Άρθρο 20 Απομακρυσμένη εποπτεία

 

1. Οι υπάλληλοι που κατέχουν τη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του ιδίου Υπουργείου συμμετέχουν στο έργο της απομακρυσμένης εποπτείας ως μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων, εκτελώντας χρέη Προέδρου αυτής, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων που διεξάγονται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Στην Επιτροπή Εποπτείας και Ενστάσεων συμμετέχουν και δύο (2) μέλη του Μητρώου Εποπτών.

2. Η επιλογή των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων πραγματοποιείται από το Τμήμα Εποπτείας Εξετάσεων Αδειών Οδήγησης Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με κλήρωση. Η Επιτροπή συνεδριάζει συνολικά πέντε (5) φορές το μήνα.

3. Η απομακρυσμένη εποπτεία συνίσταται:

α) στον απομακρυσμένο δειγματοληπτικό έλεγχο ή απομακρυσμένο έλεγχο κατόπιν καταγγελίας ή ένστασης, της πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών, που διενεργείται από μέλη – εξεταστές του Μητρώου Εξεταστών του άρθρου 18,
β) στον απομακρυσμένο δειγματοληπτικό έλεγχο ταυτοπροσωπίας των υποψήφιων οδηγών κατά τη θεωρητική εξέταση, που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 10,
γ) στην εξέταση των ενστάσεων των υποψήφιων οδηγών και οδηγών κατά του αποτελέσματος της πρακτικής δοκιμασίας.

4. Για την εκτέλεση του έργου της απομακρυσμένης εποπτείας, τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων αποκτούν πρόσβαση στο καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό του άρθρου 16, καθώς και στις ψηφιακές φωτογραφίες του άρθρου 10, όπως τους κοινοποιούνται από την αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα αποτελέσματα της απομακρυσμένης εποπτείας υποβάλλονται από τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων στην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του υλικού.

5. Το έργο της Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων πραγματοποιείται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

 • Αγ. Δημήτριος 31/05/2021
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
  ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
  ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 57
  Αγ. Δημήτριος 173 42
  Τηλ – fax :2109858591
  Web: http://www.seona.gr
  Email: seonant@gmail.com

  Κύριε Υπουργέ,
  Δημοσιεύτηκε για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου που αλλάζει το απαρχαιωμένο και ξεπερασμένο προβληματικό σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης νέων οδηγών.
  Το σωματείο των εκπαιδευτών οδήγησης της Νότιας Αθήνας συμφωνεί με την αναγκαιότητα της αλλαγής του ξεπερασμένου και προβληματικού υφιστάμενου συστήματος.
  Με προσήλωση στους καταστατικούς στόχους του σωματείου μας έχουμε να καταθέσουμε τα παρακάτω:
  Άρθρο 15, 16 και 20

  Στην ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ που συνδέεται με το παρόν σχέδιο νόμου αναφέρεται:
  «Ως προς το Μέρος Β’ του σχεδίου νόμου σημειώνεται ότι έχουν διαπιστωθεί πολλαπλά προβλήματα στο ισχύον νομοθετικό́ πλαίσιο που ρυθμίζει τις διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών, σε καθεστώς αδιαφάνειας και αναξιοκρατίας με αποτέλεσμα τη διαβλητότητα του συστήματος. Ως κύρια προβλήματα θεωρούνται η διενέργεια των εξετάσεων από εξεταστές, που προέρχονται μόνο από υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και η παρεμβολή των εκπαιδευτών των υποψηφίων οδηγών κατά τη διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας.»

  Έτσι αποφασίζονται αλλαγές στα κριτήρια επιλογής των εξεταστών και αποφασίζεται η τοποθέτηση του εκπαιδευτή στο πίσω κάθισμα για να αποτραπεί σε κάθε περίπτωση η παρεμβολή στην διενέργεια της πρακτικής εξέτασης.
  Θεωρώντας ότι η αναφορά για παρεμβολές δεν είναι τιμητική ούτε απολύτως αντιπροσωπευτική για τον κλάδο και παρόλο που έχουμε κατανοήσει τον στόχο και την τεκμηρίωση της πολιτείας για την επιλογή αυτή, ΔΕΝ συμφωνούμε γιατί θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή είναι ανεφάρμοστη όπως θα τεκμηριώσουμε παρακάτω.
  Είναι γεγονός ότι η εξέταση με τον εκπαιδευτή στο πίσω κάθισμα εφαρμόζεται κανονικά σε κάποια κράτη στην ΕΕ, άλλα και εκτός ΕΕ παγκόσμια, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
  Θεωρούμε ότι στην ελληνική πραγματικότητα δεν μπορεί να εφαρμοστεί και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από όσα προσπαθεί να λύσει.
  Αφού δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου 15 του νομοσχεδίου αποφασίσαμε να προσομοιώσουμε μια παραδειγματική εξέταση σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για να διαπιστωθεί αν η διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, και αν καλύπτει την στοχοθεσία του παρόντος σχεδίου νόμου.
  Επειδή δεν είναι γνωστές οι νέες αλλαγές που σχεδιάζονται να υιοθετηθούν στην διαδικασία των εξετάσεων μέσω της τροποποίησης της ΥΑ50984 με τον νέο νόμο, εφόσον καταργούνται μεταβατικά τα άρθρα 18 έως και 29 της ΥΑ50984, θα προσομοιώσουμε την πορεία της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πριν την επικείμενη αντικατάσταση – κατάργηση τους.
  Θα χρησιμοποιήσουμε για την καταγραφή μια κάμερα περίβλεπτης λήψης 360 HD plus που υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές του σχεδίου νόμου, την οποία θα πλαισιώσουμε με πλάνα από εξωτερικές κάμερες στο εκπαιδευτικό όχημα που καταγράφουν ταυτόχρονα, έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη απεικόνιση για να μπορέσουμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το αν η διαδικασία μπορεί να διεξαχθεί όπως περιγράφεται στο σχέδιο νόμου και αν η καταγραφή είναι επαρκής για την διαφάνεια της διαδικασίας.
  Στον ρόλο του υποψήφιου στην θέση του οδηγού θα βρίσκεται εκπαιδευτής οδήγησης.
  Η προσομοίωση της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς γίνεται σε πραγματικές συνθήκες στον ίδιο τόπο και χρόνο, σε μια από τις υφιστάμενες αφετηρίες εξετάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Περιφέρειας Αττικής στην Περιφερειακή Ενότητα του Νότιου Τομέα με τον κωδικό αριθμό ΝΑΝΤ 24.
  Επιλέξαμε αντιπροσωπευτική διαδρομή με υψηλό βαθμό δυσκολίας με τις διαδρομές που θα πραγματοποιεί καθημερινά ένας μέσος οδηγός, λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 15 παρ. 5. του σχεδίου νόμου:
  «Η πρακτική δοκιμασία υποψηφίου οδηγού και οδηγού, όπως και η πρακτική εκπαίδευσή του, γίνονται σε αστικές οδούς στις οποίες παρουσιάζονται βαθμοί δυσκολίας και συνθήκες παρόμοιες με αυτές που συναντά κάθε οδηγός. Επίσης, εφόσον είναι δυνατόν, χρησιμοποιούνται οδοί εκτός κατοικημένων περιοχών, οδοί ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητόδρομοι.»
  Δείτε ένα αντιπροσωπευτικό απόσπασμα από το βίντεο 360 HD εδώ:
  https://www.youtube.com/watch?v=jBjM9xMJ0pc&t=219s
  Δείτε ένα απόσπασμα από το παράλληλο βίντεο με τις εξωτερικές κάμερες εδώ:
  https://www.youtube.com/watch?v=jQXdU4S4DPk
  Τα δικά μας συμπεράσματα μετά την καταγραφή αναφορικά με την διαδικασία όπως περιγράφεται στο άρθρο 15 με τον εκπαιδευτή στο πίσω κάθισμα είναι τα παρακάτω:
  1. Το γεγονός που καθιστά ανεφάρμοστη την διάταξη «εξεταστής μπροστά και εκπαιδευτής πίσω», είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις η διαδικασία έφτασε σε τέλμα. Ή θα έπρεπε να διακοπεί η διαδικασία ή θα έπρεπε να διαπραχθεί σοβαρό ή απλό οδηγικό σφάλμα. Παρουσιάστηκε τουλάχιστον πάνω από μια φορά η αναγκαιότητα να διαπραχτεί παράβαση από το εκπαιδευτικό όχημα προκειμένου να μην διακοπεί η διαδικασία. Αυτό οφείλεται στην άναρχη και παραβατική συμπεριφορά των άλλων χρηστών του οδοστρώματος όχι μόνο για την κυκλοφορία αλλά και για την στάθμευση. Όπως μπορείτε να δείτε και στα δυο βίντεο ότι υπήρξε μεγάλος κίνδυνος να συμβεί ατύχημα. Το ζήτημα είναι ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για την αναπόφευκτη παράβαση. Δεν είναι δυνατόν ο υποψήφιος γιατί θα απορριφθεί. Δεν είναι δυνατόν ο εξεταστής να αναλάβει τον έλεγχο του οχήματος χρησιμοποιώντας τα πετάλια όταν αυτός βρίσκεται στην θέση του συνοδηγού γιατί δεν έχει την αρμοδιότητα και την δικαιοδοσία. Άλλωστε ελέγχεται και αυτός σύμφωνα με το νομοσχέδιο και προφανώς θα είναι υπόλογος σε περίπτωση ατυχήματος. Ο μοναδικός που δύναται να επέμβει υπό προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμεί, έτσι ώστε να αναλάβει την ευθύνη και να συνεχιστεί η δοκιμασία είναι ο εκπαιδευτής που εσείς τον τοποθετήσατε στο πίσω κάθισμα.
  2. Σε περίπτωση διάπραξης επικίνδυνης παράβασης από τον υποψήφιο, κατά την διάρκεια της δοκιμασίας, που συνιστά άμεση απόρριψη σύμφωνα με την σχετική ΥΑ όπως θα ισχύει, (πχ παραβίαση ερυθρού σηματοδότη), η οποία παράβαση βεβαιώνεται από αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά μέσα της τροχαίας, αλλά και από την καταγραφή της δοκιμασίας όπως περιγράφεται στο παρόν σχέδιο νόμου, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για το πρόστιμο, την αφαίρεση άδειας οδήγησης, την αφαίρεση των πινακίδων και τους βαθμούς ΣΕΣΟ;
  Αν ο εκπαιδευτής βρίσκεται στο πίσω κάθισμα δεν είναι δυνατόν να επέμβει να αποτρέψει την παράβαση και δεν φέρει καμία ευθύνη. Αν στην θέση του συνοδηγού βρίσκεται ο εξεταστής θα έχει αυτός τις συνέπειες;
  Μέχρι σήμερα ισχύει μια άτυπη ασυλία για τις παραβάσεις που διαπράττονται κατά την διάρκεια της δοκιμασίας εφόσον δεν καταγραφούν και δεν προκύπτει ατύχημα. Όταν υπάρξει καταγραφή τι προβλέπεται;
  Συμπερασματικά θεωρούμε ότι η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς με τον εκπαιδευτή στο πίσω κάθισμα είναι ανέφικτη στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό οφείλεται στην παραβατική συνήθη πρακτική κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
  Η λύση ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ. ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ. Ο εκπαιδευτής είναι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της δοκιμασίας απορροφώντας κάθε δυσλειτουργία και αντιμετωπίζοντας κάθε αστοχία που πιθανόν να προκύψει. Αυτός είναι ο αναντικατάστατος ρόλος που επιτελούμε ανέκαθεν. Μετά την παραπάνω τεκμηρίωση από το βίντεο, στην ελληνική πραγματικότητα με τις παρούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, αποδεικνύεται ότι η θέση του εκπαιδευτή στην φυσική του θέση είναι απαραίτητη για την ομαλή διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων με προϋπόθεση την ταυτόχρονη επίλυση του προβλήματος της διαφάνειας και αξιοπιστίας της διαδικασίας, ικανοποιώντας τον κοινό μας στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας.
  Επιπλέον η παραμονή του εκπαιδευτή στην φυσική του θέση σαν συνοδηγός απαλλάσσει τον εξεταστή από την ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την υποχρέωση να αποτρέψει κάποιο ατύχημα και απαλλάσσει την πολιτεία από την εκπαίδευση των εξεταστών στην χρήση των πεταλιών. Μην ξεχνάμε ότι η διαδικασία καταγράφεται και όποια πιθανή αδράνεια αντίδρασης θα είναι ξεκάθαρη.
  Όταν ο εκπαιδευτής βρίσκεται στην θέση του συνοδηγού δεν απαιτείται ασφαλιστικό προϊόν για τα οχήματα Β C D E κατηγορίας ενώ στα δίκυκλα που κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης ο υποψήφιος επιβαίνει μόνος του στο εκπαιδευτικό δίκυκλο κατηγορίας ΑΜ- Α1- Α2- Α, παραμένει η αναγκαιότητα να επιλυθεί το ασφαλιστικό πρόβλημα. Παρεμπιπτόντως παρακαλούμε να μεριμνήσετε έτσι ώστε δοθεί λύση σε αυτό το φλέγον ζήτημα επιτέλους.
  Τα δικά μας συμπεράσματα αναφορικά με την επάρκεια της καταγραφής για την διαφάνεια και την εποπτεία του άρθρου 20, με την επιφύλαξη της ορθής προσομοίωσης καταγραφής, είναι τα παρακάτω:
  1. Κατά την διάρκεια της δοκιμασίας δεν απεικονίζονται από την κάμερα τα πετάλια του συνοδηγού σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 7α), έτσι ώστε να είναι σαφές αν υπάρχει παρέμβαση ή όχι. Κατά την καταγραφή μπορεί ο κάθε επόπτης να διαγνώσει αν κινούνται τα πόδια του συνοδηγού εκπαιδευτή ή εξεταστή αλλά δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι παρεμβαίνει στα πετάλια. Επίσης δεν καταγράφονται τα πετάλια του οδηγού για να διαπιστωθεί η ορθή χρήση τους. Πρέπει να υπάρχει καταγραφή των πεταλίων του συνοδηγού αλλά και του οδηγού με ανεξάρτητη κάμερα αφού φέρεται ότι δεν είναι εφικτό με την ήδη προβλεπόμενη.
  2. Δεν απεικονίζονται από την κάμερα ο πίνακας οργάνων του οχήματος για να διαπιστώνεται η ορθή χρήση του οχήματος και η συμμόρφωση με τα όρια ταχύτητας.
  3. Δεν είναι απόλυτα σαφής η απεικόνιση της σήμανσης οριζόντιας και κάθετης από την κάμερα έτσι ώστε να μπορεί να είναι ξεκάθαρη η ορθή τήρηση του ΚΟΚ κυρίως για την σωστή θέση στο οδόστρωμα και την προτεραιότητα σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 7β). Αυτό ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να δυσκολέψει ιδιαίτερα την απομακρυσμένη εποπτεία όπως περιγράφεται στο άρθρο 20 του παρόντος σχεδίου νόμου. Σε αυτό συντελεί το γεγονός ότι στην χώρα μας η οριζόντια και καθετή σήμανση δεν συντηρείται επαρκώς και ενίοτε δεν είναι σαφής. (Σβησμένες διαγραμμίσεις, πινακίδες μέσα σε δέντρα κλπ.)
  4. Διαπιστώνεται ότι εξωτερικά του οχήματος και για την διερχομένη κυκλοφορία, ο εξεταστής έχει καλύτερη αντίληψη ανά περίπτωση ενώ ο επόπτης ενδέχεται να μην έχει σαφή άποψη για κάποιο επερχόμενο όχημα, ειδικά αν είναι σε νεκρό σημείο της κάμερας. Η περίβλεπτη κάμερα εντός του οχήματος παρεμποδίζεται στην όπισθεν ορατότητα. Έτσι είναι πιθανόν να υπάρξουν παραπλανητικές αποφάσεις στην αξιολόγηση σύμφωνα με άρθρο 23 του σχεδίου νόμου.
  5. Ειδικά για το άρθρο 20 προτείνουμε η εποπτεία να γίνεται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό συστηματικά με στόχο τον πληρέστερο έλεγχο και την προαγωγή της διαφάνειας.
  Συμπερασματικά από την τεκμηρίωση των βίντεο, όπως προκύπτει από την προσομοίωση η χρήση μίας μόνο κάμερας είναι μάλλον ανεπαρκής και απαιτείται συνδυασμός περισσότερων καμερών.
  Όμως το αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα είναι ότι με την χρήση των καμερών και της τεχνολογίας μπορεί να εξασφαλιστεί απόλυτα η διαφάνεια και η εγκυρότητα της διαδικασίας.
  Για τον σκοπό αυτό, την απόλυτη διαφάνεια μέσω της καταγραφής, το σωματείο μας είναι στην διάθεση σας, οπότε εσείς το θελήσετε, να σας παρέχει εθελοντικά εκπαιδευτικά οχήματα με τους εκπαιδευτές, έτσι ώστε να γίνουν όσες προσομοιώσεις επιθυμείτε, για την καταγραφή της εκπαίδευσης και εξέτασης, έτσι ώστε να υπάρξει συλλογή δεδομένων. Έτσι θα έχετε την ευκαιρία να αξιολογήσετε και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα. Ελπίζουμε να λάβετε τις αποφάσεις σας αφού διαπιστώσετε και εσείς ότι δεν γίνεται διαφορετικά από το να παραμείνει ο εκπαιδευτής στην φυσική του θέση. Η Ελληνική πραγματικότητα δεν δύναται να υποστηρίξει την εξέταση με τον εκπαιδευτή στο πίσω κάθισμα.
  Προτείνουμε να αφαιρεθεί από το σχέδιο νόμου στο άρθρο 15 παρ. 4 η διάταξη που τοποθετεί τον εκπαιδευτή στο οπίσθιο μέρος του οχήματος και να εξεταστεί αν θα υιοθετηθεί μετά την συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων με τροποποίηση σε νόμο αργότερα.

  Για το ΔΣ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 • 26 Μαΐου 2021, 18:47 | Χρήστος Αλεξίου

  Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις επί του αποτελέσματος ή καταγγελίες ποιο το νόημα των κατ’ ελάχιστον πέντε (5) φορές συνεδριάσεων της Απομακρυσμένης Εποπτείας. Θα ελέγχουν απλά τις ταυτοπροσωπείες; Τις οποίες έχει ήδη ελέγξει ο εξεταστής.
  Οπότε θα πρέπει να συνέρχονται ad hoc μόνο όταν υπάρχει αντικείμενο προς εξέταση.
  Είναι πολύ προσβλητικό γενικά για έναν κλάδο να θεωρείται συλλήβδην διεφθαρμένος και να προεξοφλείται ο αριθμός των συνεδριάσεων των Εποπτών ενώ μπορεί καν να μην υπάρχει αντικείμενο γιατί όλα θα εξελίσσονται ομαλώς…άλλωστε κάμερες θα μπουν! Τι θα μπορούσε να συμβεί παραπάνω!