Άρθρο 09: Ειδικές Ρυθμιστικές Διατάξεις

1. Το άρθρο 24 του ν. 3894/2010 (Α΄204) όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 21 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 (Α΄86), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 24
Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων
«1. Για τον καθορισμό του χωρικού προορισμού των Στρατηγικών Επενδύσεων, μετά από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, καταρτίζονται και εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Στο πλαίσιο των ΕΣΧΑΣΕ, για την προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων πριν την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων σε χώρους εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί ΕΣΧΑΔΑ των άρθρων 12 και 13 του ν. 3986/2011 (Α΄152) όπως ισχύουν κάθε φορά, με τα οποία ρυθμίζονται ο Χωρικός προορισμός και η Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων και η χωροθέτηση επενδυτικού σχεδίου.
3. Επίσης, στο πλαίσιο των ΕΣΧΑΣΕ, για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3986/2011 (Α΄152), όπως ισχύουν κάθε φορά.»
4. Όπου στα άρθρα 12, 13, 14 και 15 αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, για τα ΕΣΧΑΣΕ, κατά τις διατάξεις του παρόνος άρθρου, νοείται η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.»
2. Για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων δύναται με προεδρικό διάταγμα κατόπιν υποβολής κοινής πρότασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων, και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, να καθορίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οι ειδικοί όροι ανάδειξης και προστασίας αρχαιοτήτων και άλλων μνημείων που ενδεχομένως να εντοπίστηκαν κατά την υλοποίηση της επένδυσης ή να υφίσταντο πριν την έναρξη της. Μετά από την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος της παρούσης παραγράφου δεν απαιτείται η έκδοση άλλης απόφασης από υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Όπου στο Κεφάλαιο Β΄ του ν. 3894/2010 (Α΄204), αναφέρεται η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» νοείται εφεξής η «Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων».
4. Στρατηγικές Επενδύσεις οι οποίες, έως την έκδοση του παρόντος νόμου, έχουν υπαχθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α΄204) όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 21 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 (Α΄86), δύνανται, κατόπιν αιτήσεως του στρατηγικού επενδυτή, να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, άλλως εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α΄), όπως αυτό ίσχυε κατά το χρόνο υπαγωγής τους.

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 19:18 | ΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Σ.ΕΚ.Α.
  Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων
  Νικηταρά 8-10, 10678 Αθήνα, Fax: 210 3816584, Κιν. 6977509501
  Email: sekarchaeologists@gmail.com, https://sites.google.com/site/ektaktoiarchaiologoi/
  Εν μέσω οικονομικής κρίσης κι ενώ η αναπτυξιακή πολιτική οδηγείται σε τέλμα, εντοπίστηκαν επιτέλους οι ανασταλτικοί παράγοντες της ανάπτυξης, ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ! Δεν εντοπίζονται τα αίτια στην κακή διακυβέρνηση της χώρας ή στο λανθασμένο δημοσιονομικό σύστημα, στη διαφθορά, στη φοροδιαφυγή και σε τόσους άλλους τομείς. ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ φαντάζουν ως το κύριο εμπόδιο. Ανέστειλαν τα έργα οδοποιίας, σταμάτησαν την οικοδομή, κατήργησαν τις κλαδικές συμβάσεις, οδήγησαν τη χώρα στην υπανάπτυξη!
  Το σχέδιο νόμου καταργεί τον δημόσιο χαρακτήρα του πολιτισμού νομιμοποιώντας επενδυτές-ιδιώτες στην διαχείριση της πολιτιστική μας κληρονομιάς, εις βάρος του αρχαιολογικού έργου και των μνημείων.
  Αντιμετωπίζοντας τις αρχαιότητες ως εμπόδιο στην ανάπτυξη, τις αποφάσεις για τα αρχαιολογικά έργα δεν τις λαμβάνει αποκλειστικά η αρχαιολογική υπηρεσία, αλλά εμπλέκεται πλέον και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο Άρθρο 9, για την επιτάχυνση των επενδύσεων, ο ρόλος της αρχαιολογικής υπηρεσίας «αντικαθίσταται» από προεδρικά διατάγματα κατόπιν υποβολής κοινής πρότασης των δύο αρμόδιων υπουργείων (Ανάπτυξης-Πολιτισμού) κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, που θα καθορίζουν «τους ειδικούς όρους ανάδειξης και προστασίας αρχαιοτήτων και άλλων μνημείων, που ενδεχομένως να εντοπίστηκαν κατά την υλοποίηση της επένδυσης ή να υφίσταντο πριν την έναρξής της». Μάλιστα μετά από την έκδοση των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων δεν απαιτείται έκδοση άλλης απόφασης από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Είναι ξεκάθαρο ότι η προτεινόμενη διάταξη υποβαθμίζει την αρχαιολογική υπηρεσία, παρακάμπτει τον Αρχαιολογικό Νόμο και κυρίως αντιβαίνει στις διατάξεις του Συντάγματος περί προστασίας της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.
  Το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και νυν τομέας Πολιτισμού και Αθλητισμού, παραδίδεται άνευ όρων και πέραν νόμων στην «ανάπτυξη». Ακολουθεί τη στρατηγική ιδιωτικοποίησης του Πολιτισμού αλλά και αποτελεί ακόμα ένα βήμα προς την υλοποίηση του Καλλικράτη στον Πολιτισμό με συγχωνεύσεις – καταργήσεις Υπηρεσιών, με τελικό στόχο μία Εφορεία Αρχαιοτήτων ανά Περιφέρεια. Έτσι, αντί να υπερασπιστεί και να εκτελέσει τις αρμοδιότητές του, δηλαδή τη διαφύλαξη, ανάδειξη και διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, παραδίδει τη σκυτάλη σε άλλους, γενικούς διευθυντές, που θα ορίζουν τις κινήσεις του επικαλούμενοι την ανάπτυξη, αποβλέποντας όμως ουσιαστικά στη ροή χρήματος στις τσέπες των λίγων, των ιδιωτικών και όχι των κρατικών ταμείων.
  Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων απορρίπτει τις διατάξεις του νομοσχεδίου για τη «Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις» ως απαράδεκτες και αντισυνταγματικές και ζητεί την άμεση απόσυρσή τους. Δεν επιτρέπεται να θυσιαστεί η πολιτισμική κληρονομιά στο βωμό της «ανάπτυξης» και να αφεθεί έρμαιο των συμφερόντων. Συντασσόμαστε στη διατήρηση του κύρους της αρχαιολογικής υπηρεσίας, που είναι η μόνη αρμόδια και υπεύθυνη για τη διαχείριση του αρχαίου υλικού πολιτισμού.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Α.

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 15:42 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ

  Η εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό έχει δημιουργήσει σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 προβλήματα, η επίλυση των οποίων θα ήταν δυνατή με τροποποίηση όμοια με αυτήν που ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011, και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 14 “Ζητήματα εφαρμογής του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και άλλες ρυθμίσεις για την προώθηση των τουριστικών επενδύσεων”, παράγραφος 3.

  Με την εν λόγω τροποποίηση ρυθμίστηκαν και επιλύθηκαν αντίστοιχα προβλήματα για επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν σε πυρόπληκτες περιοχές. Ειδικότερα, επενδυτικά σχέδια που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια του Ν. 3299/2004 έως την 1-9-2008 με τόπο υλοποίησης περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες, εξαιρέθηκαν από τις διατάξεις του Χωροταξικού του Τουρισμού. Ομοίως, μπορούν να εξαιρεθούν από τις εν λόγω διατάξεις και τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου έως την 29-01-2010 και έχουν λάβει εγκριτική απόφαση μέχρι τη δημοσίευση της προτεινόμενης διάταξης σε ΦΕΚ.

