Άρθρο 54 Ρυθμίσεις ζητημάτων προσωπικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

 

1. Όπου στις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται η κινητικότητα υπαλλήλων φορέων του δημόσιου τομέα, και ειδικότερα για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης ή άλλου είδους μετακίνησης του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., για την επόμενη διετία απαιτείται η προηγούμενη εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το οποίο αποφασίζει με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη και τις περιστάσεις που συνδέονται με το πρόσωπο του υπαλλήλου.
2. Κατ΄ εξαίρεση κάθε άλλης διάταξης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., δύναται να προσλαμβάνονται με σχέση έμμισθης εντολής μέχρι τρεις (3) δικηγόροι – ειδικοί νομικοί σύμβουλοι για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενωσιακού δικαίου και εργατικού δικαίου.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 16:52 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΡΡΑΣ

  Υπάρχει ο νόμος για την κινητικότητα και η διοίκηση της ΕΡΤ οφείλει να τον σεβαστεί. Όχι να ψάχνει «τεχνάσματα» για να καταπατήσει το νόμιμο δικαίωμα των υπαλλήλων για μετάταξη σε άλλο φορέα. Αν γίνει δεκτή η συγκεκριμένη ρύθμιση θα είναι σκάνδαλο. Υπάρχει η δυνατότητα η διοίκηση της ΕΡΤ να καταρτίσει ψηφιακό οργανόγραμμα και να μπορεί να μετέχει στην διαδικασία της κινητικότητας.Γιατί δεν το πράττει;

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 14:43 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

  Προσωπικά θεωρώ απαράδεκτη τη συγκεκριμένη διάταξη. Ελπίζω ο νομοθέτης να πράξει συνετά και να την απορρίψει.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 14:09 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Αν γίνει δεκτή η συγκεκριμένη διάταξη θα είναι εις βάρος των εργαζομένων και υπέρ της διοίκησης. Είναι ευκαιρία να πιεστούν και να φτιάξουν το ψηφιακό οργανόγραμμα που θα περιλαμβάνει επίσημες θέσεις και περιγράμματα εργασίας.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 14:44 | ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

  Γιατί η ΕΡΤ δεν θέλει να λάβει μέρος στην κινητικότητα; Θα μπορεί να ζητήσει προσωπικό ειδικά σε ειδικότητες διοικητικού-λογιστικού, πληροφορικής κτλ. Κάτι άλλο «παίζει» εδώ…Προσπαθούν με πλάγια μέσα να εμποδίσουν τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν μια θέση με μετάταξη ή απόσπαση σε άλλο φορέα.Είναι νόμιμο αυτό;

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 13:46 | ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

  Η διοίκηση της ΕΡΤ προσπαθεί με τεχνάσματα να εμποδίσει το προσωπικό της να ασκήσει το δικαίωμα της μετάταξης που είναι νομικά κατοχυρωμένο.
  Πιστεύω να μη γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη διάταξη γιατί στρέφεται κατά των υπαλλήλων.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 13:57 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΙΚΛΙΔΗΣ

  Γιατί δεν αποφασίζουν να φτιάξουν οργανόγραμμα; Έτσι θα μπορούν να πάρουν προσωπικό μέσω της κινητικότητας και όχι να παίρνουν προσωπικό με ΣΟΧ όπως κάνουν τώρα…Κάτι ύποπτο υπάρχει εδώ…Φυσικά με την παρούσα διάταξη βλάπτεται το υπάρχων προσωπικό, που θα βρεθεί δέσμιο στις ορέξεις της διοίκησης της ΕΡΤ.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 13:39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

  Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι βλαπτική για τους εργαζόμενους και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της διοίκησης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 13:05 | ΕΥΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

  Η ΕΡΤ να φτιάξει ψηφιακό οργανόγραμμα για να μπορεί να ανανεώσει το προσωπικό της μέσω της κινητικότητας και όχι να κρατάει δέσμιους με τεχνάσματα ανθρώπους που θέλουν να μετακινηθούν σε άλλους φορείς.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 13:29 | ΖΩΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

  Για ποιο λόγο να υπάρχει απόφαση ΔΣ; Ας ρωτήσουν την διοίκηση γιατί δεν φτιάχνει το ψηφιακό οργανόγραμμα…Προφανώς γιατί δεν θέλει να δώσει θέσεις, περιγράμματα θέσεων εργασίας και καθηκόντων, ποιοι κατέχουν θέσεις κτλ. Κάτι δεν πάει καλά εδώ…Αυτό να αρχίσουν να ψάχνουν…

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 13:04 | ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί βλαπτική παρεμβολή για το προσωπικό της ΕΡΤ. Η διοίκηση δεν θέλει να φτιάξει ψηφιακό οργανόγραμμα για λόγους που γνωρίζει πολύ καλά, αλλά ταυτόχρονα θέλει δέσμιους τους υπαλλήλους της. Ας φτιάξει το ψηφιακό οργανόγραμμα για να μπορεί να λάβει μέρος στην κινητικότητα για να ζητήσει νέο προσωπικό μέσω αυτής και να ανανεώσει το ήδη υπάρχων.

 • 8 Δεκεμβρίου 2020, 19:35 | Βάγια Παπαγιαννοπούλου

  Δεν είναι δυνατόν η ανικανότητα της διοίκησης της ΕΡΤ (και δεν μιλάω για το ΔΣ αλλά και Γενικούς και Διευθυντές) να κρατήσουν ικανότατα στελέχη, αλλά και να συντάξουν ψηφιακό οργανόγραμμα ώστε να υποδέχονται κιόλας, να ρυθμίζεται νομοθετικά. Εκτός και αν ο τίτλος της ρύθμισης γίνει «Κάλυψη ανικατότητας διοίκησης με παράλληλη πριμοδότησή της»… Αλήθεια, αν γίνει κανενα θαύμα και βγάλουν ψηφιακό οργανόγραμμα, θα μπορεί η ΕΡΤ να υποδέχεται από την κινητικότητα αλλά θα είναι στην ευχέρειά της να δίνει κόσμο;

 • 7 Δεκεμβρίου 2020, 18:40 | Κωνσταντίνος Παλαιός

  Η διάταξη αυτή στρέφεται κατά του προσωπικού της ΕΡΤ, το οποίο καλείται να πληρώσει τις αβελτηρίες της Διοίκησης. Ο μόνος τρόπος για να κρατήσει το προσωπικό της η ΕΡΤ είναι να του απαγορεύσει τη μετακίνηση. Ο τρόπος αυτός δεν μπορεί να αποτελεί αποδεκτή διοικητική πρακτική το 2020. Είναι αλήθεια ότι πολλά αξιόλογα στελέχη που διορίστηκαν με αξιοκρατικές διαδικασίες έχουν αποχωρήσει από την εταιρία, αλλά για αυτό φταίει η ΕΡΤ που δεν αξιοποίησε το προσωπικό της. Ο νομοθέτης θα πρέπει να επανεξετάσει την εν λόγω διάταξη προς όφελος των εργαζομένων.

 • 7 Δεκεμβρίου 2020, 09:50 | Εχετλαίος

  Η απαγόρευση της παραγράφου 1 προήλθε από την αθρόα διαρροή υπαλλήλων με τους προηγούμενους κύκλους κινητικότητας. Το παραπάνω φαινόμενο οφείλεται στο κακό και γεμάτο διακρίσεις εργασιακό περιβάλλον και στην κακή διοικητική κουλτούρα που επικρατεί.
  Το να «μαντρώνεις» υπαλλήλους σε ένα οργανισμό στον οποίο δεν επιθυμούν πλέον να εργαστούν με το να τους στερείς ένα δικαίωμα το οποίο είναι νομοθετημένο, θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα και δικαστικούς αγώνες καθώς το ΔΣ θα απορρίπτει 8 στις 10 αιτήσεις.

  Σε συνδυασμό με την πρόνοια για αυξήσεις ΜΟΝΟ στους προϊσταμένους, η κατάσταση θα γίνει πολύ άσχημη.

 • 5 Δεκεμβρίου 2020, 12:56 | Δήμος Αγγελόπουλος

  Όσον αφορά την παράγραφο 1, αυτή αποτελεί σαφή διάκριση κατά των υπαλλήλων της ΕΡΤ και αποκλεισμό τους (καθώς το ΔΣ δεν πρόκειται να δώσει έγκριση για μετακίνηση).

 • 5 Δεκεμβρίου 2020, 10:38 | Βασιλική Ξάνθη

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των δημοσίων υπαλλήλων για τον κύκλο κινητικότητας του 2020 είναι σε εξέλιξη και για να μην υπάρχει αιφνιδιασμός των εργαζομένων της ΕΡΤ, οι διατάξεις του άρθρου 54 θα πρέπει να εφαρμοστούν από τον επόμενο κύκλο κινητικότητας του έτους 2021.