Άρθρο 14 (Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις

 

1. Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις επιβάλλεται να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες,
β) να μην χρησιμοποιούν τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο.
Οι συγκεκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύονται.
2. Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται:
α) να θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
β) να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις, ιδίως βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, παθήσεως, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού,
γ) να ενθαρρύνουν συμπεριφορές επιβλαβείς για την υγεία ή την ασφάλεια,
δ) να ενθαρρύνουν συμπεριφορές καταφανώς επιβλαβείς για την προστασία του περιβάλλοντος,
ε) να εκμεταλλεύονται τις δεισιδαιμονίες και τις προλήψεις των ανθρώπων.
3. Απαγορεύονται όλες οι μορφές οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων που αφορούν:
α) σε τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού, καθώς και ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης,
β) σε φαρμακευτικά προϊόντα και θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στην Ελλάδα,
γ) σε πυροβόλα όπλα.
4. Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις αλκοολούχων ποτών απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε ανήλικους και να ενθαρρύνουν την υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών.
5. Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις δεν πρέπει να προκαλούν σωματική, ψυχική ή ηθική βλάβη στους ανηλίκους. Στο πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπεται:
α) να τους παρακινούν ευθέως στην αγορά ή ενοικίαση προϊόντος ή υπηρεσίας εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την ευπιστία τους,
β) να τους ενθαρρύνουν να πείσουν τους γονείς τους ή άλλους για την αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών,
γ) να εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων στους γονείς, τους δασκάλους ή σε άλλα πρόσωπα,
δ) να παρουσιάζουν αναίτια ανήλικους σε επικίνδυνες καταστάσεις.
6. Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις δεν πρέπει να ενθαρρύνουν την υπερβολική κατανάλωση τροφίμων και ποτών που δεν ενδείκνυνται για ανηλίκους.
7. Η μετάδοση οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων τυχερών παιχνιδιών επιτρέπεται μόνον εφόσον:
α) η διεξαγωγή αυτών είναι νόμιμη σύμφωνα με τον ν. 4002/2011 (Α’ 180),
β) γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4002/2011 και της υπό στοιχεία 163/4Γ/9.7.2015 (Β’ 1824) απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων «Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων».
8. Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να εκθέτουν το κοινό σε κίνδυνο παραπλάνησης, ιδίως ως προς τις ιδιότητες των προσφερόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών και τους όρους απόκτησής τους, να αποδίδουν στα προιόντα μη επιστημονικά τεκμηριωμένες και αποδεικνυόμενες ιατρικές και θεραπευτικές ιδιότητες και να παραβιάζουν τις διατάξεις του ν. 2251/1994 (Α’ 191).
9. Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις αλκοολούχων ποτών στις κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, με εξαίρεση τη χορηγία και την τοποθέτηση προϊόντος, πρέπει να συμμορφώνονται προς τα κριτήρια του άρθρου 26.

  • 9 Δεκεμβρίου 2020, 01:45 | ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ

    Όλες οι διαφημίσεις, όπως και οτιδήποτε προσλαμβάνουμε με τις αισθήσεις απευθύνεται και στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο. Δεν υπάρχει τίποτε που να απευθύνεται μόνο στο συνειδητό. Αλλά ας πούμε ότι μπορούν να διαχωρισθούν αυτά. Ποιος θα κάνει τον διαχωρισμό; Θα φτιάξετε μια «επιτροπή υποσυνείδητου» που θα αποφαίνεται για κάθε εμπορικό μήνυμα; Και πότε; Πριν να παιχτεί ή μετά; Θα στέλνουν δηλαδή οι διαφημιστικές όλα τα μηνύματά τους ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, κ.κπ. και θα περιμένουν έγκριση; Ή μετά την προβολή θα περιμένουν πρόστιμα; Αυτές οι διατάξεις είναι ανόητες, ανεφάρμοστες, διότι είναι αδύνατον να ορισθούν νομικά, και οι συντάκτες τους το μόνο που αποδεικνύουν είναι ότι δεν έχουν καμμία σχέση όχι μόνο με το αντικείμενο αλλά και με την πραγματικότητα.