Άρθρο 17 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Οδήγησης «Τέθριππον»

1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Τέθριππον» για την υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τη χορήγηση, επέκταση, ανανέωση και διαχείριση της άδειας οδήγησης ή του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
2. Κατά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος του παρόντος, εφαρμόζονται οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) και στον ν. 4624/2019 (Α’ 137).
3. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος και των μηχανογραφικών εφαρμογών που το πλαισιώνουν. Κάθε άλλη εμπλεκόμενη Υπηρεσία, που εκτελεί πράξεις επεξεργασίας για την επίτευξη αποκλειστικά του σκοπού της έκδοσης και διαχείρισης των αδειών οδήγησης και για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ορίζεται ως η Εκτελούσα την Επεξεργασία.
4. Τα επιμέρους στάδια των διαδικασιών της παρ. 1 μπορούν να υποστηρίζονται είτε με υποσυστήματα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), είτε με ειδικές μηχανογραφικές εφαρμογές και κατάλληλη δικτυακή υποδομή που λειτουργούν για τον σκοπό αυτό και διαλειτουργούν μεταξύ τους. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, υποσυστήματα και εφαρμογές για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, τη διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων, τον προγραμματισμό της πρακτικής δοκιμασίας και των εργασιών των οικείων επιτροπών, την επιλογή και διαχείριση των εξεταστών και εποπτών, την καταχώρηση των αποτελεσμάτων, την παρακολούθηση κάθε σταδίου της διαδικασίας, την υποστήριξη του έργου της εποπτείας, της αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας, καθώς και της έκδοσης της προσωρινής άδειας οδήγησης ή της εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.

 • Αγ. Δημήτριος 31/05/2021
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
  ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
  ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 57
  Αγ. Δημήτριος 173 42
  Τηλ – fax :2109858591
  Web: http://www.seona.gr
  Email: seonant@gmail.com

  ΤΕΡΘΙΠΠΟΝ
  Είναι πάγια απαίτηση του κλάδου και θεωρούμε ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου ΟΠΣ θα λύσει πολλά προβλήματα γραφειοκρατίας, θα εξασφαλίσει διαφάνεια στις διαδικασίες, θα εξοικονομήσει εργατοώρες, θα καταργήσει άσκοπες μετακινήσεις εκπαιδευτών και υποψήφιων και άλλα οφέλη.
  Παρόλο που θεωρούμε ότι έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ένα τέτοιο σημαντικό έργο από χρόνια, χαιρετίζουμε την θέσπιση του και περιμένουμε το συντομότερο την εφαρμογή του.
  Το ΟΠΣ είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει την σχολή οδήγησης στην Ελλάδα και ζητούμε να ενταχθούν σε αυτό όλες οι λειτουργίες της σχολής οδηγών.
  Για το ΔΣ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 • 30 Μαΐου 2021, 22:36 | ΚΩΣΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Αγαπητέ συντοπίτη κύριε Υπουργέ. Το σχόλιο μου ίσως να είναι λίγο άσχετο με το νομοσχέδιο αλλά πολύ σχετικό με το Υπουργείο σας. Θα ήθελα να ακούσετε την άποψη ενός Έλληνα πολίτη μιας και η ομοσπονδία στην οποία ανήκω(Υπεραστικά Λεωφορεία ΚΤΕΛ) είναι απούσα. Το πρώην Τ.Σ.Α το γνωρίζετε. Επι λέξει σημαίνει Ταμείο Συντάξεων ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΙΣΤΩΝ. Αυτοκινητιστές είναι τα ταξί τα φορτηγά τα λεωφορεία. Πώς γίνεται σε ένα ενιαίο ταμείο να υπάρχουν διακρίσεις και να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ο ταξιτζής και συγχρόνως να δουλεύει παίρνοντας το 70% της σύνταξης του και να μην μπορεί να το κάνει το φορτηγό το λεωφορείο. (αυτός ο νόμος έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση). Θα πρέπει ο νόμος να ισχύσει για ολους και οχι επιλεκτικά για κάποιους . Δώστε λοιπόν και σε μας το δικαίωμα όπως το έχουν τα ταξί και όλοι οι άλλοι Έλληνες ελεύθεροι επαγγελματίες (ΤΑΜΕΙΟ ΕΦΚΑ) να μπορούμε να συνταξιοδοτηθούμε και συγχρόνως να δουλεύουμε από τα 62 εως τα 67 (εφόσον πληρούνται ολες οι νόμιμες προϋποθέσεις ηλικιας -ενσημα) και να παίρνουμε το 70% της σύνταξης χωρίς να είναι υποχρεωτική η κατάθεση του διπλώματος .Ζούμε σε μία Δημοκρατική χώρα που οι νόμοι είναι ίσοι για όλους τους Έλληνες πολίτες και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ.

 • 30 Μαΐου 2021, 18:50 | ΚΩΣΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Αγαπητέ συντοπίτη κύριε Υπουργέ. Το σχόλιο μου ίσως να είναι λίγο άσχετο με το νομοσχέδιο αλλά πολύ σχετικό με το Υπουργείο σας. Θα ήθελα να ακούσετε την άποψη ενός Έλληνα πολίτη μιας και η ομοσπονδία στην οποία ανήκω(Υπεραστικά Λεωφορεία ΚΤΕΛ) είναι απούσα. Το πρώην Τ.Σ.Α το γνωρίζετε. Επι λέξει σημαίνει Ταμείο Συντάξεων ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΙΣΤΩΝ. Αυτοκινητιστές είναι τα ταξί τα φορτηγά τα λεωφορεία. Πώς γίνεται σε ένα ενιαίο ταμείο να υπάρχουν διακρίσεις και να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ο ταξιτζής και συγχρόνως να δουλεύει παίρνοντας το 70% της σύνταξης του και να μην μπορεί να το κάνει το φορτηγό το λεωφορείο. (αυτός ο νόμος έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση). Θα πρέπει ο νόμος να ισχύσει για ολους και οχι επιλεκτικά για κάποιους . Δώστε λοιπόν και σε μας το δικαίωμα όπως το έχουν τα ταξί και όλοι οι άλλοι Έλληνες ελεύθεροι επαγγελματίες (ΤΑΜΕΙΟ ΕΦΚΑ) να μπορούμε να συνταξιοδοτηθούμε και συγχρόνως να δουλεύουμε από τα 62 εως τα 67 (εφόσον πληρούνται ολες οι νόμιμες προϋποθέσεις ηλικιας -ενσημα) και να παίρνουμε το 70% της σύνταξης χωρίς να είναι υποχρεωτική η κατάθεση του διπλώματος .Ζούμε σε μία Δημοκρατική χώρα που οι νόμοι είναι ίσοι για όλους τους Έλληνες πολίτες και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ.