Άρθρο 45 Επικαιροποίηση ορολογίας

 

Όπου στον ν. 2644/1998 (Α’ 233) αναφέρεται ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης νοείται ο Υπουργός στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ενώ όπου αναφέρεται το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης νοείται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.