Άρθρο 33: Γενικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλα τα υδατοδρόμια, στα οποία εξυπηρετούνται πτήσεις δημοσίων αερομεταφορών, γενικής αεροπορίας, και αεροπορικών εργασιών από το Δημόσιο, από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ ή Β’ βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.

2. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή:
α) που έχει καθοριστεί με Κανονισμό Λιμένα ως αγκυροβόλιο πλοίων ή χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό,
β) εάν από αυτήν προκαλούνται κίνδυνοι στη ναυσιπλοΐα και αντικειμενικές δυσχέρειες στη λειτουργία λιμένων ή λιμενικών εγκαταστάσεων. Αγκυροβόλια πλοίων δύνανται να χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβολημένα πλοία, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από τον αρμόδιο Φορέα και σύμφωνης γνώμης τα τοπικής Λιμενικής Αρχής,
γ) όπου διεξάγονται συχνά ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων,
δ) που βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 23/2000 (Α’ 18), λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς κίνησης μηχανοκίνητων σκαφών σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,
ε) όπου οι συνήθως επικρατούσες καιρικές συνθήκες, όπως προκύπτει από στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είναι δυσμενείς και δημιουργούν σημαντικό ύψος κύματος, ανώτερο των δύο (2) μέτρων,
στ) που εντάσσεται εντός του δικτύου περιοχών NATURA 2000 εφόσον:
αα) από την κανονιστική διάταξη της περιοχής αυτής απαγορεύεται η χρήση του υδατοδρομίου ή
ββ) από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής του όπως αυτή καθορίζεται στο Ν. 4014/2011 (Α’ 209), και με βάση τα συμπεράσματα της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκύπτει ότι θα παραβλάψει την ακεραιότητα της περιοχής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4014/2011.

3. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων προς και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρμόζουν τη Συνθήκη Σένγκεν (Schengen), εφόσον έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα της διενέργειας των κατά νόμο προβλεπόμενων ελέγχων και τηρούνται απαρέγκλιτα τα διαλαμβανόμενα στο οικείο Πρόγραμμα Ασφαλείας του υδατοδρομίου. Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πραγματοποιούνται μέσω Διεθνούς Αερολιμένα ή Αερολιμένα χαρακτηρισμένου ως νομοθετημένου σημείου εισόδου-εξόδου για τη διενέργεια των κατά νόμο απαιτούμενων ελέγχων, εκτός εάν το υδατοδρόμιο έχει οριστεί ως νομοθετημένο σημείο εισόδου-εξόδου με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μετά από σχετική αίτηση του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου.

4. Η λειτουργία των υδατοδρομίων και η χρήση των υδάτινων πεδίων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.

5. Δεν απαιτείται η ύπαρξη άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου για την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών επί υδάτινων πεδίων.

6. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 14:28 | Γιαννης Βουτσιτσουδης

  συμφωνω με τα σχολια

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 13:33 | Γιώργος Τσουγιόπουλος, χειριστής α/φων

  Συμφωνώ απόλυτα με τα τεκμηριωμένα σχόλια των κ.κ.:
  Α.Ζερμπίνη,Β.Αναστασιάδη,Γ.Νικολούζου, Γ.Καφύρη, Σ.Μπόγδανου, Π.Δημητριάδη, Ν.Μαυροματίδη καθώς και με ΑΟΡΑ Ελλάς και Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών.

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 23:46 | Γιώργος Λιάρτης (ομιλος Υδροπλάνων Γυθείου)

  Seaplanes leave absolutely no trace of their visit.

  Why Seaplanes protect NATURA :

  In a recent 5 year study on the environmental effects of seaplanes the U.S. Army Corps of Engineers, who are responsible for the waterways in the U.S.A., concluded:
  Air Quality: no impact
  Water Quality: no impact
  Soil Quality: no impact
  Wildlife: no impact
  Fisheries: no impact
  Hydrology: no impact

  The U.S. Fish & Wildlife Service owns a large fleet of seaplanes that is used for the safe and efficient surveillance and tracking of wildlife.

  The U.S. National Parks System is one of the biggest users of seaplanes in the World – it considers the seaplane essential for the management of their parks.

  There are many National Parks in the U.S.A where seaplanes and boats provide the only access.

  The U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) has a fleet of seaplanes which are used extensively for biological work, including sea turtle and mammal surveys. The mission of the NOAA is to describe and predict changes in the Earth’s environment and to conserve and manage the U.S. coastal and marine resources.

  Seaplanes are used to monitor the activities and resources in the 1,252 square mile Channel Islands Nautical Marine Sanctuary situated in the Santa Barbara channel off the coast of Southern California. The sanctuary’s primary goal is the protection of the natural and cultural resources. The sanctuary is an area of national significance because of its exceptional natural beauty and resources.

  The Washington State Department of Ecology employs seaplanes to sample water quality – the seaplane is the only form of transport (excluding rowing boats and kayaks) that does not contaminate their findings

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 15:12 | Aθανάσιος Ζερμπίνης

  Χαίρετε ,

  ανήκω στους χειριστές των CL215 , και προσυπογράφω τα σχόλια της ΑΟPA σε αυτό το άρθρο.

  Ιδιαίτερα πρέπει να αρθεί ο περιορισμός για την λειτουργία υδατοδρομίων σε περιοχή Natura , καθώς και να υπάρξει πρόβλεψη για τα Ιδιωτικά Υδροπλάνα.

  Επίσης , η δυνατότητα των υδροπλάνων να χρησιμοποιούν Διεθνές λιμένες (για την διεκπεραίωση των απαραιτήτων τελωνειακών κ.λ.π ελέγχων) για τις πτήσεις εκτός Σένγκεν.

  Μέσω του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου, δίδεται μια μοναδική ευκαιρία για την αξιοποίηση -και όχι εκποίηση- των φυσικών πλεονεκτημάτων της πατρίδος μας. Ας το κάνουμε , τουλάχιστον , καλά.

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 11:40 | Θεμιστοκλής Γαλάνης

  Συμφωνώ με τα σχόλια των κυρίων.

 • 7 Νοεμβρίου 2012, 18:30 | Γεώργιος κ. Καραγκούνης Επαγγελματίας πιλότος (υδροπλάνα)

  Συμφωνώ με τα σχόλια των Κων : Σ. Μπογδάνου, Α.Ο.Ρ.Α., Ελλ. Δ. Μ. Νησιών, Π.Θεοδοσίου, Β.Αναστασιάδη, Γ. Νικολούζου, Γ. Καφύρη, Π.Δημητριάδη, και Ν.Μαυροματίδη.

 • 6 Νοεμβρίου 2012, 15:59 | Σπύρος Μαζαράκης

  Συμφωνώ με τον Δήμαρχο Παξών στο σχόλιό του και θέλω να προσθέσω ότι το υδροπλάνο έχει δυο κινητήρες οι οποίοι λειτουργούν με αεροπορικό καύσιμο Α1 κάνοντας τέλεια καύση άρα δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Επιπλέον, οι κινητήρες είναι στα φτερά πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν αντλούν νερό από την θάλασσα όπως τα σκάφη για να ψύξουν τις μηχανές τους και να το επιστρέψουν στην θάλασσα βρώμικο. Φοβάμαι ότι σε μια περιοχή natura πρώτα πρέπει να απαγορευτούν τα πλοία και μετά τα υδροπλάνα.

 • 6 Νοεμβρίου 2012, 09:45 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις του κ. Μπογδάνου καθώς και αυτές του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ .Επιπρόσθετα θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις πραγματικές δυνατότητες του μέσου ,τις τοπικές ανάγκες καθώς και την τουριστική υπεραξία που μπορεί να προσδώσει σε ένα προορισμό αυτό το φιλικό προς το περιβάλλον μέσο .Διατήρηση τέτοιων άρθρων αποτελεί αναπτυξιακό πισωγύρισμα .

  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
  GROUND OPERATIONS MANAGER/SECURITY MANAGER

 • 5 Νοεμβρίου 2012, 23:12 | Mark Lewin – Μηχανικος υδροπλανων

  Συμφωνω και εγω με τον κυριο Παναγιωτη Θεοδοσιου και το σχολιο του οπος και με τους υπολοιπους. Πρεπει να γινει οσο πιο απλο και λειτουργικο το νομοσχεδιο για την ευκολοτερη και πιο απλη λειτουργεια αυτου του εργαλειου για την συνδεση των Ελληνικων νησιων, να υπαρχη ενδιαφερον για τον επενδυτη και να δουμε επιτελους μια αναπτυξη.Απο την στιγμη που οι αλλοι καταφεραν να το εφαρμοσουν με ασφαλεια και επιτυχια, γιατι να μην μπορουμε και εμεις.

 • 4 Νοεμβρίου 2012, 22:49 | Παναγιωτης Θεοδοσιου μηχανικος αεροσκαφων B1.1

  Διαβάζοντας επιμελώς, το κεφάλαιο Ε΄ του σχεδίου νόμου, περί ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, το οποίο αναφέρεται και νομοθετεί, την ΙΔΡΥΣΗ ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ,κοινώς ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ, θα ήθελα, με όλο τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη μου, προς την αρχή του σχεδίου νόμου και βάση ,των αρκετών ετών επαγγελματικής μου εμπειρίας, με το συγκεκριμένο αντικείμενο(ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ, ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ),να επισημάνω ,ορισμένα σημεία επί του σχεδίου νόμου ,τα όποια, αν εφαρμοστούν ,κάθε άλλο παρά φιλική θα κάνουν την λειτουργία και την επιχειρηματική δραστηριότητα των ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ και των ΥΔΡΟΠΛΑΝΩΝ στην Ελλάδα. Ορισμένα μάλιστα την κάνουν ΑΔΥΝΑΤΗ!
  • Συγκεκριμένα > Στο ΑΡΘΡΟ 33, στις γενικές διατάξεις του κεφαλαίου Ε,΄ παράγραφος στ’, η απαγόρευση ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ σε περιοχές ΝΑΤΟURA 2000, ουσιαστικά , ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΝΗΣΙΑ και ΠΕΡΙΟΧΕΣ στην ΕΛΛΑΔΑ, στα όποια η διασύνδεση τους με υδροπλάνο, ίσως να είναι ΖΩΤΙΚΗΣ σημασίας, καθώς η επικοινωνία τους με άλλο τακτικό μέσον τόσο ΓΡΗΓΟΡΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ, δεν είναι εφικτή. Το ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ, σαν (μηχανικό) μέσο, είναι καταρχήν ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ, το οποίο από άποψη σχεδίασης, κατασκευής και συντήρησης ,ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ! διαρροές, καύσιμων λιπαντικών ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ άλλη μορφή, διαρροής, απώλειας, κακοτεχνίας η ρύπανσης , τόσο στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, όσο και στους επιβάτες του, κάνοντας το, να επηρεάζει το περιβάλλον, ΛΙΓΟΤΕΡΟ ,από οποιοδήποτε άλλο θαλάσσιο η επίγειο μέσο μεταφοράς! Μετά από ΕΠΙΣΗΜΗ ερευνά,( η όποια είχε διάρκεια πέντε (5) ετών!) του U.S. CORPS OF ENGINEERS- το οποίο είναι παράρτημα του αμερικανικού στρατού- για την ρύπανση, η παρενόχληση του περιβάλλοντος από ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ,ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ! το πόρισμα της οποίας κατατέθηκε στο ΚΟΓΚΡΕΣΟ, κατέληξε στο ότι τα ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΔΕΝ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με ΚΑΝΕΝΑ τρόπο! Επίσης ,όταν το ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ βρίσκεται στην θαλάσσια επιφάνεια και υπάγεται, στους ναυτικούς νομούς ,όπως οποιοδήποτε άλλο πλωτό μέσο, γιατί να απαγορεύεται η λειτουργία του, σε περιοχές ΝΑΤΟURΑ 2000 όταν επιτρέπεται η λειτουργία πλωτών μεσών τα οποία είναι ,αν μη τι άλλο, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ρυπογόνα και απαιτούν και ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ εγκαταστάσεις ,οι οποίες σίγουρα επηρεάζουν το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ περισσότερο!

 • 1) Άρθρο 33, παρ.2, στ),σελ.100)
  Προτείνεται η αφαίρεση της παραγράφου 2,στ)
  Αιτιολόγηση:
  Επίσης:
  Στοιχεία Διεθνών Μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
  από την λειτουργία των Υδροπλάνων.

  Mία από τις πιο εμπεριστατωμένες και άρτιες έρευνες, όσων αφόρα τα Υδροπλάνα, εκπονήθηκε σε σημαντικό βάθος χρόνου (5 χρόνια), από την αμερικάνικη υπηρεσία, “U.S.Army Corps of Engineers”με αντικείμενο έρευνας, τις επιπτώσεις των υδροπλάνων στο περιβάλλον.

  Τα Υδροπλάνα, τόσο από πλευράς μεγέθους και χαρακτηριστικών ατράκτου, όσο και από πλευράς λειτουργίας των κινητήρων, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι δεν ανήκουν στην “ενοχλητική” κατηγορία αεροσκαφών, μιας και τα μετρήσιμα ποσοστά θορύβων και λοιπών περιβαλλοντικών οχλήσεων, είναι από τα πιο χαμηλά στην βιομηχανία των μεταφορικών μέσων.