  Η διάταξη θα μπορούσε να έχει την ακόλουθη μορφή:

  Οι ρυθμίσεις της υπ’ αριθμ. 24208/4-6-2009 απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν έως την 29-01-2010 στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 και έχουν λάβει απόφαση υπαγωγής μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σε ΦΕΚ. Πιο συγκεκριμένα, δεν εφαρμόζονται για τα επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν λάβει έγκριση για επιδότηση της αγοράς γηπέδου, η οποία έχει γίνει σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 20875/12-05-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
  Γίνεται αναφορά στο θέμα της επιδότησης του γηπέδου στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί η εκάστοτε ξενοδοχειακή μονάδα, διότι σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, και πιο συγκεκριμένα με την απόφαση 20875/12-05-2008, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 922/20-5-2008, ο φορέας επένδυσης είχε τη δυνατότητα να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο χωρίς να έχει την κυριότητα του γηπέδου, αλλά να αιτείται επιδότηση για την απόκτηση αυτού. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, τα ειδικά δικαιολογητικά του άρθρου 2 της 33017/25.7.2007 υπουργικής απόφασης περί «καθορισμού των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης……..», για την έκδοση των οποίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες απαιτείται αποδεδειγμένα η κυριότητα του γηπέδου, δεν υποβάλλονταν από τις μικρές επιχειρήσεις, ως συνοδευτικά της αίτησης υπαγωγής, εφόσον στις ενισχυόμενες επενδυτικές τους δαπάνες περιλαμβάνονταν και η αγορά του γηπέδου αυτού.

  Στην περίπτωση τέτοιων επενδυτικών σχεδίων δεν είχαν και δε θα μπορούσαν να έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση υπαγωγής ειδικά δικαιολογητικά αδειοδότησης όπως π.χ. Αποφάσεις Έγκρισης Αρχιτεκτονικών Σχεδίων, η έκδοση των οποίων δεν ήταν δυνατή ούτε με τη λήψη της εγκριτικής απόφασης από το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας (πρώην Οικονομικών), λόγω των ειδικών διατάξεων του Χωροταξικού του Τουρισμού.

 • Στο πλαίσιο των Ειδικών Ρυθμιστικών Διατάξεων είναι επιτακτική ανάγκη να αξιοποιηθεί και ο ρόλος των οικοδομικών συνεταιρισμών δεδομένης της έκτασης του προβλήματος αλλά και των οφελών που μπορούν να προκύψουν σε επίπεδο οικοδομικής δραστηριότητας αλλά και προσέλκυσης επενδυτών σύμφωνα με σχέδια που αρκετοί συνεταιρισμοί έχουν εκπονήσει, μιας και πρόκειται για αξιόλογες και αξιοποιήσιμες εκτάσεις. Βασικό ζητούμενο είναι να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των συνεταιρισμών σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους ιδιώτες επενδυτές, φυσικά υπό όρους οργανωμένης δόμησης. Για το λόγο αυτό θα μπορούσε μετά την καταγραφή των οικοδομικών συνεταιρισμών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να δρομολογηθεί μία νέα Υπηρεσία που θα στελεχωθεί από υπάρχον προσωπικό που θα έχει ως αντικείμενο τη διευθέτηση και επίλυση εκκρεμών ζητημάτων, τον καθορισμό των διαθέσιμων προς αξιοποίηση εκτάσεων σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και στη συνέχεια με το Invest in Greece.
  Υπό ανάλογο σκεπτικό θα πρέπει να εξεταστεί και η αξιοποίηση των περιοχών Natura σε απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διασφαλίζοντας τόσο τον απόλυτο σεβασμό των περιβαλλοντικών ιδιαιτεροτήτων όσο και τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας τους για την οικονομία και την κοινωνία. Η συνεργασία τους με τις εξωτερικές οικονομίες και τις γειτονικές ζώνες θα προσδώσει αναπτυξιακή δυναμική.

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 15:28 | kmant

  Νομίζω θα πρέπει να υπάρξει και μια πρόβλεψη/ρύθμιση του νομοθέτη για επανεξέταση αποφάσεων που αφορούν επιχειρήσεις που τους έχει ανακληθεί η επένδυση ή έχουν επιβληθεί κυρώσεις και υπάγονται στο νόμο 3299/2004 και 2601/1998, εφόσον δεν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ 5 χρόνια). Μια τέτοια πρόβλεψη θα είναι βοηθητική μέσα στην οικονομική κρίση.