ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Άρθρο 22 Σύσταση «Τμήματος Εποπτείας Εξετάσεων Αδειών Οδήγησης Οχημάτων»

Με διάταγμα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών και Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) συστήνεται Τμήμα Εποπτείας Εξετάσεων Αδειών Οδήγησης Οχημάτων.

  • Ένα σύστημα που υπάρχει στην Αγγλικά από ότι μου χέουν περιγράψει είναι το σύστημα της αξιολόγησης των σχολών ανάλογα με το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών στα θεωρητικά και στην οδήγηση
    Να δημοσιεύεται δηλ. μια λίστα βαθμολόγησης από το υπουργείο ανιά περιοχή
    Είναι αντικειμενικό ,εύκολο γιατί η βιάση δεδομένων υπάρχει ήδη , απλό στην εφαρμογή και θα υπάρχει διακύμανση τιμής για της σχολές που προσπαθούν περισσότερο σαν ένα καλά κίνητρο για ολες
    αυτό προϋποθέτει βεβαία αξιοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες