Άρθρο 5 – Συντάξιμος μισθός στρατιωτικών – Προσθήκη άρθρου 34Α στο π.δ. 169/2007

Στο π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) προστίθεται άρθρο 34Α ως εξής:
«Άρθρο 34Α
Συντάξιμος μισθός στρατιωτικών που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016
1. Για τους στρατιωτικούς που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), ως μισθός με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη, λαμβάνεται ποσοστό του μηνιαίου μισθού ενέργειας, που ορίζεται κάθε φορά από τις διατάξεις που ισχύουν και που ανήκει στον βαθμό που έφερε και με τον οποίο εμισθοδοτείτο ο στρατιωτικός κατά την έξοδό του από την υπηρεσία.
2. Για την εφαρμογή της παρ. 1 ως μισθός νοούνται ο βασικός μισθός ενεργείας του βαθμού με τον οποίο εμισθοδοτείτο κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας της παρ. Β του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), καθώς και το επίδομα θέσης ευθύνης της παρ. Γ του ιδίου άρθρου, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις.».

 • 18 Ιουλίου 2023, 00:59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΣ

  Κε Υπουργέ καλησπέρα. Καλή επιτυχία στα καθήκοντα σας την δεύτερη θητεία σας. Σαν Αξκός προελεύσεως ΕΜΘ (εθελοντών μακράς θητείας) σας αναφέρω ότι είστε, ο μοναδικός που μπορείτε να κατανοήσετε και να διορθώσετε, την άδικη μεταχείρηση του θεσμού μας.
  Πρόσφατα η κυβέρνηση και ο Κος Πρωθυπουργός μας τίμησε, με την απονομή επιπλέον ενός (1) αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) βαθμού Υπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ!!!! Όμως αυτό συνέβη ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ. Είναι Ελληνική προτοτυπία να φέρεις τον βαθμό του Ανθλγού η Υπλγού και ταυτόχρονα να βλέπεις στο φύλλο μισθοδοσίας Κλιμάκιο Γ (3,2,1) ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ!!!!!! Δηλαδή δημιουργήθηκε μια νέα κατηγορία κατωτέρων Αξκών που πληρώνονται ως Ανθυπασπιστές.
  Επειδή η πολιτική σας πορεία, σας χαρακτηρίζει, δίκαιο και ικανό πολιτικό θα σας ζητούσα, ως Αξκός των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έφεδρο Αξκό Πεζικού που έχετε υπηρετήσει, να μην επιτρέψετε αυτή την μεταχείρηση στους Αξκούς σας.

  Είστε ο Προΐστάμενος μας, η Πολιτική μας Ηγεσία.

  Η τιμή που αναγνωρίστηκε στο θεσμό των εθελοντών μακράς θητείας (επί των ημερών σας) να ολοκληρωθεί με την τοποθετησή μας στην αντίστοιχη κατηγορία μισθολογίου Αξκών (Β κλιμάκιο).
  Με την εμπειρία, κατά την σταδιοδρομία σας στις κυβερνητικές θέσεις, σας παρακαλούμε αν κρίνετε το δίκαιο του αίτηματος μας να μας αποκαταστήσετε.
  Κατά την διαβούλευση του νομοσχεδίου εμφανίστηκαν δημοσιεύματα κατά τα οποία μάλιστα θα υποστούμε ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕ ΜΑΣ!!!!!
  Συγκεκριμμένα ενώ καταβάλλετε προσπάθεια, για την ενίσχυση των μισθών μας, σύμφωνα με τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις, ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Γ1 (ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΟΧΙ ΑΞΚΩΝ) ΤΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΕΜΘ ΜΕ 35-36 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΩΝ 2145€ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 2079€.
  Το ποσό που πρόσφατα τον Μάρτιο του 2023 νομοθετήθηκε και είχε αναδρομική ισχύ από 1-1-2022.
  Μάλιστα για την καλύτερη ανταμοιβή μας με 39+ έτη θα αυξηθεί ο μισθός μας κατά 2179€, ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4)€.
  Κε Υπουργέ δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο με ζήτημα μας. Η δημόσια διαβούλευση των νομοσχεδίων, μας δίνει την δυνατότητα να ακούσετε την φωνή μας και τα αιτήματά μας.
  Σε εσάς απομένει να μας δικαιώσετε και να μας αποκαταστήσετε.

