Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής

1. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις κατηγορίες χρήσεων κτιρίων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ.4 του ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις του άρθρου 11 του ν. 3661/2008.

2. Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης εκπονείται σε κάθε νέο κτίριο καθώς και σε κάθε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 4 & 5 αντίστοιχα, του ν. 3661/08.

3. Η ενεργειακή επιθεώρηση για την πιστοποίηση των κτιρίων και η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 του ν. 3661/08.

4. Η ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης εφαρμόζεται  στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 3661/08.

5. Η ενεργειακή επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού εφαρμόζεται  στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 του ν. 3661/08.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 21:23 | Κονταράτος Ιάκωβος

  Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

  Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα έκδοσης αυτόνομου Ενεργειακού Πιστοποιητικού σε κάθε ιδιοκτησία, ανεξάρτητα από το σύνολο μιας πολυκατοικίας.

  Ευχαριστώ,

  Ιάκωβος Κονταράτος
  Διπλ/χος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 21:32 | Σπυριδων Μαγκλαρας

  Συνιστώ: Να αφαιρεθει η υποχρέωση για πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για την ενοικίαση υπάρχοντος διαμερίσματος για τους παρακάτω λόγους :

  Α. Σε ένα παλαιό διαμέρισμα αλλαγές που μπορεί να γίνουν για να μειώσουν την χρήση ενεργείας είναι η αντικατάστασης των πορτών και παραθύρων με αεροστεγή σχεδιασμό η αντικατάστασης του κλιματιστικού και των λαμπτήρων. Αυτές οι αλλαγές κατανάλωσης είναι ορατές «δια γυμνού οφθαλμού» και δεν χρειάζεται ενεργειακές μελέτες..Τετειες αλλαγές θα κοστίσουν μερικές χιλιάδες ευρώ και χάσιμο αρκετά μηνιάτικα ενοικίου,. Πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτάΆλλες αλλαγές σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας δεν μπορούν να γίνουν χωρίς την συγκατάθεση και των λοιπών ενοίκων

  Β. Επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα θα ήθελα να λάβειται υπ’οψιν ότι πολλά από τα διαμερίσματα στην Αθήνα ανήκουν σε επαρχιώτες που την δεκαετία του 50 και 60 το ονειρότους ήτανε .Αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι ηλικιωμένοι και το ενοίκιο τους είναι απαραίτητο εισόδημα αλλά ούτε αντέχουν την ταλαιπωρία και το κόστος για τέτοιου είδος

  Γ. Έχει εξετασθεί από Υγειονομικές Υπερησίες κατά πόσον η χρήση αεροστεγών πορτών και παραθύρων υποβαθμίζουν την ποιότητα αέρος που αναπνέουν οι ένοικοι ενός διαμερίσματος? Εγώ έχω παρατηρήσει σε γνωστούς που αγόρασαν καινούργια διαμερίσματα στην περιοχή που μένω , με τζάκι και αεροστεγή πόρτες και παράθυρα όταν το τζάκι ήτανε αναμμένο και λειτουργούσε ο αποροφητήρας στην κουζίνα ο καπνός γύριζε πίσω στο δωμάτιο. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει αερισμός του χώρου με τον αεροστεγή σχεδιασμό. .

  Δ. Κατά πόσον οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης ( που όλοι οι ασχολουμενοι με το περιβάλλον συνιστούν ) παράγουν χαμηλής ποιότητας φωτισμό: <>. Το κείμενο είναι αντιγραφή από μια παλιά εφημερίδα. που είχα κρατήσει μόνο το κομμάτι αυτό.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 19:25 | Μ. ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

  παρ.1: Ρητά πρέπει να εξαιρούνται τα χαρακτηρισμένα ως «διατηρητέα κτίρια» (προς αποφυγήν σύγχυσης).
  Πώς θα τεκμηριώνεται η χρήση κατοικιών μικρότερη των 4 μηνών, για να εξαιρούνται; (θέλει ψάξιμο – δεν έχω πρόταση).
  παρ.3: ΠΡΟΤΑΣ: Η εν.επ. και το ΠΕΑ να είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ‘Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ (από την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ). Μετά από αυτή την «περίοδο χάριτος», να είναι υποχρεωτική. (Η πρότασή μου αυτή συναρτάται με άλλες παρακάτω παρατηρήσεις μου, σχετικά με τις υπάρχουσες δυνατότητες για πλήρη, χωρίς προβλήματα, εφαρμογή του νομοθετήματος αυτού).
  παρ. 5: Τα 12 kW πρέπει να ξεκαθαριστεί τι αντιπροσωπεύουν και σε τι αναφέρονται: Νομίζω ότι – σύμφωνα και με τη σχετική διατύπωση της 2002/91/ΕΚ) πρέπει να αντιπροσωπεύουν ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ονομαστικής ψυκτικής ισχύος, ανά αυτοτελή ιδιοκτησία ή ανά μετρητή ΔΕΗ (δηλ. για οικογενειακές κατοικίες ανά κατοικία, για πολυκατοικία ανά διαμέρισμα – όχι αθροιστικά για το σύνολο της πολυκατοικίας κ.ο.κ.)
  Μ. Κτενιαδάκης
  Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός
  Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 16:34 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Επειδή οι ταράτσες των περισσοτέρων κτιρίων είναι κοινής χρήσεως από πολλούς ιδιοκτήτες, και πρακτικά είναι αδύνατον να συντονιστούν όλοι καθ’ οσον πολλοί διαμένουν στην επαρχία και εκμισθώνουν το διάμέρισμα η γραφείο,

  για να προχωρήσουν ενεργειακές η περιβαλλοντικές επενδύσεις που εγκαθίστανται στην ταράτσα, θα πρότεινα να θεσπιστεί διάταξη που δίνει τη δυνατότητα τέτοιων δράσεων σε όποιον έχει το δικαίωμα του «αέρα», δηλ το δικαίωμα του υψούν.

 • – Η υποχρέωση για ενεργειακές επιθεωρήσεις περιορίζεται σε νέα ή ριζικά ανα-καινιζόμενα υφιστάμενα κτίρια, καθώς και κατά την πώληση και μίσθωση κτιρίων ή τμημάτων αυτών.
  Προτείνουμε να περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις κτιρίων που στεγάζουν επαγ-γελματικές δραστηριότητες που προβαίνουν σε ανανεώσεις αδειών λειτουργίας, ή πρόκειται να ενταχθούν σε αναπτυξιακούς νόμους.
  – Στον ΚΕΝΑΚ δεν υπάρχει καμία αναφορά για τις περιπτώσεις κτιρίων με αυ-θαιρεσίες στην δόμηση τους. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση καταγράφονται στοιχεία τα οποία λαμβάνονται από τα αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου. Σε κτίρια με αυθαίρετη δόμηση, τα ευρήματα της ενεργειακής επιθεώρησης δεν θα αποτυπώνουν την πραγματική ενεργειακή τους απόδοση. Και σε αυτήν την περίπτωση καλείται η πολιτεία να δώσει λύση στο πρόβλημα των αυθαιρέτων.

 • 27 Ιανουαρίου 2010, 23:22 | Παναγιώτης Γ. Μουντανέας πολιτικός μηχανικός

  Η κατασκευή μεγάλου αριθμού κτιρίων γίνεται από μη τεχνικούς οι οποίοι κάποια στιγμή δήλωσαν κατασκευαστές. ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟ ΑΙΤΙΑ πολλών προβλημάτων και κυρίως αποκλίσεις από τις προδιαγρφές των έργων που με την σειρά τους θα προκαλέσουν διαφοροποίηση του κτιρίου και στον προβλεφθέντα και υπολογισθέντα βαθμό ενεργειακής απόδοσης.
  Ο ορθολογισμός επιτάσσει τουλάχιστον παράλληλα με τον ΚΕΝΑΚ να τρέξει και το ΜΗΚΙΕ (μητρώο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ιδιωτικών έργων) ώστε να λυθούν πολλά από τα μύρια όσα προβλήματα έχουμε καθημερινά με «τετελεσμένα» που συναντάμε όταν εκ των υστέρων πάμε για «επίβλεψη» και που συνιστούν άλλοτε απλές αποκλίσεις από την μελέτη και άλλοτε σημαντικές αυθάιρεσίες.
  Σχετικά με σχόλια συναδέλφων αποφοίτων ΤΕΙ θα πρέπει να χαμηλώσουν τους τόνους και να πάψουν να βλέπουν το ΤΕΕ σαν συντεχνία κάποιων εξοπλισμενη ακόμα και με …πράκτορες και να το δουν ότι πραγματικά είναι: τον μοναδικό έγκυρο δημόσιο φορέα μηχανικών στον οποίο κάποια στιγμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα εναποθέσουν τις ελπίδες τους για προστασία από την άχρωμη εξουσία της αγοράς.
  Τέλος η δημόσια διαβούλευση είναι εργαλείο δημοκρατίας και όχι internet game γιαυτό ίσως αξιότιμη κυρία υπουργέ και δι υμών αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ ίσως πρέπει να διασφαλίσετε την συμμετοχή σε αυτήν των φορέων που σχετίζονται κάθε φορά με το θέμα και των κατά τεκμήριο «επαιόντων» αλλοιώς η πελαγοδρόμηση θα είναι αυτή που θα ακυρώσει αυτήν την εξαιρετικά χρήσιμη διαδιακσία.

  Ευχαριστώ

  Παναγιώτης Μουντανέας
  πολιτικός μηχανικός
  Αντιπρόεδρος περιφερειακού τμήματος Πελοποννήσου του ΤΕΕ

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 23:18 | Κεντρωτής Κ.

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

  Δεν γνωρίζω τι προβλέπεται σχετικά, πιστεύω ωστόσο ότι πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για τα διατηρητέα κτήρια: όχι μόνο να μην εξαιρεθούν από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, αλλά αντίθετα να δοθούν επιπλέον κίνητρα στους ιδιοκτήτες τους για να προβούν σε ενεργειακές βελτιώσεις των διατηρητέων κτηρίων και να τα καταστήσουν φιλόξενες κατοικίες αντί να τα εγκαταλείπουν αφήνοντάς τα να καταρρεύσουν. Μάλιστα, τα κτήρια αυτά έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις πολύ καλό προσανατολισμό – αλλά παλιά υλικά – κι έτσι είναι εύκολη η σημαντική ενεργειακή βελτίωσή τους με τις κατάλληλες παρεμβάσεις. Προσωπικά, ως ιδιοκτήτης ενός τέτοιου σπιτιού και έχοντας σκοπό να το ανακαινίσω για να κατοικήσω με ενδιαφέρει η ενεργειακή βελτίωσή του.

  Εαν η παρέμβασή μου εδώ είναι εκτός θέματος του συζητούμενου ν/σ, παρακαλώ υποδείξτε μου σε ποια υπηρεσία πρέπει να αποτανθώ.

  Με εκτίμηση
  κ. Κεντρωτής, εκπαιδευτικός.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 15:10 | Κιούσης Παντελής

  Τι θα γίνεται εάν τον υποψήφιο ενοικιαστή δεν τον ενδιαφέρει, η θέρμανση-ψύξη η υγρασία ο αερισμός ο φωτισμός, του προς ενοικίαση χώρου? – Πρέπει να προβλεφθεί να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο ότι, εάν ο ενοικιαστής συμφωνήσει και στο μισθωτήριο συμβόλαιο αναγράφεται ο όρος, ότι ο μισθωτής δεν ενδιαφέρεται για την θέρμανση-ψύξη ή αερισμό ή τον φωτισμό του ακινήτου, Τότε να μην απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για αυτόν τον χώρο, για όποιοα χρήση και αν προορίζεται το προς ενοικίαση ακίνητο._ΕΠΙΣΗΣ να προβλεφθούν ποινές, αν π.χ αν οι επιθεωρητές αρνούνται ή καθυστερούν πέραν ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος την έκδωση πιστοποιητικού,από την ημερομηνία που ο ιδιοκτήτης θα ζητήσει το πιστοποιητικό, για να αποφευχθούν τα γνωστά φαινόμενα<>κλπ.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 12:10 | Nασος Πηλιον

  Tο δυοξυδιο του ανθρακα παραγεται στις εστιες καυσης.Δεν εχει σημασια αν η εστια ειναι 100 ετων η περισοτερο.Σε περιπτωση ατελους καυσης παραγουμε και μονοξυδιο του ανθρακα και ……κλπ. (Δυο θανατοι στη Θεσσαλονικη -Κερκυρα) Η καυση των Αγροτικων υπολοιματων λογω της ατελους καυσης δημιουργη προβληματα.(παραγωγη μονοξυδιου) Μια μοναδα με ολες τις προδιαγραφες οπως προβλεπεται μπορη να δημιουργηση τα ιδια προβληματα. Γιαυτο πιστευω οτι ο υπευθυνος και συστηματικος ελεγχος ολων των εστιων καυσης και οικονομια θα μας προσφερη και σιγουρια.Η οικονομικη κριση δεν πρεπει να μας αποτρεψη απο τα σχεδια.
  Ειναι ομως συγουρο οτι ο Ελεγχος δεν θα δημιουργηση προβλημα στα νοικοκυρια. Απεναντιας η καλλη λειτουργεια της θερμανσης θα μυωση το
  κοστος και με αλλα λογια και την παραγωγη των αεριων του θερμοκηπιου.
  Το Διοξυδιο μυωνεται μονο με την οικονομια…….

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 21:02 | Nασος Πηλιον

  με γνωμωνα τις μαντικες οικανωτητες και τις οδηγειες του νομου
  θα γινεται στα υφισταμενα κτιρια η αξιολογηση των ενεργειακων αναγκων

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 14:27 | A R N MOSLON

  Article 1. » … απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις κατηγορίες χρήσεων κτιρίων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ.4 του ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις του άρθρου 11 του ν. 3661/2008.

  What type οφ buildings are listed in the term «της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων » ?
  .. add α) multi storey apartments – διαμερίσματα σε αστικές πολυκατοικίες
  β) Μονοκατοικίες – μεζονέτες – βίλες
  γ) Άλλες ομάδες κτιρίων κ.τλ.

  Example: …. μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων (διαμερίσματα σε αστικές πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, μεζονέτες, βίλες … βιομηχανίες, αποθήκες … κ.τλ.)

  ARN Molson
  Member of WOBO & WIETE (UN)

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 12:33 | Ηλίας Καμπουρλίδης

  Εκτός αν κάνω λάθος ή υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζω:

  Στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων δεν αναφέρεται πουθενά γραμμένο ότι και για τα παλιά ακίνητα (σύμφωνα με τον ορισμό του Κανονισμού) που θα πωλούνται ή θα ενοικιάζονται, απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού.

  Η εικόνα που έχω διαβάζοντας το σχέδιο του Κανονισμού είναι ότι εφαρμόζεται (μελέτη και πιστοποιητικό) μόνο στα νέα και στα παλαιά κτίρια άνω των 1.000 τ.μ. που ανακαινίζονται ριζικά, με τις εξαιρέσεις του άρθρου 11 του Ν. 3661/08. Πουθενά αλλού.

  Οπως και να έχει καλό θα ήταν να το ξεκαθάριζε το Υπουργείο όσο διαρκεί η διαβούλευση.

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 12:48 | ΠΟΠΗ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ

  Συμφωνώ απόλυτα με όλα τα άρθρα, αλλά θα ήθελα να προτείνω να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις πυκνοκατοικημένες περιοχές των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαϊας και συγκεκριμένα στις πολυκατοικίες που έχουν κτιστεί πάνω από τριάντα χρόνια.

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 10:13 | MARKOS AARON

  πιστεύω οτι απο το νομοσχέδιο πρέπει να εξερεθούν κτίρια διατηρηταία και ανω των 100 ετών!

 • ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Ν. 2939/01

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 10:12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΕΑΣ

  Μιλάμε για κτίρια πριν το 1980, τη στιγμή κατά την οποία κτίρια τα οποία κατασκευάστηκαν πολύ μεταγενέστερα δεν έχουν καμμία υποδομή θερμομόνωσης. Εμείς οι ιδιοκτήτες κατοικιών με έτος κατασκευής το 1981 αποκλειόμαστε εντελώς της ενεργειακής θωράκισης των κτιρίων τη στιγμή που σκοπός του μέτρου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Το σύνθημα που θα έπρεπε να κυριαρχεί είναι πως : «ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕ ΧΩΡΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ. ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ, ΙΣΟΝΟΜΟΙ, ΙΣΟΤΙΜΟΙ». Συμβουλευτείτε λίγο την αγορά, σπίτια μετά το 1980 είναι τρομερά ενεργοβόρα!

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 18:47 | Ηλίας Καμπουρλίδης

  Νομίζω ότι πρέπει να γίνει πιο σαφής ο Κανονισμός για περιπτώσεις όπως προσθήκη ορόφου σε νέα ή παλιά κτίρια πολυκατοικιών, σε αλλαγές χρήσης π.χ. από γκαράζ σε κατάστημα σε μια πολυκατοικία, όταν συνδέονται με το υφιστάμενο σύστημα κεντρικής θέρμανσης κ.λ.π.

  Ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του τμήματος κτιρίου σε σχέση με το κτίριο της πολυκατοικίας, με την παρούσα διατύπωση του Κανονισμού, δημιουργούνται ερωτηματικά, τεχνικής και οικονομικής φύσης τόσο στο στάδιο της μελέτης όσο και στο στάδιο του ελέγχου.

 • Συλλογικό Σύστημα «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ»
  Προτάσεις επί της προτεινόμενης τροποποίησης του ν. 2939/01

  Άρθρο 2

  Στην προτεινόμενη τροποποίηση και ειδικά στην §Β.2.β, που αναφέρεται στους όρους συμμετοχής στο σύστημα, πρέπει να συμπληρωθεί η αρχική φράση του εδαφίου β, «Οι διαχειριστές συσκευασιών…» ως εξής:
  Πρόταση
  «Οι διαχειριστές συσκευασιών και άλλων προϊόντων …»
  Σχόλιο
  Με τη συμπλήρωση αυτή περιλαμβάνονται όχι μόνο οι διαχειριστές συσκευασιών αλλά και οι διαχειριστές των Ηλεκτρικών Συσκευών, Συσσωρευτών, Λιπαντικών κλπ.

  Στο τέλος δε της παραγράφου προτείνουμε να προστεθεί
  Πρόταση
  «και να έχουν τακτοποιήσει τις προβλεπόμενες ταμειακές τους υποχρεώσεις προς τα Συστήματα».
  Σχόλιο
  Η συμπλήρωση χρειάζεται για να αποφευχθούν φαινόμενα υπογραφής συμβάσεων, χωρίς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

  Η αναφορά της τελευταίας παραγράφου, για την περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης ενός συστήματος, όπου «μετά την εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους, το ποσό που τυχόν απομένει περιέχεται στον ΕΟΕΔΣΑΠ», δεν μας βρίσκει σύμφωνους και προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής:
  Πρόταση:
  Από τη στιγμή που το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης τεθεί σε εκκαθάριση, το εναπομένον, μετά την πληρωμή του συνόλου των υποχρεώσεων προς τρίτους, προϊόν εκκαθάρισης θα πρέπει να αποδίδεται στο νέο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό.
  Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει ακόμη αποκτήσει νομική μορφή το διάδοχο σχήμα, τα χρήματα θα κατατίθενται, από τους εκκαθαριστές για λογαριασμό του υπό ίδρυση νομικού προσώπου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα αποδίδονται σ’ αυτό μετά την έναρξη της λειτουργίας του ως συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 13:29 | ΤΣΕΒΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Θα πρότεινα να υπάρχει κάποια ειδική αντιμετώπιση ή ακόμη και εξαίρεση των μικρών απομακρυσμένων νησιών μας. Ειδικά περιπτώσεις παραμεθορίου και κάτω των 3.500 κατοίκων. Επιπλέον καθότι πολλά έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί οικισμοί, μήπως πρέπει να διερευνηθεί εάν υπάρχει επικάλυψη ή και αντίθεση των σχετικών απαιτήσεων. Σημειωτέον ότι το απομακρυσμένο και το δυσπρόσιτο των μικρών νησιών, τα λιγοστά δρομολόγια των πλοίων, η ανάγκη διανυκτέρευσης των επιθεωρητών και των εργατών,τα αυξημένα μεταφορικά, ανεβάζουν πολύ το κόστος και της εφαρμογής των σχετικών απαιτήσεων αλλά ακόμη και μιας μόνο επιθεώρησης και τοποθετούν τους κατοίκους αυτών των νησιών σε δυσμενέστερη θέση σχετικά με τους κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 22:05 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΠΡΩΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΝΩΝΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΜΟΝΩΣΗ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α.
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΘΩΡΑΚΙΣΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:47 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό Γ.Α.Παπανδρέου και την υπουργό κυρία Μπιρμπίλη που μου δίνουν τη δυνατότητα μέσα από αυτή την ανοικτή διαβούλευση να μπορέσω να εκφράσω τις προτάσεις μου.
  Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσω την αναγκαιότητα της εφαρμογής του κανονισμού αυτού μόνο για τις νέες άδειες οικοδομών μετά την ψήφιση του μέτρου και όχι για αυτές που έχουν ήδη εκδοθεί ή είναι υπό έκδοση ( αίτηση για έκδοση). Για οικοδομές που έχουν ήδη κτιστεί ή υπάρχει οικοδομική άδεια θα πρέπει το μέτρο να είναι προαιρετικό και να βασίζεται στην περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση του καθενός ξεχωριστά μέσα από τη σωστή πληροφόρηση για τα αντισταθμιστικά οφέλη στον πολίτη και το περιβάλλον της βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων ( βελτίωση της αστικοποιημένης ποιότητας ζωής, μεγαλύτερο ενοίκιο- τιμή πώλησης του ακινήτου κ.α ) με την ταυτόχρονη παροχή κινήτρων για τους ιδιοκτήτες (π.χ. φορολογική έκπτωση, κυρίως επιδότηση κ.α ).

  Επίσης θεωρώ ότι το πιστοποιητικό θα πρέπει να βγαίνει μία φορά για κάθε κτίριο εκτός εάν πραγματοποιηθούν αλλαγές που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και μόνο κατά την ανέγερση –ριζική ανακαίνιση του καθώς και πώλησή του και πάντως όχι πριν την ενοικίασή του.

  Με απεριόριστη εκτίμηση

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:22 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ.

  Με τη σειρά μας θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την πραγματική εφαρμογή του θεσμού της δημόσιας διαβούλευσης, σημειώνοντας με συντομία τα εξής:

  Επί του προκείμενου σχεδίου νόμου πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά και το εξής ζήτημα, το οποίο ήδη απασχολεί τα εν εξελίξει έργα (ΑΠΕ):
  Αν ασκηθεί αίτηση ακύρωσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά κάποιας διοικητικής πράξης εκδοθείσας κατά το στάδιο και αφορώσα την αδειοδοτική διαδικασία (από την έκδοση άδειας παραγωγής μέχρι και την έκδοση άδειας λειτουργίας), έχει συνέπεια την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης/υλοποίησης του εν εξελίξει έργου (ΑΠΕ), χωρίς καμία υπαιτιότητα/ευθύνη του ενδιαφερομένου παραγωγού. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνει ρητή πρόβλεψη περί αναστολής της προθεσμίας ισχύος των αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του ΣτΕ.
  Επίσης, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη τέτοιες υποθέσεις να εκδικάζονται σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρόνο και με την ταχύτερη δυνατή διαδικασία.
  Πολύ ορθά έχει περιληφθεί στο σχέδιο νόμου και βεβαίως πρέπει να παραμείνει, ότι η Προσφορά Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή έχει ισχύ για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα ισχύος της άδειας παραγωγής.

  Η φιλοσοφία, η νομοτεχνική αρτιότητα και η σπουδαιότητα των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου, επιβάλλουν, με ρητή μεταβατική διάταξη, να τύχει εφαρμογής σε όλα τα εν εξελίξει έργα (ΑΠΕ), ανεξάρτητα του σταδίου του οποίου βρίσκονται.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση

  Πέτρος Γ. Κασιμάτης
  Δ.Ν. Δικηγόρος

  Λαυρέντιος Σαλάχας
  Δικηγόρος Μ.Δ.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 14:01 | Σταφυλάς Κώστας

  Το νομοσχέδιο πρέπει να έχει εφαρμογή μονο σε καινούργιες κατασκευές και να είναι προεραιτικό και με επιδότηση στις παλαιότερες. Σε διαφορετική περίπτωση είναι ακόμη ένα εισπρακτικό μέτρο σε βάρος της ακίνητης περιουσίας, που σε συνάρτηση με τα δυσμενή οικονομικά μεγέθη την αύξηση της ανεργίας κλπ θα φέρει σε απόγνωση πολλούς μικροιδιοκτήτες που για να νοικιάσουν το σπίτι τους πέρα από την ανασφάλεια της είσπραξης του ενοικίου θα πρέπει να επενδύσουν ένα σεβαστό ποσό που δεν υπάρχει.
  Επίσης το νομοσχέδιο δεν καθορίζει τι γίνεται σε περίπτωση διαμερισμάτων σε παλαιές πολυκατοικίες.
  πχ 1 Εστω ότι ο Ενεργειακός επιθεωρητής προτείνει την αλλαγή Καυστήρα και δεν συμφωνούν (λογικό)οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες που ιδιοκατοικούν
  Για να πάρω το πιστοποιητικό πρέπει μα αλλάξω μόνος μου τον καυστήρα ?
  πχ 2 Έστω ότι το διαμέρισμα χρειάζεται αλλαγή κουφωμάτων και μόνωση.
  Ο κανονισμός της πολυκατοικίας όμως απαγορεύει κάθε εξωτερική παρέμβαση. Ποιός νόμος θα επικρατήσει?

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 12:08 | ΠΑΣΕΓΕΣ

  ΄Αρθρο 2 παράγραφος 9 υποπαράγραφος 1

  Αιτιολόγηση:
  Δεν προκύπτει με σαφήνεια από το κείμενο του νομοσχεδίου η δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής για τις ΑΣΟ και κατά συνέπεια θα πρέπει ρητά να αναγράφεται στο κείμενο του νόμου η δυνατότητα αυτή, ώστε να μην προκύψουν στο μέλλον θέματα αμφισβήτησης.

  Προτεινόμενη τροπολογία:
  Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ΑΣΟ του νόμου 2810/2000, που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς, οι οποίοι εγκαθίστανται σε ακίνητο, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα ή βρίσκεται στη νόμιμη κατοχή των προσώπων αυτών για όσο χρόνο τα πρόσωπα αυτά είναι κύριοι ή νόμιμοι κάτοχοι, εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως μη οχλούσες ή χαμηλής όχλησης δραστηριότητες. Εξαιρούνται, επίσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης οι σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) Kwe, καθώς και οι αυτόνομοι σταθμοί παραγωγής, ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι δεν συνδέονται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των πέντε (5) Μwe.

  ΄Αρθρο 2 παράγραφος 9 υποπαράγραφος 2

  Αιτιολόγηση:
  Οι ΑΣΟ αποτελούν σήμερα την κυρίαρχη μορφή στήριξης των αγροτών στην ύπαιθρο και κατά συνέπεια κρίνεται απαραίτητη η εξαίρεσή τους από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής για σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ έως πέντε (5) Μwe, ώστε να διασφαλίσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα και να αξιοποιήσουν σχολάζουσες εκτάσεις.

  Προτεινόμενη τροπολογία:
  Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ έως πέντε (5) Μwe, που εγκαθίσταται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και σταθμοί που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων. Οι ως άνω περιπτώσεις εξαίρεσης από τη λήψη άδειας παραγωγής διαπιστώνονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, εφόσον η αίτηση αυτή συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία στοιχεία ή από τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών.
  Επίσης εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ έως πέντε (5) Μwe που εγκαθίστανται από ΑΣΟ του Ν. 2810/2000.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 09:58 | DIO

  NA ALLACOYN KAI TA PALIA KTIRIA ME FOROLOGIKA KINHTRA ISWS
  EPISHS GIA TOY S EKPAIDEYTIKOYS WROMISTIOYS TI THA GINEI?

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 17:56 | Δημήτρης Παυλάκης

  Χωρίς να έχω πρωτογενή γνώση ή ισχυρή άποψη, να σας μεταφέρω ότι η αγορά εκτιμά ότι θα δημιουργηθεί νεα κλάση παρασιτικών επαγγελμάτων και διαφθοράς σε αυτό το θέμα, αντίστοιχο των πολεοδομιών, ΚΤΕΟ, τμημάτων χορήγησης επαγγελματικών αδειών. Επίσης θεωρώ αισιόδοξη την άποψη ότι θα το αντέξει είτε η μέση Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, είτε η επαρχία

 • ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΠΡΟ ΟΛΙΓΟΥ, ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΟ Ν/Σ

 • Με το Άρθρο 2, παραγ. 9, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 4 του ν. 3468/2006, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως μη οχλούσες ή χαμηλής όχλησης δραστηριότητες, στους οποίους περιλαμβάνονται όλοι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί (φ/β).
  Έτσι, φαίνεται ότι οι φ/β σταθμοί θα μπορούν χωρίς άλλες προϋποθέσεις να εγκαθίστανται παντού και άρα προωθείται η εγκατάστασή τους, ενώ π.χ. για αιολικούς σταθμούς απαιτείται να ακολουθηθεί όλη η αδειοδοτική διαδικασία που προβλέπεται. (Εκτός αν διευκρινιστεί ότι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β που έχει εκδοθεί από τον υπουργό Ανάπτυξης θα εξακολουθήσει να ισχύει, και δεν θα επεκταθεί εντάσσοντας σ’ αυτό νέες εγκαταστάσεις)
  Το θέμα είναι όμως ότι η τιμή της kWh ενέργειας που προέρχεται από φ/β είναι περισσότερο από τετραπλάσια σε σχέση με την ενέργεια που προέρχεται από αιολικό σταθμό.
  Δεν μπορεί λοιπόν να προωθούνται ανεξέλεγκτα φ/β σταθμοί με πολύ μεγαλύτερη επίπτωση στο κόστος που θα κληθεί να καλύψει ο τελικός καταναλωτής, αλλά πρέπει να υπάρχει και να τηρείται σχεδιασμός για συγκεκριμένη ανώτατη εγκατεστημένη ισχύ από φ/β, ώστε να υπάρχει το μέγιστο δυνατό όφελος για το σύστημα χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση για τον καταναλωτή.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 16:37 | ΔΗΜ.ΚΑΠ.

  Τι θα γίνεται με τις έτοιμες κατοικίες (προκατασκευασμένες, ξύλινα σπίτια κλπ) ?

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 16:55 | Baσίλης Τζολάς

  Τι σημαίνει «νέο κτίριο» ?? Δηλ. τόσα (π.χ. 2 ) χρόνια από τότε που εκδόθηκε η άδεια ? Από τότε που συνδέθηκε με το ρεύμα (πιό σωστό) ? Είναι βασικό να καθορισθέι με τρόπο που να μην αμφισβητείται !

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 15:17 | Παναγιωτης

  Αλλο ενα χαρατσι εις βαρος του Ελληνα. Καλο θα ειναι να γινει μονο στα καινουργια κτιρια απο εδω και εμπρος, οπου η επιπλεον δαπανη θα «απορροφηθεί» απο την ευρύτερη δαπάνη κατασκευής του κτιρίου οπως λεει και ο προηγουμενος σχολιαστης.Για φανταστειτε καποιον ιδιοκτητη στην επαρχια που εχει ενα σπιτι παλαιο και το νοικιαζει με το ζορι 200 ευρο να πρεπει να δωσει 10000-15000 για να το κανει μη ενεργοβορο. Που θα τα βρει αυτα τα λεφτα? Μας δουλευετεν? Απαραδεκτο νομοσχεδιο, Απαραδεκτος υπουργος,Απαραδεκτη κυβερνηση. Σοσιαλιστικη κυβερνηση δεν ειναι αυτη, αλλα «Σοσιαλ..ληστικη».
  Ευχαριστω πολυ και ελπιζω να μην λογοκρινετε την αποψη μου (ως συνηθως,)και να δημοσιευτη το σχολιο.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 14:06 | Νικόλαος

  Άποψή μου είναι οτι σε μια τόσο δύσκολη απο οικονομικής πλευράς περίοδο θα αποτελούσε πρόσθετο πρόβλημα για τους ιδιοκτήτες παλαιών κτιρίων να επωμισθούν πρόσθετα βάρη απο την Υπουργική αυτή απόφαση, η οποία πολύ σωστά αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Υπο τις σημερινές συνθήκες γνώμη μου είναι οτι οι προβλέψεις της Απόφασης σκόπιμο θα ήταν να αφορούν τα ανεγειρόμενα κτίρια, όπου η προκαλούμενη δαπάνη θα «απορροφηθεί» απο την ευρύτερη δαπάνη κατασκευής του κτιρίου και για τα υπάρχοντα κτίρια να προβλεφθεί οτι η ισχύς της Απόφασης θα αρχίσει π.χ. μετά 2 χρόνια. Το αντιμετωπιζόμενο απο την Υπουργική Απόφαση πρόβλημα υπάρχει επι σειρά δεκαετιών. Ας μην πιέσουμε να το λύσουμε 100% κατά την παρούσα περίοδο. Χρειάζεται κάποια ευλυγισία. Να σημειωθεί οτι λόγω ακριβώς των διεθνώς κακών οικονομικών συγκυριών ο Δήμος Παρισίων ήδη απο πέρυσι»κάνει τα στραβά μάτια» για την υποχρεωτική, ανα 10ετία, εξωτερική ανακαίνιση των κτιρίων.