Άρθρο 24 (Άρθρο 20 Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Όροι και προϋποθέσεις μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού προγράμματος

 

1. Τα διαφημιστικά μηνύματα ή τα μηνύματα τηλεπώλησης που παρεμβάλλονται κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων δεν πρέπει να θίγουν την ακεραιότητα αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές παύσεις, τη διάρκεια και τη φύση του προγράμματος, καθώς και τα δικαιώματα των δικαιούχων.
2. Η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών, εκτός των σειρών αυτοτελών επεισοδίων, των τηλεοπτικών σειρών σε συνέχειες και των ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικών έργων και ειδησεογραφικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για διαφημιστικά μηνύματα ή/και μηνύματα τηλεπώλησης μία (1) φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών.
3. Η μετάδοση παιδικών προγραμμάτων είναι δυνατόν να διακόπτεται για διαφημιστικά μηνύματα μία (1) φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών, εφόσον η προγραμματισμένη διάρκεια του προγράμματος υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά. Η μετάδοση μηνυμάτων τηλεπώλησης απαγορεύεται κατά τη διάρκεια παιδικών προγραμμάτων.
4. Απαγορεύεται η παρεμβολή διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών.
5. Απαγορεύεται η μετάδοση τηλεοπτικών διαφημίσεων, μηνυμάτων και χρονοθυρίδων τηλεπώλησης και αγγελιών ερωτικού περιεχομένου μεταξύ των ωρών 06:00 και 01:00 της επομένης.