  Μετά τιμής Αξκός (ΕΜΘ) Ανθσγός της ΠΑ με τριανταένα (31) μάχιμα χρόνια.

  Σας ευχαριστούμε.

 • 17 Ιουλίου 2023, 15:10 | Τζαβέλλας Κωνσταντίνος

  Θα μπορούσαν οι προτάσεις μας να ενταχθούν ως τροποποίηση
  1. Επανασύνδεση Συντάξεων Στρατιωτικών με Αποδοχές εν Ενεργεία
  Τα στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α. να εξαιρεθούν από τον ΕΦΚΑ (άρθρο 4 παρ.3 Ν.4387/2016) και να επανέλθουν στο προηγούμενο συνταξιοδοτικό καθεστώς, ώστε οι συντάξεις των σε εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 2192 έως 2196/2014 και 1125 έως 1128/2016 αποφάσεων του ΣτΕ καθώς και της υπ’ αριθμ. 1477/2021 απόφαση του Ε.Σ. να επανέλθουν στα επίπεδα του Ιουλίου 2012.
  2. Επαναφορά των Συντάξιμων Αποδοχών των Συνταξιούχων Στρατιωτικών
  Επαναφορά των συντάξιμων αποδοχών των στρατιωτικών συνταξιούχων στα επίπεδα του Ιουλίου 2012 που όριζαν οι υπ’ αριθμ. 2192/2014 και 1128/2016 αποφάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των στρατιωτικών με τους υπόλοιπους συνταξιούχους καθώς σε καμία άλλη κατηγορία συνταξιούχων δεν μειώθηκαν οι συντάξιμες αποδοχές από τις οποίες βάσει των ποσοστών αναπλήρωσης ενός έκαστου υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.
  Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι το Δεκέμβριο του 2018 η Πολιτική Ηγεσία υλοποίησε εν μέρει τις ανωτέρω αποφάσεις και επέστρεψε εφ’ άπαξ ποσό σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς να επανέλθουν στο 100% οι συντάξιμες αποδοχές τους στα επίπεδα του Ιουλίου 2012, όπως ορίζουν οι ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ και χωρίς να προβούν στην έκδοση καινούργιας συνταξιοδοτικής πράξης όπως το 2014 που είχαν αποκατασταθεί οι συντάξιμες αποδοχές τους μόνο στο 50%.
  3. Αύξηση του Ποσοστού Αναπλήρωσης για όσους έχουν από 40,01 – 45,00 έτη Ασφάλισης
  Το ποσοστό αναπλήρωσης του Πίνακα 2 και της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν.4670/20 να προσαυξηθεί κατά 1,50% που ειδικά αναφέρεται σε όσους έχουν έτη ασφάλισης από 40,01 – 45,00, προκειμένου το ποσοστό αναπλήρωσης να επανέλθει στο ποσοστό 2% όπως ίσχυε μέχρι 30/09/2019. Βάσει του Ν.4387/2016 για εξάλειψη των αδικιών για αυτούς που παρέμειναν εν ενεργεία πέραν της 35ετίας ή είχαν λίγα πτητικά εξάμηνα ή 18μηνα και τιμωρούνται.
  Το ΣτΕ έχει αποφανθεί ότι το ποσοστό αναπλήρωσης στα 40 συντάξιμα έτη πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% των συντάξιμων αποδοχών και όχι πάνω από τα 40 έτη το ποσοστό αναπλήρωσης να μειωθεί.
  4. Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων
  Επειδή τα μέλη μας που συμπληρώνουν 35 έτη και μερικούς μήνες, πραγματικής ενεργούς υπηρεσίας εντάχθηκαν κατά το άρθρο 126 του Ν.4472/2017 στο Β2 (προ-τελευταίο κλιμάκιο), σε αντίθεση σε όσους συμπλήρωσαν 36 έτη πραγματικής ενεργούς υπηρεσίας εντάχθηκαν στο Β1 (τελευταίο κλιμάκιο).
  Κατόπιν του ανωτέρω, να ενταχθούν στο Β1 τα στελέχη που συμπληρώνουν πραγματική ενεργώ υπηρεσία 35 ετών και άνω.
  Ο Πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΑΑΑ

 • 17 Ιουλίου 2023, 14:09 | Τζαβέλλας Κωνσταντίνος

  Θα μπορούσαν οι προτάσεις μας να ενταχθούν ως τροποποίηση:
  1. Επανασύνδεση Συντάξεων Στρατιωτικών με Αποδοχές εν Ενεργεία
  Τα στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α. να εξαιρεθούν από τον ΕΦΚΑ (άρθρο 4 παρ.3 Ν.4387/2016) και να επανέλθουν στο προηγούμενο συνταξιοδοτικό καθεστώς, ώστε οι συντάξεις των σε εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 2192 έως 2196/2014 και 1125 έως 1128/2016 αποφάσεων του ΣτΕ καθώς και της υπ’ αριθμ. 1477/2021 απόφαση του Ε.Σ. να επανέλθουν στα επίπεδα του Ιουλίου 2012.
  2. Επαναφορά των Συντάξιμων Αποδοχών των Συνταξιούχων Στρατιωτικών
  Επαναφορά των συντάξιμων αποδοχών των στρατιωτικών συνταξιούχων στα επίπεδα του Ιουλίου 2012 που όριζαν οι υπ’ αριθμ. 2192/2014 και 1128/2016 αποφάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των στρατιωτικών με τους υπόλοιπους συνταξιούχους καθώς σε καμία άλλη κατηγορία συνταξιούχων δεν μειώθηκαν οι συντάξιμες αποδοχές από τις οποίες βάσει των ποσοστών αναπλήρωσης ενός έκαστου υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.
  Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι το Δεκέμβριο του 2018 η Πολιτική Ηγεσία υλοποίησε εν μέρει τις ανωτέρω αποφάσεις και επέστρεψε εφ’ άπαξ ποσό σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς να επανέλθουν στο 100% οι συντάξιμες αποδοχές τους στα επίπεδα του Ιουλίου 2012, όπως ορίζουν οι ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ και χωρίς να προβούν στην έκδοση καινούργιας συνταξιοδοτικής πράξης όπως το 2014 που είχαν αποκατασταθεί οι συντάξιμες αποδοχές τους μόνο στο 50%.
  3. Αύξηση του Ποσοστού Αναπλήρωσης για όσους έχουν από 40,01 – 45,00 έτη Ασφάλισης
  Το ποσοστό αναπλήρωσης του Πίνακα 2 και της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν.4670/20 να προσαυξηθεί κατά 1,50% που ειδικά αναφέρεται σε όσους έχουν έτη ασφάλισης από 40,01 – 45,00, προκειμένου το ποσοστό αναπλήρωσης να επανέλθει στο ποσοστό 2% όπως ίσχυε μέχρι 30/09/2019. Βάσει του Ν.4387/2016 για εξάλειψη των αδικιών για αυτούς που παρέμειναν εν ενεργεία πέραν της 35ετίας ή είχαν λίγα πτητικά εξάμηνα ή 18μηνα και τιμωρούνται.
  Το ΣτΕ έχει αποφανθεί ότι το ποσοστό αναπλήρωσης στα 40 συντάξιμα έτη πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% των συντάξιμων αποδοχών και όχι πάνω από τα 40 έτη το ποσοστό αναπλήρωσης να μειωθεί.
  4. Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων
  Επειδή τα μέλη μας που συμπληρώνουν 35 έτη και μερικούς μήνες, πραγματικής ενεργούς υπηρεσίας εντάχθηκαν κατά το άρθρο 126 του Ν.4472/2017 στο Β2 (προ-τελευταίο κλιμάκιο), σε αντίθεση σε όσους συμπλήρωσαν 36 έτη πραγματικής ενεργούς υπηρεσίας εντάχθηκαν στο Β1 (τελευταίο κλιμάκιο).
  Κατόπιν του ανωτέρω, να ενταχθούν στο Β1 τα στελέχη που συμπληρώνουν πραγματική ενεργώ υπηρεσία 35 ετών και άνω.

 • 17 Ιουλίου 2023, 00:02 | Γεώργιος Νικολάου

  Για την αποφυγή παρερμηνειών και στα πλαίσια τήρησης της βασικής αρχής της ισονομίας προτείνεται η παράγραφος 4 να συμπληρωθεί ως εξής: «4. Τα άρθρα 3 έως 17 και το παρόν εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις αυτών και έχουν εξέλθει της υπηρεσίας, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει. Για τον κανονισμό του συντάξιμου μισθού όσων από αυτούς υπολογίζεται με το άρθρο 34Α του ΠΔ 169/2007 και συνταξιοδοτήθηκαν πριν την 1/1/2017 νοείται ο ίδιος μισθός και επιδόματα του άρθρου αυτού, του αντίστοιχου στρατιωτικού με τις ίδιες προϋποθέσεις, που συνταξιοδοτείται μετά την ημερομηνία αυτή.

 • 16 Ιουλίου 2023, 22:50 | Γεώργιος Νικολάου

  Με σκοπό την τήρηση της βασικής Αρχής του Συντάγματος και των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων του ανθρώπου, αυτή της Ισονομίας: προτείνεται να προστεθεί παράγραφος 3 όπου να προβλέπει ότι τυχόν αυξήσεις των μισθών και επιδομάτων που συνιστούν στον παραπάνω προσδιορισμό του «συντάξιμου μισθού» επιδρούν αυτόματα στις υπάρχουσες αντίστοιχες συντάξεις οι οποίες αυξάνονται ανάλογα.

 • 16 Ιουλίου 2023, 15:17 | Άγγελος

  Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου αλλά και του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) στην περίπτωση των μονίμων Αξιωματικών των Ε.Δ. προέλευσης ΕΜΘ, καθίσταται προβληματική, όσο δεν εντάσσονται οι εν λόγω Αξιωματικοί στη Β’ κατηγορία του ειδικού μισθολογίου Ε.Δ. και Σ.Α. ή όσο δεν αναπροσαρμόζεται η Γ’ κατηγορία του ανωτέρω μισθολογίου στην οποία έχει η πολιτεία κατατάξει τους προαναφερθέντες Αξιωματικούς, (μοναδική πρωτοτυπία σε σύγκριση με όλους τους άλλους Αξιωματικούς ανεξαρτήτου προέλευσης) και δεν προβλέπεται η ύπαρξη των βαθμών Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων, όπως προβλέπεται από την βαθμολογική τους εξέλιξη. Δώστε επιτέλους μια λύση σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα και σταματήστε να αδιαφορείτε για την αγωνία δεκάδων χιλιάδων μονίμων στελεχών και των οικογενειών τους.

 • 15 Ιουλίου 2023, 22:48 | ΝΙΚΗ ΛΑΟΥ

  Θα πρέπει να ενταχθούν στην Β΄μισθολογική κατηγορία οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Επίσης στην Γ΄κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές.
  Οι ΕΜΘ με πτυχίο ΑΕ πρέπει να συμπεριληφθουν στο υπόψιν νομοσχέδιο με ανάλογη μισθολογική αύξηση που ισχύει και στο υπόλοιπο δημόσιο δηλ. Κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ, & ΔΕ δηλ. η μετάβαση στη Α κατηγορία που αφορά τους ΠΕ.

 • 15 Ιουλίου 2023, 17:37 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.

  Από 01/01/2017 μέχρι και σήμερα ισχύει ότι το πτητικό επίδομα των ιπταμένων της Πολεμικής Αεροπορίας προσμετράται στο σύνολο των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών πράγμα που βοηθά στην αύξηση του ποσού της σύνταξης των στελεχών μεταγενέστερα με την συμπλήρωση των απαραίτητων ετών συνταξιοδότησης. Με τη προσθήκη του σχετικού άρθρου που βρίσκεται προς διαβούλευση φαίνεται πως παύει το πτητικό επίδομα να συγκαταλέγεται στο μισθό, πράγμα που θα επιφέρει μείωση συντάξεων μεσοσταθμικά της τάξεως των 600 ευρώ και πάνω. Οπότε προκύπτει το ερώτημα για ποιο λόγο να υποστούμε και άλλες μειώσεις στις συντάξεις αφού έχουν ήδη γίνει οι αντίστοιχες κρατήσεις από το 2017 και αν όντως εφαρμοστεί αυτό το άρθρο οι κρατήσεις θα προσμετρηθούν για την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών ή θα δοθούν πίσω στα στελέχη στο ποσοστό που τους αντιστοιχεί; Φαίνεται από τη μία, μια προσπάθεια να αυξηθούν οι μισθοί παρόλο που σε καμιά περίπτωση η αύξηση αυτή δεν μπορεί να εξισορροπήσει τον πληθωρισμό του 2022 και από την άλλη πλευρά μια προσπάθεια να μειωθούν οι συντάξεις! Παρακαλώ πολύ αν σας διέφυγε της προσοχής σας, να δώσετε βάση στο εν λόγω πρόβλημα που θα προκύψει γιατί θα αποτελέσει μια παράφορη αδικία που υπήρχε πάντα και έπαψε μόλις το 2017! Σας ευχαριστώ!

 • 14 Ιουλίου 2023, 23:28 | Σταμάτης

  Το άρθρο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

 • 13 Ιουλίου 2023, 21:59 | Βασίλης Λ.

  Κύριε υπουργέ στην Παρ. 2 προσθέστε οπωσδήποτε στον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού τα επιδόματα επικινδυνότητας των ιπτάμενων και των αλεξιπτωτιστών στον υπολογισμό της σύνταξης. Παρακρατούνται ήδη από το 2017 στα επιδόματα αυτά 20% υπέρ ΕΦΚΑ και συνυπολογίζονται στον συντάξιμο μισθό για τον υπολογισμό της σύνταξης. Έτσι όπως το αναγράφετε θα υπάρξει μείωση 700€ στον μέσο ιπτάμενο. Είμαι σίγουρος πως έχει διαφύγει το συγκεκριμένο ζήτημα και δεν έγινε εκουσίως!

 • 12 Ιουλίου 2023, 06:14 | Μόνιμος

  Κύριε υπουργέ, δείτε λίγο και το θέμα με τους στρατιωτικούς που επιμελούνται τέκνο/σύζυγο ΑΜΕΑ. Σε όλο το δημόσιο ισχύει ευεργετική διάταξη που με 25 χρόνια υπηρεσίας και 50 χρονών, έχουν δικαίωμα σύνταξης. Αυτή η ευεργετική διάταξη δεν έχει ισχύ στα σώματα ασφαλείας, καθώς δεν υπάρχουν όρια ηλικίας.
  Οι υπηρετούντες στα ΣΑ δεν πρέπει να είναι δικαιούχοι της άνω διάταξης?
  Η αρχή της ισότητας αυτό λέει.
  Σας ευχαριστώ πολύ.

 • 11 Ιουλίου 2023, 20:12 | Basiliy

  Ok well done