Άρθρο 31: Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι ο καθορισμός:
α) των όρων και της διαδικασίας εξέτασης και χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης της άδειας ίδρυσης, κατασκευής, οργάνωσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών από το Δημόσιο, από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ ή Β’ βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από φυσικά πρόσωπα,
β) των υποχρεώσεων και των προσόντων των ανωτέρω φορέων και προσώπων, στους οποίους χορηγείται άδεια λειτουργίας αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών,
γ) των απαγορεύσεων, των περιορισμών δραστηριοτήτων και των υποχρεώσεων των πλοίων που διαπλέουν αεροδρόμια επί υδάτινων επιφανειών ή κινούνται πλησίον αυτών,
δ) τις διαδικασίες ελέγχου και επιθεώρησης των αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών και των σχετικών κυρώσεων, και
ε) των προϋποθέσεων προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκαφών επί υδάτινων πεδίων.

  • 9 Νοεμβρίου 2012, 14:57 | Γιαννης Βουτσιτσουδης

    Συμφωνω με το σχολιο.

  • 23 Οκτωβρίου 2012, 23:34 | Παναγιωτης Δημητριάδης

    Να αφαιρεθεί ο όρος αεροδρόμιο και αντί αυτού να χρησιμοποιείται ο όρος υδατοδρόμιο. Το αεροδρόμιο χαρακτηρίζει το χερσαίο έδαφος προσγείωσης και απογείωσης αεροσκαφών ενώ το υδαστοδρόμιο την υδάτινη επιφάνεια απογείωσης-προσγείωσης αεροσκαφών