ΜΕΡΟΣ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Άρθρο 26 Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος και διαδικασία χαρακτηρισμού του ως ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Αρμόδιες για την καταχώρηση των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη χορήγηση των στοιχείων κυκλοφορίας, δηλαδή άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, ιστορικού ενδιαφέροντος είναι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας.
2. Προϋποθέσεις για την έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας σε όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελούν:
α) Το όχημα να έχει προηγουμένως χαρακτηρισθεί ως όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος αποκλειστικά από τους φορείς της παρ. 13 του άρθρου 3 και να φέρει τη βεβαίωση της παρ. 14 του άρθρου 3, καθώς και το πιστοποιητικό της παρ. 15 του άρθρου 3.
β) Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικού ελέγχου του οχήματος.
γ) Η διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
3. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ως οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος καταβάλλεται τέλος αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2753/1999 (Α’ 249), την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α/33824/2683/30.9.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1514), την παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), το άρθρο 26 του ν. 2873/2000 (Α’ 285), το άρθρο 27 του ν. 3220/2004 (Α’ 15) και την υπό στοιχεία 1012568/120β/Τ.&Ε.Φ./10.2.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 365).
4. Από την υποχρέωση απόκτησης κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας εξαιρούνται τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά, τα οποία όμως διατηρούν τον χαρακτηρισμό τους ως ιστορικού ενδιαφέροντος.

 • ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
  “ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ ATHENS VW CLUB”
  Πολύπλοκη, πολυπλόκαμη και ανοιχτή σε κάθε αλλαγή προς το χειρότερο η διάταξη του παρόντος Νομοσχεδίου, βρίσκεται σε αντίφαση με καθε Ενωσιακή πρακτική. Η Κοινοτική Νομοθεσία έχει καθορίσει με ακρίβεια και σαφήνεια τι είναι Ιστορικό όχημα στην παράγραφο 10 της Οδηγίας 2000/53 ΕΚ εδώ και είκοσι χρόνια. Απο την άλλη, οι εισαγωγείς αυτοκινήτων της χώρας μας εχουν καταφέρει και να εξαιρεθούν και να επωφεληθούν απο μια σειρά Οδηγιών της Ευρωπαικής Ενωσης υπέρ των παλιών αυτοκινήτων και εδώ έχουμε άλλη μια τέτοια απόπειρα. Σκοπός μας είναι να την προσβάλουμε στα αρμόδια Οργανα της Ενωσης μαζι με οποιες Λέσχες ή ιδιώτες το επιθυμούν και είμαστε βέβαιοι οτι θα την ανατρέψουμε.
  Για το Δ.Σ.
  Στέφανος Χ. Σαμακάς

 • 1 Ιουνίου 2021, 15:17 | Γρηγόρης Σιβολαπένκο

  Αξιότιμε Υπουργέ,
  Η νομοθετική ρύθμιση για τη διατήρηση και τη κυκλοφορία αυτοκινήτων (και μηχανών) ιστορικού ενδιαφέροντος είναι δείγμα πολιτισμού.
  Η προτεινόμενες διατάξεις μαζί με την πλειονότητα των σχολίων στη παρούσα διαβούλευση, δείχνουν ότι γίνεται μια προσπάθεια προς τη σωστή κατεύθυνση, με σεβασμό προς το κάτοχο ενός παλαιού αυτοκινήτου ο οποίος με μεράκι, κόπο και κόστος συνεισφέρει στη διατήρηση της ιστορίας της μηχανοκίνησης.
  Όμως, θα ήθελα να υποδείξω μια αδικία και ανισότητα την οποία αισθάνονται οι κάτοχοι ιστορικών αυτοκινήτων (με παλαιότητα >30 ετών), οι οποίοι επί σειρά ετών είχαν επιλέξει ως συνεπείς πολίτες να διατηρούν τα αυτοκίνητά τους με κρατικές πινακίδες, επιβαρυνόμενοι με ότι αυτό συνεπάγεται, τέλη κυκλοφορίας, κάρτα καυσαερίων, ΚΤΕΟ, τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα, ΦΠΑ & τέλη εκτελωνισμού/ταξινόμησης αν είχαν προβεί σε αγορά από το εξωτερικό.
  Οι επί σειρά ετών συνεπείς πολίτες λοιπόν, κάτοχοι ιστορικών αυτοκινήτων, εξομοιώνονται με τη παρούσα ρύθμιση με μια άλλη κατηγορία κατόχων ιστορικών αυτοκινήτων οι οποίοι είχαν επιλέξει έναν εναλλακτικό, και νόμιμο, τρόπο διατήρησης των αυτοκινήτων τους, μέσω Λεσχών και αντίστοιχων ΦΕΚ, χωρίς τις επιβαρύνσεις που έχει ένα αυτοκίνητο με κρατικές πινακίδες.
  Για μια ακόμη φορά, το κράτος «τιμωρεί» κατά κάποιο τρόπο τους συνεπείς πολίτες, κατόχους ιστορικών αυτοκινήτων με κρατικές πινακίδες, αναγκάζοντάς τους να προβούν σε επιπλέον διαδικασίες (κατάθεση πινακίδων, διαγραφή από μητρώα, νέες πινακίδες, κ.λ.π.), διατρέχοντας τον κίνδυνο μιας επόμενης υπουργικής απόφασης η οποία ρυθμίζει διαφορετικά τα ιστορικά αυτοκίνητα, κ.ο.κ.
  Είναι δίκαιο, επιπλέον των σωστών ρυθμίσεων για ΟΛΑ τα ιστορικά αυτοκίνητα (και μηχανές), να υπάρχει μια ξεχωριστή πρόβλεψη η οποία να αφορά στα ιστορικά αυτοκίνητα (και μηχανές) τα οποία ΗΔΗ κατέχουν κρατικές πινακίδες.
  Συγκεκριμένα, τα αυτοκίνητα αυτής της κατηγορίας να εμπίπτουν αυτόματα στις ευνοϊκότερες διατάξεις που αφορούν στο ιστορικό αυτοκίνητο, χωρίς καμία αλλαγή και διαδικασία. Μάλιστα, το λογικό θα ήτανε ο νομοθέτης να έδινε μια προτεραιότητα στην ευνοϊκή και δίκαιη ρύθμιση των ιστορικών αυτοκινήτων με κρατικές πινακίδες, προτού ασχοληθεί με όλες τις περιπτώσεις και υποπεριπτώσεις των υπολοίπων κατηγοριών ιστορικών αυτοκινήτων.
  Ευχαριστώ πολύ.

 • Αξιότιμε Υπουργέ κ. Καραμανλή,
  Αξιότιμε Υφυπουργέ κ. Κεφαλογιάννη,
  Αξιότιμε Υπουργέ κ. Ξιφαρά,

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Ως αναφέρεστε στο Σκοπό του Σχεδίου Νόμου, θα έπρεπε να αντιμετωπίσετε τα Οχήματα Ιστορικού Ενδιαφέροντος (ΟΙΕ) ως πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας από την αρχή της σχεδίασης και όχι ως οχήματα που θα ταξινομηθούν και φορολογηθούν εκ νέου, γιατί όπως προκύπτει από την Προκαταρκτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης (Νο 5) τα εξισορροπείτε με τα συμβατικά.

  Σημειώστε ότι τα ΟΙΕ έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους.

  Θεωρούμε πιο σωστό, πως θα έπρεπε αρχικά μέσω αντίστοιχων νομοθετικών και θεσμικών παρεμβάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, να οριστούν οι όροι και προϋποθέσεις διάσωσης και ανάδειξης των ΟΙΕ και έπειτα να ρυθμιστούν τα θέματα ταξινόμησης και κυκλοφορίας τους από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αυτό έχουν θεσπίσει και με αυτό τον τρόπο έχουν χειριστεί τα ΟΙΕ οι υπόλοιπες ευαισθητοποιημένες Ευρωπαϊκές Χώρες.

  Στο Εγχειρίδιο Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης αναφέρετε ότι λάβατε υπόψη σας διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές με σκοπό να καταλήξετε στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, όμως χρησιμοποιήσατε όρους αποσπασματικά από τις εκάστοτε νομοθεσίες με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά και κάποια ΙΟ να μην καλύπτονται πλήρως.

  Επιπροσθέτως θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή και στα δημοσιονομικά έσοδα που αναφέρεστε στην Έκθεση Γενικών Συνεπειών. Εάν δεν χειριστείτε το θέμα με ευαισθησία και σεβασμό, πολλά ΙΟ θα πουληθούν στο εξωτερικό ειδικά αυτά με μικρό κυβισμό. Το όφελος πάλι θα μεταφερθεί στους Ευρωπαίους αγοραστές.

  Σας παρακαλούμε, όσον αφορά στο σχεδιασμό σας, να μην παραλείπετε το ενδεχόμενο ότι τα ΟΙΕ κάνουν ελάχιστα χιλιόμετρα τον χρόνο. Σας έχουμε ενημερώσει γι’ αυτό με στοιχεία από αναφορές που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή επιτροπή (European Commission).

  Τα περισσότερα θέματα, όπως φορείς για τις Βεβαιώσεις και Πιστοποιήσεις, τέλη κυκλοφορίας, προτάσεις από νόμους άλλων χωρών, διευκρινήσεις για τις κατηγορίες και ιδιαιτερότητες των οχημάτων στη χώρα μας, σας έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με την Έκθεση Διαβούλευσης (Νο 22).

  Κύριε Υπουργέ,

  Ως και εσείς κάτοχος ΟΙΕ, θα πρέπει να υπολογίσετε ότι το Ιστορικό Κίνημα στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να είναι προνόμιο μιας κάστας ανθρώπων ανώτερης οικονομικής τάξης αλλά θα πρέπει να παραμείνει το αγαπημένο χόμπι κάποιων ανθρώπων που με πολύ αγάπη και μεράκι αποκατέστησαν και λάτρεψαν ένα Ιστορικό Όχημα. Πολλοί από αυτούς διέσωσαν ένα ΙΟ και ξόδεψαν αρκετά χρήματα για να το κάνουν λειτουργικό.

  Με εκτίμηση,
  Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.Ε

 • 1 Ιουνίου 2021, 14:20 | Πέτρος Μιχαηλίδης

  1. Πολλά από τα παλιά αυτοκίνητα είναι «παρατημένα» ή τροποποιημένα, χωρίς πινακίδες (ας υποθέσουμε νόμιμα κατατεθιμένες στην εφορία) και είτε δεν περνάνε ΚΤΕΟ ή δεν μπορούν να αποκτήσουν τα πιστοποιητικά του άρθρου 3, παρ. 14,15. Θα μπορεί να μεταβιβαστεί νόμιμα το αυτοκίνητο με σκοπό την ανακατασκευή του?

  2. Η σχεδόν μονοπωλιακή έκδοση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων του άρθρου 3 παρ. 14 & 15 ενέχει τον κίνδυνο άυξησης του κόστους αυτών. Μήπως να θεσπιστεί μια τιμή από το κράτος μέχρι να υπάρξει ανταγωνισμός?

  3. Τα κλασσικά αυτοκίνητα είναι ***επένδυση*** για το κράτος. Πέραν της πολιτιστικής σημασίας αυτών κάποια από τα οικονομικά οφέλη περιλαμβάνουν:
  -προσέλκυση ιδοκτητών ιστορικών αυτοκινήτου από το εξωτερικό για συμμετοχή σε ράλλυ/εκδηλώσεις (=συνάλλαγμα)
  -μια «στρατιά» ανθρώπων που παρέχουν υπηρεσίες σε ντόπιους αλλά και ξένους ιδιοκτήτες (και εκπαιδεύουν νέα παιδιά)
  -κατασκευή (σε μικρή κλίμακα) και εμπορία σπάνιων ανταλλακτικών
  Επομένως τα διάφορα έξοδα βεβαιώσεων, τελών κυκλοφορίας κλπ θα πρέπει να κινούνται σε συμβολικό σχεδόν επίπεδο, με εκπτώσεις για τους ιδιοκτήτες πολλών ιστορικών αυτοκινήτων (δεν ανήκω σε αυτούς).

  4. Εθελοτυφλούμε όταν δεν λαμβάνουμε υπόψη τα πολλά αυτοκίνητα που έχουν αλλάξει χέρια με υπεύθυνες δηλώσεις κλπ. Παρόλο που δεν θα οφεληθώ προσωπικά, μια παραγραφή ή εφάπαξ τακτοποίηση (***για πάντα***) τέτοιων αυτοκινήτων θα έδινε μια σπουδαία οικονομική ώθηση στον τομέα, πολλαπλασιάζοντας τον σχετικό τζίρο.

 • 31 Μαΐου 2021, 19:19 | Χαράλαμπος Ιωάννου

  Η πρόβλεψη για διαγραφή του οχήματος από τα μητρώα του υπουργείου Μεταφορών είναι λάθος και θα είναι η αιτία να μείνει στα χαρτιά ένας νόμος με καλές προθέσεις.
  Οι ιδιοκτήτες ιστορικών οχημάτων δεν θα ρισκάρουν τη διαγραγή του οχήματός τους, τη στιγμή που μια επόμενη κυβέρνηση μπορεί να απαγορεύσει χωρίς λόγο και πάλι την κυκλοφορία τους, όπως η προηγούμενη επί Σπίρτζη.
  Χώρια ότι η διαγραφή ενός οχήματος μειώνει και την εμπορική του αξία.
  Παράλληλα, σε συνδυασμό με το κόστος από τα μειωμένα τέλη κυκλοφορίας και το ετήσιο ΚΤΕΟ, η διάταξη καθιστά ασύμφορη των χρήση των πινακίδων αυτών για οχήματα ως 1300κ.εκ.
  Γιατί δεν ακολουθείτε το γερμανικό σύστημα, όπου ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορεί κάθε χρόνο να επιλέγει μεταξύ κανονικών και ιστορικών πινακίδων;

 • 31 Μαΐου 2021, 19:53 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΕΛΙΔΗΣ, Δικηγόρος

  Η προσπάθεια που γίνεται είναι αξιέπαινη, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται ουσιαστική κρατική ενασχόληση, κατατείνουσα στην οργάνωση του καθεστώτος κυκλοφορίας των ιστορικών οχημάτων.
  Ακολουθούν παρατηρήσεις επί των άρθρων:
  Άρθρο 26 παρ. 2 α’: Πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη πρόβλεψη των φορέων που πιστοποιούν την ιστορικότητα του οχήματος. Η ύπαρξη ενός μόνο φορέα (και μάλιστα ιδιωτικού) θα οδηγήσει σε ex lege δημιουργία μονοπωλίου, που θα εξυπηρετεί μικροσυμφέροντα και τσέπες ημετέρων δίνοντάς τους υπέρμετρη εξουσία. Προτείνεται όλοι οι υφιστάμενοι φορείς (δηλαδή οι Ομοσπονδίες ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΕΣΧΕΣ) να δύνανται να εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά με προκαθορισμένο κόστος.
  Άρθρο 26 παρ.2 γ’: Εσφαλμένη επιλογή του όρου «διαγραφή». Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά αυτοκίνητα δεν έχουν καταχωρηθεί ποτέ στο μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου, είτε διότι οι ιδιοκτήτες τους τα απέκτησαν με υπεύθυνη δήλωση / ιδιωτικά συμφωνητικά, είτε διότι αυτά εισήχθησαν στην Ελλάδα σαν αντικείμενα συλλογών (δασμολογική κλάση 9705), θα προκύψει πρόβλημα κατά την διαγραφή τους από το μητρώο, καθώς αυτή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί. Συνεπώς, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και για τα μη ταξινομημένα οχήματα (πχ δήλωση όλων των οχημάτων από τους σημερινούς ιδιοκτήτες τους, ανεξαρτήτως του καθεστώτος κτήσης τους, υπό τον όρο ότι αυτά δεν απασχολούν).
  Άρθρο 27. Ορθή η ελεύθερη κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων.
  Άρθρο 29. Ορθό το σκεπτικό της πρόβλεψης υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου. Παρ’ όλα αυτά, διαφωνώ με την ετήσια περιοδικότητά του, καθώς πιθανόν να οδηγήσει σε καταστάσεις αυθαιρεσίας και χρηματισμού, που σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με τη σκέψη του Νομοθέτη. Το ΚΤΕΟ πρέπει να είναι διετές, όπως είναι και για τα λοιπά, μη ιστορικά οχήματα.
  Άρθρο 30. Εφόσον επιτρέπεται καθημερινή κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων η καταβολή τελών κυκλοφορίας είναι ορθή. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να υπάρξει επαναπροσδιορισμός του ύψους αυτών, καθώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ιδιοκτήτης ιστορικού οχήματος είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ιδιοκτήτης ακόμη ενός, μη ιστορικού οχήματος και συνεπώς ήδη καταβάλλει τέλη. Έτσι η καταβολή τελών για 2, 3 ή και περισσότερων οχημάτων θα αποτελέσει δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος. Επιπλέον, τα τέλη των ιστορικών οχημάτων πρέπει να παραμείνουν σταθερά (προσδιορισμένα άπαξ και εσαεί), ώστε να μην οδηγηθούμε μελλοντικά σε υπέρμετρες αυξήσεις. Εξυπακούεται ότι πρέπει να εξαιρεθούν από κάθε είδους φορολογικά τεκμήρια, όπως επίσης πρέπει να προβλεφθεί και δικαίωμα «ακινησίας» με ηλεκτρονική κατάθεση όπως ισχύει και για τις κρατικές πινακίδες.

 • ΑΡΘΡΟ 26 παρ. 4.
  «Τα οχήματα ειδικού τύπου» που αναφέρει η διάταξη, θεωρούμε ότι πρέπει να διακριθούν σε δύο (2) υποκατηγορίες, ήτοι αυτά με μικτό βάρος κάτω των 3.500 χλγ και αυτά με μικτό βάρος άνω των 3.500 χλγ.
  Τούτο δε διότι υπάρχουν στρατιωτικά κλπ οχήματα ειδικού τύπου, που ευχερώς πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας, (ενδεικτικά: μικρά τζιπ, μοτοσυκλέτες κλπ). Για τα οχήματα αυτά, (ενν. κάτω των 3.500 χλγ), πρέπει να ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 και 3, 27 παρ. 1 και εν γένει να κυκλοφορούν όπως και τα λοιπά ιστορικά οχήματα.

  ΑΡΘΡΟ 26 παρ. 5.
  Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη, που να επιτρέπει στον κάτοχο οχήματος που χαρακτηρίζεται ως ιστορικού ενδιαφέροντος και προς τούτο έχει γίνει διαγραφή του και έχει καταθέσει τις συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, να προβαίνει σε αποχαρακτηρισμό του ιστορικού ως άνω οχήματός του, να επανεγγράφεται αυτό στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνοντας πλέον συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας. Αυτό δε το δικαίωμα να χορηγείται άπαξ.
  Η αιτιολογική βάση μιας τέτοιας ρύθμισης, είναι ότι τονώνει το αίσθημα ασφάλειας δικαίου στους πολίτες που έχουν ήδη όχημα χαρακτηρισμένο ως ιστορικό ή που θα χαρακτηριστεί ως τέτοιο, από την ψήφιση του νόμου και επέκεινα, ότι σε κάθε περίπτωση, (ενδεικτικά: αλλαγή επί τα χείρω του νομοθετικού πλαισίου, όπως πχ συνέβη το 2017), θα μπορεί να αποχαρακτηρίσει το όχημά του και να το κυκλοφορεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κ.Ο.Κ.
  Προτείνουμε συνεπώς να υπάρξει νέα παράγραφος, με αριθμό 5 με το ανωτέρω περιεχόμενο.

  ΑΡΘΡΟ 26 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. δ.
  Είναι υπαρκτή η περίπτωση, που ιδιοκτήτης οχήματος, (αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας κλπ), είτε έχει απωλέσει τον τίτλο κτήσης (π.χ ιδιωτικό συμφωνητικό), είτε έχει αποκτήσει αυτό ως αδέσποτο, κατά τις διατάξεις του ΑΚ, σε κάθε όμως περίπτωση νέμεται αυτό για χρονικό διάστημα που πολλές φορές υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του ΑΚ για την κτήση κυριότητας κινητού με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία. Ενώ υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις που κάτοχοι τέτοιων οχημάτων, τα έχουν ήδη χαρακτηρίσει ιστορικά και έχουν προς απόδειξη λάβει τη σχετική πιστοποίηση της Δ.Ο.Π.Ο (ήτοι κάρτα F.I.V.A). Θεωρούμε συνεπώς ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε κάτοχο οχήματος ήδη χαρακτηρισμένου ως ιστορικό με προγενέστερες διατάξεις είτε πρόκειται να χαρακτηριστεί ως ιστορικό με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, να μπορεί να ενταχθεί στον υπό ψήφιση Νόμο, ακόμα και αν δεν έχει διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αρκεί να αποδεικνύει με αδιαμφισβήτητο τρόπο (ενδεικτικά, κάρτα F.I.V.A, ένορκες βεβαιώσεις κλπ), ότι έχει την κυριότητα του εν λόγω οχήματος με τα προσόντα της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας

  Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει συνεπώς νέα περίπτωση δ στην παρ. 2 του άρθρου 26, που να αναφέρει:
  «δ. Σε περίπτωση αδυναμίας της κατά τα άνω υπό περ. γ΄ διαγραφής του οχήματος, δύναται ο κάτοχος αυτού να ολοκληρώνει τη διαδικασία χαρακτηρισμού ως ιστορικού, αποδεικνύοντας με τρόπο αδιαμφισβήτητο (ενδεικτικά, κάρτα F.I.V.A, ένορκες βεβαιώσεις κλπ), ότι έχει την κυριότητα του εν λόγω οχήματος με τα προσόντα της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας, όπως ορίζει ο ΑΚ».

  ΑΡΘΡΟ 26 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡ. ε.
  Είναι εξαιρετικά σύνηθες, κάτοχοι οχημάτων, (αυτοκινήτων και μοτοσικλετών), να έχουν αυτά σε ιδιωτικούς χώρους φύλαξης ή και επισκευής και η διαδικασία αποκατάστασής τους, για διάφορους λόγους (ενδεικτικά: οικονομικούς, δυσκολίας ανεύρεσης γνησίων ανταλλακτικών κλπ), να είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και οπωσδήποτε με άγνωστο το χρόνο ολοκλήρωσης της αποκατάστασής τους. Για τους λόγους αυτούς, αυτονόητο είναι ότι αυτά θα χαρακτηριστούν ως ιστορικά, οποτεδήποτε ολοκληρωθεί η αποκατάσταση/ανασκευή τους. Για λόγους τάξης, μπορεί να προστεθεί παρ. ε στο άρθρο 26 που να έχει ως ακολούθως:
  «ε. Οχήματα που βρίσκονται στην κατοχή, φυσικού ή και νομικού προσώπου και είναι στο στάδιο της ανακατασκευής τους, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, δύνανται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία του άνω χαρακτηρισμού τους, οποτεδήποτε ολοκληρωθεί η αποκατάσταση/ανασκευή τους».

 • 31 Μαΐου 2021, 15:43 | Γεώργιος Δραζινος

  ΑΡΘΡΟ 26
  παρ 1 ΣΕ ΠΟΙΟ ΟΝΟΜΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ;
  παρ 2α ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ της παρ.14 ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
  της παρ.15 ;
  ΜΑΛΛΟΝ ΛΑΘΟΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
  παρ 2β ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ;
  παρ 2γ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ;
  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΑ -ΕΓΚΑΤΑΛΗΦΘΕΝΤΑ -ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ;

 • 31 Μαΐου 2021, 15:29 | Χρήστος Ρούσσης

  Ονομάζομαι Χρήστος Ρούσσηs και δραστηριοποιούμαι στο χώρο αναπαλαίωσης και ανακατασκευής στρατιωτικών οχημάτων. Η οικογενειακή επιχείρηση την οποία σήμερα διοικώ έχει πάνω από 3 δεκαετίες παρουσίας στο χώρο του κλασσικού οχήματος.

  Η ενασχόληση με την αναπαλαίωση και ανακατασκευή στρατιωτικών οχημάτων προήλθε από την αγάπη για την ιστορία και την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσω όχι μόνο της διάσωσης αλλά και της θέσης σε κυκλοφορία στρατιωτικών οχημάτων jeep (τζιπ), τόσο των λεγομένων ¼ τόνου όσο και των ¾ τόνου οχημάτων.

  Το σχέδιο νόμου όπως είναι διαμορφωμένο αναφέρει ότι εξαιρεί από τη χορήγηση κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας τα οχήματα ειδικού τύπου, πυροσβεστικά και στρατιωτικά. Η γενίκευση όπως αναφέρεται θα δημιουργήσει σύγχυση για τα στρατιωτικά τζιπ τα οποία είναι όμοια με τα πολιτικά τζιπ (με διαφορετική ίσως εμφάνιση). Ασφαλώς, δε μπορεί να είναι στις προθέσεις του νομοθέτη να απαγορέψει τη κυκλοφορία εξαιρώντας από τη χορήγηση κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας, σε στρατιωτικού τύπου και εμφάνισης τζιπ, τα οποία είναι κανονικά οχήματα κυκλοφορίας και ως τέτοια αγοράστηκαν από πολίτες και κυκλοφόρησαν κανονικά επι δεκαετίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αρκετά από αυτά μάλιστα, κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα με κανονικές «συμβατικές» κρατικές πινακίδες.

  Η μη χορήγηση κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας θα οδηγήσει όχι μόνο στον αφανισμό των τζιπ (αφού κανένας δεν θα θελήσει να αγοράσει ή να συντηρήσει ένα όχημα που δε θα μπορεί να τεθεί σε δημόσια κυκλοφορία πάρα μόνο για τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις στο σχέδιο νόμου, δηλαδή στην ουσία 2-3 φορές το χρόνο). Επιπροσθέτως, αυτό θα οδηγήσει στην οικονομική απαξίωση αυτών των οχημάτων και στο μαρασμό και κλείσιμο επιχειρήσεων σαν τη δικιά μου (που συντηρεί 5 οικογένειες), απώλειες θέσεων εργασίας με ο,τι αυτό συνεπάγεται.

  Επαναλαμβάνω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των στρατιωτικών οχημάτων που βρίσκονται σε χέρια ιδιωτών είναι τζιπ, δηλαδή κανονικά οχήματα κυκλοφορίας με μονή διαφορά (και αυτή αν υπάρχει) στην εμφάνιση σε σχέση με τα «πολιτικά» τζιπ. Πολλά δε εξ’ αυτών, βρίσκονται ακόμα και σήμερα σε κυκλοφορία στην Ελλάδα με τις κανονικές «συμβατικές» κρατικές πινακίδες. Επομένως, οποιαδήποτε εξαίρεσή τους από τη χορήγηση κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας όπως στα υπόλοιπα ιστορικά οχήματα θα ήταν εντελώς άδικη, και παράλογη (και εν τέλει αντισυνταγματική).

  Επομένως, το σχέδιο νόμου πρέπει να ορίζει απολύτως συγκεκριμένα τους τύπους στρατιωτικών οχημάτων που εξαιρούνται από τη χορήγηση κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας, π.χ. των ερπυστριοφόρων. Όλα τα υπόλοιπα «στρατιωτικού» τύπου/εμφάνισης ιστορικά οχήματα (π.χ. τα τζιπ) θα μπορούν να λαμβάνουν κανονικά κρατικά στοιχεία κυκλοφορίας όπως όλα τα άλλα ιστορικά οχήματα.

  Σε σχέση με την υποχρεωτική διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρομαι στα σχόλια που έχουν ήδη δημοσιευθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης τα οποία θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας αφού δεν είναι όλα τα ιστορικά οχήματα καταχωρημένα στο Μητρώο (π.χ. υπάρχουν ιστορικά οχήματα που δεν έχουν λάβει ποτέ κανονικές «συμβατικές» πινακίδες κυκλοφορίας από το Υπουργείο, πολλά ιστορικά οχήματα έχουν εισαχθεί ή αγορασθεί χωρίς να ταξινομηθούν, πολλά οχήματα έχουν βρεθεί εγκαταλελειμμένα κλπ).

  Μετά τιμής,
  Χρήστος Ρούσσης

 • 31 Μαΐου 2021, 13:31 | Αλέξανδρος Χόλης

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Κατ΄αρχάς βλέπουμε θετικά την κατεύθυνση του σχεδίου νόμου και οι παρατηρήσεις επικεντρώνονται κυρίως σε παραλήψεις που θεωρούμε ότι υπάρχουν ή/και σε διευκρινήσεις που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν:

  Διευκρίνηση
  Παράκληση να διευκρινιστεί ότι τα ιστορικά οχήματα με τις νέες διατάξεις θα μπορούν να έχουν το δικαίωμα ακινησίας με την “ηλεκτρονική κατάθεση” των νέων ιστορικών πινακίδων όπως ισχύει για τις “κανονικές” κρατικές πινακίδες και δεν θα αποτελούν τεκμήριο διαβίωσης όπως ισχύει με τις υφιστάμενες ιστορικές πινακίδες.

  Αίτημα
  Ίσως η πλέον σημαντική ανησυχία που έχουν οι κάτοχοι οχημάτων που σήμερα κατέχουν “κανονικές” κρατικές πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας, είναι ότι πιθανόν η επιλογή τους να ενταχθούν στο νέο νόμο θα απαξιώσει τα οχήματά τους, καθότι δεν θα έχουν ληφθεί υπόψη τα σημαντικά έξοδα εκτελωνισμού και τα τέλη κυκλοφορίας που για πολλά έτη καταβάλουν.
  Υπάρχει λοιπόν το αίτημα οι κάτοχοι αυτών των οχημάτων να μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις υφιστάμενες “κανονικές” κρατικές πινακίδες για να ενταχθούν στο νέο νόμο και να έχουν την δυνατότητα στο μέλλον για την αντίστροφη διαδικασία. Έτσι αφ’ ενός δεν θα χάσουν τις “κανονικές” κρατικές πινακίδες και αφ’ ετέρου θα μπορούν να επαναφέρουν τα οχήματά τους στη σημερινή κυκλοφοριακή δυνατότητα για οποιοδήποτε λόγο.

  Ως παρατήρηση
  1) Δεν υπάρχει πρόβλεψη για οχήματα τα οποία:
  1.1. Έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα και εκτελωνιστεί ως ιστορικά με περιορισμένη δυνατότητα κυκλοφορίας. Είναι τα λεγόμενα εισαγόμενα ως αντικείμενο.
  1.2. Κυκλοφορούσαν νόμιμα στην Ελλάδα πριν από χρόνια, έχουν ήδη διαγραφεί και τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία είναι ελλιπή ή ανύπαρκτα ή χρωστούν τέλη
  1.3. Ανήκουν σε αποβιώσαντες ιδιοκτήτες ή σε εταιρείες που δεν υπάρχουν πλέον (με βάση την άδεια κυκλοφορίας) και έχουν αλλάξει ιδιοκτήτες με απλές υπεύθυνες δηλώσεις
  2) είναι σωστότερο να λαμβάνεται υπόψη για την ηλικία του οχήματος το έτος κατασκευής, έναντι έτους πρώτης κυκλοφορίας.
  Με εκτίμηση
  Αλέξανδρος Χόλης

 • 31 Μαΐου 2021, 11:22 | Προδρομος Αρνακης

  1)To KTEO με βρισκει συμφωνο. Για την διαρκεια, καθε 2 χρονια.

  2)ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ οσο αφορα την ηλικια? Οσα ειναι μεχρι το 1991 ας βγαλουνε και του 1992 ας βγαλουνε στα 35 χρονια.

  3)Πινακιδες απο το κρατος και μονο

  4)Να μην εχει τεκμηριο το ιστορικο οχημα.

  5)Τα τελη θελουν μικροδιορθωσεις αλλα ειναι σε σωστο επιπεδο, να εχουμε και την δυνατοτητα προσωρινης ακινησιας.

  6)Κυκλοφορια ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. Εφοσον θα πληρωνουμε τελη, ειναι αυτονοητο

  7)Στα 45 απαλλαγη απο τα τελη, στα 50 απαλλαγη απο ΚΤΕΟ

  8)Πιστοποιηση απο ολους τους φορεις auto-moto(ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ,ΜΚΟ κλπ) για να διατηρηθει χαμηλα το κοστος. Αλλιως πας σε μονοπώλια.

  9)Οι λεσχες να ειναι ΜΟΝΟ KAI MONO ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ….. φτανει με τις λεσχες που ειχαν καταντησει επιχειρησεις. Πιστοποιησεις ΜΟΝΟ απο τους επισημους φορεις/ομοσπονδιες.

  9) Αμαξι μη μεταβιβασιμο κλπ να γινεται με μια συμβολαιογραφικη πραξη και 2 μαρτυρες δικο σου αν ο ιδιοκτητης δεν ειναι εν ζωη και δεν εχει γινει αποδοχη κληρονομιας.Να συνοδευεται με βεβαιωση απο το μηχανολογικο οτι ειχε ελληνικα στοιχεια κυκλοφοριας. Αν δεν ειχε, τοτε να βρεθει μια ευκολη λυση για τον εκτελωνισμο του ως ιστορικο.

 • 29 Μαΐου 2021, 11:26 | Στέφανος Πολίτης

  Αξιότιμε Υπουργέ κ. Καραμανλή
  Αξιότιμε Υφυπουργέ κ. Κεφαλογιάννη,
  Αξιότιμε Γενικέ κ. Ξιφαρά,

  Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει με την απαίτηση για διαγραφή προτού χορηγηθούν ιστορικές πινακίδες. Αυτό διότι: Υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός οχημάτων τα οποία έχουν πωληθεί με ιδιωτικά συμφωνητικά (διότι π.χ. είναι άγνωστου αρχικού ιδιοκτήτη και έχουν απωλεσθεί τα έγγραφα κλπ. ή/ και έχουν εκτελωνιστεί ως αντικείμενα) και συνεπώς αν για τη διαγραφή ακολουθηθεί η διαδικασία της αρ. Α οικ. 82350-3809 (ΦΕΚ Β’ 4948/31.12.2019) ΚΥΑ θα υπάρχουν τα εξής προβλήματα:
  1) Κατάθεση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) του οχήματος : πολλές φορές έχουν απωλεσθεί τα αρχικά και ο νέος κάτοχος δεν δύναται να εκδώσει νέα καθώς στο Μητρώο υπάρχει άλλο όνομα (αρχικού ιδιοκτήτη).
  2) Βεβαίωση χαρακτηρισμού του οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνει τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη: Εδώ πρέπει να γίνει δεκτό το όνομα που υπάρχει στις βεβαιώσεις το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό από το όνομα στο μητρώο.
  3) Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας: Πολλές φορές ο αρχικό ιδιοκτήτης έχει σωρευμένες οφειλές τελών: Πρέπει συνεπώς να απαλοιφθεί καθώς οι οφειλές αυτές δεν πρέπει να βαρύνουν τον νέο κάτοχο. Επίσης, σε περίπτωση ακινησίας ο νέος κάτοχος δεν μπορεί να πάρει από τη ΔΟΥ τις πινακίδες και την άδεια διότι είναι στον αρχικό ιδιοκτήτη.
  Καταλήγοντας, η μόνη λύση είναι η απαλοιφή του εν λόγω εδαφίου περί υποχρεωτικής διαγραφής.

  Με εκτίμηση,

  Στέφανος Πολίτης

 • 28 Μαΐου 2021, 13:16 | Διονύσιος Παρασκευόπουλος

  Αξιότιμε Υπουργέ κ. Καραμανλή,
Αξιότιμε Υφυπουργέ κ. Κεφαλογιάννη,
Αξιότιμε Υπουργέ κ. Ξιφαρά,

  Ζητάμε να μην υπάρχει διαφοροποίηση στο καθεστώς κυκλοφορίας των στρατιωτικών οχημάτων με των πολιτικών όπως γίνεται και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μεγαλύτερος αριθμός οχημάτων ούτως η άλλως είναι τύπου jeep και μοτοσικλέτες. Επίσης τα πρώην στρατιωτικά οχήματα έχουν και ιστορικό και πολιτισμικό παρελθόν.
  -Θα πρέπει να διατηρηθεί το δικαίωμα σε όλα τα αυτοκίνητα-μοτο με κρατικές πινακίδες να καταθέσουν τις πινακίδες τους όπως τώρα και όχι οριστική διαγραφή και να έχουν δικαίωμα στην χρήση τους .

  Διονύσιος Παρασκευόπουλος
  Γενικός Γραμματέας Πολιτιστικού Συλλόγου Ιστορικής Αναβίωσης

 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΧΗΣ
  Εξω Λακώνια-Άγιος Νικόλαος Κρήτης.
  ΤΚ72100-Τηλ 6977796129.
  http://www.pasoe.gr
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  Του Παγκρήτιου Συλλόγου Οχημάτων Εποχής (ΠΑ.Σ.Ο.Ε.)
  ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
  Εκπροσωπώντας ογδόντα περίπου ενεργά μέλη, ιδιοκτήτες ιστορικών οχημάτων στην Κρήτη, επιτρέψτε μας να κάνουμε την παρέμβασή μας, όσον αφορά το νέο νομοσχέδιο, που έχει γνωστοποιηθεί για διαβούλευση.
  1.
  Δεν υπάρχει καμιά απολύτως αναφορά για τα οχήματα ιδιαίτερου συλλεκτικού ενδιαφέροντος, τα οποία στερούνται εγγράφων ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον όπως γνωρίζουμε πρόθεση του Υπουργείου είναι η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως π.χ στην Γερμανία, αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει και με συγκεκριμένη τεχνοκρατική μεθοδολογία υπερακοντίζονται νόμιμα όλα τα προβλήματα και το όχημα αν δεν βρεθεί ο κάτοχός του, κατοχυρώνεται νομότυπα στον ιδιοκτήτη, που θέλει να το ανακατασκευάσει.
  Αν για οποιοδήποτε λόγο η παραπάνω εφαρμοζόμενη σε άλλες χώρες μεθοδολογία σας είναι δύσκολη, υπάρχει η νομότυπη δυνατότητα με συμβολαιογραφική πράξη, ο κάτοχος ιστορικού οχήματος να πωλήσει το εν λόγω όχημα «άνευ εγγράφων» σε κάποιον, που θέλει να το αγοράσει, με την απόλυτη και εγνωσμένη βάσει των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως διαβεβαίωση, ότι το πωλούμενον όχημα δεν είναι προϊόν κλοπής. Καλό και δίκαιο θα είναι λοιπόν, να μην αγνοηθούν εκατοντάδες τέτοια οχήματα, τα οποία είναι τις περισσότερες φορές και ιδιαιτέρου συλλεκτικού ενδιαφέροντος και αποτελούν σημαντικότατα αντικείμενα βιομηχανικής αρχαιολογίας και ιδιαίτερης αξίας ως μουσειακά εκθέματα.
  2.
  Το νομοσχέδιο δεν αναφέρει συγκεκριμένα, τί θα γίνει με τα οχήματα που είναι ήδη χαρακτηρισμένα ως ιστορικά από τις ήδη υπάρχουσες ομοσπονδίες και αν η πιστοποίησή τους ισχύει για την χορήγηση ιστορικών πινακίδων ή θα πρέπει εξ αρχής να επαναπιστοποιηθούν, πράγμα το οποίο σημαίνει νέα έξοδα και νέα ταλαιπωρία για την εκ νέου πιστοποίησή τους. Καλό θα ήταν αυτές οι πτυχές του νομοσχεδίου, που προωθείται, να είναι ευδιάκριτες και συγκεκριμένες
  3.
  Το νομοσχέδιο επιχειρεί μια de facto δημιουργία ενός μονοπωλιακού καθεστώτος, όσον αφορά τις ομοσπονδίες και την πιστοποίηση της ιστορικότητας ενός οχήματος, που και στο σημείο αυτό το νομοσχέδιο δεν συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όπου ακόμα και μεγάλες Λέσχες και όχι απόλυτα Ομοσπονδίες γνωμοδοτούν για την ιστορικότητα ενός ιστορικού οχήματος. Γιατί λοιπόν αυτή η διαφορά και γιατί, αφού εσείς αποφασίσατε, ότι μόνο ο εκπρόσωπος της FIVΑ (ιδιωτικής οργάνωσης προστασίας ιστορικών οχημάτων) στην Ελλάδα θα μπορεί να πιστοποιεί ένα όχημα, γιατί επαναλαμβάνουμε δεν προχωρείτε και στην κοστολόγηση αυτής της πιστοποίησης, να είναι μία και ενιαία για όλους τους ιδιοκτήτες, χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις και χωρίς να υπάρχει αισχροκέρδεια, ώστε να μας προστατεύσετε ως ιδιοκτήτες ιστορικών οχημάτων. Έχετε φανταστεί σε τι ποσά μπορεί να ανέλθει αυτή η πιστοποίηση, αν νομικά αφεθεί ελεύθερο το κοστολόγιό της σε ένα και μόνο φορέα πιστοποίησης;
  Δυστυχώς ζούμε στην Ελλάδα και βιώνουμε περίτρανα όσα γίνονται σε ανάλογες περιπτώσεις.
  4.
  Μια άλλη πτυχή της πιστοποίησης, που βλέπουμε ότι απουσιάζει εντελώς, είναι, ότι κάλλιστα και χωρίς καμία εξ ανάγκης πιστοποίηση από ευρωπαϊκό εκπρόσωπο ιδιωτικής οργάνωσης προστασίας παλαιών αυτοκινήτων, η πιστοποίηση θα μπορούσε να γίνεται πάρα πολύ εύκολα και με πολύ απλό τρόπο με τα ΚΤΕΟ σε συνεργασία ακόμα και με τους κατά τόπους νόμιμους συλλόγους ιστορικών οχημάτων, αφού ούτως ή άλλως τα οχήματά μας πλέον θα έχουν υποχρεωτικό τον έλεγχο του ΚΤΕΟ. Η παραπάνω πρότασή μας φυσικά αφορά τα οχήματα που είναι όντως ιστορικά και που δεν τα ενδιαφέρει η ένταξή τους σε κάποια κατηγορία ιστορικότητας για την διεξαγωγή κάποιων ράλι κ.ο.κ.
  Γιατί αυτή η εμμονή, ότι ένα ιστορικό όχημα υποχρεωτικά θα πρέπει να ενταχθεί σε κάποια κατηγορία από ένα ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια ιδιωτική οργάνωση και που δεν υπάρχει καμία πανευρωπαϊκή διακρατική συμφωνία που να την ανακηρύσσει ως μία και μοναδική αρχή πιστοποίησης ενός ιστορικού αυτοκινήτου και να μη μας ενδιαφέρει αυτή καθαυτή η ιστορικότητα ενός οχήματος αποκλειστικά και μόνον ως ένα όχημα που έχει αφήσει την δική του σφραγίδα στην τοπική ιστορία ενός τόπου αλλά και στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία;

  5.
  Σχετικά με το ΚΤΕΟ δεν υπάρχει αντίρρηση αλλά καλό θα ήταν να μας συγκεκριμενοποιήσει ο νομοθέτης, ποια σημεία θα αφορά ο έλεγχος αυτών των οχημάτων, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε αν π.χ επιχειρήσουμε να περάσουμε από τον έλεγχο καυσαερίων μια Rolls Roys του 1943, δεν θα είναι εφικτό, προκειμένου ο φορέας να προχωρήσει σε περαιτέρω έλεγχο του οχήματος. Το ίδιο θα συμβεί βάζοντας και σε ένα αμορτισερόμετρο ένα οποιοδήποτε στρατιωτικό όχημα.
  Καλό θα ήταν λοιπόν όλη αυτή η συντεταγμένη προσπάθειά σας να συνοδεύεται και από συγκεκριμένες οδηγίες, στο πώς και τί θα ελέγχει ένα ΚΤΕΟ σε ένα ιστορικό όχημα.

  6.
  Φλέγον και ακατανόητο ζήτημα αποτελεί το προαπαιτούμενο της οριστικής διαγραφής του οχήματος από το μητρώο του Υπ. Μεταφορών προκειμένου να αποκτήσει τις πινακίδες ιστορικού.
  Η πρότασή μας εδράζεται στην λογική της διατήρησης του δικαιώματος, να μπορεί ο κάτοχός του να επαναφέρει στο προηγούμενο status με τις κανονικές πινακίδες το όχημά του, αν για κάποιους λόγους μη προβλέψιμους θελήσει να πάψει την χρήση του ως ιστορικό, είναι δίκαιο να του δίδεται η δυνατότητα, όπως μέχρι σήμερα, να το πράξει.
  Προτείνουμε λοιπόν να νομοθετηθεί «προσωρινή κατάθεση πινακίδων και όχι οριστική διαγραφή».
  Καλό θα ήταν λοιπόν όλη αυτή η συντεταγμένη προσπάθειά σας να συνοδεύεται και από συγκεκριμένες οδηγίες, στο πώς και τί θα ελέγχει ένα ΚΤΕΟ σε ένα ιστορικό όχημα.
  Θερμή παράκλησή μας, να λάβετε σοβαρά υπόψιν σας τις θέσεις μας για μια πραγματικά σωστή αντιμετώπιση του ιστορικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα αλλά και μια σωστή εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
  Εκ μέρους του ΔΣ και των μελών του Παγκρήτιου Συλλόγου Οχημάτων Εποχής.
  Ο
  Πρόεδρος
  Νίκος Τζιρης

 • 27 Μαΐου 2021, 22:46 | Ευάγγελος Ξηντάρας

  Τα πρώην στρατιωτικά οχήματα εντάσσονται στα ιστορικά και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για έκδοση κρατικών ιστορικών πινακίδων όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα ιστορικά.
  Ευάγγελος Ξηντάρας αντιπρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ιστορικής Αναβίωσης

 • 27 Μαΐου 2021, 11:35 | Πέτρος Ματσούκης

  Άρθρο 26 παρ. 2)γ
  Προτείνω την μη διαγραφή των οχημάτων από το μητρώο «Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».Πρέπει να είναι στην διακριτική ευχέρεια κάθε ιδιοκτήτη οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, με δεδομένη την πολύ καλή ηλεκτρονική εφαρμογή κατάθεσης πινακίδων η επιλογή να φέρει συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας ή πινακίδες κυκλοφορίας ιστορικού ενδιαφέροντος.

 • Ονομάζομαι Καλφας Αναστάσιος και είμαι πρόεδρος του συλλόγου ιστορικού αυτοκινήτου Βορείου Ελλάδο ενος συλλόγου πού αριθμεί 540 μέλη. Θα ήθελα και εγώ να τοποθετηθώ και να βοηθήσω για την διάσωση του ιστορικού οχήματος στην πατρίδα μας. Το ιστορικό όχημα δεν είναι αυτοκίνητο καθημερινής κυκλοφορίας. Μετά από τόσα χρόνια με την ενασχόληση μου με το αντικείμενο έχω εντοπίσει τα εξής. Πρόταση μου είναι να δούμε πρώτα το ιδιοκτησιακό υπάρχουν διαφορές περιπτώσεις πού Η κάθε μία είναι διαφορετική . Κάθε όχημα έχει ταυτότητα με αυτή μπορεί να βρεθεί η ηλικία και άν εκκρεμή ζήτημα. Αν όχι τότε κατά τήν άποψη μου πρέπει να καταγραφεί από το υπουργείο Πολιτισμού και στην συνέχεια να περάσει στα μητρώα του υπουργείου συγκοινωνιών. Το ΚΤΕΟ κάθε χρόνο αποτρέπει τούς συνιδιοκτήτες και θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην διάσωση τού ιστορικού αυτοκινήτου . Και φυσικά βάζει φρένα η οριστική διαγραφή τον πινακίδων. Σταδιακά θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο . Μετά από τόσα χρόνια αμφισβήτησης και κυνήγι του ιστορικού κανένας ιδιοκτήτης δεν θα το εφαρμόσει. Ευχαριστώ για το χρόνο εύχομαι να βρεθεί λύση που θα σώσει όσα περισσότερα ιστορικά οχήματα

  Πρόεδρος ΣΙΑΒΕ 6936114742

 • 27 Μαΐου 2021, 11:15 | Γεώργιος Χρυσανθακόπουλος

  Αξιότιμε Υπουργέ κ. Καραμανλή,
  Αξιότιμε Υφυπουργέ κ. Κεφαλογιάννη,
  Αξιότιμε Υπουργέ κ. Ξιφαρά,

  Ταυτότητα – Σχολιασμός

  Το Τ.Μ.ΦΑΕΘΩΝ δημιουργήθηκε το 2000 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Ν.Π.Ι.Δ.) και περιλαμβάνει 5 ενότητες:
  1. Μουσείο κλασσικού αυτοκινήτου με 101 εκθέματα του περασμένου αιώνα
  2. Μουσείο Φυσικής και ηλεκτρονικών με 3050 εκθέματα
  3. Μουσείο Ωρολογοποιίας με 2050 εκθέματα ρολογιών χεριού, τσέπης, επιτραπέζια
  4. Μουσείο Ηλεκτρονικής κατασκοπίας με 1850 εκθέματα
  5. Μουσείο οργάνων και εργαλείων ιατρικής τεχνολογίας με 1200 εκθέματα
  Δηλαδή πρόκειται για 5 ανεξάρτητα Μουσεία μέσα στο ίδιο κέλυφος κτιρίου συνολικής επιφάνειας 7500 τμ σε οικόπεδο 100 στρεμ.

  Το Μουσείο ΦΑΕΘΩΝ συστάθηκε με 100% ιδιωτικά εξ’ ιδίων κεφάλαια, κόστισε 25 εκ. € και εξυπηρετεί αμιγώς εκπαιδευτικούς σκοπούς και προάγει τον Πολιτισμό στο χώρο της Ελληνικής Εκπαίδευσης.

  Το Μουσείο ΦΑΕΘΩΝ έχει εγκριθεί από το Υπ.Πο.Α. με αρ. μητρώου 0421.

  Το Μουσείο ΦΑΕΘΩΝ δεν έχει ποτέ χρηματοδοτηθεί ή ενισχυθεί από το Ελληνικό κράτος και αποτελεί μια καθαρά ιδιωτική προσπάθεια υπέρ της Ελληνικής Παιδείας.

  Γενικές παρατηρήσεις

  Το παρόν Σ.Ν. αφορά μόνο την πρώτη ενότητα ενδιαφέροντος μας για το κλασσικό αυτοκίνητο.

  Όπως παρατηρούμε στο παρόν Σ.Ν. απουσιάζει κάθε πρόνοια για τις συλλογές Μουσείων αλλά μόνο για ιδιώτες.

  Αρχικά οφείλουμε να τονίσουμε ότι το 99% της δομής των σχολείων που υπεβλήθησαν έχουν ομοιογένεια και συμφωνούμε απόλυτα με τις απόψεις όλων των συναδέλφων ιδιωτών για τις παρατηρήσεις τους όπως:
  1. Απαίτηση υποχρεωτικής διαγραφής της Ελληνικής αδείας και των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας που έχουν κατατεθεί στη Περιφέρεια για προσωρινή ακινησία.
  1.1 Είναι παράλογο και αντισυνταγματικό διότι τα οχήματα αυτά έχουν καταβάλει υψηλούς φόρους και δασμούς και δεν πρέπει να απαλλοτριωθεί το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής αξίας τους διότι εάν ο ιδιοκτήτης τους επιθυμεί στο μέλλον να τ θέσει σε κυκλοφορία θα πρέπει να έχει αυτή τη δυνατότητα.
  2. Δεν πρέπει να εξαιρεθούν της κατηγορίας Ο.Ι.Ε. τα οχήματα της παρ. 4 του αρθ. 26.
  3. Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ: Υπερβολική η απαίτηση για ετήσια επιθεώρηση ΚΤΕΟ. Τα οχήματα αυτά θα πρέπει να περνάνε κάθε 4 χρόνια εάν η ηλικία τους είναι έως 30 ετών και να εξαιρούνται του ΚΤΕΟ τα άνω των 30 ετών, δεδομένου ότι διανύουν ελάχιστα χιλιόμετρα ετησίως. Τρανό παράδειγμα είναι ότι ενώ σήμερα δεν προβλέπονται ΚΤΕΟ εδώ και πολλές δεκαετίες στα πάσης ηλικίας και άνω των 30 ετών Ι.Ο., δεν έχει παρατηρηθεί ΠΟΤΕ μέχρι ήμερα ατύχημα οδικής ασφάλειας κλπ.
  4. Τέλη κυκλοφορίας: Προτείνουμε πλήρη απαλλαγή τελών κυκλοφορίας ανεξαρτήτως ηλικίας και κυβισμού διότι ήδη οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται δυσανάλογα για να τα κρατούν λειτουργικά και σε άριστη κατάσταση.
  5. Η πιστοποίηση του Ο.Ι.Ε. δεν πρέπει να έχει ορισμένη διάρκεια ισχύος αλλά να είναι διαρκής και αορίστου χρόνου (πρέπει να απαλλάξουμε τα κειμήλια από τα παντός είδους χαράτσια και την γραφειοκρατία. Η χώρα μας έχει όλες τις προϋποθέσεις να προβάλει Πολιτισμό και να ενισχύσει το τουριστικό προϊόν ακόμη και μέσω του κλασσικού αυτοκινήτου!!!).

  ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

  Προτείνουμε:
  Οι Συλλογές Εκθεμάτων των Μουσείων Κλασσικού Αυτοκινήτου πρέπει να απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, δαπάνες Πιστοποίησης ή ανανέωσης Πιστοποιήσεων, δεδομένου ότι δεν προορίζονται για κυκλοφορία.

  Ωστόσο εφόσον κατά την αποφασιστική κρίση και διακριτική ευχέρεια της διοίκησης του Μουσείου, επιλεκτικά θα πρέπει να είναι δυνατόν και να προβλέπεται στον παρόν Σ.Ν. ώστε να μπορούν να μετέχουν τα οχήματα – Εκθέματα των Μουσείων σε ειδικές εκδηλώσεις, καλλιστεία κλπ αλλά και να μετακινούνται για συντήρηση σε ειδικά συνεργεία οχημάτων για να καθίσταται δυνατόν να συντηρούνται αποτελεσματικά.

  Ήδη τα οχήματα των Μουσείων φέρουν ενάριθμες πινακίδες Ι.Ο. των τριών ειδικών λεσχών και ασφαλίζονται για κάθε τους μετακίνηση. Πρόσθετα είναι ασφαλισμένα εντός των χώρων του Μουσείου για κινδύνους πυρκαγιάς, κλοπής και άλλων ζημίων.

  Θα πρέπει να γίνει στον παρόν Σ.Ν. η προτεινόμενη διάκριση υπέρ των Μουσείων για να ανταπεξέλθουν αυτά των αυξημένων δαπανών συντήρησης και ασφάλισης σε αντιδιαστολή με τα αντίστοιχα των ιδιωτικών συλλογών.

  Φανταστείτε τι σημαίνει σε δαπάνες για ένα Μουσείο πχ με 100 αυτοκίνητα:
  1. Τέλη κυκλοφορίας (όπως προβλέπεται στο παρόν Σ.Ν.).
  2. Δαπάνες συντήρησης
  3. ΚΤΕΟ (όπως προβλέπεται στο παρόν Σ.Ν.)
  4. Επαναεπιθεώρηση άδειας Ι.Ο. (όπως προβλέπεται στο παρόν Σ.Ν.)
  5. Ασφάλιστρα
  6. Βλάβες – ανταλλακτικά
  7. Ζημίες – απρόβλεπτα

  Με το παρόν σημείωμα προτείνουμε την απαλλαγή των παρ. 1,3,4 κατ’ ελάχιστον για τα Μουσεία.

  ΤΟ Τ.Μ.ΦΑΕΘΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΣΟΔΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΕΞΟΔΑ!!!

  Για το Τ.Μ.ΦΑΕΘΩΝ,
  Γ. Χρυσανθακόπουλος
  Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος Μηχανικός
  Φυσικός – Ηλεκτρονικός ΕΚΠΑ
  Νόμιμος εκπρόσωπος του Τ.Μ.ΦΑΕΘΩΝ

 • 27 Μαΐου 2021, 11:44 | Καλφας Αναστάσιος

  Ονομάζομαι Καλφας Αναστάσιος και είμαι πρόεδρος του συλλόγου ιστορικού αυτοκινήτου Βορείου Ελλάδος ενός συλλόγου πού αριθμεί 540 μέλη. Θα ήθελα και εγώ να τοποθετηθώ και να βοηθήσω για την διάσωση του ιστορικού οχήματος στην πατρίδα μας. Το ιστορικό όχημα δεν είναι αυτοκίνητο καθημερινής κυκλοφορίας. Μετά από τόσα χρόνια με την ενασχόληση μου με το αντικείμενο έχω εντοπίσει τα εξής. Πρόταση μου είναι να δούμε πρώτα το ιδιοκτησιακό υπάρχουν διαφορές περιπτώσεις πού Η κάθε μία είναι διαφορετική . Κάθε όχημα έχει ταυτότητα με αυτή μπορεί να βρεθεί η ηλικία και άν εκκρεμή ζήτημα. Αν όχι τότε κατά τήν άποψη μου πρέπει να καταγραφεί από το υπουργείο Πολιτισμού και στην συνέχεια να περάσει στα μητρώα του υπουργείου συγκοινωνιών. Το ΚΤΕΟ κάθε χρόνο αποτρέπει τούς συνιδιοκτήτες και θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην διάσωση τού ιστορικού αυτοκινήτου . Και φυσικά βάζει φρένα η οριστική διαγραφή τον πινακίδων. Σταδιακά θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο . Μετά από τόσα χρόνια αμφισβήτησης και κυνήγι του ιστορικού κανένας ιδιοκτήτης δεν θα το εφαρμόσει. Ευχαριστώ για το χρόνο εύχομαι να βρεθεί λύση που θα σώσει όσα περισσότερα ιστορικά οχήματα.

  Πρόεδρος ΣΙΑΒΕ 6936114742

 • Επιτέλους αποφάσισε το κράτος να ασχοληθεί θετικά και σοβαρά μάλλον με τα ιστορικά οχήματα.
  Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε 3 άρθρα του νομοσχεδίου σας που πιστεύω ότι χρήζουν καλύτερης σκέψης και ίσως διόρθωσης.

  ΑΡΘΡΟ 3 παρ.13& 14
  ΓΙΑΤΙ θα πρέπει στην ΕΛΛΑΔΑ οι μόνοι που θα βεβαιώνουν και θα πιστοποιούν την ιστορικότητα των οχημάτων να είναι οι ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ εκπρόσωποι των ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ??????
  ΓΙΑΤΙ να βρίσκετε ο κάθε ιδιοκτήτης στη θέση να εκβιάζετε από τον εκπρόσωπο να γίνει μέλος του ή να του καθυστερεί τα χαρτιά του ή να του ζητά υπερβολικά χρήματα για την πιστοποίηση ,που ήδη γίνεται.
  Υπάρχουν και άλλα σωματεία με καλές και ίσως καλύτερες γνώσεις σχετικά με τα ιστορικά οχήματα.
  Νομίζω το ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ των εκπροσώπων δεν βοηθάει την προαγωγή της Εθνικής Πολιτιστικής κληρονομιάς, ορίστε τον εκπρόσωπο ως ενδιάμεσο σωματείων και Υπουργείου .

  ΑΡΘΡΟ 26 παρ.2,γ.
  Η οριστική διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας ΓΙΑΤΙ????
  Σε τι βοηθάει αυτό? Γιατί ο ιδιοκτήτης να μην μπορεί να επαναφέρει το αυτοκίνητό του στις Υπουργικές πινακίδες. ΣΚΕΦΤΗΤΕ ΤΟ.

  ΑΡΘΡΟ 30
  Ορίζεται τέλη κυκλοφορίας για τα ιστορικά οχήματα , δεν πιστεύω ότι νομίζεται ότι θα σωθεί η ΕΛΛΑΔΑ από τα τέλη των ιστορικών οχημάτων.
  Μπορείτε αν οπωσδήποτε πρέπει να βάλετε τέλη κυκλοφορίας να βάλετε ένα τυπικό τέλος ανεξάρτητα από κυβικά, γιατί αλλιώς αυτά τα αυτοκίνητα θα γίνουν ασύμφορα για τους ιδιοκτήτες τους και βέβαια ή θα κλειστούν στους χώρους στάθμευσης και θα γίνονται άχρηστα ή θα πωλούνται εκτός ΕΛΛΑΔΟΣ και τότε θα θυμηθούμε την προαγωγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.

  Εύχομαι κάποια πράγματα να τα ξανασκεφτείτε και να τα διορθώσετε.

 • 26 Μαΐου 2021, 13:00 | Θεόδωρος Ιακωβίδης.

  Συμφωνώ απόλυτα με όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις των υπολοίπων για τις άδειες των ιστορικών αυτοκινήτων. Θα ήθελα να προτείνω κάτι στο οικονομικό κομμάτι των τελών κυκλοφορίας καθώς και το ετήσιο ΚΤΕΟ το οποίο θα είναι καθοριστικό για έναν που όσο μεράκι και όρεξη να έχει κάποιος ,να τον απομακρύνει από αυτόν τον χώρο ή να τον περιορίσει στον αριθμό των οχημάτων. Οπότε ένα κόστος συμβατό και αντικειμενικό με την πραγματικότητα είναι απόλυτα θετικό, για να έχουμε και την κάλυψη του Κράτους.
  Πρέπει να αναφερθεί ότι πολύ ιδιοκτήτες έχουν πάνω από ένα όχημα που μόνο και για να τα κρατήσουν στην καλύτερη εργοστασιακή κατάσταση εξουθενώνονται οικονομικά .Θα πρότεινα με κάποιο τρόπο να πληρώνονται τέλη κυκλοφορίας και οι πινακίδες κυκλοφορίας να αντιστοιχούν σε δύο ή και τρία ιστορικά οχήματα διότι ούτος ή άλλος τα χιλιόμετρα που διανύουν τα οχήματα αυτά είναι περιορισμένα.

 • 26 Μαΐου 2021, 01:25 | Εμμανουηλ Μπαρατσης

  Σε καμια περιπτωση δεν θα πρεπει να γινει υποχρεωτικη διαγραφη της ελληνικης αδειας των αυτοκινητων που την εχουν διατηρησει ως τωρα! Ειναι αδικια για τα «ελληνικα» οχηματα να γινουν ισα και ομοια με αυτα που δεν εχουν κυκλοφορησει στην χωρα και δεν εχουν πληρωσει ποτε τιποτα στο ελληνικο δημοσιο.

 • 26 Μαΐου 2021, 01:07 | Παναγιώτης-Πήτερ Καλλιφίδας

  Η εξαίρεση των λεγομένων οχημάτων «ειδικού τύπου» από την υποχρέωση απόκτησης κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας, όπως αυτή αναφέρεται στο σχέδιο νομού, δηλαδή των πυροσβεστικών και στρατιωτικών οχηματων, χρήζει εξειδίκευσης προς αποφυγή παρερμηνειών που θα οδηγήσουν σε αδικίες και θα θέσουν θέματα αντισυνταγματικότητας. Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των στρατιωτικών οχημάτων που βρίσκονται σε χέρια ιδιωτών είναι jeep (τζιπ), δηλαδή οχήματα κυκλοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό μεταπολεμικά, ως κανονικά οχήματα κυκλοφορίας πολιτών/ιδιωτών, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να είναι στις προθέσεις του νομοθέτη να διαφοροποιήσει τη μεταχείριση ενός «στρατιωτικου» τζιπ σε σχέση με τη πολιτική έκδοση του ιδίου τζιπ (π.χ. ενος Willys MB και ενός CJ2) αφού πρόκειται για ακριβώς το ίδιο όχημα (με πιθανώς διαφορετική εμφάνιση, π.χ. στο χρώμα, στα υφάσματα ή στους τύπους καθισμάτων κλπ). Κάθε διαφορετική μεταχείριση ίδιων οχημάτων θα ήταν εντελώς άδικη και παράλογη (και κατ’ επέκταση αντισυνταγματική).

  Επομένως, το σχέδιο νόμου πρέπει τροποποιηθεί ώστε να προβλέπει, συγκεκριμένα και όχι αφηρημένα, τους τύπους στρατιωτικών οχημάτων που εξαιρούνται από τη χορήγηση κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας, π.χ. των ερπυστριοφόρων. Όλα τα υπόλοιπα «στρατιωτικού» τύπου/εμφάνισης ιστορικά οχήματα (π.χ. τα τζιπ) θα μπορούν να λαμβάνουν κανονικά κρατικά στοιχεία κυκλοφορίας όπως όλα τα άλλα ιστορικά οχήματα. Επιπροσθέτως ή/και εναλλακτικά, μπορεί να δίνεται στον ιδιόκτητη/κάτοχο ιστορικού «στρατιωτικού» οχήματος η επιλογή για την απόκτηση ή μη κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας.

  Τέλος, δεδομένου ότι δεν είναι όλα τα ιστορικά οχήματα καταχωρημένα στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αφού δεν έχουν λάβει όλα τα ιστορικά οχήματα «συμβατικές» πινακίδες κυκλοφορίας από το Υπουργείο, πολλά ιστορικά οχήματα έχουν εισαχθεί ή αγοραστεί χωρίς να ταξινομηθούν κλπ), προτείνεται να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη του σχεδίου νόμου ώστε να προβλέπει (ως προϋπόθεση για τη χορήγηση κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας) την οριστική διαγραφή από το εν λόγω Μητρώο μόνο όσων ιστορικών οχημάτων είναι πράγματι καταχωρημένα σε αυτό. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες στο Μητρώο του Υπουργείου μπορεί να μην είναι οι αληθινοί τωρινοί ιδιοκτήτες (π.χ. πολλές μεταβιβάσεις ιστορικών οχημάτων έχουν λάβει χώρα με υπεύθυνες δηλώσεις, πολλά οχήματα έχουν βρεθεί εγκαταλελειμμένα κλπ) η διαγραφή θα μπορεί να γίνει και από τον κάτοχο του ιστορικού οχήματος, παρόλο που μπορεί να μην είναι ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης στο Μητρώο του Υπουργείου, με την επίδειξη της Βεβαίωσης ή Πιστοποιητικού Καταχώρησης του ιστορικού οχήματος όπως αυτό έχει εκδοθεί από τις οικίες Ομοσπονδίες ιστορικών Οχημάτων (ΕΛΠΑ, ΕΟΟΕ, ΦΙΛΠΑ).

  Παναγιώτης-Πήτερ Καλλιφίδας
  Δικηγόρος,
  Νομικός Σύμβουλος Πολιτιστικού Συλλόγου Ιστορικής Αναβίωσης

 • 26 Μαΐου 2021, 00:33 | Παναγιώτης-Πήτερ Καλλιφίδας

  Η εξαίρεση των λεγομένων οχημάτων «ειδικού τύπου» από την υποχρέωση απόκτησης κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας, όπως αυτή αναφέρεται στο σχέδιο νομού, δηλαδή των πυροσβεστικών και στρατιωτικών οχηματων, χρήζει εξειδίκευσης προς αποφυγή παρερμηνειών που θα οδηγήσουν σε αδικίες και θα θέσουν θέματα αντισυνταγματικότητας. Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των στρατιωτικών οχημάτων που βρίσκονται σε χέρια ιδιωτών είναι jeep (τζιπ), δηλαδή οχήματα κυκλοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό μεταπολεμικά, ως κανονικά οχήματα κυκλοφορίας πολιτών/ιδιωτών, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να είναι στις προθέσεις του νομοθέτη να διαφοροποιήσει τη μεταχείριση ενός «στρατιωτικου» τζιπ σε σχέση με τη πολιτική έκδοση του ιδίου τζιπ (π.χ. ενος Willys MB και ενός CJ2) αφού πρόκειται για ακριβώς το ίδιο όχημα (με πιθανώς διαφορετική εμφάνιση, π.χ. στο χρώμα, στα υφάσματα ή στους τύπους καθισμάτων κλπ). Κάθε διαφορετική μεταχείριση ίδιων οχημάτων θα ήταν εντελώς άδικη και παράλογη (και κατ’ επέκταση αντισυνταγματική).

  Επομένως, το σχέδιο νόμου πρέπει τροποποιηθεί ώστε να προβλέπει, συγκεκριμένα και όχι αφηρημένα, τους τύπους στρατιωτικών οχημάτων που εξαιρούνται από τη χορήγηση κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας, π.χ. των ερπυστριοφόρων. Όλα τα υπόλοιπα «στρατιωτικού» τύπου/εμφάνισης ιστορικά οχήματα (π.χ. τα τζιπ) θα μπορούν να λαμβάνουν κανονικά κρατικά στοιχεία κυκλοφορίας όπως όλα τα άλλα ιστορικά οχήματα. Επιπροσθέτως ή/και εναλλακτικά, μπορεί να δίνεται στον ιδιόκτητη/κάτοχο ιστορικού «στρατιωτικού» οχήματος η επιλογή για την απόκτηση ή μη κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας.

  Τέλος, δεδομένου ότι δεν είναι όλα τα ιστορικά οχήματα καταχωρημένα στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αφού δεν έχουν λάβει όλα τα ιστορικά οχήματα «συμβατικές» πινακίδες κυκλοφορίας από το Υπουργείο, πολλά ιστορικά οχήματα έχουν εισαχθεί ή αγοραστεί χωρίς να ταξινομηθούν κλπ), προτείνεται να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη του σχεδίου νόμου ώστε να προβλέπει (ως προϋπόθεση για τη χορήγηση κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας) την οριστική διαγραφή από το εν λόγω Μητρώο μόνο όσων ιστορικών οχημάτων είναι πράγματι καταχωρημένα σε αυτό. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες στο Μητρώο του Υπουργείου μπορεί να μην είναι οι αληθινοί τωρινοί ιδιοκτήτες (π.χ. πολλές μεταβιβάσεις ιστορικών οχημάτων έχουν λάβει χώρα με υπεύθυνες δηλώσεις, πολλά οχήματα έχουν βρεθεί εγκαταλελειμμένα κλπ) η διαγραφή θα μπορεί να γίνει και από τον κάτοχο του ιστορικού οχήματος, παρόλο που μπορεί να μην είναι ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης στο Μητρώο του Υπουργείου, με την επίδειξη της Βεβαίωσης ή Πιστοποιητικού Καταχώρησης του ιστορικού οχήματος όπως αυτό έχει εκδοθεί από τις οικίες Ομοσπονδίες ιστορικών Οχημάτων (π.χ. ΕΛΠΑ, ΕΟΟΕ, ΦΙΛΠΑ).

  Παναγιώτης-Πήτερ Καλλιφίδας
  Δικηγόρος,
  Νομικός Σύμβουλος Πολιτιστικού Συλλόγου Ιστορικής Αναβίωσης

 • 26 Μαΐου 2021, 00:57 | Θωμάς Τσιφτσής

  Εφόσον εφαρμοστούν τέλη κυκλοφορίας, θα πρέπει να προβλεφτεί και κάποια μέθοδος «προσωρινής ακινησίας» όπως και στα συμβατικά οχήματα. Τα ιστορικά, λόγω παλαιότητας, συχνά είναι σε μεγάλες περιόδους επισκευών. Σε αυτά τα διαστήματα, να παραδίδονται οι πινακίδες εφόσον το όχημα δεν
  θα κυκλοφορεί και να μην υπάρχουν τέλη κυκλοφορίας. Η άρση ακινησίας να γίνεται με έλεγχο ΚΤΕΟ, όπως και στα συμβατικά οχήματα.

 • 25 Μαΐου 2021, 22:44 | Δημητρης Λιακοπουλος

  -Θα πρεπει να διατηρηθει το δικαιωμα σε ολα τα αυτοκινητα-μοτο με κρατικες πινακιδες να καταθεσουν τις πινακιδες οπως τωρα και ΟΧΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ και να εχουν δικαιωμα στην χρηση τους .( Φυσικα να απαγορευεται η ταυτοχρονη χρηση αυτων με προστιμο )

  -Να δωθει λυση σε οσα οχηματα λογο ιδιατερων συνθηκων π.χαπληρωτα Τ.κ κληρονομιες.
  να μην χαθουν στην ανακυκλωση .
  Οπως υπαρχουν και πολλα αυτοκινητα -μοτο που εχουν χαθει τα χαρτια τους και υπαρχουν Υπευθυνες δηλωσεις και συμβολαιογραφικες πραξεις

  -Δειτε ξανα τις κατηγοριες Στρατιωτικων .. οχηματων ( π.χ light jeep – μοτοσυκλετες ) να εξαιρουνται απο βαρια οχηματα -τανκς-αυρα.

  Ευχαριστω πολυ

 • 25 Μαΐου 2021, 14:26 | IOANNIS DELIGIANNIS

  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  Α. Το ΚΤΕΟ καθε χρονο ειναι ΥΠΕΡΒΟΛΗ για αυτοκινητα αυτης της κατηγοριας καθως
  πρακτικα δεν δυνανται να κυκλοφορουν καθημερινα λογω της υψηλης καταναλωσης σε καυσιμα, δυσκολιας εξευρεσης των ηδη ακριβων ανταλλακτικων για επισκευες λογω φθορων καθημερινης χρησης και υψηλου ρισκου ζημιων-καταστροφης σε ατυχημα σε συνθηκες κινησης σε πολη. Γενικα ειναι εντελως ασυμφορη η καθημερινη κινηση τους, για οποιονδηποτε ιδιοκτητη τους, ως εκ τουτου τα χιλιομετρα ετησιως θα ειναι Ελαχιστα, γεγονος που δεν δικαιολογει το ετησιο ΚΤΕΟ (παρα μονο για καθαρα εισπρακτικους σκοπους)

  Β. Οσον αφορα τις μοτοσυκλετες, το ετησιο ΚΤΕΟ παλι ειναι ΥΠΕΡΒΟΛΗ, οι περισσοτερες ηδη κυκλοφορουν με κανονικες πινακιδες Υπουργειου που το ΚΤΕΟ ειναι καθε 2 χρονια. Επισης τα ετησια τελη κυκλοφοριας ειναι ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ για μοτοσυκλετες κατω των 500 κυβικων (με κανονικες πινακιδες πληρωνουν λιγοτερα τελη απο οτι με ιστορικες πινακιδες).

  Γ. ΚΤΕΟ, με ποια κριτηρια θα αξιολογουν τα ΚΤΕΟ την κατασταση του καθε οχηματος, απο τη στιγμη που τα οχηματα αυτα τεχνολογικα ανηκουν σε πολυ παλαιοτερες εποχες? Χωρις κριτηρια θα δοθει χωρος να αυξηθει η διαφθορα υπαλληλων των ΚΤΕΟ και το πιστοποιητικο θα ειναι αποτελεσμα συναλλαγης.

  Δ. Να ονομασθουν ξεκαθαρα οι Φορεις-Λεσχες που ειναι εξουσιοδοτημενες για πιστοποιηση Ιστορικων Οχηματων.

  Ε. Να ξεκαθαρισει τι θα γινει με το Ιδιοκτησιακο καθεστως οσων οχηματων δεν εχουν κρατικες πινακιδες η εγγραφα (πχ Διαγραμμενα, πωληθεντα με Υπευθυνες Δηλωσεις, Εισαγωμενα απο εξωτερικο με φορο ιστορικου οχηματος αλλα εχοντα εγγραφα τελωνειου, και πολλες αλλες περιπτωσεις).

  ΣΤ. Να ξεκαθαρισει το τι θα γινει με οσα εχουν πινακιδες Λεσχων που πλεον δεν δικαιουνται να εκδιδουν πιστοποιητικα Ιστορικου Οχηματος.

  οι σαφεις, ξεκαθαροι και πληρεις Νομοι συνεισφερουν σημαντικα σε μια ευνομουμενη κοινωνια που προοδευει, το αντιθετο συνεισφερει μονο σε αυξηση της διαφθορας.
  ευχαριστω

 • 24 Μαΐου 2021, 14:33 | Μανος Τζιακης

  Μαζι με τα συγχαρητηρια στους Ηρακλειδες που προσπαθουν να καθαρισουν την κοπρο του αυγειου στα ιστορικα οχηματα, σαν ιδιοκτητης, χρηστης και τεχνικος εφορος στον χωρο τα τελευταια 40 χρονια , θα ηθελα να προσθεσω τα παρακατω.
  1) Ενα ιστορικο οχημα βεβαιως και χρειαζεται πιστοποιηση ιστορικου απο τα καταλληλα διεθνη οργανα και τους εδω εκπροσωπους των.
  2) Η πειρα με εχει διδαξει οτι η διαρκεια της πιστοποιησης και ο περιορισμος της σε 5 ετη ειναι πλεονασμος, ( την στιγμη που θα υπαρχει ετησιο ΚΤΕΟ για ταυτοποιηση στοιχειων) και οι μονοι ωφελημενοι ειναι οι ομοσπονδιες οι οποιες χρεωνουν υπερογκα για αυτον τον σκοπο. ( τελη ελεγχου , εγγραφη , ετησιες συνδρομες κλπ) . ΘΕΩΡΩ και προτεινω η πιστοποιηση να ειναι απαξ με κοστος ορισμενο απο το κρατος και η ταυτοποιηση των στοιχειων να γινεται απο το ΚΤΕΟ.

 • 23 Μαΐου 2021, 23:14 | Μουλαγιαννιός Αθανάσιος

  Το στρατιωτικό ιστορικό όχημα είναι δυο φορές ιστορικό και του αξίξει ν αναδεχθεί δυο φορές κι όχι να περιθωριοποιηθεί. Σ όλες τις χώρες του κόσμου η δημόσια διοίκηση και οι ένοπλες δυνάμεις στέκονται αρωγοί στους ανθρώπους που τα αποκαθιστούν μηχανικά και ιστορικά και τους συνδράμουν πολλαπλώς. Έστω αυτή την ύστατη στιγμή κύριοι της διοίκησης πράξτε κι εσείς αναλόγως.

 • 23 Μαΐου 2021, 20:51 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ

  Η παράγραφος 2(γ) του μέρους που αφορά την διαδικασία καταχώρησης του οχήματος ως ιστορικού,αφού πρώτα διαγραφεί από τα μητρώα του Υπουργέιου Μεταφορών είναι μη αναγκαία. Οι ιδιοκτήτες παλαιών οχημάτων μικρού κυβισμού έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταβάλλουν Τέλη Κυκλοφορίας και να ασφαλίζουν τα οχήματά αυτά συμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσια, με μόνη επιφύλαξη την ανταποκριση στις απαιτήσεις ελέγχου των ΚΤΕΟ.Μέχρι και σήμερα ένα παλαιό όχημα μπορεί να φέρει κανονικές πινακίδες κυκλοφορίας και είναι και στην ευχέρεια του ιδιοκτήτη να το καταχωρήσει και σαν ιστορικό σε μια από τις Ομοσπονδίες Ιστορικών Οχημάτων και αυτό βρίσκει ευχαριστημένους τους πάντες.
  Επιπρόσθετα η ανωτέρω παράγραφος δεν προβλέπει καν τις περιπτώσεις όπου παλαιά οχήματα που παρέμεναν σε ακινησία επί σειρά ετών με κατατεθειμένες πινακίδες κυκλοφορίας και τους ιδιοκτήτες τους να έχουν σε πολλές περιπτώσεις αποβιώσει, να έχουν μεταβιβασθεί ως αντικείμενα, με χρήση μόνο μιας υπεύθυνης δήλωσης ανάμεσα σε παλιό και νέο ιδιοκτήτη, να έχουν αναπαλαιωθεί ,να έχουν χαρακτηριστεί ως Ιστορικά από τις ανωτέρω Ομοσπονδίες , αλλά τώρα με την προϋπόθεση της διαγραφής, να χάνουν το δυνατότητα αυτή του χαρακτηρισμού ως ιστορικά, ενώ στην ουσία είναι!Είναι πολλά τα οχήματα που έχουν σωθεί από ανθρώπους που εκτιμουσαν την ιστορική αξία αυτών και με την προϋπόθεση της διαγραφής θα παραμείνουν καθηλωμένα σε ακινησία ,χωρίς καμμία δυνατότητα συντήρησής τους.
  Τέλος, ύπάρχουν οχήματα που έχουν αποκτηθεί μέσω ΟΔΔΥ και τέθηκαν σε κυκλοφορία την χρονιά που αποκτήθηκαν, η οποία αναγράφεται πολλές φορές στο έτος κατασκευής του οχήματος, ενώ τα στοιχεία του αριθμού πλαισίου του να αποδεικνύουν ότι το έτος κατασκευής είναι προγενέστερο αυτού που αναγράφεται στην Άδεια Κυκλοφορίας. Σαν παράδειγμα ,μπορεί όχημα που παρήχθηκε το 1975 να αναγράφει στην άδεια κυκλοφορίας ως έτος κατασκευής το έτος 1985,επειδή τότε τέθηκε σε κυκλοφορία στην Ελλάδα. Ενώ λοιπόν το όχημα είναι στην πραγματικότητα ιστορικό 46 ετών ,με το παρόν νομοσχέδιο ο ιδιοκτήτης του δεν απαλάσσεται από την καταβολή Τελών Κυκλοφορίας Ιστορικού Οχήματος.Αυτή η περίπτωση πρέπει επίσης να προβλεφθεί στο υπό έκδοση νομοσχέδιο.

 • 23 Μαΐου 2021, 11:47 | Στέλιος Πολυχρονόπουλος

  Αξιότιμε Υπουργέ κ. Καραμανλή
  Αξιότιμε Υφυπουργέ κ. Κεφαλογιάννη,
  Αξιότιμε Γενικέ κ. Ξιφαρά,

  Σχετικά με το παρόν σχέδιο νόμου αναμφίβολα πρόκειται για μια ομολογουμένως αξία επαίνου προσπάθεια διάσωσης και ανάδειξης του ιστορικού οχήματος. Παρόλα αυτά, φοβάμαι, καθώς όπως λένε «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», ένα εδάφιο και συγκεκριμένα αυτό της προϋπόθεση διαγραφής από το μητρώο, μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Και εξηγούμαι: πάρα μα πάρα πολλά ιστορικά οχήματα αυτή τη στιγμή συντηρούνται, κυκλοφορούν και πωλούνται καθημερινά με ιστορικές πινακίδες από κατόχους οι οποίοι ΔΕΝ είναι οι ιδιοκτήτες που αναγράφονται στην αρχική άδεια κυκλοφορίας. Αυτό συμβαίνει γιατί πχ τα εν λόγω οχήματα βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα χωρίς χαρτιά, ο αρχικός ιδιοκτήτης είναι άγνωστος, οι κληρονόμοι δεν ενδιαφέρθηκαν ή τα οχήματα έχουν εισαχθεί καθόλα νόμιμα σαν αντίκες χωρίς όμως να έχουν ταξινομηθεί. Συνήθως τα ως ανω οχήματα πωλούνται με ιδιωτικά συμφωνητικά ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο αρχικός ιδιοκτήτης βαρύνεται με τέλη κυκλοφορίας πολλών χιλιάδων ευρώ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αν παραμείνει ως έχει το εδάφιο πώς θα διαγραφούν αυτά τα οχήματα όταν άλλος θα εμφανίζεται στην άδεια του υπουργείου και άλλος θα είναι ο πραγματικός κάτοχος που συντηρεί σε άριστη κατάσταση και κυκλοφορεί το όχημα ; Αν παραμείνει ως έχει λοιπόν όλα αυτά τα οχήματα (τα οποία είναι ΧΙΛΙΑΔΕΣ, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε με τις ομοσπονδίες) θα πωληθούν ως ανταλλακτικά ή θα καταστραφούν πράγμα που φαντάζομαι δεν είναι σκοπός του νόμου αυτού. Η μόνη λύση είναι να αλλάξει το εδάφιο αυτό , να απαλειφθεί το περί διαγραφής και να αντικατασταθεί με «στοιχεία κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος χορηγούνται στον κάτοχο ο οποίος αναγράφεται στη βεβαίωση ιστορικότητας που χορηγούν οι φορείς».
  Με εκτίμηση,
  Στέλιος Πολυχρονόπουλος

 • 23 Μαΐου 2021, 09:15 | Φάνης Πολύζος

  Σχετικά με την παρ.2 εδάφιο γ) (διαγραφή από το μητρώο) δεν θα πρέπει να τίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ιστορικών πινακίδων η οριστική διαγραφή από το μητρώο «συμβατικών» στοιχείων και αυτό γιατί υπάρχουν ιστορικά οχήματα τα οποία έχουν πωληθεί με υπεύθυνη δήλωση και δεν έχει αλλάξει το όνομα στο σύστημα (αυτοκίνητα πχ που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα χωρις Χαρτιά) ενώ αρκετά έχουν εκτελωνιστεί από το εξωτερικό χωρίς να έχουν καταγράφει ποτε στο σύστημα. Εξάλλου σε περίπτωση ύπαρξης συμβατικών πινακίδων αυτές λόγω τελών κλπ είναι κατατεθειμένες καθώς δεν συμφέρει η χρήση τους. Προτείνεται λοιπόν εναλλακτικά η προσθήκη μιας παραγράφου/ εδαφίου η οποία να απαγορεύει στα οχήματα να φέρουν ταυτόχρονα επάνω στο όχημα συμβατικές και ιστορικές πινακίδες

 • 23 Μαΐου 2021, 01:05 | Βασίλειος Γκουζάνης, δικηγόρος

  Άρθρο 26 – Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε ΟΙΕ και διαδικασία χαρακτηρισμού του

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Ορθά επιλέγεται στο νομοσχέδιο ο όρος «καταχώρηση» και όχι «ταξινόμηση» διότι η ταξινόμηση αφορά τα κανονικά οχήματα και όχι τα ΟΙΕ τα οποία διαγράφονται δηλαδή αποταξινομούνται.

  2. Εσφαλμένα επιλέγεται στο νομοσχέδιο ο όρος «διαγραφή» στην § 2γ όπως εξηγώ κατωτέρω, διότι η διαγραφή είναι ένας από πλείονες τρόπους να καταλήξει ένα αυτοκίνητο ως ΟΙΕ.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Προτείνεται η τροποποίηση της § 2 περίπτωση γ) του άρθρου 26 ως εξής: «γ) Η διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, άν είναι εγγεγραμμένα, ή, για τα οχήματα που εισάγονται ή μεταφέρονται από άλλα κράτη, ο εκτελωνισμός τους με υπαγωγή στην αντίστοιχη κλάση 9705 του Ενιαίου Δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TARIC) και καταβολή του ανά περίπτωση τέλους ταξινόμησης ή δασμού εισαγωγής που οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 128 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001 όπως σήμερα ισχύει).»

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Τα ΟΙΕ δεν προέρχονται αποκλειστικά από ταξινομημένα οχήματα που διαγράφονται οριστικά, αλλά πάρα πολλά από τα αναγνωρισμένα ΟΙΕ προέρχονται είτε από παλιότερη οριστική διαγραφή (οπότε δεν μπορεί να διαγραφεί το ήδη διεγραμμένο), είτε εισάγονται από το εξωτερικό ως ιστορικά της δασμολογικής κλάσης 9705 του Ενιαίου Δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης TARIC και ομοίως δεν ταξινομούνται για να διαγραφούν και να πάρουν στοιχεία κυκλοφορίας αλλά πρέπει να τα παίρνουν απευθείας μετά τον εκτελωνισμό τους.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Προτείνεται η τροποποίηση της § 4 του άρθρου 26 ως εξής: «4. Από την υποχρέωση απόκτησης κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας επιτρέπεται να απαλλάσσονται (α) με αίτηση του ιδιοκτήτη τους, οχήματα ειδικού τύπου, όπως στρατιωτικά και πυροσβεστικά, για την οδήγηση των οποίων απαιτείται η κατοχή άδειας ικανότητας οδηγού κατηγορίας C, C1E ή CE, D1 ή D, D1E ή DE, τα οποία όμως διατηρούν τον χαρακτηρισμό τους ως ΟΙΕ, (β) τα ΟΙΕ παρεπιδημούντων που φέρουν στοιχεία κυκλοφορίας άλλης χώρας και εισάγονται προσωρινά στην Ελλάδα με το σκοπό της συμμετοχής σε εγκεκριμένους αγώνες και εγκεκριμένες εκδηλώσεις, ή βρίσκονται νόμιμα σε ένα από τα καθεστώτα αναστολής ή στα τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα του άρθρου 133 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ή του άρθρου 84 § 1 στοιχείο α΄ του Κανονισμού Ε.Ο.Κ. 2913/1992 (ΕΕL 302/19.10.1992)».

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. «επιτρέπεται να απαλλάσσονται (α) με αίτηση του ιδιοκτήτη τους»: Συμφωνώ με τους άλλους προλαλήσαντες σχολιαστές, πως είναι άστοχη η εξαίρεση συνολικά όλων των οχημάτων ειδικού τύπου. Προσωπικά, έχω πυροσβεστικό όχημα (μεταφοράς προσωπικού) που είναι απλά ένα κανονικό ΙΧ με προσθήκη σειρήνας και φάρου. Είναι πυροσβεστικό; Ναι, η αλλοδαπή άδεια κυκλοφορίας του γράφει «όχημα ειδικού τύπου – πυροσβεστικό». Είναι εξαιρετέο; Όχι. Το ίδιο ισχύει και για την πλειοψηφία των στρατιωτικών οχημάτων, που είναι μικρά τζίπ. Προτείνεται η εξαίρεση από την υποχρέωση, να είναι εθελοντική και όχι υποχρεωτική. Το προτεινόμενο κριτήριο διαχωρισμού, με βάση την άδεια οδήγησης που απαιτείται για την οδήγηση, είναι εύλογο και δίκαιο διότι άν απαιτείται δίπλωμα φορτηγού για να το οδηγήσεις, προφανώς το όχημα αυτό δεν μπορεί να μετέχει εύκολα στην καθημερινή κυκλοφορία.

  2. «(β) τα ΟΙΕ παρεπιδημούντων»: Στην Ελλάδα διοργανώνονται πολλοί διεθνείς αγώνες ιστορικού αυτοκινήτου, και πολλές φορές εισάγονται από το εξωτερικό ΟΙΕ για να συμμετάσχουν σε τέτοιους αγώνες. Ειδικά για τα οχήματα από άλλες χώρες της Ε.Ε., άν δεν προβλέπεται ρητή εξαίρεση για τα ΟΙΕ παρεπιδημούντων που έρχονται για να συμμετάσχουν σε αγώνες, παραβιάζεται το Κοινοτικό Κεκτημένο της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και εμπορευμάτων.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Προτείνεται η τροποποίηση της § 2 περ. γ΄ του άρθρου 26 ως εξής: «Η διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκτός από εκείνα που υπάγονται στις ρυθμίσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 12971/7-7-2016 «Όροι και προϋποθέσεις για την εκμίσθωση κλασσικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών) από επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων» (ΦΕΚ 2267Β της 21-7-2016) όπως εκάστοτε ισχύει».

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Επειδή στην υφιστάμενη εδώ και 5 έτη ΚΥΑ ορίζεται στο άρθρο 2 περίπτωση ε΄ πως τα εκμισθούμενα ΟΙΕ (αντίκες) «πρέπει να φέρουν συμβατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων (ιδιωτικής χρήσης) είνσι σαφές πως αυτά πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση οριστικής διαγραφής. Σε αντίθετη περίπτωση, το Κράτος εκτίθεται σε κίνδυνο πληρωμής αποζημιώσεων προς τους επιχειρηματίες εκμισθωτές αυτοκινήτων αντικών.

 • 22 Μαΐου 2021, 22:23 | Χρήστος Καραντινος

  Μη ίση αντιμετώπιση ενός πολιτικού Jeep βλ. CJ 5 και του ίδιου σε στρατιωτική έκδοση M38A2. Αυτό δεν στέκει στη λογική και ενέχει θέματα αντισυνταγματικότητας καθώς δεν αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες κατόχους στρατιωτικών jeep. Αν ο νομοθέτης εννοεί κάποιους ειδικούς τύπους στρατιωτικά οχήματα πχ ερπυστριοφόρα θα πρέπει να το προσδιορίσει στο εν λόγω άρθρο η να δώσει νομοθετική εξουσιοδότηση για ρύθμιση του με υπουργική απόφαση.

 • 22 Μαΐου 2021, 20:21 | ΚΟΙΒΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Η κρατική ταξινόμηση είναι κάτι θεμιτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη.Θα επαναλαβω και εγώ όπως και πολλοί την ανάγκη διάσωσης οχημάτων που δεν έχουν έγγραφα..δηλαδή δεν υπάρχει ιστορικό ιδιοκτησίας (αρχικού ιδιοκτήτη όταν είχε κανονικές πινακίδες) για πολλούς λόγους (κληρονομικούς εγκαταληψης κλπ). Τα οχήματα αυτά όμως λόγο ακριβώς αυτού του ιστορικού ενδιαφέροντος πρέπει να μπορούν να σωθούν. Θα προτεινα λοιπόν να προσθέσετε στο εδάφιο της οριστικής διαγραφής «η αποδεικτικά στοιχεία κυριότητας του οχήματος από τον ιδιώτη που ζητά πινακίδες ιστορικού ενδιαφέροντος όπως α.Τιμολογιο πώλησης β.Συμβολαιο πώλησης. Επικουρικά α.Απογραφικο υπουργείου που να αποδεικνύει ότι το όχημα κυκλοφόρησε στην Ελλάδα β.Δηλωση από αστυνομία ότι το εν λόγο όχημα με τα συγκεκριμένα στοιχεία Αριθ.σασι & Αριθμό. μηχανής δεν έχει δηλωθεί σαν κλεμμένο.Αρα ο νομοθέτης θα είναι σίγουρος ότι το όχημα με τον νέο ιδιοκτήτη που τον έσωσε αλλά και το. Αναπαλαιωσε μπορεί να επανακυκλοφορήσει με τον νέο ιδιοκτήτη σε κρατικό μητρώο.Με την υπάρχουσα πρόταση σας αν βρεθεί σε ένα υπόγειο της Αθήνας μια Buggati του 1938 (όπου βιολογικά δεν θα μπορούσε να ζει ο ιδιοκτήτης) και είναι και ιστορικού αλλά και οικονομικού ενδιαφέροντος το όχημα δε μπορεί να σωθεί αλλά μόνο να καταστραφεί αφού δεν θα μπορέσει ποτέ να κυκλοφορήσει….παρόλα αυτά σε όλη την Ευρώπη μπορεί να βγάλει ιστορικές κρατικές πινακίδες με μόνο συμβόλαιο πώλησης του οχήματος και αφού έχει τα πλαίσια επάνω του (δλδ δεν διαγράφτηκε οριστικά για απόσυρση) και φυσικά δεν έχει δηλωθεί πουθενά κλοπή. Ευχαριστώ.

 • 22 Μαΐου 2021, 19:27 | ΣΤΙΒΑΝΑΚΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ

  πρέπει να απαληφθεί η εξαίρεση των πρώην στρατιωτικών Ιστορικών Οχημάτων από το δικαίωμα έκδοσης Κρατικών Πινακίδων Ιστορικού Οχήματος και τα ιστορικά στρατιωτικά να τύχουν ίσης μεταχείρισης με τα υπόλοιπα κλασικά οχήματα.

 • 22 Μαΐου 2021, 18:54 | Ιωάννης Κάλυμνος

  Η εξαίρεση της δυνατότητας πρώην στρατιωτικών οχημάτων από την έκδοση κρατικών ιστορικών πινακίδων είναι μια καταφανώς άδικη αντιμετώπιση αυτού του τύπου οχημάτων σε σχέση με τα ομοιότυπα πολιτικού τύπου.

  Χρόνια τώρα, οι ιδιοκτήτες Ιστορικών Οχημάτων περιμέναμε ένα σοβαρό νομοθετικό πλαίσιο για την έκδοση πινακίδων και την κυκλοφορία των συλλεκτικών Ιστορικών Οχημάτων τους.

  Ένα νομοθετικό πλαίσιο σύγχρονο, δίκαιο και αναλογικό το οποίο θα επέτρεπε την ανεμπόδιστη, υπό όρους και προϋποθέσεις, κυκλοφορία των Ι.Ο. και επιπλέον θα μετέφερε σε μια κεντρική και αμερόληπτη αρχή την εποπτεία έκδοσης των κρατικών πλέον πινακίδων.

  Αυτή η στιγμή επιτέλους ήρθε με τον καινούργιο νόμο ο οποίος ρυθμίζει όλα τα παραπάνω ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ όμως τα Ιστορικά Οχήματα τα οποία έχουν υπηρετήσει με στρατιωτικά χρώματα.
  Μια καταφανής αδικία η οποία:
  1. Εισάγει μια καταφανή διάκριση των πρώην στρατιωτικών οχημάτων σε σχέση με τα ομοιότυπα πολιτικά,
  2. Περιορίζει βάναυσα τα δικαιώματα κυκλοφορίας αυτών σε ελάχιστες έως καθόλου ημέρες ετησίως και κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες,
  3. Αποκλείει την πρόσβαση από του ιδιοκτήτες των ως άνω Ι.Ο. στις κρατικές αρχές έκδοσης πινακίδων και τους υποχρεώνει να απευθύνονται στις κατά τόπους λέσχες για την έκδοση ειδικών ενάριθμων χαρακτηριστικών κυκλοφορίας κατώτερης αξίας από τις αντίστοιχες κρατικές των υπόλοιπων Ι.Ο.

  Θα πρέπει να απαληφθεί η εξαίρεση των πρώην στρατιωτικών Ιστορικών Οχημάτων από το δικαίωμα έκδοσης Κρατικών Πινακίδων Ιστορικού Οχήματος και τα ιστορικά στρατιωτικά να τύχουν ίσης μεταχείρισης με τα υπόλοιπα κλασικά οχήματα.

 • 22 Μαΐου 2021, 18:57 | Θεόφιλος Κοντός

  α) Εναρμόνιση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη σε ότι αφορά τα Ιστορικά Οχήματα. β) Δυνατότητα διατήρησης των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας σε όποιον κάτοχο επιθυμεί να κυκλοφορεί κανονικά το όχημα του.
  γ) Σε περίπτωση θέσπισης τελών κυκλοφορίας για Ιστορικό Οχήματα, θα πρέπει να τεθεί υπόψιν η περιορισμένη χρήση τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να μακράν χαμηλότερα από αυτοκίνητα που κινούνται καθημερινά με πινακίδες κυκλοφορίας υπουργείου.
  δ) Αυστηρός έλεγχος στην έκδοση πινακίδων για Ιστορικά Οχήματα.

  Επιπλέον, θεωρώ προσωπικά πως είναι ντροπή να παρατηρούμε αμέτοχοι την πώληση τέτοιων αυτοκινήτων ακόμα και σε χώρες των Βαλκανίων, επειδή η κατοχή και συντήρηση τους εδώ στην Ελλάδα είναι ασύμφορη. Είναι άδικο για τους Έλληνες να θεωρούνται Ευρωπαίοι πολίτες δεύτερης κατηγορίας ακόμα και στον συγκεκριμένο τομέα. Τα Ιστορικά Αυτοκίνητα είναι πολιτιστική κληρονομιά.

 • Σχεδόν 20 χρόνια ασχολούμαι με τα ιστορικά αυτοκίνητα (ιδρυτης/προεδρος λεσχης στο ηρακλειο κρητης, εκδότης περιοδικού classic century, διοργανωτης εκθεσεων κλασικων οχημάτων, αναπαλαιωτής και συλλέκτης κλασικών οχημάτων κ.λ.π.)
  Ολα αυτα τα χρόνια δυστυχώς δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα στην Ελλάδα…
  Ενω θα μπορούσε να εφαρμοστεί το μοντελο που ισχύει σε δεκαδες αλλες χώρες της Ευρώπης, εδω στην Ελλάδα υπήρχε η διαμάχη με τις κιτρινες, πορτοκαλι και μπλέ πινακίδες … καθώς και διαφορες ΚΥΑ με ημίμετρα…
  Καιρός λοιπόν είναι να μπει μια τάξη στα ιστορικά αυτοκίνητα με γνωμονα την ΔΙΑΣΩΣΗ της βιομηχανικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.
  Το σχεδιο νομου που αναρτηθηκε είναι στη σωστή κατεύθυνση με καποιες διορθώσεις:
  1. Δεν γινεται αναφορά σε οχήματα που βρεθηκαν και αναπαλαιώθηκαν με πολύ κόπο και χρήμα αλλά δεν εχουν χαρτιά ή έχουν τιμολόγιο από scrap ή εχουν ερθει από το εξωτερικό ως ιστορικό ή εχει γινει οριστική διαγραφή στο παρελθόν. Στα οχήματα αυτά οφείλει ο νόμος να εκδόσει πινακίδες όπως και στα υπόλοιπα διότι ειναι πολύ μεγάλος αριθμός δυστυχώς …
  2. το 18 μηνο δηλωσης πρεπει να μην μπει στο νομο αφου ισως να ειναι κρυμένα οχήματα τα οποία να αξίζουν να δηλωθούν. Να αλλάξει σε επ’αόριστο.
  3. Τα τελη κυκλοφορίας με βαση τον κυβισμό είναι λαθος αφου παραπέμπει στο ισχύον καθεστώς. Η κλιμάκωση πρεπει να γινεται με βαση την ημερομηνία κατασκευής…
  4. Η πιστοποίηση ως ιστορικό πρεπει να γίνεται και από ενα άλλο φορέα (και όχι μόνο από την ΦΙΛΠΑ) ωστε να έχει εναλλακτική ο ιδιοκτητης.

  Αυτά προς το παρόν…
  ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ στα ιστορικά μας οχήματα !!!

  Μ. Ρασιδάκης

 • 20 Μαΐου 2021, 22:56 | Αποστολόπουλος Σπυρίδων

  Ένα πρόβλημα που οι προηγούμενες ΚΥΑ δεν είχαν αγγίξει και σε πολλά κράτη έχει βρει λύση, είναι η αδυναμία διάσωσης και αξιοποίησης οχημάτων των οποίων τα στοιχεία και έγγραφα κυκλοφορίας έχουν απωλεσθεί λόγο ηλικίας και/ή πολυετούς ακινησίας. Επίσης περιπτώσεις οχημάτων που λόγω θανάτου του ιδιοκτήτη, απουσία κληρονόμων ή αποποίησης κληρονομιάς είναι αδύνατη η μεταβίβαση τους.

  Υπάρχουν πολλά τέτοια οχήματα , μικρότερης ή μεγαλύτερης συλλεκτικής αξίας, εγκαταλελειμμένα σε γκαράζ, πιλοτές, αυλές σπιτιών, υπόγεια, αποθήκες. Πολλά από αυτά με πινακίδες κυκλοφορίας, κάτι που συνεπάγεται, εκτός των ανωτέρω, και απλήρωτα τέλη πολλών ετών.

  Τα οχήματα αυτά είναι καταδικασμένα να οδηγηθούν στην πρέσα του διαλυτηρίου, να κανιβαλιστούν για ανταλλακτικά ή στην καλύτερη περίπτωση να πουληθούν στο εξωτερικό, σε χώρες που υπάρχει νομικό πλαίσιο που να τους επιτρέπει να αξιοποιηθούν και να εκδόσουν πινακίδες ιστορικού οχήματος.

 • 20 Μαΐου 2021, 16:25 | SBAROUNIS KONSTANTINOS

  ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ?? ΑΚΑΙΡΟ!!ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΣΕ ΤΟΣΟ ΠΑΛΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΑΝ ΙΧΕ ΚΑΙ ΣΑΝ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

 • Σχετικά με το άρθρο 28 και το άρθρο 27, όσον αφορά τα στρατιωτικά οχήματα, λόγω του ότι υπάρχουν αρκετοί ιδιοκτήτες με τζιπάκια 1/4 γιατί να μην μπορούν να βγάλουν πινακίδες βάσει του νομοσχεδίου? Θα μπορεί για παράδειγμα ένα jeep CJ3 του 1955 να βγάλει πινακίδες ενώ το ίδιο μοντέλο σε στρατιωτική έκδοση δεν θα μπορεί. Ακόμα και στην περίπτωση που τα στρατιωτικά οχήματα δεν θα ενταχθούν στο πλαίσιο των ιστορικών πινακίδων, τουλάχιστον ας παραμείνει η κυκλοφορία τις Κυριακές για χιλιόμετρα συντήρησης.

 • 20 Μαΐου 2021, 13:44 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΠΑΤΑΣ

  Είναι τεράστιο αντικίνητρο να πρέπει να διαγράψουμε τις κανονικές πινακίδες για να πάρουμε ιστορικές, γιατί έχει αποδειχθεί ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχει αλλάξει πολλές φορές ο νόμος για τα ιστορικά αυτοκίνητα και οι αλλαγές ήταν ριζικές, από το να κυκλοφορούμε, έως το ότι δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε καθόλου. Δεν ήταν απλές μικρές λεπτομέρειες.
  Κανένας λοιπόν δεν μας εγγυάται ότι αργότερα θα αλλάξει ο νόμος και δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν πάλι τα ιστορικά αυτοκίνητα. Εξάλλου, τα αυτοκίνητα που έχουν κανονικές πινακίδες έχουν πληρώσει φόρο, τελωνείο κλπ. Γιατί λοιπόν να χαθούν όλα αυτά, τα οποία ανεβάζουν και την αξία του αυτοκινήτου σε περίπτωση πώλησης;
  Εξάλλου με το νέο σύστημα κατάθεσης πινακίδων που γίνεται ηλεκτρονικά είναι πάρα πολύ εύκολο μηχανογραφικά για το κράτος να ξέρει ανά πάσα στιγμή με ποια ιδιότητα το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κυκλοφορεί. Διότι θα μπορεί να ελεγχθεί όταν κυκλοφορεί με την μία ιδιότητα να μην μπορεί να κυκλοφορεί με την δεύτερη και θα πρέπει να σταματήσει η μία ιδιότητα για να μπορεί να κυκλοφορεί με την άλλη. Είναι εύκολο να γίνει μηχανογραφικά και με τις αντίστοιχες ποινές.
  Συνεπώς, θεωρώ ότι με το νέο σύστημα κατάθεσης πινακίδων ηλεκτρονικά δεν βλέπω κανένα πρόβλημα στο να μπορεί το κράτος να παρακολουθεί τον τρόπο που κινείται ένα αυτοκίνητο. Γιατί διαφορετικά τα αυτοκίνητα μας θα χάσουν αξία, όλους αυτούς τους φόρους που έχουμε πληρώσει και θα έχουμε μία δικαιολογημένη ανησυχία για το τί νόμος θα δημιουργηθεί αύριο το πρωί, ενδεχομένως από μία άλλη κυβέρνηση.
  Εν κατακλείδι η ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων λύνει απόλυτα το πρόβλημα για την ύπαρξη κανονικών και ιστορικών πινακίδων.

 • 20 Μαΐου 2021, 13:49 | Παναγιώτης Πτέρης

  Σχετικά με την παρ.2 εδ γ’ περί διαγραφής από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων: Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με πολύ μεγάλο αριθμό ιστορικών οχημάτων τα οποία πωλήθηκαν με ιδιωτικά συμφωνητικά («υπεύθυνες δηλώσεις») για διάφορους λόγους (π.χ. άγνωστος αρχικός ιδιοκτήτης, απώλεια εγγράφων, τυχαία εύρεση οχήματος σε αποθήκες κλπ) και ο ιδιοκτήτης στο Μητρώο δεν ταυτίζεται με τον πραγματικό κάτοχο ο οποίος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης στη βεβαίωση ιστορικότητας των φορέων. Επίσης σε περίπτωση εκτελωνισμού οχημάτων σαν αντικείμενα συλλογών (δασμολογικη κλάση 97050000) δεν τίθεται θέμα διαγραφής καθώς το όχημα δεν είχε ποτέ ταξινομηθεί ενώ περαιτέρω είναι πιθανό εν συνεχεία να πωλήθηκε με ιδιωτικό συμφωνητικό ως άνω. Προτείνεται συνεπώς η απαλοιφή του εν λόγω εδαφίου καθώς μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει και η αντικατάστασή του ως εξής:

  «γ’Τα στοιχεία κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος εκδίδονται στο όνομα του κατόχου/ ιδιοκτήτη ο οποίος εμφανίζεται στη βεβαίωση της παρ. 14 του άρθρου 3»

 • 20 Μαΐου 2021, 11:17 | Σάββας Μαγκλιβέρας

  Η παράγραφος 4 πρέπει να προσδιοριστεί περισσότερο και χρήζει βελτίωσης. Υπάρχουν πολλών ειδών στρατιωτικά και πυροσβεστικά οχήματα. Για παράδειγμα, τα τανκς είναι στρατιωτικά όχηματα όπως και ένα jeep του 2ΠΠ. Προφανώς το άρμα μάχης δεν μπορεί να κυκλοφορεί στους δρόμους αλλά γιατί όχι ένα jeep, wagon ή ένα φορτηγό π.χ. Για αυτό θα πρέπει να υπάρξει κατηγοριοποίηση των οχημάτων που εξαιρούνται. Άλλο παράδειγμα, ένα στρατιωτικό jeep του 1945 δεν διαφέρει από ένα πολιτικό jeep του 1947.

  Εάν τίθονται θέματα ασφαλείας τότε να προσδιοριστεί ποιες κατηγορίες στρατιωτικών ή πυροσβεστικών οχημάτων εξαιρούνται ή αλλιώς ποιά εξαρτήματα πρέπει να αφαιρεθούν για να μην δημιουργούνται προβλήματα στους δρόμους. Σε γενικές γραμμές, στρατιωτικά οχήματα που έχουν κατασκευαστεί από το 2ΠΠ και μετά μπορεί να τύχουν πιο ασφαλή από οχήματα που έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 1910-1939.

 • 20 Μαΐου 2021, 02:27 | Καλαμακης Γεωργιος

  Σχετικα με την παραγραφο 2 και το 3
  Διαγραφη του οχηματος απο τα μητρωα αδειων … θα γινει φανταζομαι ενα καινουργιο μητρωο που θα ονομαζετε ιστορικων κλασσικων οχηματων;
  Σχετικα με τα ιστορικα οχηματα που δεν εχουν αδεια υπουργειου και ειχαν εκτελωνιστει σαν αντικειμενα με σφραγιδα απο το τελενωνειο πως απαγορευετε η κυκλοφορια τους πως θα παρουν πινακιδες;
  Αυτα απο το τελωνειο δεν εχουν ελεχτει εαν απασχολουν ( κλοπη παραποιηση κτλπ) γιατι δεν προοριζονταν για οχηματα . Δεν εχουν πληρωσει φορους για να ειναι οχημα… αλλο ενα βασικο