  Σημειωτέον ότι, τα αποτελέσματα της παρουσιάστηκαν και κατατέθηκαν στο αμερικάνικο κογκρέσο (U.S. Congress).Από αυτήν την μελέτη, παρουσιάζονται στον κάτωθι συγκριτικό πίνακα, στοιχεία σχετικά με τον θόρυβο, έτσι ώστε να υπάρξει, μια πιο αντικειμενική εικόνα επί του θέματος.

  Πίνακας Συγκρίσεως θορύβου

  Θόρυβος dBA

  Πυροβόλο Όπλο (κυνηγητικού τύπου) 140+
  Μαχητικό Αεροσκάφος 120+
  Jet Ski 110
  Πριόνι κοπής ξύλων (μηχανικό με κινητήρα) 105
  Μπουλντόζα 99
  Τρακτέρ 95
  Φορτηγό , Μοτοσικλέτα , Λεωφορείο 90
  Αυτοκίνητα γενικής χρήσης 85
  Ανυψωτικό μηχάνημα (forklift) 84
  Ταχύπλοο σκάφος επιφανείας (κρις κραφτ) 65-95
  Υδροπλάνο 75
  Θόρυβος εντός αυτοκινήτου με ταχ. 55 Κm/h 73
  Συνηθισμένος Θόρυβος κουβέντας ολιγομελούς ομάδας 65

  Eίναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί σε αυτό το σημείο, ότι τα 75 db που αναφέρονται εδώ είναι μετρημένα, με μέγιστη ισχύ απογειώσεως και με διάρκεια τα 20 δευτερόλεπτα, κατά την φάση της απογειώσεως στην οποία, οι κινητήρες των Υδροπλανών λειτουργούν σε πλήρη ισχύ.

  Αυτή λοιπόν η φάση, στην περίπτωση των υδροπλάνων, είναι τόσο μικρής χρονικής διάρκειας λόγω του μεγέθους τους αλλά και των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών τους που τους επιτρέπει την τάχιστη αποθαλάσσωση.

  Επιπρόσθετα οι φάσεις αποθαλάσσωσης και προσθαλάσσωσης των Υδροπλάνων πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένα σημεία, σε απόσταση άνω των 100 μέτρων από τις ακτές με αποτέλεσμα η όχληση να μειώνεται περαιτέρω.

  Αθροιστικά λοιπόν σε μία πολυσύχναστη βάση Υδροπλάνων, όπως είναι το Loch Lomond (που έγινε η συγκεκριμένη έρευνα), ο θόρυβος των 75 db’s, δεν ξεπερνάει τα 7 λεπτά, ανά εβδομάδα ή τα 28 λεπτά τον μήνα. Σε ετήσια βάση, τα επίπεδα αυτά του θορύβου δεν ξεπερνούν τις 5.6 ώρες.
  Όπως είναι σαφές, τα νούμερα αυτά στην Ελλάδα θα είναι κατά πολύ μικρότερα.

  Συμπληρωματικά στοιχεία έρευνας.
  Στην ίδια έρευνα καταγράφονται και τα εξής αποτελέσματα, όσον αφορά τις επιπτώσεις του Υδροπλάνου στην ποιότητα των κάτωθι περιβαλλοντικών δεδομένων:

  *Ατμοσφαιρικός Αέρας: μηδενικές Επιπτώσεις
  *Ύδατα μηδενικές Επιπτώσεις
  *Έδαφος – Υπέδαφος μηδενικές Επιπτώσεις
  *Άγρια ζωή μηδενικές Επιπτώσεις
  *Θαλάσσια Ζωή μηδενικές Επιπτώσεις
  *Υδροβιότοποι μηδενικές Επιπτώσεις

  Σε αντίστοιχη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στα αμερικάνικα εθνικά πάρκα, κατά την έξοδο των επισκεπτών από αυτά κατεγράφησαν τα εξής στοιχεία:

  • Μόνον το 1.6% των ερωτηθέντων ενοχλήθηκαν από τον θόρυβο των υδροπλάνων
  • Μόνον στο 1.9% έγινε αντιληπτή η παρουσία του θορύβου κατά την διάρκεια των ενασχολήσεων τους.
  • Μόνον το 2.8% δήλωσαν ότι η φυσική ηρεμία διαταράχθηκε από τον θόρυβο των υδροπλάνων

  Τα στοιχεία αυτά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά, αν σκεφτούμε ότι τα πάρκα αυτά είναι τεράστιες περιοχές, που δεν υπάρχουν αντίστοιχες στην Ελλάδα, με παντελή απουσία δρόμων, αυτοκινήτων, πλοίων, κτηρίων, καθώς και εγκαταστάσεων οποιασδήποτε μορφής.
  Σημειωτέον ότι, το σύστημα των εθνικών πάρκων της Αμερικής, είναι από τους μεγαλύτερους χρήστες υδροπλάνων παγκοσμίως.

  Στοιχεία που καθιστούν το Υδροπλάνο ως ένα από τα πιο φιλικά μεταφορικά μέσα για το φυσικό περιβάλλον.

  • Οι έλικες των Υδροπλάνων βρίσκονται στο επάνω τμήμα της ατράκτου τους, σε επαρκή απόσταση από την επιφάνεια του ύδατος με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται συνδυαστικός θόρυβος αφού δεν υπάρχει επαφή με το νερό. Σημαντικότερο δε αυτού είναι το γεγονός ότι δεν ενοχλείται η υδρόβια ζωή.

  • Τα Υδροπλάνα δημιουργούν κυματισμό 2 έως 3 ίντσες το μέγιστο (10 εκ), με αποτέλεσμα να μην είναι ικανός παράγοντας για την διάβρωση της ακτογραμμής.

  • Σε αντίθεση με τα πλωτά μέσα, οι εξατμίσεις των κινητήρων των Υδροπλάνων, δεν καταλήγουν στο νερό.

  • Τα Υδροπλάνα δεν εναποθέτουν στο νερό, υπολείμματα καυσίμων, λαδιών, υδραυλικών υγρών η άλλα τοξικά απόβλητα, μιας και δεν έχουν σεντίνες σε αντίθεση με τα περισσότερα πλωτά μέσα που επιβαρύνουν τα ύδατα και μάλιστα με μεγάλες ποσότητες.

  • Τα καύσιμα των Υδροπλάνων δεν εμπεριέχουν τοξικά πρόσθετα ( ΜΤΒΕ) σε αντίθεση τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα καύσιμα των πλωτών μέσων.

  • Τα Υδροπλάνα δεν χρησιμοποιούν τοξικά χρώματα και μοράβιες.

  • Τα Υδροπλάνα είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά από αλουμίνιο και συνθετικά υλικά με αποτέλεσμα να μην έχουν οξειδώσεις που καταλήγουν αναγκαστικά στο περιβάλλον .

  • Τα Υδροπλάνα δεν μεταφέρουν ακούσια πανίδα σε άλλες περιοχές.

  Επίσης θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι στην Ελλάδα τα Υδροπλάνα πραγματοποιούσαν, για πέντε ολόκληρα χρόνια, καθημερινές πτήσεις στους Παξούς και στην λίμνη των Ιωαννίνων, που ανήκουν στο δίκτυο περιοχών NATURA 2000, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα περιβαλλοντικής όχλησης ούτε να έχει καταγγελθεί το ελάχιστο από κανένα Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα των περιοχών αυτών.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΔΜΝ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
  ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΜΝ Τ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΔΜΝ Τ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ
  ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΑΡΔΕΛΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
  ΦΩΤΙΟΣ ΣΩΛΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 • 3 Νοεμβρίου 2012, 09:51 | Βιργίλιος Αναστασιάδης

  Υδάτινο Πεδίο σε θαλάσσια περιοχή που εντάσσεται εντός του δικτύου περιοχών NATURA 2000. Σαφώς και θα πρέπει να απαλειφθεί.
  Θα ήταν αδιανόητο σε χώρους που δραστηριοποιούνται ή/και ελλιμενίζονται γιοτ, ταχύπλοα σκάφη, ψαράδικα, μηχανότρατες, δελφίνια ακόμα και μικρά πλοϊα, να μήν μπορούν να επιχειρούν υδροπλάνα.

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 21:07 | Γεώργιος Νικολούζος

  1) Άρθρο 33, παρ.2, στ),σελ.100)
  Προτείνεται η αφαίρεση της παραγράφου 2στ, διότι τα στοιχεία Διεθνών Μελετών για τους δείκτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υδροπλάνων υποδεικνύουν τη φιλικότητα του μέσου προς το περιβάλλον. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι στην Ελλάδα τα Υδροπλάνα πραγματοποιούσαν, για πέντε ολόκληρα χρόνια, καθημερινές πτήσεις στους Παξούς και στην λίμνη των Ιωαννίνων, που ανήκουν στο δίκτυο περιοχών NATURA 2000, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα περιβαλλοντικής όχλησης ούτε να έχει καταγγελθεί το ελάχιστο από κανένα Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα των περιοχών αυτών.

  Για παράδειγμα στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία:

  Πίνακας Συγκρίσεως θορύβου

  Θόρυβος dBA

  Κυνηγητικό Όπλο 140+
  Μαχητικό Αεροσκάφος 120+
  Jet Ski 110
  Πριόνι κοπής ξύλων (μηχανικό με κινητήρα) 105
  Μπουλντόζα 99
  Τρακτέρ 95
  Φορτηγό, Μοτοσικλέτα, Λεωφορείο 90
  Αυτοκίνητα γενικής χρήσης 85
  Ανυψωτικό μηχάνημα (forklift) 84
  Ταχύπλοο σκάφος επιφανείας 65-95
  Υδροπλάνο 75
  Θόρυβος εντός αυτοκινήτου με ταχ. 55 Κm/h 73
  Θόρυβος κουβέντας ολιγομελούς ομάδας 65

  Eίναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί σε αυτό το σημείο, ότι τα 75 db που αναφέρονται εδώ είναι μετρημένα, με μέγιστη ισχύ απογειώσεως και με διάρκεια τα 20 δευτερόλεπτα, κατά την φάση της αποθαλάσσωσης στην οποία, οι κινητήρες των Υδροπλάνων λειτουργούν σε πλήρη ισχύ.

  Στοιχεία που καθιστούν το Υδροπλάνο ως ένα από τα πιο φιλικά μεταφορικά μέσα για το φυσικό περιβάλλον.

  • Οι έλικες των Υδροπλάνων βρίσκονται στο επάνω τμήμα της ατράκτου και σε επαρκή απόσταση από την επιφάνεια του ύδατος, με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται συνδυαστικός θόρυβος αφού δεν υπάρχει επαφή με το νερό. Σημαντικότερο δε αυτού είναι το γεγονός ότι δεν ενοχλείται η υδρόβια ζωή.

  • Τα Υδροπλάνα δημιουργούν κυματισμό 2 έως 3 ίντσες το μέγιστο (10 εκ), με αποτέλεσμα να μην είναι ικανός παράγοντας για την διάβρωση της ακτογραμμής.

  • Σε αντίθεση με τα πλωτά μέσα, οι εξατμίσεις των κινητήρων των Υδροπλάνων, δεν καταλήγουν στο νερό.

  • Τα Υδροπλάνα δεν εναποθέτουν στο νερό, υπολείμματα καυσίμων, λαδιών, υδραυλικών υγρών η άλλα τοξικά απόβλητα, μιας και δεν έχουν σεντίνες* σε αντίθεση με τα περισσότερα πλωτά μέσα που επιβαρύνουν τα ύδατα και μάλιστα με μεγάλες ποσότητες.

  *Σεντίνα είναι αφενός μεν ο υδροσυλλέκτης του πλοίου, αφετέρου δε το κατώτατο εσωτερικό τμήμα των υφάλων ενός πλοίου

  • Τα καύσιμα των Υδροπλάνων δεν εμπεριέχουν τοξικά πρόσθετα (ΜΤΒΕ) σε αντίθεση τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα καύσιμα των πλωτών μέσων.

  • Τα Υδροπλάνα δεν χρησιμοποιούν τοξικά χρώματα.

  • Τα Υδροπλάνα είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά από αλουμίνιο και συνθετικά υλικά με αποτέλεσμα να μην έχουν οξειδώσεις που καταλήγουν αναγκαστικά στο περιβάλλον .

  • Τα Υδροπλάνα δεν μεταφέρουν ακούσια πανίδα σε άλλες περιοχές.

