ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ – Άρθρο 34 – Πεδίο εφαρμογής

Στο παρόν κεφάλαιο υπάγονται:
α) τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.),
β) τα μέλη Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.),
γ) τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν. ),
δ) τα μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και το προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118).

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:14 | Δρ Αλεξ Καλογεράκος

  Οι συνθήκες υπό τις οποίες συντάχθηκε ο νόμος Παπαντωνίου 3187/2003 (περί «ΑΣΕΙ») έχουν αναλυθεί επαρκώς από τον γράφοντα προ εικοσαετίας και μπορεί ο αναγνώστης να ανατρέξει για λεπτομέρειες εδώ https://www.kathimerini.gr/opinion/700150/anorthodoxa-panepistimia/. Ένα μέλημα των συντακτών του νόμου (συνδικαλιστών-καθηγητών αφ’ ενός και του Αναπληρωτή Διευθυντή του ΕΠΥΕΘΑ του Γιάννου Παπαντωνίου αφ’ ετέρου) ήταν η αντιγραφή δομών των ΑΕΙ παραβλέποντας αφ’ ενός τις τεράστιες διαφορές κλίμακος μεταξύ ΑΕΙ και Στρατιωτικών Σχολών και αφ’ ετέρου το γεγονός ότι οι τελευταίες είναι βαθύτατα ΜΗ αυτοδιοικούμενες οντότητες δεδομένου ότι σκοπός τους είναι να εξυπηρετούν τις στρατιωτικές ανάγκες της χώρας και μόνον αυτές. Ο σκοπός της προαναφερθείσας αντιγραφής ήταν ακριβώς η διεκδίκηση της μισθολογικής εξομοίωσης Στρατιωτικών Σχολών και ΑΣΕΙ σε δεύτερο χρόνο. Σχετικώς επισημαίνω τα εξής.

  1. Η επιστολή των τριών Κοσμητόρων παραβλέπει το γεγονός ότι τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την εκλογή στην θέση του Τακτικού Καθηγητή (ΠΡΟ του νόμου Παπαντωνίου) ήταν κατώτερα των προβλεπομένων για τους Καθηγητές Α βαθμίδας των ΑΕΙ, και όμως οι Τακτ. Καθηγητές εντάχθηκαν στην βαθμίδα του Καθηγητή «ΑΣΕΙ» χωρίς αξιολόγηση. Μια επισκόπηση των προ 2003 δημοσιεύσεων όντως πείθει για το πολύ περιορισμένο ερευνητικό έργο πολλών παλαιών Τακτ. Καθηγητών σε σχέση με τους ομοτέχνους τους του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Μπορεί πολλοί από αυτούς να έχουν αφυπηρετήσει, πρόλαβαν όμως να παίξουν ιστορικό ρόλο στις εκλογές νεωτέρων μελών ΔΕΠ. Αυτόν τον παράγοντα προτιμούν όλοι να τον ξεχνούν.

  2. Η επιστολή των τριών Κοσμητόρων είναι ανακριβής ως προς το ότι «Τα μέλη ΔΕΠ εκλέγονται με τις πανεπιστημιακές διαδικασίες δια νόμου εδώ και 20 χρόνια με τις ίδιες προϋποθέσεις και κριτήρια..». Μέχρι την τροποποίηση του ν 3187/2003 από τον ν 3883/2010, του εκλεκτορικού σώματος προήδρευε ο αρχηγός του αντίστοιχου Γεν. Επιτελείου, και επίσης συμμετείχαν ανώτατοι αξιωματικοί της Σχολής. Ειδικώς στην Σχολή Ικάρων όπου ο προεδρεύων, αντικαθιστώντας τον αρχηγό ΓΕΑ Γιάγκο ο οποίος για μυστηριώδεις λόγου σε ΟΥΔΕΜΙΑ από τις κρίσεις του 2007 προσήλθε, έδειξε μια ασθενική στάση, σημειώθηκε συγκεκριμένη παρανομία και ο προσφυγών συνάδελφος δικαιώθηκε στα Διοικητικά Δικαστήρια (η αυτή παρανομία σημειώθηκε σε όλες τις κρίσεις του 2007 αλλά ουδείς έτερος προσέφυγε). Παρόμοιες προσφυγές υποψηφίων στην Σχολή Ευελπίδων επίσης δικαιώθηκαν στο Διοικητικό Εφετείο και, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του, το θέμα μνημονεύεται σε αποφάσεις του ΣτΕ.

  3. Η καραμέλα της ίσης εργασίας-ίσης αμοιβής έχει αρχίσει να κουράζει. Συναφώς επισημαίνεται η αξιοπερίεργη επερώτηση το 2017 των Γεωργιάδη και Δημοσχάκη προς τον υπουργό ΄Αμυνας όπου οι επερωτώντες, συνηγορούντες υπέρ της μισθολογικής εξομοίωσης, μεταξύ άλλων ανέφεραν ότι «Ανοίγει κύκλος δικαστικών διεκδικήσεων από τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. με επίκληση της αντισυνταγματικότητας της νέας ρυθμίσεως λόγω προσβολής της ισότητας και δη της αρχής «ίση αμοιβή για ίδια εργασία»» . Δυστυχώς οι εν λόγω θα έπρεπε εκ της θέσεως τους να γνωρίζουν την απόφαση 387/2016 τής Ολομελείας του ΣτΕ όπου, αντιγράφω κατά λέξιν, «Εν όψει όλων όσων προεκτέθηκαν, έχει κριθεί περαιτέρω ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων δεν δύναται να θεωρηθεί ότι τελεί υπό τις αυτές συνθήκες με το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό των κατά το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος ΑΕΙ, ως εκ τούτου δε, δικαιολογείται η διαφορετική υπηρεσιακή και μισθολογική μεταχείριση των δύο αυτών κατηγοριών προσωπικού, χωρίς εξ αυτού να τίθεται ζήτημα αντιθέσεως των σχετικών ρυθμίσεων προς την αρχή της ισότητας».
  Επίσης περιέργως ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Ρήγας ανακαλύπτει, τον Μάιο 2019, προφανώς αδειάζοντας το γραφείο του, ότι (ΔΟΙ α/α Εγγράφου 273986) «..υφίσταται διαφορετική μισθολογική αντιμετώπιση των μελών ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ των ΑΣΕΙ, σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ των ΑΕΙ, παρότι τα ΑΣΕΙ είναι ισότιμα με τα ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα κλπ κλπ.». Άλλος ένας που δεν ήξερε τις λεπτομέρειες του χαρτοφυλακίου του.. .

  4. Ως προς το θέμα της ισοτιμίας γενικώς παρατίθενται, πάλι από την μνημονευθείσα απόφαση 387/2016 της Ολομελείας του ΣτΕ, επί πλέον τα εξής (αντιγράφω πάλι κατά λέξιν, διατηρώντας σημεία στίξης, κεφαλαία και μικρά όπως στο πρωτότυπο): «Τα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν οργανώνονται, όπως απαιτεί το Σύνταγμα, ως αυτοτελή πρόσωπα δημοσίου δικαίου αλλά αποτελούν κατ’ ουσίαν, υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων που τελούν υπό την «εποπτεία» του Υπουργού Εθνικής Αμύνης». «Επομένως, ο νομοθετικός χαρακτηρισμός των σχολών αυτών ως «ανώτατων» και «ισότιμων» δεν συνεπάγεται άμεση ή έμμεση εξομοίωση των στρατιωτικών σχολών προς τα ΑΕΙ..». Ας αντιληφθούν επομένως οι Κοσμήτορες, και επίσης ορισμένοι βαρείς και ασήκωτοι πτέραρχοι και ναύαρχοι-πολιτευτές που με αντιμετώπισαν περίπου ως προδότη του έθνους, ποία είναι η πραγματικότης και ας προσγειωθούν. Οι στρατιωτικές σχολές είναι στρατιωτικές υπηρεσίες.

  5. Η επιστολή των Κοσμητόρων αναφέρει: «Τα ΑΣΕΙ παρέχουν ήδη Μεταπτυχιακά προγράμματα προς αξιωματικούς και πολίτες, είτε αυτόνομα είτε σε σύμπραξη με άλλα πανεπιστημιακά Ιδρύματα επί ίσοις όροις.» Οι ίσοι όροι ανήκουν στην φαντασία των γραφόντων. Ο ν 4957/2022, άρθρο 80, παρ 6 προβλέπει ότι «τα ΑΕΙ δύνανται να συμπράττουν για την οργάνωση ΠΜΣ με Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς …». Είναι εν προκειμένω σαφές ότι έχουμε ΑΕΙ από την μια πλευρά και όλους τους άλλους πτωχούς συγγενείς από την άλλη.

  Λυπούμαι που στενοχωρώ ορισμένους παλαιούς φίλους συναδέλφους. Ας όψονται όσοι συνάδελφοι μεθόδευσαν αστείες προσχηματικές πειθαρχικές διώξεις και πολιτικοί όπως οι Καμμένος, Τόσκας, Βίτσας, Αποστολάκης που τις στήριξαν.

  Συμπεραίνοντας εκφράζω την βαθύτατη απορία μου: Aν όντως τα κόμματα των ανωτέρω κυρίων Γεωργιάδη και Ρήγα παίρνουν, όπως ελπίζουμε, στα σοβαρά τις Στρατιωτικές Σχολές, γιατί στην ευχή δεν δίνουν στα μέλη ΔΕΠ των Στρατιωτικών Σχολών έναν αξιοπρεπή μισθό, ενδεχομένως μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο των ΑΕΙ, αλλά καταφεύγουν σε ανοησίες περί ισοτιμιών κλπ ;;;

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:13 | Π.Ε.Ε.Δ.Ν.Ε

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  (Π.Ε.Ε.Δ.Ν.Ε)
  Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στη διαβούλευση(11/7/2023) οπού ένας από τους σκοπούς του είναι η συστηματική ρύθμιση μισθολογικών θεμάτων, καθώς και η θέσπιση σειράς μέτρων για την τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, περιλαμβάνονται διατάξεις για νέο μισθολόγιο μελών ΕΠ των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού(ΑΕΝ), σε συμμόρφωση, όπως αναφέρεται, με την απόφαση 1911/7-10-2022 του ΣτΕ . Δίνονται αυξήσεις της τάξης του 6% εως 10%, μέσω αύξησης στο βασικό μισθό , στην προσαύξηση των μισθολογικών κλιμακίων, και χορήγησης επιδόματος βιβλιοθήκης από 100-150 €.
  Το νέο μισθολόγιο φαίνεται να αποτελεί συμμόρφωση με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, όμως δεν καλύπτει πλήρως τη διαφορά από τις πραγματικές αποδοχές του μισθολογίου που ίσχυε στις 31-7-2012, οι οποίες αποτελούν ένα ελάχιστο όριο, καθώς οι περικοπές του ν. 4093/2012 και οι αποδοχές του μισθολογίου του ν. 4472/2017 έχουν κριθεί αντισυνταγματικές, σύμφωνα με δύο αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (4741/2014 και 1911/2022).
  Επίσης με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου από τις 7-10-2022, ημερομηνία έκδοσης της νέας απόφασης (1911/2022) του ΣτΕ, δεν καλύπτεται η διαφορά των αποδοχών και η απώλεια εισοδήματος των μελών ΕΠ των ΑΕΝ από τον Αύγουστο 2012 έως τον Οκτώβριο 2022.

  Επομένως θα πρέπει το νέο μισθολόγιο να διορθωθεί έτσι ώστε:
  Τα Κεφάλαια Β΄, Γ΄ και Δ΄ του Μέρους Γ΄ να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

  Στο Άρθρο 35 (Μισθολογική κατάταξη )
  Επειδή τα απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας για συνταξιοδότηση είναι 40 έτη πρέπει να αναπροσαρμοστούν ανάλογα και τα μισθολογικά κλιμάκια έτσι ώστε για τη μισθολογική κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων να λαμβάνεται υπόψη αυτή η αλλαγή και να αποτελέσει κίνητρο παραμονής του προσωπικού στην ενεργή υπηρεσία.
  Ακόμη ο χρόνος υπηρεσίας που πλεονάζει μετά την κατάταξή τους αυτή να θεωρείται ότι διανύθηκε στο Μ.Κ. της κατάταξής τους για την απονομή του επόμενου Μ.Κ.
  Ειδικά για τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) ναυτικών μαθημάτων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) να αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και χρόνος μέχρι δεκαπέντε (15) ετών πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που απαιτήθηκε ως προσόν διορισμού.

  Προτείνεται η παρ. 4 να του άρθρου 53 που αφορά την έναρξη ισχύος να τροποποιηθεί ως εξής:
  4. Η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 32, η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 38 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2024.

  Προτείνεται η παρ. 3 του άρθρου 37 να τροποποιηθεί ως εξής :
  3. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Ε.Π. των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), των μελών Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), του Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:
  α. Καθηγητές: 90%
  β. Αναπληρωτές Καθηγητές: 77%
  γ. Επίκουροι: 68%
  δ. Λέκτορες, Καθηγητές Εφαρμογών: 58%.
  4. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄64), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:
  α. Καθηγητές: 70%
  β. Επίκουροι: 62%
  γ. Επιμελητές: 56%
  δ. Καθηγητές Ειδικών Μαθημάτων: 54%.

  Προτείνεται η παρ. 2 του άρθρου 38 να τροποποιηθεί ως εξής :
  2. Ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης, οριζόμενο ως εξής:
  α. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., Διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Α. και Ε.Π. των Α.Ε.Ν.:
  αα. Καθηγητής: διακόσια (200) ευρώ.
  αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ.
  αγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
  αδ. Eπίκουρος Καθηγητής επί θητεία: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
  αε. Λέκτορας/Καθηγητής Εφαρμογών: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.
  β. Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι.: εκατό (100) ευρώ.
  γ. Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Α.Ε.Ν. και της Α.Ε.Α., καθώς και εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), εκατό (100) ευρώ.
  Και να προστεθεί παράγραφος 3 ως εξής:
  3.Τα ποσά των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου 2.γ προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας.

  Προτείνεται το Άρθρο 38 να τροποποιηθεί ως εξής:
  Επιδόματα
  Πέρα από τον βασικό μισθό του άρθρου 37 χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
  1. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:
  α. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.):
  αα. Καθηγητής: πεντακόσια (500) ευρώ.
  αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
  αγ. Επίκουρος Καθηγητής: τετρακόσια (400) ευρώ.
  αδ. Λέκτορας/Καθηγητής Εφαρμογών: διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
  β. Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι.: τριακόσια (300) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σπουδών, αλλά κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, διακόσια πενήντα (250) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
  γ. Στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Α.Ε.ν. και της Α.Ε.Α. διακόσια (200) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, εκατόν πενήντα (150) ευρώ .
  δ. Εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), διακόσια (200) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

  Τέλος προτείνεται να προστεθούν στα σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου οι παρακάτω περιπτώσεις :
  Στα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Α.Ε.Ν. καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα, για την ενημέρωσή τους σε θέματα ναυτικών τεχνολογικών εφαρμογών, ύψους εκατό (100) ευρώ.
  Στους Αναπληρωτές Διευθυντές ΑΕΝ χορηγούνται μηνιαία έξοδα παράστασης ύψους 150 ευρώ
  Ακόμη η χορήγηση επιδομάτων εορτών, αδείας και γάμου θα μπορούσε να συμβάλλει στην τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

 • 18 Ιουλίου 2023, 16:44 | Giannis Papadopoulos

  Η άνιση μεταχείριση των μελών ΔΕΠ των ΑΣΕΙ δεν δικαιολογείται από κανένα δημοσιονομικό λόγο. Το 2019 η Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου ΕΘνικής Άμυνας συνέταξε εισήγηση προς το Υπουργείο Οικονομικών για το ζήτημα της μισθολογικής εξομοιώσεως και υπολόγισε το δημοσιονομικό κόστος με το ισχύον μισθολόγιο στις 500.000 ευρώ. Είναι σταγόνα μπροστά στα ποσά που προβλέπει το σχέδιο νόμου.
  Το ζήτημα αφορά όχι μόνο την δίκαιη μεταχείριση των μελών ΔΕΠ των ΑΣΕΙ αλλά και το πόσο το κράτος αξιολογεί τελικά τα ίδια τα ΑΣΕΙ. Δεν είναι λοιπόν το ζήτημα τα 50 ευρώ λιγότερο στο επίδομα βιβλιοθήκης. Είναι το εάν το Κράτος θέλει ισότιμα και υψηλού επιπέδου ΑΣΕΙ. Δεν αντιλαμβάνεται κανένας ότι με τις μικρότητες αυτές προς τους καθηγητές τους περνάει η εικόνα στον Εύελπη, στον Ναυτικό Δόκιμο και τον Ίκαρο ότι η Πολιτεία θεωρεί τις Σχολές τους «παρακατιανές»;
  Εκτός βέβαια αν υπάρχει κάτι βαθύτερο: Ας διαβάσει κάποιος το πρόγραμμα του Εθνικού Πατριωτικού Κόμματος ΝΙΚΗ διαβάζει:
  «Οι Σχολές Ευελπίδων, Δοκίμων και Ικάρων να παράγουν Στρατιωτικούς Ηγέτες, όχι ακαδημαϊκούς.Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ από το καταστατικό ιδρύσεώς τους έχουν αποστολή να βγάζουν Στρατιωτικούς Ηγέτες για την Άμυνα της Χώρας,σε αντίθεση με τον περιβόητο Ν. 3187/7-10-2003 «Περί Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών» που δίνει αντιθέτως βάρος στην ακαδημαϊκή αντί της στρατιωτικής εκπαίδευσης, μειώνοντας το αξιόμαχο και την παραγωγή Στρατιωτικών Ηγετών.»
  Μήπως τελικά υπάρχουν κάποιες «υπόγειες διαδρομές» που θέλουν ακριβώς της υποβάθμιση των ΑΣΕΙ;

 • 18 Ιουλίου 2023, 15:25 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΠ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

  O Σύλλογος των μελών ΔΕΠ (ΣΔΕΠ) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων σε συνεργασία με την ΠΟΣΔΕΠ, έχουν θέσει επανειλημμένα, με επαρκή τεκμηρίωση, το αίτημα της μισθολογικής εξομοίωσης των μελών ΔΕΠ των ΑΣΕΙ με αυτά των ΑΕΙ. Ως αποτέλεσμα, τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών έχουν αποδεχθεί την συνταγματικότητα του αιτήματος και έχουν υποσχεθεί την εξομοίωση, καθώς μάλιστα με βάση τις σχετικές οικονομικές μελέτες, που έχουν γίνει, αυτή δεν επιφέρει ουσιαστική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό λόγω του ότι τα μέλη ΔΕΠ των ΑΣΕΙ είναι πολύ λίγα σε αριθμό. Με την ευκαιρία της διαβούλευσης του σχεδίου νόμου που θέτει επί νέας βάσης το μισθολόγιο των ΑΣΕΙ επισημαίνουμε την ανάγκη να αρθεί η άνιση αυτή μεταχείριση εις βάρος των μελών ΔΕΠ των ΑΣΕΙ.

  Συγκεκριμένα:
  1. Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) είναι ισότιμα με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη Εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3187/2003, ΦΕΚ Α΄ 233, όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν.3883/2010, ΦΕΚ Α΄ 167).
  2. Τα μέλη ΔΕΠ των ΑΣΕΙ είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. (Άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3187/2003, ΦΕΚ Α΄ 233).
  3. Τα μέλη ΔΕΠ των ΑΣΕΙ εκλέγονται με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τις ίδιες διαδικασίες και τα ίδια όργανα που ισχύουν για τις εκλογές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ. Αυτό γίνεται με ρητή παραπομπή της νομοθεσίας των ΑΣΕΙ στην εκάστοτε ισχύουσα πανεπιστημιακή νομοθεσία.
  4. Στα ΑΣΕΙ λειτουργούν Π.Μ.Σ. που ιδρύονται είτε αυτοδύναμα από τα ΑΣΕΙ είτε από τα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τα ΑΣΕΙ είτε από τα ΑΣΕΙ σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια. Στα Π.Μ.Σ. των ΑΣΕΙ δύνανται να φοιτούν απόφοιτοι ΑΣΕΙ, καθώς και απόφοιτοι Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής. (Άρθρο 4 του Ν. 3187/2003, ΦΕΚ Α΄233, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3413/2005, ΦΕΚ Α΄ 278 και το άρθρο 88 παρ. 2 και 24 του Ν. 3883/2010, ΦΕΚ Α΄ 167).
  5. Τα ακαδημαϊκό έργο των ΑΣΕΙ αξιολογείται και πιστοποιείται, όπως και για τα ΑΕΙ, παλιότερα από την ΑΔΙΠ και ήδη από την ΕΘΑΕΕ, τόσο ως προς το Πρόγραμμα Σπουδών και τα Π.Μ.Σ., όσο και ως προς το Εσωτερικό Σύστημα Ποιότητας (www.ethaae.gr). Μάλιστα, η εξωτερική αξιολόγηση των ΑΣΕΙ από την ΕΘΑΑΕ κατέληξε στη ρητή προτροπή προς την Πολιτεία να εξομοιώσει το μισθολόγιο των ΔΕΠ των ΑΣΕΙ με αυτό των ΔΕΠ των ΑΕΙ (βλ. τις αναρτημένες σχετικές εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης).
  6. Τα ΑΣΕΙ εκπονούν ήδη ερευνητικό έργο με συμμετοχή σε προγράμματα όπως το Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ, το Horizon, το Kallipos, ή σε δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ.
  7. Τα μέλη ΔΕΠ των ΑΣΕΙ σε διαδικασίες αξιολόγησης και εκλογής μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, συμμετέχουν σε τριμελείς επιτροπές διδακτορικών και ως επιβλέποντες (Ν. 4957/2022).

  Για τους ανωτέρω λόγους, η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει ήδη από το 2019 προτείνει νομοθετική ρύθμιση, για την εξομοίωση του μισθολογίου των μελών ΔΕΠ των ΑΣΕΙ με αυτό των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ υπολογίζοντας και τεκμηριώνοντας το σχετικό κόστος.
  Συνεπώς είναι απολύτως απαραίτητο για λόγους ισότητας και αξιοκρατίας, να επέλθει η εξομοίωση των μισθών και επιδομάτων των μελών ΔΕΠ ΑΣΕΙ με τους αντίστοιχους των μελών ΔΕΠ ΑΕΙ με την μεταφορά των σχετικών ρυθμίσεων για το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ των ΑΣΕΙ από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ (Άρθρα 34 ως 38) στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (Άρθρα 28 ως 32) του σχεδίου νόμου, ως εξής:

  1) Να αναδιατυπωθεί ο τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ ως εξής:
  «ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟYΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 Ν. 4957/2022 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν. 4957/2022 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

  2) Στο Άρθρο 28 Πεδίο Εφαρμογής.
  Να αναδιατυπωθεί η περίπτωση α) ως εξής:
  «α) τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) του ν. 3187/2003 (Α΄ 233).»,

  3) Στο άρθρο 30 Χρόνος και Τρόπος Μισθολογικής Εξέλιξης
  Μα αναδιατυπωθεί η παρ. 4 ως εξής:
  «4. Ειδικώς για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α΄141), καθώς και για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο ….»

  4) Στο άρθρο 31. Βασικός Μισθός.
  Να αναδιατυπωθεί το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως α. της παρ. 2 ως εξής:
  «1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) και των Α.Σ.Ε.Ι. ……….»
  «2. α. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) και των Α.Σ.Ε.Ι. …..»

  5) Στο Άρθρο 32. Επιδόματα.
  – Να αναδιατυπωθεί η περίπτωση α. της παρ. 1 ως εξής:
  «1. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:
  α. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α΄141), συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που προέρχεται από τα πρώην Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) και εντάχθηκε σε προσωποπαγείς θέσεις, και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.):»
  – Να αναδιατυπωθεί η περίπτωση α. της παρ. 2 ως εξής:
  «2 Ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης, οριζόμενο ως εξής:
  α. Μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, της Α.Σ.Κ.Τ. και των Α.Σ.Ε.Ι.:»
  – Να αναδιατυπωθεί το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 ως εξής:
  «4. Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, στους Αντιπρυτάνεις, στους Προέδρους και Αντιπροέδρους Διοικουσών Επιτροπών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στους Κοσμήτορες Σχολών και στους Προέδρους Τμημάτων, και στους Κοσμήτορες και Διευθυντές Τομέων των Α.Σ.Ε.Ι., οριζόμενα ως εξής:»
  – να προστεθούν στην παρ. 4 περιπτώσεις ζ. και η. ως εξής
  «ζ. Κοσμήτορας Α.Σ.Ε.Ι.: διακόσια δέκα (210) ευρώ.
  η. Διευθυντής Τομέα Α.Σ.Ε.Ι.: εκατό σαράντα (140) ευρώ.»

  6) Στο άρθρο 33 Επιμέρους Μισθολογικές Ρυθμίσεις
  Να αναδιατυπωθεί η παρ. 5 ως εξής:
  «5. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 και τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. του Ν. 3187/2003»

  Με απόφαση του ΔΣ
  Νίκος Μπάρδης, Πρόεδρος, Καθηγητής ΣΣΕ
  Δημήτρης Πανομήτρος, Γενικός Γραμματέας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΣΕ

 • 18 Ιουλίου 2023, 11:47 | Ιωάννης Νείλας

  Επακόλουθο του νόμου ν. 3450/2006, είναι ότι αγνοείται εντελώς το μεταπτυχιακό δίπλωμα σε όσους εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις στις ΑΕΝ. Συγκεκριμένα όσοι δεν κατείχαν διδακτορικό δίπλωμα, εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις, χωρίς να ληφθεί υπόψη τυχόν μεταπτυχιακό δίπλωμα (το οποίο εκείνη τη χρονική στιγμή δεν απαιτείτο), με συνέπεια ο μεταπτυχιακός τίτλος να αγνοείται παντελώς μισθολογικά, αλλά και ουσιαστικά. Ελπίζω να διορθωθεί από τη σημερινή κυβέρνηση η συγκεκριμένη αδικία, που αφορά 4 με 5 καθηγητές πανελληνίως, των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

  Ιωάννης Νείλας Επίκουρος καθηγητής σε προσωποπαγή θέση, κάτοχος(συναφούς) μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

 • 18 Ιουλίου 2023, 09:10 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ της 18-7-2023
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ: Επιστροφή της Εισφοράς Αλλήλεγγύης Συνταξίουχων (ΕΑΣ) ,Αναδρομικά για το χρονικό διάστημα 07-2-2017 έως 31-12-2018.
  Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ),Ψηφίστηκε και αρχισε να εφαρμόζεται από 01-08-2010 ,δυνάμει των διατάξεων των Ν 3865/2010 , φεκ 120α ,αρθ 11 και Ν3963/2010 ,φεκ 115α ,αρθ 38,όπως τροπ/καν με Ν3980/2011 ,φεκ 152α ,άρθ 44 παρ 11-13, ν4002/2011 ,φεκ 180α ,άρθ 2παρ 13 ,ν 4024/2011 ,φεκ 226α ,αρθ 2 και 3 ,ν4585/2018 ,φεκ 216α ,αρθ 27.
  Η εν λόγω μείωση της ΕΑΣ ,επιβάλλεται κλιμακωτα ,πο 3%,εως 14%, για ποσά απο 1400,00 ευρω ,ενω σε κάθε κλιμακα το υπολοιπόμενο ποσό δεν πρέπει να υπολλείπεται του κατώτερω ποσού κάθε κλιμακας.
  Μετά από προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο εκδόθηκε αρχικά η υπ’αριθμ 244/2017 Απόφαση (Ολομέλεια) ,οτι η εν λόγω παρακράτηση -μείωση των ανωτέρω νόμων ,είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ,και πρέπει να σταματήσει η παρακράτηση της ,από την ημερομηνία δημοσίευσης της, την 07/02/2017 και μετά και να επιστραφού τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά σε όλους αναδρομικά.
  Εν συνεχεία εκδόθηκαν οι ακόλουθες αποφασεις του Ελεγκτικου Συνεδρίου ,τόσο εν Ολομελεία ,οσο και Τμημάτων αυτού και συγκεκριμμένα οι ακόλουθες αποφασεις του: 32/2018(Ολομ.),1277/2018 (Ολομ.)1388/2018 (Ολομ.),898/2019 (ΙΙΙ τμήμα), 930/2019 (ΙΙ τμήμα),1389/2020 (Ολομ.),137/2019 (Ολομ.),504/2021 (Ολομ.),οι οποίες επιβεβαίωναν και επικυρωναν την αρχική απόφαση περί αντισυνταγματικότητας της εν λόγω περικοπής και επιστροφής αναδρομικά των παρακρατηθέντων σε όλους.
  Εν συνεχεία ακολλούθησε η 1477/2021 Αποφ(Ολομ.) η οποία έκρινεται οτι η παρακράτηση και περικοπή της ΕΑΣ ειναι αντισυνταγματική και επιστροφή της ,ενώ οι αξιωσεις απαιτήσεων και διεκδικήσεων παραγραφεται μετα την παρέλευση της διετίας και ως εκ τούτου η διεκδίκηση αφορά ,μόνο 23/μηνο και για το χρονικό διάστημα 07-02-2017 έως 31-12-2018,σε όλους .
  Επί του ιδίου θέματος με αυτή εκδόθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις του ιδίου δικαστηρίου (Ελεγκτικό Συνέδριο εν Ολομελεία) και συγκεκριμμένα οι: 2020/2020, 1821/2021 ,οι οποίες επιβεβαίωναν και επικυρωναν την 1477/2021 απόφαση περί αντισυνταγματικότητας της εν λόγω περικοπής,και επιστροφής αυτής και με διετή παραγραφή των αξιώσεων αυτής.
  Τέλος εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 1975/2021 αποφ.Ελεγκτικου Συνεδρίου (Ολομ.),η οποία επικύρρωσε όλες τις προαναφερόμμενες αποφασεις του,ότι η παρακράτηση είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ και οι αξιώσεις διεκδίκησης της είναι 23/μήνου και για το χρονικό δάστημα 07-02-2017 έως 31-12-2018 ,ενώ από 01-01-2019 και εντεύθεν η εν λόγω παρακράτηση -περικοπή της ,είναι Συνταγματική και νόμιμα θα ενεργείται η παρακράτηση της….
  Τα ανωτέρω επιβεβαιώθηκαν και με την 1945/2022 απόφαση του Ελ.Συν /Τμ.6ο., για την επιστροφή της ΕΑΣ 23 /μήνου (07-02-2017 έως 31-12-2018).
  Κατόπιν ,όλων των αναφερομένων ανωτέρω λεπτομερώς και αιτιολογημένα ,ΠΑΡΑΚΑΛΩ,οπως στο εν λόγω Σχεδιο Νόμου ,που έχει καταρτισθεί απο το Υπουργείο σας,να συμπεριφθει σχετικό άρθρο ως εξής:

  Προσθήκη ΑΡΘΡΟΥ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΑΣ
  1. Από 01-01-2024 επιστρέφεται σε όλους τους δικαιούχους Συνταξιούχους (Δημοσίου, Στρατιωτικούς,Πυροσβεστες ,Λιμενικούς,Ακτοφυλακής , Δικαστικούς κλπ ) η παρακρατηθείσα Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) ,23/μηνου και για το χρονικό διάστημα 07-02-2017 έως 31-12-2018.
  2. Με κοινη υπουργικη απόφαση των αρμοδίων Υπουργείων Οικονομικών , Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,καθορίζονται οι όροι και οι προυποθεσεις των οφειλομένων ποσών σε τρείς δόσεις (…..)δόσεις.
  3. Τα ανωτέρω ποσα φορολογούνται άπαξ κατά την έκδοση της ΚΥΑ.

  Ο Προτεινων και σχολιαστής
  ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Συνταξιουχος

 • 17 Ιουλίου 2023, 18:26 | Ε.Μπουκουβάλα

  Ο Σύλλογος ΕΕΔΙΠ ΑΣΕΙ συμφωνεί απόλυτα με τις επισημάνσεις και τα αιτήματα που διατυπώνονται στο σχόλιο των Κοσμητόρων των ΑΣΕΙ.
  Πρέπει να σημειωθεί ότι το σχέδιο Νόμου επιφέρει ελάχιστη αύξηση στον βασικό μισθό των μελών ΕΕΔΙΠ που κυμαίνεται από 18 ως 31 ευρώ για όλες τις βαθμίδες και σε όλα τα ΜΚ και αυξάνει περαιτέρω τη μισθολογική υστέρησή τους έναντι των ΕΔΙΠ/ΕΕΠ ΑΕΙ στις αντίστοιχες βαθμίδες. Αυτό απορρέει από το γεγονός του υπολογισμού του βασικού μισθού του μέλους ΕΕΔΙΠ ΑΣΕΙ ως ποσοστό επί του προτεινόμενου βασικού μισθού του Καθηγητή ΑΣΕΙ, (11% μικρότερος του Καθηγητή ΑΕΙ), αντί επί του βασικού μισθού του Καθηγητή ΑΕΙ που ισχύει σήμερα.
  Επιπλέον στις βαθμίδες Α και Β τα ποσοστά υπολογισμού του βασικού μισθού παραμένουν μικρότερα (59% και 57%) έναντι των αντίστοιχων στα ΑΕΙ (62% και 59%), επιφέροντας στον βασικό μισθό την οριακή αύξηση των 20 ευρώ περίπου. Τα ποσοστά των βαθμίδων Γ και Δ δικαίως διορθώνονται στο σχέδιο Νόμου εξισώνοντας τα με τα αντίστοιχα των ΕΔΙΠ/ΕΕΠ ΑΕΙ.
  Τονίζουμε ότι το αίτημα του Συλλόγου μας για εξίσωση των ποσοστών υπολογισμού του βασικού μισθού των βαθμίδων Α και Β των ΕΕΔΙΠ ΑΣΕΙ με αυτά των ΕΔΙΠ/ΕΕΠ ΑΕΙ στις αντίστοιχες βαθμίδες, που περιλαμβάνεται και στο αίτημα των Κοσμητόρων των ΑΣΕΙ, αποκαθιστά μια άνιση μισθολογική μεταχείριση.
  Η πρόεδρος του Συλλόγου ΕΕΔΙΠ ΑΣΕΙ
  Δρ Ε.Μπουκουβάλα

 • 17 Ιουλίου 2023, 12:59 | Στέφανος Ι. Καρναβάς

  Τα απαιτούμενα προσόντα για εκλογή σε θέση Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή γενικών & τεχνικών μαθημάτων στις ΑΕΝ είναι ανάλογα με των ΑΕΙ (πτυχίο, αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος, πρωτότυπες δημοσιεύσεις, ή επιστημονικές μονογραφίες, πολύ καλή γνώση αγγλικών, αυτοδύναμη διδασκαλία, διαμόρφωση ύλης μαθημάτων και 7, 5, 4 αντιστοίχως έτη επαγγελματικής δραστηριότητας,) σύμφωνα με το άρθρο 2 ν.3450/2006 (Α΄64).

  Προτείνω η παράγραφος 3 του άρθρου 37 να αντικατασταθεί ως εξής:
  3α. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Ε.Π. των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄64), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:
  α. Καθηγητής: 90%
  β. Αναπληρωτής Καθηγητής: 85%
  γ. Επίκουρος Καθηγητής:75,55%

 • 17 Ιουλίου 2023, 12:27 | Στέφανος Ι. Καρναβάς

  Παρατηρείται μεγάλη μισθολογική ανισότητα στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΝ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, όπου το ειδικό επίδομα διδασκαλίας & έρευνας ανέρχεται σε
  400 ευρώ (κάτοχοι διδακτορικού) ή
  100 ευρώ (κάτοχοι ενός ή δύο μεταπτυχιακών, δηλαδή προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με παρ. 1 άρθ. 15 ν. 3450/2006, Α΄ 64 και οργανικές).
  Πρόκειται για (δύο μισθολογικές ταχύτητες, ενώ έχουν τις ίδιες υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας, 16 ανά εβδομάδα). Ποια είναι η διαφορά στο ερευνητικό έργο που παράγει ένας επίκουρος καθηγητής σε οργανική θέση από έναν επίκουρο σε προσωποπαγή θέση;
  Τέτοιες εξόφθαλμες μισθολογικές ανισότητες, δεν παρατηρούνται στο δεύτερο επίδομα (βιβλιοθήκης), όπου το εύρος των τιμών για όλους, κυμαίνεται από 150 ευρώ έως 100 ευρώ και όχι από 500 έως 100 ευρώ.
  Δεδομένου ότι πρόκειται συνολικά μόνο για επτά άτομα πανελλαδικά, άρα η δαπάνη που προκαλείται είναι ελάχιστη, προτείνω το παρακάτω:

  «Πέρα από τον βασικό μισθό του άρθρου 37 στα Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄64), χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
  1. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:
  α. Καθηγητής: πεντακόσια (500) ευρώ.
  β. Αναπληρωτής Καθηγητής: τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
  γ. Επίκουρος Καθηγητής: τετρακόσια (400) ευρώ.
  …»

 • 17 Ιουλίου 2023, 00:27 | Στέφανος Καρναβάς

  Από ιδρύσεως του οι ΑΕΝ (ν. 2638/1998) προβλέπεται να κάνουν έρευνα.

  Σύμφωνα με το άρθρο 10 ν.3450/2006 (Α΄ 64):
  1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του υπό στοιχείο Γ΄ του άρθρου 15 του ν. 2638/1998 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
  «1. Τα μέλη Ε.Π. των βαθμίδων καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και επίκουρου καθηγητή των Α.Ε.Ν. παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο.
  β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:
  – Έρευνα.
  – Καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών και μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης.
  – Συγγραφή εκπαιδευτικών βοηθημάτων.
  – Συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια.

  Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 ν.3450/2006 (Α΄ 64):
  1. Η παράγραφος του άρθρου 2 του ν. 2638/1998 αριθμείται ως παράγραφος 1 και στο τέλος αυτής προστίθεται περίπτωση ζ’ ως ακολούθως:
  «ζ) Τη σύμπραξη από κοινού με τα Πανεπιστήμια, για τη διοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και τη διεξαγωγή έρευνας σε τομείς ενδιαφέροντος της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.».

 • Συμφωνώ απόλυτα με τις επισημάνσεις και τις προτάσεις των Κοσμητόρων των ΑΣΕΙ.
  Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Ε. Λιόλιος (www.Liolios.info)
  Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής & Στρατιωτικών Επιστημών (ΣΣΕ)
  Αν.Κοσμήτορας & Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών (ΣΣΕ)
  Διευθυντής τομέα Φυσικών Επιστημών & Εφαρμογών (ΣΣΕ)
  της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ)

 • 14 Ιουλίου 2023, 13:43 | Μαριάνθη Πατρώνα

  Προς χάριν ισονομίας, θα πρέπει να αποκατασταθεί η μακροχρόνια αδικία εις βάρος των μελών ΔΕΠ των ΑΣΕΙ με τη μισθολογική εξίσωση τους με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, εφόσον κατέχουν όμοια προσόντα και παρέχουν όμοιο διδακτικό, ερευνητικό, και διοικητικό έργο – σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Για την εξομοίωση των μισθών και επιδομάτων των μελών ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ ΑΣΕΙ με τα αντιστοίχα των ΑΕΙ απαιτείται η μεταφορά των ΑΣΕΙ από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (Άρθρα 34 ως 38) στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Άρθρα 28 ως 32) του σχεδίου Νόμου. Αναμένουμε από την Πολιτεία την άμεση αποκατάσταση της άνισης μισθολογικής μεταχείρισης των μελών ΔΕΠ των ΑΣΕΙ.

 • 14 Ιουλίου 2023, 10:03 | Νίκος Μελανιίτης

  Επειδή

  1. Τα ΑΣΕΙ κατά Νόμο «είναι ισότιμα με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά. (ν.3187)»

  2. Τα ΑΣΕΙ είναι και κατ’ ουσία ισότιμα με τα ΑΕΙ, καθώς το ακαδημαϊκό έργο τους ήδη αξιολογείται και πιστοποιείται από την ΕΘΑΑΕ, όπως και τα ΑΕΙ, τόσο ως προς το Πρόγραμμα Σπουδών όσο και ως προς το Εσωτερικό Σύστημα Ποιότητας (www.ethaae.gr)

  3. Τα ΑΣΕΙ παρέχουν ήδη Μεταπτυχιακά προγράμματα προς αξιωματικούς και πολίτες, είτε αυτόνομα είτε σε σύμπραξη με άλλα πανεπιστημιακά Ιδρύματα επί ίσοις όροις (Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πειραιά και προσεχώς με το Πανεπιστήμιο Πατρών)

  4. Τα ΑΣΕΙ εκπονούν ήδη ερευνητικό έργο με συμμετοχή σε προγράμματα όπως Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ, ΕΛΙΔΕΚ, Horizon

  5. Τα μέλη ΔΕΠ των ΑΣΕΙ ήδη συμμετέχουν σε τριμελείς επιτροπές διδακτορικών και ως επιβλέποντες (ν.4957)

  6. Τα μέλη ΔΕΠ εκλέγονται με τις πανεπιστημιακές διαδικασίες δια νόμου εδώ και 20 χρόνια με τις ίδιες προϋποθέσεις και κριτήρια

  7. Η εξωτερική αξιολόγηση των ΑΣΕΙ από την ΕΘΑΑΕ κατέληξε με τη ρητή προτροπή προς την Πολιτεία να εξομοιώσει το μισθολόγιο των ΔΕΠ ΑΣΕΙ με αυτό των ΔΕΠ ΑΕΙ (βλ. αναρτημένες εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης)

  8. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΓΔΟΣΥ) έχει ήδη από το 2019 προτείνει νομοθετική ρύθμιση, με τεκμηρίωση κόστους, την εξομοίωση του μισθολογίου των ΔΕΠ ΑΣΕΙ με αυτό των ΔΕΠ ΑΕΙ. (σ.σ. Η θέση αυτή δεν βασίζεται σε εξαναγκασμό από το Σύνταγμα αλλά στην αποτίμηση του παρεχόμενου έργου από την ίδια την πολιτεία)

  Για τους ανωτέρω λόγους,

  αιτούμεθα την εξομοίωση των μισθών και επιδομάτων των μελών ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ ΑΣΕΙ με τα αντιστοίχα των ΑΕΙ με την μεταφορά των ΑΣΕΙ από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (Άρθρα 34 ως 38) στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Άρθρα 28 ως 32) του σχεδίου Νόμου, ως εξής:

  ΑΡΘΡΟ 28, Πεδίο Εφαρμογής. Στο παρόν κεφάλαιο υπάγονται. Προστίθεται το εδάφιο: «δ) τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και τα μέλη Ειδικού Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι., του ν. 3187/2003»

  ΑΡΘΡΟ 30. Η παράγραφος 4 διαμορφώνεται ως εξής: «Ειδικώς για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α΄141), καθώς και για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και τα μέλη Ειδικού Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι. του ν. 3187/2003, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο ….»
  Αυτούσια η αναφορά για την αναγνώριση προϋπηρεσίας για τα μέλη ΔΕΠ / ΕΕΔΙΠ ΑΣΕΙ υφίσταται στο Άρθρο 36.

  ΑΡΘΡΟ 31. Βασικός Μισθός. «Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) και των Α.Σ.Ε.Ι.» Ομοίως και για τις λοιπές βαθμίδες και κατηγορίες προσωπικού ΕΕΔΙΠ.

  ΑΡΘΡΟ 32. Επιδόματα. Στην πα. 1.α και 2.α προστίθεται το «καθώς και τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.)». Στην παρ. 1.β και 2.β προστίθεται το «καθώς και τα μέλη Ειδικού Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι.».

  Ο υπογράφων εκ μέρους των

  Γιώργος Καϊμακάμης, Καθηγητής ΣΣΕ (και Κοσμήτορας ΣΣΕ)
  Νίκος Μελανίτης, Καθηγητής ΣΝΔ (και Κοσμήτορας ΣΝΔ)
  Ρούσσος Παπαγιαννάκης, Καθηγητής ΣΙ (και Κοσμήτορας ΣΙ)

 • 12 Ιουλίου 2023, 16:35 | Δίκαιος

  Σε συνέχεια του παραπάνω σχόλιο ένα ακόμα επιχείρημα για το γεγονός ότι πρέπει οι αποδοχές των μελών ΔΕΠ των ΑΣΕΙ να εξομοιωθούν με αυτές των ΑΕΙ και όχι να είναι ΙΔΙΕΣ με τις εκκλησιαστικές ακαδημίες και τις ακαδημίες του εμπορικού Ναυτικού είναι ότι πρόκειται για ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ όπως ακριβώς και στα πανεπιστήμια και τα υπόλοιπα ΑΕΙ. Κάνουν δηλαδή ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ!!! Το προσωπικό των εκκλησιαστικών ακαδημιών είναι ΜΟΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΕΝ κάνει έρευνα, άρα ενα σημαντικό μέρος της δουλειάς ενός μέλους ΔΕΠ δεν διεξάγεται από αυτά και το προσωπικό των ακαδημιών του εμπορικού ναυτικού ονομάζεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΚΑΜΙΑ σχέση με Έρευνα λοιπόν. Ως εκ τούτου θα ΠΡΕΠΕΙ το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ των ΑΣΕΙ να ΕΞΟΜΟΙΩΘΕΙ με αυτό των ΑΕΙ αλλιώς εγείρονται ζητήματα άνισης μεταχείρισης και αντισυνταγματικότητας!!!

 • 12 Ιουλίου 2023, 15:18 | Δίκαιος

  Ξαναδείτε παρακαλώ το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ των ΑΣΕΙ. Οι Σχολές αυτές έχουν εξομοιώσει τα πτυχία τους με αυτά των Πανεπιστημίων απο το 2003 (ν.3187/2003), το ίδιο έχουν κάνει και με τις εκλογές των μελών ΔΕΠ που ακολουθούν τη διαδικασία των Πανεπιστημίων. Επίσης τα ΑΣΕΙ αξιολογούνται και πιστοποιούνται τα προγράμματα σπουδών τους απο την ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης), όπως και τα Πανεπιστήμια!!!. Απονέμουν Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης, μερικά απο αυτά σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια ή και αυτόνομα. Καθίσταται λοιπόν ΑΠΟΛΥΤΩΣ σαφές οτι το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ των ΑΣΕΙ θα έπρεπε να είναι ταυτόσημο με αυτό των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων. Είναι κρίμα να εξομοιώνονται τα μέλη ΔΕΠ των ΑΣΕΙ με τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού που ο ρόλος και το πρόγραμμα σπουδών τους είναι εντελώς διαφορετικά. Τα ΑΣΕΙ είναι ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ οχι ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ. Ακόμα και ο τίτλος τους είναι σχεδόν ταυτόσημος με τα υπόλοιπα ΑΕΙ – Πανεπιστήμια, υπάρχει μόνο ο επιθετικός προσδιορισμός Στρατιωτικά, όπως διαφοροποιούνται τα Πολυτεχνεία πχ.
  Είναι προφανές λοιπόν οτι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη εξομοίωση των μισθών των μελών ΔΕΠ ΑΣΕΙ – ΑΕΙ καθώς και του λοιπού προσωπικού που εργάζεται σε αυτά.

 • 11 Ιουλίου 2023, 20:48 | Vasiliy

  Ok well done