ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Άρθρο 13 Πρακτική εκπαίδευση

 

 1. Η έναρξη των μαθημάτων της πρακτικής εκπαίδευσης για τη χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β, πραγματοποιείται μόνο μετά την περάτωση των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης του υποψηφίου οδηγού στην αντίστοιχη κατηγορία.
 2. Κάθε υποψήφιος οδηγός που προσέρχεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου να συμμετέχει σε πρακτική δοκιμασία, υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει τα πιο κάτω αναφερόμενα ελάχιστα μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης, σε αντίστοιχης κατηγορίας εκπαιδευτικό όχημα, κατά περίπτωση:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α14
Β25
BE7
C1 ή C15
C1E ή CE10
D1 ή D15
D1E ή DE10
 1. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1 και Α2, και αιτείται την επέκτασή της σε μια εκ των κατηγοριών Α1, Α2, Α, κατά περίπτωση, απαιτείται η παρακολούθηση επτά (7) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.
 2. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Β, απαιτείται η παρακολούθηση δεκαοκτώ (18) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.
 3. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης κατηγορίας Β και αιτείται την επέκτασή της σε μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, απαιτείται η παρακολούθηση δώδεκα (12) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.
 4. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1 ή D1 και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία C ή D αντίστοιχα, απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.
 5. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1 ή C και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία D1 ή D, απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης. Ο ίδιος αριθμός πρακτικών μαθημάτων απαιτείται και στην περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών D1 ή D και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία C1 ή C.
 6. Υποψήφιος που έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των ως άνω αναφερόμενων κατηγοριών, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να παρακολουθήσει μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης σε αντίστοιχης κατηγορίας όχημα νέας τεχνολογίας.
 • Αγ. Δημήτριος 31/05/2021
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
  ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
  ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 57
  Αγ. Δημήτριος 173 42
  Τηλ – fax :2109858591
  Web: http://www.seona.gr
  Email: seonant@gmail.com

  Αναφορικά με την ισοτιμία αδειών οδήγησης.
  Κύριε υπουργέ,
  Είναι συχνό φαινόμενο να παρουσιάζονται διατάξεις στα κατατεθέντα νομοσχέδια προς ψήφιση στην ολομέλεια της βουλής χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη παρουσίαση των διατάξεων αυτών σε ανοικτή διαβούλευση.
  Μια τέτοια περίπτωση είναι και η θέσπιση της ισοτιμίας αδειών οδήγησης που πέρασε στον νόμο 4784/2021. Έτσι δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας σε θέματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά γιατί αφορούν την οδική ασφάλεια.
  Εκφράζουμε την αντίθεση μας για την ισοτιμία των κατηγοριών ΑΜ και Α1 και σας επαναπροωθούμε σε αυτήν την συναφή διαβούλευση την σχετική μελέτη του σωματείου μας που μπορείτε να δείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο:
  Δείτε την μελέτη εδώ:

  https://drive.google.com/file/d/1_Jjm29bR5BgQ2qk3qCc_d2kWyYmAa8-9/view?fbclid=IwAR0MvJqhh0-T34KrrkZVAxR7IBdWvZMcq61YPtOSZrESUSzJKN2_LlfXmOg

  Από την στιγμή που οι διατάξεις της ισοτιμίας έχουν περάσει σε νόμο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να σας ζητήσουμε να λάβετε υπόψιν τις παρακάτω παρατηρήσεις που προκύπτουν με την εφαρμογή της ισοτιμίας που βασίζεται στην παρακάτω σχετική νομοθεσία:
  α) Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57)
  β) Ν 4784/2021 άρθρο 54 παρ. 2. Τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ. 51/2012 ισοδυναμία αδειών οδήγησης
  γ) ΥΑ Αριθμ. Δ30/A3/113358/07-05-2021 Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ΄ αρ. 50984/ 7947/22.11.2013
  δ) Εγκύκλιος ΥΜΕ Δ30/Α3/118384/07-05-2021
  ε) Εγκύκλιος ΥΜΕ Δ30/Α3/121292/11-05-2021
  στ) Εγκύκλιος ΥΜΕ Δ30/A1/136301/26-05-2021

  Περίπτωση 1:
  Με την δημοσίευση των β), γ), δ), ε) και στ) σχετ. ορίζεται η διαδικασία της προσθήκης του κωδικού 121 στην κατηγορία Β.
  Όπως περιγράφεται προϋποθέτει την διενέργεια τουλάχιστον πέντε σαρανταπενταλέπτων πρακτικών μαθημάτων στον ενδιαφερόμενο πολίτη από εκπαιδευτή οδηγών σε δίκυκλο κατηγορίας Α1, που διαθέτει δελτίο καταλληλόλητας εκπαιδευτικού οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τον χαρακτηρισμό «σχολή οδηγών» ή «εκπαιδευτικό».
  Δεν προβλέπεται από τις γ), δ) και ε) σχετ. καμία προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην σχολή οδηγών για τα προβλεπόμενα πρακτικά μαθήματα.
  Ο ιδιοκτήτης η νόμιμος εκπρόσωπος της σχολής δεν δύναται να γνωρίζει ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 του Παραρτήματος III του Π.Δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει, για την οδήγηση δικύκλου και δεν είναι αυτός αρμόδιος, ούτε θα πρέπει να του αποδοθεί καμία ευθύνη.
  Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν περιπτώσεις οδηγών Β κατηγορίας που δεν δικαιούνται να οδηγούν δίκυκλο για ιατρικούς λόγους, όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙΙ του πδ 51.
  Αυτοί είναι μονόφθαλμοι, κωφοί, άτομα με ακρωτηριασμούς, κινητικά προβλήματα και πρόσθετα μέλη, παχύσαρκοι, κλπ. όπου στην άδεια οδήγησης τους αναγράφεται σχετικός κωδικός σύμφωνα με το παράρτημα Ι του Π.Δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει.
  Όπως ορίζεται στο γ) σχετ. στο άρθρο 4Α Προσθήκη στην Κατηγορία Β εθνικού κωδικού «121» παρ. 1. ζ), η προβλεπόμενη βεβαίωση της σχολής οδηγών για την διενέργεια των τουλάχιστον πέντε πρακτικών μαθημάτων κατατίθεται ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, και κατόπιν σύμφωνα με την παράγραφο 2, διενεργείται ο έλεγχος και η προσθήκη του κωδικού.
  Σε περίπτωση που σε κάποιον ενδιαφερόμενο απορριφθεί το αίτημα του από την υπηρεσία πχ από ιατρικό περιορισμό οδήγησης δικύκλου, τότε θα διενεργηθούν άσκοπα τα πρακτικά μαθήματα αφού ο ενδιαφερόμενος πολίτης δεν έχει το δικαίωμα να οδηγεί δίκυκλο, ανεβάζοντας τον δείκτη της επικινδυνότητας κατακόρυφα κατά την διάρκεια των μαθημάτων.
  Προτείνουμε να υπάρξει τροποποίηση στην ΥΑ 50984 έτσι ώστε να υπάρξει έγκριση του αιτήματος των ενδιαφερομένων πολιτών και κατόπιν αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου να είναι δυνατή η πρακτική εκπαίδευση από τον εκπαιδευτή στο δίκυκλο αφού δεν προβλέπεται έκδοση ΔΕΕ.
  Είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο ενδιαφερόμενος για την προσθήκη του κωδικού 121 μετά την απόρριψη της αιτήσεως του, θα επιδιώξει να οδηγήσει χωρίς καμία διαδικασία μοτοποδήλατο ΑΜ όπως προβλέπεται και περιγράφεται στην περίπτωση 2 παρακάτω, ενώ η αιτία επικινδυνότητας που διέγνωσε η υπηρεσία με την απόρριψη της παραμένει.

  Περίπτωση 2.
  Στην περίπτωση η) του άρθρου 4 του π.δ.51 όπως τροποποιήθηκε με το β) σχετ.
  «η. Η κατηγορία Β ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  i. κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη, και
  ii. συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών.»
  Ορίζεται με το δ) σχετ. ότι: «Δεν απαιτείται η έκδοση νέου εντύπου άδειας οδήγησης».
  Υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο οδηγοί αυτοκίνητων (κατηγορία Β) που έχουν κάποιον ιατρικό περιορισμό για την οδήγηση δικύκλου, ή κάποια αντικειμενική μη καταγεγραμμένη δυσκολία, όπως η παχυσαρκία, κινητικά προβλήματα, κλπ. να αγοράσουν μοτοποδήλατα και να οδηγούν στο οδικό δίκτυο, με αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος, ακόμα χωρίς να το γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι δεν δικαιούται, ποσό μάλλον όταν η αστυνόμευση είναι η μόνη ασφαλιστική δικλείδα αποτροπής.
  Κύριε υπουργέ, ελπίζουμε ότι η επιλογή σας να υιοθετήσετε την ισοτιμία ενώ δεν ήταν μια υποχρεωτική διάταξη της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας, θα αποδειχθεί μια θετική διάταξη και δεν θα επαληθευτούν οι προβλέψεις μας ότι θα έχουμε επιβάρυνση της οδικής ασφάλειας με καταγραφή αύξησης τροχαίων συμβάντων με δίκυκλα ισοτιμίας, ειδικά το καλοκαίρι στα νησιά μας, όπου πλέον ο καθένας που έχει τις προϋποθέσεις, θα μπορεί με άδεια οδήγησης αυτοκίνητου να νοικιάζει μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες Α1, ακόμα και αν έχει ελάχιστη πείρα οδήγησης δικύκλων.
  Σας ζητούμε να επανεξετάσετε την εφαρμογή της ισοτιμίας και να την θέσετε σε αναστολή μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το ΟΠΣ «Τέθριππον» σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος σχεδίου νόμου έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής έλεγχος για την πρακτική εκπαίδευση που απαιτείται.
  Για το ΔΣ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 • 28 Μαΐου 2021, 10:43 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

  Στην πρώτη παράγραφο θα πρέπει να προβλέπεται και για την έναρξη και των υπολοίπων κατηγοριών πότε επιτρέπεται να αρχίζουν την πρακτική εκπαίδευση π.χ.ΑΜ

 • 26 Μαΐου 2021, 17:38 | Χρήστος Αλεξίου

  Προτείνεται, για την περίπτωση απόρριψης υποψηφίων κατά τη διάρκεια της πρακτικής δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, η θέσπιση επιπλέον ωρών μαθημάτων, ως εξής:

  Για απόρριψη στην ομάδα Α’ του Μνημονίου Εξέτασης:
  Επανεξέταση μετά από δύο (2) εβδομάδες, με επαναληπτικές ώρες μαθημάτων που θα ισοδυναμούν τουλάχιστον στο ¼ των υποχρεωτικών.

  Για απόρριψη στην ομάδα Β’ του Μνημονίου Εξέτασης:
  Επανεξέταση μετά από ένα (1) μήνα, με επαναληπτικές ώρες μαθημάτων που θα ισοδυναμούν τουλάχιστον στο ½ των υποχρεωτικών.

  Για στην ομάδα Γ’ του Μνημονίου Εξέτασης:
  Επανεξέταση μετά από μία (1) εβδομάδα, δίχως επιπλέον
  επαναληπτικές ώρες μαθημάτων.

  Με τον τρόπο αυτό αυτό εξασφαλίζεται σαφής αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, αφού υποψήφιος οδηγός που κρίθηκε ανεπαρκής, ιδίως για σοβαρό σφάλμα που διακυβεύει τη σωματική ακεραιότητα τη δική του αλλά και των υπολοίπων, θα βρίσκεται πολύ καταλληλότερα προετοιμασμένος την επόμενη φορά που θα εξετασθεί.

 • 22 Μαΐου 2021, 10:04 | Γεωργιος Χαρμαντας

  Ωραίος ο καινούργιος νόμος λίγο χειρότερος από αυτόν του Σπιρτζη.
  Εντυπωσιακό, πιστεύαμε όλοι πως αυτό δεν γίνεται.
  θα στηρίξω τον καινούργιο μας νόμο όμως θέλω να μην είμαι παρών στις εξετάσεις αφενός , ξεχάσατε να ορίσετε την αποζημίωση μας για τις ώρες που τα οχήματα μας θα τα χρησιμοποιείτε για να κάνετε εξετάσεις αφετέρου.