Άρθρο 23 Κριτήρια και αποτελέσματα Αξιολόγησης Εξεταστών

1. Για την αξιολόγηση των εξεταστών, που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 20, καθορίζονται κριτήρια και κατηγοριοποιούνται, αντιστοίχως, τα σφάλματα που διαπιστώνονται κατά τη διαδικασία των εξετάσεων.

2. Τα σφάλματα κατατάσσονται ανάλογα με τον βαθμό σοβαρότητάς τους σε σοβαρά και απλά.

3. Η σοβαρότητα ενός σφάλματος καθορίζεται με βάση τα κριτήρια, μεταξύ άλλων, της επιρροής ή της αλλοίωσης του αποτελέσματος της εξέτασης του υποψήφιου οδηγού ή οδηγού, της δημιουργίας εμποδίων με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης υποψήφιων οδηγών ή οδηγών, καθώς και της αδικαιολόγητης παρέμβασης οποιασδήποτε μορφής στη διενέργεια εξετάσεων. Τα εν λόγω κριτήρια εξειδικεύονται από την αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

4. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια ελέγχου πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών διαπιστωθεί η διάπραξη σοβαρού σφάλματος, συντάσσεται από την αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Φύλλο Αξιολόγησης, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία του εξεταστή και περιγράφεται το διαπιστωθέν σφάλμα. Βάσει του Φύλλου Αξιολόγησης, η αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκδίδει το σχετικό πόρισμα.

5. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του πορίσματος, ο εξεταστής δύναται να διατυπώσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία, η αξιολόγηση του εξεταστή οριστικοποιείται.

6. Η αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αξιολογεί τις αντιρρήσεις που υπέβαλε ο εξεταστής ως προς την επάρκειά τους, αποφαίνεται σχετικά κατά την αιτιολογημένη κρίση της, καταχωρίζει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στην ατομική καρτέλα αξιολόγησης του εξεταστή και, εφόσον απαιτείται, επιβάλλει κυρώσεις.

7. Οι κυρώσεις για τον εξεταστή, σε περίπτωση που αυτός υποπίπτει σε σοβαρό σφάλμα, καθορίζονται ως εξής:
α) για την πρώτη φορά διάπραξης του σφάλματος επιβάλλεται στον εξεταστή απομάκρυνση από το έργο της πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών ή οδηγών για ένα (1) μήνα,
β) σε περίπτωση υποτροπής σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την αρχική επιβολή της απομάκρυνσης, ο εξεταστής αποβάλλεται από το Μητρώο Εξεταστών για δυο (2) μήνες και υποχρεούται σε επαναδιαπίστευση για την ένταξη του στο Μητρώο, καθώς και σε επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ημερών,
γ) σε περίπτωση υποτροπής σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την επανένταξή του στο Μητρώο Εξεταστών, ο εξεταστής αποβάλλεται οριστικά από το Μητρώο.

8. Σε περίπτωση που, κατά τη διενέργεια ελέγχου πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών, διαπιστωθεί η διάπραξη απλού σφάλματος, συντάσσεται από την αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Φύλλο Αξιολόγησης, στο οποίο καταχωρίζονται τα σφάλματα και εφόσον απαιτείται, επιβάλλονται κυρώσεις. Οι κυρώσεις για τον εξεταστή για τη διάπραξη απλού σφάλματος καταχωρίζονται στην ατομική καρτέλα του εξεταστή, ως παρατηρήσεις, ως εξής:
α) Αν σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών ο εξεταστής υποπέσει δύο (2) φορές στο ίδιο απλό σφάλμα, του επιβάλλεται η απομάκρυνση από το έργο της πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών ή οδηγών για ένα (1) μήνα,
β) αν σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών ο εξεταστής υποπέσει τρεις (3) φορές σε απλά σφάλματα, του επιβάλλεται η κύρωση της περ. α) και υποχρεούται σε επαναδιαπίστευση, καθώς και σε επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ημερών.

9. Εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την ένταξή τους στο Μητρώο Εξεταστών, όλοι οι εξεταστές – μέλη του Μητρώου Εξεταστών υπόκεινται υποχρεωτικά σε αξιολόγηση.

10. Αν, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών, διαπιστωθεί ότι ο εξεταστής που συμμετέχει στην πρακτική δοκιμασία υποψήφιων οδηγών και οδηγών δεν έχει υποπέσει σε κανένα σφάλμα, συντάσσεται από την αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Φύλλο Αξιολόγησης στο οποίο καταχωρίζεται η θετική αξιολόγηση του εξεταστή. Εξεταστής που δεν υποπίπτει σε κανένα σφάλμα, επιβραβεύεται και λαμβάνει τη μηνιαία αποζημίωση της παρ. 1 του άρθρου 21 για μικρότερο αριθμό συμμετοχών στις πρακτικές δοκιμασίες, ήτοι τρείς (3) φορές τον μήνα, και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ή μέχρι την επόμενη αξιολόγησή του.

 • 1 Ιουνίου 2021, 12:58 | Αναστασιος Αναγνος

  Κρίνεται υπερβολικά αυστηρό στο επίπεδο των «απλών σφαλμάτων». Όσον αφορά την επιβράβευση της παρ. 10, είναι λογικό οι θετικώς αξιολογούμενοι εξεταστές να χρησιμοποιούνται λιγότερες φορές; Προτεινεται η επιβράβευση των εξεταστών με περισσότερες συμμετοχές και με επιπλεον αμοιβή για τις επιπλέον των πέντε (5) συμμετοχών.

 • 28 Μαΐου 2021, 12:06 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ

  Το αρθρο 23 καλο,επιθυμια και αναγκη να ανεβει το επιπεδο των ποινων περι αντικειμενικης αξιολογησησ,ουτως ωστε να περιορισθει η αυθαιρεσια,η συναλλαγη μεταξυ των εμπλεκομενων που συντηρουσε εωσ τωρα η ατιμωρησια

 • 26 Μαΐου 2021, 19:56 | Χρήστος Αλεξίου

  Κρίνεται υπερβολικά αυστηρό στο επίπεδο των «απλών σφαλμάτων». Ποια είναι τα κριτήρια της αξιολόγησης; Ποιοι οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν και θα καταστήσουν την αξιολόγηση αντικειμενική με βάση ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ αποτελέσματα; Όσον αφορά την επιβράβευση της παρ. 10, είναι λογικό οι θετικώς αξιολογούμενοι εξεταστές να χρησιμοποιούνται λιγότερες φορές; Είναι σαν να διαθέτω έναν εξαιρετικό αθλητή και για επιβράβευση να τον αφήνω αναπληρωματικό! Δεν είναι οξύμωρο; Πώς θα προκύπτει ποιοι εξεταστές θα επιβραβεύονται; Ποια θα είναι τα κριτήρια της επιβράβευσης;

 • 20 Μαΐου 2021, 14:20 | Νίκος Ν

  Θα πρέπει να επαναπροσδιορισθούν οι ποινές των απλών σφαλμάτων καθώς τα τρία απλά σφάλματα μπορούν να γίνουν σε μια μόνο εξέταση. Σε πολυσύχναστους δρόμους με κίνηση μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα δυο με τρία σφάλματα χωρίς να προλάβει ο εξεταστής να τα επισημάνει όλα εγκαίρως.

  Επιπλέον το εξεταστικό έργο γίνεται μετά το πέρας εργασίας που σημαίνει ότι δεν υπάρχει πάντα διαύγεια πνεύματος.

  Σε περίπτωση που το όχημα πχ. ξεπαρκάροντας περνάει στο πόντο από το μπροστά σταθμευμένο όχημα ή περνάει στο πόντο δίπλα από τον καθρέπτη σταθμευμένου οχήματος και αντανακλαστικά παρέμβει ο εξεταστής λογίζεται ως σοβαρό σφάλμα αδικαιολόγητης παρέμβασης?