Άρθρο 40 – Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας νέων Τμημάτων Α.Ε.Ι.

Αναστέλλεται η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των ακόλουθων Τμημάτων Α.Ε.Ι, που ιδρύθηκαν με τους νόμους 4559/2018 (Α΄ 142), 4589/2019 (Α΄ 13) και 4610/2019 (Α΄ 70):
1. Από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
α) Το τμήμα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Επιστημών των Ζώων
β) Το τμήμα Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
γ) Το τμήμα Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής
δ) Το τμήμα Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής
2. Από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
α) Το τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών
β) Το τμήμα Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
γ) Το τμήμα Μουσειολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
δ) Το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης
3. Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
α) Το τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
β) Το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας
γ) Το τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας
4. Από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο:
α) Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
β) Το τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας
γ) Το τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
δ) Το τμήμα Μηχανικών Βιοϊτρικής της Σχολής Μηχανικών
ε) Το τμήμα Χημικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών
στ) Το τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών
5. Από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο:
α) Το τμήμα Εθνομουσικολογίας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών
β) Το τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
6. Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας
7. Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:
α) Το τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
β) Το τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας
γ) Το τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
δ) Το τμήμα Μάρκετινγκ της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
ε) Το τμήμα Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
στ) Το τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών
8. Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:
α) Το τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας
β) Το τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
γ) Το τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
9. Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
α) Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
β) Το τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονίας
γ) Το τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
10. Από το Πανεπιστήμιο Πατρών:
α) Το τμήμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
β) Το τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
11. Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:
α) Το τμήμα Αγροτικής Οικονομίας της Σχολής Διοίκησης
β) Το τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης της Σχολής Διοίκησης
γ) Το τμήμα Δημόσιας Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας
Σε όλα τα ανωτέρω Τμήματα του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν ήδη ενταχθεί εγγεγραμμένοι φοιτητές πρώην Τμημάτων Τ.Ε.Ι. ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, η εκπαιδευτική λειτουργία συνεχίζεται μόνον όσον αφορά το σκέλος της υποστήριξης του προγράμματος σπουδών του πρώην Τμήματος Τ.Ε.Ι. ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

 • 18 Δεκεμβρίου 2019, 09:18 | Έφη Σίμου

  Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας δεν είναι ένα νέο Τμήμα.

  Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας αποτελεί τον καθολικό διάδοχο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) η οποία εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Άρθρα 57-61 του N.4610/2019).

  Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας έχει μακρά ιστορία και αποτελεί μία από τις παλαιότερες Σχολές Δημόσιας Υγείας της Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 1929 από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου (1928-1932) και τους Υπουργούς Υγιεινής Απόστολο Δοξιάδη και Αλέξανδρο Παππά, ως Υγειονομική Σχολή Αθηνών, μετά από πρόταση της Οργάνωσης Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών και τη συμβολή του Rockefeller Foundation. Τα επίσημα εγκαίνια της έλαβαν χώρα στις 16 Μαρτίου 1931, με κάθε επισημότητα, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 196 στους Αμπελόκηπους, όπου στεγάζεται έως σήμερα. Ο πρώτος διευθυντής της Σχολής ήταν ο υγιεινολόγος Frederick Norman White.

  Κατά την πρώτη δεκαετία της λειτουργίας της, σημείωσε σημαντικότατες επιτυχίες, όπως ενδεικτικά ο Ανθελονοσιακός Αγώνας και η βελτίωση της Σχολικής Υγιεινής.

  Ακόμα και στη διάρκεια της Κατοχής (1941-1944), η Υγειονομική Σχολή συνέχισε τη λειτουργία της.

  Από τις απαρχές λειτουργίας της Σχολή έχει υποστηρίξει σε μείζονα βαθμό τη χάραξη εθνικών πολιτικών υγείας της χώρας με κύρια αποστολή τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και την ανάληψη με ιδιαίτερη επιτυχία της αντιμετώπισης διαφόρων λοιμωδών νοσημάτων. Παράλληλα έχει συμβάλλει στην προστασία της υγείας του πληθυσμού με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσα από τη μελέτη και την επιστημονική έρευνα πάνω σε μία ευρεία βάση των επιστημών της δημόσιας υγείας.

  Οι Πολιτικές Δημόσιας Υγείας αναπτύσσουν και αξιολογούν προγράμματα και υπηρεσίες που επηρεάζουν και τροποποιούν τους παράγοντες που διαμορφώνουν και προάγουν την υγεία του ατόμου και του περιβάλλοντος στο οποίο ζει και εργάζεται.
  Παρά το γεγονός ότι οι κυριότερες αιτίες θανάτου παραμένουν τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα εγκεφαλικά επεισόδια και ο καρκίνος, η υγεία ενός πληθυσμού επηρεάζεται σημαντικά από την οικονομική κατάσταση καθώς και από παράγοντες και σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα όπως η παχυσαρκία, η κατάχρηση ουσιών, η μετακίνηση των πληθυσμών, η αντιμετώπιση της υπερσυνταγογράφησης και της κατάχρησης αντιβιοτικών, η βία, η ρύπανση του περιβάλλοντος, οι κίνδυνοι που αναδύονται από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Επιπλέον λόγω της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης τα χρόνια νοσήματα και η αποτελεσματική διαχείριση τους έχουν αναδειχθεί ως καθοριστικός παράγοντας διατήρησης της Δημόσιας Υγείας ενός πληθυσμού. Η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και σύνθεση των πραγματικών αναγκών ενός πληθυσμού, βάσει δεδομένων και σύγχρονων τεχνολογιών επεξεργασίας τους καθώς και η διασύνδεση των ευρημάτων με όλες τις υπηρεσίες υγείας αποτελεί το σημαντικότερο βήμα στην πρόοδο των προσπαθειών για την προστασία και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας που θα επιτρέψει τον αποτελεσματικό σχεδιασμό προγραμμάτων και υπηρεσιών με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων του συστήματος υγείας.
  Σε αυτό το πλαίσιο το αντικείμενο του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας στοχεύει στη σύγχρονη διατομεακή και πολυεπιστημονική θεώρηση των παραδοσιακών και κυρίως των σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας ως τρόπου προάσπισης της υγείας του πληθυσμού, αλλά και ως μέσο διατήρησης και προαγωγής του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, δημιουργώντας μια νέα γενιά στελεχών που θα έχουν τις δεξιότητες να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την εφαρμογή προγραμμάτων και υπηρεσιών προστασίας και προαγωγής της υγείας και κυρίως κουλτούρα πρόληψης, ποιότητας ζωής και ευζωίας στο γενικό πληθυσμό και σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.

  Εφη Σίμου
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

 • 18 Δεκεμβρίου 2019, 08:42 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Αξιότιμη κα Υπουργέ

  Ως ο τότε Κοσμήτορας της ΕΣΔΥ και βασικός διαπραγματευτής με την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την διευθέτηση του νομικού καθεστώτος της τότε ΕΣΔΥ σας είχα επισκεφθεί για να σας ενημερώσω για την πορεία των συζητήσεων ώστε να έχω και την βοήθειά σας αλλά και την συναίνεση σας για την δυνατόν καλύτερη λύση του ζητήματος.
  Το συμπέρασμα από αυτή την συνάντηση (όπως τουλάχιστον το κατάλαβα εγώ), ήταν ότι, παρά την ριζική αντίθεσή σας γενικά στο νομοσχέδιο που ετοιμαζόταν εκείνη την εποχή για τις συγχωνεύσεις ΤΕΙ με Πανεπιστήμια, η ΝΔ α) συμφωνούσε και υπεστήριζε την δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής β) αναγνωρίζοντας την διαχρονική προσφορά της ΕΣΔΥ στην εκπαίδευση και την Δημόσια Υγεία, υποστήριζε την ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ρόλου της, με την ένταξή της στο Πανεπιστημιακό σύστημα γ) με βάση τα παραπάνω δεν υπήρχε καταρχήν αντίρρηση για την ένταξή της ΕΣΔΥ στο ΠαΔΑ.
  Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι η αναστολή της έναρξης του προπτυχιακού του Τμήματος μας, όπως αυτή προβλέπεται στο σχετικό άρθρο, θα δράσει ακριβώς αντίθετα από τις προθέσεις σας όπως τουλάχιστον περιγράφονται παραπάνω, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις διακοπής της συνέχειας της 90χρονης λειτουργίας της ΕΣΔΥ (τότε), Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας τώρα, και ουσιαστικά τις προϋποθέσεις διάλυσης αυτής.
  Είμαι βέβαιος ότι η τροποποίηση της απόφασης σας ώστε το προπτυχιακό του Τμήματος μας, που ήδη έχει ολοκληρωθεί ως πρόγραμμα και έχει ήδη 6εγκριθεί από την Σύγκλητο του ΠαΔΑ, να ξεκινήσει το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος, υφιστάμενο την αποδεκτή και επιθυμητή από όλους αξιολόγηση «εν πτήση», είναι η καλύτερη δυνατή λύση.

  Α Βατόπουλος Καθηγητής ΠαΔΑ, Τέως Κοσμήτορας ΕΣΔΥ

 • 18 Δεκεμβρίου 2019, 00:36 | Γρηγόρης

  Τη στιγμή που καταργήθηκε μόνο ένα τμήμα ΑΕΙ σε όλη την χώρα γίνεται διαβούλευση για τμήματα που πρόκειται να λειτουργήσουν. Ακόμα εκεί στο Υπουργείο δεν γνωρίζετε τους λόγους για τους οποίους καταργήθηκε το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών;;; Ποιος εξυπηρετήθηκε απο αυτό μόνο ο Βόλος και η Πάτρα;; Υπήρχαν συμφέροντα απο την ίδρυση ενός ακόμα Ιστορικού Αρχαιολογικού στην Ελλάδα; Το τμήμα ΔΠΠΝΤ ιδρύθηκε στις 22-7-2004 και καταργήθηκε λίγες ημέρες από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Μπορεί ακόμα και σήμερα να διορθωθεί αυτή η αδικία από την ελληνική Βουλή και την αρμόδια ηγεσία του Υπουργείου, καθώς το τμήμα έχει ενεργούς φοιτητές, απόφοιτους και μέλη ΔΕΠ οι οποίοι είναι όμηροι και εγκλωβισμενοι του νόμου 4610/2019.

 • 18 Δεκεμβρίου 2019, 00:10 | Κωνσταντίνος

  Το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών αποτελεί ένα ξεχωριστό και μοναδικό τμήμα στον ακαδημαϊκό χάρτη της Ελλάδας. Σε μια χώρα με άφθονο πολιτισμικό πλούτο είναι αδικαιολόγητη η κατάργηση ενός τέτοιου τμήματος.

  Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις τους σε έναν ανταγωνιστικό κλάδο της χώρας διεθνώς, βοηθώντας στη βελτίωση και ανάπτυξη του. Επίσης, με τη γνώση νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή τους πάνω στη πολιτισμική διαχείριση, οι απόφοιτοι του τμήματος καθίστανται μοναδικοί σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο. Τέλος, στη ψηφιακή εποχή που ζούμε, οι απόφοιτοι του τμήματος αποτελούν σημαντικό εργατικό δυναμικό διότι διαθέτουν γνώσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.

  Η απόφαση κατάργησης του Τ.Δ.Π.Π.Ν.Τ. είναι μια επιπόλαιη και χωρίς καμία δικαιολογία κίνηση. Δεν εξυπηρετεί κανένα άμεσο συμφέρον και εξουδετερώνει έναν κλάδο που μπορεί να προσφέρει πολλά στη χώρα.

