ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ Άρθρο 5 Ειδική θεωρητική εκπαίδευση

 1. Ειδική θεωρητική εκπαίδευση προβλέπεται για τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων οδηγών:

α) για υποψήφιους οδηγούς που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (Α’ 167)

β) για υποψήφιους οδηγούς με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

γ) για υποψήφιους οδηγούς που προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας οδήγησης που ορίζονται στο άρθρο 6 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) και

δ) για υποψήφιους οδηγούς που είναι κωφοί ή βαρήκοοι.

 

 1. Για τους υποψήφιους της παρ. 1 προβλέπεται ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση με τη χρήση ειδικού εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει εγχειρίδιο σε ψηφιακή μορφή, όπου η παρουσίαση της ύλης δύναται να γίνεται με ήχο, εικόνες, σκίτσα, πραγματικές φωτογραφίες, κείμενο και βίντεο στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

 

 1. Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2, οι υποψήφιοι οδηγοί προσκομίζουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την έκδοση του Δ.Ε.Ε., και σχετική βεβαίωση από την οποία προκύπτει η υπαγωγή τους στις ως άνω ειδικές κατηγορίες.
 • 31 Μαΐου 2021, 07:39 | Παρασκευάς Γ

  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου: “Προκειμένου να λάβουν μέρος στη θεωρητική εξέταση και στην πρακτική δοκιμασία οι υποψήφιοι οδηγοί, υποχρεούνται να έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με
  τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), περί ελάχιστων απαιτήσεων για τις εξετάσεις οδήγησης”, προτείνω την έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας παρουσίας (τύπου άδειας οδήγησης ή πιστωτικής κάρτας) κατά την εγγραφή του υποψηφίου στην σχολή οδηγών ή τον
  έλεγχο ταυτοπροσωπίας όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 του παρόντος σχεδίου. Η παρούσα διαδικασία αποσκοπεί στη διασφάλιση της πραγμάτωσης του ελάχιστου αριθμού ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
  Η παραπάνω κάρτα θα χρησιμοποιείται τόσο για την έναρξη όσο και και για τη λήξη κάθε μαθήματος θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο αποτύπωμα θα αποθηκεύεται σε βάση δεδομένων, η οποία θα μπορεί να ελεγχθεί τόσο εξ αποστάσεως όσο και δια ζώσης από
  την υπηρεσία μεταφορών ή το Υ.Μ.Ε., όπως περιγράφεται στο άρθρο 20 στο οποίο μπορεί να προστεθεί ως διαδικασία στην παράγραφο 3.
  Είναι γνωστό ότι σήμερα η πλειοψηφία των σχολών δεν πραγματοποιούν τη θεωρητική εκπαίδευση και κατά συνέπεια οι βεβαιώσεις που προσκομίζουν στις υπηρεσίες μεταφορών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό οι υπηρεσίες μεταφορών θα απαλλαγούν από τον περιττό έλεγχο των βεβαιώσεων, αφού θα έχουν τη δυνατότητα είτε
  δειγματοληπτικού είτε πραγματικού ελέγχου.
  Ιδίου τύπου κάρτα, ανάλογη μ’ αυτή του υφιστάμενου ψηφιακού ταχογράφου ενός φορτηγού ή λεωφορείου, προτείνω να έχει και ο εκπαιδευτής ο οποίος πραγματοποιεί τη θεωρητική ή την
  πρακτική εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τις ώρες που διενεργεί τη θεωρητική εκπαίδευση δεν θα βρίσκεται στο αυτοκίνητο (!) ή σε άλλο όχημα και το αντίθετο, κυρίως όμως διαφυλάττεται ο αντικειμενικός σκοπός ύπαρξης των σχολών, που είναι η πραγματική εκπαίδευση.

 • 22 Μαΐου 2021, 19:50 | Αμανατίδου Ελένη

  Να καθοριστεί επακριβώς το είδος της βεβαίωσης. Να σας υπενθυμίσω «τα ποσοστά αύξησης του αναλφαβητισμού» με τις διατάξεις του κου Στυλιανίδη, οπότε και υπήρξε η δυνατότητα εξέτασης σε πολύ απλή μορφή (ερωτηματολόγιο 5) σε όσους δήλωναν με απλή υπεύθυνη δήλωση ότι ήταν αναλφάβητοι.

 • 21 Μαΐου 2021, 06:44 | `ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α

  Η θεωρητική εξέταση κατά βάση διδάσκεται πλημμελώς ενώ πιστεύω ότι το 40% των ατυχημάτων οφείλεται σ αυτό. Ο υποψήφιος δίνει εξετάσεις μαθαίνοντας παπαγαλία με το multiple choise system με αποτέλεσμα όταν ξεκινήσει την πρακτική εκπαίδευση πιστεύει ότι ο φαρδύτερος δρόμος έχει προτεραιότητα. Σε ερώτηση που έγινε σε 8 υποψήφιους ημέρα πρακτικών εξετάσεων τι είναι ένα άσπρο φως που ανάβει την ημέρα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου ένας ήξερε ότι είναι της όπισθεν. Μήπως πρέπει το σύστημα των απαντήσεων να είναι διαφορετικό π.χ όπως το Γερμανικό να έχει δηλαδή και δυο απαντήσεις σωστές για να φανερώνει τις γνώσεις των υποψηφίων. Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στο θεωρητικό σκέλος. Εδώ βλέπουμε στο νομοσχέδιο μπήκαν 5 ερωτήσεις παραπάνω και επιτρέπονται 3 λάθη μήπως έπρεπε να μειωθούν οι απαντήσεις και να μην επιτρέπεται κανένα λάθος διότι στην οδήγηση ένα λάθος μπορεί να οδηγήσει και σε ένα η περισσότερους θανάτους. Μήπως κάτι πρέπει να αλλάξει τελικά στο σύστημα οδικής ασφάλειας που λέγεται (δίπλωμα οδήγησης) γιατί τόσα χρόνια μόνο η υφή του χαρτιού άλλαξε από εύκαμπτο έγινε πλαστικοποιημένη κάρτα.

 • 20 Μαΐου 2021, 19:18 | Διονύσιος Μαυροειδής

  Όσον αφορά τους αγράμματους υποψηφίους, το έγγραφο που θα πιστοποιεί το ότι είναι αγράμματοι δεν θα πρέπει να είναι μία υπεύθυνη δήλωση από μέρους τους, αλλά βεβαίωση από το διευθυντή του σχολείου ή από το γραφείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ν΄αναφέρει μέχρι ποια τάξη φοίτησε ο υποψήφιος οδηγός και αυτή τη βεβαίωση να προσκομίζει ο υποψήφιος στην κατά τόπους Υπηρεσία Υποδομών.

 • 19 Μαΐου 2021, 13:42 | Κώστας Ε

  Νομίζω ότι θα πρέπει να αποκλειστεί για λόγους διαφάνειας η προσκομιση βεβαιώσεων και το σύστημα να αντλεί την πληροφορία αυτόματα απο το gov.gr Οποιος ειναι κουφός π.χ ειναι εγγεγραμένος, οπως πλέον πρεπει να είναι και οι δικαιουχοι διεθνους προστασίας αλλα και οι εχοντες μαθησιακες δυσκολίες μέσα απο την ηλεκττονική συνταγογραφηση φαίνονται επισκεψεις σε ειδικούς κλπ κλπ. Μειώνεται η γραφειοκρατία, διευκολύνεται ο πολίτης, μηδενίζεται η πιθανότητα πλαστών ωεβαιώσεων.