίρουν καφεδάκια με 1,5 χρόνο πρακτική (καφεδες) ειναι τριτοβάθμια και τα Επιστημονικά ΙΕΚ με πιστοποίηση λύκειο.
  Ντροπή δεν υπάρχει?

  Ακολουθήστε το σύστημα της Γαλλίας για την εκπαιδευτική κατάρτιση που δίνει μέχρι μεταπτυχιακά..

  Εδώ στο Ελλάντα ειμαστε επιστημονάρες όλοι οι άλλοι είναι κουτοί.

  Με ευθύνη της ΝΔ τα ΙΕΚ με 3,5 χρόνια σπουδες (2,5 + πιστοποιηση 1 ετος) όχι μόνο είναι Λύκειο σε επαγγελματικά δικαιώματα αλλά ουτε το επάγγελμ που εχουν εξειδικευτεί δεν μπορούν να εξασκήσουν (λογιστες με ψευτοάδειες λυκέιου)

  Απαράδεκτο + αντισυνταγματικό + συντεχνιακό.