Άρθρο 57: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

 • 6 Νοεμβρίου 2012, 11:35 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ

  Οι τροποποιήσεις του νόμου 3908/2011 που βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση καθώς και οι προηγουμενες τροποποιήσεις του, να έχουν αναδρομική ισχύ για όλες τις περιόδους υποβολής και οι επενδυτές με την υποβολή αιτήματος τροποποίησης να προσαρμόσουν εφ΄ όσον το επιθυμούν τα επενδυτικά τους σχέδια στις τρέχουσες διατάξεις.
  Πχ, υπάρχουν επιχειρήσεις που υπέβαλλαν επενδυτικές προτάσεις όταν τα κτηριακά ανέρχονταν ως το 40% του προϋπολογισμού της επένδυσης (περίοδοι υποβολής 2011) ενώ σήμερα το ποσοστό έχει ανέλθει στο 60%.
  Η ύπαρξη διαφορετικών διατάξεων του νόμου δυσχερένουν τον έλεγχο υλοποίησης και δημιουργούν διαφορετικές συνθήκες για επιχειρήσεις που υπέβαλλαν προτάσεις σε διαφορετικές περιόδους.

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 12:51 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΡ

  ΚΑΛΉ ΕΠΙΤΥΧΊΑ.

  Οπως πάντα ξεκινάμε με την πάταξη της γραφειοκρατιας.Κατάργηση της Πολυνομίας και προσωπικό εκπαιδευμένο για την συγκεκριμμένη ανάπτυξη.
  Ασφαλιστικές δικλίδες μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων ακτογραμμών,αεροδρομίων κ.λ.π. και περιορισμένο αριθμό αδειών. Ελεγχο των επενδυτών και των πόρων τους, φορολόγηση όχι υψηλή και περιορισμό κόστους μεταφορας. Αυστηρή τήρηση των κανόνων και έλεγχος από ειδικά συνεργεία τα οποία θα συσταθούν.Πάντως προσοχή διότι αν αποτύχουμε και αυτή τη φορά θα χάσουμε την αξιοπιστία μας και είναι μία από τις καλλίτερες επενδύσεις.