Άρθρο 22 – Αναπροσαρμογή επιδόματος θέσης ευθύνης

1. Το επίδομα θέσης ευθύνης αυξάνεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί του επιδόματος θέσης ευθύνης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
β) της παρ. Γ του άρθρου 127, περί των επιδομάτων, του Κεφαλαίου Β΄ και της περ. Δ της παρ. 1 του άρθρου 135, περί των επιδομάτων, του Κεφαλαίου Δ΄ του Μέρους ΣΤ΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
γ) της Ενότητας Η΄ της παρ. 11 του άρθρου 54, περί του επιδόματος θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, και της Ενότητας Δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 55, περί του επιδόματος θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους ΙΔ του ν. 4999/2022 (Α΄ 225).
2. Τα επιδόματα της παρ. 1 στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

 • Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

  Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, εκπρόσωποι 11.000 Αστυνομικών που εργάζονται στην Αθήνα, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, επισημαίνει ότι:
  • Η Κυβέρνηση οφείλει να εστιάσει στις ανισότητες και να εξαλείψει τις αδικίες, ώστε ο αστυνομικός υπάλληλος, συγκριτικά με τους υπόλοιπους υπαλλήλους, να λάβει ότι του αναλογεί και όχι ένα «ξεροκόμματο».
  • Διατυμπανίζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η εκάστοτε Κυβέρνηση ουδέποτε εναρμονίστηκε με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τη μισθολογική μας αποκατάσταση και έτσι το αίσθημα της αδικίας εξακολουθεί να υφίσταται, δεδομένου ότι οι μισθοί των αστυνομικών ποτέ δεν αποκαταστάθηκαν. Τουναντίον, υπάρχουν δεκάδες στρεβλώσεις, αδικίες και ανισότητες που προκλήθηκαν ενδεχομένως και από αβλεψία και τις οποίες είμαστε σε θέση να θέσουμε, μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, στους αρμόδιους.
  • Διεκδικούμε ένα νέο δικαιότερο μισθολόγιο, ανάλογο της προσφοράς μας στην κοινωνία. Προμετωπίδα των αιτημάτων μας αποτελεί η αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας και η αναπροσαρμογή – αύξηση του ποσού της αποζημίωσης της ωριαίας νυχτερινής εργασίας, που είναι καθηλωμένη από την εποχή των μνημονίων.
  • Κυρίως όμως διαμαρτυρόμαστε έντονα για την υπερπροβολή στα ΜΜΕ και στα κοινωνικά δίκτυα ότι οι αστυνομικοί υπάλληλοι θα λάβουν σημαντικές αυξήσεις με το τρέχων Σχέδιο Νόμου. Τούτο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, αρκεί βεβαίως να συμβουλευτείτε όσους έχουν ετοιμάσει το Σχέδιο Νόμου.
  • Κλείνοντας, απαιτούμε να ανοίξει θέμα δικαιότερου ειδικού μισθολογίου, όπου σε συνεργασία με το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα καταθέσουμε τις ολοκληρωμένες προτάσεις μας προκειμένου να διορθωθούν χρόνιες στρεβλώσεις και αδικίες, αλλά και κάποια ανακύψαντα ζητήματα τα οποία πρέπει σοβαρά να λάβετε υπόψη σας.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης
  Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κωνσταντίνος

 • 18 Ιουλίου 2023, 15:10 | ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Συμμετέχω στη διαβούλευση με την ιδιότητα του μέλους της Πανελλήνιας Διαδικτυακής Συνάντησης (12-7-23) των σε υπηρεσία Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπου μεταξύ άλλων τέθηκε το εξής ζήτημα που αφορά στο άρθρο 22:
  Στο συγκεκριμένο άρθρο προβλέπεται η οριζόντια αύξηση 30% στα επιδόματα θέσης ευθύνης. Μ’ αυτό τον τρόπο διατηρείται η αναντιστοιχία θέσης και επιδόματος στην περίπτωση των Δ/ντων- ντριών Λυκείων κλπ (501 Ε μηνιαία) έναντι των Συμβούλων Εκπαίδευσης (455 Ε μηνιαία). Η αναντιστοιχία έγκειται στο γεγονός ότι η θέση των Συμβούλων Εκπ/σης θεωρείται διοικητικά ανώτερη εκείνης του Δ.ντη-ντριας Λυκείου με επακόλουθο οι Σύμβουλοι Εκπ/σης να αξιολογούν τους/τις Δ/ντες-ντριες καθώς και τη λειτουργία των σχολείων τους. Επιπρόσθετα, δομικό μέρος της εργασίας των Συμβούλων Εκπ/σης είναι οι πολλές μετακινήσεις για επισκέψεις σχολείων με ίδια μέσα και συνακόλουθα προσωπικά έξοδα. Επιπλέον, στην ευθύνη (επιστημονική και παιδαγωγική) των Συμβούλων Εκπ/σης ανήκουν τουλάχιστον 200-300 εκπαιδευτικοί με συνέπεια η σχέση αρμοδιοτήτων και επιδόματος θέσης να μην είναι αναλογική στη σύγκριση που αναφέρθηκα παραπάνω. Για αυτούς τους λόγους προτείνεται το ύψος της αύξησης του επιδόματος θέσης των Συμβούλων Εκπ/σης να είναι τέτοιο ώστε τουλάχιστον να εξισώνεται με εκείνο των Δ/ντων Λυκείων.

 • 18 Ιουλίου 2023, 15:02 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Παρατηρήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας».
  1. Αρθ. 5 «Συντάξιμος μισθός στρατιωτικών»  Σε όλο το άρθρο, όπου στρατιωτικοί να γραφεί «ένστολοι» ή «και ένστολοι»ή «και στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας»

  2. Αρθ. 7 «Επίδομα νόσου και ανικανότητας»  Σε όλο το άρθρο, όπου μνημονεύονται στρατιωτικοί να γίνεται και ρητή αναφορά «…και ένστολοι γενικά»

  3. Αρθ. 20 «Αναπροσαρμογή βασικών μισθών»  Στην παρ. 1 να γίνει ρητή μνεία ότι:
  780 (εισαγωγικό κλιμάκιο Υ.Ε.) x 0,0897 = 69,966 ≈ 70,00€ στρογγυλοποιημένο
  προς αποφυγή παρερμηνειών.

  4. Αρθ. 24 «Αναπροσαρμογή επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας»  Προτείνεται η κατάργηση ξεχωριστής στήλης αποδοχών των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας και η ενσωμάτωσή τους με τη χρήση του κατάλληλου λεκτικού στις αποδοχές των υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις (πρώτη στήλη ποσών του Πίνακα), δεδομένου ότι η πρόταση αυτή ήδη βρίσκει εφαρμογή, τόσο στα κλιμάκια του Βασικού Μισθού, όσο και στο Επίδομα Θέσης Ευθύνης. Επιπλέον, η φύση του αντικειμένου των ενστόλων πολλές φορές υπερβαίνει σε επικινδυνότητα και ιδιαιτερότητα, εκείνη του αντικειμένου των στρατιωτικών. Παράλληλα, κρίνεται αναγκαία η εξομάλυνση των κατώτερων κλιμακίων με θεσμοθέτηση κατώτατου επιδόματος ύψους 105,00€ καθότι παρατηρείται το ανορθόδοξο, άτομα που προάγονται στον επόμενο βαθμό και αλλάζουν κλιμάκιο, καθώς και τα άτομα Παραγωγικών Σχολών Στρατού, ΕΛ.ΑΣ., κτλ., που εισήχθησαν σε αυτές μέσω Πανελληνίων, να αμείβονται με μικρότερα ποσά από εκείνα (άτομα) που εισήχθησαν με άλλες διαδικασίες (Π.χ. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις αμείβεται με 45,00€ έναντι ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ / ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΩΝ που δικαιούνται 105,00€). Τέλος, επί του παρόντος σχεδίου αποτυπώνεται ο ισχύων Πίνακας του εν λόγω επιδόματος και η όποια παρέμβαση (αύξηση κατά 15,00€) αποτυπώνεται μόνο στο συνακόλουθο λεκτικό αυτού (Πίνακα), με αποτέλεσμα να μη τη δικαιούται μέρος στελεχών, ήτοι οι άγαμοι ή οι τελούντες σε χηρεία χωρίς τέκνα κτλ. Συνεπώς δεν αποτελεί καθολικό μέτρο, ως όφειλε να είναι. Κατόπιν τούτου προτείνεται η προσθήκη Πίνακα κλιμακίων με μία μόνο στήλη για όλα τα στελέχη ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας με ρητή προσαύξηση ύψους 15,00€ ανά κλιμάκιο.

  5. Αρθ. 26 «Χιλιομετρική αποζημίωση – Τροποποίηση άρθρου 8 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015» & Αρθ. 27 «Έξοδα διανυκτέρευσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 και παρ. 1 άρθρου 19 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015»  Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και στους λοιπούς Υπηρετούντες σε Ένοπλα Σώματα και Σώματα Ασφαλείας, δεδομένου ότι κατά το αρθ. 15, Κεφ. Β΄, Υποπαρ. Δ9, Παρ. Δ΄, αρθ. 2 του ν.4336/2015 όλες οι δαπάνες μετακίνησης, στις οποίες υπάγονται, τόσο η χιλιομετρική αποζημίωση ως έξοδο κίνησης, αλλά και τα έξοδα διανυκτέρευσης αυτά καθ’ αυτά, υπόκεινται στην έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος ως εξουσιοδοτική πράξη που τις νομιμοποιεί. Κατόπιν τούτου, προτείνεται η ταυτόχρονη τροποποίηση του εν λόγω άρθρου, ώστε να απεμπλακούν τα οδοιπορικά από την έκδοση νέου π.δ. ή σε διαφορετική περίπτωση, η απευθείας έκδοση νέου π.δ/τος, προκειμένου οι προτεινόμενες αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

 • 18 Ιουλίου 2023, 14:26 | ΒΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΣΟΥΣ ΥΠΑΛΛΛΗΛΟΥΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΕΠΗ ΤΟΥ Ο ΚΑΘΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ. ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΔΥΟ Π.Χ. ΥΠΑΛΛΛΗΟΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Π.Χ. ΜΕ 30 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.

 • 18 Ιουλίου 2023, 13:57 | Α.Π.

  Στους Προϊσταμένους και τμηματάρχες των οικονομικών υπηρεσιών των περιφερειών των Δήμων και των λοιπών φορέων οι ευθύνες είναι αυξημένες και ενέχουν και κινδύνους καταλογισμού καθώς ευθύνονται ως δημόσιοι υπόλογοι και είναι υπεύθυνοι για την χρηστή οικονομική διαχείριση των οργανισμών που υπηρετούν για αυτό το λόγο οι υπάλληλοι αποφεύγουν με κάθε τρόπο την τοποθέτησή τους στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Επομένως το επίδομα ευθύνης θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και να είναι ανάλογο των ευθυνών που φέρουν προκείμενου να μην υπάρχει και περαιτέρω υποστελέχωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών.