Άρθρο 38 – Τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 4335/2015

Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 4353/2015 (Α΄ 176) αντικαθίσταται ως εξής: «δ) των εξετάσεων χορήγησης των Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας και Πληροφορικής»

  • 7 Δεκεμβρίου 2019, 23:10 | Νυχτερινός Επισκέπτης

    Στον τίτλο του άρθρου αναφέρεται ο νόμος 4335/2015, στο σώμα του άρθρου αναφέρεται άλλος νόμος (ο 4353/2015).
    Σε κανέναν από τους δύο όμως δεν υπάρχει κάτι σχετικό που να τροποποιείται.
    Τελικά το ΦΕΚ στο οποίο αναφέρεται το παρόν άρθρο, παραπέμπει στον νόμο 4354/2015 (Ενιαίο Μισθολόγιο).