 • 17 Δεκεμβρίου 2019, 23:50 | Χριστίνα Σκαπετούλια

  Το Πανεπιστήμιο Πατρών τον περασμένο Απρίλιο αποκτά τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας. Το συγκεκριμένο τμήμα ιδρύεται στο Αγρίνιο εις βάρος του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών το οποίο καταργείται χωρίς καμία αιτιολογική έκθεση ενώ έχει περάσει από αξιολόγηση(ΑΔΙΠ) τον Ιανουάριο του 2019 και ενώ οι απόφοιτοί του έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα κλάδου πολιτιστικής διαχείρισης ενός νέου κλάδου που πολλά έχει να προσφέρει στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.Το νέο τμήμα είναι αντίγραφο του προηγούμενου τμήματος καθώς διδάσκουν οι καθηγητές του απλά έχει άλλη ονομασία και ο οδηγός σπουδών του καμμία σχέση δεν έχει με τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας.Ένας σύγχρονος κλάδος όπως αυτός της πολιτιστικής διαχείρισης πρέπει να στηριχτεί και το τμήμα είναι ανάγκη να επαναλειτουργήσει καθώς δεν υπάρχουν πολλά πανεπιστημιακά τμήματα που να τον στηρίζουν, κανένα τώρα πια που να συνδέει την πολιτιστική ανάπτυξη με τις νέες τεχνολογίες.

 • 17 Δεκεμβρίου 2019, 21:41 | Ελπίδα Πάβη

  Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί το καθολικό διάδοχο σχήμα της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, η οποία λειτουργεί από το 1929 αδιαλείπτως με αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα, και η οποία διαχρονικά έχει συμβάλει καθοριστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα.

  Το Τμήμα είναι πλήρως στελεχωμένο και αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε πλήρη ανάπτυξη τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, υλοποιούνται ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση ευρωπαϊκή και Ελληνική από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό που υποστηρίζει την εκπαίδευση και την έρευνα καθώς και εργαστήρια που είναι πιστοποιημένα και διαπιστευμένα, και στεγάζεται σε εξαιρετικές εγκαταστάσεις στην ιστορική έδρα της Σχολής. Έχει ιδρύσει Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, επανιδρύει τα μεταπτυχιακά της προγράμματα και έχει ήδη ολοκληρώσει το σχεδιασμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.

  Συνεπώς, είναι ένα απολύτως λειτουργικό Τμήμα με μόνη εκκρεμότητα την έναρξη του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών το έτος 2020-21.

  Σε αυτή την κατεύθυνση, η όποια νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να μην διακυβεύει τη λειτουργία του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 57 του ν.4610/2019, να διασφαλίζει τα προγράμματα σπουδών και ειδικότερα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 60 του ν.4610/2019 και να αναγνωρίζει την ετοιμότητά του να δεχθεί προπτυχιακούς φοιτητές το έτος 2020-21.

  Σήμερα, που όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα καταδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας, το οποιοδήποτε πλήγμα στη μοναδική Σχολή Δημόσιας Υγείας σε ελληνικό πανεπιστήμιο θα σηματοδοτήσει την αποεπένδυση στην υγεία του πληθυσμού μας.

  Ελπίδα Πάβη
  Καθηγήτρια
  Κοσμήτωρ Σχολής Δημόσιας Υγείας

 • 14 Δεκεμβρίου 2019, 21:12 | Αθανάσιος Φοίβος Μπέρδος

  Θέμα:
  «Σχετικά με το καταργημένο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο»

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

  Από το 1985, που ιδρύθηκε στο Αγρίνιο το πρώτο τμήμα ΑΕΙ, μέχρι και σήμερα, έχουν εκδοθεί από το επίσημο ελληνικό κράτος και δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διατάγματα και νόμοι που αφορούν στις πανεπιστημιακές σχολές Αγρινίου.

  Ιστορική Αναφορά στα Πανεπιστημιακά τμήματα με έδρα το Αγρίνιο:

  Αρχικά το 1985 με το Π.Δ. 325/1985 ιδρύθηκε το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με δώδεκα συνεχή χρόνια λειτουργίας στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με το Π.Δ. 95/1998 – ΦΕΚ Α 85/21-4-1998 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών από το Αγρίνιο στην Πάτρα όπου και εντάχθηκε στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

  Με το Π.Δ. 96/1998 – ΦΕΚ Α 85/21-4-1998 ιδρύθηκε το τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επίσης, με έδρα στο Αγρίνιο.

  Σύμφωνα με το Π.Δ. 110/2006 (ΦΕΚ 109/5-6-2006 τεύχος Α΄) εφαρμόστηκε η μετονομασία του τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (http://www.deapt.upatras.gr/).
  Τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων αποτελούσαν τη Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η οποία καταργήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 144/13-08-2009, και έτσι τα 2 τμήματα ανεξαρτητοποιήθηκαν (δεν ανήκαν σε Σχολή)

  Το 2004 ιδρύθηκε το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΠΝΤ) και εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ως ανεξάρτητο με έδρα το Αγρίνιο.

  Με το ΦΕΚ Α 156/4-9-2009 (άρθρο 40) ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο, στο οποίο εντάχθηκαν τα 3 τμήματα της πόλης (ΔΕΑΠΤ, ΔΠΦΠ, ΔΠΠΝΤ).
  Το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από 4 χρόνια, καταργήθηκε το 2013 (ΠΔ 89/2013 – ΦΕΚ 130/Α/5-6-2013) και τα 3 τμήματα εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρώντας την έδρα στο Αγρίνιο.

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ιδρυμένη στις 5-06-2013) του Πανεπιστημίου Πατρών.
  Με τον Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 70/07.05.2019) το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ΔΠΦΠ) μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (http://www.env.upatras.gr/) τον Μάιο του 2019 (Ν. 4610/2019) και εντάσσεται στη Πολυτεχνική Σχολή (ιδρυμένη στις 25-09-1967) του Πανεπιστημίου Πατρών.

  Το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών είχε ενταχθεί στην Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά καταργήθηκε το 2019 (ΦΕΚ 70/7.5.2019, τ. Α, σύμφωνα με το νόμο 4610/2019) για να αντικατασταθεί από το τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας που ιδρύθηκε το 2019 (ΦΕΚ 70/7.5.2019, τ. Α, σύμφωνα με το νόμο 4610/2019, http://www.ha.upatras.gr/) και εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
  Τέλος, ιδρύθηκε το 2019 το τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) (ΦΕΚ 70/7.5.2019, τ. Α, σύμφωνα με το νόμο 4610/2019) το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (ιδρύθηκε με το Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/7.5.2019, Α’ 70) του Πανεπιστημίου Πατρών.

  Αναφορικά με το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΠΝΤ) (http://www1.culture.upatras.gr/) :

  Ιδρύθηκε το 2004, και από το 2013 είχε ενταχθεί στην Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Λειτουργεί στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ανώτατης Παιδείας, με έδρα την πόλη του Αγρινίου, έχοντας ως αποστολή την προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά, την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και την κατάρτιση επιστημόνων ειδικευμένων στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, παραγωγής, διάδοσης και διαχείρισης των πολιτισμικών προϊόντων και δράσεων. Σύμφωνα με το ΠΔ ίδρυσής του, το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών έχει σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείρισή της και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά στον πολιτισμικό πλούτο της χώρας από την αρχαιότητα ως σήμερα, αλλά και σε σύγκριση με τους πολιτισμούς των μεσογειακών λαών.

  Η εκπαίδευση που παρέχει αποβλέπει ιδίως:
  στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων,
  στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίησή τους ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων των παραμέτρων της πολιτισμικής διαχείρισης στην Ελλάδα και
  στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα πολιτισμικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
  Το πρόγραμμα παρέχει ένα ευρύ σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, χρήσιμων σε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό και προγραμματισμό, τη διεύθυνση και οργάνωση πολιτιστικών υποδομών και δραστηριοτήτων, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.
  Παράλληλα, το πρόγραμμα επιδιώκει να διευρύνει, μέσω της έρευνας, τα όρια της επιστημονικής γνώσης γύρω από πεδία όπως:
  Οι θεσμοί, οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες του πολιτισμού σε όλες τους τις διαστάσεις (αισθητική, κοινωνική, νομική, κανονιστική, οικονομική, πολιτική, ιδεολογική, κ.ο.κ.).
  Οι αρχές, οι διαδικασίες και οι τεχνικές της διοίκησης και οργάνωσης πολιτιστικών οργανισμών.
  Τα ιδιαίτερα ζητήματα διοίκησης και οργάνωσης συγκεκριμένων κλάδων πολιτιστικής πρακτικής, από τα μουσεία και τη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς ως τις παραστατικές τέχνες ή τις εικαστικές τέχνες.
  Η πολιτιστική πολιτική τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές επίπεδο και οι διεθνείς μορφωτικές/πολιτιστικές σχέσεις.
  Τα γνωρίσματα και οι ιδιαιτερότητες της πολιτιστικής επικοινωνίας, των κοινών του πολιτισμού, της πρόσληψης του πολιτιστικού αγαθού και των αποτελεσμάτων της πολιτιστικής λειτουργίας.
  Η πολιτιστική διάσταση της κοινωνίας της πληροφορίας και οι εφαρμογές των προηγμένων τεχνολογιών στην πολιτιστική επικοινωνία και διαχείριση.

  Το Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος.
  Το πτυχίο που απονέμει είναι ενιαίο και προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις: Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων και Πολιτισμικής Πληροφορικής/Τεχνολογίας.
  Οι απόφοιτοι των 2 κατευθύνσεων ανήκουν στην βαθμίδα εκπαίδευσης ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης και μπορούν να συμμετέχουν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ μεταξύ των αποδεκτών τίτλων για την πλήρωση θέσεων ομώνυμων ή συναφών κλάδων και ειδικοτήτων των κλάδων ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης και ΠΕ Λαογράφων-Κοινωνικών Ανθρωπολόγων-Εθνολόγων.
  Παράλληλα, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Πολιτισμικής Πληροφορικής/Τεχνολογίας έχουν την δυνατότητα να διδάξουν σε Β’ ανάθεση στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μαθήματα σχετικά με την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, ενώ με βάση το ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (2009) εντάσσονται στο ΠΕ86 (Πρώην ΠΕ 19).

  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οχτώ (8) εξάμηνα σπουδών.
  Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής του τμήματος για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών διαδραματίζει το ότι το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών χαρακτηρίζεται από ιδιοπροσωπία σε σχέση με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και των άλλων Πανεπιστημίων της χώρας.
  Το Τμήμα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας τη διαχείριση των πολιτισμικών πόρων με τις νέες τεχνολογίες. Η διαχείριση του πολιτισμικού περιβάλλοντος και η σύνδεσή του με τις νέες τεχνολογίες αποτελεί αντικείμενο πανεπιστημιακής έρευνας και προβληματισμού με εντυπωσιακή αύξηση της σχετικής βιβλιογραφίας σε διεθνές επίπεδο από διακεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύοντας την ανάγκη εκπαίδευσης στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η δική μας.

  Το πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (http://www1.culture.upatras.gr/undergraduate/) συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).
  Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη (09-01-2019 έως 08-01-2023).

  Με βάση τη δομή και τους στόχους του Τμήματος, οι απόφοιτοί του είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε ένα μεγάλο φάσμα επαγγελματικών και ερευνητικών προκλήσεων με προφανή κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε:

  • Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισμού
  • Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες με αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη μουσείων και μνημείων
  • Οργανισμούς και Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο τη συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών για την τεχνολογία και τον πολιτισμό
  • Μουσεία, Πινακοθήκες, Εκθέσεις Τέχνης και Πολιτιστικούς Οργανισμούς με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών
  • Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες (εκπαιδευτική τεχνολογία)
  • Φορείς και Επιχειρήσεις με άμεση ή έμμεση σχέση με τον πολιτισμό και την τεχνολογία
  • Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στην προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς (3D Graphics, CD-ROM, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο – Internet), και εταιρείες διαχείρισης μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
  • Εθνικούς και Διεθνείς Φορείς και Οργανισμούς για την προβολή και διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς
  • Βιβλιοθήκες και Κέντρα Αρχειοθέτησης και Τεκμηρίωσης
  • Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα σε πολιτιστικούς τομείς

  Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών οι φοιτητές είναι σε θέση:
  Να έχουν γενικές γνώσεις για τον πολιτισμό, την πολιτισμική κληρονομιά και την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού, και ειδικές γνώσεις για τη μελέτη, επεξεργασία, διαχείριση, ερμηνεία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού.
  Να έχουν επίσης θεωρητική και πρακτική επιστημονική γνώση στα επιμέρους γνωστικά πεδία που συναποτελούν αυτό το γνωστικό αντικείμενο και τα οποία το Τμήμα θεραπεύει (πεδία των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και οικονομικών επιστημών, τέχνης, επιστημών μηχανικού και νέων τεχνολογιών).
  Να έχουν την ικανότητα αντίληψης, ερμηνείας και επίλυσης προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους αντικειμένου, μέσω της συγκέντρωσης και επεξεργασίας στοιχείων συναφών με το γνωστικό τους αντικείμενο.
  Να διαθέτουν δεξιότητες διαχείρισης δεδομένων και εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων σχεδιασμού, παραγωγής, διάδοσης και διαχείρισης των πολιτισμικών προϊόντων και δράσεων.
  Να έχουν την ικανότητα για τη χρήση των γνώσεων που απέκτησαν σε επαγγελματική δραστηριότητα.
  Να έχουν την επάρκεια για τη διοικητική και διαχειριστική στελέχωση φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση σε οργανισμούς και δραστηριότητες που αφορούν τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού, και των νέων τεχνολογιών με εφαρμογή στον πολιτισμό.
  Να έχουν αναπτύξει γνωστικές δεξιότητες και αυτονομία διαχείρισής τους, που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν την επιστημονική εκπαίδευση σε επόμενο κύκλο σπουδών.
  Να είναι εξοικειωμένοι με την «υπολογιστική σκέψη» (computational thinking) και να μπορούν να την εφαρμόσουν σε θέματα κατανόησης, διαχείρισης, ανάδειξης, προβολής του σύγχρονου πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ο όρος υπολογιστική σκέψη (computational thinking) αναφέρεται στην ανάλυση πολύπλοκων προβλημάτων με στόχο την κατανόησή και την επίλυσή τους.

  Το τμήμα ΔΠΠΝΤ διαθέτει και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που εγκρίθηκε, αρχικά, το 2014 με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3021Β/07.11.2014. Το Μάιο 2018, το ΠΜΣ επανιδρύθηκε σύμφωνα με νέα Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1626Β/10.05.2018. Ο σχετικός κανονισμός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4106Β/20.09.2018.
  Το ΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» (http://www1.culture.upatras.gr/graduate/).

  Το ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη διεπιστημονική έρευνα ανάμεσα στις γνωστικές περιοχές που διαμορφώνουν α) η μελέτη των πολιτισμών των αστικών χώρων και β) οι μέθοδοι αναπαράστασης και αλληλεπίδρασης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.

  Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών προερχόμενων από τις επιστημονικές περιοχές των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και οικονομικών επιστημών, της αρχιτεκτονικής, των ΜΜΕ, της πολιτισμικής διαχείρισης και της πολιτισμικής πληροφορικής, και η μετεκπαίδευσή τους στη μελέτη, σχεδιασμό και παρέμβαση σε ζητήματα που συνδέονται με την πολιτιστική προβολή και αναπαράσταση σε αστικά περιβάλλοντα.
  Επιπλέον, ερευνώνται ζητήματα ερμηνείας και σημειωτικής ανάλυσης της κοινωνικής πραγματικότητας όπως αυτή πλέον διαμορφώνεται με την εγκαθίδρυση και διαμεσολάβηση των ψηφιακών συστημάτων και τη δημιουργία νέων δυνητικών χώρων.
  Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η επέκταση της χρήσης τους έχει μετασχηματίσει τους αστικούς χώρους δημιουργώντας νέα πεδία δράσης και αναπαράστασης για τους κατοίκους και χρήστες των πόλεων. Οι πόλεις ως παλίμψηστα διαθέτουν ιστορικό περιεχόμενο που αναδεικνύεται και συμβολοποιείται όταν ιδεολογικοί, οικονομικοί ή αισθητικοί λόγοι το επιβάλλουν. Η μνήμη, ατομική και συλλογική, δημιουργεί και αναπαράγει αφηγήσεις και αστικούς μύθους παρουσιάζοντας διαφορετικές και όχι πάντα συμπλέουσες εκδοχές του παρελθόντος. Τα χωρικά πεδία συλλογικής έκφρασης, όπου οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις εξελίσσονται, είναι δημόσιοι χώροι όπως δρόμοι, πλατείες, στάδια, θέατρα, κινηματογράφοι, αρχαιολογικοί χώροι, τόποι μνήμης, μουσεία, εκθεσιακοί χώροι κ.λπ. Η άμεση σύνδεση των παραπάνω με τις εξελισσόμενες τεχνολογίες έχει ως αποτέλεσμα τη δικτύωση των πόλεων με χρόνους και χώρους, γεγονός που ενισχύει την πολιτισμική επικοινωνία των κατοίκων. Επιπλέον, αλλάζει την αισθητική της πόλης και παρεμβαίνει στη διαμόρφωση του πολιτισμικού κεφαλαίου. Το ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» αποσκοπεί στην εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη μελέτη και παρέμβαση τέτοιων μορφών αναπαράστασης στους αστικούς χώρους.

  Το Τμήμα διαθέτει Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, τις ισχύουσες λοιπές σχετικές νομικές διατάξεις και αποφάσεις, καθώς και τις διατάξεις του οικείου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών.
  Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα γνωστικά αντικείμενά του Τμήματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στο πεδίο των επιστημών που θεραπεύει ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του Τμήματος: ανθρωπιστικών, κοινωνικών και οικονομικών επιστημών, επιστημών τέχνης και μηχανικού, επιστημών νέων τεχνολογιών.
  Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου «Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πολιτισμική Διαχείριση και Τεχνολογία».

  Από το 2016 (22 Μαρτίου 2016), έχει ιδρυθεί Εργαστήριο στο τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών με ονομασία «Εργαστήριο Πολιτισμικής Τεχνολογίας» το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει αξιόλογο αριθμό προγραμμάτων και συνεργασιών.
  Το εργαστήριο θα έχει ως βασικό σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα, σε θέματα που αφορούν:
  • στην ψηφιοποίηση διαφόρων τύπων δεδομένων κάτω από διαφορετικές συνθήκες,
  • στην υποστήριξη διαδικασιών αναπαράστασης/αναζήτησης/επεξεργασίας στηριγμένων σε σημασιολογικά κριτήρια,
  • στη δημιουργία εικονικών αναπαραστάσεων από πραγματικά τεκμήρια για χρήση από ειδικούς της πολιτισμικής κληρονομιάς, σε θέματα αποδοτικής χρήσης κινητών, κατανεμημένων και δικτυακών υπολογιστικών συστημάτων σε πολιτισμικά περιβάλλοντα. Χρήση πολυμεσικών συστημάτων υπολογιστών που να επιτρέπουν τη διακίνηση ήχου, εικόνας, βίντεο κάτω από συγκεκριμένα επίπεδα ποιότητας υπηρεσίας (αξιοπιστία, επεκτασιμότητα,
  ασφάλεια, ταχύτητα),
  • σε μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα πολιτιστικού αποθέματος, όπως συντήρηση, μετανάστευση δεδομένων, ασφάλεια (διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων, προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας), εμπιστοσύνη, συνεργατικά έργα από ομάδες καλλιτεχνών και σε
  • εφαρμογές πολιτισμικής τεχνολογίας με στόχο την τουριστική και εμπορική αξιοποίηση του πολιτισμικού προϊόντος (εφαρμογές πώλησης αντιγράφων και ψηφιακών εικόνων εκθεμάτων υψηλής πιστότητας, πολυμεσικών οδηγών και εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ψηφιακές δημοπρασίες καλλιτεχνικών έργων, δημιουργία πολύ−επίπεδων ψηφιακών χαρτών στο διαδίκτυο με δυνατότητα πλοήγησης σε συγκεκριμένες περιοχές και καθορισμό ατομικών μονοπατιών ξενάγησης).
  Αξιότιμη κα. Υπουργέ

  Οι απόφοιτοι του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών τόσο από το προπτυχιακό όσο και το μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα αποτελούν πτυχιούχους με ισχυρές επιστημονικές και ακαδημαϊκές γνώσεις. Συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια ως εισηγητές, ως μέλη συνεργασιών για την πολιτιστική διαχείριση και προβάλλουν τόσο το τμήμα όσο και τον τομέα της Πολιτιστικής Διαχείρισης και της Πολιτισμικής Τεχνολογίας. Απόφοιτοι του τμήματος από όλους τους κύκλους σπουδών, εργάζονται στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό με διακρίσεις και έχοντας εμπειρία και τεχνογνωσία πάνω στην Πολιτιστική Διαχείριση.

  Από το 2004, το τμήμα ΔΠΠΝΤ έχει αποκτήσει όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά που ενδυναμώνουν τον επιστημονικό του ρόλο.
  Το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο είναι το μοναδικό τμήμα ΑΕΙ που καταργήθηκε με βάση τον Ν. 4610/2019.

  Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ήταν το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα, από το 2004, με διεπιστημονικό αντικείμενο την Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (διαχείριση, ανάδειξη, προώθηση και αξιοποίηση) από το 1ο κιόλας κύκλο σπουδών !!! Εν συνεχεία το ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις του τμήματος, συνεχίζει την διεπιστημονική προσέγγιση στην Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο συνδυασμός των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε συνδυασμό με το αντικείμενο της Μουσειολογίας, της Αρχαιολογίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Ιστορίας της Τέχνης, της Αρχιτεκτονικής δημιουργούν την απαραίτητη διεπιστημονική προσέγγιση που απαιτείται για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

  Όπως άλλωστε έχετε δηλώσει κα. Υπουργέ (12 Ιουλίου 2019, https://youtu.be/h9KhvXfltek?t=178) για την ίδρυση της Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ότι «δεν χρειάζεται η χώρας μας 4η Νομική», δια αυτόν τον λόγο ζητάμε να συνεχίσει την λειτουργία του τμήμα ΔΠΠΝΤ.
  Στην Ελλάδα, λειτουργούν 10 τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (δηλαδή οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών έχουν επαγγελματικά δικαιώματα ΠΕ Αρχαιολογίας ή/και ΠΕ Ιστορικών ή/και ΠΕ Ιστορίας-Αρχαιολογίας)
  1. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα.
  2. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
  3. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Παν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα.
  4. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Παν. Κρήτης, Ρέθυμνο.
  5. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΔΠΘ, Κομοτηνή.
  6. Τμήμα Ιστορίας, Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης – Διερμηνείας, Ιόνιο Παν., Κέρκυρα.
  7. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Πόρων, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Παν. Πελοποννήσου, Καλαμάτα.
  8. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Θεσσαλίας, Βόλος.
  9. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παν. Αιγαίου, Ρόδος.
  10. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παν. Αιγίου, Μυτιλήνη.
  Γιατί λοιπόν να υπάρχει ακόμα ένα τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, το 11ο στο Πανεπιστήμιο Πατρών ; Γιατί να βιώνουμε αυτή την επαγγελματική κονιορτοποίηση ;

  Να θυμίσουμε ότι παράλληλα με την κατάργηση του ΔΠΠΝΤ, με τον ίδιο νόμο (Ν. 4610/2019) ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (ΤΠΔΜΒ) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα τον Βόλο (http://www.uth.gr/tmimata/cult).
  Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του νεοιδρυθέντος τμήματος (http://www.uth.gr/static/miscdocs/acad/pps_politismou_v2.pdf) γίνεται φανερή η προσπάθεια αντιγραφής του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www1.culture.upatras.gr/wp-content/uploads/2018/06/SG-2018-2019-el.pdf) και η σκόπιμη μεταφορά του ως ακαδημαϊκό τμήμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας !!!