  2) Άρθρο38, παρ.9, σελ.113
  Προτείνεται η άδεια λειτουργίας του Υδατοδρομίου να μην έχει διάρκεια δεκαετή αλλά να είναι αόριστης διάρκειας.
  Με αυτό τον τρόπο θα ελέγχονται σε τακτικά διαστήματα, ιδίως τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά του Υδατοδρομίου που έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ, ενώ τακτικοί θα είναι και οι έλεγχοι του προσωπικού, των εγχειριδίων, των μέσων και του εξοπλισμού, χωρίς
  ο ιδιοκτήτης του Υδατοδρομίου να υποχρεούται να υποβάλει ξανά όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα της αρχικής αδειοδότησης (άρθρο 37) και επί της ουσίας θα επαναλαμβάνεται μια διαδικασία που για να καταλήξει στην ανανέωση της Άδειας θα απαιτεί μέχρι και νέες υπογραφές των συναρμόδιων Υπουργών.

  3) Άρθρο39, σελ.114
  Προτείνεται η μείωση των Μελών της Επιτροπής Υδατοδρομίων στο ελάχιστο δυνατόν, καθώς ο αριθμός των οκτώ (8) Μελών της Επιτροπής είναι πολύ μεγάλος και θα δημιουργεί προβλήματα συντονισμού, καθυστερήσεων αλλά και υψηλού κόστους μετακίνησης των στα νησιά για τον έλεγχο των Υδατοδρομίων. Επίσης, στην επιτροπή προτείνεται η συμμετοχή του τοπικού Λιμενάρχη ή/και τοπικοί Κρατικοί Υπάλληλοι που γνωρίζουν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες της περιοχής τους.

  4) Άρθρο41, παρ. ζ & η, σελ.119
  Προτείνεται η μείωση των απαιτήσεων Πυρόσβεσης και να επανέλθουν όπως αναφέρονται στο προηγούμενου σχεδίου Νόμου του 2010. Μετά από έξι (6) χρόνια προσωρινής λειτουργίας 15 υδατοδρομίων, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα πυρκαγιάς, αλλά και πολυάριθμων Προεδρικών Διαταγμάτων και σχεδίων Νόμου όπου πάντα οι απαιτήσεις πυρόσβεσης ήταν προσαρμοσμένες στην χαμηλή επικινδυνότητα των χερσαίων μόνο χώρων του Υδατοδρομίου καθώς η θάλασσα ελαχιστοποιεί περαιτέρω κινδύνους, ξαφνικά στο τελικό σχέδιο Νόμου να προστίθενται πολύπλοκες και κοστοβόρες απαιτήσεις.
  Η ύπαρξη του θαλάσσιου στοιχείου στα Υδατοδρόμια και ιδιαίτερα στους χώρους όπου προσθαλασσώνεται και ελλιμενίζεται το υδροπλάνο μειώνει κατά πολύ τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ως εκ τούτου και τις απαιτήσεις σε μέσα και εξοπλισμούς πυρόσβεσης.

  5) Άρθρο 53, παρ.1β, & ε, σελ.129-130
  Προτείνεται η αφαίρεση της παραγράφου 1β, δηλαδή η προϋπόθεση ότι το υδάτινο πεδίο θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων μέτρων από την ακτογραμμή. Η απαίτηση αυτή μειώνει κατά πολύ την δυνατότητα χρήσης των υδάτινων πεδίων και ειδικά στις περιπτώσεις πραγματοποίησης έκτακτων πτήσεων σε μικρά νησιά όπου οι διαστάσεις και οι υποδομές των λιμανιών τους είναι πολύ περιορισμένες. Πρακτικά σημαίνει ότι όλες από / προσθαλασσώσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε σημεία, λιγότερο προστατευμένα, αφού θα είναι αρκετά μακριά από τον εσωτερικό χώρο των λιμανιών και άρα στις πλείστες των περιπτώσεων εκτεθειμένα στο ανοικτό πέλαγος και τις όποιες καιρικές συνθήκες.

  Έχει ήδη προβλεφθεί στο Άρθρο 53 του Νόμου (στις παραγράφους: ε, στ, ζ, η, και θ,) όπου σαφώς ορίζεται η στενότατη συνεργασία του κυβερνήτη του Υδροπλάνου με την τοπική Λιμενική Αρχή για όλα τα θέματα ασφαλούς προσέγγισης, προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης, καθώς αυτοί γνωρίζουν καλύτερα ποιο θα είναι το ασφαλέστερο σημείο για την προσθαλάσσωση και την αποθαλάσσωση του Υδροπλάνου.
  Ανά περίπτωση λοιπόν η τοπική Λιμενική Αρχή θα ενημερώνει τον κυβερνήτη του Υδροπλάνου για τις συνθήκες που επικρατούν στο υδάτινο πεδίο (Άρθρο 53 παρ.1 στ) και σαφέστατα θα του επιτρέπει ή θα του απαγορεύει, μετά από την δική της αξιολόγηση και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, την πραγματοποίηση της πτήσης.
  Σημειωτέον επίσης ότι, η επιλογή ενός υδάτινου πεδίου θα γίνεται για την πραγματοποίηση μιας συγκεκριμένης πτήσης σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, κατά την οποία η φάση της προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης θα ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά και μετά ο χώρος θα απελευθερώνεται για τις υπόλοιπες δραστηριότητες.
  Το υδάτινο πεδίο δεν θα αποτελεί μόνιμο θαλάσσιο διάδρομο, σαν και αυτόν που επιλέγεται στην περίπτωση των αδειοδοτημένων υδατοδρομίων και ως εκ τούτου η «δέσμευσή του» από τα Υδροπλάνα θα είναι έκτακτη και ολιγόλεπτη. Επίσης σημαντικότατος λόγος που καθιστά απαγορευτική την επιλογή του υδάτινου πεδίου σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων μέτρων από την ακτογραμμή έχει να κάνει με την υπέρμετρη επιβάρυνση που υφίσταται το Υδροπλάνο και ιδίως οι κινητήρες του όταν αυτό θαλασσοδρομεί για μεγάλη απόσταση από το σημείο προσθαλάσσωσης έως το σημείο αποβίβασης των επιβατών.

  Οι πτήσεις σε υδάτινα πεδία θα βοηθήσουν τα μέγιστα κυρίως τις τοπικές κοινωνίες των Μικρών Νησιών της χώρας μας, καλύπτοντας μια ειδική κατηγορία μη τακτικών μεταφορικών αναγκών τους και ειδικά για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

  Τέλος προτείνεται η απαίτηση για υποχρέωση ενημέρωσης, του Κυβερνήτη προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή, μία (1) ώρα πριν την άφιξη του Υδροπλάνου αντί για τις δυο (2) ώρες που απαιτεί το υπάρχον Σχέδιο, διότι η πρόταση αφορά κυρίως τις Νοσοκομειακές πτήσεις, και μπορεί να χαθεί πολύτιμος χρόνος αν θα πρέπει να περάσουν δύο ώρες από την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής για να αφιχθεί το Υδροπλάνο.

