Άρθρο 25 – Αναπροσαρμογή επιδόματος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος – Τροποποίηση περ. Ε΄ άρθρου 127 ν. 4472/2017

Το ποσό του επιδόματος του πρώτου εδαφίου της περ. Ε΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί των επιδομάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου), των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, αναπροσαρμόζεται, και η περ. Ε΄ διαμορφώνεται ως εξής:
«Ε. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατόν τριάντα (130) ευρώ.
Το ανωτέρω επίδομα ύψους εκατόν τριάντα (130) ευρώ χορηγείται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου.
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες.
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο, όπως μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, διάθεση, από την περιοχή η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου.
Τα επιδόματα των παρ. Β’ έως Ε’ δεν καταβάλλονται στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, στους μαθητές των σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, με την επιφύλαξη της περ. δ’ της παρ. Δ’, στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, καθώς και στους έφεδρους και δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς.
Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε μετεωρολογικά κλιμάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή σε μετεωρολογικά κλιμάκια, που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188).».

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:52 | ΛΑΔΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Είμαι Αστυνομικός στην ΑΔ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, με λύπη μου βλέπω πως η Αδικία – Ασέβεια για το λειτούργημα που επιτελούμε και που η Πολιτεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη θα συνεχιστεί για πολλά ακόμα χρονιά.
  Το επίδομα παραμεθορίου βάσει της Γεωγραφικής μας θέσης πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει να μας καταβάλλεται!
  Τώρα είναι η στιγμή.. ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ.

 • Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών

  Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, εκπρόσωποι 11.000 Αστυνομικών που εργάζονται στην Αθήνα, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, επισημαίνει ότι:
  • Η Κυβέρνηση οφείλει να εστιάσει στις ανισότητες και να εξαλείψει τις αδικίες, ώστε ο αστυνομικός υπάλληλος, συγκριτικά με τους υπόλοιπους υπαλλήλους, να λάβει ότι του αναλογεί και όχι ένα «ξεροκόμματο».
  • Διατυμπανίζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η εκάστοτε Κυβέρνηση ουδέποτε εναρμονίστηκε με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τη μισθολογική μας αποκατάσταση και έτσι το αίσθημα της αδικίας εξακολουθεί να υφίσταται, δεδομένου ότι οι μισθοί των αστυνομικών ποτέ δεν αποκαταστάθηκαν. Τουναντίον, υπάρχουν δεκάδες στρεβλώσεις, αδικίες και ανισότητες που προκλήθηκαν ενδεχομένως και από αβλεψία και τις οποίες είμαστε σε θέση να θέσουμε, μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, στους αρμόδιους.
  • Διεκδικούμε ένα νέο δικαιότερο μισθολόγιο, ανάλογο της προσφοράς μας στην κοινωνία. Προμετωπίδα των αιτημάτων μας αποτελεί η αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας και η αναπροσαρμογή – αύξηση του ποσού της αποζημίωσης της ωριαίας νυχτερινής εργασίας, που είναι καθηλωμένη από την εποχή των μνημονίων.
  • Κυρίως όμως διαμαρτυρόμαστε έντονα για την υπερπροβολή στα ΜΜΕ και στα κοινωνικά δίκτυα ότι οι αστυνομικοί υπάλληλοι θα λάβουν σημαντικές αυξήσεις με το τρέχων Σχέδιο Νόμου. Τούτο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, αρκεί βεβαίως να συμβουλευτείτε όσους έχουν ετοιμάσει το Σχέδιο Νόμου.
  • Κλείνοντας, απαιτούμε να ανοίξει θέμα δικαιότερου ειδικού μισθολογίου, όπου σε συνεργασία με το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα καταθέσουμε τις ολοκληρωμένες προτάσεις μας προκειμένου να διορθωθούν χρόνιες στρεβλώσεις και αδικίες, αλλά και κάποια ανακύψαντα ζητήματα τα οποία πρέπει σοβαρά να λάβετε υπόψη σας.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης
  Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κωνσταντίνος

 • 18 Ιουλίου 2023, 16:13 | Γεώργιος Κωστακάκης

  1)Επίδομα παραμεθόριου να δωθει και στην Δυτική Μακεδονία όπως δίνεται και στους δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν εκεί. Και να δωθεί όπου υπάρχουν εξαιρέσεις.
  2)Να δωθεί επίδομα στους αστυνομικούς που εκτελούν καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας σε αστυνομικά τμήματα και τμήματα ασφαλείας, λάθος και σε μικτά τμήματα.

  3)Οι εργαζόμενοι που πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία, δικαιούνται να λάβουν το θεσπισμένο ελάχιστο όριο του ημερομισθίου προσαυξημένο κατά 25% που υπολογίζεται στο υποχρεωτικώς θεσπισμένο ελάχιστο όριο ημερομισθίου. Δηλαδή η προσαύξηση 25% για την παροχή νυκτερινής εργασίας υπολογίζεται επί του νόμιμου ημερομισθίου ή του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής, που προβλέπεται για κάθε κατηγορία απ’ αυτούς και όχι επί των τυχόν μεγαλύτερων αποδοχών που καταβάλλονται από τον εργοδότη.
  4) Για την εργασία σαββατοκύριακου να πληρώνονται όλες οι μέρες που δουλεύει ο υπάλληλος και όχι μόνο 4 ή 5 . Και εάν δεν δουλεύει να περνάει υποχρεωτικά ρεπό.
  5) Αναγνώριση τίτλων σπουδών που έχουν συναφές αντικείμενο με την εργασία τους υπαλλήλους.