  Κατά την 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου (4/12/2019, 19.00 μ.μ. https://www.youtube.com/watch?v=a2mcvVBLJ_k) συζητήθηκε το θέμα του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών, με παρόντες εκπροσώπους φορέων, της τοπικής κοινωνίας, Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, του Πανεπιστημίου Πατρών, φοιτητών και αποφοίτων.
  Έπειτα από τόσες κινητοποιήσεις και επιτυχείς προσπάθειες ενημέρωσης όλων των υπευθύνων αρχών και υπηρεσιών,

  Ζητάμε:
  • Την εξασφάλιση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών με την ενίσχυση της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης.
  Χρειαζόμαστε προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων του επιστημονικού τομέα της Διαχείρισης Πολιτισμικής/Πολιτιστικής Κληρονομιάς∙ όπως ακριβώς υπάρχουν στην Ελλάδα και άλλοι ανεξάρτητοι επιστημονικοί κλάδοι που αναφέρονται στον τομέα του Πολιτισμού, η Αρχαιολογία-Ιστορία και η Μουσειολογία.

  • Την επανασύσταση του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο
  ή
  την εύρυθμη ενσωμάτωση των φοιτητών και αποφοίτων όλων των κύκλων σπουδών του τμήματος ΔΠΠΝΤ στο νέο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας με την εξασφάλιση και αποσαφήνιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να εργάζονται στον τομέα της Πολιτιστικής Διαχείρισης και του Πολιτισμού.
  Πρόκειται για το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα, που οι απόφοιτοι του είναι πτυχιούχοι Πολιτιστικής Διαχείρισης !!!

  • Την βελτίωση του προγράμματος σπουδών, όπου κριθεί αναγκαίο, και σύμφωνα με τις προτάσεις των καθ’ ύλη αρμοδίων φορέων.

  • Την διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων (επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού) και του παραγόμενου έργου τους.

 • 14 Δεκεμβρίου 2019, 12:33 | ΕΛΛΗ

  Άμεση επανίδρυση του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΠΝΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Δεν γίνεται ένα τόσο αξιόλογο τμήμα να καταργείται χωρίς καμία σοβαρή εξήγηση, όταν οι απόφοιτοι έχουν καταβάλλει ιδιαίτερο κόπο για να αποκτήσουν ένα πτυχίο και επίσης οι γονείς παρόλο τους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε προσπαθούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους και ας στερούνται πράγματα από την ζωή τους. Δεν γίνεται να έχουμε ένα πτυχίο καταργημένης σχολής, που πήγανε οι κόποι μας όλα αυτά τα χρόνια? Ποιά είναι η ανταμοιβή μας? Τι θα απογίνουμε όλοι οι απόφοιτοι? Επιπροσθέτως, δεν γίνεται να καταργείται ένα τμήμα το οποίο προωθεί τον πολιτισμό μας μέσω των νέων τεχνολογιών και να χαρακτηρίζεται σαν τμήμα φάντασμα και να ιδρύεται ένα παρόμοιο τμήμα στο Βόλο…
  ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΠΠΝΤ ΤΩΡΑ!!!

 • 14 Δεκεμβρίου 2019, 11:09 | Apostolos Sparta

  Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει γίνει ένα λάθος από το νόμο περί συγχώνευσης του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ, που πρέπει να διορθωθεί με το νέο νόμο.
  Με τις τοποθετήσεις τμημάτων σε σχολές έχει μείνει ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ το Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού στη Σπάρτη.
  Στην ουσία λοιπόν ο Νόμος του Μάίου 2019 περί συγχώνευσης δημιούργησε ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ το Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού στη Σπάρτη.
  Είναι δυνατόν να ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ το 2019:::::::
  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ;;;

 • 13 Δεκεμβρίου 2019, 16:37 | Σταύρος Ζωγραφάκης

  Καλησπέρα,
  Η αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας των υπό ίδρυση τμημάτων συνεπάγεται ταυτόχρονα και την αναστολή της διοικητικής τους λειτουργίας;
  Αν ισχύει αυτό τότε παύει η εκπροσώπησή τους στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου π.χ. στην Επιτροπή Έρευνας;

  Με εκτίμηση,
  Σταύρος Ζωγραφάκης
  Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • 13 Δεκεμβρίου 2019, 00:09 | Σταυρούλα

  Αρχικά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιββάλοντος και Νέων Τεχνολογιών που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών και η έδρα του βρίσκεται στο Αγρίνιο, που καταργήθηκε ουσιαστικά χωρίς κάποιο συγκεκριμένο και δίχως εμπεριστατωμένη αιτιολογία για τη κατάληξη του, δηλαδή για την άμεση κατάργηση του, παρόλο που αποτελούσε μια καινοτόμο και πρωτοποριακή σχολή και ήταν μία μοναδική σχολή σε όλη την Ελλάδα. Μία σχολή που ήταν ότι πιο ιδανικό και αναμφισβήτητα προαπαιτούμενο, ιδίως για τη χώρα μας που ξεχωρίζει και έχει απασχολήσει τόσες άλλες χώρες για τη μοναδική και ιδιαίτερη αρχαιολογία που διακατέχει και τα αξιοθαύμαστα αρχαιολογικά μνημεία που έχουν γοητεύσει και έχουν καταλάβει το θαυμασμό από άλλους πολιτισμούς. Η σχολή αποτελούσε μία από τις σχολές του μέλλοντος με προοπτικές που συμβαδίζουν με τις γρήγορες ταχύτητες και ρυθμούς της τεχνολογίας εφόσον η εξέλιξη και η συντήρηση της αρχαιολογίας μπορεί αναμφίβολα να επιτευχθεί μέσω της αρωγής της τεχνολογίας. Η κατάργηση αυτής της σχολής που κατείχε επαγγελματικά δικαιώματα αποτέλεσε χωρίς καμία αμφισβήτηση μία οπισθοδρομική κίνηση και αποτέλεσε ένα τεράστιο πλήγμα για το μέλλον της αρχαιολογίας γιατί η σχολή αυτή αποπνέει μία άμεση δέσμευση με έναν υπέροχο και ασύγκριτο συνδυασμό της αρχαιολογίας που «συναντά» την τεχνολογία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι να δημιουργούν θριαμβευτικά επιτεύγματα από απόφοιτους της που προωθούν και τιμούν σε μέγιστο βαθμό το αρχαιολογικό πλούτο της Ελλάδας. Συμπερασματικά είναι αδιανόητο να έχει καταργηθεί μία τέτοια σχολή της οποίας η φύση, που προσδίδει μόνο θετικά αντίκτυπα στη πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας και πλέον επιζητούμε με απόλυτο σεβασμό την επανεξέταση αυτής της απόφασης που κατάργησε τη Σχολή. Επικαλούμε και επιθυμούμε την Άμεση Επανίδρυση του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, με έδρα το Αγρίνιο, με σκοπό την ενίσχυση και τη βελτίωση της αρχαιολογίας που θα έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει για τη καλύτερη εκδοχή που θα μπορούσε να διανύσει για το μέλλον της αρχαιολογίας και για χάρη της ιδανικότερης αξιοποίησης της.

 • 12 Δεκεμβρίου 2019, 20:30 | nikolaos

  Το τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Λευκάδα δεν είναι σωστό να καταργηθεί αλλά να επαναπροσδιοριστεί. Η Λευκάδα με την κατάργηση του μοναδικού τμήματος ΑΕΙ μένει Ακαδημαϊκά απομονωμένη χωρίς Πανεπιστημιακή Βαθμίδα ενώ έχει χρόνια που λειτουργεί ΤΕΙ με πλούσιο Εργαστηριακό εξοπλισμό Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και έχει προσφέρει πολλά στους νέους που σπουδάζουν εκεί. Το τμήμα θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί άμεσα και να λειτουργήσει από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-21 με αναδιοργάνωση σε πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονο αντικείμενο μέσα από ένα νέο και μοναδικό για την Ελλάδα καινοτόμο τμήμα: Ψηφιακής Οικονομίας και Μάρκετινγκ με κατευθύνσεις στο 3ο έτος(Telematics Management, Digital Marketing στον Τουρισμό,Digital Μarketing στο Διεθνές Εμπόριο, Digital Μarketing στην Ναυτιλία, Αεροπορικό Digital Marketing)
  Η Ελλάδα έχει ανάγκη για ένα νέο μοναδικό καινοτόμο τμήμα σπουδών που προάγει και καλλιεργεί το παγκόσμιο διαδικτυακό εμπόριο και την ψηφιακή επιχειρηματικότητα μέσα από ένα προϋπάρχον Ακαδημαϊκό περιβάλλον με υλικοτεχνική υποδομή (λόγω του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία που έκλεισε όπως του τμήματος Τηλεπικοινωνιών που επίσης έκλεισε) αλλά και σε ευχάριστο νησιώτικο περιβάλλον όπως η Λευκάδα που προάγει την διάθεση για σπουδές και έχει εύκολη πρόσβαση οδικώς για τους φοιτητές αλλά και τους Ακαδημαϊκούς δασκάλους.

 • 12 Δεκεμβρίου 2019, 13:40 | Αγγελική Κ.

  Επανασύσταση του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ήταν το μόνο τμήμα ΑΕΙ που καταργήθηκε ενώ είχε διδακτικό προσωπικό, υποδομές, είχε άριστη αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ. Δεν είναι σωστό να καταργείται ένα τόσο αξιόλογο τμήμα μονο και μόνο για πολιτικά συμφέροντα χωρίς καμία αιτιολογία σε μια μέρα. Το τμήμα προάγει τον πολιτισμό μέσω της τεχνολογίας, είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα που προάγει κάτι τέτοιο και αξίζει να υπάρχει.

 • 12 Δεκεμβρίου 2019, 11:29 | ΕΛΛΗ

  Αμεση επανίδρυση του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΠΝΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Δεν γίνεται ένα τόσο αξιόλογο τμημα να καταργείται χωρίς καμία σοβαρή εξήγηση, όταν οι απόφοιτοι έχουν καταβάλλει ιδιαίτερο κόπο για να αποκτήσουν ένα πτυχίο και επίσης οι γονείς παρόλο τους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε προσπαθούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους και ας στερούνται πράγματα από την ζωή τους. Δεν γίνεται να έχουμε ένα πτυχίο καταργημένης σχολής που πήγανε οι κόποι μας όλα αυτά τα χρόνια? Ποιά είναι η ανταμοιβή μας? Τι θα απογίνουμε όλοι οι απόφοιτοι? Επιπροσθέτως, δεν γίνεται να καταργείται ένα τμήμα το οποίο προωθεί τον πολιτισμό μας μέσω των νέων τεχνολογιών και να χαρακτηρίζεται σαν τμήμα φάντασμα και να ιδρύεται ένα παρόμοιο τμήμα στο Βόλο…
  ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΠΠΝΤ ΤΩΡΑ!!!

 • 11 Δεκεμβρίου 2019, 00:56 | Χρήστος

  Αδίκως αφαιρείται απο το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Ηγουμενίτσα η δυνατότητα να συνεχίσει. Πρέπει να λειτουργήσει όχι μόνο γιατί το αξίζει λογω της μεγαλης ερευνητικής και ακαδημαικής παραγωγής του, ως εξέλιξη των πρωην Τμηματων Εφαρμογών Ξ.Γλωσσών στη Διοικηση και το Εμποριο και Διοίκησης Επιχειρήσεων, αλλά και γιατί η πόλη, πρωτεύουσα του νομού Θεσπρωτίας θα είναι η μοναδική δίχως Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το Τμήμα πληρουσε και πληροί ολες τις προϋποθέσεις για να σταθεί και να προχωρησει και μονο ορισμένοι καθηγητες ΔΕΠ ήταν να διοριστούν αλλα αυτο δεν εγινε…Τα κριτηρια αξιολογησης του ηταν πάντα ακαδημαϊκά και ενεκριναν την υπαρξη του.

 • 9 Δεκεμβρίου 2019, 11:26 | Νίκος

  Θα πρέπει να υπάρχει μελέτη σκοπιμότητας για κάθε νέο Τμήμα-Σχολή-ΑΕΙ, και η σχέση τους με τα υπάρχοντα ιδρύματα. Δεν πρέπει να συνεχιστεί η νοοτροπία ότι τα ΑΕΙ είναι τα εργαλεία των πολιτικών για:
  Α) Μείωση της ανεργίας,
  Β) Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας (ενοίκια-σουβλατζιδικα)
  Γ) Συλλογή ψήφων.

  Η χώρα χρειάζεται επιστήμονες, αλλά και καλούς τεχνικούς, και τεχνίτες!
  Δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε διδακτορικό στην π.χ. Πυρηνική Φυσική!!!

 • 9 Δεκεμβρίου 2019, 09:01 | MANOLIS

  Ακολουθήστε το σύστημα της Γαλλίας για την εκπαιδευτική κατάρτιση που δίνει μέχρι μεταπτυχιακά..

  Εδώ στο Ελλάντα ειμαστε επιστημονάρες όλοι οι άλλοι είναι κουτοί.

  Με ευθύνη της ΝΔ τα ΙΕΚ με 3,5 χρόνια σπουδες (2,5 + πιστοποιηση 1 ετος) όχι μόνο είναι Λύκειο σε επαγγελματικά δικαιώματα αλλά ουτε το επάγγελμ που εχουν εξειδικευτεί δεν μπορούν να εξασκήσουν (λογιστες με ψευτοάδειες λυκέιου)

  Απαράδεκτο + αντισυνταγματικό + συντεχνιακό.

