Άρθρο 7 – Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

1. Κάθε νέο κτίριο καθώς και κάθε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά (κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3661/2008), πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.
2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ικανοποιούνται όταν το κτίριο πληροί όλες τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας και
Α) είτε η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του εξεταζόμενου κτιρίου είναι μικρότερη ή ίση από τη συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας. Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ανωτέρω κεφαλαίου Β΄,

Β) είτε το εξεταζόμενο κτίριο πληροί τις προδιαγραφές του κτιρίου αναφοράς τόσο ως προς το κτιριακό κέλυφος και ως προς τις ηλεκτρομηχανολογικές του εγκαταστάσεις στο σύνολό τους.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 20:08 | Αρης Τσαγκρασούλης

  Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτα μέγιστη τιμή κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στις ελάχιστες απαιτήσεις του κτιρίου αναφοράς.
  Άσχετα με τον αν η κατάταξη -στην παρούσα φάση- του κτιρίου βασισθεί στη σχετική του διαφορά με το κτίριο αναφοράς , η ύπαρξη αυτής της τιμής σαν κριτήριο
  επιτρέπει μέσω της συνεχούς τροποποίησής της από δεδομένα που θα υπάρξουν (επιθεωρήσεις, τράπεζες δεδομένων ΔΕΗ κλπ) τη συνεχή βελτίωση του κτιριακού αποθέματος.
  Δεν πρέπει να διαφεύγει η ευρύτερη εικόνα. Η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων της υιοθέτησης του κανονισμού με τους εθνικούς στόχους για μείωση εκπομπών CO2 καθώς και η μελλοντική σε ευρωπαικό επίπεδο απαίτηση για κατασκευή κτιρίων μηδενικών εκπομπών θα θέσει ούτως ή άλλως όρια στις τιμές κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.
  Επιπρόσθετα αυτό το κριτήριο θα επιτρέψει:
  1. σε επιπεδο σχεδιασμού την ικανοποίηση ανταγωνιστικών φαινομένων μεταξύ μορφολογίας και κατανάλωσης (π.χ. σκίασης/τύπου υαλοπίνακα -επάρκειας φυσικού φωτισμού)
  2. τη χρήση επιπέδου τεχνολογίας που χρειάζεται για να ικανοποιηθεί ο στόχος. Π.χ. στον προτεινόμενο κανονισμό το κτίριο αναφοράς υιοθετεί
  σύστημα φωτισμού με εξαιρετικές επιδόσεις χωρίς όμως να συμβαίνει το ίδιο στις ιδιότητες των υαλοπινάκων.
  3. τη μετατροπή της ενεργειακής επιθεώρησης σε πραγματικά διαγνωστικό εργαλείο.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 19:03 | Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχ.ΕΜΠ

  ΑΡΘΡΟ 7.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.Β
  Σε περίπτωση πλήρους και απόλυτης συμμόρφωσης του κτηρίου προς το κτήριο αναφοράς, θα εκπονείται η ενεργειακή μελέτη ή θα παραλείπεται ως περιττή ?

  Επίσης πως θα αντιμετωπίζεται το ζήτημα ειδικών περιπτώσεων όπως, προστατευόμενοι – παραδοσιακοί οικισμοί, διατηρητέα κτήρια κλπ., όταν δεν περιλαμβάνοναι στις εξαιρέσεις του Αρθρου 11 του ν.3661/08.
  Στις περιπτώσεις αυτές, πολλά στοιχεία του κτηρίου αναφοράς, αλλά και τα υποκατάστατά τους μπορεί να είναι απο τεχνικά ανέφικτα έως εντελώς απαγορευτικά από τους σχετικούς νόμους ?

  Δημήτρης Μαντάς, Mηχανολόγος Mηχανικός Ε.Μ.Π.
  M.Sc. University of Strathclyde, Glasgow, U.K.

 • 31 Ιανουαρίου 2010, 11:31 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – Α.Π.Θ. (Δ.Μπίκας, Αικ. Ευμορφοπούλου, Δ.Αραβαντινός, Κ.Αξαρλή, Αικ.Τσικαλουδάκη, Θ.Θεοδοσίου)

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – Α.Π.Θ.
  (Δ.Μπίκας, Αικ.Ευμορφοπούλου, Δ.Αραβαντινός, Κ.Αξαρλή, Αικ.Τσικαλουδάκη, Θ.Θεοδοσίου)

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 με τον διαζευτικό διαχωρισμό των ενεργειακών απαιτήσεων σε Α και Β κατηγορία μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα σχετικά με την απαίτηση ή όχι υπολογισμού της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.

  Προτείνεται να διατυπωθεί σαφώς η απαίτηση υπολογισμού κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σε κάθε περίπτωση μέσω αντίστοιχης μελέτης.

 • Κατά την άποψή μου η παροχή της εναλλακτικής δυνατότητας 2Β θα πρέπει να απαλοιφεί, γιατί δεν έχει έννοια και δεν συνάδει με τις βασικές αρχές της Οδηγίας 2002/91/EC:

  Η φιλοσοφία των σύγχρονων Ευρωπαϊκών Κανονισμών ενεργειακής απόδοσης (συγκριτικά με τους παλαιότερους κανονισμούς θερμομόνωσης όπου απλά ετίθεντο περιορισμοί στο k), είναι ότι παρέχεται πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στο σχεδιαστή του κτιρίου και των Η/Μ συστημάτων του, αρκεί να επιτύχει τους τελικούς στόχους ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας ανα m2.

  Εξάλλου, ο έλεγχος εκπλήρωσης των πολυάριθμων προδιαγραφών του κτιρίου αναφοράς του άρθρου 8 ως προς το κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές του εγκαταστάσεις στο σύνολό τους, δεν φαίνεται να είναι πρακτικά εφικτός και άρα μπορεί να οδηγηθούμε εύκολα σε «παραθυράκι» καταστρατήγησης του κανονισμού.

 • 27 Ιανουαρίου 2010, 13:57 | Λάσκος Κωνσταντίνος

  Πολύ φοβάμαι ότι το Β σκέλος της παραγράφου 2 δημιουργεί ασάφειες και ως κάποιο σημείο είναι αντιφατικό σε σχέση με το άρθρο 11 παράγραφος 5. Δημιουργείται η εντύπωση ότι στην ουσία ακολουθώντας τις «οδηγίες» του κτιρίου αναφοράς ΔΕΝ υπάρχει υποχρέωση υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Κάτι τέτοιο καταργεί την έννοια της ενεργειακής μελέτης και στην ουσία την καθιστά μια μελέτη θερμομονώσης η οποία περιλαμβάνει και κάποια πιστοποιητικά απόδοσης των ΗΜ.

  Το υπολογιστικό μέρος της ενεργειακής μελέτης είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια του μελετητή, το οποίο του δίνει την δυνατότητα να αντιληφθεί ποσοτικά και όχι μόνο ποιοτικά όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, την επίδραση των επιλογών του στην ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου που μελετά και να αξιολογήσει ποσοτικά εναλλακτικές λύσεις. Δεδομένου μάλιστα ότι αναμένεται σύντομα και η επίσημη αναδιατύπωση της κοινοτική οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία για να ικανοποιηθεί θα πρέπει οι ενεργειακοί υπολογισμοί να γίνονται αναλυτικά (και με βάση απόλυτα μεγέθη και όχι συγκριτικά όπως προτείνονται με βάση της χρήσης του κτιρίου αναφοράς) θεωρώ ότι θα ήταν μεγάλο ατόπημα να εφαρμοστεί ο κανονισμός με αυτή τη λογική. Επιπρόσθετα θα δημιουργηθεί το εξής παράδοξο: οι ενεργειακοί επιθεωρητές θα γνωρίζουν την μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων ενώ οι μελετητές όχι.

 • 26 Ιανουαρίου 2010, 21:05 | Νυχταράκης Δημήτρης

  Αξιότιμη Κα Υπουργέ,

  Δεν περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που θα ακολουθήσει το ΤΕΕ για την αδιάβλητη εξέταση των δικαιολογητικών των υποψηφίων Ενεργειακών Επιθεωρητών.
  1. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τη συμμετοχή στα εξειδικευμένα σεμινάρια και στις εξετάσεις πιστοποίησης;
  2. Με ποια κριτήρια θα διεξαχθούν οι εξετάσεις και η βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων;
  3. Πανελλαδικές εξετάσεις, διπλή βαθμολόγηση, επανεξέταση γραπτού κ.λπ.
  4. Ποιοί και πώς θα επιλεγούν οι εξεταστές;

  Με Εκτίμηση

  Δημήτρης Νυχταράκης
  Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 16:44 | nikos ioannidis

  Επιβάλλεται να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των παλαιών κτιρίων.

  Π.Χ. Το πατρικό της μητέρας μου στο Μέτσοβο είναι ηλικίας 120 ετών αλλά έχει πολύ καλύτερη ενεργειακή απόδοση από νέα διαμερίσματα ή κατοικίες αρκούντων μόνο των πέτρινων τοίχων διατομής ενός μέτρου γι αυτό. Πηγαίνω χειμώνα και το σπίτι παρόλο που είναι κλειστό και ακατοίκητο σε σταθερή βάση, με το που μπαίνεις αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά θερμοκρασίας σε σχέση με έξω, ζεσταίνεται δε πλήρως με χρήση μιάς σόμπας μέσα σε μισή ώρα. Το αντίστροφο συμβαίνει το καλοκαίρι όπου μέσα έχει καταπληκτική δροσιά χωρίς βέβαια χρήση… κλιματιστικού.

  Πέραν των άλλων λόγων (διατήρηση παραδοσιακής αρχιτεκτονικής- η οποία άλλωστε είναι και η μητέρα της βιοκλιματικής) και μόνο ενεργειακά να το αντιμετωπίσει κανείς, ένα τέτοιο σπίτι με τα 50 ετών τζάμια του και 100 ετών κουφώματά του είναι πολύ αποδοτικότερο από ένα καινούργιο μονότουβλο με λίγο μόνωση και κουφώματα με διπλά τζάμια.

  ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟ ΜΕΤΡΟ, ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΜΟΝΟ ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΝΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥΣ ΠΑΛΙΩΝ (και ενεργειακά αποδοτικότατων) ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΑΛΙΩΝ Ι.Χ. ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΕΛΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