Άρθρο 10 (Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας οφείλουν να αυξάνουν, συνεχώς και προοδευτικά, την προσβασιμότητα των υπηρεσιών τους σε άτομα με αναπηρίες. Η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες επιτυγχάνεται, ιδίως, με τον υποτιτλισμό των προγραμμάτων, τη χρήση νοηματικής γλώσσας, την ακουστική περιγραφή και τον προφορικό υποτιτλισμό.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας υποβάλλουν μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους έκθεση στο Ε.Σ.Ρ. και στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παρ. 1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης οφείλει να υποβάλλει έως τη 19η Δεκεμβρίου 2022, και στη συνέχεια ανά τριετία, έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1.
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας οφείλουν σταδιακά να αναπτύσσουν σχέδια για την αύξηση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών τους σε άτομα με αναπηρίες. Τα σχέδια αυτά κοινοποιούνται στο Ε.Σ.Ρ., καθώς και στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
4. Το Ε.Σ.Ρ., σε συνεργασία με κάθε άλλη αρμόδια Αρχή ή φορέα, οφείλει να παρέχει στα άτομα με αναπηρίες πληροφορίες σχετικές με την προσβασιμότητα στα προγράμματα των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, καθώς και τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών, σχετικά με ζητήματα προσβασιμότητας, μέσω ειδικού ιστοτόπου.
5. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας οφείλουν να παρέχουν, κατά τρόπο προσιτό και κατανοητό σε άτομα με αναπηρίες, τις πληροφορίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ενημερώσεων και ανακοινώσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

 • Για το συγκεκριμενο αρθρο στο 1 ως προς την ακουστική περιγραφή και τον προφορικό υποτιτλισμό, καλο ειναι να αναφερθει οτι υπαρχει εξειδικευμενο τεχνικο προσωπικο προερχομενο απο:
  Μεσογειακο Πανεπιστημιο Κρητης (Μηχανικοι Μουσικης Τεχνολογιας και Ακουστικης πρωην ΑΤΕΙ Κρητης)
  Ιονιο Πανεπιστημιο Τμημα Εθνομουσικολογιας (πρωην Τμημα Τεχνολογιας Ηχου και Μουσικων Οργανων)
  Δ.Ι.Ε.Κ. Τμηματα Ηχοληψιας
  Επομενως, δεδομενου οτι υπαρχουν ηδη αποφοιτοι των παραπανω δημοσιων φορεων και Πανεπιστημιων, με προυπηρεσια στο συγκεκριμενο αντικειμενο, κρινεται σκοπιμο να ενταχθουν μεσα στους παροχους υπηρεσιων Δημοσιους ή/και ιδωτικους φορεις.

 • Για το Άρθρο 10:
  Μετά την συνταγματική αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας κατά τον 4488/2017, συγκεκριμένα, στο άρθρο 65, παράγραφος 2, ορίζεται: «Η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα. Το κράτος λαμβάνει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη όλων των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών».
  Ως εκ τούτου επιθυμούμε:

  *Πρόσβαση στα Κωφά/Βαρήκοα άτομα τόσο στις ειδήσεις όσο και στα αθλητικά νέα και στις εκπομπές. Το παράθυρο εμφάνισης του διερμηνέα να καλύπτει από το 1/6 έως το 1/4 της οθόνης.
  *Στις αθλητικές ειδήσεις και εκπομπές της Κυριακής να υπάρχει διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα καθώς και υποτιτλισμός.
  *Προσθήκη θεμάτων που αφορούν τον αθλητισμό Κωφών (πχ. Πρωταθλήματα, εθνικές συμμετοχές σε ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις)

  Για την ΕΟΑΚ
  Ιωσήφ Σταυρακάκης, Πρόεδρος

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 14:45 | WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.

  Μέσω της υπηρεσίας WIND VISION παρέχονται, με τη χρήση υδριβικού αποκωδικοποιητή λήψης σημάτων παρόχων, υπηρεσίες που αφορούν στη λήψη, αναπαραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών σημάτων συνεχούς ροής με παράλληλη δυνατότητα αναπαραγωγής προγραμμάτων από τις εν λόγω ροές και ετεροχρονισμένα (υπηρεσίες ευρέως γνωστές με τους όρους catch-up, NPVR/CloudPVR/Restart κλπ).

  Καθώς η WIND αυστηρώς αναμεταδίδει ροές τηλεοπτικών προγραμμάτων τρίτων παρόχων περιεχομένου, χωρίς να φέρει με οποιοδήποτε τρόπο συντακτική ευθύνη επ’ αυτών και χωρίς να υφίσταται η δυνατότητα λήψης μέτρων για την προσβασιμότητα ατόμων με ανηπηρίες (π.χ. υποτιτλισμός, ακουστική περιγραφή κ.α.), θα πρέπει να αναγραφεί ρητώς η εξαίρεση από τις υποχρεώσεις του εν λόγω άρθρου για τις αντίστοιχες υπηρεσίες όπως η WIND VISION.

 • Να προστεθεί παράγραφος 6 ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «6. Στο Ε.Σ.Ρ. συνίσταται Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των άνω διατάξεων, καθώς επίσης και της κείμενης νομοθεσίας όπως ισχύει κάθε φορά για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στα Μ.Μ.Ε. και στα οπτικοακουστικά μέσα. Επίσης η Επιτροπή αυτή, στην οποία μετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ. με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από την ίδια, εξετάζει και εισηγείται σχετικά στο Ε.Σ.Ρ. αναφορικά με την εφαρμογή της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, εξετάζοντας τυχόν παράπονα που υποβάλλονται.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 14:04 | Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη

  Είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσδιοριστεί ότι οι επαγγελματίες που θα εργάζονται σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να έχουν εξειδικευτεί στο αντικείμενο.

  Είναι επίσης σημαντικό να πραγματοποιούνται έλεγχοι από επιτροπές ανάπηρων θεατών και ειδικών στον χώρο της προσβασιμότητας.

  Η ελλειπής καθοδήγηση των μέσων ως προς την επίτευξη του σκοπού πρέπει να αλλάξει και αυτό θα είναι δυνατό μόνο εάν βασίζεται σε νομικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου απαιτείται να τεθεί κατώτατο όριο προσβάσιμων υπηρεσιών για κάθε κατηγορία, καθώς και βασικές κατευθυντήριες γραμμές για κάθε υπηρεσία.

  Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται σε γκάμα περιεχομένου και όχι επιλεκτικά και χωρίς να ερωτώνται οι ενδιαφερόμενοι. Το διαφημιστικό-προωθητικό περιεχόμενο απαιτείται να είναι προσβάσιμο επίσης. Οι συμβατικοί υπότιτλοι και οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις δεν μπορούν να καταμετρώνται στο ποσοστό προσβάσιμου περιεχομένου.

  Τέλος, η ανάθεση σχετικών έργων θα πρέπει να πραγματοποιείται με διαφάνεια ώστε να είναι δυνατό οι ανάπηροι να διαμορφώνουν γνώμη ως προς τους παρόχους και τα μέσα και να εκφράζουν τις διεκδικήσεις τους ξεκάθαρα και ισότιμα.

 • 8 Δεκεμβρίου 2020, 15:55 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 10, παρ. 1:

  Αναμένουμε την έκδοση εγκυκλίου/ΚΥΑ η οποία θα καθορίζει τις προδιαγραφές και κάθε άλλο θέμα τεχνικού/λεπτομερειακού χαρακτήρα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των κωφών/βαρήκοων ατόμων στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

  Για την ΟΜ.Κ.Ε.
  Σίμψης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
  Φέτση Πηνελόπη, Γεν. Γραμματέας