Άρθρο 2 – Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η τροποποίηση συνταξιοδοτικών, μισθολογικών και φορολογικών διατάξεων, προς τον σκοπό ενίσχυσης του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών.

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:49 | ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, εισηγείται να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο, οι παρακάτω προτάσεις, οι οποίες έχουν αναδειχθεί επανειλημμένως, τα τελευταία χρόνια :Α. Να προβλεφθεί η χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ορθά δόθηκε και σε όλους τους συναδέλφους μας των Σ.Α.Β. Να προβλεφθεί η καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΕΔ, όπως ισχύει στο αντίστοιχο προσωπικό της ΥΠΑ.Γ. Να συμπεριληφθούν τα στελέχη των ΕΔ. που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, στην καταβολή του επιδόματος των 300 € του Ν.3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει και στα στελέχη των Σ.Α.Δ. Το επίδομα της παραμεθορίου να καταβάλλεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προελεύσεων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατόπεδο π.χ. του Κιλκίς ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, να του καταβάλλεται το επίδομα και ο στρατιωτικός που υπηρετεί στην ίδια μονάδα να μην του καταβάλλεται.Ε. Να ενταχθούν στην Β΄μισθολογική κατηγορία οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Επίσης στην Γ΄κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές.ΣΤ. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να προβλεφθεί να λαμβάνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι στρατιωτικοί δηλαδή αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα παραμεθορίου. Επίσης να δοθεί αναδρομική αποζημίωση της μισθολογικής προαγωγής τους απο το 2020 που συμπλήρωσε τρία χρόνια η σειρα του 2017 και όχι από το 2022 που προβλέπει ο νόμος 5022/23.Ζ. Να υπάρξει πρόβλεψη στεγαστικού επιδόματος στους συναδέλφους μας που μετατίθενται σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου τα ενοίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη και δεν υπάρχουν κατοικίες εντός των Μονάδων.Η. Να προβλεφθεί η αποζημίωση της υπερωριακή μας απασχόλησης.Θ. Να προβλεφθεί η μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών, ανάλογη με των σπουδαστών των σχολών των ΣΑ.Ι. Να προστεθούν στον υπολογισμό των εξαμήνων και οι συνάδελφοι μας ναρκαλιευτές, που προβλέπονται στο ΠΔ 169/2007.ΙΑ. Να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων(ΦΠ) και τα έξοδα διανυκτέρευσης για το προσωπικό των ΕΔ όπως ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.ΙΒ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, ώστε:1. Να έχει αναδρομική ισχύ για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών από 1/1/2017.2. Να αποζημιώνονται ανεξαιρέτως, όλοι όσοι εκτελούν βραδινή εργασία από τις 22:00 έως την 06:00.3. Να αποζημιώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και όχι πχ οι πέντε ώρες από τις οκτώ για μία υπηρεσία ή δέκα ώρες από τις 16 για δύο υπηρεσίες.

 • Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

  Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, εκπρόσωποι 11.000 Αστυνομικών που εργάζονται στην Αθήνα, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, επισημαίνει ότι:
  • Η Κυβέρνηση οφείλει να εστιάσει στις ανισότητες και να εξαλείψει τις αδικίες, ώστε ο αστυνομικός υπάλληλος, συγκριτικά με τους υπόλοιπους υπαλλήλους, να λάβει ότι του αναλογεί και όχι ένα «ξεροκόμματο».
  • Διατυμπανίζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η εκάστοτε Κυβέρνηση ουδέποτε εναρμονίστηκε με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τη μισθολογική μας αποκατάσταση και έτσι το αίσθημα της αδικίας εξακολουθεί να υφίσταται, δεδομένου ότι οι μισθοί των αστυνομικών ποτέ δεν αποκαταστάθηκαν. Τουναντίον, υπάρχουν δεκάδες στρεβλώσεις, αδικίες και ανισότητες που προκλήθηκαν ενδεχομένως και από αβλεψία και τις οποίες είμαστε σε θέση να θέσουμε, μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, στους αρμόδιους.
  • Διεκδικούμε ένα νέο δικαιότερο μισθολόγιο, ανάλογο της προσφοράς μας στην κοινωνία. Προμετωπίδα των αιτημάτων μας αποτελεί η αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας και η αναπροσαρμογή – αύξηση του ποσού της αποζημίωσης της ωριαίας νυχτερινής εργασίας, που είναι καθηλωμένη από την εποχή των μνημονίων.
  • Κυρίως όμως διαμαρτυρόμαστε έντονα για την υπερπροβολή στα ΜΜΕ και στα κοινωνικά δίκτυα ότι οι αστυνομικοί υπάλληλοι θα λάβουν σημαντικές αυξήσεις με το τρέχων Σχέδιο Νόμου. Τούτο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, αρκεί βεβαίως να συμβουλευτείτε όσους έχουν ετοιμάσει το Σχέδιο Νόμου.
  • Κλείνοντας, απαιτούμε να ανοίξει θέμα δικαιότερου ειδικού μισθολογίου, όπου σε συνεργασία με το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα καταθέσουμε τις ολοκληρωμένες προτάσεις μας προκειμένου να διορθωθούν χρόνιες στρεβλώσεις και αδικίες, αλλά και κάποια ανακύψαντα ζητήματα τα οποία πρέπει σοβαρά να λάβετε υπόψη σας.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης
  Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κωνσταντίνος

 • 18 Ιουλίου 2023, 16:59 | Π.Ο.Α.Ε.Φ. – Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών προερχομένων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας

  Δημόσια διαβούλευση – Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας»- Παρατηρήσεις Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών προερχομένων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Ο.Α.Ε.Φ.) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών προερχομένων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Ο.Α.Ε.Φ.), οφείλει να τονίσει ότι, αν και η κυβέρνηση με το εν λόγω σχέδιο νόμου έρχεται να υλοποιήσει άμεσα τις εξαγγελίες της για ‘’αναμόρφωση’’ του ειδικού μισθολογίου των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, το όλο εγχείρημα είναι κατώτερο των αναμενομένων.
  Παρά το γεγονός ότι προσαυξάνει βασικούς μισθούς και επιδόματα, καθώς και την οικογενειακή παροχή, βαδίζει στην πεπατημένη του μνημονικού μισθολογίου του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ικανοποιεί τους ενστόλους, που διατηρεί την προσωπική διαφορά σε μεγάλο αριθμό στελεχών, που επιφέρει σοβαρές συνέπειες στις αποδοχές και στις συντάξεις τους.
  Πέραν αυτών, δεν ικανοποιεί τις ανάγκες και απαιτήσεις πολυπληθέστατης κατηγορίας εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικών προερχομένων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών, από τη διατήρηση της μισθολογικής κατηγορίας Γ΄ και Δ΄, η κατάργηση των οποίων και η ενσωμάτωση όλου του προσωπικού στην κατηγορία Β΄, ήταν, είναι και παραμένει βασική απαίτηση και διεκδίκησή μας.
  Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για νέο μισθολόγιο. Σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των ενστόλων. Σε καμία περίπτωση δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε.. Συνεχίζει να αδικεί κατάφωρα τους ενστόλους.
  Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τη βασική μισθολογική διεκδίκησή μας.
  Ένα πραγματικά νέο μισθολόγιο που να ικανοποιεί. Την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα που αρμόζουν και με βάση τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., σε κάθε δε περίπτωση την κατάργηση της άνισης και άδικης μισθολογικής κατηγοριοποίησης και κατάτμησης του προσωπικού σε πληβείους και πατρικίους.

 • Το Νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει τα ειδικά μισθολόγια με εξαίρεση ελάχιστων διατάξεων. Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει τις μεγάλες αυξήσεις που διατείνονται τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τους Αστυνομικούς. Προβλέπει μια οριζόντια αύξηση και μεμονωμένες αυξήσεις κάποιων επιδομάτων (οικογενειακό – ευθύνης) τα οποία όμως αφορούν ένα μέρος των Αστυνομικών και σε καμία περίπτωση τους νέους αστυνομικούς οι οποίοι είναι και οι πλέον χαμηλά αμειβόμενοι.
  Ζητάμε και θα αγωνιστούμε γι’ αυτό, συντασσόμενοι απόλυτα με τις προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) που έχουν κατατεθεί στη συγκεκριμένη διαβούλευση, τη δημιουργία ενός νέου ειδικού μισθολογίου που να ανταποκρίνεται τόσο στις προσδοκίες των Ελλήνων Αστυνομικών όσο και στις προεκλογικές εξαγγελίες της Κυβέρνησης και των Υπουργών, το οποίο θα άρει τις αδικίες του παρελθόντος, θα αναγνωρίσει την αυτονόητη επικινδυνότητα του επαγγέλματος και θα μας επιτρέψει να ζούμε ανθρώπινα και με αξιοπρέπεια.

 • 18 Ιουλίου 2023, 15:01 | Νικόλαος Ασφής

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, εισηγείται να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο, οι παρακάτω προτάσεις, οι οποίες έχουν αναδειχθεί επανειλημμένως, τα τελευταία χρόνια :

  Α. Να προβλεφθεί η χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ορθά δόθηκε και σε όλους τους συναδέλφους μας των Σ.Α.

  Β. Να προβλεφθεί η καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΕΔ, όπως ισχύει στο αντίστοιχο προσωπικό της ΥΠΑ.

  Γ. Να συμπεριληφθούν τα στελέχη των ΕΔ. που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, στην καταβολή του επιδόματος των 300 € του Ν.3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει και στα στελέχη των Σ.Α.

  Δ. Το επίδομα της παραμεθορίου να καταβάλλεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προελεύσεων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατόπεδο π.χ. του Κιλκίς ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, να του καταβάλλεται το επίδομα και ο στρατιωτικός που υπηρετεί στην ίδια μονάδα να μην του καταβάλλεται.

  Ε. Να ενταχθούν στην Β΄μισθολογική κατηγορία οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Επίσης στην Γ΄κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές.

  ΣΤ. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να προβλεφθεί να λαμβάνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι στρατιωτικοί δηλαδή αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα παραμεθορίου. Επίσης να δοθεί αναδρομική αποζημίωση της μισθολογικής προαγωγής τους απο το 2020 που συμπλήρωσε τρία χρόνια η σειρα του 2017 και όχι από το 2022 που προβλέπει ο νόμος 5022/23.

  Ζ. Να υπάρξει πρόβλεψη στεγαστικού επιδόματος στους συναδέλφους μας που μετατίθενται σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου τα ενοίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη και δεν υπάρχουν κατοικίες εντός των Μονάδων.

  Η. Να προβλεφθεί η αποζημίωση της υπερωριακή μας απασχόλησης.

  Θ. Να προβλεφθεί η μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών, ανάλογη με των σπουδαστών των σχολών των ΣΑ.

  Ι. Να προστεθούν στον υπολογισμό των εξαμήνων και οι συνάδελφοι μας ναρκαλιευτές, που προβλέπονται στο ΠΔ 169/2007.

  ΙΑ. Να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων(ΦΠ) και τα έξοδα διανυκτέρευσης για το προσωπικό των ΕΔ όπως ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

  ΙΒ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, ώστε:

  1. Να έχει αναδρομική ισχύ για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών από 1/1/2017.

  2. Να αποζημιώνονται ανεξαιρέτως, όλοι όσοι εκτελούν βραδινή εργασία από τις 22:00 έως την 06:00.

  3. Να αποζημιώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και όχι πχ οι πέντε ώρες από τις οκτώ για μία υπηρεσία ή δέκα ώρες από τις 16 για δύο υπηρεσίες.

 • 18 Ιουλίου 2023, 13:28 | Αθανάσιος Αγγελόπουλος

  Πρέπει να στηρίξετε την οικογένεια! Το ελληνικό κράτος είναι εχθρικό απέναντι στους μισθωτούς με παιδιά. Οι παροχές στις οικογένειες με παιδιά, δυστυχώς είναι «ψίχουλα». Μετά από 22 χρόνια στο δημόσιο εγώ και η συζυγός μου με δύο παιδιά στο Λύκειο, στα 50 μας δεν λαμβάνουμε κανένα επίδομα (Α21, κάθε είδους …Pass κλπ) πληρώνουμε αυξημένη δόση κατά 100 ευρώ για δάνειο πρώτης κατοικίας (μικρό δάνειο, μικρής αρχικής δόσης), τα είδη πρώτης ανάγκης την τελευταία διετία έχουν εκτοξευθεί με 200-300 ευρώ πάνω για μία οικογένεια, τα καύσιμα, τα φροντιστήρια, η θέρμανση, το ηλεκτρικό, τα έξοδα για την υγεία κ.α. έχουν μηδενίσει το εισόδημά μας προ πολλού. Δεν μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά μας φροντιστήρια. Δεν έχουμε δικαίωμα να σπουδάσουμε τα παιδιά μας! Τα παιδιά μας δεν μπαίνουν σε φοιτητικές εστίες γιατί το εισόδημά μας θεωρείται «υψηλό». Έχουμε αυτοκίνητο εικοσαετίας με ότι συνεπάγεται αυτό για τα έξοδα συντήρησης. Έχουμε περισσότερα από 10 χρόνια να πάμε διακοπές. Ενώ οι «διπλανοί» μας που δηλώνουν «χαμηλά» εισοδήματα, έχουν πρώτη κατοικία χωρίς δάνεια, πληρώνουν με άνεση ακόμα και ιδιαίτερα φροντιστήρια για τα παιδιά τους, τα παιδιά τους μπαίνουν σε φοιτητικές εστίες, έχουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, παίρνουν κάθε είδους ..pass και επίδομα (Α21), κάνουν διακοπές κάθε χρόνο και μπορούν να τρώνε τακτικά «έξω». Απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα στήριξης σε οικογένειες μισθωτών με παιδιά που πληρώνουν για την κατοικία (είτε ενοίκιο είτε δάνειο) και δεν έχουν άλλες πηγές εισοδήματος. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δυστυχώς, υπάρχουν πλούσιοι δημόσιοι υπάλληλοι και φτωχοί δημόσιοι υπάλληλοι. Έχουμε μετανιώσει που δεν εγκαταλείψαμε την χώρα μας στην αρχή της κρίσης και παραμείναμε εγκλωβισμένοι στη μιζέρια του ελληνικού δημοσίου και της ελληνικής πραγματικότητας. Στα 50 μας δεν νιώθουμε αξιοπρεπείς.
  Υ.Γ Το ενιαίο μισθολόγιο θα εφαρμοστεί ποτέ; Αρκετοί είναι αυτοί που με την προσωπική διαφορά (χρόνια τώρα) ζουν πολύ πιο άνετα από εμάς που πιάσαμε «τον πάτο» με τις πρώτες μειώσεις. Γιατί να υπάρχουν πάντα «οι ξεχωριστοί»; Επίσης οι ένστολοι μέσα στην κρίση μας ξεπέρασαν κατά πολύ σε αποδοχές γιατί οι μειώσεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Άτομα χωρίς πτυχίο, παλιοί συμμαθητές μας έγιναν συνοριοφύλακες, με μικρότερες αρχικά αποδοχές (πριν 25 χρόνια) και τώρα λαμβάνουν μεγαλύτερους μισθούς και έκτακτα bonus. Εμείς έχουμε μεταπτυχιακά, ιδρώσαμε για χρόνια πάνω από τα βιβλία, καταλάβαμε με την θέση μας μέσω ΑΣΕΠ και υποχρεωθήκαμε λόγω κρίσης σε 400 ευρώ μείωση του μισθού μας. Ελέγξτε πρώτα τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα Ε9, τα αυτοκίνητα και έπειτα να αποφασίσετε σε ποιους και τι παροχές θα δώσετε.

 • 18 Ιουλίου 2023, 13:50 | Απόστολος

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, εισηγείται να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο, οι παρακάτω προτάσεις, οι οποίες έχουν αναδειχθεί επανειλημμένως, τα τελευταία χρόνια :
  Α. Να προβλεφθεί η χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ορθά δόθηκε και σε όλους τους συναδέλφους μας των Σ.Α.
  Β. Να προβλεφθεί η καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΕΔ, όπως ισχύει στο αντίστοιχο προσωπικό της ΥΠΑ.
  Γ. Να συμπεριληφθούν τα στελέχη των ΕΔ. που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, στην καταβολή του επιδόματος των 300 € του Ν.3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει και στα στελέχη των Σ.Α.
  Δ. Το επίδομα της παραμεθορίου να καταβάλλεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προελεύσεων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατόπεδο π.χ. του Κιλκίς ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, να του καταβάλλεται το επίδομα και ο στρατιωτικός που υπηρετεί στην ίδια μονάδα να μην του καταβάλλεται.
  Ε. Να ενταχθούν στην Β΄ μισθολογική κατηγορία οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Επίσης στην Γ΄ κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές.
  ΣΤ. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να προβλεφθεί να λαμβάνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι στρατιωτικοί δηλαδή αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα παραμεθορίου. Επίσης να δοθεί αναδρομική αποζημίωση της μισθολογικής προαγωγής τους από το 2020 που συμπλήρωσε τρία χρόνια η σειρά του 2017 και όχι από το 2022 που προβλέπει ο νόμος 5022/23.
  Ζ. Να υπάρξει πρόβλεψη στεγαστικού επιδόματος στους συναδέλφους μας που μετατίθενται σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου τα ενοίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη και δεν υπάρχουν κατοικίες εντός των Μονάδων.
  Η. Να προβλεφθεί η αποζημίωση της υπερωριακή μας απασχόλησης.
  Θ. Να προβλεφθεί η μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών, ανάλογη με των σπουδαστών των σχολών των ΣΑ.
  Ι. Να προστεθούν στον υπολογισμό των εξαμήνων, οι συνάδελφοι μας ναρκαλιευτές και οι δύτες του ΠΝ, που προβλέπονται στο ΠΔ 169/2007.
  ΙΑ. Να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων(ΦΠ) και τα έξοδα διανυκτέρευσης για το προσωπικό των ΕΔ όπως ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
  ΙΒ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, ώστε:
  1. Να έχει αναδρομική ισχύ για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών από 1/1/2017.
  2. Να αποζημιώνονται ανεξαιρέτως, όλοι όσοι εκτελούν βραδινή εργασία από τις 22:00 έως την 06:00.
  3. Να αποζημιώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και όχι πχ οι πέντε ώρες από τις οκτώ για μία υπηρεσία ή δέκα ώρες από τις 16 για δύο υπηρεσίες.
  Παρακαλώ πολύ όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν και να γράψουν το παραπάνω κείμενο στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου.

 • 18 Ιουλίου 2023, 11:34 | Σύρμου Ευφροσύνη

  Πρέπει να προβλεφθεί μισθολογική προαγωγή των εμμίσθων δικηγόρων κατ’ αναλογία με τους λοιπούς λειτουργούς/υπαλλήλους του δημοσίου τομέα.
  Με την απόφαση 945/2023 του Αρείου Πάγου κρίθηκε η προσαύξηση του μισθού των εμμίσθων δικηγόρων που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο με το επίδομα μεταπτυχιακού, επομένως, θα πρέπει να προβελφθεί πλέον νομοθετικά, αφού καθυστερεί η καταβολή του εκ της δικαστικής διεκδίκησής του και επιβαρύνεται και η Δικαιοσύνη με άσκοπες δίκες.

 • ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ (Ομότιμοι ΤΕΕ)
  ΕΣΤΑΜΕΔΕ (Συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ)
  Κολοκοτρώνη 4 – ΤΚ 10561
  Τ.: 2103225997 – 6977253957

  Υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός συνταξιούχων Μηχανικών και ΕΔΕ που επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ουδέποτε έλαβαν την παραμικρή αύξηση συντάξεων, ούτε 1 € από επίδομα, παρά τις εκάστοτε προεκλογικές εξαγγελίες.
  Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε όχι μόνο ότι είμαστε οι δημιουργοί της όποιας Ανάπτυξης της Χώρας αλλά και ότι το δικό μας, ως μόνο υγιές Ταμείο, στήριξε τον ΕΦΚΑ στη δημιουργία του.
  Κ. Δούκας Δ.Ρέντζος
  Πρόεδρος ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ Πρόεδρος ΕΣΤΑΜΕΔΕ

 • 18 Ιουλίου 2023, 09:09 | Αθανάσιος Λάμπρος

  :

  Α. Να προβλεφθεί η χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ορθά δόθηκε και σε όλους τους συναδέλφους μας των Σ.Α.

  Β. Να προβλεφθεί η καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΕΔ, όπως ισχύει στο αντίστοιχο προσωπικό της ΥΠΑ.

  Γ. Να συμπεριληφθούν τα στελέχη των ΕΔ. που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, στην καταβολή του επιδόματος των 300 € του Ν.3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει και στα στελέχη των Σ.Α.

  Δ. Το επίδομα της παραμεθορίου να καταβάλλεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προελεύσεων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατόπεδο π.χ. του Κιλκίς ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, να του καταβάλλεται το επίδομα και ο στρατιωτικός που υπηρετεί στην ίδια μονάδα να μην του καταβάλλεται.

  Ε. Να ενταχθούν στην Β΄μισθολογική κατηγορία οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Επίσης στην Γ΄κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές.

  ΣΤ. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να προβλεφθεί να λαμβάνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι στρατιωτικοί δηλαδή αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα παραμεθορίου. Επίσης να δοθεί αναδρομική αποζημίωση της μισθολογικής προαγωγής τους απο το 2020 που συμπλήρωσε τρία χρόνια η σειρα του 2017 και όχι από το 2022 που προβλέπει ο νόμος 5022/23.

  Ζ. Να υπάρξει πρόβλεψη στεγαστικού επιδόματος στους συναδέλφους μας που μετατίθενται σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου τα ενοίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη και δεν υπάρχουν κατοικίες εντός των Μονάδων.

  Η. Να προβλεφθεί η αποζημίωση της υπερωριακή μας απασχόλησης.

  Θ. Να προβλεφθεί η μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών, ανάλογη με των σπουδαστών των σχολών των ΣΑ.

  Ι. Να προστεθούν στον υπολογισμό των εξαμήνων και οι συνάδελφοι μας ναρκαλιευτές, που προβλέπονται στο ΠΔ 169/2007.

  ΙΑ. Να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων(ΦΠ) και τα έξοδα διανυκτέρευσης για το προσωπικό των ΕΔ όπως ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

  ΙΒ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, ώστε:

  1. Να έχει αναδρομική ισχύ για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών από 1/1/2017.

  2. Να αποζημιώνονται ανεξαιρέτως, όλοι όσοι εκτελούν βραδινή εργασία από τις 22:00 έως την 06:00.

  3. Να αποζημιώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και όχι πχ οι πέντε ώρες από τις οκτώ για μία υπηρεσία ή δέκα ώρες από τις 16 για δύο υπηρεσίες

  4. Όχι στην εναρμόνιση των ιατρικών δαπανών με το δημόσιο για τους προστάτες ΑΜΕΑ ,
  για εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους ….
  Διαφορετικές κρατήσεις διαφορετικά επαγγέλματα

 • 18 Ιουλίου 2023, 09:43 | Nικόλαος

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, εισηγείται να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο, οι παρακάτω προτάσεις, οι οποίες έχουν αναδειχθεί επανειλημμένως, τα τελευταία χρόνια :
  Α. Να προβλεφθεί η χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ορθά δόθηκε και σε όλους τους συναδέλφους μας των Σ.Α.
  Β. Να προβλεφθεί η καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΕΔ, όπως ισχύει στο αντίστοιχο προσωπικό της ΥΠΑ.
  Γ. Να συμπεριληφθούν τα στελέχη των ΕΔ. που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, στην καταβολή του επιδόματος των 300 € του Ν.3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει και στα στελέχη των Σ.Α.
  Δ. Το επίδομα της παραμεθορίου να καταβάλλεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προελεύσεων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατόπεδο π.χ. του Κιλκίς ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, να του καταβάλλεται το επίδομα και ο στρατιωτικός που υπηρετεί στην ίδια μονάδα να μην του καταβάλλεται.
  Ε. Να ενταχθούν στην Β΄μισθολογική κατηγορία οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Επίσης στην Γ΄κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές.
  ΣΤ. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να προβλεφθεί να λαμβάνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι στρατιωτικοί δηλαδή αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα παραμεθορίου. Επίσης να δοθεί αναδρομική αποζημίωση της μισθολογικής προαγωγής τους απο το 2020 που συμπλήρωσε τρία χρόνια η σειρα του 2017 και όχι από το 2022 που προβλέπει ο νόμος 5022/23.
  Ζ. Να υπάρξει πρόβλεψη στεγαστικού επιδόματος στους συναδέλφους μας που μετατίθενται σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου τα ενοίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη και δεν υπάρχουν κατοικίες εντός των Μονάδων.
  Η. Να προβλεφθεί η αποζημίωση της υπερωριακή μας απασχόλησης.
  Θ. Να προβλεφθεί η μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών, ανάλογη με των σπουδαστών των σχολών των ΣΑ.
  Ι. Να προστεθούν στον υπολογισμό των εξαμήνων και οι συνάδελφοι μας ναρκαλιευτές, που προβλέπονται στο ΠΔ 169/2007.
  ΙΑ. Να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων(ΦΠ) και τα έξοδα διανυκτέρευσης για το προσωπικό των ΕΔ όπως ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
  ΙΒ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, ώστε:
  1. Να έχει αναδρομική ισχύ για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών από 1/1/2017.
  2. Να αποζημιώνονται ανεξαιρέτως, όλοι όσοι εκτελούν βραδινή εργασία από τις 22:00 έως την 06:00.
  3. Να αποζημιώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και όχι πχ οι πέντε ώρες από τις οκτώ για μία υπηρεσία ή δέκα ώρες από τις 16 για δύο υπηρεσίες
  4. Όχι στην εναρμόνιση των ιατρικών δαπανών με το δημόσιο για τους προστάτες ΑΜΕΑ ,
  για εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους ….
  Διαφορετικές κρατήσεις διαφορετικά επαγγέλματα.

 • 18 Ιουλίου 2023, 08:11 | ΚΩΣΤΑΣ

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, εισηγείται να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο, οι παρακάτω προτάσεις, οι οποίες έχουν αναδειχθεί επανειλημμένως, τα τελευταία χρόνια :
  Α. Να προβλεφθεί η χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ορθά δόθηκε και σε όλους τους συναδέλφους μας των Σ.Α.
  Β. Να προβλεφθεί η καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΕΔ, όπως ισχύει στο αντίστοιχο προσωπικό της ΥΠΑ.
  Γ. Να συμπεριληφθούν τα στελέχη των ΕΔ. που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, στην καταβολή του επιδόματος των 300 € του Ν.3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει και στα στελέχη των Σ.Α.
  Δ. Το επίδομα της παραμεθορίου να καταβάλλεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προελεύσεων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατόπεδο π.χ. του Κιλκίς ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, να του καταβάλλεται το επίδομα και ο στρατιωτικός που υπηρετεί στην ίδια μονάδα να μην του καταβάλλεται.
  Ε. Να ενταχθούν στην Β΄ μισθολογική κατηγορία οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Επίσης στην Γ΄ κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές.
  ΣΤ. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να προβλεφθεί να λαμβάνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι στρατιωτικοί δηλαδή αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα παραμεθορίου. Επίσης να δοθεί αναδρομική αποζημίωση της μισθολογικής προαγωγής τους από το 2020 που συμπλήρωσε τρία χρόνια η σειρά του 2017 και όχι από το 2022 που προβλέπει ο νόμος 5022/23.
  Ζ. Να υπάρξει πρόβλεψη στεγαστικού επιδόματος στους συναδέλφους μας που μετατίθενται σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου τα ενοίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη και δεν υπάρχουν κατοικίες εντός των Μονάδων.
  Η. Να προβλεφθεί η αποζημίωση της υπερωριακή μας απασχόλησης.
  Θ. Να προβλεφθεί η μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών, ανάλογη με των σπουδαστών των σχολών των ΣΑ.
  Ι. Να προστεθούν στον υπολογισμό των εξαμήνων, οι συνάδελφοι μας ναρκαλιευτές και οι δύτες του ΠΝ, που προβλέπονται στο ΠΔ 169/2007.
  ΙΑ. Να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων(ΦΠ) και τα έξοδα διανυκτέρευσης για το προσωπικό των ΕΔ όπως ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
  ΙΒ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, ώστε:
  1. Να έχει αναδρομική ισχύ για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών από 1/1/2017.
  2. Να αποζημιώνονται ανεξαιρέτως, όλοι όσοι εκτελούν βραδινή εργασία από τις 22:00 έως την 06:00.
  3. Να αποζημιώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και όχι πχ οι πέντε ώρες από τις οκτώ για μία υπηρεσία ή δέκα ώρες από τις 16 για δύο υπηρεσίες.

 • 18 Ιουλίου 2023, 02:58 | Μπαμπης

  Α. Να προβλεφθεί η χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ορθά δόθηκε και σε όλους τους συναδέλφους μας των Σ.Α.
  Β. Να προβλεφθεί η καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΕΔ, όπως ισχύει στο αντίστοιχο προσωπικό της ΥΠΑ.
  Γ. Να συμπεριληφθούν τα στελέχη των ΕΔ. που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, στην καταβολή του επιδόματος των 300 € του Ν.3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει και στα στελέχη των Σ.Α.
  Δ. Το επίδομα της παραμεθορίου να καταβάλλεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προελεύσεων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατόπεδο π.χ. του Κιλκίς ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, να του καταβάλλεται το επίδομα και ο στρατιωτικός που υπηρετεί στην ίδια μονάδα να μην του καταβάλλεται.
  Ε. Να ενταχθούν στην Β΄ μισθολογική κατηγορία οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Επίσης στην Γ΄ κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές.
  ΣΤ. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να προβλεφθεί να λαμβάνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι στρατιωτικοί δηλαδή αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα παραμεθορίου. Επίσης να δοθεί αναδρομική αποζημίωση της μισθολογικής προαγωγής τους από το 2020 που συμπλήρωσε τρία χρόνια η σειρά του 2017 και όχι από το 2022 που προβλέπει ο νόμος 5022/23.
  Ζ. Να υπάρξει πρόβλεψη στεγαστικού επιδόματος στους συναδέλφους μας που μετατίθενται σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου τα ενοίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη και δεν υπάρχουν κατοικίες εντός των Μονάδων.
  Η. Να προβλεφθεί η αποζημίωση της υπερωριακή μας απασχόλησης.
  Θ. Να προβλεφθεί η μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών, ανάλογη με των σπουδαστών των σχολών των ΣΑ.
  Ι. Να προστεθούν στον υπολογισμό των εξαμήνων και οι συνάδελφοι μας ναρκαλιευτές, που προβλέπονται στο ΠΔ 169/2007.
  ΙΑ. Να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων(ΦΠ) και τα έξοδα διανυκτέρευσης για το προσωπικό των ΕΔ όπως ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
  ΙΒ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, ώστε:
  1. Να έχει αναδρομική ισχύ για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών από 1/1/2017.
  2. Να αποζημιώνονται ανεξαιρέτως, όλοι όσοι εκτελούν βραδινή εργασία από τις 22:00 έως την 06:00.
  3. Να αποζημιώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και όχι πχ οι πέντε ώρες από τις οκτώ για μία υπηρεσία ή δέκα ώρες από τις 16 για δύο υπηρεσίες.

 • 18 Ιουλίου 2023, 01:12 | Μουτσάκης Χριστόδουλος

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, εισηγείται να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο, οι παρακάτω προτάσεις, οι οποίες έχουν αναδειχθεί επανειλημμένως, τα τελευταία χρόνια :Α. Να προβλεφθεί η χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ορθά δόθηκε και σε όλους τους συναδέλφους μας των Σ.Α.Β. Να προβλεφθεί η καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΕΔ, όπως ισχύει στο αντίστοιχο προσωπικό της ΥΠΑ.Γ. Να συμπεριληφθούν τα στελέχη των ΕΔ. που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, στην καταβολή του επιδόματος των 300 € του Ν.3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει και στα στελέχη των Σ.Α.Δ. Το επίδομα της παραμεθορίου να καταβάλλεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προελεύσεων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατόπεδο π.χ. του Κιλκίς ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, να του καταβάλλεται το επίδομα και ο στρατιωτικός που υπηρετεί στην ίδια μονάδα να μην του καταβάλλεται.Ε. Να ενταχθούν στην Β΄μισθολογική κατηγορία οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Επίσης στην Γ΄κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές.ΣΤ. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να προβλεφθεί να λαμβάνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι στρατιωτικοί δηλαδή αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα παραμεθορίου. Επίσης να δοθεί αναδρομική αποζημίωση της μισθολογικής προαγωγής τους απο το 2020 που συμπλήρωσε τρία χρόνια η σειρα του 2017 και όχι από το 2022 που προβλέπει ο νόμος 5022/23.Ζ. Να υπάρξει πρόβλεψη στεγαστικού επιδόματος στους συναδέλφους μας που μετατίθενται σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου τα ενοίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη και δεν υπάρχουν κατοικίες εντός των Μονάδων.Η. Να προβλεφθεί η αποζημίωση της υπερωριακή μας απασχόλησης.Θ. Να προβλεφθεί η μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών, ανάλογη με των σπουδαστών των σχολών των ΣΑ.Ι. Να προστεθούν στον υπολογισμό των εξαμήνων και οι συνάδελφοι μας ναρκαλιευτές, που προβλέπονται στο ΠΔ 169/2007.ΙΑ. Να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων(ΦΠ) και τα έξοδα διανυκτέρευσης για το προσωπικό των ΕΔ όπως ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.ΙΒ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, ώστε:1. Να έχει αναδρομική ισχύ για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών από 1/1/2017.2. Να αποζημιώνονται ανεξαιρέτως, όλοι όσοι εκτελούν βραδινή εργασία από τις 22:00 έως την 06:00.3. Να αποζημιώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και όχι πχ οι πέντε ώρες από τις οκτώ για μία υπηρεσία ή δέκα ώρες από τις 16 για δύο υπηρεσίες4. Όχι στην εναρμόνιση των ιατρικών δαπανών με το δημόσιο για τους προστάτες ΑΜΕΑ ,
  για εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους ….
  Διαφορετικές κρατήσεις διαφορετικά επαγγέλματα.

 • 17 Ιουλίου 2023, 21:25 | Κωνσταντίνος

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, εισηγείται να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο, οι παρακάτω προτάσεις, οι οποίες έχουν αναδειχθεί επανειλημμένως, τα τελευταία χρόνια :

  Α. Να προβλεφθεί η χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ορθά δόθηκε και σε όλους τους συναδέλφους μας των Σ.Α.

  Β. Να προβλεφθεί η καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΕΔ, όπως ισχύει στο αντίστοιχο προσωπικό της ΥΠΑ.

  Γ. Να συμπεριληφθούν τα στελέχη των ΕΔ. που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, στην καταβολή του επιδόματος των 300 € του Ν.3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει και στα στελέχη των Σ.Α.

  Δ. Το επίδομα της παραμεθορίου να καταβάλλεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προελεύσεων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατόπεδο π.χ. του Κιλκίς ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, να του καταβάλλεται το επίδομα και ο στρατιωτικός που υπηρετεί στην ίδια μονάδα να μην του καταβάλλεται.

  Ε. Να ενταχθούν στην Β΄μισθολογική κατηγορία οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Επίσης στην Γ΄κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές.

  ΣΤ. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να προβλεφθεί να λαμβάνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι στρατιωτικοί δηλαδή αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα παραμεθορίου. Επίσης να δοθεί αναδρομική αποζημίωση της μισθολογικής προαγωγής τους απο το 2020 που συμπλήρωσε τρία χρόνια η σειρα του 2017 και όχι από το 2022 που προβλέπει ο νόμος 5022/23.

  Ζ. Να υπάρξει πρόβλεψη στεγαστικού επιδόματος στους συναδέλφους μας που μετατίθενται σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου τα ενοίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη και δεν υπάρχουν κατοικίες εντός των Μονάδων.

  Η. Να προβλεφθεί η αποζημίωση της υπερωριακή μας απασχόλησης.

  Θ. Να προβλεφθεί η μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών, ανάλογη με των σπουδαστών των σχολών των ΣΑ.

  Ι. Να προστεθούν στον υπολογισμό των εξαμήνων και οι συνάδελφοι μας ναρκαλιευτές, που προβλέπονται στο ΠΔ 169/2007.

  ΙΑ. Να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων(ΦΠ) και τα έξοδα διανυκτέρευσης για το προσωπικό των ΕΔ όπως ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

  ΙΒ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, ώστε:

  1. Να έχει αναδρομική ισχύ για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών από 1/1/2017.

  2. Να αποζημιώνονται ανεξαιρέτως, όλοι όσοι εκτελούν βραδινή εργασία από τις 22:00 έως την 06:00.

  3. Να αποζημιώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και όχι πχ οι πέντε ώρες από τις οκτώ για μία υπηρεσία ή δέκα ώρες από τις 16 για δύο υπηρεσίες

  4. Όχι στην εναρμόνιση των ιατρικών δαπανών με το δημόσιο για τους προστάτες ΑΜΕΑ ,
  για εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους ….
  Διαφορετικές κρατήσεις διαφορετικά επαγγέλματα.

  @everyone http://www.opengov.gr/minfin/?p=11865

 • 17 Ιουλίου 2023, 21:51 | Χρήστος Ντούπης

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, εισηγείται να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο, οι παρακάτω προτάσεις, οι οποίες έχουν αναδειχθεί επανειλημμένως, τα τελευταία χρόνια :
  Α. Να προβλεφθεί η χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ορθά δόθηκε και σε όλους τους συναδέλφους μας των Σ.Α.
  Β. Να προβλεφθεί η καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΕΔ, όπως ισχύει στο αντίστοιχο προσωπικό της ΥΠΑ.
  Γ. Να συμπεριληφθούν τα στελέχη των ΕΔ. που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, στην καταβολή του επιδόματος των 300 € του Ν.3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει και στα στελέχη των Σ.Α.
  Δ. Το επίδομα της παραμεθορίου να καταβάλλεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προελεύσεων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατόπεδο π.χ. του Κιλκίς ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, να του καταβάλλεται το επίδομα και ο στρατιωτικός που υπηρετεί στην ίδια μονάδα να μην του καταβάλλεται.
  Ε. Να ενταχθούν στην Β΄μισθολογική κατηγορία οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Επίσης στην Γ΄κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές.
  ΣΤ. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να προβλεφθεί να λαμβάνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι στρατιωτικοί δηλαδή αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα παραμεθορίου. Επίσης να δοθεί αναδρομική αποζημίωση της μισθολογικής προαγωγής τους απο το 2020 που συμπλήρωσε τρία χρόνια η σειρα του 2017 και όχι από το 2022 που προβλέπει ο νόμος 5022/23.
  Ζ. Να υπάρξει πρόβλεψη στεγαστικού επιδόματος στους συναδέλφους μας που μετατίθενται σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου τα ενοίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη και δεν υπάρχουν κατοικίες εντός των Μονάδων.
  Η. Να προβλεφθεί η αποζημίωση της υπερωριακή μας απασχόλησης.
  Θ. Να προβλεφθεί η μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών, ανάλογη με των σπουδαστών των σχολών των ΣΑ.
  Ι. Να προστεθούν στον υπολογισμό των εξαμήνων και οι συνάδελφοι μας ναρκαλιευτές, που προβλέπονται στο ΠΔ 169/2007.
  ΙΑ. Να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων(ΦΠ) και τα έξοδα διανυκτέρευσης για το προσωπικό των ΕΔ όπως ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
  ΙΒ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, ώστε:
  1. Να έχει αναδρομική ισχύ για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών από 1/1/2017.
  2. Να αποζημιώνονται ανεξαιρέτως, όλοι όσοι εκτελούν βραδινή εργασία από τις 22:00 έως την 06:00.
  3. Να αποζημιώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και όχι πχ οι πέντε ώρες από τις οκτώ για μία υπηρεσία ή δέκα ώρες από τις 16 για δύο υπηρεσίες
  4. Όχι στην εναρμόνιση των ιατρικών δαπανών με το δημόσιο για τους προστάτες ΑΜΕΑ ,
  για εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους ….
  Διαφορετικές κρατήσεις διαφορετικά επαγγέλματα.

 • 17 Ιουλίου 2023, 21:30 | Κωνσταντίνος

  Αδέλφια καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
  Θα πρέπει όλοι μας γνωστοί, συγγενείς),να γράψουμε στην διαβούλευση του Σχεδίου νόμου του υπουργείου οικονομικών στο άρθρο 2 το κάτωθι κείμενο. Να δείξουμε την δυναμική μας ως Στρατιωτικοί και ότι παρακολουθούμε τα πάντα και ότι έχουμε και άποψη.

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, εισηγείται να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο, οι παρακάτω προτάσεις, οι οποίες έχουν αναδειχθεί επανειλημμένως, τα τελευταία χρόνια :

  Α. Να προβλεφθεί η χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ορθά δόθηκε και σε όλους τους συναδέλφους μας των Σ.Α.

  Β. Να προβλεφθεί η καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΕΔ, όπως ισχύει στο αντίστοιχο προσωπικό της ΥΠΑ.

  Γ. Να συμπεριληφθούν τα στελέχη των ΕΔ. που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, στην καταβολή του επιδόματος των 300 € του Ν.3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει και στα στελέχη των Σ.Α.

  Δ. Το επίδομα της παραμεθορίου να καταβάλλεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προελεύσεων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατόπεδο π.χ. του Κιλκίς ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, να του καταβάλλεται το επίδομα και ο στρατιωτικός που υπηρετεί στην ίδια μονάδα να μην του καταβάλλεται.

  Ε. Να ενταχθούν στην Β΄μισθολογική κατηγορία οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Επίσης στην Γ΄κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές.

  ΣΤ. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να προβλεφθεί να λαμβάνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι στρατιωτικοί δηλαδή αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα παραμεθορίου. Επίσης να δοθεί αναδρομική αποζημίωση της μισθολογικής προαγωγής τους απο το 2020 που συμπλήρωσε τρία χρόνια η σειρα του 2017 και όχι από το 2022 που προβλέπει ο νόμος 5022/23.

  Ζ. Να υπάρξει πρόβλεψη στεγαστικού επιδόματος στους συναδέλφους μας που μετατίθενται σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου τα ενοίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη και δεν υπάρχουν κατοικίες εντός των Μονάδων.

  Η. Να προβλεφθεί η αποζημίωση της υπερωριακή μας απασχόλησης.

  Θ. Να προβλεφθεί η μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών, ανάλογη με των σπουδαστών των σχολών των ΣΑ.

  Ι. Να προστεθούν στον υπολογισμό των εξαμήνων και οι συνάδελφοι μας ναρκαλιευτές, που προβλέπονται στο ΠΔ 169/2007.

  ΙΑ. Να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων(ΦΠ) και τα έξοδα διανυκτέρευσης για το προσωπικό των ΕΔ όπως ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

  ΙΒ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, ώστε:

  1. Να έχει αναδρομική ισχύ για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών από 1/1/2017.

  2. Να αποζημιώνονται ανεξαιρέτως, όλοι όσοι εκτελούν βραδινή εργασία από τις 22:00 έως την 06:00.

  3. Να αποζημιώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και όχι πχ οι πέντε ώρες από τις οκτώ για μία υπηρεσία ή δέκα ώρες από τις 16 για δύο υπηρεσίες

  4. Όχι στην εναρμόνιση των ιατρικών δαπανών με το δημόσιο για τους προστάτες ΑΜΕΑ ,
  για εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους ….
  Διαφορετικές κρατήσεις διαφορετικά επαγγέλματα.

  @everyone http://www.opengov.gr/minfin/?p=11865

 • 17 Ιουλίου 2023, 20:14 | Δημήτρης

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, εισηγείται να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο, οι παρακάτω προτάσεις, οι οποίες έχουν αναδειχθεί επανειλημμένως, τα τελευταία χρόνια :Α. Να προβλεφθεί η χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ορθά δόθηκε και σε όλους τους συναδέλφους μας των Σ.Α.Β. Να προβλεφθεί η καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΕΔ, όπως ισχύει στο αντίστοιχο προσωπικό της ΥΠΑ.Γ. Να συμπεριληφθούν τα στελέχη των ΕΔ. που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, στην καταβολή του επιδόματος των 300 € του Ν.3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει και στα στελέχη των Σ.Α.Δ. Το επίδομα της παραμεθορίου να καταβάλλεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προελεύσεων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατόπεδο π.χ. του Κιλκίς ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, να του καταβάλλεται το επίδομα και ο στρατιωτικός που υπηρετεί στην ίδια μονάδα να μην του καταβάλλεται.Ε. Να ενταχθούν στην Β΄μισθολογική κατηγορία οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Επίσης στην Γ΄κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές.ΣΤ. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να προβλεφθεί να λαμβάνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι στρατιωτικοί δηλαδή αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα παραμεθορίου. Επίσης να δοθεί αναδρομική αποζημίωση της μισθολογικής προαγωγής τους απο το 2020 που συμπλήρωσε τρία χρόνια η σειρα του 2017 και όχι από το 2022 που προβλέπει ο νόμος 5022/23.Ζ. Να υπάρξει πρόβλεψη στεγαστικού επιδόματος στους συναδέλφους μας που μετατίθενται σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου τα ενοίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη και δεν υπάρχουν κατοικίες εντός των Μονάδων.Η. Να προβλεφθεί η αποζημίωση της υπερωριακή μας απασχόλησης.Θ. Να προβλεφθεί η μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών, ανάλογη με των σπουδαστών των σχολών των ΣΑ.Ι. Να προστεθούν στον υπολογισμό των εξαμήνων και οι συνάδελφοι μας ναρκαλιευτές, που προβλέπονται στο ΠΔ 169/2007.ΙΑ. Να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων(ΦΠ) και τα έξοδα διανυκτέρευσης για το προσωπικό των ΕΔ όπως ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.ΙΒ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, ώστε:1. Να έχει αναδρομική ισχύ για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών από 1/1/2017.2. Να αποζημιώνονται ανεξαιρέτως, όλοι όσοι εκτελούν βραδινή εργασία από τις 22:00 έως την 06:00.3. Να αποζημιώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και όχι πχ οι πέντε ώρες από τις οκτώ για μία υπηρεσία ή δέκα ώρες από τις 16 για δύο υπηρεσίες4. Όχι στην εναρμόνιση των ιατρικών δαπανών με το δημόσιο για τους προστάτες ΑΜΕΑ ,
  για εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους ….
  Διαφορετικές κρατήσεις διαφορετικά επαγγέλματα.

 • 17 Ιουλίου 2023, 19:33 | ΚΩΣΤΑΣ

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, εισηγείται να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο, οι παρακάτω προτάσεις, οι οποίες έχουν αναδειχθεί επανειλημμένως, τα τελευταία χρόνια :
  Α. Να προβλεφθεί η χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ορθά δόθηκε και σε όλους τους συναδέλφους μας των Σ.Α.
  Β. Να προβλεφθεί η καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΕΔ, όπως ισχύει στο αντίστοιχο προσωπικό της ΥΠΑ.
  Γ. Να συμπεριληφθούν τα στελέχη των ΕΔ. που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, στην καταβολή του επιδόματος των 300 € του Ν.3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει και στα στελέχη των Σ.Α.
  Δ. Το επίδομα της παραμεθορίου να καταβάλλεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προελεύσεων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατόπεδο π.χ. του Κιλκίς ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, να του καταβάλλεται το επίδομα και ο στρατιωτικός που υπηρετεί στην ίδια μονάδα να μην του καταβάλλεται.
  Ε. Να ενταχθούν στην Β΄ μισθολογική κατηγορία οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Επίσης στην Γ΄ κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές.
  ΣΤ. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να προβλεφθεί να λαμβάνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι στρατιωτικοί δηλαδή αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα παραμεθορίου. Επίσης να δοθεί αναδρομική αποζημίωση της μισθολογικής προαγωγής τους από το 2020 που συμπλήρωσε τρία χρόνια η σειρά του 2017 και όχι από το 2022 που προβλέπει ο νόμος 5022/23.
  Ζ. Να υπάρξει πρόβλεψη στεγαστικού επιδόματος στους συναδέλφους μας που μετατίθενται σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου τα ενοίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη και δεν υπάρχουν κατοικίες εντός των Μονάδων.
  Η. Να προβλεφθεί η αποζημίωση της υπερωριακή μας απασχόλησης.
  Θ. Να προβλεφθεί η μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών, ανάλογη με των σπουδαστών των σχολών των ΣΑ.
  Ι. Να προστεθούν στον υπολογισμό των εξαμήνων, οι συνάδελφοι μας ναρκαλιευτές και οι δύτες του ΠΝ, που προβλέπονται στο ΠΔ 169/2007.
  ΙΑ. Να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων(ΦΠ) και τα έξοδα διανυκτέρευσης για το προσωπικό των ΕΔ όπως ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
  ΙΒ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, ώστε:
  1. Να έχει αναδρομική ισχύ για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών από 1/1/2017.
  2. Να αποζημιώνονται ανεξαιρέτως, όλοι όσοι εκτελούν βραδινή εργασία από τις 22:00 έως την 06:00.
  3. Να αποζημιώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και όχι πχ οι πέντε ώρες από τις οκτώ για μία υπηρεσία ή δέκα ώρες από τις 16 για δύο υπηρεσίες.
  Παρακαλώ πολύ όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν και να γράψουν το παραπάνω κείμενο στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου.