ΜΕΡΟΣ Α΄ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – Άρθρο 1 – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η συστηματική ρύθμιση συνταξιοδοτικών και μισθολογικών θεμάτων, καθώς και η θέσπιση σειράς μέτρων για την τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:19 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ

  O κύβος ερρίφθη.
  Οι έμμισθοι δικηγόροι μίλησαν και κανείς δεν μπορεί να τους αγνοήσει.
  Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
  Πρόεδρος ΕΕΔ Αντιπρόεδρος ΔΣΑ

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:45 | Π.Ο.Α.Ε.Φ. – Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών προερχομένων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας

  Δημόσια διαβούλευση – Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας»- Παρατηρήσεις Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών προερχομένων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Ο.Α.Ε.Φ.) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών προερχομένων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Ο.Α.Ε.Φ.), οφείλει να τονίσει ότι, αν και η κυβέρνηση με το εν λόγω σχέδιο νόμου έρχεται να υλοποιήσει άμεσα τις εξαγγελίες της για ‘’αναμόρφωση’’ του ειδικού μισθολογίου των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, το όλο εγχείρημα είναι κατώτερο των αναμενομένων.
  Παρά το γεγονός ότι προσαυξάνει βασικούς μισθούς και επιδόματα, καθώς και την οικογενειακή παροχή, βαδίζει στην πεπατημένη του μνημονικού μισθολογίου του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ικανοποιεί τους ενστόλους, που διατηρεί την προσωπική διαφορά σε μεγάλο αριθμό στελεχών, που επιφέρει σοβαρές συνέπειες στις αποδοχές και στις συντάξεις τους.
  Πέραν αυτών, δεν ικανοποιεί τις ανάγκες και απαιτήσεις πολυπληθέστατης κατηγορίας εργαζομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικών προερχομένων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών, από τη διατήρηση της μισθολογικής κατηγορίας Γ΄ και Δ΄, η κατάργηση των οποίων και η ενσωμάτωση όλου του προσωπικού στην κατηγορία Β΄, ήταν, είναι και παραμένει βασική απαίτηση και διεκδίκησή μας.
  Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για νέο μισθολόγιο. Σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των ενστόλων. Σε καμία περίπτωση δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε.. Συνεχίζει να αδικεί κατάφωρα τους ενστόλους.
  Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τη βασική μισθολογική διεκδίκησή μας.
  Ένα πραγματικά νέο μισθολόγιο που να ικανοποιεί. Την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα που αρμόζουν και με βάση τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., σε κάθε δε περίπτωση την κατάργηση της άνισης και άδικης μισθολογικής κατηγοριοποίησης και κατάτμησης του προσωπικού σε πληβείους και πατρικίους.

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:17 | Μηνδρινός Κωνσταντίνος

  Κ. Υπουργέ,
  Ξεκινώντας από τα πιο πρόσφατη αναμόρφωση – χορήγηση του ΝΕΟΥ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ και το αναίτιο κόψιμο σε τεχνικές ειδικότητές των Νοσοκομείων, τις αδικίες για πάρα πολλές ειδικότητες που δεν προστέθηκαν στους δικαιούχους, σε άλλες ειδικότητες που δεν είδαν καμία αύξησή του, έρχεται το ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ.
  Στην ουσία καθιερώνει μετά από πολλά χρόνια παγώματος των Μισθών, το ΝΕΟ ΜΙΣΟλόγιο!! Αφού λείπει ο μισός μισθός.
  Στα Νοσοκομεία είδαμε πετσόκομμα και περικοπές στους μισθούς, αφαίρεση Δώρων Χριστουγέννων Πάσχα και επιδόματος Αδείας, Αφαίρεση ενός μισθολογικού κλιμακίου της διετίας 2016-2017, Αφαίρεση του Νοσοκομειακού Επιδόματος και τροφής, Αφαίρεση στο Κίνητρο απόδοσης που ήταν για όλους τους υγειονομικούς χωρίς διακρίσεις και χωρίς διαχωρισμούς!!
  Σαν να μην έφταναν αυτά μας επιβάλατε και την εισφορά Αλληλεγγύης 2%.
  Με το Νέο Νόμο προτείνεται οριζόντια αύξηση 70€ μικτά, καθαρά περίπου 45€!! Δηλαδή επιστροφή του μισθολογικού κλιμακίου της διετίας 2016-2017 χωρίς αναδρομική ισχύς. Επιπλέον διαχωρίζεται τους εργαζόμενους σε “υπεύθυνους” εργαζόμενους με bonus και επιδόματα ευθύνης και σε μη υπεύθυνους εργαζόμενους. Τέλος για το επίδομα των παιδιών το οποίο το χαρακτηρίζεται ως επανακαθορισμό της οικογενειακής παροχής θα πρέπει να σταματάει η χορήγηση του μόνο όταν το παιδί δημιουργήσει την δική του οικογένεια, και να εξακολουθεί να δίνεται το μισό επίδομα (για πάντα για όλες τις γυναίκες μέχρι να συνταξιοδοτηθούν).
  Να γίνει πρόβλεψη για αποζημίωση των εργαζομένων που συμμετέχουν σε επιτροπές προμηθειών των Νοσοκομείων και επιβαρύνονται με έξοδα λογιστή για την δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ – πόθεν).
  Όλες οι αυξήσεις να χορηγηθούν άμεσα, με την ψήφιση του Νόμου.

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ

  Η μοναδική κατηγορία λειτουργών του δημοσίου τομέα χωρίς μισθολογική εξέλιξη είναι οι έμμισθοι δικηγόροι, που είναι καθηλωμένοι στο 15ο Μ.Κ. Απαιτείται η αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης των εμμίσθων δικηγόρων του εν λόγω τομέα σε σχέση με όλους τους δημόσιους λειτουργούς