Άρθρο 8 Επιτηρητές θεωρητικής εξέτασης

 1. Οι επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης είναι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας και ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη.
 2. Την ημέρα των εξετάσεων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ορίζει τουλάχιστον δύο (2) υπαλλήλους της οικείας Διεύθυνσης ανά αίθουσα ως επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης.
 3. Με απόφαση του Περιφερειάρχη δύνανται να ορίζονται ως επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης και υπάλληλοι άλλων Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας.
 4. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, ειδικώς στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, δύνανται να ορίζονται ως επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης και υπάλληλοι από Διευθύνσεις που ανήκουν σε άλλες Περιφέρειες, εκτός της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα.
 5. Σε περίπτωση ορισμού υπαλλήλων σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 4, οι υπάλληλοι αυτοί ενημερώνονται κατά την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα των εξετάσεων, με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας.
 6. Υπεύθυνος της αίθουσας ορίζεται ο μεγαλύτερος σε κατηγορία και βαθμό και στην περίπτωση ισόβαθμων ο αρχαιότερος επιτηρητής.
 • 26 Μαΐου 2021, 17:56 | Χρήστος Αλεξίου

  Στις παραγράφους 3 & 4 να συμμετέχουν και υπάλληλοι άλλων Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας ΜΟΝΟ όταν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις Δ/σεις Μεταφορών, για την κάλυψη των αναγκών.

 • 23 Μαΐου 2021, 18:36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  «Άρθρο 8 Επιτηρητές θεωρητικής εξέτασης
  1.Οι επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης είναι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας και ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη.
  ……………………………………………………………………
  3.Με απόφαση του Περιφερειάρχη δύνανται να ορίζονται ως επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης και υπάλληλοι άλλων Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας»

  Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πρώτης και τρίτης παραγράφου;
  Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας και Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας, σε τι διαφέρουν;
  Εννοείτε υπηρεσίες που δεν ανήκουν στην περιφέρεια αλλά σε άλλους φορείς; π.χ Δήμους, Αποκεντρωμένη Διοίκηση κλπ;
  Νομίζω ότι πρέπει να γίνει σαφέστερο. Γράψτε για ποιες υπηρεσίες πρόκειται.

 • 22 Μαΐου 2021, 19:20 | Αμανατίδου Ελένη

  Οι εξετάσεις θα πρέπει να γίνονται και απόγευμα και σε αξιοπρεπείς χώρους. Οι χώροι θα πρέπει να εγκρίνονται και να τηρούν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές (πρόσβαση από ΑΜΕΑ, χρήση WC, συγκοινωνία). Ζητήστε φωτογραφίες από τους υπάρχοντες χώρους όπου διενεργούνται εξετάσεις και εξετάστε εάν θα πρέπει να θέσετε περιορισμούς και για τη χωροθέτηση.
  Οι υπάλληλοι θα πρέπει να ερωτηθούν εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξεταστικές επιτροπές και να καταρτιστούν πριν τον ορισμό τους, καθώς το έργο αυτό προϋποθέτει γνώση του αντικειμένου και της ευθύνης, λόγω και των κυρώσεων που αναφέρονται σε άλλα άρθρα.