 • 8 Δεκεμβρίου 2019, 18:25 | Γρηγόρης

  Οι παρατηρήσεις αφορούν στην κατάργηση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και τη μετονομασία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής σε Τμήμα Χημικών ΜηχανικώνΓενικά.
  Μετεξελίξεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις και ίδρυση νέων Τμημάτων ΑΕΙ γίνονταν πάντα σε όλο τον κόσμο, ώστε να υπάρχει προσαρμογή στις εξελίξεις της επιστήμης, της οικονομίας, της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.
  Όμως αυτές οι αλλαγές προϋποθέτουν τεκμηριωμένες και σοβαρές μελέτες, πράγμα που δεν είδαμε κατά τη διαδικασία των μαζικών συγχωνεύσεων που προωθεί το Υπουργείο σε συνεργασία με τις διοικήσεις των ΑΕΙ. Αντίθετα υπήρξε μια πρόχειρη συγκόλληση και μια απίστευτη διασπορά στη χωροθέτηση των τμημάτων με κριτήρια κάθε άλλο παρά ακαδημαϊκά. Η παρατήρηση αυτή αφορά όλη τη χώρα.2. Νέο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Μια επιλογή χωρίς τεκμηρίωση
  Αν έρθουμε στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στα Τμήματαα) Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε (Μ.Π.-Μ.Α.) του ΤΕΙ ΔΜ και β) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Μ.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής ΔΜ,θα διαπιστώσουμε ότι η πιο λογική αλλαγή – από πρώτη ματιά – θα ήταν η συγχώνευση των δύο Τμημάτων (σχεδόν όμοιων) σε ένα Τμήμα πολυτεχνικού επιπέδου με δύο ή περισσότερες κατευθύνσεις.Αντί αυτού είδαμε να ανακοινώνεται η κατάργηση των εν λόγω Τμημάτων και να ιδρύεται στη θέση τους ένα (ακόμη) Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Χ.Μ.).2.1) Χημικοί Μηχανικοί. Ένας υπερ-κορεσμένος κλάδος
  Για την ίδρυση Τμήματος Χ.Μ. στην Κοζάνη δεν προηγήθηκε καμία μελέτη, ούτε καν απλή Έκθεση. Ούτε επίσης η παραμικρή ανταλλαγή απόψεων με Συλλόγους αποφοίτων Χ.Μ καθώς και με τα υφιστάμενα Τμήματα Χ.Μ. των ελληνικών Πολυτεχνείων. Τα τελευταία καθώς και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών είναι αντίθετα στην ίδρυση Τμήματος Χ.Μ. στη Δυτική Μακεδονία για πολλούς λόγους με βασικότερο ότι ο κλάδος είναι υπερ-κορεσμένος και καταγράφει χαμηλά ποσοστά απασχόλησης (και μάλιστα τα χειρότερα από τις ειδικότητες μηχανικών με βάση μελέτη του ΕΜΠ του 2015). Σημειώνεται ότι σήμερα η κατάσταση είναι πιο ζοφερή και η ανεργία μεγαλύτερη, αλλά δεν αποτυπώνεται σε όλη της την έκταση, γιατί μεγάλο μέρος των νέων αποφοίτων μεταναστεύει στο εξωτερικό και δεν καταγράφεται στους ανέργους. Ο «παραλογισμός» με τους Χημικούς Μηχανικούς εξαπλώνεται και στην Κρήτη, όπου εξαγγέλλεται επίσης Τμήμα Χ.Μ. (!). Εκεί όμως ο υπουργός κ. Γαβρόγλου μεταθέτει την ίδρυσή του για το 2020-21, ζητώντας πρώτα τεκμηριωμένη γνώμη (ή μελέτη) της Συγκλήτου, πράγμα που ΔΕΝ απαιτεί από την Κοζάνη.
  Πρόκειται για εξόφθαλμη αντίφαση, καθόσον εφαρμόζονται δυο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ; Η μόνη πιθανή εξήγηση είναι ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σπουδή να συμπεριληφθεί επειγόντως στα μηχανογραφικά του 2019 ένα «αναγνωρίσιμο» πολυτεχνικό τμήμα στη Δυτική Μακεδονία.Τα νέα Τμήματα Χ.Μ. θα εκτοξεύσουν τον αριθμό των εισαγόμενων Χ-Μ από 400 σε 700, χωρίς βέβαια αντίστοιχη αύξηση της «πίτας» στην αγορά εργασίας.
  Όσον αφορά στο τι θα κάνουν στην αγορά εργασίας οι – «ξεκρέμαστοι» πλέον – πτυχιούχοι των καταργούμενων τμημάτων Μηχανικών περιβάλλοντος Τ.Ε με τα βαλτωμένα εδώ και χρόνια επαγγελματικά δικαιώματα ή αν θα πάνε χαμένες επενδύσεις και τεχνογνωσία 20 ετών στο ΤΕΙΔΜ σε εξειδικευμένους τομείς περιβαλλοντικής μηχανικής (εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης, διαχείριση υγρών αποβλήτων, ατμοσφαιρική ρύπανση κλπ) ή αν δεν υπάρχουν οι υποδομές και το προσωπικό για να λειτουργήσει άρτια, ή έστω ικανοποιητικά ένα βιώσιμο Τμήμα Χ-Μ στην Κοζάνη, έ αυτά είναι .. «λεπτομέρειες». Το μάρμαρο θα το πληρώσουν τα γνωστά πειραματόζωα, φοιτητές και απόφοιτοι, τόσο των Μηχανικών Περιβάλλοντος όσο και των νεών Χημικών Μηχανικών της Κοζάνης.
  Τα παραπάνω δεν αποτελούν αυθαίρετες διαπιστώσεις, αλλά αποδεικνύονται με τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Έτσι, σχετικά με την ανυπαρξία σοβαρών προϋποθέσεων για τη λειτουργία ενός βιώσιμου τμήματος Χ.Μ. σημειώνουμε τα εξής.2.2) Σπουδές Χ.Μ.
  Δεν υπάρχει καμμιά προεργασία για το περιεχόμενο και το πρόγραμμα σπουδών, αλλά εάν πάρουμε ως οδηγό το πρόγραμμα του Τμήματος Χ.Μ του ΑΠΘ, τότε στους παρακάτω βασικούς τομείς (κυρίως μαθήματα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) υπάρχει παντελής έλλειψη υποδομών και εργαστηρίων: – Φυσικές διεργασίες – Χημική Μηχανική Α΄
  – Χημική Μηχανική Β’
  – Τεχνολογία χημικών εγκαταστάσεων
  – Θερμοφυσικές ιδιότητες ρευστών και στερεών
  – Φαινόμενα μεταφοράς και διεργασίες χημικής μηχανικής
  – Υπολογιστική ρευστομηχανική
  – Ηλεκτροχημικές διεργασίες
  – Πετροχημική τεχνολογία
  – Τεχνολογία τροφίμων
  – Γενική Χημική Τεχνολογία
  – Οργανική Χημεία
  Πέραν του εξοπλισμού δεν υπάρχουν και καθηγητές με γνωστικά αντικείμενα για τα μαθήματα αυτά. Εύκολα κανείς μπορεί να το διαπιστώσει, αν ανατρέξει στα βιογραφικά των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ και σταθεί στα γνωστικά αντικείμενα με βάση τα οποία προσελήφθηκαν ή εξελίχτηκαν (με μία μόνο εξαίρεση).Επίσης στους παρακάτω τομείς σπουδών ο υφιστάμενος εξοπλισμός είναι από μέτριος έως στοιχειώδης: Αναλυτική Χημεία, Ανόργανη χημεία, Φυσικοχημεία II, Τεχνολογία υλικών (με εξοπλισμό κυρίως μηχανολογικής κατεύθυνσης). Πρόκειται κυρίως για μαθήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ και επομένως το υπάρχον διδακτικό προσωπικό μπορεί μεν να τους αναπτύξει ικανοποιητικά, αλλά σε βάθος χρόνου και εφόσον αγοραστεί άμεσα το «βαρύ πυροβολικό» του εξοπλισμού (χρωματογράφοι τελευταίας γενιάς, ατομ. απορρόφηση κλπ).
  Τονίζουμε ότι λειτουργία νέου Τμήματος δεν σημαίνει απλά να κάνουμε ένα «ξερό μάθημα» στον πίνακα, αλλά να πιάσουμε όλα τα ακαδημαϊκά standards (έρευνα, διδακτορικά, συνεργασία με ΟΤΑ, επιχειρήσεις κλπ)2.3) Σημαντική απαξίωση υφιστάμενου εξοπλισμού και τεχνογνωσίας.
  Αυτή η ξαφνική «αλλαγή ρότας», δηλ. η κατάργηση των Μ.Π. και η ίδρυση Χ.Μ. θα σημάνει τη συρρίκνωση μιας σειράς εργαστηρίων των Μ.Π (κυρίως του ΤΕΙ) που στήθηκαν με πολύ κόπο και χρήμα, απόκτησαν ερευνητικές διακρίσεις και πιστοποιήσεις, ανέπτυξαν τεχνογνωσία και υποστηρίζουν πολλά μαθήματα Μ.Π., ενώ παράλληλα έχουν να επιδείξουν σταθερή παροχή υπηρεσιών σε εξωτερικούς χρήστες και τοπικά περιβαλλοντικά θέματα και. Τέτοια εργαστήρια είναι των υγρών αποβλήτων, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αρκετά άλλα. Τα εργαστήρια αυτά θα υπολειτουργήσουν, τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και της έρευνας. Ο λόγος είναι ότι 8 -10 ειδικά περιβαλλοντικά μαθήματα των Μ.Π. θα συρρικνωθούν σε 2-3 στους Χ.Μ, αφού τα 8 -10 αυτά μαθήματα (και τα αντίστοιχα ερευνητικά αντικείμενα) αφορούν ένα πολύ μικρό μέρος στις σπουδές Χ.Μ. Δηλ. επενδύσεις και επιστημονική εμπειρία 20 χρόνων ακυρώνονται σε μεγάλο βαθμό.2.4) «Έλλειμμα βιομηχανικού χώρου» και γεωγραφικό μειονέκτημα. Κρίσιμο θέμα και αυτό για τη βιωσιμότητα ενός τμήματος Χ.Μ. Η Δυτική Μακεδονία δεν έχει βιομηχανία (πέραν της ΔΕΗ που πρακτικά είναι «τελειωμένη»). Οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις των όμορων Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας προτιμούν την επιστημονική υποστήριξη είτε της Θεσσαλονίκης (όπου υπάρχει και το πανίσχυρο τμήμα των Χ.Μ. του ΑΠΘ) ή του Παν/μίου Θεσσαλίας. Η Δυτ. Μακεδονία είναι στριμωγμένη ερευνητικά από όμορα μεγάλα Ιδρύματα και δεν μπορεί να μπει εύκολα «στα χωράφια τους», ενώ το αντίθετο γίνεται κατά κόρο και ειδικά από το ΑΠΘ. Αναγνωρίζουμε μεν τις προσπάθειες που γίνονται από τα δικά μας Ανώτατα Ιδρύματα (συχνά και με τα δεκανίκια του τοπικού πόρου), αλλά ας πάψουμε να μικρομεγαλίζουμε και – εν προκειμένω – να φαντασιωνόμαστε ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να σηκώσει ένα αξιοπρεπές και βιώσιμο Τμήμα χημικών μηχανικών και να το υποστηρίξει με συνέργειες και συνεργασίες συμβατές με την οικονομική της δομή και τη μελλοντική της προοπτική. (Τουναντίον, το μεταλιγνιτικό μέλλον της περιοχής και η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα και κυκλικής οικονομίας – αξιοποίησης αποβλήτων συνάδουν περισσότερο με την ειδικότητα των Μ.Π και γενικά με τις «πράσινες» ειδικότητες, παρά με τις κλασσικές και «αναγνωρίσιμες» ειδικότητες όπως οι Χ.Μ.)Εν κατακλείδι, είμαστε αντίθετοι σε ένα Τμήμα Χ.Μ. στην Κοζάνη, το οποίο απαιτεί μεγάλη υλικοτεχνική υποδομή και υψηλότατες ετήσιες λειτουργικές δαπάνες Αν τελικά επιλεχτεί αυτή η λύση, θα χρειαστούν τουλάχιστον δέκα χρόνια και γύρω στα 15-20 εκ. € κατ’ εκτίμηση για να στηθεί, να στελεχωθεί και να λειτουργήσει στοιχειωδώς το Τμήμα Χ.Μ. Ένα τμήμα το οποίο θα είναι μετέωρο ανά πάσα στιγμή, πασχίζοντας να κερδίσει το στοίχημα της επιβίωσής του με ελάχιστες αντικειμενικές προϋποθέσεις και σε ζωτικό χώρο περιορισμένο «από κούνια».Επίσης θεωρούμε τουλάχιστον άτοπο να ξεκινήσει το τμήμα εσπευσμένα το Σεπτέμβριο του 2019 και οι πρώτοι φοιτητές Χ.Μ. να βρεθούν μπροστά σε έναν ωκεανό προβλημάτων και προχειροτήτων. Εκτός αν θέλουμε να κοροϊδέψουμε πάλι τα νέα παιδιά, ακολουθώντας τη γνωστή ελληνική συνταγή να ιδρύουμε νέα τμήματα και μετά να ψάχνουμε για υποδομές – καθηγητές και το πώς θα τους απορροφήσει η αγορά εργασίας.3) Κάθε μετεξέλιξη η ίδρυση νέου τμήματος πρέπει να συνοδεύεται από σοβαρή μελέτη.
  Στο προηγούμενο κεφάλαιο (2) καταλήξαμε στην απόρριψη της πρότασης για τμήμα Χ.Μ. στην Κοζάνη, αφού πρώτα κάναμε μια στοιχειώδη έρευνα εξετάζοντας σημείο προς σημείο τα προαπαιτούμενα λειτουργίας ενός τέτοιου τμήματος (εργαστήρια, εξοπλισμό, μαθήματα, γνωστικά αντικείμενα). Αντίθετα η πρόταση για ίδρυση Τμήματος Χ.Μ δεν συνοδεύτηκε από κάτι ανάλογο. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης μελέτη κοστολογημένη, με αξιόπιστη διερεύνηση της αγοράς εργασίας στον τομέα του Χ.Μ., με αναλυτική τεκμηρίωση για την ανάγκη ίδρυσης του νέου Τμήματος, με λεπτομερή κοστολόγηση και χρονοδιάγραμμα για τη μεταβατική και πλήρη λειτουργία του τμήματος, με σενάρια αξιοποίησης του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού κλπ. Όμως δεν υπήρξε απολύτως τίποτα, παρά μόνο μια φράση δύο σειρών που ανάγγειλε τη δημιουργία τμήματος Χ.Μ !! ( σσ. Ένα μαγαζάκι πας να ανοίξεις και ετοιμάζεις ολόκληρο φάκελο κι εδώ που πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση και μάλιστα στον πολύπαθο χώρο της Ανώτατης εκπαίδευσης δεν υπήρξε ούτε μια σελίδα προεργασίας !)Τόσο οι καθηγητές όσο και οι φοιτητές του Τμήματος Μηχ. Περιβάλλοντος του ΤΕΙ έχουν αποδείξει ότι είναι ανοιχτοί σε αλλαγές, αρκεί να βασίζονται σε τεκμηριωμένες μελέτες και πλήρη στοιχεία, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Συνεπώς δεν μπορούμε να γίνουμε συνεργοί σε άλλη μια προχειρότητα και συνένοχοι στο «διαρκές έγκλημα» των τελευταίων 20-30 ετών που έχει οδηγήσει την Ελλάδα να έχει το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης των νέων επιστημόνων στην Ε.Ε. με 49.9%, (δηλ. μόνον ένας στους δύο νέους επιστήμονες εργάζεται στην ειδικότητά του).Ζητούμε λοιπόν να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για έναν τεκμηριωμένο διάλογο. Αυτό απλά σημαίνει :
  Να ανακληθεί η απόφαση για κατάργηση του Τμήματος Μ.Π. του ΤΕΙ και η μετονομασία του αντίστοιχου Τμήματος Μ.Π του Πολυτεχνείου σε Τμήμα Χ.Μ.
  Να μην υπάρξει καμία ίδρυση ή μετεξέλιξη τμήματος αν δεν προηγηθεί αντικειμενική μελέτη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, με συγκριτική ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων. Η μελέτη να ανατεθεί σε ερευνητική ομάδα εγνωσμένου κύρους & αντικειμενικότητας. Μεταξύ άλλων η μελέτη θα πρέπει :
  να συνεκτιμά ακαδημαϊκά κριτήρια και προοπτικές απασχόλησης,
  να ενσωματώνει κριτικά τις διεθνείς τάσεις & εμπειρίες στον τομέα σχεδίασης νέων τμημάτων μηχανικών.
  να συμπεριλαμβάνει ανάλυση αγοράς εργασίας με πρόσφατα στοιχεία ανεργίας, ετεροαπασχόλησης και «μετανάστευσης» των μελετώμενων ειδικοτήτων
  να περιέχει βασικά στοιχεία κόστους κάθε λύσης και πηγές χρηματοδότησης
  να συνοδεύεται από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μετάβασης σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας του τμήματος, με τα απαιτούμενα «παραδοτέα» κάθε φάσης.
  να προτείνει περισσότερα του ενός εναλλακτικά προγράμματα σπουδών, καθώς και αντιστοιχήσεις μαθημάτων και γνωστικών αντικειμένων των διαθέσιμων μελών ΔΕΠ. (Επαναλαμβάνεται ότι για τη πολλά από τα μαθήματα των Χ.Μ. δεν υπάρχουν σήμερα εξειδικευμένα εργαστήρια & προσωπικό)Εξυπακούεται ότι στη μελετητική ομάδα πρέπει να εκπροσωπούνται και καθηγητές των Ιδρυμάτων οι οποίοι έχουν συγγενές αντικείμενο, αλλά με τρόπο που δεν θα επηρεάζει την αντικειμενικότητα της ομάδας. (σσ. Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα τα προγράμματα σπουδών συχνά τροποποιούνται με βάση τις προσωπικές ανάγκες των καθηγητών και όχι του Τμήματος).Τέλος, επειδή οι μελέτες τέτοιου είδους απαιτούν αρκετό χρόνο, (τουλάχιστον ένα έτος), πρέπει να υπάρξει πάγωμα ίδρυσης ομοειδών τμημάτων σε όλη τη χώρα μέχρι να βγουν τα τελικά πορίσματα. Ο λόγος είναι προφανής : Εάν η μελέτη βασίζεται στα σημερινά δεδομένα και την ίδια ώρα ξεφυτρώνουν Τμήματα Χημ. Μηχ. ή Περιβάλλοντος σε όλη τη χώρα –όπως ήδη γίνεται στην Κρήτη, Λάρισα, Θεσ/νίκη – τότε η μελέτη ανατρέπεται και ακυρώνεται πριν καν τελειώσει.4) Συνένωση των δύο τμημάτων Μ.Π της Δυτ. Μακεδονίας σε ένα πολυτεχνικό τμήμα.
  Εάν το νομοσχέδιο τελικά κατατεθεί παρά την ανεπαρκή τεκμηρίωσή του (ειδικά στον τομέα της ίδρυσης τμημάτων), τότε ως λύση με τα σημερινά – ελλιπή – δεδομένα και υπό την πίεση του χρόνου προτείνουμε να ενοποιηθούν τα δύο υπάρχοντα Τμήματα Μ.Π. σε ένα τμήμα πολυτεχνικού επιπέδου. Δηλ. να καταργηθεί το τμήμα Μ.Π του ΤΕΙ, όπως λέει το Ν/Σ, και να συνεχίσει το Τμήμα Μ.Π του Πολυτεχνείου ως έχει. Το διατηρούμενο Τμημα Μ.Π θα αξιοποιήσει πλήρως και θα αναπτύξει τις υφιστάμενες σημαντικές υποδομές του καταργούμενου Τμήματος Μ.Π του ΤΕΙ, θα δώσει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να αναβαθμιστούν επιστημονικά και επαγγελματικά και τέλος θα αποσυμφορήσει μερικώς την αγορά εργασίας των Μ.Π., αφού ο αριθμός εισακτέων θα μειωθεί πάνω από 50%.5) Οριστική επίλυση του θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχ. Περ. Τ.Ε.
  Στο νομοσχέδιο πρέπει να συμπεριληφθεί διάταξη και για αυτό το θέμα, η οποία θα ορίζει ότι μέχρι το τέλος του 2019 θα εκδοθεί Π.Δ. που θα αναγνωρίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχ. Περ. Τ.Ε. Γενικά πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε κατάργηση Τμήματος ανά την Ελλάδα πρέπει να πάει «πακέτο» με τη -συνεχώς αναβαλλόμενη- κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των καταργούμενων τμημάτων, δηλ. να περιλαμβάνεται ως ξεχωριστή υποχρεωτική διάταξη στους σχετικούς νόμους και με συγκεκριμένη προθεσμία θεσμοθέτησης ενός έτους.6) Ειδικές κατατακτήριες εξετάσεις για όσους αποφοίτους Μηχανικών Περι. Τ.Ε θέλουν να πάρουν και το πολυτεχνικό δίπλωμα Μηχ. Περ. εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος και με καθορισμένη λίστα αναγνωρισμένων μαθημάτων. Διαφωνούμε δηλ. με ευνοιοκρατικές λύσεις «αυτόματης προαγωγής» των φοιτητών ΤΕΙ σε φοιτητές πανεπιστημίου, πράγμα που θα ισχύσει για τις σχολές 4ετούς φοίτησης του Παν/μίου. Για μας πρέπει να ισχύει η απλή αρχή «ό,τι μπαίνεις βγαίνεις». Απορρίπτουμε τις πρακτικές που «κλείνουν το μάτι» επιλεκτικά στους σημερινούς φοιτητές και υποστηρίζουμε εκείνες τις λύσεις που δίνουν ίδιες ευκαιρίες αξιοκρατικά και ενιαία σε όλους τους αποφοίτους των καταργούμενων τμημάτων, παλιούς και αυριανούς, να κάνουν ένα βήμα παραπάνω εφόσον αποδείξουν με εξετάσεις ότι το αξίζουν. ΣΥΝΟΨΗ:
  Από που και ως που η επιστήμη του περιβάλλοντος δεν θεωρείται βασική επιστήμη και καταργείται ενώ ταυτόχρονα στο εξωτερικό θεωρείται ως βασικότατος κλάδος; Υπάρχουν μείζονα περιβαλλοντικα προβλήματα που θα χρειαστούν καταρτισμενους επιστήμονες για να τα επιλύσουν. Η πιο ρεαλιστική, βιώσιμη και οικονομική πρόταση σήμερα είναι η ενοποίηση των δύο τμημάτων Μ.Π. της Δυτ. Μακεδονίας σε ένα. Δηλαδή η κατάργηση του Τμήματος Μ.Π του ΤΕΙ και η «απορρόφησή του» από το Τμήμα Μ.Π της Πολυτεχνικής Σχολής, το οποίο θα συνεχίσει τη λειτουργία του ενισχυμένο από τον σημαντικότατο εξοπλισμό και τα πολύ περισσότερα μέλη ΔΕΠ του καταργούμενου τμήματος του ΤΕΙ. Παράλληλη υποχρέωση του νομοθέτη είναι η σαφής δέσμευση μέσω ειδικού άρθρου περί έκδοσης του Π.Δ με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του καταργούμενου Τμήματος εντός ενός έτους.Τέλος, προτείνεται η θεσμοθέτηση ειδικών κατατακτήριων εξετάσεων για όσους αποφοίτους Μ.Π του ΤΕΙ επιθυμούν να πάρουν και το δίπλωμα Μ.Π. Πολυτεχνείου για μια μεταβατική περίοδο συγκεκριμένης διάρκειας και καθορισμένης ποσόστωσης θέσεων

