Άρθρο 26 (Άρθρο 22 Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεπώληση αλκοολούχων ποτών

 

1. Η τηλεοπτική διαφήμιση και η τηλεπώληση αλκοολούχων ποτών πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) να μην απευθύνονται ειδικά στους ανήλικους και ιδίως, να μην εμφανίζουν ανήλικους να καταναλώνουν τέτοια ποτά,
β) να μην συσχετίζουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με βελτιωμένες σωματικές επιδόσεις ή την οδήγηση οχημάτων,
γ) να μην προκαλούν την εντύπωση ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ευνοεί την κοινωνική ή τη σεξουαλική επιτυχία,
δ) να μην αφήνουν να υπονοηθεί ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν θεραπευτικές ιδιότητες ή ότι επιδρούν ως διεγερτικά, ηρεμιστικά ή καταπραϋντικά,
ε) να μην ενθαρρύνουν την υπέρμετρη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και να μην προβάλλουν ως αρνητική εικόνα την αποχή από ή τη μετρημένη κατανάλωσή τους,
στ) να μην τονίζουν ως θετική ιδιότητα των ποτών την υψηλή περιεκτικότητά τους σε οινόπνευμα.