Άρθρο 46: Τιμολόγια Υπηρεσιών Υδατοδρομίων

Ο Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου καθορίζει τα τιμολόγια των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο ή ανώτερο από αυτό που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Για τον καθορισμό των τιμών παροχής υπηρεσιών κάθε υδατοδρομίου λαμβάνονται ιδίως υπόψη ο αριθμός των επιβατών, το βάρος του μεταφερόμενου φορτίου και ταχυδρομείου καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά των αεροσκαφών.

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 14:42 | Γιαννης Βουτσιτσουδης

  συμφωνω με τα σχολια

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 11:58 | Θεμιστοκλής Γαλάνης

  Συμφωνώ με τα σχόλια.

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 18:26 | Ιωάννης Ν. Πατέλλης

  Διευκρίνηση στο προηγούμενό μου σχόλιο γιά τα τέλη χρήσης υδατοδρομίου: Το οποιοδήποτε τέλος υπέρ του Δημοσίου γιά χρήση του υδατοδρομίου καλο είναι να συνοδεύεται με παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του Δημοσίου όπως σε θέματα που αφορούν ασφάλεια πτήσεων, υποχρέωση επιτήρησης χώρου προσθαλάσσωσης από λιμενική αρχή, έλεγχος διαβατηρίων, τελωνιακός έλεγχος σε περίπτωση διεθνών πτήσεων (αφίξεων, αναχωρήσεων)κλπ.

 • 31 Οκτωβρίου 2012, 15:20 | Ιωάννης Ν. Πατέλλης

  Τα τέλη χρήσης του υδατοδρομίου είναι απαραίτητο να υπάρχουν προκειμένου να υπάρξουν και ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές. Δεν συζητάμε για δημόσια υδατοδρόμια μή βιώσιμα, τύπου περιφεριακών αεροδρομίων.

 • 29 Οκτωβρίου 2012, 19:32 | Παναγιωτης Δημητριάδης

  Αρθρο 46
  Θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο άρθρο ότι ΄΄οι νέες επιχειρήσεις δεν θα πληρώνουν τέλη για χρήση υποδομών για τα τρία πρώτα έτη΄΄ Είναι μία πρακτική που εφαρμόζεται και στο εξωτερικό και λειτουργεί θετικά για την προσέλκυση επενδυτών. Άλλωστε η ίδια πρακτική εφαρμόζεται κατά την θερινή περίοδο για τις εμπορικές πτήσεις με υπουργικές αποφάσεις.