Άρθρο 27 Όροι κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, για τα οποία έχουν χορηγηθεί στοιχεία κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 25, μετέχουν στη δημόσια κυκλοφορία με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (ν. 2696/1999, Α’ 57) και το άρθρο 2 του π.δ. 237/1986 (Α’ 110), περί υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων για κάθε οδικό όχημα.
2. Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται να κυκλοφορούν εντός του μικρού δακτυλίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999.
3. Εξαιρούνται από τη θέση σε δημόσια κυκλοφορία τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά. Αποκλειστικώς για τα οχήματα αυτά, επιτρέπεται, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Κ.Ο.Κ., η κατ΄ εξαίρεση θέση σε δημόσια κυκλοφορία μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Για τους σκοπούς συμμετοχής σε διοργανώσεις των φορέων ιστορικών οχημάτων που διενεργούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, νομίμως αδειοδοτημένες, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ο.Κ., και εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:
αα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος,
αβ. ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα που χορηγείται από οποιονδήποτε φορέα ιστορικών οχημάτων της επιλογής του
αγ. βεβαίωση του διοργανωτή, στην οποία αναγράφεται η απόφαση αδειοδότησης και βεβαιώνονται η ημερομηνία διεξαγωγής και η διάρκεια διοργάνωσής τους, καθώς και η συμμετοχή του συγκεκριμένου οχήματος σε αυτήν.
Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται για την άπαξ αυτοκίνητη μετακίνηση κατά τις προηγούμενες δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη και κατά την επόμενη μία (1) ημέρα μετά τη λήξη της διοργάνωσης.
β) Για τους σκοπούς της επισκευής τους, εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:
βα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος,
ββ. το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα που χορηγείται από οποιονδήποτε φορέα ιστορικών οχημάτων της επιλογής του,
βγ. κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως τιμολόγιο, απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο συναφές νόμιμο παραστατικό, από το οποίο προκύπτει η ημέρα εισόδου και εξόδου του οχήματος από το συνεργείο.

 • 31 Μαΐου 2021, 22:05 | Δημητρακοπουλος Αντωνης

  Αρθρο 27

  αβ. ΔΕν ειναι καθολου σαφης η εννοια του ενάριθμου διακριτικόυ κ ο οποιοςδήποτε φορέα ιστορικών οχημάτων …εκτος εαν εννοειται τις αναγνωρισμενες ομοσπονδιες

  ββ το ιδιο με το ανωτερω

  Οι διατάξεις της συγκεκριμένης παραγράφου, να ισχύουν μονο για « τα οχήματα ειδικού τύπου, με μικτό βάρος άνω των 3.500 χλγ,

  πρεπει εδω να αγραφεται σαφως η δυνατοτητα καταθεσης στοιχειων κυκλοφοριας οπως κ στα συμβατικα οχηματα με τους ιδιους ακριβως ορους

 • ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3.
  • Οι διατάξεις της συγκεκριμένης παραγράφου, να ισχύουν για « τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά», με μικτό βάρος άνω των 3.500 χλγ, για τους λόγους που ήδη εξετέθησαν.
  • Επίσης για τα οχήματα αυτά, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα κυκλοφορίας τους για τους σκοπούς της διάνυσης διαδρομών για τη συντήρησή τους.
  Προτείνουμε συνεπώς για τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά», με μικτό βάρος άνω των 3.500 χλγ να προστεθεί περ. γ, ως ακολούθως:
  «γ. Για τους σκοπούς της διάνυσης διαδρομών για τη συντήρησή τους, εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:
  αα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος.
  ββ. το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα. Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται κάθε Κυριακή εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου σταθμεύει και φυλάσσεται το όχημα, με εξαίρεση την περιοχή της Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων), όπου η κυκλοφορία επιτρέπεται εντός της οικείας Περιφέρειας.»

 • 31 Μαΐου 2021, 15:09 | Γεώργιος Δραζινος

  ΑΡΘΡΟ 27
  παρ 3αβ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΤΑ ΕΝΑΡΙΘΜΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ;

 • Παρατήρηση για την παράγραφο 3.
  Τα ενάριθμα χαρακτηριστικά γνωρίσματα παρ.αβ,ββ (σημερινές ιστορικές πινακίδες) που θα συνεχίσουν να φέρουν τα ειδικά ιστορικά οχήματα, καταργούνται στο άρθρο 34 παρ. 1β. των καταργούμενων διατάξεων.
  Προφανώς χρίζει αναδιατύπωσης.
  Επίσης ως ειδικά οχήματα θα πρέπει να οριστούν τα οχήματα που ουδέποτε είχαν ως μοντέλο/τύπος πολιτική χρήση.
  Ο όρος στρατιωτικά η πυροσβεστικά, είναι πολύ γενικός και σε πολλά μοντέλα προσδιορίζει μόνο το χρώμα.

  Ιάσων Μπαρουξής
  Α Αντιπρόεδρος
  Α.Π.Π.Λ.Ε.

  Αυτοκινητιστική Πολιτιστική Περιηγητική Λέσχη Ελλάδος

 • 26 Μαΐου 2021, 16:03 | Δημήτρης Παπαδόπουλος

  Ζητώ να επιτρέπεται η κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων όλο το 24ωρο (χωρις περιορισμούς στο ωραριο) όπως και στα νέα μοντέλα. Αυτό ήδη γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

 • 23 Μαΐου 2021, 23:24 | Ιωάννης Εφραιμίδης

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ (ΜΗ ΧΡΗΣΗ).
  Η δημιουργία του μηχανισμού αυτού θα πρέπει να θεωρηθεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για να μην πληρώνουμε τέλη και ασφάλειες χωρίς λόγο όταν θέλουμε να ακινητοποιήσουμε κάποιες κλασσικές μοτοσυκλέτες η αυτοκίνητα (με τις νέες κρατικές πινακίδες) για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • 23 Μαΐου 2021, 01:11 | Βασίλειος Γκουζάνης, δικηγόρος

  Άρθρο 27 – Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε ΟΙΕ και διαδικασία χαρακτηρισμού του

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Η επιλογή της ελεύθερης κυκλοφορίας των ΟΙΕ, ακόμα και εντός του μικρού δακτυλίου της Αθήνας, είναι ορθή και συμβατή και με το πόρισμα του έτους 2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πράγματι, ήδη έχει νομοθετηθεί στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, η εξαίρεση από τους περιορισμούς της κυκλοφορίας παλαιών αυτοκινήτων, όσων οχημάτων έχουν αναγνωριστεί ως ΟΙΕ.

  2. Για την απαγόρευση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ΟΙΕ ειδικού τύπου συμφωνώ με τους άλλους προλαλήσαντες σχολιαστές, πως είναι άστοχη η εξαίρεση συνολικά όλων των οχημάτων ειδικού τύπου. Προτείνεται και εδώ, μία ρύθμιση εναρμονισμένη με την πρότασή μου για το άρθρο 26

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Προτείνεται η τροποποίηση της § 3 του άρθρου 27 ως εξής: «3. Εξαιρούνται από τη θέση σε κυκλοφορία τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως στρατιωτικά και πυροσβεστικά, για την οδήγηση των οποίων απαιτείται η κατοχή άδειας ικανότητας οδηγού κατηγορίας C, C1E ή CE, D1 ή D, D1E ή DE. Αποκλειστικώς για τα οχήματα αυτά, επιτρέπεται, σύμφωνα ΚΛΠ ΚΛΠ».

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. «3. Εξαιρούνται από τη θέση κλπ.»: Το προτεινόμενο κριτήριο διαχωρισμού, με βάση την άδεια οδήγησης που απαιτείται για την οδήγηση, είναι εύλογο και δίκαιο διότι άν απαιτείται δίπλωμα φορτηγού για να το οδηγήσεις, προφανώς το όχημα αυτό δεν μπορεί να μετέχει εύκολα στην καθημερινή κυκλοφορία. Ένα στρατιωτικό τζίπ, που δεν διαφέρει από ένα ΙΧ στην οδηγική συμπεριφορά ή στο μέγεθος, δεν πρέπει να στερείται του δικαιώματος συμμετοχής στην κυκλοφορία.

 • 22 Μαΐου 2021, 19:47 | Ιωάννης Κάλυμνος

  Δεν έχει καμία λογική αιτιολόγηση η εξαίρεση κλασικών πρώην στρατιωτικών οχημάτων από το δικαίωμα έκδοσης κρατικών ιστορικών πινακίδων όταν επιτρέπεται η κυκλοφορία ομοιότυπων πολιτικών οχημάτων π.χ. Willys M38A1 – Willys CJ5.

  Επιπλέον οι ιδιοκτήτες πρώην στρατιωτικών ιστορικών οχημάτων δεν θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε μια αμερόληπτη και ανεξάρτητη κρατική αρχή για την έκδοση των πινακίδων και θα πρέπει να αποτείνονται υποχρεωτικά σε λέσχες το οποίο δεν έχει λογική.

  Δεν είναι δυνατόν δύο ιδιοκτήτες ομοιότυπων Ι.Ο. εκ των οποίων το ένα πρώην στρατιωτικό, ο ένας να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα και ο δεύτερος να υποχρεώνεται να εγγράφεται σε λέσχη και να κυκλοφορεί μόνο και εφόσον η λέσχη πραγματοποιήσει κάποια εκδήλωση, είναι αδικία.

 • 21 Μαΐου 2021, 22:08 | Γεωργιος Μυρτσιωτης

  ειναι πολυ γενικευμενη η κατηγορια στρατιωτικα και πυροσβεστικα. Για παραδειγμα τα στρατιωτικα ειναι απο απλο jeep εως φορτηγο τυπου ΡΕΟ και τεθωρακισμενα μεταφορας προσωπικου. Και βεβαια για τις τελευταιες κατηγοριες ΔΕΝ πρεπει να επιτραπει η ελευθερη κινηση τους, αλλα μονο σε εκδηλωσεις συλλογων. Αλλα τα οχηματα τυπου τζιπ, δεν εχουν καμια λογικη να απαγορευτουν απο την κυκλοφορια εφ΄οσον πληρουν τις τεχνικες προδιαγραφες. Μην παραγραφουμε, οτι ΑΚΡΙΒΩΣ ιδια εκδοση υπηρχε πολιτικη και πουλησε χιλιαδες κομματια, τα οποια κυκλοφορουν και σημερα σε διαφορες εκδοχες. Αγροτικα, ιστορικα, πολιτικα. Οποτε θα ηταν καλο να γινουν κατηγοριες. Τελος οπως αναφερθηκε και πιο επανω, ενα αυτοκινητο παραγωγης 1965-75 ειναι πολυ ασφαλεστερο απο ενα παραγωγης 1930 το οποιο επιτρεπετε να κυκλοφορει κανονικα!!!

 • 20 Μαΐου 2021, 17:22 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΔΑΡΗΣ

  Η κατηγορια ιστορικων οχηματων οσον αφορα τα πυροσβεστικα οχηματα και τα στρατιωτικα ειναι υπερβολικα γενικευμενη.Υπαρχει τεραστια ποικιλια σε τυπους οχηματων οπως επι παραδειγματι απο ερπυστριοφορα και τροχοφορα , απο οχηματα 1/4 τονου μεχρι 45 τονους κλπ.Το γνωστο σε ολους στρατιωτικο οχημα jeep εχει μοντελα απο το 1941 μεχρι το 1967 και ειναι σαφως αρτιοτερο και ασφαλεστερο απο τετρατροχα προηγουμενων ετων δεκαετιων ’20 , ’30.Με πια λογικη να απαγορευθει η κινηση τους εναντι των λοιπων ιστορικων οχηματων αν πληρουν τα τεχνικα κριτηρια ασφαλειας και λειτουργιας?Σημειωτεον δε , οτι τα στρατιωτικα οχηματα τυπου jeep εχουν ταυτοχρονα κυκλοφορησει και σε πολιτικη εκδοση , δηλαδη μιλαμε για τα ιδια οχηματα στις τεχνικες προδιαγραφες.Πως ειναι δυνατον η πολιτεια να επιτρεπει την κυκλοφορια για το ιδιο οχημα οταν εχει κρατικες πινακιδες και να το απαγορευει οταν εχει ιστορικες πινακιδες?

 • 20 Μαΐου 2021, 12:55 | Σάββας Μαγκλιβέρας

  Όπως και στο σχόλιό μου στο Άρθρο 26, στην παράγραφο 3 πρέπει να προσδιοριστούν περισσότερο οι κατηγορίες στρατιωτικών και πυροσβεστικών οχημάτων στα οποία απαγορεύεται να κυκλοφορούν δημόσια στους δρόμους.