 • 8 Δεκεμβρίου 2019, 18:09 | Γρηγόρης

  Η κατάργηση των τμημάτων της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης) και του ΤΕΙ Στερέας Ελλάδας (Χαλκίδας) είναι τα μόνα τμήματα σε όλη την Ελλάδα που όχι μόνο καταργήθηκαν αλλά δεν δίνεται στους φοιτητές τους την δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
  Με αποτέλεσμα να φοιτούν τα παιδιά σε καταργημένες σχολές χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους και αναβάθμισης του πτυχίου τους.
  Στις άλλες ΣΤΕΦ των ΤΕΙ Ηρακλείου ,Καβάλας,Πάτρας,Λάρισας οι φοιτητες έχουν αυτή την δυνατότητα.
  Γιατί αυτή η καταφωρη αδικία !!!
  Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκαταστήσετε αυτή την αδικία.

 • 8 Δεκεμβρίου 2019, 15:04 | Αρθούρος

  Καλησπέρα σας.Η κατάργηση με ξεχωριστό νόμο του τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Πατρών,προηγήθηκε χρονικά από την αναστολή λειτουργίας αυτών των 37 τμημάτων.Υπήρχε κάποια δικαιολογία;Αφού κι αυτό το τμήμα υπάγεται στην ίδια κατηγορία λόγων γιά την κατάργησή του.Οι προσεκτικοί παρατηρητές της επικαιρότητας,αν συγκρίνουν τα κείμενα που αιτιολογούν την κατάργηση και του τμήματος Νομικής και την αναστολή λειτουργίας των 37,θα διαπιστώσουν ότι οι λόγοι είναι ακριβώς οι ίδιοι.Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η σπουδή και η επιλεκτική μοίρα του τμήματος Νομικής Πατρών;
  Μα διότι,η Αχαϊα δεν ψηφίζει Ν.Δ.από παλιά.Και επειδή η Αχαϊα δεν ψηφίζει Ν.Δ.,πρέπει να θυσιαστούν και οι υπόλοιποι νομοί της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που ψήφισαν Ν.Δ.και μαζί,ολόκληρη η περιοχή από τα ελληνοαλβανικά σύνορα μέχρι την Καλαμάτα που ψήφισαν Ν.Δ.Δεν είναι τυχαίο,ότι μαζί με το τμήμα Νομικής,σβήνει και το ΤΕΦΑΑ Πύργου,που και τα δύο αυτά τμήματα θα σηματοδοτούσαν την πρωτοπορία του Πανεπιστημίου Πατρών ως του πρώτου περιφερειακού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, αφού με αυτά θα ολοκληρωνόταν από άποψη τμημάτων και σχολών.
  Μπορεί να φαίνεται σκληρό,αλλά οι φορείς της Θράκης,τοπικοί,πολιτικοί, πνευματικοί,οικονομικοί και άλλοι,δε θα ικανοποιούνταν αν το τμήμα Νομικής Πατρών,καταργούνταν μαζί με τα υπόλοιπα 37 τμήματα.Έπρεπε η κατάργηση του τμήματος Νομικής Πατρών,να ήταν ονομαστική και γρήγορη.
  Κρίμα κα Κεραμέως. Το λάθος της γρήγορης και ξεχωριστής κατάργησης του τμήματος Νομικής,δεν μπορεί να κρυφτεί από την τωρινή αναστολή λειτουργίας των 37 αυτών τμημάτων.Το κακό που κάνατε,δε διορθώνεται.Μάλλον,τα αρνητικά σχόλια εναντίον σας,αυξάνονται.

 • 8 Δεκεμβρίου 2019, 13:36 | Νίκος Μάρκου

  Το τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Ηγουμενίτσα πρέπει να λειτουργήσει ώστε η πόλη, πρωτεύουσα του νομού Θεσπρωτίας να μην είναι η μοναδική δίχως Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αλλά όχι ως Μετάφρασης και Διερμηνείας, ως Εφαρμογής Ξένων Γλωσσών στις Τουριστικές επιχειρήσεις και Διαπολιτισμική Επικοινωνία. Μέλη ΔΕΠ υπάρχουν και πρέπει να προκυρηχτουν και οι υπόλοιπες θέσεις.

 • 7 Δεκεμβρίου 2019, 00:59 | Κώστας

  Επανασύσταση του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ήταν το μόνο τμήμα ΑΕΙ που καταργήθηκε ενώ είχε διδακτικό προσωπικό και υποδομές, είχε άριστη αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ, ήταν πρωτοπόρο και θεράπευε ένα σύγχρονο επιστημονικό πεδίο.

  Υπάρχει ένα κριτήριο στο νέο θεσμό αξιολόγησης «τα μαθησιακά́ αποτελέσματα, τα επιδιωκόμενα προσόντα και η ζήτησή τους στην αγορά́ εργασίας».

  Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο απόθεμα σε πόρους πολιτισμού και μια αντίστοιχα μεγάλη ανάγκη για τη διαχείριση και την προβολή του με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Έχει ανάγκη από ανθρώπους με προσόντα στη Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων και την Πολιτισμική Πληροφορική/Τεχνολογία. Αυτές ήταν και οι δύο κατευθύνσεις του τμήματος.

 • 6 Δεκεμβρίου 2019, 11:23 | Γεωργία

  Στην παρούσα διαβούλευση θα ήθελα να τονίσω και την αδικία σε βάρος του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΠΝΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο . Το γεγονός ότι καταργήθηκε με τον πρόσφατο νόμο 4610/2019 (άρθρο 36, παρ. 2 περ. α – ΦΕΚ 70.Α’-7/5/2019) εν μία νυκτί το θεωρώ ατόπημα και μάλιστα όταν πρόκειται για το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα πανελλαδικά !!! (Με τον ίδιο νόμο (4610/2109) ιδρύθηκε στον Βόλο το Τμήμα “Πολιτισμού,Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών” με προφανώς παρεμφερές αντικείμενο με το τμήμα ΔΠΠΝΤ… γιατί άραγε;;; )
  Στην Ελλάδα με τον τεράστιο πολιτισμικό πλούτο θεωρώ ότι αποτελεί κοινή λογική η ύπαρξη εξειδικευμένων επαγγελματιών στη διαχείριση του πολιτισμικού περιβάλλοντος με κατοχύρωση φυσικά των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
  Όταν δε, αυτό συνδυάζεται με τις νέες τεχνολογίες που αποτελεί παγκόσμια αναγνωρισμένη πρακτική, δημιουργείται μία σχολή με καινοτόμο πρόγραμμα και αντικείμενο.
  Η δυνατότητα μελλοντικής συνύπαρξης και συνέργειας των δύο τμημάτων -Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών και του νεοιδρυθέντος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει δυναμική ώθηση σε θέματα πολιτισμού για τη χώρα μας !!!
  Η φωνή της λογικής ΑΠΑΙΤΕΙ την αποκατάσταση της αδικίας και την ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΠΝΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο !!!
  ΜΙΑ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ με την πρόσφατη πιστοποίηση του τμήματος από την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Αρ.Πρωτ.:8335/21-01-2019) με ισχύ έως το 2023.

 • 6 Δεκεμβρίου 2019, 00:14 | Άννα

  Άμεση συνένωση των τριών ΑΕΙ της Κρήτης (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης και Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) σε ένα ενιαίο ΑΕΙ Κρήτης και Αιγαίου.

  Για παράδειγμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργεί ήδη στα Χανιά από το 1990, ενταγμένο στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών από το 1984

  Ποιος ο λόγος συντήρησης ξεχωριστών σχολών στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ;

  Ομοίως, και για τα υπόλοιπα ΑΕΙ σε κέντρο και περιφέρεια:

  1) Το Πανεπιστήμιο Πατρών να μετονομαστεί σε Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και να απορροφήσει τις ομοειδείς σχολές του Παν. Πελοποννήσου και των ΤΕΙ

  2) Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο να ενωθεί με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε ένα ενιαίο Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών Αττικής

  3) Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να μετονομαστεί σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και να απορροφήσει τις ομοειδείς σχολές του ΠΑ.ΜΑΚ., του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του Διεθνούς Πανεπιστημίου

  4) Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να ενωθεί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε ένα Πολυτεχνείο Αττικής, και να απορροφήσει επίσης τις Σχολές Μηχανικών των πρώην ΤΕΙ (ΤΕΙ Αθηνών, ΤΕΙ Πειραιά και ΑΣΠΑΙΤΕ)

  5) Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να ενωθεί με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε ένα ενιαίο Πανεπιστήμιο Ηπείρου και Ιονίων Νήσων

  6) Οι σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου να ενταχθούν στο νέο ΑΕΙ Κρήτης και Αιγαίου

  7) Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης να απορροφήσει τα τμήματα του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  Γενικά, η μετονομασία των ΤΕΙ και η διοικητική τους ένταξη σε Πανεπιστήμια δεν είναι αρκετή.

  Πρέπει όλα τα πλεονάζοντα τμήματα να ενταχθούν στις ήδη υπάρχουσες πανεπιστημιακές σχολές, με μετακινήσεις προσωπικού και υπολογισμό του αριθμού αποφοίτων (όχι θέσεις εισακτέων) από κάθε τμήμα.

  Έτσι, την επόμενη δεκαετία, θα μπορούν να καλυφθούν τα πραγματικά κενά και να οργανωθούν καλύτερα η έρευνα και η διδασκαλία σε 8 ή 10 νέα, βιώσιμα ΑΕΙ.

 • 5 Δεκεμβρίου 2019, 22:44 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

  Ευελπιστουμε να μεινετε πιστοι ως το τελος οσον αφορα την εφαρμογη της διαταξης και οχι να μειωνονται μια-μια οι υπο καταργηση σχολες στα πλαισια πιεσεων απο τοπικους αρχοντες.

 • 5 Δεκεμβρίου 2019, 22:42 | Ιωάννης Πασιαλής

  Είμαι απόφοιτος του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Με αφορμή την αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας τμημάτων ΑΕΙ που ιδρύθηκαν τα επόμενα έτη θα ήθελα να ενημερωθώ για το αιτιολογικό κατάργησης του τμήματος (Δ.Π.Π.Ν.Τ.). Καθώς πουθενά δεν διάβασα κάτι σχετικό. Αλήθεια έγινε κάποια διαβούλευση γι’αυτό;; Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Δ.Π.Π.Ν.Τ.) με έδρα το Αγρίνιο, ιδρύθηκε το 2004 με αποστολή την προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά, την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και την κατάρτιση επιστημόνων ειδικευμένων στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, παραγωγής, διάδοσης και διαχείρισης των πολιτισμικών προϊόντων και δράσεων. Αναλυτικά τα παραπάνω αναφέρονται στο ΠΔ ίδρυσης του(ΦΕΚ 138/22-7-2004). Στην 15χρονη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος υπάρχουν 17μέλη ΔΕΠ, σύγχρονο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, εξοπλισμός εργαστηρίων μέσω ΕΣΠΑ, εκατοντάδες απόφοιτοι σε όλη τη χώρα και πρόσφατη πιστοποίηση (Ιανουάριος 2019) από την ΑΔΙΠ μέχρι 8/1/2023. Και ξαφνικά λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 ψηφίζεται ο νόμος 4610/2019 που προβλέπει την κατάργηση του συγκεκριμένου τμήματος. Σήμερα εργάζομαι ως διοικητικός υπάλληλος σε Κοινωνικές Δομές μετά από προκήρυξη κάνοντας χρήση του πτυχίου μου. Φαντάζεστε πως νιώθουν σήμερα όλοι απόφοιτοι σαν εμένα ύστερα από την άδικη και αδικαιολόγητη απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης να καταργήσει και φυσικά να μην κατοχυρώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος μας τα οποία είναι το ΠΕ Πολιτισμικής Διαχείρισης και το ΠΕ 19 Πληροφορικής πλέον ΠΕ 86. Ελπίζω εκφράζοντας πολλούς από τους απόφοιτους να λάβετε σοβαρά υπόψη όλα τα παραπάνω ζητήματα και να προχωρήσετε στην άμεση επαναλειτουργία του τμήματος Δ.Π.Π.Ν.Τ. από κοινού με το Ιστορίας-Αρχαιολογίας αλλά και στην κατοχύρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.

 • 5 Δεκεμβρίου 2019, 17:42 | Γιαννης

  Αμεση επανίδρυση του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΠΝΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο. Δεν γίνεται ένα τόσο αξιόλογο τμημα να καταργείται μόνο και μόνο για να για προσωπικά μικροπολιτικα συμφέροντα χωρίς καμία σοβαρή αξιολόγηση. Δεν γίνεται να καταργείται ένα τμήμα το οποίο προωθεί τον πολιτισμό μας μέσω των νέων τεχνολογιών επειδή το ήθελαν ελάχιστα άτομα. ΕΠΑΝΊΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΠΠΝΤ ΤΏΡΑ!!!

 • 5 Δεκεμβρίου 2019, 17:41 | Νεκταριος

  Θα ήθελα να επισημάνω επίσης εκτός από τη διάταξη αυτή και ένα άλλο πανεπιστημιακό θέμα που θίγεται αυτή τη στιγμή όπου αφορά το Πανεπιστήμιο Πατρών και πιο συγκεκριμένα το τμήμα Διαχειρηση Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών θα πρέπει να ξεκαθαριστεί η θέση του σχετικά με το όπου υπάγεται και αν αποτελεί ξεχωριστό τμήμα Ιστοριας-Αρχαιολογιας καθώς χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου η κατάσταση ήταν θολή . Η επινιδρυση είναι κάτι εφικτό και το αναγκαίο καθώς αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές και χρήσιμες σχολές στην Ελλάδα και διαχειρίζεται και αναδεικνύει ένα από το πιο κερδοφόρο κομμάτια , το πολιτισμό και αν σκεφτούμε την αντίστοιχη χρησιμότητα του αντικειμένου αυτού θα ήταν τελείως παράλογο η μη ύπαρξη ενός τέτοιου τμήματος στην Ελλάδα.

 • 5 Δεκεμβρίου 2019, 16:16 | nikolaos

  θα ήθελα να γνωρίζω γιατί η ΑΣΠΑΙΤΕ πρώην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ δεν έχει ενταχθεί ακόμη στον ενιαίο χώρο της Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σαν ένα νέο αυτόνομο Παιδαγωγικό & Τεχνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή σαν σχολή Εκπαιδευτικών Μηχανικών του ΕΜΠ ή του Οικονομικού Πανεπιστημίου προκειμένου και το ΟΠΑ να αναπτυχθεί στον άπλετο χώρο της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι.Είναι άδικο για τα νέα παιδιά η μοναδική Σχολή Εκπαιδευτικών Μηχανικών στην Ελλάδα με 05 έτη φοίτησης να παραμένει σε τέλμα και απαξίωση όταν ΤΕΙ του χθες έγιναν άμεσα Πανεπιστήμια. Η ΑΣΠΑΙΤΕ έχει ιστορία 60 ετών και δεν της αρμόζει τέτοια μεταχείριση.

 • 5 Δεκεμβρίου 2019, 10:00 | Κωνσταντάρας Αντώνιος, Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (επισπεύδουν Τμήμα του πρώην Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος)

  Αιτιολόγηση εξαίρεσης Τμήματος Χημικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου από το Άρθρο 40 – Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας νέων Τμημάτων Α.Ε.Ι.
  και
  Έναρξη Λειτουργίας Τμήματος Χημικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

  Κατ’ αντιστοιχία με:

  A) Ότι δεν υφίσταται θέμα αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) αφού αυτό έχει ήδη ακαδημαϊκή λειτουργία ως διάδοχο σχήμα της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και δεν αποτελεί «νέο» Τμήμα όπως τα άλλα και απλώς το υπό ανάπτυξη Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αυτού θα υποστεί την προβλεπόμενη διαδικασία πιστοποίησης, σύμφωνα με την από 11-11-2019 επιστολή του Πρύτανη του ΠΑ.Δ.Α. κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή, η οποία προβλήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

  Β) Ότι σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 2 του Ν4610/2019, το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετονομάζεται σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών.

  και λαμβάνοντας υπόψη:

  Γ) Τις μελέτες SWOT και Πολυκριτηριακής Μεθόδου Ανάλυσης της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, όπως συγκροτήθηκε βάσει της με αριθμό 5/18-09-2019 θέμα 7Β απόφασης της Σχολής Μηχανικών, όπως καταγράφονται στο 13/30-10-2019/Θ3 πρακτικό της Συνέλευσης Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ως επισπεύδουν Τμήμα του πρώην Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) και έχουν διαβιβαστεί από 31-10-2019 στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και στη Σχολή Μηχανικών,
  βάσει των οποίων αναφορικά με την εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών υπερκαλύπτονται από τα υπάρχοντα μέλη ΔΕΠ του πρώην Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος οι οχτώ (8) οργανικές θέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του Ν.4610/2019 και απαιτούνται μόνον τρεις (3) νέες θέσεις ΔΕΠ και €1.050.000 σε εκπαιδευτικό εξοπλισμό όχι νωρίτερα από το τρίτο (3ο) ακαδημαϊκό έτος του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, το οποίο θα στεγαστεί στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του πρώην Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στα Χανιά και θα είναι άμεσα αυτοδύναμο.

  Δ) Τη Μελέτη Σκοπιμότητας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου της πενταμελούς επιτροπής, όπως ορίστηκε από την 6/2-7-2019/Θ3 απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ως επισπεύδουν Τμήμα του πρώην Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος), όπως καταγράφονται στο Πρακτικό της 8/25-7-2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

  Ε) Το άρθρο 25 του Ν.4610/2019 περί έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 με απόφαση Συγκλήτου η οποία εκδίδεται όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου του προηγούμενου έτους, δηλαδή έως τις 30 Απριλίου του 2020.

  Βάσει όλων των παραπάνω διαπιστώνεται ότι:

  – το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι διάδοχο Τμήμα του προϋπάρχοντος Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κατ’ αντιστοιχία με το διάδοχο «νέο» Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,

  – το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κατ’ αντιστοιχία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που προήλθε από την μετονομασία του πρώην Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος,

  – το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μπορεί να ξεκινήσει άμεσα ως αυτοδύναμο Τμήμα την ακαδημαϊκή του λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ενώ παράλληλα υπάρχει ικανό χρονικό περιθώριο τόσο για την ωρίμανση προτάσεων κάλυψης των περιορισμένων (€1.050.000) αναγκών σε εκπαιδευτικό εργαστηριακό εξοπλισμό από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) όσο και για την κάλυψη των γνωστικών αντικειμένων των μόλις τριών θέσεων ΔΕΠ, είτε με προκήρυξη νέων θέσεων ΔΕΠ, είτε με επιστημονικούς συνεργάτες βάσει του Π.Δ.407/80, είτε μέσω του θεσμού απόκτησης διδακτικής εμπειρίας από νέους Χημικούς Μηχανικούς μεταδιδάκτορες.

  Επίσης διαπιστώνεται ότι:

  – η έρευνα για υδρογονάνθρακες στην Ελληνική Επικράτεια εξελίσσεται κυρίως νοτιοδυτικά της Κρήτης με εγγύτερη πόλη τα Χανιά,

  – μόνο τέσσερα Ελληνικά Πανεπιστήμια έχουν Τμήματα Χημικών Μηχανικών, με υψηλότατες βάσεις εισαγωγής,

  – η εξόρυξη και μετέπειτα επεξεργασία υδρογονανθράκων αποτελεί σημαντική προοπτική για δημιουργία πληθώρας νέων εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στο αντικείμενο του Χημικού Μηχανικού,

  – η έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στα Χανιά σε συνδυασμό με το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) θα επιτρέψει για πρώτη φορά συμπράξεις και συνέργειες και των τριών Α.Ε.Ι. της Κρήτης αλλά και του Ι.Τ.Ε. στην ίδια πόλη,

  – το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στα Χανιά δύναται να αποτελέσει σημαντικό πόλο ανάπτυξης και ενίσχυσης της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

  Βάσει των ως άνω διαπιστώσεων παρακαλείται:

  Α) το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, να προβεί στην εξαίρεση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου από το Άρθρο 40 – Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας νέων Τμημάτων Α.Ε.Ι.,

  Β) ώστε να επιτραπεί στη Διοικούσα Αρχή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπως ορίζεται από το άρθρο 25 του Ν.4610/2019.

  Στη διάθεσή σας για τις ως άνω μελέτες και κάθε άλλη διευκρίνηση.

  Με εκτίμηση,

  Αντώνιος Κωνσταντάρας
  Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (επισπεύδουν Τμήμα του πρώην Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος)
  Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο