Άρθρο 30 Τέλη κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος

Για την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος καταβάλλονται, ετησίως, τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος υπέρ του Δημοσίου τα οποία εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90), ως εξής:
α) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως και 999 κ. εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους πενήντα ευρώ (50,00€).
β) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό από 1000 κ.εκ. έως και 1999 κ. εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους εκατό ευρώ (100,00€).
γ) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 2000 κ. εκ καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους διακοσίων ευρώ (200,00€).
δ) Για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους πενήντα ευρώ (50,00€).
ε) Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος άνω των σαράντα πέντε (45) ετών, καθώς και φορτηγά και λεωφορεία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.
στ) Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος ειδικού τύπου, όπως, πυροσβεστικά και στρατιωτικά, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

 • 1 Ιουνίου 2021, 13:00 | Ιστόρικά οχήματα

  Διαβάζω για ισότιμη μεταχείρηση των ιστορικών σε σχέση με τα σύγχρονα αυτοκίνητα οσον αφορα τα τέλη κυκλοφορίας.
  Το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να ενισχύσει την λογική της ιστορικότητας και όχι να δράσει αντανακλάστικά.

  https://www.gov.gr/el/sdg/vehicles/taking-motor-vehicle-temporarily-or-permanently/passenger-vehicles/taxable-value
  https://www.gov.uk/historic-vehicles
  https://www.gov.uk/historic-vehicles/apply-for-vehicle-tax-exemption

  https://www.gov.uk/personalised-vehicle-registration-numbers/take-private-number-off

  Θεωρώ οτι η σωστή θεσμοθέτηση στα ιστορικά οχήματα μπορεί να βοηθήσει και συνολικά.

 • 31 Μαΐου 2021, 22:40 | Δημητρακοπουλος Αντωνης

  1.τα ετησια τελη για αυτοκινητα κ μοτοσυκλετες ειναι πολυ υψηλα !
  πρεπει να μειωθουν 50 %
  2.πρεπει να προβλεπεται καταθεση πινακιδων για ακινησια των οχηματων
  3.τα οχηματα ανω των 40 ετων να απαλλασονται των τελων κ του ΚΤΕΟ

 • 31 Μαΐου 2021, 21:32 | Δημητρακοπουλος Αντωνης

  τα τελη κυκλοφοριας για τις ΙΜ μοτοσυλετες πρεπει να ειναι στο υψος των 20e
  η χρηση των ΙΜ δεν ξεπερνα τα 500 κμ /ετησιως
  νομιζω οτι η κατηγοριοποιηση περιπλεκει τα πραγματα.
  για τις μοτοσυκλετες ανω των 40 ετων να μη καταβαλονται τελη κυκλοφοριας.
  Να ισχει η ακινησία κ αρση αυτης οπως ακριβως εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα ταξινομημένα οχήματα.( μοτοσυκλετες)

 • ΑΡΘΡΟ 30 παρ. στ.
  Προτείνουμε η παρ. στ να διαμορφωθεί ως εξής, για λόγους νομοθετικής τάξης, σύμφωνα με τα όσα έχουμε ήδη αναφέρει για τα εν λόγω οχήματα:
  «στ) Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος ειδικού τύπου, όπως, πυροσβεστικά και στρατιωτικά, με μικτό βάρος άνω των 3.500 χλγ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας».

  ΑΡΘΡΟ 30 παρ. ζ.
  Θεωρούμε ότι πρέπει να δίνεται και στους κατόχους ιστορικών οχημάτων να θέτουν αυτά σε ακινησία, όπως ισχύει και για τους κατόχους αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.
  Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να άρουν, ολικά ή μερικά, την ακινησία και να γίνει και η αντίστοιχη πρόβλεψη ως προς τα τέλη κυκλοφορίας και να προστεθεί παράγραφος ζ΄, ως ακολούθως:
  «ζ, 1. Οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την ακινησία αυτή άπαξ εντός του τρέχοντος έτους, καταβάλλοντας τα δωδεκατημόρια των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης αυτής και σύμφωνα με τους όρους και διακρίσεις που ισχύουν κάθε φορά για τα οχήματα με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας».

 • Άρθρο 29 .
  Για λόγους ισότιμης μεταχείρισης των ιστορικών οχημάτων με τα συμβατικά οχήματα και για όσο διάστημα ισχύει η υποχρέωση τεχνικού ελέγχου ανά δύο έτη, το αυτό να ισχύει και για τα ιστορικά οχήματα. Πολλώ δε μάλλον που τα χιλιόμετρα που διανύει το μέσο ιστορικό όχημα, είναι σαφώς λιγότερα από αυτά που διανύει το μέσο συμβατικό όχημα και συνεπώς η εν λόγω ρύθμιση, μπορεί εύλογα να ισχύσει και εφ’όσον η Πολιτεία αποφασίσει για όλα ή μερικά οχήματα, το Τεχνικό Έλεγχο αυτών, για διάστημα μικρότερο των 2 ετών.
  Προτείνουμε το κείμενο της διάταξης να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Καθιερώνεται τεχνικός έλεγχος των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, για τη διασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών, που πραγματοποιείται κάθε δύο (2) έτη».

  ΑΡΘΡΟ 30 παρ. δ.
  Σύμφωνα με τα σήμερα ισχύοντα, τα τέλη κυκλοφορίας για μοτοσυκλέτες με μηχανή έως 785 κ. εκ, έχουν ως εξής:
  Κυβισμός κινητήρα (κ.εκ.) Ποσό (ευρώ)
  Έως 300 22
  301-785 55
  Είναι συνεπώς καταφανώς άνισο, οι ιστορικές μοτοσυκλέτες έως 300 κ.εκ να καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας 50 ευρώ, ενώ και αυτές με κυβισμό έως 785 κ.εκ, να καταβάλλουν ομοίως 50 ευρώ, ενώ αντικειμενικά τα χιλιόμετρα που διανύει το μέσο αυτό ιστορικό όχημα, είναι σαφώς λιγότερα από αυτά που διανύει το αντίστοιχο μέσο συμβατικό όχημα.
  Προτείνουμε συνεπώς να διαμορφωθεί η παράγραφος δ, ως ακολούθως:
  δ) Για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος, καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος, ως ακολούθως:
  Κυβισμός κινητήρα (κ.εκ.) Ποσό (ευρώ)
  Έως 300 20
  Έως 785 40
  Άνω των 786 50

 • 31 Μαΐου 2021, 15:58 | Γεώργιος Δραζινος

  ΑΡΘΡΟ 30
  ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ.
  ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ.
  ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ.

 • 31 Μαΐου 2021, 09:59 | Δέλγας Δημήτριος

  Το νομοσχέδιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση με λογικά πόσα τελών κυκλοφορίας ειδικά για τα οχήματα υψηλού κυβισμού που λόγω της κατανάλωσης εξαιτίας της παλαιάς τους τεχνολογίας και το συνήθως μεγάλο τους μέγεθος που κάνει τον χειρισμό τους δύσκολο δεν μπορούν πρακτικά να χρησιμοποιούνται ως καθημερινό μέσο μεταφοράς. Το μόνο αρνητικό είναι ότι οι ιδιοκτήτες που κατέχουν πολλά ιστορικά αυτοκίνητα της δεκαετίας του 80 τιμωρούνται καθώς θα έχουν να πληρώσουν τεράστια ποσά για όλα τους τα αυτοκίνητα. Γι αυτόν τον λόγο θα πρότεινα να προβλεφθεί μια έκπτωση στο συνολικό ποσό των τελών ανάλογα με τον αριθμό των ιστορικών οχημάτων που έχει κανείς στην ιδιοκτησία του. Τέλος θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα κατάθεσης των νέων ιστορικών πινακίδων με τον μήνα καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες θα επιθυμούν είτε να μην έχουν όλα τα ιστορικά τους οχήματα σε κυκλοφορία είτε να τα κυκλοφορούν ορισμένους μήνες

 • 31 Μαΐου 2021, 03:54 | Βασίλειος Γκουζάνης, δικηγόρος

  Έχω μία παρατήρηση ακόμα, για το ύψος των τελών κυκλοφορίας

  Προς τους άλλους συνιδιοκτήτες ΟΙΕ: Τα ποσά που ορίζει το νομοσχέδιο δεν είναι όσο χαμηλά θα θέλατε (ιδίως άν έχετε πλείονα του ενός ΟΙΕ) είναι ωστόσο συμπαθητικά. Ούτε το ετήσιο ΚΤΕΟ είναι. Το αληθινό πρόβλημα θα ανακύψει με τα ασφάλιστρα, διότι οι 2 εταιρίες που ασφαλίζουν τα ΟΙΕ (ALLIANZ, ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ) αποκλείεται να αφήσουν τα ασφάλιστρα στα 92 ή 100 € ετησίως που έχουν σήμερα. Αυτό θα είναι το πρόβλημά μας, τα ασφάλιστρα που θα ανέβουν στα 300 ή 400 ή 500 € ανά όχημα…

  Προς το Υπουργείο: Δείτε σοβαρά το ζήτημα της νομιμοποίησης / τακτοποίησης των μεταβιβάσεων και απαλλαγής από οφειλές παλαιών τελών κυκλοφορίας. Από τα κυκλοφορούντα ΟΙΕ ίσως ούτε τα μισά να μην είναι εν τάξει. Από την άλλη πλευρά, άν κάνετε στους ιστότοπους αγγελιών πχ car.gr αναζήτηση για να δείτε πόσα ιστορικά πωλούνται «χωρίς χαρτιά» θα καταλάβετε ότι είναι υπολογίσιμο έσοδο ως τέλη κυκλοφορίας, αλλά και ως αγορά για επισκευές / ανταλλακτικά κ.λπ.

 • 31 Μαΐου 2021, 01:37 | Βασίλειος Γκουζάνης, δικηγόρος

  Αρχικά θέλω να τονίσω πως οι προτάσεις που υποβάλλω είναι τόσο για τον εαυτό μου (έχω 10 ΟΙΕ στην ιδιοκτησία μου) όσο και εκ μέρους της οργάνωσης ΣΙΣΟ για τα στρατιωτικά οχήματα

  Λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από άλλους ενδιαφερόμενους, και κυρίως του Μουσείου «ΦΑΕΘΩΝ»,

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

  Άρθρο 30 – Τέλη Κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος

  1. Για την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος καταβάλλονται, ετησίως, τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος υπέρ του Δημοσίου τα οποία εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974, Α’ 90), ως εξής:
  α) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως και 999 κ. εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους πενήντα ευρώ (50,00€).
  β) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό από 1000 κ.εκ. έως και 1999 κ. εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους εκατό ευρώ (100,00€).
  γ) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 2000 κ. εκ καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους διακοσίων ευρώ (200,00€).
  δ) Για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους πενήντα ευρώ (50,00€).
  ε) Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος άνω των σαράντα πέντε (45) ετών, καθώς και φορτηγά και λεωφορεία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.
  στ) Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος ειδικού τύπου, όπως, πυροσβεστικά και στρατιωτικά, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

  2. Για την θέση σε ακινησία και άρση από αυτήν των ΟΙΕ, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τα ταξινομημένα οχήματα.

  3. Το πιστοποιητικό της § 15 του άρθρου 3 έχει το χαρακτήρα της πιστοποίησης της § 1 περ. γ) υποπερίπτωση ββ) του άρθρου 31 του Ν. 4172/2013.

 • 24 Μαΐου 2021, 11:53 | Θεόδωρος Μητρόπουλος

  Θεωρώ άδικο αυτο το μέτρο εξ’αρχής. Να πληρώνουμε τελη κυκλοφορίας για ένα όχημα το οποίο θα βγεί στο δρόμο 2,3 αντε 5 φορές το χρόνο και πολύ λέω; Τουλάχιστων να είναι ενδηκτική η τιμή του τέλους κυκλοφορίας. Της ταξής 10-20 ευρω μόνο και μόνο αφού θέλουν να εισπράξουν και απο τα κημίλια της ιστορίας! Έχετε την εντύπωση οτι βγάζει ο καθένας μας ένα όχημα 40-50 ετών στο δρόμο με οτι κύνδινο αύτο συμπερυλαμβάνει για να πηγένει καθημερινά στην εργασία του; Παρακαλώ δείξτε λιγη κατανοήση τουλάχιστον σε αυτόν τον ιδιέτερο τομέα!

 • 23 Μαΐου 2021, 22:53 | Ιωάννης Εφραιμίδης

  Το ποσό των 50 ευρώ ετήσιου τέλους Κυκλοφορίας για κάθε Κλασσική μοτοσυκλέτα ανεξαρτήτων κυβικών ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ, και υποθέτω ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ αφού ισούται με το ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΕΛΟΣ των ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ των 1000cc.
  Το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για τις κλασσικές μοτοσυκλέττες θα πρέπει να οριστεί στο 1/4 των αντίστοιχων με πινακίδες Υπουργείου δλδ 6 ευρώ μέχρι 300cc, 14 ευρώ μέχρι 750cc και 33 ευρώ από 750cc και πάνω αφού τόση περίπου είναι η αναλογία χρήσης τους σε σχέση με τις σύγχρονες μοτοσυκλέτες.

 • 23 Μαΐου 2021, 01:25 | Βασίλειος Γκουζάνης, δικηγόρος

  Άρθρο 30 – Τέλη Κυκλοφορίας

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Προτείνεται η προσθήκη § 2 στο άρθρο 30 ως εξής: «Για την θέση σε ακινησία και άρση από αυτήν των ΟΙΕ, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τα ταξινομημένα οχήματα».

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, και ασφάλειας δικαίου, πρέπει να προστεθεί αυτή η ρύθμιση.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Προτείνεται η προσθήκη άρθρου 30α ως εξής: «Στα ΟΙΕ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για την ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης του Ν. 4172/2013».

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, και ασφάλειας δικαίου, πρέπει να επαναληφθεί η ρύθμιση του Ν. 4172/2013.

 • 21 Μαΐου 2021, 21:54 | Χαράλαμπος Τραχανάς

  Άρθρο 30

  Θα ήταν δίκαιο και πιο πρακτικό να προστεθούν επιπλέον κατηγορίες πληρωμής τελών κυκλοφορίας, π.χ
  2.000 – 2.499 κ.ε = 150€,
  2.500 – 2.999 κ.ε = 200€,
  3.000 – 3.999 κ.ε = 300€
  4.000 και πάνω = 400€
  Δεν είναι όλοι οι κάτοχοι Ιστορικών Οχημάτων… λεφτάδες και δεν πρέπει η Πολιτεία να τους αντιμετωπίζει με ταξικό μίσος, όπως η προηγούμενη κυβέρνηση.
  Το κράτος πρέπει να διευκολύνει, όσο γίνεται, την κυκλοφορία των Ι.Ο γιατί μέσω της συντήρησής τους και των εκδηλώσεων των λεσχών, θα εισπράττει ΦΠΑ και τέλη κυκλοφορίας, αλλά κι ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών (ανταλλακτικά, σέρβις, εστίαση, ξενοδοχεία, κ.ά) θα ωφεληθούν από την αναπόφευκτη αύξηση του τζίρου τους.
  Σε ελεύθερη οικονομία ζούμε, οι γραφειοκρατικοί περιορισμοί δεν έχουν νόημα, δεν ωφελούν ούτε οικονομικά, ούτε κοινωνικά!

 • 20 Μαΐου 2021, 20:00 | Σπυρίδων Αποστολόπουλος

  Συζητούμε για τέλη κυκλοφορίας των 50,100, 200 € για οχήματα τα οποία κάθε χρόνο διανύουν ελάχιστα χιλιόμετρα και είναι σταθμευμένα σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς να καταλαμβάνουν θέση στο δημόσιο δρόμο.

  Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει δραματικά με την απελευθέρωση της κυκλοφορίας τους και οι λόγοι είναι γνωστοί και προφανείς: ο ιδιοκτήτης ι.ο. ούτε να επιταχύνει τη φθορά των δυσευρετων εξαρτημάτων του επιθυμεί, ούτε φυσικά να το εκθέτει στον αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής σε ατύχημα το οποίο συνεπάγεται ακόμα και ολική καταστροφή του.

  Παρ’όλα αυτά, και αφού το παρόν ΝΣ δίνει την καλοδεχούμενη ελεύθερη κυκλοφορία, τα όποια τέλη κυκλοφορίας οφείλουν να έχουν συμβολικό χαρακτήρα (π.χ. 10€ για μοτοσικλέτες και 20€ για αυτοκίνητα, άνευ περαιτέρω κατηγοριοποίησης τους)

 • 20 Μαΐου 2021, 10:30 | Αλεξανδρος Βαζαιος

  Η Ελλαδα εχει εναν απο τους γηραιοτερους στολους ΙΧ στην Ευρωπη με μεσο ορο ηλικιας ανω των 16 ετων. Σημερα κυκλοφορουν περι τα 5.300.000 ΙΧ ανα την επικρατεια με τα 4.300.000 εξ’αυτων να εχουν ηλικια ανω των 10 ετων και ενα ποσοστο ανω του 20% να εχει ηλικια μετακυ των 20-30 ετων. Αρα, τουλαχιστον 800.000-1.000.000 οχηματα εχουν ηλικια μεταξυ 20-30 ετων. Με τους πιο αισιοδοξους υπολογισμους, τουλαχιστον 150-200.000 ΙΧ κυκλοφορουν σημερα στην Ελλαδα, με κρατικες πινακιδες, και ειναι ανω των 30 ετων αρα με το νεο νομοθετικο πλαισιο, τους δινεται πλεον η δυνατοτητα να χαρακτηρισθουν ως ιστορικα και να κυκλοφορουν καθημερινα και παντου.

  Τα 150.000 πληρωνουν σημερα κανονικα τελη κυκλοφοριας, κατ’ελαχιστο 55ευρω και κατα μεγιστο 1230 ευρω. Τα ανω των 1358 κε (που ειναι μαλλον και η πλειονοτης) πληρωνουν 225ευρω ετησιως. Εαν τελικως εφαρμοσθει το νεο νομοθετικο πλαισιο, η απωλεια κρατικων εσοδων θα ειναι τεραστια μιας και πλεον, θα πληρωνουν τα νεα, κατα πολυ μειωμενα »ιστορικα τελη». Στην »Προκαταρτικη Αναλυση Συνεπειων Ρυθμισης»αναφερεται προσδοκομενη αυξηση εσοδων πραγμα που ασφαλως ειναι τελειως ατοπο και αναληθες μιας και το σχεδιο νομου ουσιαστικα πρημοδοτει δραματικα τα παλαια οχηματα ανω των 30 ετων που κυκλοφορουν σημερα με κρατικες (ανω των 150.000) και ουσιαστικα τιμωρει τα πιστοποιημενα ιστορικα, τα οποια και κυκλοφορουν ελαχιστα και στην ουσια ειναι λιγοτετα των 10-15.000 (τα περισσοτερα ειναι στατικα μνημεια, δεν μπορουν καν να οδηγηθουν και στην πραγματικοτητα, τα εν δυναμει χρηστικα δεν ειναι πανω απο 7-8000 σε ολη την επικρατεια. Αρα, »τιμωρουμε» τα 7-8000 και χανουμε τεραστια εσοδα απο τα 150.000+. Τα οποια μεχρι προτινως δεν μπορουσαν να ενταχθουν στο νομοθετικο πλαισιο των ιστορικων λογω των περιορισμων στην κυκλοφορια αλλα πλεον, θα το κανουν αυτοματως μιας και επιτρεπεται πλεον η ελευθερη κυκλοφοριας τους και μαλιστα, με πολυ μειωμενα τελη. Αρα, το συμπερασμα την εκθεσης συνεπειων ειναι εντελως λανθασμενο, το ΝΣ δεν ρυθμιζει το νομικο πλαισιο των χαρακτηρισμενων κλασικων αλλα ουσιαστικα τα τιμωρει χωρις λογο και αιτια. Ειτε τα ορια ηλικιας πρεπει να αυξηθουν δραματικα ειτε να προβλεπονται διαφορες αλλες δικλειδες που να μην επιτρεπουν την τοσο ανετη μεταβαση των απλα παλαιων οχηματων (που ειναι πολυπληθη)στο νεο καθεστως.

 • 20 Μαΐου 2021, 02:29 | Καλαμακης Γεωργιος

  Τα ιστορικα οχηματα ειναι ολα το ιδιο και δεν πηγαινουν με τα κυβικα εκατοστα αφου το κοστος αποκαταστασης και χρησης ειναι σχεδον το ιδιο για ολα.
  Τα 200 ευρω τον χρονο για αυτοκινητα θεωρειται υπερογκο και θα εχει σαν αποτελεσμα να χαθουν μελλοντικα ιστορικα.

  Τα 50 ευρω για τις μοτοσυκλετες ειναι υπερογκο αφου πολλες μοτοσυκλετες 50,125,250 κυβικων εκατοστων πληρωνουν τωρα 22 ευρο τελη κυκλοφοριας

  Πολυ λανθασμενος ο υπολογισμος σας

 • 19 Μαΐου 2021, 16:40 | Σπυρίδων Μουστάκας

  Νομίζω κάνετε τα πράγματα πολύπλοκα χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει ανάγκη για κατηγοριοποίηση, ουτε ετησια τέλη κυκλοφορίας.

  Γενικά τα ιστορικά οχήματα κυκλοφορούν ελάχιστα οπότε η πληρωμή ετήσιου τέλους είναι γενικά άδικη, πόσο μάλλον για κατόχους περισσοτέρων του ενός, που εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει περίπτωση να τα κυκλοφορουν ταυτόχρονα

  Συζητάμε για αυτοκίνητα που οσοι τα έχουμε δεν τα κυκλοφορούμε πάνω απο 20 μέρες το χρόνο, κι αυτό συνολικά ακόμη κι αν διαθέτουμε 2 ή 3 ή 10.

  Η τεχνολογία υπάρχει ήδη και μάλιστα τον τελευταίο χρόνο τη χρησιμοποιήσαμε με το παραπάνω.

  Μπορείτε κάλλιστα να καθιερώσετε ένα ημερήσιο τέλος κυκλοφορίας 2 ή 3 ή 5 ευρώ, το οποίο θα χρεώνεται κάποιος στέλνοντας ενα SMS με τον αριθμο κυκλοφοριας του οχήματος που τον ενδιαφέρει να κυκλοφορήσει.
  Στον οποιον έλεγχο απλά θα πρέπει να επιδείξει το SMS.