Άρθρο 44 – Μείωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων επί ασφαλισμένων οικοδομών – Προσθήκη παρ. 7Ζ στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013

Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), περί απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), προστίθεται παρ. 7Ζ ως εξής:
«7Ζ. Για τα έτη 2024 και επόμενα, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται σε ασφαλιστική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, για σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα και στοιχεία της φύσης, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο (100%) της αξίας του ακινήτου, όπως καθορίζεται στην εκδοθείσα το προηγούμενο έτος πράξη διοικητικού προσδιορισμού του άρθρου 6. Ως αξία του ακινήτου, για τις ανάγκες εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, λαμβάνεται η αξία του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας είναι η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος με διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Αν η διάρκεια της ασφάλισης του πρώτου εδαφίου είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσαρμόζεται αναλογικά. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

 • 18 Ιουλίου 2023, 16:10 | Π.Ο.Α.Ε.Φ. – Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών προερχομένων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας

  Δημόσια διαβούλευση – Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας»- Παρατηρήσεις Πανελλήνια Ομοσπονδίας Αστυνομικών προερχομένων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Ο.Α.Ε.Φ.) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών προερχομένων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Ο.Α.Ε.Φ.), οφείλει να τονίσει ότι, αν και η κυβέρνηση με το εν λόγω σχέδιο νόμου έρχεται να υλοποιήσει άμεσα τις εξαγγελίες της για ‘’αναμόρφωση’’ του ειδικού μισθολογίου των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, το όλο εγχείρημα είναι κατώτερο των αναμενομένων.
  Παρά το γεγονός ότι προσαυξάνει βασικούς μισθούς και επιδόματα, καθώς και την οικογενειακή παροχή, βαδίζει στην πεπατημένη του μνημονικού μισθολογίου του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ικανοποιεί τους ενστόλους, που διατηρεί την προσωπική διαφορά σε μεγάλο αριθμό στελεχών, που επιφέρει σοβαρές συνέπειες στις αποδοχές και στις συντάξεις τους.
  Πέραν αυτών, δεν ικανοποιεί τις ανάγκες και απαιτήσεις πολυπληθέστατης κατηγορίας εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικών προερχομένων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών, από τη διατήρηση της μισθολογικής κατηγορίας Γ΄ και Δ΄, η κατάργηση των οποίων και η ενσωμάτωση όλου του προσωπικού στην κατηγορία Β΄, ήταν, είναι και παραμένει βασική απαίτηση και διεκδίκησή μας.
  Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για νέο μισθολόγιο. Σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των ενστόλων. Σε καμία περίπτωση δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε.. Συνεχίζει να αδικεί κατάφωρα τους ενστόλους.
  Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τη βασική μισθολογική διεκδίκησή μας.
  Ένα πραγματικά νέο μισθολόγιο που να ικανοποιεί. Την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα που αρμόζουν και με βάση τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., σε κάθε δε περίπτωση την κατάργηση της άνισης και άδικης μισθολογικής κατηγοριοποίησης και κατάτμησης του προσωπικού σε πληβείους και πατρικίους.

 • Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), περί απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), προστίθεται παρ. 7Ζ ως εξής:
  «7Ζ. Για τα έτη 2024 και επόμενα, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται σε ασφαλιστική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, για σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα και στοιχεία της φύσης, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο (100%) της αξίας του ακινήτου, όπως καθορίζεται στην εκδοθείσα το προηγούμενο έτος πράξη διοικητικού προσδιορισμού του άρθρου 6. Ως αξία του ακινήτου, για τις ανάγκες εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, λαμβάνεται η αξία του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας είναι η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος με διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Αν η διάρκεια της ασφάλισης του πρώτου εδαφίου είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσαρμόζεται αναλογικά. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».
  Τέλος, απαλλάσσονται πλήρως του ΕΝ.Φ.Ι.Α. οι πρώτες κατοικίες τυφλών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

 • Ασφάλιση κατοικιών: Τρεις προτάσεις για τη μείωση ΕΝΦΙΑ
  Το Κράτος δεν είναι φυσικός εγγυητής των ιδιωτικών περιουσιών, όπως πολλοί νομίζουν βλέποντας τις εκάστοτε κυβερνήσεις να μοιράζουν κρατικό χρήμα σε παθόντες από διάφορες θεομηνίες. Είναι ιδιαίτερα θετικό συνεπώς ότι η κυβέρνηση θα θεσμοθετήσει, μετά από πολλά χρόνια, τη μείωση επί του κύριου και του συμπληρωματικού φόρου του ΕΝΦΙΑ και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ως κίνητρο για την ασφάλιση των ιδιωτικών κατοικιών έναντι των κινδύνων που τις απειλούν.
  Βασικό μέλημα των συντακτών της νέας ρύθμισης για την ουσιαστική επιτυχία της πρέπει να είναι να την θεωρήσουν οι πολίτες ως χρήσιμη και κυρίως συμφέρουσα. Γι΄αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής τρείς κρίσιμες παρατηρήσεις και προτάσεις μας:
  Πρώτον ότι το ποσοστό μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά μόλις 10% είναι για τους περισσότερους φορολογούμενους συμβολικό και όχι αποτελεσματικό κίνητρο. Το ποσοστό πρέπει και μπορεί να αυξηθεί τουλάχιστον στο 25%, δεδομένου ότι η πολλαπλή φορολόγηση ολόκληρου του ασφαλιστικού τζίρου, ελαχιστοποιεί στην κυριολεξία το εντεύθεν δημοσιονομικό βάρος.
  Δεύτερον ότι σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, η έκπτωση χορηγείται «εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο (100%) της αξίας του ακινήτου, όπως καθορίζεται στην εκδοθείσα το προηγούμενο έτος πράξη διοικητικού προσδιορισμού του άρθρου». Όμως «Ως αξία του ακινήτου, για τις ανάγκες εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, λαμβάνεται η αξία του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου»!
  Εδώ υπάρχει μια θεμελιώδης λογική αντίφαση: Είναι γνωστό σε όλους ότι η «Τιμή Ζώνης», το βασικό δηλαδή μέγεθος του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της ανά τ.μ. αξίας των ακινήτων, εμπεριέχει και την αξία του ποσοστού οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κάθε οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα, κατάστημα κλπ.). Έτσι η διάταξη ρητά υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες σε αναγκαστική και παράλογη «υπερασφάλιση» των κτισμάτων τους, προσθέτοντας και την αντιστοιχούσα οικοπεδική αξία (!), παρότι σύμφωνα με τη δεύτερη πρόταση αυτή απαλλάσσεται ρητά! Για να μην αποτύχει η ρύθμιση, πρέπει να οριστεί ρητά ως ελάχιστο όριο ασφαλιστέας αξίας το κατασκευαστικό κόστος κατοικίας, όπως το υπολογίζουν οι ασφαλιστικές εταιρίες, και όχι η συνήθως υπερτιμημένη αξία τους στον ΕΝΦΙΑ.
  Τρίτον ότι όσοι ασφαλισμένοι πάθουν ζημιά από θεομηνία, μοιραία θα αποκλειστούν από την δωρεάν κρατική αρωγή προς τους ανασφάλιστους! Εν όψει του ότι σε όλα τα ασφαλιστήρια σεισμού υπάρχει απαλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας για το 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου, για να μην αδικηθούν οι ασφαλισμένοι, θα πρέπει ο νόμος να προβλέπει ρητά ότι, σε ζημιές που υπερβαίνουν π.χ. τις 10.000€, αυτό το ποσοστό θα καλύπτεται από το Κράτος και ολόκληρο το υπόλοιπο 98% της ζημιάς τους από την ασφαλιστική εταιρία.
  Αν δεν ληφθούν υπόψη τα παραπάνω, είναι αναπόφευκτος ο κίνδυνος, να «θαφτεί» και αυτή η θετική πρωτοβουλία, στην πλήρη αδιαφορία των πολιτών, όπως δυστυχώς έγινε και με τη διάταξη για την εντός τετραετίας επιστροφή του 40% των εργασιών και μόνον, της αναβάθμισης κτιρίων κλπ…

 • Μέτρο αναμφίβολα προς στην σωστή κατεύθυνση το οποίο χρήζει βελτιώσεων.
  Οι δικές μου παρατηρήσεις επί του κειμένου του άρθρου 44
  • Επειδή μεγάλο πλήθος ακινήτων είναι κατασκευασμένα προ του 1960 δεν μπορούν να πάρουν την κάλυψη του σεισμού παρά μόνο αν προσκομίσουν μελέτη στατικής επάρκειας. Όσα λοιπόν ασφαλιστούν χωρίς την κάλυψη του σεισμού να λαμβάνουν έκπτωση 5% ενώ όσα καταφέρουν να ασφαλιστούν προσκομίζοντας την μελέτη να λαμβάνουν ολόκληρη την έκπτωση
  • Το 100% της αξίας του ακινήτου όπως διατυπώνεται θα πρέπει να αντικατασταθεί με μια πιο σαφή ρήτρα η οποία θα αναφέρεται στο κατασκευαστικό κόστος, βάσει του οποίου αποζημιώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Προτείνεται ‘’εφόσον το ακίνητο ασφαλίζεται τουλάχιστον με 1200€/τμ κύριων χώρων…..’’
  Πρόταση
  Η προοπτική θα πρέπει να είναι η καθολική ασφάλιση κτηρίων η οποία θα επιφέρει τεράστια οφέλη στην κοινωνία, την εθνική οικονομία και στην καλλιέργεια ασφαλιστικής κουλτούρας στους πολίτες. Σήμερα το Μάτι για παράδειγμα θα αποτελούσε μοντέλο σύγχρονης πολιτείας αν όλα τα σπίτια ήταν ασφαλισμένα. Το κράτος θα μπορούσε να αναλάβει την υποχρέωση της κάλυψης της απαλλαγής του σεισμού 2% την οποία επιβάλλουν οι αντασφαλιστικές εταιρείες και αυτό μόνον εφόσον η ζημιά υπερβεί κάποιο προκαθορισμένο όριο. (πχ 10000€) και όχι την κάλυψη μικροζημιών.
  Ταυτόχρονα θα πρέπει να θεσπιστούν αντικίνητρα για όσους δεν ασφαλίζονται δηλαδή να μην λαμβάνουν καμία κρατική αρωγή εφόσον συμβεί κάποια φυσική καταστροφή. Η καθολική ασφάλιση θα μειώσει πολύ για όλους τους πολίτες το κόστος των ασφαλίστρων, το κράτος θα εισπράττει κάθε χρόνο τεράστια ποσά από τον φόρο ασφαλίστρων (ο οποίος από 15% θα μπορούσε να μειωθεί στο 5%) αλλά και από τους φόρους επί των κερδών των ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ μετά από κάποια φυσική καταστροφή (οι οποίες δυστυχώς επιτείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής) θα υπήρχε άμεση ανοικοδόμηση των πληγέντων ακινήτων και περιοχών αφού οι ασφαλιστικές εταιρείες θα αποζημίωναν άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες τους ασφαλισμένους πολίτες. Η εισροή εσόδων στα ταμεία του κράτους μετά από καταστροφές λοιπόν θα είναι μεγάλη λόγω των εργοδοτικών εισφορών και του ΦΠΑ που θα εισπράξει από την ανοικοδόμηση των περιοχών, σε αντιδιαστολή με την σημερινή κατάσταση όπου το κράτος επιδοτεί τον κάθε κατεστραμμένο πολίτη μετά από κάθε φυσική καταστροφή. Είναι απολύτως λογικό λοιπόν και το κόστος των ασφαλίστρων να εκπίπτει του φόρου λόγω της ανταποδοτικότητας που προσφέρει η ασφάλιση γενικότερα όπως προαναφέρθηκε.

 • 14 Ιουλίου 2023, 20:06 | BΛΑΣΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα ασφαλίσεως των κτηρίων, ωστόσο το
  συγκεκριμένο μέτρο κάθε άλλο παρά αποτελεί κίνητρο. Αφενός ο άδικος φόρος ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να μειωθεί αυτοτελώς, αφετέρου ουσιαστική κινητροδότηση θα αποτελέσει μόνο η επαναφορά έκπτωσης του ασφαλίστρου από το φορολογητέο εισόδημα.

 • 13 Ιουλίου 2023, 18:03 | Ανήσυχος Πολίτης

  Κατ’ αρχάς η όλη προσέγγιση είναι λάθος και θα πρέπει να επανέλθει το σαφώς απλούστερο σύστημα της απαλλαγής των ασφαλίστρων από το φορολογητέο εισόδημα, αν τελικά το ζητούμενο είναι το μέτρο αυτό να ενισχύσει την ασφαλιστική συνείδηση και όχι να λειτουργήσει ως ακόμα ένα επικοινωνιακό τέχνασμα.

  Κατά τα λοιπά, οι ασφαλιστικές εταιρείες:

  (α) κατά κανόνα δεν ασφαλίζουν για κίνδυνο σεισμού τις προ του 1960 οικοδομές.

  (β) ασφαλίζουν – αποζημιώνουν με βάση το κατασκευαστικό κόστος και όχι με την βάση την αντικειμενική ή εμπορική αξία του ακινήτου.

  Σήμερα το κόστος κατασκευής μιας νέας οικοδομής, λόγω των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Αντίθετα το κατασκευαστικό κόστος μιας παλιάς οικοδομής είναι εύλογο να υπολείπεται σημαντικά της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

  Μα ακόμα και αν ένας ιδιοκτήτης ασφαλίσει την κατοικία του στην αντικειμενική της αξία, εφόσον αυτή υπερβαίνει το κατασκευαστικό της κόστος ως έχει, η αποζημίωση που θα λάβει σε περίπτωση ολικής καταστροφής θα είναι βάσει του κατασκευαστικού κόστους.

  Για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης μιας παλιάς οικοδομής που κάηκε ολοσχερώς δεν θα αποζημιωθεί για τη διαφορά του ασφαλισμένου κεφαλαίου που υπερβαίνει το κατασκευαστικό κόστος της οικοδομής ως είχε και της αντικειμενικής αξίας της.

  Επίσης, σημειώνεται ότι στις οριζόντιες ιδιοκτησίες και γενικά σε οικοδομές επί οικοπέδων των οποίων ο συντελεστής δόμησης έχει εξαντληθεί η αξία του οικοπέδου έχει ενσωματωθεί πλήρως στην αξία του κτίσματος.

  Προκειμένου, λοιπόν, να μην «καεί» και αυτό το μέτρο, το ΥΠΟΙΚ θα πρέπει να καλέσει τους εκπροσώπους ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιοκτητών ακινήτων και φοροτεχνικών με στόχο να βρεθεί μια κοινώς αποδεκτή και κυρίως αποτελεσματική λύση.

 • 12 Ιουλίου 2023, 22:46 | Ευσταθιος Κατωποδης

  Η κάλυψη σεισμού έχει 2% απαλλαγή δεν καλύπτουν 100% την αξία του κτιρίου οι ασφαλιστικες όπως και κάποιες άλλες καλύψεις!
  Άρα ή θα αλλάξει το άρθρο για να υφίσταται η έκπτωση ή θα πρέπει να υπάρξουν νέα προγράμματα ασφαλιστικά με 100% κάλυψη ώστε να ισχύει η έκπτωση και ο λόγος ύπαρξης του νόμου!

 • 12 Ιουλίου 2023, 17:11 | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Γιατί μπλέκεται τον ΕΝΦΙΑ με την ασφάλιση;
  Μπορεί πολύ πιο εύκολα (και στην υλοποίηση και πιο δίκαια) να μειωθεί (ή ακόμα και να καταργηθεί) ο φόρος ασφαλίστρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πρώτης κατοικίας.

 • 12 Ιουλίου 2023, 14:24 | Κώστας

  Μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση. Μία σημείωση στο λεκτικό :»για σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα και στοιχεία της φύσης».
  Τα ακίνητα προ του 1960 δεν ασφαλίζονται για σεισμό ενώ ασφαλίζονται για όλες τις υπόλοιπες φυσικές καταστροφές. Οπότε στην κοινή απόφαση που θα ακολουθήσει θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν. Επίσης οι ασφαλιστικές στις καλύψεις τους έχουν όλες τις φυσικές καταστροφές και τον σεισμό ξεχωριστά οπότε προτείνεται να υπάρχει ενδεικτική μνεία ή κλιμάκωση της έκπτωσης αναλόγως των καλύψεων πχ.
  -Κάλυψη φυσικών καταστροφών χωρίς σεισμό: έκπτωση 8%
  -Κάλυψη φυσικών καταστροφών με σεισμό: έκπτωση 10%
  -Κάλυψη φυσικών καταστροφών ακινήτων προ του 1960 (που δεν ασφαλίζονται για σεισμό) : έκπτωση 10%

 • 12 Ιουλίου 2023, 14:09 | Οικονομου

  α. Οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν ενα καθορισμένο κόστος ανά τετραγωνικό που συνδέεται ιδίως με το κόστος κατασκευής των κτισμάτων και όχι την αξία που προκύπτει από τον προσδιορισμό ΕΝΦΙΑ (που θεωρητικά είναι η εμπορική αξία του ακινήτου).
  Πρέπει επομένως να διαγραφεί το » εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο (100%) της αξίας του ακινήτου, όπως καθορίζεται στην εκδοθείσα το προηγούμενο έτος πράξη διοικητικού προσδιορισμού του άρθρου 6. Ως αξία του ακινήτου, για τις ανάγκες εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, λαμβάνεται η αξία του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου.»

  β. Το ποσοστό έκπτωσης 10% είναι απολύτως ανεπαρκές σαν κίνητρο σε σχέση το κόστος ασφάλισης. Θα πρέπει -για τα φυσικά πρόσωπα- να εκπίπτει από τον ΕΝΦΙΑ του ακινήτου τουλάχιστον το 50% του κόστους ασφάλισης.