Άρθρο 18 – Καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:

1. Οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος της 1.6/4.7.1979 (ΦΕΚ Δ΄ 362) «Περί εγκρίσεως κανονισμού δια την θερμομόνωσιν των κτιρίων» και

2. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 21475/4707/30-7-1998 (ΦΕΚ Β΄ 880) «Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τον καθορισμό μέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων».

  • 20 Ιανουαρίου 2010, 12:29 | Θεόδωρος Πάνου

    Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν εξουσιοδοτεί την δυνατότητα Υπουργικής Απόφασης να καταργήσει Προεδρικό Διάταγμα. Συνεπώς το ΠΔ για την Θερμομόνωση θα παραμείνει ισχυρό και θα υπάρξει νομική συσυποστασία διατάξεων. Συνεπώς η μορφή αυτού του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης θα πρε΄πει να αλλάξει και να μεταβληθεί σε Π.Δ. ή σε νόμο.

  • 14 Ιανουαρίου 2010, 12:18 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

    ΒΓΑΖΕΤΕ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΠΟΙΑ ΑΡΘΡΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ ΣΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΤΟ ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ… ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΜΝΗΜΗΣ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΨΗ!!!