Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

Φίλες και φίλοι,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο δικτυακό τόπο που φτιάχτηκε ειδικά, προκειμένου να φιλοξενήσει τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, στο τελικό Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου και ώρα 18:00.

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας,


Mπιρμπίλη Τίνα
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 13:51 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,
  Τόσο από το Ν. 3468/2006, όσο και από τις προτεινόμενες με το νέο Σ/Ν τροποποιήσεις του, αλλά και από τις αντιδράσεις των πολιτών στην παρούσα διαβούλευση έχω διαμορφώσει την ακόλουθη άποψη – τρεις βασικές προτάσεις, η οποία, υποθέτω, δύσκολα θα μπορούσε να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε λογικό άνθρωπο:
  1. Ο τίτλος του Σ/Ν «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» είναι ψευδεπίγραφος, πρώτον γιατί το Σ/Ν στην ουσία περιορίζεται σε ρυθμίσεις σχετικά με την ηλεκτροπαραγωγή από ηλιακή και αιολική ενέργεια και δεύτερο γιατί αυτές οι ρυθμίσεις δεν αρκούν από μόνες τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Συνεπώς ή πρέπει να αλλάξει ο τίτλος ή το περιεχόμενο του Σ/Ν.
  2. Μέσα από την όποια σύγκλιση ή διάσταση διαφόρων απόψεων πολιτών, που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα, αναδεικνύονται ορισμένα καίρια ζητήματα:
  – Το Σ/Ν στην ουσία καλύπτει την ανάγκη ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ στην Ελληνική νομοθεσία και αγνοεί δεδομένα και ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας, όπως είναι η σκοπιμότητα στήριξης και ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας, είτε πρόκειται για κεκτημένες τεχνολογίες (ηλιοθερμικά) είτε για αναδυόμενες τεχνολογίες (κυψέλες καυσίμου, υδρογόνο) είτε για εύκολα μεταφέρσιμες (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) είτε πρόκειται για τρέχουσες τεχνολογίες (βιομάζα, βιοκαύσιμα, γεωθερμία) κ.ο.κ. και γενικότερα παραγνωρίζει την ανάγκη μεγιστοποίησης της εγχώριας προστιθέμενης αξίας γύρω από όλα τα ζητήματα των ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου κεφαλαίου.
  – Δίνοντας το κύριο βάρος στην ηλιακή και αιολική ενέργεια και μάλιστα χωρίς να περιλαμβάνει ή να παραπέμπει ή να συνδυάζεται με άλλες διατάξεις υποστήριξης του εγχώριου βιομηχανικού, τεχνικού και τεχνολογικού δυναμικού, ωθεί σε εφαρμογές μέσης – μεγάλης κλίμακας διαμεσολαβητικού τύπου, με αθρόα εισαγωγή τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και υλικών από το εξωτερικό, προοπτική η οποία προκαλεί και τις περισσότερες ενστάσεις από πλευράς πολιτών και οργανώσεων, λαμβανομένου υπόψη και του περιβαλλοντικού κινδύνου, που συνεπάγονται εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας.
  – Στα διασυνδεμένα έργα θεωρώντας πως, απ’ τη μια η ηλεκτρική ενέργεια που θα παραχθεί θα προορίζεται για κοινωφελείς σκοπούς κι’ από την άλλη η αυξημένη τιμή αγοράς της θα καταβάλλεται από κοινωφελή οργανισμό, δεν είναι λογικό και ορθό στους ιδιώτες επενδυτές, που θα αναλάβουν την ηλεκτροπαραγωγή, να επιβάλλεται δημόσιος έλεγχος, να υποχρεούνται σε λογοδοσία ή/και αντισταθμίσεις προς τις τοπικές κοινωνίες, να αναλαμβάνουν πρόσθετες υποχρεώσεις αποκαταστάσεων, να υποχρεούνται, βάσει προτεραιοτήτων και ανάλογων δεικτών-στόχων, σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης κ.α. παρόμοιες δεσμεύσεις προς το κοινωνικό σύνολο;
  – Αβίαστα θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι, ότι η μεγαλύτερη κατάχρηση ενέργειας αλλά και επιδείνωση του εγγύς μικροκλίματος γίνεται στα δημόσια κτίρια και στις ξενοδοχειακές μονάδες (υπερκατανάλωση φωτισμού, ανεπαρκείς μονώσεις, υπερεπάρκεια σε κλιματιστικά μέσα, κλιματισμός με ανοικτά παράθυρα κ.α.). Δεν θα έπρεπε για τις δυο αυτές μεγάλες κατηγορίες κτιρίων και αντίστοιχων χρήσεων να υπάρξουν ειδικές και αναλυτικότερες ρυθμίσεις, αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα, πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις; Ειδικότερα, για τις ξενοδοχειακές μονάδες (οιουδήποτε μεγέθους ή κατηγορίας), υποθέτω πως το Σ/Ν θα μπορούσε να συνδυαστεί με τον εκάστοτε «αναπτυξιακό νόμο» ή ανάλογα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ώστε να επιταχυνθούν κατάλληλες ενεργειακές επενδύσεις και επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
  – Δεδομένης της χρονίζουσας κρίσης στην αγροτική οικονομία και λαμβανομένου υπόψη ότι ο γεωργικός τομέας αποτελεί σχεδόν τον αποκλειστικό παραγωγό πρώτης ύλης για βιοκαύσιμα, τον μεγαλύτερο εν δυνάμει παραγωγό βιομάζας για ενεργειακή χρήση, αλλά και έναν πολύ δυναμικό παραγωγό Φ/Β ενέργειας, κατ’ ανάλογο όπως προηγουμένως τρόπο, θα έπρεπε να συμπεριληφθούν ειδικότερες διατάξεις για την προώθηση των εν λόγω ΑΠΕ στον τομέα, συμπεριλαμβάνοντας συνδέσεις και συσχετίσεις με κίνητρα μέσω της ΚΑΠ ή άλλων σχετικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
  3. Επειδή η ενημέρωση του λαού, πρέπει να παραδεχθούμε, είναι ελλιπής (πολλές φορές στρεβλή), αξιοποιώντας την εμπειρία άλλων κρατών και τις πρακτικές που ακολουθούν οι Κυβερνήσεις τους στο θέμα πληροφόρησης του κοινού σχετικά με τις ΑΠΕ, πιστεύω, πως παράλληλα με την παρούσα διαβούλευση είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί στο διαδίκτυο, με πρωτοβουλία του Υπουργείου σας, μια βάση εκλαϊκευμένης γνώσης αλλά και τεχνικών στοιχείων και εργαλείων, καθώς και μία σελίδα διαλόγου μεταξύ ενδιαφερομένων και αρμόδιων υπηρεσιών. Ένας τέτοιος ιστοτόπος θα ενισχύσει και θα δικαιώσει, κατά τη γνώμη μου, την πρωτοβουλία της «ανοιχτής διακυβέρνησης».

  Με ευχές για καλό κουράγιο στο έργο σας και μια δημιουργική νέα χρονιά,
  Ορέστης Χρηστίδης
  Γεωπόνος

 • 30 Δεκεμβρίου 2009, 08:02 | Θανασης Κ.

  Κυρια Υπουργέ,

  Σας εκφραζω τα συγχαρητήρα μου για την πρωτοβουλία σας να έχουν οι πολίτες την ευχέρια να καταθέτουν τις αποψεις τους σχετικά με την αναπτυξη Α.Π.Ε. . Σας παραθέτω παρακάτω αυτούσιες τις δύο επιστολές που έστειλα στο ΠΕΧΩΔΕ και τις αντίστοιχες απαράδεκτες απαντήσεις των αρμόδιων υπαλλήλων.

  Πρώτη επιστολή

  Αθήνα 22/7/09

  Προς
  Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
  Αθήνα

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Είμαι ένας επιχειρηματίας στην εμπορία και εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων από το έτος 2002, συνεχίζοντας την δραστηριότητα του πατέρα μου από το 1983. Πάνω από 15000 ηλιακούς θερμοσίφωνες έχουμε πουλήσει και εγκαταστήσει σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής.
  Εδώ και καιρό παρακολουθώ την εξέλιξη των Φ/Β στην χώρα μας και ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ, εσάς προσωπικά, αλλά και τον Υπουργό ανάπτυξης για τον νόμο που συντάξατε σχετικά με την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων μέχρι 10 KW, στα δώματα και στις στέγες κτηρίων. Ο νόμος είναι απλός, κατανοητός και πολύ γρήγορα θα φέρει αποτελέσματα.
  Θα μου επιτρέψετε όμως κ. Υπουργέ να κάνω μια σημαντική παρατήρηση. Στην υπουργική σας απόφαση, που δημοσιεύθηκε τον τρέχοντα μήνα σχετικά με τους όρους εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων μέχρι 10KW σε δώματα και στέγες κτιρίων, αναφέρετε ότι τα Φ/Β που τοποθετούνται θα πρέπει να οριοθετούνται περιμετρικά με στηθαίο με μέγιστο ύψος 1,20μ για λόγους αισθητικής και ασφάλειας της εγκατάστασης. Πάνω σε αυτή την προϋπόθεση έχω να εκθέσω τα παρακάτω :
  1. Μετά το 1990, σχεδόν όλες οι πολυκατοικίες και μονοκατοικίες που κατασκευάστηκαν, έχουν στα δώματα και στις απολήξεις των κλιμακοστασίων ηλιακούς θερμοσίφωνες, των οποίων το ύψος κυμαίνετε από 1,70μ έως 2,30μ. Οι κατασκευαστές των οικοδομών δεν έχουν υποχρέωση να κατασκευάσουν περιμετρικά του δώματος συμπαγές στηθαίο για την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων. Η συντριπτική πλειοψηφία των οικοδομών, στο δώμα φέρουν μεταλλικό στηθαίο ύψους 0.80μ έως 1,20μ.
  2. Τα περισσότερα Φ/Β στοιχεία έχουν διάσταση 1,60μ x 1,00μ περίπου. Για την εξοικονόμηση του χώρου στα δώματα, η διάταξη των Φ/Β θα είναι με την μεγάλη διάσταση (1,60) σε οριζόντια θέση, ούτως ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί και δεύτερο στοιχείο πάνω από το πρώτο. Δηλαδή θα έχουμε ύψος περίπου τα 2 μέτρα. Αν κατασκευαστεί το στηθαίο ύψους ενός μέτρου περίπου και για να αποφύγουμε την σκίαση των Φ/Β στοιχείων (τα Φ/Β πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση διπλάσια του ύψους του εμποδίου που έχουν μπροστά τους), αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν ψηλότερα του ύψους του στηθαίου. Δηλαδή το συνολικό ύψος θα φτάσει τα 3 μέτρα. Επομένως ο αισθητικός λόγος της απόφασης δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης.
  3. Η κατασκευή του στηθαίου περιμετρικά του δώματος και παράλληλα με το κάγκελο, θα μεταβάλλει την αισθητική του κτιρίου. Επίσης θα επιβαρύνει το κόστος της Φ/Β εγκατάστασης και πιθανόν να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την εγκατάσταση.

  Ευελπιστώ να εξετάσετε με κατανόηση τις παρατηρήσεις μου ούτως ώστε να αναθεωρηθεί η προϋπόθεση του στηθαίου και εύχομαι κάθε επιτυχία στην εξοικονόμηση ενέργειας από Φ/Β συστήματα.

  Κοιν. Υπουργό Ανάπτυξης

  Απάντηση : ΠΕΧΩΔΕ Γενική Διεύθυνση Πολ/μιας Δ/νση Ο.Κ.Κ. Τμήμα Α’
  Αριθ. Πρωτοκ. 33124 / 14.8.09 , Κοιν. Γρ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
  (επι του 3454 / 27.7.09)

  Δεύτερη επιστολή

  Αθήνα 2/9/09

  Προς
  Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
  Γενική Διεύθυνση Πολε/μιας
  Δ/νση ΟΚΕ, Τμήμα Α
  Μεσογείων κ’ Τρικάλων, Αθήνα

  Κύριοι /ες,

  Είμαι ειλικρινά απογοητευμένος με την απάντησή σας (αρ. πρωτ. 33124 / 14.8.09) στην επιστολή μου 22.7.09 σχετικά με το στηθαίο που πρέπει να περιβάλει την στέγη της οικοδομής όπου θα εγκατασταθούν Φ/Β στοιχεία.
  Στην επιστολή μου, περιγράφω αναλυτικά γιατί αισθητικά δεν καλύπτει το στηθαίο την εγκατάσταση των Φ/Β στοιχείων. Επίσης το στηθαίο δεν προσφέρει ουδεμία προστασία στην εγκατάσταση, για τον απλό λόγο ότι το ύψος των στοιχείων φθάνει μέχρι 3 μέτρα ύψος.
  Σήμερα όταν κάποιος πολίτης εγκαταστήσει ηλιακούς συλλέκτες παραγωγής ζεστού νερού χρήσεως στην στέγη της οικοδομής του, δεν έχει ουδεμία υποχρέωση να κατασκευάσει στηθαίο για προστασία ή αισθητικούς λόγους την εγκατάσταση των συλλεκτών. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και όταν κάποιος γεμίσει την στέγη με ηλιακούς θερμοσίφωνες που το ύψος είναι 2,25 – 3,00μ.
  Η κατασκευή του στηθαίου σε υπάρχοντες οικοδομές που σήμερα έχουν μεταλλικό κιγκλίδωμα περιφερειακά της στέγης, απαιτεί σημαντικό κόστος χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο γεγονός που θα αποτρέψει τους ενδιαφερομένους να προβούν στην εγκατάσταση Φ/Β στοιχείων.
  Δυστυχώς η τόσο σημαντική υπουργική απόφαση για εγκατάσταση Φ/Β στοιχείων μέχρι 10 ΚW από ιδιώτες που θα συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος θα μείνει αναξιοποίητη και απλά δημοσιεύθηκε μόνο για επικοινωνιακούς λόγους.
  Διατηρώ μια μικρή ελπίδα μα πεισθείτε και να καταργήσετε τον όρο αυτό του στηθαίου.
  Απάντηση : ΠΕΧΩΔΕ Γενική Διεύθυνση Πολ/μιας Δ/νση Ο.Κ.Κ. Τμήμα Α’
  Αριθ. Πρωτοκ. 36315 / 6.10.09 , Κοιν. Γρ. Γεν. Γραμματέα ΠΕΧΩΔΕ
  (επι του 3225 / 31.8.09)

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 19:48 | ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Κυρία Υπουργέ

  Νομίζω ότι πρέπει να συμπεριλάβετε στο νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας την δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά από τις σχολικές επιτροπές των Δήμων.Μέχρι σήμερα αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί η ΔΕΣΜΗΕ θέλει δελτίο παροχής υπηρεσιών που η σχολική επιτροπή ως ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικό δεν έχει την δυνατότητα.Αν αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει για όλες τις σχολικές επιτροπές τουλάχιστον πρέπει να γίνει για τις σχολικές επιτροπές επαγγελματικών Λυκείων όπου θα γίνεται και πρακτική άσκηση των μαθητών των αντιστοίχων ειδικοτήτων.
  Είναι σαφές ότι θα έχουν και ένα επιπρόσθετο έσοδο που θα αξιοποιηθεί για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.

  Σας ευχαριστώ,

  Αλτανόπουλος Νίκος
  Διευθυντής του 9ου Επαγγελματικού Λυκείου Πάτρας

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 19:02 | Αλέξανδρος Σούγιαννης

  Αγαπητή κυρία Υπουργέ,
  σίγουρα η χώρα μας έχει μείνει πολύ πίσω στο τομέα της αξιοποίησης των ΑΠΕ παρ’ όλο που θα μπορούσε να τις είχε μετατρέψει και σε πηγή πλούτου. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε, να εκμεταλευτούμε και να εξάγουμε τεχνολογία ΑΠΕ. Στη συνέχεια θα πρέπει να θέσουμε αυστηρούς κανόνες για την επιλογή θέσεων και τους τρόπους εγκατάστασης αυτών των ΑΠΕ. Πως γίνονται αυτά? Χρηματοδοτούμαι έρευνες από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια – ΤΕΙ και τις στρέφουμε προς τα εκεί. Καθοδηγούμε τη ΔΕΗ ώστε να αξιοποίησει τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών και να δημιουργήσει τον εξοπλισμό (ενίσχυση της βιομηχανίας). Ταυτόχρονα με τα παραπάνω θα πρέπει το κράτος να δημιουργήσει ζώνες προστασίας δασών, οικισμών, αρχαιολογικών χώρων, σημαντικών οικοσυστημάτων, τουριστικών περιοχών κλπ. Και φυσικά να εξασφαλίσει ότι αυτές οι ζώνες θα γίνονται ΣΕΒΑΣΤΕΣ από τους επενδυτές και από τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κυρία Υπουργέ, γνωρίζω ότι είναι ελληνική κουλτούρα το να λέμε ότι πρέπει να γίνει αυτό αλλά μόλις πάει να γίνει στη περιοχή μας να ξεσηκώνουμε θύελλες αντιδράσεων. Στα Κύθηρα απ’ όπου και κατάγομαι εδώ και λίγα χρόνια έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες το ενδιαφέρον τους. Οι αιτήσεις συνολικά στη ΡΑΕ αντιστοιχούν σε 200 περίπου ανεμογεννήτριες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, η ερώτησή μου είναι σαφής: Σε ένα νησί 3.500 κατοίκων που 3 Α/Γ θα επαρκούσαν γιατί να επιτρέψουμε τις 200? Η φιλοσοφία των τεχνολογιών αυτών είναι να δημιουργούν μικρά αυτόνομα συστήματα που θα σέβονται το περιβάλλον (και με το όρο περιβάλλον νοείται ο γύρω χώρος, ότι και αν περιλαμβάνει). Οι 200 Α/Γ είναι ένα μικρό αυτόνομο σύστημα ή μία νέα βιομηχανική ζώνη? Σας ζητώ λοιπόν να μεριμνήσετε στο νέο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να υπάρξουν αυστηροί κανόνες αλλά και να μην επιτραπούν νέες Πτολεμαϊδες οι οποίες εξυπηρετούν μόνο τα κέρδη των κατασκευαστών τους. Υπάρχουν εκατοντάδες περιοχές στην Ελλάδα που θα πρέπει να προστατευτούν. Ας φροντίσουμε οι επεμβάσεις εκεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνες και αναστρέψιμες.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 19:04 | Θεοφανόπουλος Νικήτας

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,
  θα μπορούσα να σας αναλύσω σε δεκάδες σελίδες την υπάρχουσα κατάσταση με τις εκαντοντάδες λειτουργούσες ανεμογεννήτριες στην «ταλαιπωρημένη»
  και καμμένη δεκάδες φορές περιοχή της Καρύστου.Ξέρουμε για τις πολλές αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στην πολύπαθη περιοχή μας μια και η μικρή απόσταση απο το «κέντρο» κάνει την επένδυση κερδοφόρα.Αιτήσεις
  σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί NATURA (εδώ γελάνε !),αιτήσεις
  ακόμα και για μικρά νησάκια όπως η Μαντηλού..Είμαστε κάθετα αντίθετοι
  στην παραπέρα υποβάθμιση της περιοχής μας, η οποία αντί να αναδειχθεί
  σαν περιοχή σπάνιου φυσικού κάλλους κοντεύει να χαρακτηρισθεί σαν
  «εργοστάσιο» παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την Αττική !!Θυμίζω απλώς την προσπάθεια και τα σχέδια κάποιων πριν από χρόνια,
  για την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου !! στην περιοχή και τήν αντίδραση των κατοίκων…Δρόμους δεν έχουμε,συγκοινωνία δεν έχουμε,
  κτιριακή υποδομή δημόσιας υγείας δεν έχουμε, ένα «καμμένο» περιβάλλον έχουμε κα να είστε σίγουροι ότι με κάθε θυσία θα το διαφυλάξουμε…
  Με τιμή
  Νικήτας Θεοφανόπουλος
  Υ.Γ Μία επίσκεψη στην περιοχή θα σας πείσει για την υποβάθμιση της απο
  το χωρίς έλεγχο και περιβαλλοντική μελέτης «δάσος» ανεμμογεννητριων και ηλεκτρικών στύλων μεταφοράς…ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ..

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 17:56 | Δημήτρης

  Κύριε ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με το σχολιο σας στης 28 Δεκεμβρίου 2009 @ 23:28 αναφέρεστε στα ΤΕΙ και λέτε ότι εκπαιδεύουν συντηρητές και τεχνίτες , αλήθεια σε ποια εποχή έχετε μείνει, μήπως στην δεκαετία του 60.
  Οι σχολές Τεχνολογικών εφαρμογών των ΤΕΙ επίσημα με τους νομούς 2916/01 & 3549/07 είναι ΑΕΙ και ανήκουν στον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ εκπαιδεύουν ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4 έτους εκπαίδευσης. Και ΟΧΙ τεχνίτες & συντηρητές που πιθανόν θα ΘΕΛΑΤΕ Ευχαριστώ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 12:44 | Σ.ΝΙΚΗΤΑΣ

  Κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να εκφράσουμε την γνώμη μας αλλά και να δούμε τις γνώμες συμπολιτών μας. Πιστεύω είναι πολύ καλή ιδέα για μας του απλούς πολίτες αλλά και για εσάς που μας αντιπροσωπεύεται και είσθε σε κέντρα αποφάσεων για την χώρα μας.
  Έχοντας την ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος είμαστε οι πρώτοι αυτοπαραγωγοί στην Ελλάδα με μια μικρή ανεμογεννήτρια 20 Kw. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τον Γολγοθά που περάσαμε για την αδειοδότησή της (συνολικά 3 έτη)και την σύνδεσή της με το δίκτυο της ΔΕΗ παρά την υπάρχουσα νομοθεσία για την απαλλαγή από την άδεια λόγω μικρού μεγέθους, αλλά και την ιδιότητά ως αυτοπαραγωγού.
  Έχοντας όλη αυτή την κακιά εμπειρία και πιστεύοντας ότι όσοι έχουν περάσει παρόμοιες δυσκολίες αλλά και αυτοί που αγαπούν το περιβάλλον και τον τόπο τους μακριά από μεγάλα συμφέροντα θα μπορέσουν να βοηθήσουν πραγματικά, σας αναφέρω μερικές από τις προτάσεις μου και είμαι στην διάθεσή σας για οτιδήποτε μπορώ να σας φανώ χρήσιμος.
  ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Α. Ύπαρξη προδιαγραφών και απαλλαγή από την περιττή γραφιοκρατεία
  Β. Να δοθεί βάρος στις ΑΠΕ για τα νοικοκυριά. Με τον τρόπο αυτό διανέμετε η παραγόμενη ενέργεια χωρίς την ανάγκη δικτύων υψηλής τάσης. Επίσης δεν θα υπάρχει εξάρτιση από πολυεθνικές και μεγάλα συμφέροντα.
  Γ. Να επιδοτείτε η αγορά των ΑΠΕ και όχι η KWh. Έτσι η επιλογή της καταλληλότερης ΑΠΕ θα είναι ευθύνη του αγοραστή.
  Δ. Να επιδοτηθούν εγχώρια κέντρα έρευνας και παραγωγής μικρών μονάδων ΑΠΕ. Έτσι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και δεν θα σπαταλάτε πολύτιμο συνάλλαγμα. Υπάρχει τρόπος παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας από τα νοικοκυριά χωρίς την εμπλοκή με το δίκτυο αλλά συγχρόνως την ύπαρξη της παροχής ΔΕΗ, ειδικά για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
  Πιστεύοντας ότι κάτι πάει να αλλάξει σ’ αυτό τον τόπο, εύχομαι οι αποφάσεις σας να είναι οι καλύτερες και ανεπηρέαστες μεγάλων συμφερόντων, με την λιγότερη δυνατή γραφειοκρατία για την υλοποίηση των στόχων σας.
  Μετά τιμής
  Σ.Νικήτας

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 09:02 | Φιλιππόπουλος Ιωάννης

  Αγαπητή Κα υπουργός
  Κάποια στιγμή σε αυτή την χώρα χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις που μπορεί να «πονέσουν» αλλά θα μας οδηγήσουν σε ενα καλύτερο μέλλον.
  Το περιβάλλον το καταστρέψαμε και πρέπει ΄τωρα να βρούμε τρόπους να επουλώσουμε τις πληγές του.
  Να γίνει υποχρεωτική η χρήση αννανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κάθε σπίτι-οικοδομή-βιομηχανία- και γενικότερα κτίριο κατασκευάζεται.
  Θεωρώ ότι ενα ποσοστό 25% είναι εφικτό γιατί ασ φανταστούμε μι απολυκλατοικία να καλύπτει τις ανάγκες κοινόχρηστου φωτισμού και ποτίσματος απο τον ήλιο. Ας αφήσουμε το αυξημένο ομολογουμένως κόστος και ας σκεφτούμε τι θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας σαν περιβαντολλογική κληρονομιά.
  Θα δημιουργηθούν έτσι και θέσεις εργασίας και θα εισπράτει το κράτος ΦΠΑ και το περιβάλλον θα ωφεληθεί και η ΔΕΗ θα έχει ευκολότερη δουλειά τους καλοκαιρινούς μήνες ΑΡΚΕΙ να γίνουν όλα απλά χωρίς γραφειοκρατία με τρόπο ελεγχόμενο αλλά αυστηρ΄’οτατα πρόστιμα άμεσα εισπράξειμασε ΚΑΘΕ παραβάτη για να μπούμε σε τάξη κάποια στιγμή και να μην ντρεπόμαστε που ζούμε σε αυτή την χώρα μόλις την συγκρίνουμε με κάποια άλλη που απλά κάνουν αυτά που πρέπει.
  Σς ευχαριστώ πολύ.
  Μετά Τιμής

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 23:35 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΟΣΤΟΙΧΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΝΗΣΟΙ Κ.Λ.Π.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΕΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΤΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ 25% ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 3 ΜΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ.
  ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ Η ΝΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΙΚΑΝΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΦΡΕΝΑ, ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α. ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΟΛΗ Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 17:08 | κατοικος Αιγαίου

  Αν μέχρι πρόσφατα κατακρίναμε την ελληνική διοίκηση για την δυστοκία της στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε έναν δίχως προηγούμενο κίνδυνο για το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά του Αιγαίου. Το σημαντικότερο ίσως πλήγμα φαίνεται να το δέχεται η Σέριφος.

  Στη Σέριφο το πάρκο εκτιμάται ότι θα απλωθεί σε μια περιοχή ίση με το 1/3 του νησιού. Η ηχητική όχληση στους οικισμούς της Παναγιάς, Πύργου και Καλλίτσου ενδέχεται να είναι τεράστια και να καθιστά τους οικισμούς αυτούς αβίωτους. Το αισθητικό κόστος θα είναι τόσο τεράστιο όσο το πάρκο με ανυπολόγιστες επιπτώσεις για τον τουρισμό, την κύρια πηγή εισοδήματος στο νησί. Δεν υπάρχει ενημέρωση στους κατοίκους για το τι επιπτώσεις θα έχει το πάρκο στην καθημερινή ζωή του νησιού, στις οικονομικές προοπτικές του και ακόμη περισσότερο ποιες θα είναι αυτές οι επιπτώσεις μετά από είκοσι χρόνια όταν θα παύσει η λειτουργία του.
  Άραγε, αν μετατρέψουμε τα νησιά μας σε εργοστάσια ενέργειας, μήπως στο μέλλον βιώσουμε και την αποβιομηχάνιση τους;

  Το Αιγαίο είναι ένα καράβι που ταξιδεύει για αιώνες. Τι κρίμα αν καταφέρουμε να το απαξιώσουμε μέσα σε μια γενιά.

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 16:00 | ΣΑΒΒΑΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ

  κα.ΥΠΟΥΡΓΕ
  Στη δικια μου περιπτωση (εχω αδεια για κατασκευη παρκου 20KW σε ενα αγροτεμαχιο και 10kw επι της οικιας μου)το επικειμενο νομοσχεδιο μου προκαλεσε επιβραδυνση και οχι επιταχυνση των διαδικασιων γιατι δεν ξερω αν θα επιδοτηθω μεσω εσπα.Στον αναπτυξιακο δεν μπορω να μπω γιατι η επενδυση ειναι κατω των 100000 ευρω.αν κατασκευασω το εργο και μετα απο ενα μηνα βγει αποφαση που να οριζει οτι οι επενδυσεις αυτες επιδοτουντε θα εχω αδικηθει.ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΕΓΚΥΗΘΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΩ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΩ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 14:02 | Φιλιππάτος Όθωνας

  Κυρία υπουργέ,

  Το παρόν σχέδιο έχει ένα λογικό κενό, όσον αφορά στις μεταβατικές διατάξεις για τα φωτοβολταϊκά, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμα άδεια, ούτε γνωμοδότηση από την ΡΑΕ και είναι μεγέθους τέτοιου που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόνοια για αυτά;Αν ναι, ποια;
  Καλή επιτυχία στο έργο σας!!!

  Φιλιππάτος Όθωνας
  exclusive land & development
  Μέγαρο Αμπατιέλου Πλατεία Βαλλιάνου
  Αργοστόλι Κεφαλονιάς 28100
  ottofilippatos@yahoo.gr

 • 27 Δεκεμβρίου 2009, 19:41 | ea

  Το ισοζύγιο πληρωμών από την ΤτΕ:
  http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/basic.aspx
  Αν το αναπτυξιακό μοντέλο που θα ακολουθήσουμε δεν έχει εξαιρετικά έντονη εξωστρεφή ροπή αλλά αντίθετα προκαλέσει επενδύσεις που εξαρτούνται από την εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών από το εξωτερικό (ΕΣΠΑ 20δις ΑΠΕ 10δις) με στόχο την περεταίρω εκμετάλλευση τοπικών ευκαιριών για έλληνες επενδυτές, θα ενισχύσουμε εισαγωγές σε εξαιρετικό βαθμό σε μια περίοδο που οι εξαγωγές μας και ο τουρισμός θα είναι πεσμένα κατά 20% τουλάχιστον.
  Αν επιπλέων επιδοθούμε σε προσέλκυση ξένων επενδύσεων που δεν εξάγουν προϊόντα αλλά απλώς εκμεταλλεύονται ευκαιρίες τοπικών αγορών (χάριν λόγου, κινητή τηλεφωνία, αλυσίδες super market’s, ΑΠΕ κτλ.) το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να ενισχύσουμε επιπλέων τις εκροές πληρωμών τόκων μερισμάτων και κερδών σε μεγαλύτερο βαθμό.
  Αυτές οι ενέργειες μπορεί να φέρουν πρόσκαιρη ανακούφιση στην αγορά αλλά υπάρχει πιθανότητα άμεσα ή όταν τα χρήματα θα τελειώσουν να δούμε μια εκτόξευση του ισοζυγίου σε νούμερα πάνω από το 20%…!
  Δηλαδή ενώ θα κυνηγάμε το δημόσιο έλλειμμα να την πάθουμε από το ισοζύγιο…
  Από μια πρόσφατη μελέτη της ΤτΕ του κ. Χ. Παπάζογλου,
  «στη μελέτη αναφέρεται ότι ενδεικτικό του προβλήματος ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι το γεγονός ότι το μερίδιο των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων υψηλής και μεσαίας τεχνολογίας ανήλθε στο 30% περίπου του συνόλου των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων της χώρας το 2006.»
  «σημειώνεται ότι η περιορισμένη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να παράγει βιομηχανικά προϊόντα υψηλής και μεσαίας τεχνολογίας σημαίνει αυξημένη εξάρτηση από αντίστοιχα εισαγόμενα προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε κεφαλαιακά αγαθά, πράγμα που ως ένα βαθμό εξηγεί γιατί οι πραγματικές εισαγωγές υπερβαίνουν σημαντικά τις δυνητικές.»
  http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt200905.pdf
  Τα ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝ, ΚΠΣ, ΠΑΒΕΤ κτλ. όλα αυτά τα χρόνια δεν χρηματοδοτούσαν πραγματικά ιδέες με υψηλή προστιθέμενη αξία αλλά κουφώματα, γυψοσανίδες, μηχανήματα και «κομπιούτερς» που το μόνο που πετυχαίνουν είναι να διευρύνουν το ισοζύγιο πληρωμών και να αυξάνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των ΜΜΕ επιχειρήσεων στην χώρα. Αλλά εξωστρέφεια τίποτα.
  Προσπαθήστε να βρείτε τα αποτελέσματα από όλες τις δράσεις των τελευταίων 15 ετών και θα εκπλαγείτε από το ισοζύγιο επένδυσης / αποτελέσματος. Πρόκειται για την απόλυτη σπατάλη. και οι πολιτικοί μας συνεχίζουν απτόητοι.
  Διαβάστε τι προτείνουν οι νέοι επιχειρηματίες:
  http://www.slideshare.net/OESYNE/money-show-2009

 • Αγαπητέ κα Υπουργέ,

  σας στέλνουμε τις σκέψεις μας σχετικά με: το νόημα των επιδοτήσεων στα φωτοβολταϊκά

  Κάνουμε δηλαδή μία προσπάθεια να δούμε, τι συμβαίνει στη Ευρώπη στο θέμα των φωτοβολταϊκών, βλέποντας μερικά δεδομένα των χωρών αυτών, που έχουν σαφώς αρκετά μεγάλη εμπειρία και μακροχρόνια ενασχόληση με το θέμα αυτό. Ας δούμε λοιπόν, τι ισχύει στην Ευρώπη σχετικά με την τιμή πώλησης του παραγόμενου ρεύματος καθώς και στο θέμα των επιδοτήσεων στα φωτοβολταϊκά.

  Η τιμή πώλησης του παραγόμενου ρεύματος στην Ευρώπη

  Γερμανίας 2007 2008 2009
  Στέγες 0-30 KWp 0,4391
  Ελ. χώροι 30-100KWp 0,4921 0,4675 0,4301
  100-1000 KWp 0,4630 0,4399 0,3959
  Από 1000 KWp 0,3300
  Ισχύει για 20 χρόνια

  Ισπανία
  100 KWp 10 MB 0,4175 0,32
  Ισχύει για 25 χρόνια

  Βέλγιο 45 €ct/kWh

  Βουλγαρία 36,7 – 40 €ct/kWh για 12 χρόνια

  Γαλλία 30 €-Ct. ανά kWh για 20 χρόνια

  Ελλάδα 40,282 – 50,282 €ct/kWh
  αναλόγως την περιοχή και ισχύ, για 20 χρόνια

  Ιταλία από 20 kWp, 36,00 €-Ct. ανά kWh

  Λουξεμβούργο από 37,0 €ct – 42,0 €ct ανά kWh αναλόγως της ισχύος

  Πορτογαλία από 35 – 55 €ct/kWh, αναλόγως της ισχύος

  Διαπιστώνουμε πως η χώρα μας έχει οικονομικά μία από τις ευνοϊκότερες νομοθεσίες. Έχει όπως είδαμε όχι μόνο την μεγαλύτερη τιμή μεταπώλησης της παραγόμενης κιλοβατώρας, αλλά και γεωγραφικά περίπου 40% περισσότερη ηλιοφάνεια από ότι π.χ. η Γερμανία. Λαμβάνοντας υπόψη τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 διαπιστώνουμε πως είμαστε στην Ευρώπη η μόνη χώρα που επιδοτεί την επένδυση στα φωτοβολταϊκά με έως και 40% του κόστους εγκατάστασης. Αυτή η επιδότηση είχε σίγουρα νόημα το 2006 όταν ψηφίστηκε ο νόμος 3468 και η τιμή κατασκευής και εγκατάστασης ενός ΜWatt ήταν περίπου διπλάσια από ότι σήμερα, δηλαδή 6.000.000€.

  Μερικές παρατηρήσεις: Το γερμανικό μοντέλο σύμφωνα με το «Spiegel Online» κοστίζει μακροπρόθεσμα (για είκοσι χρόνια) στο γερμανό φορολογούμενο 27.000.000.000€ το χρόνο, πράγμα που αναλογεί περίπου σε 337,5€ ανά πολίτη το χρόνο! Η συμβουλή της ηλιακής ενέργειας στις συνολικές ενεργειακές ανάγκες στη Γερμανίας είναι με 1% πολύ ελάχιστη. Βέβαια η ηλιακή ενέργεια δημιούργησε στη Γερμανία 80.000 άμεσες εργατικές θέσεις στον τομέα αυτό και άλλες περίπου 300.000 έμμεσες εργατικές θέσεις.

  Στην Ελλάδα σχεδιάζεται να εγκατασταθούν σε πρώτο βήμα φωτοβολταϊκές μονάδες με συνολική εγκατεστημένη ισχύς 800 ΜW. Η μεταπώληση της παραγωγής ρεύματος από αυτά, με κατά μέσο όρο 0,40 €ct/kWh σημαίνει κόστος ετησίως της τάξεως των 451.347.840€, δηλαδή περίπου 45 € ανά πολίτη. Δεν γνωρίζω αν το ποσό αυτό καλύπτεται από τον φόρο στον λογαριασμό της ΔΕΗ για τις ΑΠΕ, ούτε γνωρίζω πόσες πρωτογενείς θέσεις εργασίας δημιουργήσαμε στις ΑΠΕ. Στον συλλογισμό αυτό δεν λάβαμε επίσης υπόψη το κόστος για ρίπους που πληρώνουμε ή θα πληρώνουμε στο μέλλον αν δεν γίνουν τα 800 ΜW.

  Ας δούμε το κόστος των επιδοτήσεων παρακάτω:

  Το κόστος επιδοτώντας με 40% τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, δηλαδή τα 800 MW, που σχεδιάζονται έχει ως εξής:

  Προβλεπόμενες επιδοτήσεις για 800ΜW
  Κόστος εγκατάστασης ανά ΜW 3.000.000€
  Συνολικό κόστος των επενδύσεων 2.400.000.000€
  Κόστος επιδότησης της τάξεως του 40% 960.000.000€

  Το κόστος κατασκευής ενός εργοστασίου παραγωγής 30 ΜΒ ετησίως ανέρχεται περίπου στα 80.000.000€. Αυτό αναλογεί με 12 εργοστάσια δυνατότητας παραγωγής 30 ΜW το κάθε ένα ετησίως. Η συνολική παραγωγή των 12 εργοστασίων θα είναι 360MW ετησίως. Οι θέσεις εργασίας υπολογίζονται με 120 ανά εργοστάσιο, δηλαδή για τα 12 εργοστάσια περίπου 1440 θέσεις εργασίας.

  Εδώ προκύπτουν τα εξής ερωτήματα. Υπάρχει οικονομικά καλύτερη εναλλακτική από τις επιδοτήσεις του 40% των φωτοβολταϊκών επιδοτήσεων; Το παράδειγμα μας δείχνει πως μπορούμε να δημιουργήσουμε έως και 12 μονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών, όπως αυτή της heliosphera στην Τρίπολη καθώς και 1.440 εργατικές θέσεις με ετήσια παραγωγή 360 ΜW με το ίδιο κόστος που ισοδυναμεί με τις συνολικές επιδοτήσεις, δηλ. με τα 960.000.000€.

  Ένα άλλο θέμα που τίθεται με τις επιδοτήσεις είναι το εξής. Εκείνο που μπορεί να επιδοτηθεί σύμφωνα με το αναπτυξιακό τώρα, είναι μόνο τα μεγάλα έργα, δηλαδή της τάξεως πάνω από 100.000 Ευρώ. Τα μικρότερα έργα < 20ΚWp, δηλαδή οι περίφημες «εικοσάρες» ή οι μικρές μονάδες σε στέγες δεν μπορούν να μπουν στον αναπτυξιακό. Εδώ οφείλω να πω πως το μοντέλο που ακολούθησε η Ελλάδα με τους οικιακούς ηλιακούς για παροχή ζεστού νερού υλοποιήθηκε γρήγορα και έφερε την χώρα μας για πολλά χρόνια στην πρώτη θέση στην Ευρώπη. Μία παρόμοια επιδότηση θα ήταν σίγουρα και πιο δίκαιη, από ότι η σημερινή πού όντος πριμοδοτεί τα πολύ μεγάλα έργα. Έτσι λοιπόν επιδοτούνται μόνο τα πολύ μεγάλα σχήματα (ελληνικά και ξένα), τη στιγμή μάλιστα που ο ενεργειακός εξοπλισμός είναι προ το παρόν κατά κύριο λόγο μόνο εισαγωγής. Μόνο με ένα μοντέλο παρόμοιο με τους ηλιακούς θα εξασφάλιζε ίδια μεταχείριση όλων των επενδυτών, μικρών και μεγάλων.

  Στην χώρα μας θα μπορούν π. χ. γερμανικές τράπεζες εκμεταλλευόμενες το ευνοϊκό νομικό πλαίσιο και την περισσότερη ηλιοφάνεια κάλλιστα να εκδίδουν ενεργειακά αμοιβαία κεφάλαια, μάλιστα δε με γερμανικά πλαίσια, δηλαδή οι εργατικές θέσεις θα μένουν στην Γερμανία ή στην Κίνα. Γιατί λοιπόν η χώρα μας να κάνει το ίδιο λάθος όπως και με τα αυτοκίνητα στο παρελθόν και να μην δημιουργήσει εγχώρια παραγωγή φωτοβολταϊκών πλαισίων.

  Η πρόταση μας είναι συνεπώς να συνδυαστούν οι επιδοτήσεις με την δυνατότητα δημιουργίας εργατικών θέσεων στην Ελλάδα, κάτι παρόμοιο που ισχύει και τις χώρες όπως η Ισπανία και κυρίως η Γερμανία στην Ευρώπη. Αντί αυτού θα μπορούσε ίσως να επιδοτηθούν οι μονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων.

  Γρηγόριος Τσόγιας, Οικονομολόγος,
  καθηγητής Οικονομικών, απόφοιτος,
  απόφοιτος του Ελ. Πανεπιστημίου Βερολίνου,
  σύμβουλος φωτοβολταϊκών, DGS Berlin
  Διευθυντής της helio-energy ο. ε.
  βλέπε http://www.helio-energy.com
  info@helio-energy.com

 • Αγαπητή κα Υπουργέ,

  Περιδιαβαίνοντας τις σελίδες της διαβούλευσης για τις ΑΠΕ, διαπιστώνω ότι κάτι λείπει .. ή μπορεί και εγώ να μην έχω καλά καταλάβει!

  Η γεωθερμική ενέργεια δεν είναι και αυτή μια ήπια μορφή ενέργειας;
  Γιατί δεν λέμε τίποτε για αυτή;
  Δεν μας ενδιαφέρει;

  Μήπως δεν έχουμε; Έχει κανείς αντιληφθεί τι τεράστιο ενεργειακό δυναμικό κρύβει η Ελλάδα στον τομέα αυτό;

  Στα Γιάλτρα της Αιδηψού, οι πηγές εκβάλλουν στην θάλασσα γύρω στα 100 κυβικά την ώρα νερό σε θερμοκρασία 43 βαθμών Κελσίου, σταθερή, χειμώνα – καλοκαίρι. Και τα 100 κυβικά, είναι αυτά που βλέπουμε … να μην μιλήσω πόσα είναι εκείνα που δεν βλέπουμε …

  Όμως ας μην βάζουμε μόνο ερωτήματα. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε με γρήγορα βήματα στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας, με συνδυασμένες δράσεις έρευνας του Ελληνικού χώρου μέσω χρηματοδοτήσεων της ΕΕ, με δράσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες πιό ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ στον τομέα της γεωθερμίας, ακόμη και με εισαγωγή και αγορά τεχνογνωσίας έστω και με μεγαλύτερο κόστος.

  Η γεωθερμική ενέργεια είναι πιό φιλική προς το περιβάλλον από τις ανεμογεννήτριες. Μια γεωθερμική γεώτρηση π.χ., είναι βέβαια μια κοστοβόρος επένδυση (ανάγκη για ανοξείδωτα υλικά κλπ ..), όμως στην κυριολεξία … δεν φαίνεται!!! Το πολύ πολύ να καταλαμβάνει ένα οικίσκο 4 Χ 5 μέτρα. Τα υπόλοιπα μπορούν να μπούν και κάτω από το έδαφος (δίκτυα ..).

  Υπάρχει στη χώρα μας, ενέργεια ανεκμετάλλευτη που χάνουμε.. ας κάνουμε κάτι για αυτό.

  Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

  Κλεισθένης Δημητριάδης
  Γεωφυσικός (DEA, PARIS VI)

 • 25 Δεκεμβρίου 2009, 12:26 | ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  Κυρία Υπουργέ,
  Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια κατανόησης από τους πολίτες της αναγκαιότητας τόσο για την οικονομική διαχείριση των περιορισμένων πλέον ενεργειακών πόρων , όσο και για την διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που μπορούν να εγκατασταθούν στις οικίες και λοιπές εγκαταστάσεις εντός οικισμών και γενικά στις αστικές περιοχές.
  Θα πρότεινα στη βάση της παρατήρησης του κ. Γεωργίου Σίσια , σε νομαρχιακό επίπεδο να δημιουργηθεί διεύθυνση προώθησης ενεργειακών πόρων με σκοπό την μελέτη του κατάλληλου τύπου και του μεγέθους φωτοβολταϊκών στοιχείων αλλά και ανεμογεννητριών, που να ενσωματώνονται στα κτίρια και να μην αποτελούν πηγή όχλησης για τους κατοίκους.
  Η διεύθυνση αυτή θα μπορούσε να συμβάλλει και στην οικονομικότερη προμήθεια του εξοπλισμού των κατοίκων της νομαρχίας .
  Με εκτίμηση,

  Μιχάλης Μαστροπέρρος

 • 24 Δεκεμβρίου 2009, 15:48 | ΠΡΕΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

  Αγαπητή Κυρία Υπουργέ.
  Δώστε τέλος στη ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ Δημοσίων Υπηρεσιών ΚΑΙ ΔΕΗ, μια απλή άδεια από τα ΚΕΠ αρκεί για να λειτουργήσουν φωτοβολταικά και ανεμογενήτριες σε ιδιόκτητες εκτάσεις και να συνδεθουν με τη ΔΕΗ.
  Η ΔΕΗ δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, δεν είναι καπετανάτο του προέδρου και των συνδικαλιστών, δεν μας εκφράζουν και παρόλα αυτά μας αναγκάζεται να τους πληρώνουμε.
  Επιθυμώ το ρεύμα που μου προσφέρεται να μην προέρχετε από λιγνίτη και πετρέλαιο. Επιθυμώ να μην καταστρέφεται κι άλλο το υπέδαφος και η ατμόσφαιρα μας από τη ΔΕΗ.
  Απελευθερώστε την αγορά ηλεκτρισμού και με ιδιωτικές εταιρίες(με ανανεώσιμες πηγές), ακολουθήστε το παράδειγμα των τηλεπικοινωνιών οπου ο πολίτης έχει επιλογές ποια εταιρία να επιλέξει, το κράτος θα είναι κερδισμένο από πολλές απόψεις. Ευχαριστώ.

 • Αξιότιμη κυρία υπουργέ,

  Ελπίζοντας οτι η παρέμβαση μου θα φτάσει κάπου να ακουστεί, σας επισημαίνω τα ακόλουθα:

  Η Ζάκυνθος όπως και πολλά άλλα νησιά (Κεφαλονιά,Εύβοια κλπ)ανήκει στο διασυνδεδεμένο σύστημα της ΔΕΗ. παρ όλα αυτά η ΡΑΕ κρατά τα νησιά «κλειστά» με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις μας (ενεργειακές λύσεις Φ/Β)να υπολειτουργούν. ο Αναπτυξιακός και το ΕΣΠΑ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πελάτες μας, ενώ είναι κλειστό ακόμη και τ層Φωτοβολταικά στις στέγες». Επισημαίνω οτι το νησί μας ενδείκνυται για Φ/Β λόγω του υψηλού επιπέδου ηλιοφάνειας.

  1) Παρακαλώ για άμεσο άνοιγμα τουλάχιστον για πάρκα έως 20 kw που μπορούν να δημιουργηθούν σε μικρές εκτάσεις, στέγες ξενοδοχείων, (που είναι λόγω της περιοχής επικλινείς κεραμοσκεπές, έτσι ώστε να είναι αισθητικά διακριτικά τα πάνελ)ενώ θα υποστηρίξουν το εισόδημα αυτών των ξενοδοχείων και παράλληλα θα μπορούν να συνεισφέρουν στην χειμερινή κατανάλωση ρεύματος του νησιού. Τα πάρκα έως 20 ή 50kw μπορούν να κατασκευαστούν από μικρούς ιδιώτες & εταιρίες, συνεταιρισμούς, αγρότες κλπ. με τα αντίστοιχα κοινωνικά οφέλη.

  2) Η ένωση γεωπόνων Ελλάδος είχε προτείνει τα Φ/Β να αντιμετωπιστούν μεθοδολογικά ως «φυτά» καθώς χρησιμοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία για την παραγωγή του καρπού ή της ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορούν επίσης να στηθούν επάνω από παραγωγή χαμηλής βλάστησης (αν δεν υπάρχει απαίτηση χρήσης μεγάλων αγροτικών μηχανημάτων για την καλλιέργεια & περισυλλογή) αυξάνοντας έτσι την οικονομική απόδοση της γής.

  3) Υποστήριξη για την δημιουργία συνεταιρισμών ή σύμπραξης μικρών εταιριών ή ελευθέρων επαγγελματιών για τοπική παραγωγή ρεύματος με πάρκα έως 20 kw ανά οικόπεδο ή αγροτεμάχιο και σύνδεση στην μέση τάση της κάθε περιοχής. Έτσι, αγρότες με μικρά αγροτεμάχια κοντά στην μέση τάση που υπάρχει σε όλη την επαρχία των νησιών μας θα μπορούν να στήσουν 100 ή 200 kw παραγωγές σε διαφορετικά οικόπεδα ώστε να μην υπάρχει ογκώδης εγκατάσταση πάρκων και «επηρεάζουν» την αισθητική των χώρων. Το άπλωμα της παραγωγής σε μικρά πάρκα δίνει την δυνατότητα μέσω της μέσης τάσης να υπάρχει τοπική κατανάλωση ώστε να μην υπάρχει απαίτηση μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας από το κεντρικό δίκτυο.
  Ειδικά η Ζάκυνθος μπορεί να καλύψει έτσι μέρος των μεγάλων απαιτήσεων σε ρεύμα κατά τους θερινούς μήνες.

  4) Να υποστηριχθούν άμεσα οι μικροί παραγωγοί (όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιδότηση στην τιμή εγκατάστασης, σχετικά μικρότερη τιμή ανά κιλοβατώρα στην εικοσαετία, μέσω κάθε δυνατού διαθέσιμου προγράμματος).

  5) Η παραγωγή ενέργειας είναι πώληση πάντα φοροεντοπιζόμενη.

  6) ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ.
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΥΠΟΥΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 200 ΧΛΜ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΙ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΠΩΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΛΛΗ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΑΥΤΗΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΕΛΑΤΗ. ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΣ. ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ. ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ.
  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ (ΛΟΓΩ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ).
  ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
  ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
  ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΥ.

  Ευχαριστώ,

  Με εκτίμηση,

  Σπύρος Μίχος

 • Προς κυρία Μπιρμπίλη & κύριο Μανιάτη.

  Ξεκλέβω λίγο απο το χρόνο μου αυτήν την ώρα που ετοιμάζονται χιλιάδες φωτοβολταϊκά στα περιβαλλοντικά και στον αναπτυξιακό για να εκθέσω τα βασικότερα σημεία για να μπορέσουμε να φθάσουμε το επίπεδο της ΔΑΝΙΑΣ , της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ , της ΙΣΠΑΝΙΑΣ χώρες οι οποίες ξεκίνησαν μετά από εμάς και βρίσκονται τώρα 50 χρόνια μπροστά και από τεχνολογικής απόψεως αλλά και απο εγκατεστημένη ισχύς.
  1) Πρέπει να καταλάβουν όλοι και όταν λέω όλοι εννοώ από τον πιο απλό βοσκό μέχρι τον υπουργό ότι οι ΑΠΕ προσφέρουν δουλειά για πολλά χρόνια , θέσεις εργασίας , εκπληρώνουν τους στόχους για την έκλυση CO2 , συνεισφέρουν στο κλίμα,συνεισφέρουν στο ΦΠΑ , στην βιομηχανία , στις κατασκευές , δεν δημιουργούν παρενέργειες και καρκίνους , δεν αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον όσο ο λιγνίτης , το πετρέλαιο , η πυρηνική ενέργεια.
  2) Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω πρέπει αφενός να υπάρξουν καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής εξοπλισμού συναφούς με τις ΑΠΕ , φωτοβολταϊκά , ανεμογεννήτριες κυρίως αλλά και καλωδίων , ηλεκτρολογικού υλικού κλπ
  3)Τέρμα πια η ενελέητη γραφειοκρατία και το πλήθος των υπηρεσιών όπου η κάθε μία διατυπώνει γνωμοδότηση ανάλογα με το ότι θέλει , πώς το θέλει , πού το θέλει και άλλα ευτράπελα…………πάρτε το όλοι χαμπάρι ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ και αυτό θα το σεβαστούμε όλοι , μελετητές , κατασκευαστές ,πολίτες , δήμαρχοι , υπηρεσίες κλπ.
  ΤΕΛΟΣ με το παραμυθάκι των υπηρεσιών το δεν μου αρέσει η ανεμογεννήτρια κοντά σε αρχαιολογικό χώρο – αν καλύπτεται η προβλεπόμενη απόσταση
  ΤΕΛΟΣ με το δασαρχείο
  ΤΕΛΟΣ με τον δήμο που δεν θέλει το έργο επειδή έχει πολλά δέντρα ο Δήμος ή επειδή είναι τουριστική περιοχή ε και ? όλη Ελλάδα τουριστική περιοχή είναι , γιατί η ΔΑΝΙΑ δεν είναι τουριστική , η Ισπανία δεν είναι τουριστική? τώρα που δεν θα έχουν πολλά κονδύλια να δώ απο που θα έχουν έσοδα.
  ΤΕΛΟΣ με την γή υψηλής παραγωγικότητας , βγάλαμε καρκίνο με τις υπηρεσίες για να τους εξηγήσουμε ότι το Φ/Β δεν είναι εργοστάσιο καύσης άνθρακα…………
  ΤΕΛΟΣ με την κάθε λογής ομάδα που επειδή δεν της αρέσει να κάθεται να βλέπει την Ανεμογεννήτρια κολλάει το έργο στο ΣΤΕ…….και εμένα δεν μου αρέσει να βλέπω σπίτια σε δασική έκταση ούτε αυθαίρετα όμως τα βλέπω δεν πήγα να κολλήσω την οικοδομική άδεια του καθενός…..

  ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΟΛΟΙ?
  ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΠΕΡΝΑΕΙ.

  ΤΩΡΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΟΥΣΙΩΔΗ==>

  1) Όντως το πρόβλημα απο ότι ακούγεται είναι στα φωτοβολταικά μέχρι 500 kWp , δεν γίνεται να αποκοπούν απο τα περιβαλλοντικά καθότι αφενός δεν καθυστερούν τα περιβαλλοντικά των συγκεκριμένων έργων αλλά απο την άλλη δεν γίνεται να μπορεί ο καθένας να χωροθετεί Φ/Β χωρίς κάποιον σχεδιασμό , θα δημιουργηθεί αναρχία.
  2) Δεν νοείται άδεια παραγωγής χωρίς περιβαλλοντικά και χωρίς να ξέρουμε που θα διοχετευτεί το ρεύμα, δηλαδή αυτήν την στιγμή ας πούμε υπάρχουν περιοχές οι οποίες ενώ έχουν να δώσουν έργα ΑΠΕ πολύ αποδοτικά υστερούν στο ότι δεν υπάρχει δίκτυο, και αυτό πρέπει να λυθεί.Πρέπει να προχωρήσουν ιδιωτικά δίκτυα διότι χωρίς αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν όλα τα υπόλοιπα.
  3) Όταν κάποιος δαπανά κάποια χρήματα για να σχεδιάσει ένα αιολικό έργο ας πούμε 30 MW επένδυση της τάξεως των 34 εκ € και έρχεται κάποιος και τον κολλάει στο ΣΤΕ για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς αιτία απλά επειδή δεν του αρέσει να το βλέπει και το ΣΤΕ κάνει 2 χρόνια να αποφανθεί αυτός ο επενδυτής έχει υποστεί οικονομική βλάβη και θα πρέπει να αποζημιώνεται τότε θα δούμε πόσοι εξυπνάκηδες θα προσφεύγουν στο ΣΤΕ.
  4)ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΑΠΕ–> ΝΟΜΟΣ – ΚΑΝΟΝΑΣ – ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ , όλοι θα το σέβονται και κανένας δεν θα είναι υπεράνω αυτού
  5)Προθεσμίες απάντησης απο υπηρεσίες , αυστηρώς εμπρόθεσμες και με τεχνικοοικονομικά κριτήρια διαμέσου ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ τεκμηριωμένες. ΤΕΛΟΣ κύριοι κυρίως της ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ , ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ και των ΔΗΜΩΝ. ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΣΕΙΣ , εάν θέλετε να κάνετε την δουλειά μας να φύγετε απο εκεί που είσαστε και να έρθετε έξω.
  6)ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ –> με δεδομένο κυριά υπουργέ ότι έχουν κατατεθεί περίπου 60000 MW έργων ΑΠΕ και με υπολογισμό ότι υπάρχουν αποθέματα για ακόμα 20000 MW κυρίς αιολικών τι θα γίνει με τις τιμές πώλησης και που θα σταματήσει το κοντέρ? πρέπει να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός
  7)ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ –> τα έργα που θα υλοποιούνται πρέπει να είναι βιώσιμα και αποδοτικά. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ να έχουμε 40 Α/Γ εκεί στο ΚΑΣΤΡΟ της ΒΟΙΩΤΙΑΣ και να μην κουνιούνται καθόλου ενώ μπορούμε να τις βάλουμε στην ΕΥΒΟΙΑ. Είναι απαράδεκτο αυτό…..Πρέπει να ανοίξουν οι περιοχές με καλό δυναμικό. Τα νησιά , η Κρήτη , η Εύβοια , Η Θράκη , Η ανατολική Πελοπόννησος , η Κεντρική Στερεά Ελλάδα

  Ευχαρίστω

  Ευελπιστώ και αναμένω κυρίως το νέο νομοσχέδιο να δώσει πραγματική ώθηση στις ΑΠΕ ώστε να φθάσουμε εκεί που μας αξίζει σαν χώρα του ανέμου και του ήλιου χωρίς να κάνουμε εισαγωγές απο άλλες χώρες. Μπορούμε να καλύψουμε το 100 % της χώρα απο αιολικά και φωτοβολταικά………………ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ …στους ΕΤΑΙΡΟΥΣ………..

  ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • 23 Δεκεμβρίου 2009, 20:50 | keranis panos

  Η Ταμβακιερα των εναλαλκτικων μορφων ενεργειας.

  Πριν μερικους μηνες ειχα γραψει για τις ανεμογγεννητριες και ειχα εκφρασει την αντιθεσι μου για την εγατατστασι τους ανεξελεκτα. Δυστυχως οι φοβοι μου εγιναν γραγματικοτης. Ενα καινουργιο νομοσχεδιο ειναι στα σκαρια το οποιο θα αφηνη ανεξελεκτες τις εγκαταστασεις των ανεμογεννητριων.

  Θα επαναλαβω εν περιλειψι αυτα που ειχα πει τοτε με τα καινουργια στοιχεια ενσωματωμενα και με αναλυσι της ταμπακιερας ποιο διεξοδικα. Ελπιζω καποιοι καποτε να ευεσθητοποιηθουν. Επειδη υπαρχει περιοδος διαβουλευσις μπορει να θεωρηθη το αρθρο αυτο σας παρατηρησεις στο νομοσχεδιο

  Τα τελευταια γεγονοτα τα οποια ειναι συνδεδεμενα με την αναπτυξη της αιολικη ενεργειας ειναι οτι η οικονομια της Ελλαδος εναι στην εντατικη και η χωρα μας ειναι υπο επιτηρησι γαιτι ψευδομαστε για τα οικονομικα μας στους ξενους επενδυτες και στην Ευρωπαικη Ενωσι. Κανουμε μεγαλη ζωη χωρις να παραγουμε τιποτα εκτος απο αλχημειες.

  Η παρουσα κυβερνησι στην αγωνια της για επενδυσεις να κινηση την οικονομια με το σκεπτικο οτι δεν μπορει να δανεισθη παραπανω χρηματα προσπαθει να κοινηση την αγορα χρησιμοποιωντας τις επιδοτησεις της ΕΟΚ και βαζοντας λιγα απο τα δικα της δανεικα και να προωθηση την εγκαταστασι των εναλλακτικων μορφων ενεργειας οπως η αιολικη η ηλιακη [οι αλλες μορφες που εχουν πολυ μικρο δυναμικο στην Ελλαδα.

  Στη βιασυνη τους οι πολιτικοι μας εφταξαν ενα καινουργιο νομοσχεδιο για την πρασινη οικονομια. Για να καμψουν τις αντοιρησεις απο το 3% του τζιρου των εταιριων παραγωγης εναλλακτικης μορφης ενεργειας, ο μισος τζιρος θα δινεται στο Δημο κατευθειαν και ο αλλος μισος στους δημοτες υπο την μορφη χαμηλωτερου λογαριασμου της ΔΕΗ αντιστοιχα. Φυσικα αυτο ειναι ενα μεγαλο καρωτο γαι να καμθουν οι αντιρησεις των δημουν και των δημοτων τους.ωστε να δεχτουν τα καρκινοματα στην περιφερια τους. Εαν ηταν τοσο καλο για τους κατοικους γιατι αναγκαζονται να τους δωσουν κινητρα καροτα? Διερωτωμει δεν ειναι αντισυνταγματικο η παρανομο να δινης χρηματα σε καποιους λογω της θεσεως τους και μονο και οχι σε ολους τους πολιτες-. Οι δημοσιες εκτασεις τα δαση δεν ανηκουν σε ολους τους Ελληνες και οχι μονον στους κατοικους των περιωχων που εχουν τις ανεμογεννητριες.

  Επειδη ακομα υπαρχει αντιδρασι σκεφτηκαν να ριξουν και τον φοβο στην καμπανια και καινουργιο καρωτο. Λενε οτι θα κατeβασουμε το ηλεκτρικο του χρονου και κοιταξτε εαν δεν βαλουμε ανεμογεννηριες θα αναγκαστουμε να ανεβασουμε το ηλεκτρικο γιατι ημαστε υποχρεωμενοι να ελαττωσουμε την ποσοτητα ρυπων που παραγουμε. Για να το κανουμε αυτο θα αναγκαστουμε να μοντερνισουμε τα ργοστασια της ΔΕΗ και θα ανεβη το κοστος του ηλεκτρικου η θα πληρωνουμε προστιμα σαν κρατος.

  Μαλιστα θα πω στους φωστηρες μας οτι τα χρηματα θα πιανανε καλλιτερο τοπο εαν τα δινανε να μοντερνισουνε τα εργοστασια που καινε καρβουνο αντι να μπλαστρωνουν τα βουνα μας με καρκινοματα! Με τις ανεμογεννητριες οχι μονο σε δυο τρια χρονια θα αναιβη το κοστος του ηλεκτρικο αλλα θα μας μεινουν και τα ρυποφορα εργοστασια η της ΔΕΗ η των ιδιωτων! Ξοδευαμε τοσα χρονια τον χρονο μας σες λαμογιες αντι να παρουμε μετρα να εκσυχρονισουμε τα εργοστασια μας να παραγοιυν λιγοτερους ρυπους.
  Και κατι αλλο. Γιατι δεν ανακοινωνουν τι ρυπους παραγουν τα εργοστασια της ΔΕΗ και τι ο ιδιωτικος τομεας (η Ελλαδα δεν εχει βαρεια βιομηχανια) και κατα ποσο ημαστε υποχρευμενοι να ελλατωσουμε τους ρυπους κατα διαταγες ττης ΕΟΚ λογω του Κυοτο. Γιατι δεν εγινε τιποτα απο το 1995 η το 2005 που ηλθαν οι εντολες της ΕΟΚ αλλα μας εκβιαζουν τωρα? Να πληρωσουν αυτοι που παραγων τους ρυπους και οχι οι συνταξιουχοι και οι φτωχοι!!

  Με το νομοσχεδιο επιτρεπεται να μπουν ανεμογεννητριες παντου ,ακομα και στα λειβαδια. Μαλιστα με το νομοσχεδιο για να παρης αδεια να χτισης σπιτι πρεπει να βαλης φωτοβολταικα στα καινουργια σπιτια και ισως αργοτερα στα υπαρχοντα! Τα φωτοβολταικα ειναι πανακριβα και επομενως το κοστος παραγωγης ηλεκτρικης ενεργειας απογορευτικο. Γιατι να εναβασουμε και αλλο τις ηδη υψηλες τιμες των σπιτιων που ειναι απλασιαστα για τις ευπαθεις ομαδες των πολιτων?

  Με το νομοσχεδιο επισης δεν υποχρεωνονται οι εταιριες η οι δημοι να βαλουν χρηματα στην ακρη για να κατεδαφισουν τις ανεμογεννητριες μετα απο 10-20 χρονια. Χρειαζονται ειδικοι γερανοι η ελικοπτερα γαι να εγγαταστησουν τις ανεμογεννητριες. Ποιος νομιζεται οτι θα πληρωση? Ολοι οι πολιτες ισα με τους ντοπιους που θα πληρωνουν μικροτερους λογαριασμους της ΔΕΗ! Γιατι θα πρεπη ο φορολογουμενος πολιτης να πληρωνη καθε χρονο την ιδια φορολογια οταν ο ιδιοκτητης του αιολικου παρκου δεν πληρωνη τιποτα για δεκα χρονια?

  Παρκατω θα επαναλαβω σε περιληψι την αντοικονομικη ενεργεια της εγκαταστασεως των ενεμογεννητριων.

  Η αληθεια ειναι οτι τα φωτοβολταικα και οι ανεμογεννητριες δεν βηθουν και πολυ να παραγεται περισοτερη, φτηνη ενεργεια χωρις να μολυνη το περβαλλον. Σε τι θα βοηθησουν οταν τα Αυγουστιατικα η τα Ιουλιανα μεσημερια η βραδυα που δεν υπαρχει ηλιος η ανεμος η και τα δυο η ΔΕΗ ειναι υποχρεωμενη να φτιαξη εργοστασια για να παραγουν ολη την ενεργεια αιχμης. Εαν η ΔΕΗ ειναι υποχρεωμενη να δουλευη τα εργοστατσια της με 40-50% του δυναμικου του εργοστασιου της, σε τι θα βοηθηση τους καταναλωτες οταν η ΔEH ανεβαση το κοστος γαι να καλυψει την επενδυσι και να κανει και κερδος?

  Απο την αλλη πλευρα η ΔΕΗ θα εφταχνε λιγοτερα εργοστασια και οι ανθρωποι θα πληρωναν λιγωτερο για ηλεκτρικο εαν εφτιαχναν τα σπιτια τους με διπλα παραθυρα , μονωναν την ταρατσα τους και τους τοιχους των σπιτιων τους, χρησιμοποιουσαν ηλιακους θερμοσιφωνες. Κατ αυτο τον τροπο ο λογαριασμος του ηλεκτρικου γαι τα νοικοκυρια θα επεφτε κατα 30-50 %! Σκεφτηκε κανεις γαιτι οι ευρωπαιοι επιδοτουν τοις νελακτικες μορφες ενεργειας μονο και οχι την θερμομονωσι των κτιριων και σπιτιων. Πολυ απλα. Η τεχνολογια ειναι κυριως ανεπτυγμενη στην Δυτικη Ευρωπη. Επομενως οταν πεσουν οι παραγελιες θα πεσουν στα εργοστασια τους και οι οικονομιες τους θα δουλεψουν γαιτι καθε ευρω που πεφτει στην οικονομια δημιουργειται λογω της ταχυτητα του χρηματος τζιρος 10 ευρω.
  Το ενα ευρω της επειδοτησης απο το Ελληνικο Κρατος η σε δωρο η σε χαμηλοτοκα δανεια η σε χαμηλους συντελεστες φορολογιας δεν προκειτα να δημιουργησει τζιρο παρα ενα η δυο ευρω μονο. Εαν η επιδοτησι αυτη δινοταν στους ιδιοκτητες ακινητων για να θερμομονοσουν τα κτιρια τους το Ευρω αυτο θα δημιουργουσε 10 ευρω στην τοπικη κοινωνια με ολα τα ευεργετηματα συγκαταλεγομενης της αυξημενης φορολογιας απο το κρατος, ενω στα αιολοκα παρκα κανουν χρηματα οι ιδιοκτητες και δεν πληρωνουν φορολογια! Εαν το κρατος τα χρηματα αυτα τα εδινε σαν δωρο στους φτωχους η στους χαμηλοσυνταξιουχους θα ειχε το ιδιο αποτελεσμα!! Τοτε γιατι οι πολιτικοι μας επιμενουν να επιδοτουν τα αιολικα παρκα?

  Σε αυτους που λενε οτι ξερεις κατι, οταν το χειμωνα η οταν υπαρχει ανεμος θα κανουμε οικονομια σε καυσιμο και λιγωτερο συναλαγμα θα φευγει, η απαντησις μου ειναι οτι τα περοσοτερα εργοστασια στην Ελλαδα καινε καρβουνο και οχι πετερελαιο η αεριο το οποιο ειναι ειναι αφθονο και φθηνο! Η Ελλαδα παραργει αφθονο καρβουνο που δινει δουλεια στους ντοπιους κaι χρησιμοπειται για την παραγωγη ενεργειας. Ορισμενοι θα πουν μα τα εργοστασια με το ανθρακα μολυνουν την ατμοσφαιρα. Ειναι αληθεια αλλα η μολυνσι αυτη μπορει να ελλατωθη δραμματικα με εκσυχρονισμο των συστηματων καυσις και καρακρατησις των ρυπων. Σκεφτηκε κανεις οτι η μολυνσι απο τα αυτοκινητα ειναι πολυ πιο μεγαλυτερη απο ολα τα εργοστασια παραγωγης ενεργειας απο καρβουνο πετρελαιο και αεριο μαζι, οχι μονο στην Ελλαδα αλλα και σε ολον τον κοσμο? Αυτη την στιγμη η μεγαλυτερη ερευνα που γινεται σε ολο τον κοσμο ειναι στο να ελλατωσουν τα αποβλητα απο την καυσι του ανθρακα. Ο ανθρακας ειναι φτηνος στην παραγωγη του και τα αποθεματα τεραστια!

  Οι ανεμμογεννητριες δεν προσφερουν αρκετα πραγματα στην οικονομια της περιοχης κατα την κατασκευη η κατα την λειτουργια τους τους , γιατι ελικοπτερα και τεραστοιοι γερανοι χρησιμοποιουνται για το στησιμο και εξοιδικευμενο προσωπικο γαι την συντηρησι και λειτουργια ( η επιτηρησι γινεται απο μακρια). Ισως κονομησουν για μικρο χρονικο διαστημα λιγο οι ξενοδοχοι, οι τσιμενταδες, οι μουλτοζιερηδες και τα εστιατορια. Με το νομοσχεδιο η ΔΕΗ υποχρεωνεται να αγοραζη τη παγωγη απο τις ανεμογεννητριες 25 λεπτα την κιλοβατωρα και 50 λαπτα απο τα φωτοβολταικα! Τι λογικη ειναι αυτη ακομα και οικονομικη! Πως θα μπορεσει η ΔΕΗ να βγαλη κερδος οταν το 20% το αγοραζη πιο ακριβα απο οτι το πουλαει? Πως θα βρη τα χρηματα να κανη επενδυσεις? Θα της δινει το Ελληνικο κρατος τα χρηματα των φορογουμενων η θα αυξηση τις τιμες? Τι νομιζεται οτι θα γινη? Θα ενεβαση τις τιμες ! Στο τελος θα την πηρωσουν οι πολιτες, ιδιαιατερα οι ευαλωτες κατηγοριες!

  Αραγε οι πολιτικοι μας δεν τα ξερουν αυτα και δεν τα λαμβανουν υπ οψιν τους με ολους τους καθηγηταδες που εχουν για συμβουλους? Ισως τα ξερουν, αλλα για διαφορους λογους κανουν οτι δεν καταλαβαινουν.

  Η υποθεσι των αναμογεννητριων ταιριαζει στο ελληνικο κατεστημενο και ταμπεραμεντο. Θα κονομησουν οι εμποροι και οι μαγαλοι εργολαβοι στο μεγαλυτερο ποσοστο. Μετα την επενδυσι, δεν χρειαζεται να κανης σχεδον τιποτα για να κονομας. Μονο συντηρησι των μηχανηματων απο την κατασκευαστρια εταιρια! Ευκολη δουλεια. Εχεις σιγουρη πελατεια και σιγουρο εισοδημα για 10-20 χρονια. . Εαν μαλιστα γινει κατι και ανεβει η τιμη του ηλεκτρικου θα κονομησης τα μεγιστα. Γι αυτο το λογο οι αιτησεις αδειοδοτησεως ειναι μαγαλιτερες απο το 20 % της ολικης παραγωγης ηλεκτρικης ενεργειας.! Δεν χρειαζεται να αγοραζεις προιοντα να τα μεταποιεις να κανης επενδυσι σε εμψυχο και αψυχο δυναμικο και το πιο δυσκολο να βρεις τι καταληλες αγορες στο εξωτερικο .να συναγωνιστης και να εισαι συνεχεια επι ποδος. Ειναι κατι σαν το τουρισμο. Καθομαστε και περμενουμε να ελθουνε οι ξενοι για να κονομησουμε.

  Ο βασικωτερος λογος που διδεται μαγαλη ωθησι ειναι γαιτι μεχρι το 2020 η Ευρωπαικη ενωσι υποχρεωνει ολες τις χωρες να παραγουν το 20% τηε ενεργειας απο ανανεοσιμες πηγες ενεργειας (βλεπε ανεμογεννητριες). Το 2020 ειναι μακρια, Γιατι προωθουνται εξπρες οι ανεμογεννητριες και οχι η θερμομονωσι των σπιτιων? Μηπως η καλλιτερη επενδυσι ειναι να αυξησου τα επιδοματα στους φτωχους και τις συνταξεις στους συνταξιοχους πεινας? Ισως γιατι θελουμε να ελεγχουμε για τους δικους μας λογους πιος παιρνει αδεια εγκαταστασεως αιολικου σταθμου?.

  Αυτο που δεν σκεπτονται πολοι ειναι μια παραμετρος ακομα.. Η κυβερνησι θελει να διαιονησει την παρασιτικη λειτουργια οργανισμων που δεν προσφερουν πολλα πραγματα και να αυξησουν τον αριθμο των κρατικοδιαιτων. Αλλα με τι χρηματα. Το συστημα του Πονζι το καταλαβαν οι Ευρωπαιοι και βαζουν χερι στο οικονομικο συστημα της Ελλαδος. Για τις ανεμμογεννητριες δεν υπαρχει προβλημα. Θα αγορασουμε μηχανηματα και υπηρεσιες απο του Ευρωπαιους. Αλλα με τους δημοσιους υπαλληλους και τους αλλους οργανισμους ποθ θα ασχολουνται με την αιολικη ενεργια τι γινεται?

  Για να μιλησουμε τωρα τεχνικο οικονομικα, οτι εχει εξαγγελθει απο τους πολιτιτους δεν εχει κατα κυριο λογο αποδεκτες τους πολιτες αλλα τα μεγαλα εμπορικα και ιδιωτικα συμφεροντα. Οπιαδηποτε επενδυσι πρεπει τουλαχιστον να μην επιβαρυνει οικονομικα τους πολιτες ουτε εμμεσα ουτε αμεσσα ,η στο εγγυς η στο αποτερο μελλον, και να μην βλαπτει την υγεια των πολιτων ουτε στο εγγυς ουτε στο απωτερο μελλον. Πως θα βοηθηθουν οι πολιτες οταν στο μελλον θα πληρωνουν μεγαλυτερη φορολογια η στο κρατος η στους αλλους οργανισμους? Γιατι θα πρεπη οι μελλοντες εργαζομενοι να πληρωσουν για την απομακρυνσι των ανεμογεννητριων οταν τελειωσει η ζωη τους?

  Εαν πρεπει η Ελλαδα να υποκηψει στις απαιτησεις των Ευρωπαιων και να επενδυσει και απο τα δικα της χρηματα πρεπει να το κανει με τον πιο αποδοτικο πτροπο με σεβασμο στο περβαλλον στην υγεια και στην τσεπη ολων των των πολιτων. Το αιολικο δυναμικο ειναι μεγιστο στα νησια του Αιγαιου και γενικα στο Αιγαιον πελαγος. Επειδη θα πρεπει να γινη συντονισμος με τη ΔΕΗ για την μεταφορα και την κατανομη της ηλεκτρικης εναργειας , οι ανμογεννητριες πρεπει να εγκατασταθουν στο Αιγαιο πελαγος και απο εκει να μετφερθουν στο εθνικο δικτυο οταν αυτο υπαρξη. Μακρια απο την ξηρα και τα βουνα μας. Ενας μεγαλος οργανισμος οπως η ΔΕΗ μπορει να εγκαταστησει και να λειτουργη πιο φθηνα τους Αιολικους σταθμους απο δεκαδες η εκατονταδες μικρους παραγωγους.

  Για να γινω ποιο κατανοητος θα ηταν καλλιτερο εαν οι πολιτικοι μας εδιναν τις επιδοτησεις στην ΔΕΗ να φτιαξη και να ενωση το δικτυο της σε ολή την Ελλαδα και να εγκαταστηση τις ανεμογεννητριες στην θαλασσα και οχι στα βουνα σε μερη με μεγαλο δυναμικο.. Η ΔΕΗ λογω οτι εχει πολλα εργοστασια θα μπορει να σταματηση ωρισμενα απο τα εργοστατσια της οταν υπαρχει ανεμος. Κατα αυτο τον τροπο οχι μονο δεν θα αυξηθη το κοστος του ηλεκτρισμου αλλα δεν θα μπλαστρωθουν τα βουνα μας με ανεμογεννητριες. Ειμαι σιγουρος οτι ετσι η ΔΕΗ θα κανη χρησι του προγραμαματος και δεν θα ανεβαση το κοστος του ηλεκτρικου! Αυτη ειναι μια λθσι κοντοφθαλμη και ενδιαμεση. Θα πρεπη η ΔΕΗ να βρη τοπο να ποθηκευη την ενεργεια απο τις ανμμογεννητριες για να την χρησιμοποιηση τα καλοκαιρια. Αλλα αυτες οι λυσεις ειναι μακρια ακομα και ιδιαιτερα στην Ελλαδα!

  Καποιοι θα πουν οτι οταν ακριβηνει το πετρελαιο η το αεριο η το καρβουνο, ο ηλεκτρισμος θα ειναι ποιο φθηνος οταν παραγεται απο τις ανεμογγενητριες. Ακομα και αυτο δεν ειναι σιγουρο! Ποιος μπορει να μας διαβεβαιωσει οτι ολοι αυτοι θα καθησουν με τα χερια σταυρωμενα και θα αφησουν τους αλλους να τους παρουν το ψωμι. Θα κατεβασουν τις τιμες η θα τελειοποιησουν την διευγασια καυσις ωστε να παρaγη λιγωτερα αποβλητα. Οι διεργασιες αυτες ηδη εχουν αρχισει σε πολλες χωρες γιατι το καρβουνο ειναι φτηνο και τοπικα παραγωμενο προιον και σε μεγαλη ποσοτητα! Εμεις ομως θα μεινουμε με τις ανεμογεννητριες στα βουνα μας και με μεγaλλιτερο εθνικο χρεος! Εν πασει περπτωσι δεν υπαρχει τετοια περιιπτωσι στην Ελλαδα γιατι τα εργοστασια της ΔΕΗ καινε καρβουνο και η τιμη του καρβουνου δεν προκειται να ανεβη. Ειναι εθνικο προιον που παραγεται στην Ελλαδα. Οταν ανεβη η τιμη του σιδηρου θα ανεβη και για τις ανεμογεννητριες, για να μιλησουμε κατ προσεγγισι.

  Αληθεια γαιτι εμεις πρεπει να μπλαστρωνουμε τα βουνα μας και τα τις πεδιαδες με ανεμογεννητριες οταν αλλες χωρες οπως η Δανια και η Αγγλια εγκαταστουν τις ανεμογγεννητριες στη θαλασσα, ενω μπορουσαν να τις βαλλουν στη στερια? Η ελλαδα δεν εχει τις ερημους και τις αγονες εκτασεις της Αμερικης!

  Θα εκπλαγειτε τι επιτροπες, κρατικοι οργανισμοι, υπηρεσιες εχουν δημιουργηθει με χιλιαδες υπαλληλλους γυρω απο την αιολοκη ενεργεια που πληρωνονται απο τον κρατικο προυπολογισμο. Ελαχιστες απο αυτες τις επιτροπες χρειαζονται. Τα πανεπιστημια μας μπορουν να κανουν καλλιτερη δουλεια απο ολες αυτες τις υπηρεσιες. Δεν θα βολεψουν ομως τους ημετερους. Εχουν εγκατασταθει αννεμογενητριες στην Ατικη και ολλοκληρη υπηρεσια για πειραματικους σκοπους. Για πιο λογο? Να μαθουμε πως δουλευουν οι ανεμογεννητριες? Οι Δανοι τις δουλεουν για χρονια στη Βορεια Θαλασσα και ειναι προθυμοι να μας φωτησουν. Γιατι κανενας απο το καρτος η τους οργανισμους δεν σκεφθηκε στο παρελθον οτι πρεπει να εγκαστησουν ανεμομετρα στα μερη της ελλαδος με δυναμικο ωστε να εχουμε τα δεδομανα για να χρησιμοποιησουμε το καταλληλοτερο μηχανημα στην πιο καταλληλη περιοχη?

  Ποτε θα καθησουν οι τα αρχοντα καρατουντες στην Ελλαδα να σκεφθουν οτι αντι να κανουμε μεγαλη ζωη με δανεικα, κλεψιες και με ελλεημοσυνες, θα ηταν καλλιτερο και ποιο σταθερο στο μελλον εαν καθισουμε να σκεφθουμε πως μπορυμε να παραγουμε ενα προιον η φυσικο η πνευματικο το οποιο να το εξαγαγουμε. Η Τουρκοκρατια εχει τελειωση εδω και δυο αιωνες σχεδον, γαιτι ακομα προσπαθουμε να κανουμε καταναλωτικα΅ ¨επαγελματα και πλιατσικο στους φολοξενουμενου μας Τι μας εμποδιζει να κανουμε μερη της Ελλαδος οφσορ η ερευνητικα κεντρα η ειδικα νοσοκομειακα κεντρα εκμεταλευομενοι το κλιμα, τη θεσι και το επιστημονικο προσωπικο που εχουμε?

  Τι μας εμποδιζει να φτειαξουμε εργοστασια ελαφρας βοιομηχανιας η για εξαγωγη η για αντικαταστασι εισαγωμενων προοιοντων? Τι μας εμποδιζει να φτιαξουμε εργοστασια συσκευασιας και εξαγωγης των αγροτικων μας προιοντων σε τελικη μορφη?

  Γιατι δεν κανουμε προσπαθειες να βελτειουσουμε το μονο προιον στο οπιο εχουμε πολλες ελπιδες, το τουριστικο προιον. Πρεπει να δωσουμε υψηλης ποιοτητος υπηρεσιες και να σταματησουμε να κοροιδευουμε, να εξαπατουμε και να κλεβουμε τους επισκεπτες μας. Πρεπει να δουμε πως μπορουμε να εποιμηκηνουμε την τουριστικη περιοδο και εαν ειναι δυνατον να εχουμε τουρισμο ολον το χρονο.

  Μια προτροπη στους συνανθρωπου μας. Αντισταθειτε στην εγκαταστασι των φωτο βολταικων και των ανεμμογεννητριων στην περιοχη μας, παρα μονο στις ανατολικες Αιγαιοπελαγιτικες θαλασες. Επικροτηστε την επιδοτησι στην μονωσι της ταρατσας σας, των τοιχων, των διπλων πααρθυρων των συσκευων διπλης χρησεως ψυξις και θερμανσι και των υβριδικων αυτοκοινητων. Και πρωτα απο ολα εγκαταστησατε ηλιακα θερμοσιφωνα. Ειναι η πιο αποδοτικη συσκευη μετατροπης ηλιακης ενεργειας σε ζεστο νερο!! Οχι μονο ειναι καλο για την τσεπη σας, την υγεια σας αλλα και για την τοπικη οικονομια. Φαινεται οτι ισως καποιοι συμβουλοι χρησιμοποιηαν το μυαλο τους γιατι σε ενα τμημα του νομοσχεδιου θα κανουν υποχρωτικη την εγκαταστασι θερμοσηφωνων στα καινουργια ακινητα.

  Δηλωστε το την αντιθεσι σας την εγκατασατσι ανεμογεννητριων χωρις σχεδιο τωρα στους αρχοντα κρατουντες με την ψηφο σας, με τις αναφορες και γραμματα σας. Καλλιτερα, ωογανωθειτε και φτιαξετε συλογγους εναντια στις ανεμογεννητριες και γεμιστε τους δρομους με αφισες εναντια στην εγκαταστασι ανεμογενντριων στα βουνα μας και στον κολπο μας! Αυτο που προσπαθουν να κανουν θα αλλαξη μονιμα τον τροπο ζωη μας και το περβαλλον μας και θα μας κοστιση πανακριβα για να το επανορθωσουμε.

  Μια συμβουλη εις τους τα αρχοντα κρατουντες. Βαλτε εαν θελετε ανεμογεννητριες στη θαλασες, στα νησια του Αιγαιου, αλλα μακρια απο τα βουνα μας και τα λειβαδια μας. Θα δημιουργηθη μεγαλη κοινωνικη αναταραχη.

  Πανος Κερανης

  Μηχανολογος Ηλεκρολογος

 • 22 Δεκεμβρίου 2009, 20:17 | ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ

  κ. Μανιάτη, υφυπουργό.
  κ. Μανιάτη.
  Εγώ γεννήθηκα στη Σουηδία, μια χώρα που σέβεται τους πολίτες, το περιβάλλον και το μέλλον, όσο καμία άλλη από ότι γνωρίζω.
  Εκεί λοιπόν που οι άνθρωποι έχουν κατανοήσει τα βασικά προβλήματα, σήμερα πολίτες και Δήμοι ανταγωνίζονται ποιος και ποιοι θα τοποθετήσουν περισσότερα αιολικά πάρκα !!! Ακόμαι και στις πιο τουριστικές περιοχές της χώρας !!!
  Και αυτό διότι :
  Η αιολική ενέργεια όπως γράφει σε τίτλο άρθρου ο σουηδός δημοσιογράφος BERND BLANKENBURG, εκτός από καθαρή ενέργεια, VINDKRAFT GER INKOMST UTAN ARBETE δηλαδή Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ !
  Στο άρθρο αναφέρεται συγκεκριμένα ότι : Είναι πολλοί αυτοί που στην περιοχή Ekeryd θέλουν να πάρουν μέρος στην διαδικασία λειτουργίας αιολικού πάρκου. Για παράδειγμα ένας ιδιοκτήτης που διαθέτει 2000 τ.μ. με μία ανεμογεννήτρια κερδίζει πάνω από 100.000 κορώνες το χρόνο, δηλαδή πάνω από 10.000 ευρώ.
  Δυστυχώς στην Ελλάδα ο υφυπουργός μας πρέπει να υπερασπιζεται τα αυτονόητα, ότι δηλαδή; Αν πραγματικά αγαπάμε το περιβάλλον, αν θέλουμε να απαγκιστρωθεί η χώρα μας από τα θανατηφόρα καύσιμα όπως λιγνήτη και πετρέλαιο, πρέπει να εκμεταλευτεί τα θεία δώρα δηλαδή τον άνεμο και τον αέρα !!!
  κ. Μανιάτη, κ. Μπιρμπίλη και κ. Παπανδρέου.
  Υλοποιειστε το πρόγραμμά για την πράσινα Ελλάδα !
  Οι ανεμογεννήτριες όπως οι παλιοί ανεμόμυλοι είναι ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ, είναι λουλούδια που μεταδίδουν αισιοδοξία για το μέλλον ! Τοποθετειστε παντού αυτά τα εκπληκτικά δώρα της τεχνολογίας ενάντια στην βαρβαρότητα των ρύπων που καταστρέφουν τον πλανήτη μας.
  Ενημερώστε σωστά, και όσοι καταλάβουν κατάλαβαν. Σε λίγο θα γίνει και εδώ όπως και στη Σουηδία, στη Γερμανία, Ισπανία, Δανία, ΗΠΑ κ.α. Ειδικά μετά την πολύ καλή πρότασή σας οι κάτοικοι να αμοίβονται -γιατί οχι- με μειωμένους λογαριασμούς της ΔΕΗ, οι διάφοροι μάντεις κακών θα κατανοήσουν -και αυτοί- τα αυτονόητα.
  Ότι οι ΑΠΕ είναι μονόδρομςο.
  Φτάνει πια με την παραπληροφόρηση.
  Ας αρχίσει η κρατική τουλάχιστον τηλεόραση να ενημερώνει ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ τον κόσμο.
  Η χώρα μας πρέπει να πάρει την πρωτοπορία στα πλαίσια των κυβερνητικών εξαγγελιών.
  Καλή δύναμη !
  Σημ. Τι ποιο ωραία εικόνα για τους επισκέπτες της Αθήνας να βλέπουν γύρω στα βουνά αιολικά πάρκα και μάλιστα φωτισμένα τη νύχτα με διάφορα χρώματα ??? Είναι καλλίτερη η σημερινή ΑΘΛΙΟΤΑΤΗ ΕΙΚΟΝΑ μια πρωτεύουσα που πνίγεται σπό τους ρύπους ???

 • 21 Δεκεμβρίου 2009, 22:51 | Τσιώκος Δήμος

  Κυρία Υπουργέ,
  Στελέχη και Συντελεστές της δημόσιας διαβούλευσης,

  Στο σχέδιο νόμου δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά με την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητα των γηπέδων εγκατάστασης Φ/Β, κάτι που αναμέναμε με αγωνία.
  Κάποιοι κάτοχοι εξαιρέσεων αδικούνται μη μπορώντας να εκδώσουν άδεια εργασιών μικρής κλίμακας λόγο του μη άρτιου και οικοδομήσιμου του γηπέδου τους.
  Αδικούνται γιατί ενώ κατέθεσαν αίτηση εξαίρεσης στη ΡΑΕ από το πρώτο εξάμηνο του 2007, η κοινή υπουργική απόφαση ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης της 7-7-2009 στο άρθρο 4 ,
  ‘Η παρ.1 της περίπτωσης Α του άρθρου 1. δεν εφαρμόζεται σε Φ/Β συστήματα για τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης έχει χορηγηθεί απόφαση εξαίρεσης από Άδεια Παραγωγής.’
  Επιτρέπει την εγκατάσταση Φ/Β από 20 – 150 kwp σε γήπεδα μη άρτια και οικοδομήσιμα μόνο στις εξαιρέσεις που εκδόθηκαν πριν τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης, δηλαδή προ της 22/7/2009 και δεν επιτρέπει σε κάποιες που χορηγηθήκαν μετά τη δημοσίευση. Με ποιο σκεπτικό ; αφού όλες οι αιτήσεις έγιναν πριν 2 χρόνια, το 2007
  Σωστό και δίκαιο θα ήταν να βρουν οι Συντελεστές του νέου νομοσχεδίου κάποιο τρόπο ώστε κάποιες μπλοκαρισμένες εξαιρέσεις να βρουν διέξοδο και να πραγματοποιηθούν τα έργα που πραγματικά κόλλησαν στο ‘παρά πέντε’ δηλαδή στην άδεια εργασιών μικρής κλίμακας, εννοείται δε, ότι έχουν πάρει την ΕΠΟ , το κόστος διασύνδεσης και σε μερικές περιπτώσεις έχουν προχωρήσει και σε παραγγελίες Φ/Β συλλεκτών .

  Εύχομαι υγεία σε όλους και … αποτελεσματικότητα
  Καλές Γιορτές
  Τσιώκος Δήμος autobest@otenet.gr

 • Η εμπειρία μου ως Δήμαρχος Άνω Σύρου με την ένταξη έργου στο τότε πρόγραμμα THERMIE ανεμογεννήτριας 250 KVA, μου έμαθε ότι στην Ελλάδα χρειάζεται πέντε χρόνια για να αποκτήσεις άδεια εγκατάστασεις, τρία χρόνια διαδικασίες για να ξεκινήσει τότε η ΔΕΗ να πληρώνει την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
  Για να συγκεντρώσεις τα δικαιολογητικά από δεκαπέντε περίπου εμπλεκόμενους φορείς «να μην πω τι χρειάζεται», τότε επί ημερών των πρώτων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ το οποίο υποστηρίζω αλλά και κρίνω όποτε αυτό χρειάζεται, εύχομε όχι τακτικά με τη νέα κυβέρνηση γιατί είναι η τελευταία ελπίδα του κάθε ΕΛΛΗΝΑ, παράδειγμα γνωμμάτευση Αρχαιλογικής υπηρεσίας : Ο ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, μιλάμε για την κορυφή του βουνού, συμπέρασμα, πρέπει να ξεκαθαρίσει το γραφειοκρατικό κομμάτι για να προχωρήσουν οι ΑΠΕ.
  Δεύτερο τα συμφέροντα στους συναλλασόμενους με τη ΔΕΗ είναι τεράστια, ενοικιάσεις μηχανών παραγωγής, ανταλλακτικά, επισκευές, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, κ.λπ. τότε υπήρχε συζήτησει για παραγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ συστημάτων και είμαστε έτοιμοι να τα υποστηρίξουμε, μήπως πρέπει να βγει από τα συρτάρια και αυτό το PROJECT???
  Τέλος πρέπει να μπουν όρια πως και που τοποθετούνται όλα αυτά εάν γίνει σωστή δουλειά με ευαισθησία δεν προκαλούν, εναρμονίζονται με το περιβάλλον και δεν ενοχλούν αισθητικά η ηχητικά, (π.χ. στις κεραμοσκεπές δεν πρέπει να ξέχουν με σίδερα πάνω από τη στέγη αλλά να προσαρμόζονται σε αυτή, το ίδιο και τα ηλιακά ας είναι το καζάνι εσωτερικά, υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρξουν πρακτικές ρεαλιστικές και οδηγίες προς τους ναυτιλομένους ξεκάθαρες, η ‘»ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΕ ΗΛΙΟ ΑΕΡΑ & ΝΕΡΟ» ο λαός το θέλει εσείς μπορείτε να χτυπήσετε τα συμφέροντα, εύχομε πως ναι και το ελπίζω…
  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • 20 Δεκεμβρίου 2009, 11:50 | ΧΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Κα.ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΘΑ ηθελα ειδικά να αναφερθω σε μια παραμετρο του σ.ν.(αφου τα υπολοιπα προβλημματα εχουν αναφερθει) στο Άρθρο 9 όπου επιτρέπει ρητά την εγκατάσταση ΑΠΕ άνευ ιδιαίτερων περιοριστικών όρων σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας.

  Η οπτική αυτή είναι κοντόθωρη αφού αντιμετωπίζει την καλλιεργούμενη γη της χώρας ως οικόπεδα προς οικονομική αξιοποίηση, ενώ η καλλιεργούμενη γη είναι ένας κοινός πόρος που οφείλουμε να διαφυλάξουμε για την ασφάλεια των τροφιμων.
  Φαίνεται οτιτο σ.ν. αγνοεί και τις προτροπές του FAO,ΟΗΕ για την αναγκαιότητα της προστασίας των γεωργικών γαιών για την εξασφάλιση των επισητιστικών αναγκών του ολο και αυξανόμενου πληθυσμου.

 • ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΣΤΟΝ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
  – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

  Κυρία Υπουργέ,
  Η πιο κάτω πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Εργοληπτών Εργων Πρασίνου, την οποια συνοπτικά σας υποβάλλουμε, αφορά στην αναδιάρθρωση υφισταμένων και μη Αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να συμπεριλάβουν – υπό μορφή παράλληλης εκμετάλλευσης και συμπληρωματικού αγροτικού εισοδήματος – την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ειδικότερα από τον ήλιο.
  Ως Γεωπόνοι, ως ελεύθεροι επαγγελματίες και με την εξειδίκευση που έχουμε αποκτήσει στον τομέα της κατασκευής εργων, εκτιμούμε ότι η πρόταση αυτή είναι απολύτως εφικτή, άμεσα υλοποιήσιμη και είναι σε θέση να προάγει την επιχειρηματικότητα του αγροτικού τομέα, να δώσει βιώσιμες λύσεις στον ενεργειακό τομέα, να βοηθήσει στην αναζωογόνηση της Ελληνικής υπαίθρου και να παράγει καθαρό όφελος για την οικονομία.

  Σήμερα η παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο – σε μια ιδιαιτερα προνομιούχο χώρα όπως είναι η Ελλαδα – αντιμετωπίζεται, από το Δημόσιο, ως επενδυτική δυνατότητα (ευκαιρία) μεμονωμένων ιδιωτικών φορέων, στους οποίους επιδοτείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος το οποιο θα αγοράζει η ΔΕΗ (σε υψηλότερη φυσικά τιμη από αυτή που το πουλάει) με σκοπό την απόσβεση του αρχικά υψηλού κόστους επένδυσης ώστε να καταστεί, τελικά, ελκυστική η επένδυση αυτή.
  Συνεπώς, το έδαφος, αντιμετωπίζεται, απλώς ως η επιφάνεια επί της οποίας θα εδράζονται τα «πάνελ» των φωτοβολταϊκών. Αγνοείται, επομένως, η αυτονόητη παραγωγική ικανότητα που έχει το έδαφος, ο δε «επενδυτής» καλείται να επενδύσει με μοναδικό κριτήριο την αποσβεσιμότητα της επένδυσης. Η δε επένδυση αντιμετωπίζεται με μονοχρηστική διάσταση και για τον λόγο αυτό το μόνο ζητούμενο είναι το πόσο ακριβά θα αγοράσει το παραγόμενο ηλ. ρεύμα η ΔΕΗ.
  Η αντίληψη κατασταση αυτή, δεν προάγει την ζητούμενη απεξάρτηση από τα προϊόντα άνθρακα, ούτε βεβαίως μπορεί να θεωρηθεί αειφορική, αφού στηρίζεται αποκλειστικά στην επιβάρυνση της ΔΕΗ (κατ επεκταση του Δημοσίου). Δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας (μετά την αρχική εγκατασταση) και εν τελει δεν παράγει καθαρό όφελος για την ιδία την οικονομία.

  Σε αντιδιαστολή, λοιπόν, με την πιο πάνω αντιμετώπιση, η Ενωσή μας θεώρει, ότι θα μπορούσε η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ήλιο, να θεωρηθεί ως προϊόν το οποιο μπορεί να παράγει ο πρωτογενής (αγροτικός) τομέας και συνεπώς να χαρακτηρισθεί ως «αγροτικό προϊόν». Στην περίπτωση αυτή, η απαιτούμενη αρχική επένδυση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, είναι αγροτική δραστηριότητα και άρα μπορεί να επιδοτείται η αρχική της εγκατασταση. Αυτό σημαίνει ότι αφού θα εχει επιδοτηθεί η αρχική επένδυση ( και δεδομένου ότι το κόστος συντήρησης και λειτουργίας είναι μηδαμινό) δεν απαιτείται επιδότηση για την παραγωγή, άρα η ΔΕΗ (και κατ επέκταση, το Ελληνικό Δημόσιο) δεν θα υποχρεούται να αγοράζει σε υψηλή τιμη το ηλ. ρεύμα που παράγεται με την διαδικασία αυτή ( με όλα τα προφανή, άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη). Το δε ποσοστό επιδότησης για την εγκατασταση των ηλιακών συλλεκτών, θα μπορούσε να καθορισθεί και μέσω της ΚΑΠ, εφ όσον αυτή ενεργοποιηθεί προς τον τομέα αυτό.

  Συνεπώς, με την πρόταση αυτή, η αναγκαία επιδότηση περιορίζεται στην εφ άπαξ επιδότηση της αρχικής εγκατάστασης και όχι στην διαρκή επιδότηση της παραγωγής.

  Δεδομένου δε ότι τα «πάνελ» των φωτοβολταϊών δεν είναι απαραίτητο να εφάπτονται στην γη, αλλά μπορούν να βρίσκονται πιο ψηλά, στην ουσία να επιτρέπουν σε κάθε αγροτική εκμετάλλευση, σε κάθε χωράφι που θα παράγει ηλ. ενέργεια, να διατηρεί την παραγωγική του δυνατότητα και άρα η παραγωγή ηλ. ρεύματος να λειτουργεί ως συμπληρωματικό εισόδημα στον «επενδυτή – αγρότη». Οι δυνατότητες αξιοποίησης του «σκελετού» πάνω στο οποιο θα στηρίζονται τα «πάνελ» των φωτοβολταικών, δίνουν σημαντικές δυνατότητες πολυχρηστικής λειτουργίας (π.χ. θερμοκήπια, αποθήκες, στάβλοι, κλπ) με ιδιαιτερα χαμηλό κόστος, για τον αγρότη (και όχι μόνο) – επενδυτή, οι οποίες συμβάλλουν στην μείωση του κόστους παραγωγής τόσο λόγω της αξιοποίησης της εγκατάστασης παραγωγής ρεύματος για παραγωγή αγροτικών προϊόντων (υψηλής μάλιστα προστιθέμενης αξίας) , οσο και γιατί η απαιτούμενη ενέργεια για την παραγωγή του υπό τα «πάνελ» παραγόμενου αγροτικού προϊόντος, μπορεί να διατίθεται αδάπανα.
  Έτσι η επένδυση για την παραγωγή ηλ. ρεύματος από τον ήλιο, ως αγροτικό προϊόν μπορεί να συνδυάσει πλήθος παράλληλων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα παράγουν εισόδημα και άρα η συνολική απόσβεση (μετά την επιδότηση κατασκευής – υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης) δεν θα προέρχεται μόνο από την παραγωγή ηλ. ρεύματος. Συνεπώς, το κόστος παραγωγής) μειώνεται (αφού μειώνεται το κόστος απόσβεσης, η ΔΕΗ (το Δημόσιο) δεν επιβαρύνεται, ο αγρότης – επενδυτής έχει μια επί πλέον ευκαιρία απασχόλησης και η όλη διαδικασία καθίσταται αειφορική.

  Η εγκατάσταση δε, των «πάνελ» αφ ενός αυξάνει την σκίαση της γης και άρα μειώνει την εξάτμιση του νερού του εδαφους αφ ετέρου παρέχει παράλληλα την δυνατότητα συλλογής του νερού της βροχής που πέφτει (στα «πάνελ») και την αποθήκευση αυτού (κάτι που δεν μπορεί να γίνει υπό άλλες συνθήκες). Τέλος είναι αυτονόητο ότι υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα χρήσης της ενέργειας που παράγεται, από τον ίδιο τον αγρότη, με μηδενικό κόστος.

  Συνεπώς, τα πιο πάνω καθιστούν την όλη διαδικασία – επένδυση, απόλυτα φιλική στο περιβάλλον.
  κ.κ. Υπουργοί
  Επειδή η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ήλιο, ανήκει από την φύση της στον πρωτογενή (αγροτικό) τομέα,
  Επειδή η αγροτική γη (που σήμερα εγκαταλείπεται) και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, είναι πολλαπλάσια αυτής που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας,
  Επειδή οι επενδυτικές ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η πολυχρηστική αξιοποίηση των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, από την ήλιο, μπορούν να αναζωογονήσουν την περιφέρεια,
  Επειδή η πιο πάνω πρόταση επιτρέπει την βιώσιμη, διαρκή και χωρίς κόστος για την ΔΕΗ αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο, επεκταση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο,
  Επειδή η πρόταση αυτή είναι απόλυτα φιλική στο περιβάλλον
  Επειδή μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ερημοποίησης της υπαίθρου,
  Επειδή μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων,
  Επειδή μπορεί να βελτίωση την απόδοση της αγροτικής γης,

  Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

  Την αποδοχη της πιο πάνω πρότασης
  Την υλοποίηση αυτής τοσο μέσω Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, οσο και μέσω αμιγώς Ελληνικών
  Την διαρκή, μέσω πιλοτικών εφαρμογών – π.χ. σε αγροτικές εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο – επεξεργασία της, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίησή της – ανα γεωγραφική περιφερεια. Η αξιοποιηση αυτή μπορεί να συμπεριλαβει τοσο τους συνδυασμούς προϊόντων που δυνητικά μπορούν να παραχθούν (κηπευτικά, ανθοκομία, βιολογικά προϊόντα κλπ) οσο και τους συνδυασμούς αξιοποίησης των κατασκευών (π.χ. θερμοκήπια, αποθήκες, στάβλοι κλπ).

  Είμαστε στην διάθεση σας , για οποιαδήποτε διευκρίνηση η πληροφορία η συνεργασία απαιτηθεί .

  Με τιμή
  ο Πρόεδρος ο Γεν. Γραμματέας

  ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ

 • 19 Δεκεμβρίου 2009, 10:42 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Γαρδίκι Φθιώτιδας 17/12/09

  Υπό δημόσια διαβούλευση

  Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ για ΑΠΕ

  Παρατηρήσεις

  1. Η τελευταία παράγραφος του Άρθρου 1 «Εθνικός Στόχος ΑΠΕ» είναι ελλιπής, λανθασμένη και παραπλανητική:
  «Η προστασία του κλίματος» (που τίθεται ως «προτεραιότητα υψίστης σημασίας για την χώρα») δεν αναγράφει ότι αφορά το κλίμα του πλανήτη και όχι το κλίμα της χώρας, αφού είναι γνωστό ότι από τις εκπομπές CO2 δεν υπάρχει επίδραση στο κλίμα της χώρας, αλλά συνολικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη και μόνο μέσω αυτής μπορεί να επηρεαστεί το κλίμα της χώρας.

  Όμως, ακόμα και αν όλη η ενέργεια στην χώρα παραγόταν από ΑΠΕ, η ευεργετική επίδραση στις εκπομπές CO2 του πλανήτη θα αφορούσε μόνον το 1/500 των ανθρωπογενών εκπομπών και λιγότερο του ενός δισεκατομμυριοστού των συνολικών εκπομπών CO2 στη γη.

  Άρα θα καταστρέψουμε την χώρα μας από μόνοι μας, γεμίζοντάς την με τεράστιες ανεμογεννήτριες παντού, και με συνοδά έργα δικτύων και υποσταθμών, καταστρέφοντας όλα τα τοπία στα βουνά και στα νησιά, κόβοντας πανάρχαια δάση κατά την βούληση των επενδυτών, για να σώσουμε εμείς τον πλανήτη, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη συνολική δέσμευση όλων των χωρών στην ίδια κατεύθυνση;

  Πριν καν βγουν τα συμπεράσματα από την σύνοδο της Κοπεγχάγης, πριν μοιρασθεί η όποια αναγκαία δέσμευση σε όλους, η Ελλάδα προσφέρεται αυτοβούλως να αυτοκαταστραφεί για να σηκώσει το βάρος όλης της γης χωρίς καν να της το ζητήσει κανείς;

  Αυτή η «προτεραιότητα υψίστης σημασίας για την χώρα… λαμβάνεται καθοριστικά υπ’ όψιν σε περιπτώσεις στάθμισης με άλλες περιβαντολογικές ή κοινωνικές παραμέτρους». (Άρθρο 1)

  Έτσι λοιπόν, στο Άρθρο 9 (Θέματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ) καθορίζεται ότι η εγκατάσταση ΑΠΕ επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές της χώρας, εκτός από:
  α) περιοχές που έχουν θεσμοθετηθεί ως περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης,
  β) παγκόσμιας σημασίας αρχαιολογικές περιοχές,
  γ) υγρότοπους RAMSAR.

  Επομένως, οι επενδυτές μπορούν να εγκαταστήσουν ΑΠΕ κόβοντας δάση (αφού το 99% από αυτά δεν ανήκει στις περιοχές που εξαιρούνται) ή και στις αλπικές ζώνες των βουνοκορφών πάνω από τα δάση! Τα δάση δεν ανήκουν στην πράσινη ανάπτυξη; Προστατεύονται από το Σύνταγμα έναντι όλων των άλλων προτεραιοτήτων πλην Εθνικής Ασφάλειας; Τα δάση δεν απορροφούν το CO2 της ατμόσφαιρας;

  Αν τα δάση γίνουν «παρανάλωμα του πυρός ή των αιολικών πάρκων» για να γίνουν στην θέση τους θηριώδεις ανεμογεννήτριες, τουλάχιστον μην ονομάζετε αυτή την ανάπτυξη «πράσινη», αφού το πράσινο είναι το χρώμα του δάσους. Ονομάστε την «ανάπτυξη του μπετόν και του σίδερου» ή «ανάπτυξη του αέρα», και όχι «πράσινη ανάπτυξη».

  Τι σόϊ πράσινη ανάπτυξη είναι αυτή;

  Η πράσινη ανάπτυξη δεν μπορούσε παρά να έχει και άλλες διαστάσεις πραγματικά οικολογικές, με ευαισθησία για την χλωρίδα, την πανίδα, την παράδοση, την ποιότητα ζωής του ανθρώπου σε εναρμόνιση με την φύση. Εδώ παρουσιάζεται μια «πράσινη ανάπτυξη» μονοδιάστατη, με ένα τρόπο απόλυτο, ακραίο, αφιονισμένο, μονομερή.

  Μήπως βρέθηκε ο τρόπος να καταστρέψουν κάποιοι την Ελλάδα;

  Διότι στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει τέτοια πρεμούρα, τέτοιος φανατισμός, τέτοιος δογματισμός, δεν εγκαθίστανται αιολικά πάρκα στα δάση, δεν υπάρχει πουθενά μεγάλη συγκέντρωση ανεμογεννητριών, και μάλιστα, έχει σχεδόν σταματήσει η εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στην στεριά και προωθείται μόνο σε μεγάλα θαλάσσια πάρκα.

  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο εάν προωθηθεί ως έχει, θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην εθελούσια καταστροφή της χώρας, ικανοποιώντας τις αφελείς, ουτοπιστικές, αιθεροβάμονες προκαταλήψεις κάποιων και τα σκοτεινά αδυσώπητα συμφέροντα κάποιων άλλων. Αγγίζει τα όρια εθνικής μειοδοσίας.

  Είναι σαν να προτείνει ως λύση στο πρόβλημά του υπερπληθυσμού της γης, να αυτοκτονήσουμε εμείς οι Έλληνες!!! Πρόκειται για εγκληματική ΑΦΕΛΕΙΑ ή για ΑΔΙΣΤΑΚΤΑ και σκοτεινά ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ή για συνδυασμό των δυο;

  2. Και που είναι η προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα γίνονται εγκαταστάσεις ΑΠΕ χωρίς την σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας; Δεν υπάρχει η παραμικρή σχετική αναφορά στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο για το πώς ακριβώς θα διασφαλίζεται η συναίνεση των τοπικών κοινωνιών.

  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΝΤΙΝΑ ΤΣΑΤΖΑΛΟΥ

 • Αγαπητή κ. υπουργέ, αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου,

  Κάθε ορθολογικά σκεπτόμενος πολίτης θα πρέπει να επικροτεί και να συμβάλλει σε προσπάθειες όπως η δική σας, για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που δεν μολύνουν το περιβάλλον (Α.Π.Ε.). Πόσο μάλλον πού με επίκαιρη την οικονομική κρίση, λαμβάνονται μέτρα που (μέσω των Α.Π.Ε.) θα υποβοηθήσουν (όπως διαφαίνεται) το πορτοφόλι του Έλληνα –μια και δίδουν τη δυνατότητα και στον ίδιο να γίνει παραγωγός και πωλητής της παραγόμενης ενέργειας.

  Βεβαίως κατανοούμε ότι το σχέδιο νόμου που αυτές τις ημέρες διατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, αποτελεί προσπάθεια αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού παλαιοτέρων διατάξεων (όπως αυτή του ν.3468/2006). Μπορούμε επομένως να δικαιολογήσουμε μια σχετική ασάφεια ως προς ορισμένες διαδικασίες, απαιτούμενα διακιολογητικά και ως προς την ταξινόμηση όλων τους με μία αρμόζουσα σειρά.

  Εν τούτοις διαφαίνεται μια προσπάθεια συνολικής αντιμετώπισης του ζητήματος παρά την πληθώρα των δημόσιων φορέων που καλούνται να λάβουν μέρος σε αυτό. Ίσως τελικά το δυσκολότερο έργο να είναι ο συντονισμός και η αρμονική συνεργασία όλων αυτών των φορέων και προπάντων με τρόπους που να αποκλείουν τα φαινόμενα διαφθοράς και δωροδοκίας που ήδη δυστυχώς έχουν αρχίσει να αναδύονται.

  Τελειώνοντας, επικροτώ την Αυτοτελή Ειδική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. που προτίθεται να συσταθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής –με την προϋπόθεση βέβαια να γίνει φορέας για την υποβοήθηση και όχι για την τροχοπέδη του Πολίτη.

  Με εκτίμηση,
  για τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Γιώργος Μπλάνας Ιωάννου
  Οικολόγος – Προγραμματιστής Η/Υ

 • 18 Δεκεμβρίου 2009, 15:10 | Μαυρής Νίκος

  Κυρία Υπουργέ

  Συγχαρητήρια κατ’ αρχήν για την δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου και την ευκαιρία που δίνεται στους ενδιαφερόμενους πολίτες να εκφράσουν την άποψή τους, σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση. Εύχομαι και ελπίζω, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις που θα γίνουν να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη του τελικού νομοσχεδίου.

  Είμαστε αναμφίβολα όλοι υπέρ την μεγαλύτερης ένταξης των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας, αντικαθιστώντας τις πιο ρυπογόνες πηγές, αλλά η ένταξη των ΑΠΕ θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπονομευθεί το περιβάλλον, το οποίο σε τελευταία ανάλυση είναι ο απώτερος στόχος.

  Θα ήθελα να εστιάσω σε τρία σημεία όπου το προτεινόμενο νομοσχέδιο, στην προσπάθεια επιτάχυνσης των ΑΠΕ, κινδυνεύει να υποβαθμίσει το περιβάλλον περισσότερο απ’ όσο θα το βοηθήσει:

  A. Προώθηση των ΑΠΕ ανεξάρτητα με τις τοπικές προτεραιότητες και Διείσδυση των ΑΠΕ σε περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές.

  Στο παρών νομοσχέδιο «επιτάχυνσης της ανάπτυξης των ΑΠΕ», εκτός των αλλαγών που γίνονται στο Ν.3468/2006 για τις ΑΠΕ, γίνονται και βασικές αλλαγές σε προηγούμενα και ευρύτερου αντικειμένου νομοσχέδια, όπως του Ν. 1650 του 1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
  Συγκεκριμένα, με το άρθρο 8 του νέου νομοσχεδίου, τροποποιούνται μεταξύ άλλων, το άρθρο 8 του Νόμου 1650/86, «προωθώντας τις ΑΠΕ, κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις τοπικές επιπτώσεις, ως μέσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής , την προστασία της ατμόσφαιρας, τον βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη βιώσιμη αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου.»

  Με το ίδιο άρθρο του νέου νομοσχεδίου, τροποποιείται και το άρθρο 19 του Νόμου 1650/86, επιτρέποντας την κατασκευή έργων ΑΠΕ στις προστατευόμενες κατά το Νόμο περιοχές, εκτός από τις περιοχές Απολύτου Προστασίας της Φύσης, τα κηρυγμένα Διατηρητέα Μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τις οριοθετημένες Αρχαιολογικές Ζώνες Προστασίας Α και τους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας (Ραμσάρ). Επιτρέπεται δηλαδή πλέον η κατασκευή έργων ΑΠΕ σε Περιοχές Προστασίας της Φύσης – Εθνικά Πάρκα, σε περιοχές Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών, Προστατευόμενα Τοπία, περιοχές οικοανάπτυξης, Δίκτυο NATURA.

  Τα παραπάνω θ’ ακουγόντουσαν λογικά και θεμιτά, αν συνέβαιναν δύο πράγματα:

  Πρώτον, αν τα έργα ΑΠΕ είχαν μελετηθεί χωροταξικά, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, ώστε να επιλέγονταν για κατασκευή οι περιοχές που έχουν το κατάλληλο δυναμικό, αλλά χωρίς να θίγονται προστατευόμενες φυσικές περιοχές, και περιοχές τουριστικής αξιοποίησης και διατηρώντας μια ισορροπημένη κατανομή των έργων ΑΠΕ στην επικράτεια. Συμφωνούμε πως οι ενεργειακές μονάδες πρέπει να μοιραστούν στην επικράτεια, αποφεύγοντας συγκεντρώσεις τύπου Πτολεμαϊδας και Μεγαλόπολης, αλλά με την νέα χωροθέτηση επιβαρύνονται υπέρμετρα οι ορεινές περιοχές. Πως θα δεχθούν κάποιοι Νομοί που έχουν προσανατολίσει την ανάπτυξή τους στον τουρισμό, να δεχθούν την εγκατάσταση μεγάλου ποσοστού σταθμών ΑΠΕ στο έδαφός τους και μάλιστα σε περιοχές που οι ίδιοι θεωρούν τουριστικές; Ιδιαίτερα όταν αυτοί οι Νομοί έχουν ποσοστιαία ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

  Δεύτερον, αν τα έργα ΑΠΕ εγκαθίστανταν ως δια μαγείας στις προστατευόμενες περιοχές, χωρίς κατά την φάση κατασκευής τους να διαταραχθεί το οικοσύστημα ή κατά τη φάση λειτουργίας τους δεν εμποδιζόταν η σωστή λειτουργία του.
  Όλοι γνωρίζουμε πως για την κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού έργου ή ενός αιολικού πάρκου, απαιτείται η χάραξη οδών σε παρθένα συνήθως βουνά. Οδών που φτιάχτηκαν για τη κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του Έργου κι επομένως δεν θα αποκατασταθούν. Οδών που τραυματίζουν το παρθένο οικοσύστημα, αποκόπτοντας την ομοιογένειά του και δίνουν πρόσβαση σε εξωγενείς παράγοντες που συντελούν στην αλλοίωση και φθορά του. Οδών που εφόσον φτιάχτηκαν θα χρησιμοποιούνται και από άλλους – όχι τόσο «πράσινων ηθών» χρήστες, που αποτελούν εν δυνάμει απειλή για την επιβίωση της άγριας ζωής.
  Η κατασκευή έργων ΑΠΕ, ακόμα και αν αυτά εξ ορισμού θεωρούνται μικρά, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρούνται αμελητέας όχλησης για τις προστατευόμενες περιοχές, που μάλιστα σε ποσοστό επί της έκτασης της χώρας είναι ελάχιστες, αναλογικά με τις προστατευόμενες εκτάσεις σε άλλες χώρες.

  B. Μέγεθος μικρών υδροηλεκτρικών και Οικολογική ροή.

  Ειδικότερα στο θέμα των Υδροηλεκτρικών έργων, δυο αμφισβητούμενα σημεία του προηγούμενου νόμου για τις ΑΠΕ, υιοθετήθηκαν και απ’ το νέο νομοσχέδιο.

  Πρώτον, η άνοδος σε 15 MW του ορίου των 10 MW για να θεωρηθεί ένα υδροηλεκτρικό έργο ως «Μικρό» με την οποία άνοδο μεγάλωσε κατευθείαν η κλίμακα των κατασκευαζόμενων έργων, τόσο σε μέγεθος φράγματος, όσο και σε μήκη αγωγών μεταφοράς νερού κι επομένως έκτασης της επέμβασης στο φυσικό περιβάλλον.
  Δεύτερον, η θεώρηση ως οικολογικής ροής ως το 30% της καλοκαιρινής ροής. Η οικολογική ροή, η ροή δηλαδή που αφήνεται να ρέει στην κοίτη του ποταμού, όταν η κυρίως ροή εκτρέπεται μέσω σωλήνων προς το σταθμό παραγωγής ενέργειας, πρέπει να είναι ικανή σε ποσότητα και ποιότητα, ώστε να μην επηρεαστεί η βιωσιμότητα του οικοσυστήματος στο τμήμα ποταμού που εκτρέπεται η κυρίως ροή.
  Τόσο το μέγεθος των 15MW όσο και το 30% που έχει προβλεφτεί, προκύπτει από ανάλογες πρακτικές σε άλλες χώρες με διαφορετικές όμως συνθήκες, ιδιαίτερα σε εποχιακές παροχές νερού, πλάτη και βάθη ποταμών. Στην Ελλάδα, όπου τα ποτάμια είναι κυρίως μικρού όγκου με μέσο βάθος κάτω του ενός μέτρου και έχουν μεγάλες διαφορές παροχής νερού το καλοκαίρι από ότι την άνοιξη και το χειμώνα, το προβλεπόμενο ποσοστό του 30% της καλοκαιρινής ροής είναι πολύ μικρό για τη σωστή λειτουργία του ποτάμιου οικοσυστήματος. Ένα ευρωπαϊκό ποτάμι βάθους 2 μέτρων που τρέχει σχεδόν όλο το χρόνο, πιθανότατα να μπορεί να επιβιώσει με μια οικολογική ροή 70 πόντων, αλλά στα συνήθη ελληνικά ποτάμια του μισού μέτρου βάθος, στα οποία προτείνεται η κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών και τα οποία συνήθως το καλοκαίρι υποχωρούν κατά πολύ σε στάθμη, δεν θα ναι καθόλου εύκολο να επιβιώσουν.
  Ο κύκλος ζωής στα οικοσυστήματα των ελληνικών ποταμών έχει οργανωθεί βάση των εναλλαγών χαμηλής και υψηλής στάθμης ποταμού, τόσο για την τροφοδοσία της κοίτης και των όχθεων με θρεπτικά συστατικά από τις ανάντι περιοχές, όσο και για την κίνηση και αναπαραγωγή των ψαριών στο ποτάμι. Αν κάποιο κομμάτι του ποταμού παραμείνει επί μακρόν με το 30% της χαμηλότερης προβλεπόμενης από τη φύση ροής, δηλαδή της καλοκαιρινής, είναι σίγουρο πως το τμήμα αυτό του ποταμού θα υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές, ενώ οι επιπτώσεις θα περάσουν σε όλη την ζωϊκή αλυσίδα.

  Γ. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων ΑΠΕ

  Ένα ακόμη θέμα το οποίο θα περιμέναμε να αντιμετωπισθεί με το παρών νομοσχέδιο, είναι και το θέμα της εφαρμογής των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπάρχει βέβαια η αναφορά στη δημιουργία ενός «Πράσινου Ταμείου» το οποίο θα χρηματοδοτείται με τμήμα του ειδικού τέλους ΑΠΕ που παρακρατείται από την πώληση ρεύματος και το οποίο θα ασχολείται με τις περιβαλλοντικές μελέτες, πράγμα κατ’ αρχήν θετικό. Αυτό που δεν ξεκαθαρίζεται όμως, είναι το ποιος θα ελέγχει τις περιβαλλοντικές μελέτες που υποβάλλονται απ’ τους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές – παραγωγούς και το σημαντικότερο ποιος θα ελέγχει κατά πόσο θα ακολουθούνται οι περιβαλλοντικές μελέτες κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία των έργων.
  Είναι γνωστές οι παρεκκλίσεις από τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που έχουν συμβεί κατά την κατασκευή ανάλογων έργων, με τα μπάζα απ’ τις εκσκαφές να σπρώχνονται μαζί με τα δέντρα στην κοίτη των ποταμών, αντί να μεταφερθούν στους προβλεπόμενους χώρους απόθεσης. Δεν είναι επίσης σπάνιο, κατά την λειτουργία των έργων, να μην καθαρίζονται οι μπαζωμένες ιχθυόσκαλες ή να μην αφήνεται ελεύθερη η (έστω και από μη ελεγμένα υδρολογικά δεδομένα) απαιτούμενη οικολογική ροή.
  Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί μια δημόσια υπηρεσία, η οποία θα επιβλέπει την κατασκευή και λειτουργία των έργων και η οποία θα έχει τη δικαιοδοσία παρεμβάσεων, μέχρι και διακοπής των εργασιών ή της λειτουργίας, εφόσον δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι.

  Είναι δεδομένη και αναγκαία η λήψη κάποιων μέτρων ώστε οι διαδικασίες αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ να μην καθυστερούν και το νομοσχέδιο κάνει θετικά βήματα προς αυτή τη κατεύθυνση. Θα πρέπει όμως να δοθεί προσοχή, ώστε να μην περάσουμε στην αντιπέρα όχθη, αναιρώντας προηγούμενες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος και μηδενίζοντας τον κεντρικό σχεδιασμό του τι είδους έργα θα γίνουν, πόσα σε κάθε περιοχή και σε ποια σημεία, αφήνοντας όλες τις προτάσεις στους επενδυτές.

  Νίκος Μαυρής
  Τοπογράφος Μηχανικός

 • Ι. Παρατηρήσεις επί του συνόλου του νομοσχεδίου:

  Συνολικά στο Νομοσχέδιο πρέπει να προστεθούν τα παρακάτω :
  • Άρθρο που να αναφέρει το ποσοστό πρασίνου, τόσο στο συντελεστή κάλυψης, όσο και στο συντελεστή δόμησης.
  • Άρθρο σχετικό με την υποχρέωση του Δημοσίου για τη διαμόρφωση φιλικού στο περιβάλλον εξωτερικού μικροκλίματος των νέων κτιρίων και ιδιαίτερα των κτιρίων του Δημόσιου τομέα μέσω υποχρεωτικών παρεμβάσεων στις επιδερμίδες των πέριξ δημοσίων χώρων (δρόμοι, πλατείες, πεζόδρομοι κλπ.).

  Όσον αφορά στη συμπλήρωση της 1945/134/17.1.2003 απόφασης με την 16094/ 8.4.2008, επισημαίνεται ότι, στις ανωτέρω παραγράφους δεν είναι εμφανής η δυνατότητα τοποθέτησης:
  α) σε περιοχές εντός σχεδίου και εντός οικισμών επί των ακαλύπτων χώρων οικοπέδων φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών επί κατασκευών στεγάστρων η επί άλλων μορφών στήριξης αυτών.
  β) σε περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών επί των ακαλύπτων χώρων οικοπέδων φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών επί κατασκευών στεγάστρων η επί άλλων μορφών στήριξης αυτών.
  οπότε την έλλειψη των ανωτέρω διευκρινήσεων μειώνεται η δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών μόνο επί κτιριακών εγκαταστάσεων με τα επακόλουθα των τραγικών μορφολογικών επιπτώσεων που μέχρι τώρα έχουμε βιώσει με ηλιακούς και κεραίες tv κλπ., πράγμα που πρέπει να διορθωθεί.

  Τέλος, το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.2244/1994, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν.2941/2001 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 27Α του ν.3734/2009, πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής
  • «Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας. Ειδικά για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και μικρών ανεμογεννητριών σε κτίρια και άλλες δομικές κατασκευές, αντί της έκδοσης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, μπορεί, μετά από σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ, να προβλέπεται απλή κοινοποίηση προς τον οριζόμενο κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα.»

 • 17 Δεκεμβρίου 2009, 17:33 | Nuclear Renaissance

  Θα πρέπει να αφήσουμε τις εκάστοτε «μόδες», και να κάνουμε ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ ανάλυση της κάθε λύσης.

  ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΑΝ γίνει αυτό, θα διαπιστώσετε ότι η μόνη «πράσινη» ενέργεια είναι η πυρηνική, η μεγαλύτερη εφεύρεση στον τομέα της ενέργειας τους τελευταίους αιώνες.

  Δείτε λίγο τι κάνουν και οι άλλες χώρες πλέον.

 • 16 Δεκεμβρίου 2009, 23:03 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

  Αξιότιμη κυρία Μπιρμπίλη,
  στην Δωδεκάνησσο και στην Κρήτη γίνεται το έλα να δείς με το κλεισιμο της λιστας για νεες αιτησεις προς ΡΑΕ.
  Κάθε άδεια άρχισε να παζαρεύεται με τα γνωστά αρνητικά αποτέλεσματα.
  1. Επειδή δεν υπάρχει χωροταξικό οι περιβαλλοντολλογικές επιπτώσεις θα είναι ανεξέλεκτες.
  2. Αυτήν την εποχή που το κράτος δυσκολεύεται οικονομικά γιατί επιδοτείται τις μικρές άδειες? μήπως αυτό θυμίζει τον περιβόητο Ν.1262 που:
  α. υποβάθμισε τουριστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  β. δημιουργούνται συντεχνίες μικροπαραγωγών οι οποίες δεν είναι, λόγω παραγωγής, βιόσιμες και μελλοντικά θα έχουν απαιτήσεις για τα μικροκεφάλαια που θα επενδυθούν (αθροιστικά τα ποσά θα είναι μεγάλα) και παράλληλα θα ζητούν ευθύνες (βλέπε χρηματιστήριο)
  3. Ο τρόπος κλεισίματος από την ΡΑΕ της ημερομηνίας, η ανωριμότητα των αιτούντων σχετικά με τις ΑΠΕ και η σπέκουλα των πονηρών έκανε τα πράγματα χειρότερα με αποτέλεσμα όπου είχε κάποιος 4 στρέμματα έκανε και μία αίτηση (μήπως πρέπει να το ξαναδείτε το θέμα?)
  4. Γιατί στα νησιά του Ν. Αιγαίου περιορίσατε τον αριθμό?
  Είναι προτιμότερο να υπάρχει υπέρ-επάρκεια και ανταγωνισμός στην αιτούμενη τιμή αγοράς απο την ΔΕΗ παρά να δημιουργούνται συντεχνίες.
  ¨Ολοι αυτοί που έχουν μικρές άδειες νομίζουν ότι θα γίνουν μικρής κλίμακας επιχειρήσεις ΔΕΗ, δεν είναι σωστό αυτό.
  5. Είναι προτιμότερο να επιδοτείται σπίτια, εργοστάσια, καταστήματα που αποδεδιγμένα θα δημιουργούν αυτάρκεια στις καταναλώσεις τους, δεν θα δημιουργούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το κράτος θα εξοικονομεί ενέργεια.
  Επειδή προφανώς τα έχετε ξανακούσει αυτά κλείνοντας εύχομαι να αποφευχθεί το <>.
  Με τιμή

  Κ. Μαντικός

 • 16 Δεκεμβρίου 2009, 15:01 | myrsini kritzilaki

  agapiti kiria ypoyrge
  gia arxi sas eyxomai kali epitixia sto ergo sas kai siderokefali
  egw oyte eidikos eimai oyte tipota…. aplos politis me agapi sto perivalon kai stin gi poy vrika kai thelw na afisw sta paidia moy.
  ayto poy prepei na kanete einai na enimerwsete toys polites….kai na kanete ta pragmata oso pio apla ginete….apla grigora kai kathara….kai na voithisete ton kosmo na kanei kai aytos sta spitia toy….egw pira kadoys kompostopieisis gia na min petaw tipota …jerete poso exoyn???panakrivoi gia ton aplo politi…..otan den exei na faei simera den skeftete oyte ananevsimes piges energeias oyte anakyklwsi!!!!!!kserw ta panta gia to spiti moy gia fotovoltaika alla poy na valw????einai aplisiasta!!!elenksete,psaksete,enimerwste ton kosmo,dwste kinitra…….kai tha deite oloi tha voithisoyn ……gnwsi kai voitheia xreiazete o kosmos kai oloi mazi sas tha einai!!!!
  eyxaristw gia to vima kai pali eyxomai kali epitixia

 • 16 Δεκεμβρίου 2009, 14:05 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

  Κυρία Υπουργέ,

  Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου
  «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» σαν ενεργός πολίτης και Μηχανολόγος Μηχανικός σας παραθέτω τις πιο κάτω απόλυτα δικαιολογημένες απόψεις μου, οι οποίες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με το πνεύμα του ως άνω νομοσχεδίου.

  1. ΝΑΙ στην πράσινη ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με γνώμονα όμως την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος και όχι την μεγιστοποίηση του κέρδους των «πράσινων» επενδυτών.
  2. Χωροθέτηση των πάρκων ΑΠΕ με διασπορά σε όλους τους νομούς της χώρας με περιορισμό παραγωγής ενέργειας έως το διπλάσιο της μέγιστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά νομό.
  3. Η χωροθέτηση αυτή θα γίνει σε χάρτες 1:5000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) με τη συνεργασία των αντίστοιχων Δήμων, έτσι ώστε τα σημεία που θα επιλεγούν να απέχουν τουλάχιστον 3 έως 5km από οικιστικές περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλίτιδα ζώνη, περιοχές φυσικού κάλους, περιοχές NATURA, κορυφογραμμές, αξιόλογους ορεινούς όγκους, τουριστικούς προορισμούς.
  Η κάλυψη αυτή δε θα υπερβαίνει το 1-2% εκάστου Νομού. Αυτό λέγεται χωροταξικός σχεδιασμός και όχι η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αποτελεί έκθεση ιδεών φοιτητή Πολυτεχνικής σχολής.
  4. Ειδικά για το νησιωτικό χώρο η εγκατάσταση των ΑΠΕ θα πρέπει να περιοριστεί ακόμη περισσότερο σε 0.5-1% της έκτασης του κάθε νησιού και η συνολική εγκατάσταση ισχύος θα αρκεί για την κάλυψη του κάθε νησιού. Δεν μπορεί τα νησιά που αποτελούν το μοναδικό αξιόλογο τουριστικό προορισμό της χώρας να μεταμορφωθούν σε μη ρυπογόνα μεν αλλά βιομηχανικά τοπία με την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ΑΠΕ.
  Επίσης περιορισμός πρέπει να μπει στο συνολικό ύψος των ανεμογεννητριών π.χ. 30-50 μέτρα, όχι συνολικό ύψος 150μ (στήλος με φτερωτή) που αντιστοιχεί στα σημερινά 3MW.
  5. Στο νησιωτικό χώρο για περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ αντί της κοστοβόρου διασύνδεσης προτείνεται το υβριδικό μοντέλο με μικρά και ενταγμένα στο περιβάλλον φράγματα, τα οποία θα μπορούν να καλύψουν και την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ως βάση και να υδροδοτούν ταυτόχρονα τα νησιά και να εμπλουτίζουν τους υδροφόρους ορίζοντες.
  6. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση στην εξοικονόμηση ενέργειας π.χ. με καλύτερη θερμομόνωση των κτιρίων, επιδότηση σε βιοκλιματικές κατασκευές, αυστηρή φορολόγηση των αυτοκινήτων μεγάλης κατανάλωσης καυσίμων κλπ.

  Συμπερασματικά :
  Με αυτόν τον τρόπο
  και τον στόχο του 20% ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ θα καλύψουμε
  και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα επιτύχουμε
  και ότι έχει απομείνει από τον φυσικό μας πλούτο δε θα καταστρέψουμε
  και οι επενδυτές θα μπορούν να τοποθετούν τα λελογισμένα πάρκα ΑΠΕ χωρίς συνεχείς και δικαιολογημένες προσφυγές των κατοίκων στο ΣτΕ.

  Εχω στη διάθεσή μου πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό, που δυστυχώς δεν μου δίνεται η δυνατότητα να σας το επισυνάψω στο παρόν, όπου αποδεικνύεται η μεγάλη καταστροφή που προκαλείται στο περιβάλλον από όλες τις αναγκαίες επεμβάσεις μέχρι την υλοποίηση της εγκατάστασης και διασύνδεσης των Αιολικών (Βιομηχανικών στην ουσία) Πάρκων.

  Το τηλέφωνο επικοινωνίας μου είναι 6932443991 και είμαι στη διάθεσή σας.

  Με εκτίμηση
  Λαυρέντιος Τριανταφυλλίδης
  Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ – MSc UCL

 • 16 Δεκεμβρίου 2009, 14:46 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Αγαπητή κυρία Υπουργέ

  Ας είμαι και εγώ ένας από τους πολλούς που θα επικροτήσουν την ανοικτή διαδικασία της Δημόσιας διαβούλευσης συμμετέχοντας με τους προβληματισμούς και τις προτάσεις μου.

  Ασχολούμενος εδώ και πέντε χρόνια με τα pellets δηλαδή με στερεά βιοκάυσιμα προερχόμενα από την αξιοποίηση βιομάζας σε εφαρμογές θέρμανσης, έχω να σημειώσω τα παρακάτω:

  1.Η πατρίδα μας διαθέτει ένα τεράστιο δυναμικό βιομάζας , υπολογιζόμενο στους 10.000.000 τόνους, το οποίο παραμένει αναξιοποίητο είτε οδηγούμενο σε χωματερές (υπολείμματα επεξεργασίας του ξύλου για την παραγωγή παλετών, επίπλων, κ.α.), είτε στην χειρότερη περίπτωση καιγόμενο στα χωράφια (υπολείμματα καλλιεργειών).Το τεράστιο αυτό δυναμικό μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί αποτελώντας την πρώτη ύλη για την παραγωγή pellets και χρησιμοποιούμενο για την θέρμανση ιδιωτικών και δημόσιων χώρων.

  2.Η προώθηση των μεθόδων χρήσης pellets για την θέρμανση θα έχουν σαν αποτέλεσμα και την περιβαλλοντική ωφέλεια μια που η καύση του ξύλου θεωρείται ουδέτερη σε ότι αφορά την επιβάρυνση του περιβάλλοντος σε CO2, αλλά την ίδια στιγμή και την Εθνική οικονομική ωφέλεια μια που θα αντικατασταθεί μέρος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων. Εξάλλου οι προαναφερθείσες πρώτες ύλες για την παραγωγή τους, αποτελούν πράγματι ανανεώσιμες και ουσιαστικά, με προγραμματισμένη διαχείριση, ανεξάντλητες πηγές.

  3.Το δίκτυο παραγωγής – διάθεσης των pellets και των συσκευών καύσης τους, μπορεί πραγματικά να αποτελέσει έναν από τους τομείς της πράσινης ανάπτυξης που θα προσθέσει πολλές θέσεις εργασίας αλλά και περιθώρια ερευνών για καινοτόμους δραστηριότητες.

  4.Το αγροτικό εισόδημα μπορεί να ενισχυθεί μέσω της διάθεσης των υπολειμμάτων των καλλιεργειών ή της υιοθέτησης νέων καλλιεργειών σε μη παραγωγικά για τις συμβατικές καλλιέργειες αγροκτήματα.

  Αντί αυτών μέχρι στιγμής η χρήση των pellets έχει αγνοηθεί παντελώς από τα αναπτυξιακά προγράμματα, (δεν συμπεριλαμβάνονται στους σχεδιασμούς για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν το 1980), ενώ παράλληλα η πολιτεία απαγορεύει την εγκατάσταση των συσκευών που τα χρησιμοποιούν στην Αττική και την Θεσσαλονίκη με την Υ.Α.103/1993/Β-369. Έτσι από την μια αγνοούνται οι εξελίξεις στον τομέα καύσης της βιομάζας παρά την διεθνή σύγχρονη πρακτική, από την άλλη όμως ουσιαστικά στερείται από το 75% των κατοίκων της πατρίδας μας η δυνατότητα χρήσης μιας μεθόδου που στα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά κράτη επιδοτείται.

  ΑΠΕ και πράσινη ανάπτυξη δεν είναι μόνο τα Φωτοβολταικά και οι ανεμογεννήτριες.
  Υπάρχει δίπλα μας και η ταπεινή βιομάζα.

  Νίκος Χατζηγιάννης

 • 16 Δεκεμβρίου 2009, 14:57 | Νικόδημος Στέργιος

  Αγαπητή μου κ. Υπουργός

  θα σας παρακαλούσα για την συμμετοχή και των διασυνδεδεμένων νήσων το γρηγορότερο δυνατό,
  η μικρής κλίμακος άδεια της Πολεοδομίας να καλύπτει και τα 4.5 μέτρα σε περίπτωση που υπάρχουν trackers.
  Να μπορούν να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο ΑΠΕ χωρίς να ενοποιούνται τα τιμολόγια τους.
  Δηλ.πχ. Να υπάρχει αιολική ενέργεια και ηλιακή με φωτοβολταϊκά στο ίδιο αγροτεμάχιο αλλά με ξεχωριστά ρολόγια της ΔΕΗκαι η κοστολόγηση να γίνετε με βάση την τιμή του κάθε ενός ξεχωριστά και όχι σαν υβριδική τιμή .
  Να υπάρξει μέχρι 100 ΚΒ ανά ΑΦΜ μια ευνοϊκότερη ρύθμιση για να βοηθηθούν οι μικρο επιχειρήσεις.

  σας ευχαριστώ,

 • Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Α.Π.Ε.

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Πόσο χρόνο πρέπει να περιμένουν οι επενδυτές ; ώστε να προχωρήσουν σε μία κατά τεκμήριο πράσινη επένδυση που προστατεύει το περιβάλλον και βοηθά στην επίτευξη των περιβαλλοντικών ενεργειακών και αναπτυξιακών στόχων της χώρας; Ένας χρόνος αδειών και εγκρίσεων πάλι κα Υπουργέ είναι μεγάλος. Δεν πρέπει οι επενδύσεις στην χώρα μας να καθυστερήσουν ούτε ένα μήνα. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος. Δεν πρέπει να χαθούν επενδυτικά κεφάλαια, ούτε ένα ΕΥΡΩ. Πως θα γίνει αυτό όταν μόνο η διαβούλευση του νέου νόμου θα διαρκέσει 1,5 μήνα ;;
  Την ώρα που η ελληνική αγορά στραγγαλίζεται από το ασαφές θεσμικό πλαίσιο, την ώρα που οι διάφοροι φορείς αυθαιρετούν και θέτουν αναίτια εμπόδια στην ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, η Ισπανία εγκατέστησε το 2008 περί τα 2.500 MW φωτοβολταϊκών και η Γερμανία 1.500 MW. Ακόμη και χώρες που ξεκίνησαν μετά από την Ελλάδα, όπως το Βέλγιο, η Τσεχία, η Γαλλία και η Πορτογαλία, εγκατέστησαν περί τα 50 MW η κάθε μία την περασμένη χρονιά.
  Στην Ελλάδα, παρά τα χρονοδιαγράμματα που θέτει η νέα νομοθεσία φοβούμαι ότι τα γρανάζια της γραφειοκρατίας (π.χ. Δασαρχείο , Πολεοδομία, Αρχαιολογία , ΡΑΕ, ΔΕΗ και ΔΕΣΜΗΕ ) θα δημιουργήσουν πάλι νέα προβλήματα. Αποτέλεσμα θα είναι λόγο της γραφειοκρατίας η αγορά των φωτοβολταϊκών να παραμείνει δέσμια , για ακόμη μια φορά , ή θα κινείται σημειωτόν, την ώρα που η διεθνής αγορά καλπάζει.
  Το νέο Υπουργείο σας πρέπει να καλέσει τους αρμόδιους φορείς να δουν τις προοπτικές (αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές) που προσφέρουν τα φωτοβολταϊκά. Επειδή δε οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι για την ανάπτυξη της αγοράς την ερχόμενη δεκαετία, πρέπει να ανασυνταχτείτε σαν υπηρεσία και να χαράξετε μια νέα δυναμική και φιλόδοξη στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό, καλέστε άμεσα την λειτουργία της Αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. μην χαθεί κι άλλος χρόνος . Η “ανάσταση” της αγοράς φωτοβολταϊκών μπορεί ακόμη να καθυστερεί, αποτελεί όμως μονόδρομο αν θέλουμε να φανούμε συνεπείς με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και να βαδίσουμε το δρόμο της πράσινης ανάπτυξης που τόσοι ευαγγελίζονται.
  Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται το ελάχιστο 3-4 μήνες , δηλαδή σήμερα μιλάμε για το τι θα γίνει το β΄ εξάμηνο του 2010. Έως τότε κα Υπουργέ τι θα κάνουμε με τα επενδυτικά κεφάλαια που δεν εισέρχονται στην δοκιμαζόμενη σήμερα Ελληνική οικονομία;;
  Επισπεύστε τις διαδικασίες.

  Ιδιαίτερη προσοχή στα έξης 4 σημεία:

  1. Οι όποιες μειώσεις στην τιμολόγηση της παραγόμενης κιλοβατώρας να
  ισχύσουν από το 2011 και όχι το 2010 όπως προβλέπεται από τον νόμο 3734/2009.

  2. Να αποσαφηνιστεί τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις (θέμα του υπουργείου οικονομίας).

  3. Σύμφωνα με το Ν.2941 που αφορά στην ‘απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιριών, αδειοδότησης ΑΠΕ και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 201Α, 13/9/2001), “για την εγκατάσταση ηλιακών σταθμών και ανεμογεννητριών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά θεώρηση που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη από υπεύθυνες δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων μελετών και επιβλέψεων του έργου, τοπογραφικό διάγραμμα με σαφές οδοιπορικό, διάγραμμα κάλυψης, σχέδια, προϋπολογισμό του έργου, αποδεικτικά πληρωμής φόρων και αποδεικτικά εισφορών και αμοιβών μηχανικών”. Ο νομοθέτης είχε προφανώς κατά νου μεγάλα αιολικά πάρκα όταν έγραφε την παραπάνω παράγραφο. Δυστυχώς όμως η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μικρότερα φωτοβολταϊκά αφού δεν υπήρξε σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος περί του αντιθέτου. Ακούγεται παράλογο αλλά ακόμη και για ένα σύστημα των 20 Kw απαιτούνται όλα τα παραπάνω . Το ΤΕΕ κοστολόγησε τις υπηρεσίες αυτές (που δεν χρειάζονται πρακτικά σε κανέναν) σε πάνω από 12.000 €. Στην περίπτωση ενός μικρού συστήματος δηλαδή, υπερδιπλασιάζεται ο προϋπολογισμός!Αν σε αυτά προσθέσετε το κόστος διασύνδεσης απο την ΔΕΗ περίπου 10.000 ΕΥΡΩ, πως μπορεί να γίνει απόσβεση σε ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο των 20-40 Kw;
  Όλα αυτά πρέπει να παύσουν να ισχύουν.

  4. Συνενώστε τους νόμους ,τώρα ,σε εννιαία μορφή.

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΤΣΕΠΕΝΤΖΗΣ
  ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

 • 15 Δεκεμβρίου 2009, 17:19 | Μανοπουλος Γιαννης

  Στο ΦΕΚ Β 2464 2008 Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (466952) Άρθρο 3 αναφερεται «Έκταση εφαρμογής
  1. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης:
  α. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης αδείας παραγωγής και αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 8 παρ. 8 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α`).
  β. Τα Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα, λόγω των ιδιομορφιών που παρουσιάζουν.
  γ. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που χαρακτηρίζονται ως μη οχλούσες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ` αριθμ. 19500/2004 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1671 Β`/11.11.2004), με εξαίρεση τα Μ.ΥΗ.Ε..

  Αυτη η διατυπωση βγαζει εκτος Ειδικου πλαισιου τις εγκαταστασεις που υποκεινται σε εξαιρεση απο την αδεια παραγωγης. Αν δεν μου διαφευγει κατι, αυτη η παραγραφος πρεπει να εκλειψει ή να επαναδιατυπωθει.

  Γενικοτερα, γιατι δεν γινεται μια προσπαθεια να ενοποιηθουν οι νομοι 2742 και του ειδικου χωροταξικου ΑΠΕ;

 • Αξιότιμη κα Υπουργέ,

  Γνωρίζουμε ότι στην πορεία σας μέχρι σήμερα, έχετε επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα του περιβάλλοντος και των ΑΠΕ.
  Θεωρούμε υποχρέωσή μας να συγχαρούμε το Υπουργείο σας για τις τέσσερις προτεραιότητες που έχει θέσει στα θέματα ενεργειακής πολιτικής.
  Επιτρέψτε μας όμως με την παρούσα επιστολή μας να επισημάνουμε ότι παρά την προτεραιότητα που δώσατε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Κέρκυρα αντιμετωπίζει τα πολύ σοβαρά προβλήματα αναφορικά με την ανάπτυξη των ΑΠΕ.
  Το νησί της Κέρκυρας μαζί τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, σύμφωνα με το Χωροταξικό Σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από το σχετικό νόμο 3468/2006 αναφέρεται ως «συνδεδεμένο» με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι στην Κέρκυρα, εκτός από το να έρχεται εισαγόμενο ρεύμα, προβλέπεται και να εξάγεται αρκετό ρεύμα από το νησί, εφόσον αυτό παράγεται από ΑΠΕ.

  Μέχρι σήμερα όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι με τα υπάρχοντα δεδομένα, οι ΑΠΕ δεν μπορούν να αναπτυχθούν στον νομό μας.
  Από το 2006 έως σήμερα πολίτες και επενδυτές απευθύνονται τακτικά στα τοπικά γραφεία της ΔΕΗ ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος σύνδεσης του πιθανού συστήματος ΑΠΕ και λαμβάνουν ως απάντηση ότι «δεν λειτουργεί το σύστημα και βεβαίως ότι είναι άγνωστη η ημερομηνία έναρξης του συγκεκριμένου προγράμματος».
  Ακόμα και η πρόσφατη ΚΥΑ που υπογράφηκε στις 4-6-2009 για την Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες κτηρίων, δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί, όπως αναφέρει το τμήμα ΑΠΕ της ΔΕΗ ΑΕ της Αθήνας «υπάρχει τεχνικό πρόβλημα για την Κέρκυρα».
  Εξαιρετικά περίεργο βέβαια είναι το γεγονός ότι η μοναδική εξαίρεση στις διαπιστωμένες καθυστερήσεις για την πράσινη ανάπτυξη είναι η Κρήτη γεγονός που επιβεβαιώνει τη μερική λειτουργία του προγράμματος μια και εκεί έχει ήδη αρχίσει παραγωγή ενεργείας από ΑΠΕ.

  Στην Κέρκυρα όμως η εξέλιξη είναι απόλυτα αρνητική, παρόλο που έχει διατυπωθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε επιχειρήσεις ΑΠΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί από τους αλλοδαπούς πολίτες της Ε.Ε. που κατοικούν μόνιμα στο νησί μας (κυρίως Γερμανοί και Άγγλοι) λόγω των μεγαλύτερων οικολογικών ευαισθησιών τους, περιμένουν με αγωνία να μάθουν πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία, ώστε να μπορέσουν να τοποθετήσουν φωτοβολταικά πάνελ στις στέγες των κατοικιών τους.

  Αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης και απαράδεκτης καθυστέρησης είναι η παντελής απομόνωση της Κέρκυρας και ο αποκλεισμός της από την ανάπτυξη ΑΠΕ. Οι επιδοτήσεις όλων αυτών των ετών, πηγαίνουν χαμένες η μια μετά την άλλη, πράγμα που προκαλεί λύπη όχι μόνον στους ενδιαφερομένους αλλά και σε όλους τους Κερκυραίους. Επίσης σε βάρος της ανάπτυξης ΑΠΕ στην Κέρκυρα είναι και το γεγονός ότι, με βάση το νόμο, οι καθορισμένες τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας χαμηλώνουν σταδιακά χρόνο με το χρόνο. Έτσι, όταν, τελικά, οι συνθήκες θα το επιτρέψουν, δηλαδή όταν η Κέρκυρα θα μπορέσει να παράγει πραγματικά ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, αυτό θα είναι ακόμη λιγότερο ελκυστικό για τους ενδιαφερομένους.
  Όλες οι προσπάθειες και οι αιτήσεις για επενδύσεις από πλευράς των πολιτών-καταναλωτών, σχετικά με τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας καθημερινά ματαιώνονται από αυτή την καταστρεπτική αδυναμία του συστήματος (που είναι και αδυναμία ουσίας) να εφαρμόσει και να αναπτύξει αυτό, το οποίο σε άλλα μέρη είναι αυτονόητο και εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια!

  Το Kράτος καλεί τους πολίτες-καταναλωτές να συμμετέχουν στην παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ και την ίδια στιγμή τους κλείνει ερμητικά την πόρτα, αφού τους βάζει στην διαδικασία να κάνουν έναν μεγάλο κύκλο από υπηρεσία σε υπηρεσία για να διαπιστώσουν ότι μάταια έδειξαν ενδιαφέρον.
  Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποτελεί οξύμωρο σχήμα, το πώς θα εφαρμοστούν στην Κέρκυρα, το νησί του Ήλιου και του Αέρα.

  Ζητάμε από το Υπουργείο σας και τα μέλη της επιτροπής για την σύνταξη του χωροταξικού ΑΠΕ:

  1) Να ληφθούν υπόψη από το χωροταξικό σχέδιο οι παραπάνω δυσκολίες που απαγορεύουν την εφαρμογή των ΑΠΕ στην Κέρκυρα και να εξαλειφθούν, ώστε να γίνει δυνατή η εφαρμογή τους.

  2) Να μειωθεί η γραφειοκρατία, ακόμη περισσότερο τώρα που πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα, ώστε να μείνουν οι επενδυτές στο νησί.

  3) Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην δυνατότητα ανάπτυξης των υποδομών δικτύου της ΔΕΗ, ώστε η Κέρκυρα που είναι συνδεδεμένη με το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος να μπορέσει να τροφοδοτήσει και τις γύρω περιοχές, συμβάλλοντας στην μείωση της παραγωγής ενέργειας στην χώρα μας από συμβατικά μέσα.

  Με εκτίμηση,

  PAOLO MELISSANO
  Οικολόγοι Πράσινοι Κερκυρας

 • 15 Δεκεμβρίου 2009, 14:00 | ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Ακούω πολύ καιρό τώρα για την κλιματική αλλαγή και πραγματικά πιστεύω ότι έχω ευαισθητοποιηθεί αρκετά. Παρακολουθώ συστηματικά τις εξελίξεις τόσο στις έρευνες που αποκρυπτογραφούν σταδιακά τις αιτίες που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή όσο και στην τεχνολογία που προσπαθεί να αποτρέψει την αλλαγή αυτή και να μειώσει τις συνέπειες.
  Νομίζω πραγματικά ότι έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως που να μας κάνουν περισσότερο αισιόδοξους. Αν τα αποτελέσματα των ερευνών είναι πραγματικά και έχουν ληφθεί όλοι οι παράγοντες υπόψη όπως οι μεταβολές της κατάστασης του ήλιου , τότε πραγματικά ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός και καλά θα κάνουμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Η καθυστέρηση θα εμποδίσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων εάν αυτά έχουν να αντιμετωπίσουν τόσο την αλλαγή αυτή όσο και τα εμπόδια που θα δημιουργούν πιθανές έκτακτες συνθήκες.
  Η κλιματική αλλαγή βεβαίως δεν έχει να κάνει μόνο με τα μέτρα αποτροπής της αλλά και με τα μέτρα αποφυγής των συνεπειών της όπως πλημμύρες , λειψυδρία , νέα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ανεμοστρόβιλοι κ.α. που ήδη έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται.
  Όλα τα παραπάνω αποτελούν μια απειλή για τον άνθρωπο αλλά ταυτόχρονα και μια ευκαιρία για να αντιδράσει και να εκμεταλλευτεί την οικονομική ευκαιρία που του δίνεται. Η οικονομική αυτή ευκαιρία δεν έχει μόνο την αυστηρά οικονομική της πλευρά αλλά και μια ηθική η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να διαχωρίσουμε τα αυστηρά οικονομικά στοιχεία της σημερινής εποχής με τα μη οικονομικά τα οποία έχουν εκλείψει και μα ς έχουν οδηγήσει σε μια σημαντική μείωση της ποιότητας ζωής ενώ ταυτόχρονα υποθάλπουν τα θεμέλια της πραγματικής οικονομίας.
  Σαν Έλληνας αισθάνομαι την ανάγκη να συμμετάσχω ενεργά σε αυτή τη διαδικασία αναπροσδιορισμού των αξιών και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να πραγματοποιηθούν. Αισθάνομαι άσχημα όμως για τρείς λόγους.
  1. Δεν έχουν ακόμα γίνει σχέδια που να βελτιώνουν σημαντικά την υπάρχουσα κατάσταση όπως αναπλάσεις συστήματα βελτίωσης των υπαρχουσών υποδομών (κτιρίων , ποδηλατοδρόμων κ.α.)
  2. Δεν δίνεται η προσοχή που πρέπει έτσι ώστε οι περιοχές που αποτελούν επεκτάσεις των πόλεων να γίνονται με σύγχρονο τρόπο και με προδιαγραφές που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες έτσι όπως αυτές έχουν προκύψει.
  3. Και τρίτο και κυριότερο όλων δεν έχουμε καταφέρει ακόμα σαν χώρα να επενδύσουμε στην παραγωγή αυτών των τεχνολογιών που να αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρόλο που έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες τόσο από τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα που ανήκει στο κράτος όσο και από άλλες ελληνικές εταιρίες. Είναι πραγματικά πολύ κρίμα να έχουμε τις καλύτερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η μοναδική ηλιοφάνεια ο αέρας και η γεωθερμία μια και ζούμε σε ηφαιστειακή ζώνη και να αγοράζουμε τεχνολογία από κράτη που δεν τις έχουν. Νομίζω ότι το μέλλον μας περνάει μέσα από τα μοναδικά στοιχεία του ιδιαίτερου ελληνικού περιβάλλοντος και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χάσουμε την ευκαιρία να αποδείξουμε την αξία μας και τη δυνατότητα να το διαμορφώνουμε όπως μας αξίζει.
  Θέλω να πιστεύω ότι η νέα κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει ότι πρέπει και θα ανοίξει νέους δρόμους στην ελληνική και παγκόσμια οικονομία δείχνοντας το δρόμο της επιβίωσης.

 • 15 Δεκεμβρίου 2009, 11:45 | Σωτήρης Παπαδέλος

  Αγαπητοί Κυρίες και Κύριοι Συνεργάτες

  Αποτελεί σημαντική κίνηση η προσπάθεια μεταβολής του νομικού πλαίσου όπως είχε δημιουργηθεί με τον 3468/2006.
  Έτσι πλέων όπως αναφέρεται Άρθρο 2. Παράγραφος 6 επιτρέπεται αυτό που ισχύει σε όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες πλήν της Ελλάδος, της μεταβίβασης της Άδειας Παραγωγής.
  Προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος θα όφειλε η μεταβίβαση αυτή να γίνεται εν μέσω ενός μικρού ποσοστού υπερ του Δημοσίου βάση της Ισχύος της Μονάδας, το είδος των ΑΠΕ και όχι βάση τελικού πόσου.

  Επίσης για να αποφευχθούν φαινόμενα Ισπανίας, με Φωτοβολταϊκά έργα χαμηλής ποιότητας σε απόκρυμνες περιοχές όπου τεράστιες ποσότητες σκυροδέματος είναι απαραίτητες και δεν συνδράμουν στην οικολογική φύση του έργου, να είναι δυνατή η μεταφορά του τόπου εγκατάστασης της άδειας Εξαιρέσης με απλή κοινοποιήση στην ΡΑΕ των νέων στοιχείων και τίτλων.

  Το όριο των 800MW για τα Φωτοβολταϊκα να συνεχίσει να υπάρχει μόνο για τις άδειες Παραγωγής, ενώ για τις εξαιρέσεις και μικρότερα έργα να μην υπάρχει όριο.
  Επίσης κάθε έννοια επιχορήγησης έργων ΑΠΕ εκτός της επιδότησης της KWh θα πρέπει να καταργηθεί έτσι ώστε να εξυγιανθεί η αγορά. Η τιμή της αγοράς της KWh από τον ΔΕΣΜΗΕ είναι ήδη αρκετά υψηλή για σοβαρούς επιχειρηματίες, και από τις υψηλότερες της Ευρώπης.

  Για λόγους διαφάνειας, τα έργα από ανεξάρτητους επενδυτές θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην διαδικασία έκδοσης αδειών, όπου περισσότεροι θα μπορούν να επίβλεπουν τις διαδικάσιες για να τηρείται το αδιάβλητο.

  Θα πρέπει το νομικό πλαίσιο των Φωτοβολταϊκών σε Οροφές ΚΥΑ 145799 να συμπεριλάμβανεται στην μεταβολή του σχέδιο νόμου του 3468/2006 προς απλούστευση διαδικασίας. Το Μέγιστο όριο των 10KW στις οροφές θα πρέπει να μην υπάρχει, και το όριο να βγαίνει βάση μαθηματικού τύπου σε σχέση με το εμβαδόν της σχετικής επιφάνειας. Οι αρχιτεκτονικές αναστολές σχετικά με την αισθητική στην δημιουργία Πόλεων Με Φ/Β Συλλέκτες σε οροφές κτιρίων, είναι απαραίτητες για κτίρια διατηρητέα η ανάλογα χαρακτηρισμένες περιοχές.

  Σχετικά με τους Συν Σχολιαστές που αντιτίθενται στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ, θα πρέπει να έχουν υπόψη της γιγαντιαία περιβαλλοντολογική όχληση των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής Ενέργειας, την ανάγκη απεξαρτοποίησης από τα ορυκτά καύσιμα και την δυνατότητα συμμετοχής μεγάλυτερου ποσοστού του πληθυσμού στην ενεργειακή παραγωγή της χώρας προς μείωση της ισχύος και επιρροής των μονοπόλιων ενέργειας στο πολιτικό γίγνεσθαι.

 • 14 Δεκεμβρίου 2009, 20:05 | Ανδρεας Τριτσαρωλης

  κυρια υπουργε

  σιδηροκεφαλη και καλη δυναμη στο εργο σας

  στα μικρα παρκα φωτοβολταικων μεχρι 100κw να μην εχει σχεσει καθολου η ΡΑΕ παρα μονο οι τοπικη φορεις(περιβαντολλογικεςυπηρεσιες,νομαρχια).

  να επιδοτουνται οποιασδηποτε μορφης Α.Π.Ε. ανεξαρτητου ποσου/κοστους εγκαταστασης.Να μην αλλαξει η τιμη της παραγωμενης κwατωρας απο την Δ.Ε.Η. εως οτου συμπληρωθει ο στοχος

  Να ΜΗΝ φορολογουνται τα μικρα παρκα των Α.Π.Ε. Να μην χρειαζεται εναρξη εταιριας στην Δ.Ο.Υ. για τα μικρα παρκα Α.Π.Ε. και γενικα Τινα μου ΝΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

  στην Ισπανισ αρκουν μονο 2 δικαιολογητικα για να ξεκινησει ενα εργο Α.Π.Ε. ..στο Ελλαδα ποτε θα φεξει αυτη η μερα????

  τελος ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ

 • 14 Δεκεμβρίου 2009, 11:51 | Μανοπουλος Γιαννης

  Αγαπητη κα Υπουργε, ως ενεργος πολιτης, επενδυτης και εδικος, θα επιθυμουσα, αφου πρωτα σας συγχαρω για την ακριβεια και αποφασιστικοτητα με την οποια παρεμβηκατε στα κακως κειμενα της ως τωρα αντιφατικης και αποθαρρυντικης νομοθεσιας, να παραθεσω μερικες αποψεις επι του σχεδιου νομου, που εχετε θεσει σε δημοσια διαβουλευση.

  1. ΚΥΑ περι όρων εγκαταστασης Φ/Β Συστηματων της 6/7/2009
  Στο σχεδιο νομου δεν θιγονται θεματα τα οποια περιελαβε η προηγουμενη ηγεσια στην ΚΥΑ 200-07-06, οπου ειχε γινει προσπαθεια να καλυφθουν κενα της πολεοδομικης νομοθεσιας σε σχεση με τους ορους εγκαταστασης Φ/Β σταθμων. Η παραπανω ρυθμιση μαλλον περιεπλεξε τα πραγματα, καθως εθεσε ορους αρτιοτητας και οικοδομησιμοτητας σε μια εφαρμογη που καμμια σχεση δεν εχει με την κτιριακη συγκροτηση. Μαζι με τον ορο περι «μη υψηλης παραγωγικοτητας» εβαλε την ταφοπετρα στην προοπτικη αναπτυξης των ΑΠΕ. Επισης αφηνε στο ελεος των νομικων συμβουλων καθε φορεα, πχ της ΔΕΗ, το θεμα της δυνατοτητας εγκαταστασης πολλαπλων σταθμων στο ιδιο ακινητο.

  2. Ανοιγμα προς νεους επενδυτες.
  Το κλεισιμο της λιστας για νεες αιτησεις προς ΡΑΕ επεφερε τα εξης αποτελεσματα:
  – πολλοι σοβαροι δυνητικοι επενδυτες βρεθηκαν εκτος νυμφωνος.
  – οι κατατεθημενες αιτησεις εχουν γινει αντικειμενο αγοραπωλησιας. Πιστευω οτι ηρθε η ωρα να ανοιξει ο δρομος για νεους επενδυτες, με ορους που να αποκλειουν τους ευκαιριακους και απροθυμους.

  3. Διευκρινηση περι τιμολογησης
  Στην παραγρ 5 του αρθρου 5 του υπο διαβουλευση νομοσχεδιου αναφερεται «Για την αναπροσαρμογή της τιμής της ενέργειας που παράγεται από τους
  παραγωγούς που επέλεξαν, κατά την περίπτωση δ) της παραγράφου 5 του
  άρθρου 27Α’ του ν.3734/2009, να συνεχίσουν την εκτέλεση της ισχύουσας
  σύμβασης, εφαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου 2009 οι διατάξεις της περίπτωσης β)της παραγράφου 5 του άρθρου 27Α’ του ν.3734/2009, με τιμή αναφοράς για το έτος 2008 …..» και συνεχιζει με τον πινακα τιμολογησης.
  Εδω δινεται η εντυπωση οτι οι αναφερομενες τιμες αφορουν οσους εχουν ηδη δρομολογησει την αδειοδοτικη διαδικασια. Γιατι δεν αναφερεται ρητα οτι αυτες ειναι τιμες βασης για ολες τις μελλοντικες συνδεσεις; Νομιζω οτι χρειαζεται μια σαφεστερη διατυπωση αυτης της ποαραγραφου.

  4. Συνολικη νομοθετηση
  Για μια ολοκληρωμενη προσεγγιση, πιστευω οτι απαιτειται η αναδσκοπηση ολων των νομικων ρυθμισεων που αμεσα ή εμμεσα επηρεαζουν το καθεστως αναπτυξης των ΑΠΕ. Επισης, δεν θα ηταν μια ευκαιρια τωρα να εφαρμοσθει η βουληση του κ. Πρωθυπουργου να δοθει ενα τελος στη συνηθεια να «μπαλωνουμε» τους νομους με αλλους και να συνταχθει ενας νομος που να καταργησει τον 3468/2006 και ολους τους μετεπειτα διορθωσεις και συμπληρωματα;

  Γιαννης Μανοπουλος
  Μηχ – Ηλ/γος Μηχανικος

 • 14 Δεκεμβρίου 2009, 00:45 | Σάκης Γαλιγάλης

  Κυρία Υπουργέ,

  Συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας και σιδεροκέφαλη…

  Σας γράφω γιατί με προκάλεσε ο τίτλος του Σ/Ν, που περίπου ισχυρίζεται ότι με τις ανανεώσιμες θα «αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή». Η «κλιματική αλλαγή» και στην όποια κλίμακα αυτή εξαρτάται από την ανθρώπινη κατανάλωση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, έχω την αφέλεια να πιστεύω ότι είναι πρόβλημα κυρίως ζήτησης και πολύ λιγότερο προσφοράς. Οι ανανεώσιμες συμβάλλουν στην προσφορά κι όχι στη ζήτηση, όπου, κατ’ εμέ, εξόφθαλμα υπάρχει το πρόβλημα. Δεκαετίες τώρα, υποστηρίζω την άποψη αυτή και ειλικρινά, δεν πιστεύω ότι είμαι ο πιο έξυπνος άνθρωπος του πλανήτη μας…

  Το κόμμα σας υποσχέθηκε προεκλογικά ότι θα σπρώξει τις ανανεώσιμες. Ο λαός του έδωσε ξεκάθαρη εντολή κι με αυτό το σχέδιο νόμου (Σ/Ν) προχωράτε προς την κατεύθυνση, που υποσχεθήκατε. Με αυτήν την έννοια δείχνετε συνέπεια. Επιτρέψτε μου, όμως, να πιστεύω ότι δουλεύετε σε «λάθος πρόβλημα». Είμαι σίγουρος ότι δεν θα φέρετε αποτέλεσμα. Αφήστε, που με τις ανανεώσιμες (και το όψιμο Ελληνικό ενδιαφέρον) ελλοχεύουν και κάποιοι κίνδυνοι, για το καημένο το περιβάλλον…

  Αν θέλετε να έχετε ουσιαστική συμβολή στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, σκεφθείτε να στραφείτε περισσότερο στη διαχείριση της ζήτησης ενέργειας. Μονότονα επαναλαμβάνω σε ώτα μη ακουόντων το αυτονόητο, ότι δηλαδή «η καλύτερη ενέργεια είναι όχι των ανανεώσιμων, αλλά αυτή, που δεν ζητιέται, αυτή που δεν καταναλίσκεται». Κι επειδή η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση, όσο κι αν βοηθούν, δεν φτάνουν, σας συνιστώ να κάνετε σημαία σας το μοναδικό εργαλείο, που μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, την πράσινη φορολογία.

  Ξαναφέρετε στο μυαλό σας την αναφορά του απερχόμενου Επίτροπου, κυρίου Σταύρου Δήμα, στο θέμα αυτό, στην πρόσφατη ημερίδα του Υπουργείου σας, στην Αθήνα. Διαβάστε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του πρώην Έλληνα Επιτρόπου, Γιάννη Παλαιοκρασσα, στην Καθημερινή της 18.10.09
  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_18/10/2009_333851
  Κάτι έχουν να πουν.

  Με εκτίμηση,

  Σάκης Γαλιγάλης, Ρέππα 58, 15669 Παπάγος. Κιν. 6944 109794 e-mail: agali@tee.gr

 • Κυρία Υπουργέ,
  Καταρχήν συγχαρητήρια για τον αγώνα σας,

  Είμαι δασοπόνος και μηχανικός ξύλου δραστηριοποιούμενος σ την κατασκευή και πώληση ξύλινων οικολογικών κατοικιών (βλ. http://www.wands.gr) οι οποίες σιωπηλά και σταθερά συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

  Δια του παρόντος θα ήθελα να επισημάνω ότι η χρήση ξυλείας συντελεί σημαντικά στην μείωση ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμηση ενέργειας και ανάπτυξη της βιομάζας . Η χρήση ενός κυβικού μέτρου ξυλείας σημαίνει μείωση 2 τόνων διοξειδίου του άνθρακα CO2 κ.ο.κ
  Επίσης τα ξύλινα κτίρια, είτε βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής είτε όχι, λόγω της φυσικής τους θερμομόνωσης είναι κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης . Αυτό σημαίνει ότι κατά την χρήση τους, σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές, εξοικονομούν σημαντικά ποσά ενέργειας στον χρήστη, στην κοινωνία, στην χώρα μας.
  Με αυτόν τον τρόπο οι ξύλινες κατοικίες συμβάλουν σοβαρά στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και στην εξοικονόμηση ενέργειας.
  Συνεπώς, προτείνω και ζητώ να χαίρουν την υποστήριξη της πολιτείας, να ευνοούνται και να προωθούνται από το κράτος.
  Δυστυχώς όμως , σας πληροφορώ ότι στην πραγματικότητα, τα ξύλινα κτίρια βάλλονται από τα κατά τόπους μικρο-συμφέροντα με βασικό εχθρικό όχημα τις ‘εξαγορασμένες’ πολεοδομίες. Αυτό πρέπει να πάψει με την παρέμβαση και οδηγίες της πολιτείας.
  Ελπίζοντας ότι όπως στο εξωτερικό οι ξύλινες κατοικίες και η ευρύτερη χρήση του ξύλου είναι ένα βέλος που κατευθύνεται στο κέντρο του στόχου των γακλιματικών αλλαγών, έτσι με την αναγνώριση τους και την παρέμβαση σας θα αποτελέσουν και στην χώρας μας μέλος της κλιματολογικής φαρέτρας.
  Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και σας ευχόμαστε πολύ δύναμη και καλή επιτυχία.
  Με εκτίμηση
  Αναστάσιος Βασίλαινας.

 • 12 Δεκεμβρίου 2009, 20:12 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΙΣΑΡΗΣ

  Αξιότιμη κυρία Μπιρμπίλη,

  Η τεχνολογία ηλεκτρικών γεννητριών που εφαρμοζεται στις ανεμογεννήτριες είναι σχεδόν εκατό ετών. Επίσης μελέτη του αμερικάνικου υπουργείου ενέργειας έλεγε ότι η πλήρης εκμετάλλευση ΜΟΝΟ της αιολικής ενέργειας θα απέδιδε 15 φορές τις παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες. Αυτό το νούμερο απέχει πολύ από το 40% των υπαρχόντων αναγκων, που δηλώνει ο στόχος. Κι αυτό σε δέκα χρόνια.

  Τα ελληνικά νησιά μπόρούν να γίνουν ΑΜΕΣΩΣ ενεργειακά ανεξάρτητα. Ομως δεν γίνονται. Εδώ και χρόνια. Γιατί; Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι τίποτε άλλο από χρήματα. Στην τηλεόραση όπου κι άν ανοίξεις οι ειδήσεις λένε πώς η Ελλάδα, η χώρα μας, έχει χρεόκοπήσει, ότι χρωστάμε, ότι θα χάσουμε την ακεραιτότητα μας. Και σαν λύσεις φτώχια, πίεση, κι άλλοι φόροι, σε ενα κόσμο που δεν αντέχει τίποτα πιά.

  Την ίδια στιγμή ο ήλιος μας είναι 25-30% περισσότερος από τη Γερμανία όμως στη Γερμανία το ποσοστό της ενεργειακής τους κάλυψης από φωτοβολταικά απείρως μεγαλύτερο. Δεν υπάρχουν λεφτά; Μα πληρώνουμε για τις ενεργειακές μας ανάγκες έτσι κι αλλιώς, σε πρώτες ύλες.

  Κάπου χρειάζεται μια μεγάλη στροφή κυρία Υπουργέ κι αναρωτιέμαι, τόσο εγώ όσο μάλλον και η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, άν είναι κάποια κυβέρνηση μας διατεθειμένη κάποτε να την κάνει. Γιατί φυσικά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη κι εσείς, όσο πρόθυμη και άν είσαστε, δεν μπορείτε, ούτε θα αντεπεξέλθετε γκαγκστερικών μεθοδών που θα σας υποχρεώσουν, αν δράτε μόνη σας, να παραιτηθείτε αυτής της τεράστιας, κι ακόμη μεγαλύτερης για τη χώρα μας, αστείρευτης πηγής πλούτου. Τον ήλιο και τον αέρα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

  Οι Άραβες έχουν το πετρέλαιο. Εμείς έχουμε αυτά. Δεν είναι ότι δεν έχουμε λύσεις. Ομως όταν κάποιοι εξαγοράζονται για να σταματούν κάθε πρόοδο, εσείς μόνη σας κυρία Υπουργέ, τί θα κάνετε;

  Αν έχετε την σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουργού, και αρκετών άλλων ισχυρών ατόμων,να αναστήσετε την Ελλάδα, μπορείτε να το κάνετε, ναι, βασιζόμενοι στις ανανεώσίμες πηγές ενέργειας. Και σε μια τετραετία, δεν χρειάζεστε δέκα χρόνια. Παρέχοντας ταυτόχρονα μάλιστα χιλιάδες θέσεις εργασίας.

  Είναι μια ιδέα. Σκεφτείτε το. Στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πλήροφορία ή διευκρίνιση.

  Ξενοφών Ίσαρης
  Συγγραφέας

 • 11 Δεκεμβρίου 2009, 12:11 | Σταύρος Καμπέλης

  Όλες οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι θετικές και προς την σωστή κατεύθυνση, όμως απέχουν από το να φέρουν μια ανατροπή στους σημερινούς ρυθμούς , γιατί δεν ανατρέπουν αλλά απλά βελτιώνουν το υφιστάμενο συγκεντρωτικό γραφειοκρατικό σύστημα που αποτελεί την κύρια πηγή καθυστερήσεων
  Χρειάζονται λύσεις ανατροπής, μερικές των οποίων είναι
  1)Πλήρης αποκέντρωση ώστε ο μεγάλος όγκος των επενδύσεων να αδειοδοτείται από τις περιφερειακές υπηρεσίες, χωρίς περιορισμούς μεγέθους. Το ίδιο να ισχύσει για τις αποφάσεις ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο.
  2)Τόσο η κεντρική όσο και οι περιφερειακές υπηρεσίες να μετατρέπούν σε υπηρεσίες μιας στάσης που εκδίδουν το σύνολο των απαιτουμένων αδειών (πλην της άδειας Παραγωγής) μέχρι και την έναρξη λειτουργίας της επένδυσης.
  3)Να απλουστευθούν οι επιμέρους αδειοδοτήσεις (Πχ πολλές « άδειες» να γίνουν «εγκρίσεις»)
  4)Να ενθαρρυνθούν φορείς δημοσίου συμφέροντος ή πολυμετοχικές εταιρίες να ωριμάζουν αδειοδοτικά επενδύσεις ,τις οποίες θα μπορούν να μεταβιβάζουν εν όλω ή εν μέρει σε ιδιώτες επενδυτές
  5)Να διαφοροποιηθεί η πολιτική κινήτρων στα μη διασυνδεμένα νησιά που διαθέτουν μεγάλο δυναμικό ανανεώσιμων. Τι έννοια έχουν τα κίνητρα για τη σύνδεση των ΑΠΕ με τα ήδη κορεσμένα τεχνολογικά τοπικά δίκτυα της ΔΕΗ?
  6)Το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ (όπως και όλα τα ειδικά χωροταξικά Σουφλιά) είναι αναποτελεσματικό και ανεφάρμοστο. Ο απλός λόγος -που πρέπει να γίνει κατανοητός από το Υπουργείο- , είναι ότι ένα πλαίσιο κατευθύνσεων εθνικού επιπέδου επιχειρεί να υποκαταστήσει τον τοπικό σχεδιασμό, στον τομέα μάλιστα της πιο αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας. Για να έχει έννοια και να μην λειτουργεί ως αντικίνητρο το συγκεκριμένο ειδικό χωροταξικό , πρέπει αυστηρά να περιοριστεί σε κατευθύνσεις ρυθμίσεων εθνικού επιπέδου και ενδεχομένως στον προσδιορισμό –χωροθέτηση μεγάλων εθνικής σημασίας πάρκων ΑΠΕ.
  7)Να θεσμοθετούνται μέσω των ΣΧΟΟΑΠ περιοχές πάρκων ΑΠΕ, στα οποία η διαδικασία αδειοδότησης θα είναι ακόμα πιο απλή , με την κατάργηση ενδιαμέσων αδειοδοτικών σταδίων και αποφάσεων. Αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση απαγόρευση εγκατάστασης ΑΠΕ σε άλλες περιοχές και χρήσεις.

 • 11 Δεκεμβρίου 2009, 10:42 | Kanakis Nikolaos

  Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο του κ. Μαραγκού.
  Είναι απαραίτητο να παρατίθεται ολόκληρη η τροποποιούμενη διάταξη για να μπορεί ευκολα ο ενδιαφερόμενος να εντοπίσει τι αλλάζει σε σχέση με την ισχύουσα.

 • 11 Δεκεμβρίου 2009, 09:41 | Νικος Βαλλης

  Αγαπητη Κα Μπιρμπιλη,

  Δεν μπορω να καταλαβω γιατι το κρατος να πληρωνει την κιλοβατωρα 45 η 55 λεπτα σε αυτον που θα παραγει ρευμα, ενω μας την χρεωνει στο σπιτι περιπου 8 λεπτα και στο εργοστασιο 10 εως 11 λεπτα, πιστευω πως εαν το κρατος πραγματικα θελει να αναπτυχθουν οι ΑΠΕ, πρεπει να επιδοτηση 100% τον απλο πολιτη να εγκαταστηση στο σπιτι του, μικρες (φθηνες, DIY) μοναδες παραγωγης ρευματος απο ΑΠΕ, και αν περισσευει ρευμα τοτε το κρατος να το πληρωνει οσο το χρεωνει, και οχι 45 η 55 λεπτα την κιλοβατωρα.

  Ευχαριστω και παλι για την ευκαιρια να εκφρασω την γνωμη μου

  Νικος Βαλλής

 • 10 Δεκεμβρίου 2009, 14:48 | Δημήτρης Παυλάκης

  Αγαπητέ Γιάννη Μανιάτη,

  Λυπάμαι που βάζεις το όνομά σου σε τέτοιο εγχείρημα. Οι ΑΠΕ βασίζονται σε καλοπροαίρετη μυθολογία, όσο περισσότερες μπαίνουν τόσο ακριβότερο ρεύμα παράγεις, όσο ακριβαίνει το πετρέλαιο τόσο ακριβαίνουν και οι ίδιες. Από τι νομίζεις κατασκευάζονται αυτές και τα υλικά τοποθέτησής τους? Σίγουρα όχι από άλλες ΑΠΕ, είναι επιστημονικά αδύνατο.

  Ξέρω ότι είναι παρμένη απόφαση και επιταγή της ΕΕ και προεκλογική δέσμευση κλπ. Λυπάμαι για την Ελλάδα και την Ελληνική Γη.

  Πάντα με φιλικούς και συντροφικούς χαιρετισμούς,

  Δημήτρης Παυλάκης

 • Αγαπητή κα Υπουργέ,
  Συγχαρητήρια κατ’ αρχή για την προσπάθεια σε σύντομο χρόνο αναμόρφωσης του Ν.3468/2006, που αποδείχθηκε στη πράξη αναποτελεσματικός σε σχέση με τον σκοπό που επεδίωκε. Επειδή όμως με τη δομή που δίνεται σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση -και υποθέτω ότι με τη δομή αυτή θα οριστικοποιηθεί- περιλαμβάνει τροποποιήσεις προσθήκες και αντικαταστάσεις σε πολλές παραγράφους του Νόμου αυτού, κρίνω ότι θα ήταν απλούστερο, για την κατανόηση του, να είχε έλθει σε διαβούλευση με μορφή κειμένου του Ν.3468 στο οποίο με διαφορετική γραμματοσειρά ή χρώμα γραμμάτων θα περιλαμβάνονταν οι τροποποιήσεις, προσθήκες και αντικαταστάσεις των παραγράφων που αναφέρονται. Έτσι θα μπορούσε κανείς να έχει άμεσα μια ολοκληρωμένη εικόνα του περιεχομένου του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχει στο περιεχόμενο του 3468, διαδικασία που είναι από τη φύση της ζαλιστική και επίπονη. Αυτό κάνει άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν διαφοροποιεί ή αναμορφώνει σημαντικά υφιστάμενες Οδηγίες και Κανονισμούς. Πάντως μια και δεν ήλθε υπό τη μορφή που ανέφερα για διαβούλευση, κρίνω σκόπιμο να δομηθεί με την προτεινόμενη μορφή στο Σχέδιο Νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση από τη Βουλή. Συμπληρωματικά προτείνω, για καλύτερη δόμηση του περιεχομένου, να αναδιαταχθούν τα αναφερόμενα άρθρα ως εξής:
  α)Όλα τα Άρθρα που αναφέρονται στον 3468/2006 να μπούν σε συνέχεια.
  β)Τα Άρθρα: 3 και 8, που αναφέρονται στον Ν. 1650/1986, το 9 που αναφέρεται στον Ν. 2742/1999 και το 10 που αναφέρεται στον Ν.3661/2008
  να ακολουθήσουν.