  6) Παράρτημα ΙΙ παρ. ε) ζ) η) θ) ι) σελ.137-138
  Προτείνεται η συμπλήρωση στην παρ. ε ότι οι διαδικασίες ελέγχου screening να πραγματοποιούνται από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Υδατοδρομίου ή του Αερομεταφορέα των Υδροπλάνων με χειροκίνητο εξοπλισμό και με οπτικό έλεγχο για τις αποσκευές κ.λπ.
  Στις παρ. ζ) η) θ) και ι) προτείνεται να προστεθεί ότι «οι καθιερωμένες διαδικασίες ελέγχου θα διενεργούνται από αδειοδοτημένο φορέα με εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό ή από το προσωπικό του Υδατοδρομίου ή του Αερομεταφορέα των Υδροπλάνων, εφόσον θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη εκπαίδευση επί του Προγράμματος Ασφαλείας της ΥΠΑ.

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 09:44 | Γιώργος Ε. Κάφυρης Περιφερειακός Σύμβουλος Ιονίων Νήσων

  Όπως γνωρίζετε, το νησί των Παξών μαζί με την Κέρκυρα, φιλοξένησε το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργίας υδροπλάνων, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες, να έχουν ωφεληθεί ουσιαστικότατα από την δραστηριοποίηση των ευέλικτων και πολυχρηστικών αυτών μέσων μεταφοράς, που αποδείχθηκαν ιδανικά για μια χώρα με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας.
  Το Σχέδιο Νομού Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις είναι σε Δημοσιά διαβούλευση για την τελική του διαμόρφωση.
  Αναφορικά στο κεφάλαιο Ε΄
  Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών (Άρθρο 33, παράγραφος 2) που δεν επιτρέπει τη λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή που εντάσσεται εντός του δικτύου περιοχών NATURA 2000 θα πρέπει να απαλειφθεί, για να μη δημιουργήσει κωλύματα σε περιοχές των Ιονίων Νήσων , όπου σε κάποια νησιά η θαλάσσια ζώνη περιλαμβάνεται στο δίκτυο περιοχών NATURA 2000 χωρίς να έχει γίνει ποτέ φορέας διαχείρισης άλλα και η κανονιστική διάταξη της περιοχής.
  Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι για την ίδρυση και λειτουργία αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών προβλέπεται υποχρεωτικά Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  Επίσης στοιχεία Διεθνών Μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία των Υδροπλάνων, αναφέρουν πως τα Υδροπλάνα, τόσο από πλευράς μεγέθους και χαρακτηριστικών ατράκτου, όσο και από πλευράς λειτουργίας των κινητήρων, δεν ανήκουν στην “ενοχλητική” κατηγορία αεροσκαφών, μιας και τα μετρήσιμα ποσοστά θορύβων και λοιπών περιβαλλοντικών οχλήσεων, είναι από τα πιο χαμηλά και θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι στην Ελλάδα τα Υδροπλάνα πραγματοποιούσαν, για πέντε ολόκληρα χρόνια, καθημερινές πτήσεις στους Παξούς και στην λίμνη των Ιωαννίνων, που ανήκουν στο δίκτυο περιοχών NATURA 2000, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα περιβαλλοντικής όχλησης ούτε να έχει καταγγελθεί το ελάχιστο από κανένα Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα των περιοχών αυτών.
  Τέλος να σας επισημάνω ότι η επαναδραστηριοποίηση των Υδροπλάνων και η άμεση ολοκλήρωση του Νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση των υδατοδρομίων θα απαλλάξει τις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες της χώρας μας από τεράστια και χρόνια προβλήματα, εμπεδώνοντας το αίσθημα ασφάλειας και κρατικής μέριμνας στους κατοίκους των πολύπαθων αυτών περιοχών.

 • 28 Οκτωβρίου 2012, 16:47 | argiris mamas

  Υποστηρίζω τις απόψεις της ΑΟPA Ελλάς σε ο,τι και αν προταθεί ανεπιφύλακτα.

 • 28 Οκτωβρίου 2012, 11:50 | Αερολέσχη Θεσσαλονίκης

  Συμφωνούμε απόλυτα με το σχόλιο/πρόταση της ΑΟΡΑ Ελλάς σχετικά με την προσθήκη ενός Άρθρου για τα Ιδιωτικά Υδροπλάνα.

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 12:09 | Σπύρος Μπογδάνος

  Διαβάζοντας το Σχέδιο Νόμου με δυσάρεστη έκπληξή μας εντοπίσαμε τους προτεινόμενους περιορισμούς (αποκλεισμούς) των περιοχών Natura από την χάραξη Υδατοδρομίων . Ένας τέτοιος νόμος θα ήταν πολύ άδικος για το νησί μας το οποίο κατά την πειραματική περίοδο 2004 – 2007 που λειτούργησαν τα Υδροπλάνα στους Παξούς, είχαμε την τύχη να ζήσουμε τα προνόμια και τα οφέλη αυτού του είδους της συγκοινωνίας, όπου για πρώτη φορά στην ζωή μας δεν νοιώσαμε αποκλεισμένοι και απομονωμένοι ειδικά τους χειμερινούς μήνες με τους δύσκολους καιρούς. Η δε λειτουργία τους ήταν συνεχής και ουδέποτε δημιούργησε κανενός είδους πρόβλημα στο φυσικό περιβάλλον του Νησιού που να έχει καταγγελθεί από Δημόσια Κρατική Υπηρεσία ή Ιδιώτη. Το Δημ.Συμβού
  λιο με την απόφασή του 16-144α/2012
  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε και
  Ζητά πριν την ψήφιση του Νόμου για τα Υδατοδρόμια από την Βουλή να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι κάτωθι παρατηρήσεις του ,ώστε ο Νόμος να εξυπηρετεί και να ανακουφίζει τις αποκλεισμένες μικρές και νησιωτικές περιοχές σαν την δική μας και να έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη των περιοχών αυτών
  1) Άρθρο 33, παρ.2, στ),σελ.100)
  Προτείνεται η αφαίρεση της παραγράφου 2,στ)
  Αιτιολόγηση: Προκύπτει από τα κάτωθι στοιχεία
  Στοιχεία Διεθνών Μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
  από την λειτουργία των Υδροπλάνων

  Mία από τις πιο εμπεριστατωμένες και άρτιες έρευνες, όσων αφόρα τα Υδροπλάνα, εκπονήθηκε σε σημαντικό βάθος χρόνου (5 χρόνια), από την αμερικάνικη υπηρεσία, “U.S.Army Corps of Engineers” με αντικείμενο έρευνας, τις επιπτώσεις των υδροπλάνων στο περιβάλλον.

  Τα Υδροπλάνα, τόσο από πλευράς μεγέθους και χαρακτηριστικών ατράκτου, όσο και από πλευράς λειτουργίας των κινητήρων, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι δεν ανήκουν στην “ενοχλητική” κατηγορία αεροσκαφών, μιας και τα μετρήσιμα ποσοστά θορύβων και λοιπών περιβαλλοντικών οχλήσεων, είναι από τα πιο χαμηλά στην βιομηχανία των μεταφορικών μέσων.

  ΄Όλο το κείμενο της αποφ 16-114α/2012 Δ.Σ του Δ. Παξών μπορείτε να
  βρείτε στην κάτωθι δ/νση:

  http://sites.diavgeia.gov.gr/paxoi/ada/%CE%9243%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%9E-166
  ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ
  Ο Δήμαρχος Παξών

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 09:52 | ΑΟΡΑ Α. Κουτσουδάκης

  Άρθρο 33 & (3) ΑΟΡΑ Α.Κουτσουδάκης
  Διατυπώσεις τελωνείων και διαβατηρίων. Από τη στιγμή, που το υδροπλάνο όταν έρθει σε επαφή με το νερό, θεωρείται από νομική αποψη, σκάφος θαλάσσης, προτεινουμε να μπορεί να περάσει συνοριακές διατυπώσεις και σε λιμένες που έχουν τις σχετικές ευκολίες. Για παράδειγμα, υδροπλάνο με προορισμό την Πάτρα, δεν θα απαιτείται να πιάσει σε Διεθνή Αερολιμένα. Θα περνά τους προβλεπόμενους ελέγχους σε κατάλληλα εξοπλισμένο λιμάνι.

 • 24 Οκτωβρίου 2012, 20:30 | Παναγιωτης Δημητριάδης

  Οι πτήσεις προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης σε περιοχές NATURA θα πρέπει να επιτραπούν διότι είναι τόποι τουριστικού προορισμού. Παράδειγμα είναι η Σκόπελος , Αλλόνησος , εάν το υδροπλάνο δεν μπορεί να προσθαλασσωθεί στην Σκόπελο, Αλλόνησο, λίμνη Πλαστήρα τότε αυτόματα δεν επιβιώνει μία επιχείρηση που θα έχει ως Βάση τον Βόλο ενώ αποκλείει τις περιοχές αυτές από προορισμό τουρισμού. Το ίδιο πρόβλημα θα υπάρχει και σε άλλες περιοχές διότι η μισή Ελλάδα έχει γίνει περιοχή NATURA. Άλλωστε οι περιβαντολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι το υδροπλάνο δεν επηρεάζει το περιβάλλον περισσότερο από μία βάρκα η τα εκατοντάδες σκάφη που πλέουν σε αυτές τις περιοχές.
  Θα πρέπει να γίνει ένα προσχέδιο με καθορισμένες περιοχές Υδατοδρομίων σε όλη την Ελλάδα ώστε ο επενδυτής να γνωρίζει εκ των προτέρων τις περιοχές των υδατοδρομίων με σκοπό την επιβίωση της επένδυσης ή όχι και οι περιοχές να ενταχθούν στο νόμο με περιθώρια τροποποίησης.
  Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία καλό θα ήταν να αποσταλεί ένα έγγραφο προς όλες τις Περιφεριακές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων της Χώρας ώστε να εντάξουν το θέμα προς συζήτηση και να απαντήσουν αν αποδέχονται τη δημιουργία υδατοδρομίων και σε ποιες περιοχές. Αυτό θα ενθαρρύνει τους επενδυτές. Διότι υπάρχει το ενδεχόμενο η πολιτεία να θέλει και ο Δήμος να είναι αντίθετος ή η Περιφέρεια
  Όσον αφορά τις υδάτινες επιφάνειες η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση μη τακτικών πτήσεων να είναι ελεύθερη και να γίνεται με ευθύνη του κυβερνήτη σε συνεργασία με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές και παράλληλη ενημέρωση του πλησιέστερου ATC .
  Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί η προσθαλάσσωση αεροσκαφών μη τακτικών πτήσεων της Γενικής αεροπορίας σε περιοχές όπου δεν υπάρχει λιμενικό όπως της λίμνης Πλαστήρα της λίμνης Σερβίων στην Κοζάνη και αλλού, σε αυτές τις περιπτώσεις η άδεια να λαμβάνεται από την αρμόδια Δημοτική αρχή όπως γίνεται και στο εξωτερικό σε μόνιμη βάση, πληροφορίες προσθαλάσσωσης –αποθαλάσσωσης θα δίδονται στο πλησιέστερο ATC.

 • 22 Οκτωβρίου 2012, 17:04 | Κάφυρης Γεώργιος Περιφερειακός Σύμβουλος Ιονίων Νήσων

  Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

  Θέμα: «Δημοσιά Διαβούλευση για το Σχέδιο Νομού Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

  Όπως γνωρίζετε, το νησί των Παξών μαζί με την Κέρκυρα, φιλοξένησε το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργίας υδροπλάνων, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες, να έχουν ωφεληθεί ουσιαστικότατα από την δραστηριοποίηση των ευέλικτων και πολυχρηστικών αυτών μέσων μεταφοράς, που αποδείχθηκαν ιδανικά για μια χώρα με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας.
  Το Σχέδιο Νομού Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις είναι σε Δημοσιά διαβούλευση για την τελική του διαμόρφωση.
  Αναφορικά στο κεφάλαιο Ε΄
  Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών (Άρθρο 33, παράγραφος 2) που δεν επιτρέπει τη λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή που εντάσσεται εντός του δικτύου περιοχών NATURA 2000 θα πρέπει να απαλειφθεί, για να μη δημιουργήσει κωλύματα σε περιοχές των Ιονίων Νήσων , όπου σε κάποια νησιά η θαλάσσια ζώνη περιλαμβάνεται στο δίκτυο περιοχών NATURA 2000 χωρίς να έχει γίνει ποτέ φορέας διαχείρισης άλλα και η κανονιστική διάταξη της περιοχής.
  Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι για την ίδρυση και λειτουργία αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών προβλέπεται υποχρεωτικά Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  Επίσης στοιχεία Διεθνών Μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία των Υδροπλάνων, αναφέρουν πως τα Υδροπλάνα, τόσο από πλευράς μεγέθους και χαρακτηριστικών ατράκτου, όσο και από πλευράς λειτουργίας των κινητήρων, δεν ανήκουν στην “ενοχλητική” κατηγορία αεροσκαφών, μιας και τα μετρήσιμα ποσοστά θορύβων και λοιπών περιβαλλοντικών οχλήσεων, είναι από τα πιο χαμηλά και θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι στην Ελλάδα τα Υδροπλάνα πραγματοποιούσαν, για πέντε ολόκληρα χρόνια, καθημερινές πτήσεις στους Παξούς και στην λίμνη των Ιωαννίνων, που ανήκουν στο δίκτυο περιοχών NATURA 2000, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα περιβαλλοντικής όχλησης ούτε να έχει καταγγελθεί το ελάχιστο από κανένα Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα των περιοχών αυτών.
  Τέλος να σας επισημάνω ότι η επαναδραστηριοποίηση των Υδροπλάνων και η άμεση ολοκλήρωση του Νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση των υδατοδρομίων θα απαλλάξει τις τοπικές νησιωτικές κοινωνίες της χώρας μας από τεράστια και χρόνια προβλήματα, εμπεδώνοντας το αίσθημα ασφάλειας και κρατικής μέριμνας στους κατοίκους των πολύπαθων αυτών περιοχών.

  Γιώργος Ε. Κάφυρης

  Περιφερειακός Σύμβουλος Ιονίων Νήσων

 • 18 Οκτωβρίου 2012, 18:54 | Ν. Μαυροματίδης

  Άρθρο 33 παράγραφος 2 εδάφιο β) «εάν από αυτήν προκαλούνται κίνδυνοι στη ναυσιπλοΐα και αντικειμενικές δυσχέρειες στη λειτουργία λιμένων ή λιμενικών εγκαταστάσεων.»
  Βάσει αυτού του εδαφίου, ο οποιοσδήποτε που είναι αντίθετος στην ύπαρξη υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου σε οποιαδήποτε θαλάσσια περιοχή, άσχετα από τα πραγματικά κίνητρά του, μπορεί να επικαλεστεί την παράγραφο αυτή και να ξεκινήσει μια αέναη διαδικασία ερευνών και διαβουλεύσεων σχετικά με την καταλληλότητα της περιοχής για την εγκατάσταση υδατοδρομίου ή υδάτινου πεδίου, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η επένδυση.
  Το εδάφιο αυτό θα πρέπει είτε να αφαιρεθεί τελείως είτε να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένο, περιγράφοντας λεπτομερώς τους κινδύνους και τις δυσχέρειες, γιατί οι λέξεις «κίνδυνοι» και «αντικειμενικές» από μόνες τους είναι εντελώς αόριστες και ερμηνεύονται διαφορετικά από τον καθένα.
  Παραδείγματα «πραγματικών κινήτρων» κάποιου θα μπορούσαν να είναι ότι δεν θέλει κίνηση κοντά στην κατοικία ή την ξενοδοχειακή του επιχείρηση, έχει προσωπικές αντιδικίες ή διαφορές με τον επενδυτή ή την τοπική αρχή, του χαλάει τη θέα, κλπ. κλπ.

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 19:27 | ΑΟΡΑ Ελλάς Α.Κουτσουδάκης

  Στο Άρθρο 33 & 3 αναφέρεται πολύ σωστά ότι επιτρέπονται οι πτήσεις υδροπλάνων από/προς χώρες που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν.
  Πτήσεις υδροπλάνων από/προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πρέπει να γίνονται μέσω ενός Διεθνούς Αερολιμένα.

  Προτείνουμε το άρθρο αυτό να τροποποιηθεί. Από τη στιγμή που το υδροπλάνο, όταν έρχεται σε επαφή με το νερό, εξομοιώνεται, σύμφωνα με τη Διεθνή Νομοθεσία, με πλοίο, και ισχύουν τα προβλεπόμενα με τα πλοία, τα υδροπλάνα μπορούν ΕΚΤΟΣ από τα χαρακτηρισμένα Διεθνή Αεροδρόμια, να χρησιμοποιούν τους Διεθνείς λιμένες, που διαθέτουν τελωνεία, διαβατήρια κλπ.

  Προτείνουμε λοιπόν, η δεύτερη πρόταση της & 3 του Άρθρου 33 να τροποποιηθεί και να γίνει ως εξής (οι υπογραμμίσεις ορίζουν τις λέξεις που έχουν προστεθεί στο σχέδιο νόμου)
  «….Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πραγματοποιούνται είτε μέσω Διεθνούς Αερολιμένα ή Αερολιμένα χαρακτηρισμένου ως νομοθετημένου σημείου εισόδου-εξόδου είτε μέσω καταλλήλου λιμένος, με διαδικασίες όπως οι εφαρμοζόμενες στα πλοία, για τη διενέργεια των κατά νόμο απαιτούμενων ελέγχων, εκτός εάν το υδατοδρόμιο έχει οριστεί ως νομοθετημένο σημείο εισόδου-εξόδου με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μετά από σχετική αίτηση του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου.

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 11:28 | ΑΟΡΑ Ελλάς Α.Κουτσουδάκης

  Στο σχέδιο νόμου δεν αναφέρεται πουθενά, που θα προσγειώνονται νόμιμα τα μικρά ιδιωτικά υδροπλάνα (συνήθως 2 έως 4 θέσεων) Σε όλο τον κόσμο είναι ελεύθερα, με ευθύνη του κυβερνήτη, εφ όσον δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων. Προτείνουμε να προστεθεί ένα άρθρο για την αντιμετώπισητου θέματος, όπως το κατωτέρω
  Αρθρο ΧΧ Ιδιωτικά Υδροπλάνα
  Όλα τα μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη, που έχουν μέγιστο βάρος απογείωσης μικρότερο από 5.700 κιλά (12.000 lbs) επιτρέπεται να προσγειώνονται και να απογειώνονται από οποιοδήποτε σημείο των Ελληνικών χωρικών υδάτων, εφ όσον δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων. Εάν τα παραπάνω αεροσκάφη, επιθυμούν να επηρεάσουν μέρος της ακτής, που είναι στη δικαιοδοσία τρίτων (πχ ζώνη ευθύνης λιμένος, ζώνη που ελέγχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τουριστικές εγκαταστάσεις ξενοδοχείων κλπ) οφείλουν προηγουμένως να εξασφαλίσουν την έγκριση του έχοντος την δικαιοδοσία. Επίσης εάν τα παραπάνω αεροσκάφη, επιθυμούν να επηρεάσουν μέρος της ακτής ή της θάλασσας που χρησιμοποιείται από τις Ένοπλες δυνάμεις οφείλουν ομοίως να εξασφαλίσουν την έγκριση του έχοντος την δικαιοδοσία προς τούτο.