Άρθρο 14: Ετήσιες εκθέσεις αποβλήτων

Στο τέλος του άρθρου 20 του ν. 4042/2012 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Κάθε υπόχρεος φορέας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλει, μέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσια απολογιστική έκθεση στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, σύμφωνα με το ν. 4014/2011, ή στην αρμόδια αρχή της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012, με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά το προηγούμενο έτος.»

 • 26 Νοεμβρίου 2014, 22:43 | Παναγιωτης Ιωακειμίδης

  Η καθιέρωση της ετησίας απολογιστικής έκθεσης όλων των υπόχρεων φορέων είναι χρήσιμη, αλλά για να έχει και πρακτική αξία πρέπει να ενσωματωθεί σε μια βάση δεδομένων, ώστε να υπάρχει έλεγχος της διακίνησης των αποβλήτων από την παραγωγή μέχρι την διάθεση – ανακύκλωση τους. Προϋπόθεση για αυτό είναι ο κάθε υπόχρεος να χρησιμοποιεί το ίδιο ηλεκτρονικό έντυπο του οποίου τα δεδομένα, θα επεξεργάζονται από ειδικό πρόγραμμα βάσης δεδομένων. Επομένως πρώτα πρέπει να φτιαχτεί μια βάση δεδομένων με όλες τις παραμέτρους που θα καλύπτουν τον κύκλο παραγωγής και διάθεσης των αποβλήτων κάθε παραγωγού, μετά να αποσταλούν ηλεκτρονικά τα έντυπα ετήσιας απολογιστικής έκθεσης στους υπόχρεους φορείς και στο τέλος να τους ζητηθεί να την υποβάλλουν κάθε Φεβρουάριο. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλουμε στην εξάλειψη του φαινόμενου που βλέπουμε να συμβαίνει πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια ότι » μετά από κάθε νόμο ή ΠΔ ή ΚΥΑ» να ακολουθεί πληθώρα ερμηνευτικών εγκύκλιων. Ας κάνουμε την αρχή τώρα.

 • 24 Νοεμβρίου 2014, 15:02 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

 • 23 Νοεμβρίου 2014, 20:05 | ΔΑΒΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

  Στο άρθρο 14 θα μπορούσε να καθιερωθεί (ή να υπάρχει πρόβλεψη) ώστε η ετήσια απολογιστική έκθεση αποβλήτων να καταχωρείται σε ηλεκτρονική φόρμα (δηλ σε βάση δεδομένων)
  η οποία θα είναι στη διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης αλλά και των Ελεκτικών Αρχών ώστε να υπάρχουν σχετικά στοιχεία προσβάσιμα και να μπορούν να γίνουν από τις αρμόδιες αρχές διασταυρώσεις.

 • 23 Νοεμβρίου 2014, 18:01 | ΔΑΒΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

  Θεωρώ ότι για το άρθρο 20 του Ν. 4042/12 θα πρέπει υπάρξουν διευκρινήσεις:

  1. Ποιό το είδος ο τύπος των χρονολογικών αρχείων της παρ. 1 του άρθρου. Αυτά δεν έχουν οριστεί (υπάρχουν εγκύκλιοι μόνο του πρώην Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων). Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσεις στην τροποποίηση π.χ για το:
  1. αν πρόκειται για παραστατικά μεταφοράς και διάθεσης των αποβλήτων
  2. αν θα είναι έντυπα στα πρότυπα των εντύπων αναγνώρισης αποβλήτων
  3. αν θα κρατείται και ηλεκτρονικά (π.χ υπό τη μορφή τιμολογίων στα λογιστήρια)

  Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει πρόβλημα εννιαίας αντιμετώπισης και ελέγχου.

  2. Ποια θα είναι η μορφή της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης π.χ αν θα είναι ίδια με την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων που σήμερα ισχύει.