Άρθρο 18: Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις

Οι επενδύσεις που εμπίπτουν στους σκοπούς των Εταιρειών των άρθρων 16 και 17 του παρόντος νόμου, καθώς και της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.» (Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού – Άγιου Κοσμά) αναγνωρίζονται ρητώς ως δημόσιες στρατηγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010, χωρίς άλλη διατύπωση ή διαδικασία