Άρθρο 35 Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη της παρ. 2.
2. Οι διατάξεις του Μέρους Γ’ ισχύουν δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δημοσίευσή του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία αυτή, απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, για τα οποία δεν έχουν χορηγηθεί στοιχεία κυκλοφορίας, με την επιφύλαξη των οχημάτων ειδικού τύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

  • ΑΡΘΡΟ 35
    Σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 35, ορίζεται «Οι διατάξεις του Μέρους Γ’ ισχύουν δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δημοσίευσή του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία αυτή, απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, για τα οποία δεν έχουν χορηγηθεί στοιχεία κυκλοφορίας, με την επιφύλαξη των οχημάτων ειδικού τύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος».
    Θεωρούμε ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ αυτών των διατάξεων, αφού σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2, πρέπει τα οχήματα να έχουν εφοδιαστεί με τα στοιχεία κυκλοφορίας, άρα και Βεβαίωση Χαρακτηρισμού και Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και μάλιστα εντός 18 μηνών από της δημοσίευσης του παρόντος, ενώ με την παρ. 9 άρθρου 33, τα ήδη χαρακτηρισμένα ως ιστορικά οχήματα για να δύνανται να κυκλοφορούν, οφείλουν να εφοδιαστούν με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης και μάλιστα 2 χρόνια μετά τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας.

    Υπάρχει συνεπώς μια λογική αντίφαση, που πρέπει να θεραπευθεί και παρακαλούμε για τις σχετικές ενέργειές Σας.

  • 30 Μαΐου 2021, 18:25 | ΚΩΣΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

    Αγαπητέ συντοπίτη κύριε Υπουργέ. Το σχόλιο μου ίσως να είναι λίγο άσχετο με το νομοσχέδιο αλλά πολύ σχετικό με το Υπουργείο σας. Θα ήθελα να ακούσετε την άποψη ενός Έλληνα πολίτη μιας και η ομοσπονδία στην οποία ανήκω(Υπεραστικά Λεωφορεία ΚΤΕΛ) είναι απούσα. Το πρώην Τ.Σ.Α το γνωρίζετε. Επι λέξει σημαίνει Ταμείο Συντάξεων ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΙΣΤΩΝ. Αυτοκινητιστές είναι τα ταξί τα φορτηγά τα λεωφορεία. Πώς γίνεται σε ένα ενιαίο ταμείο να υπάρχουν διακρίσεις και να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ο ταξιτζής και συγχρόνως να δουλεύει παίρνοντας το 70% της σύνταξης του και να μην μπορεί να το κάνει το φορτηγό το λεωφορείο. (αυτός ο νόμος έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση). Θα πρέπει ο νόμος να ισχύσει για ολους και οχι επιλεκτικά για κάποιους . Δώστε λοιπόν και σε μας το δικαίωμα όπως το έχουν τα ταξί και όλοι οι άλλοι Έλληνες ελεύθεροι επαγγελματίες (ΤΑΜΕΙΟ ΕΦΚΑ) να μπορούμε να συνταξιοδοτηθούμε και συγχρόνως να δουλεύουμε από τα 62 εως τα 67 (εφόσον πληρούνται ολες οι νόμιμες προϋποθέσεις ηλικιας -ενσημα) και να παίρνουμε το 70% της σύνταξης χωρίς να είναι υποχρεωτική η κατάθεση του διπλώματος .Ζούμε σε μία Δημοκρατική χώρα που οι νόμοι είναι ίσοι για όλους τους Έλληνες πολίτες και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ.