Άρθρο 05: Τροποποίηση των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 3894/2010 (Α΄204)

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄204) προστίθενται τα στοιχεία η) και θ) ως εξής: «(η) στον τομέα της εκπαίδευσης, (θ) στον τομέα του πολιτισμού».
2. Το στοιχείο β. της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α΄204), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Φορέας Πραγματοποίησης για τις ιδιωτικές στρατηγικές επενδύσεις, είναι ο ιδιώτης επενδυτής.»
3. Το άρθρο 2 του ν. 3894/2010 (Α΄204) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνίσταται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), στην οποία μετέχουν ως Πρόεδρος ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ως μέλη οι Υπουργοί Οικονομικών, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο αρμόδιος κατά περίπτωση Υπουργός ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Η λειτουργία της Δ.Ε.Σ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (Α΄137) όπως ισχύει και έχει κυρωθεί με το π.δ. 63/2005 (Α΄98).
Η γραμματειακή υποστήριξη της Δ.Ε.Σ.Ε. παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.
2. Η Δ.Ε.Σ.Ε. με αποφάσεις της καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της.
4. Η Δ.Ε.Σ.Ε. δύναται να δημιουργεί ομάδες εργασίας σε επίπεδο
Γενικών Γραμματέων με Πρόεδρο τον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό ή το
νόμιμο αναπληρωτή του, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών,
το Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.
5. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.
3894/2010 που έχει προστεθεί με την παράγραφο 5 του άρθρου
2 του ν. 4072/2012 (Α΄86), απαλείφεται η λέξη «αδειοδότηση».

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 09:08 | Politikos Michanikos

  Ως πολιτικός μηχανικός, έχω να παρατηρήσω το εξής: ο νόμος 3894, τον οποίο τροποποιεί αυτό το άρθρο, έχει και πολεοδομικές ρυθμίσεις στο άρθρο 7. Και αυτές θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να αφορούν τις υφιστάμενες επενδύσεις. Δεν είμαι νομικός αλλά φαντάζομαι ότι εκεί, που ο νόμος λέει σήμερα «για την πραγματοποίηση … επενδύσεων», πρέπει να λέει «για την πραγματοποίηση ή τη διατήρηση … επενδύσεων». Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και όπου αλλού αυτό χρειαστεί στο νόμο. Η πολεοδομική και χωροταξική αδειοδότηση είναι από τα πιο μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα και οι διατάξεις της επενδυτικής νομοθεσίας είναι πολύ σωστές σε αυτό το θέμα. Ας τις επεκτείνουμε και στις υφιστάμενες επενδύσεις.

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 09:04 | Dimitris Dimitropoulos

  Νομίζω ότι θα πρέπει πράγματι να καλύψετε το κενό της «στρατηγικής νομοθεσίας» για τις υφιστάμενες επενδύσεις. Εγώ βλέπω τα εξής κενά: Πρώτον επιβάλλεται να συμπληρωθεί ο ορισμός των «Στρατηγικών Επενδύσεων», ώστε να καταλαμβάνει και υφιστάμενες επενδύσεις, η σημασία των οποίων τις καθιστά «στρατηγικές» για την οικονομία μας. Τα κριτήρια για να είναι μία υφιστάμενη επένδυση «στρατηγική» θα μπορούσαν να είναι το κόστος της επένδυσης, η διατήρηση των θέσεων εργασίας που υπάρχουν σήμερα και τα γενικότερα έσοδα (ιδίως τα φορολογικά) που εξασφαλίζει το Ελληνικό Δημόσιο από τη συγκεκριμένη επένδυση. Δεύτερον, πρέπει ρητά να χαρακτηρισθούν ως «στρατηγικές» και επενδύσεις στον τριτογενή τομέα της οικονομίας, ιδίως δε στην παροχή υπηρεσιών. Αυτό εξυπακούεται σε μία χώρα όπως η Ελλάδα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην προστατεύουμε επενδύσεις σε κάθε τομέα της οικονομίας μας.

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 20:42 | Ανώνυμος

  Εγώ δουλεύω στην ΑΓΕΤ στη Χαλκίδα. Οι Γάλλοι ετοιμάζονται να την κάνουν και από εδώ και δεν έχουν άδικο. Για να πάρουμε τις διοικητικές άδειες που χρειάζονται για τα εργοστάσια και τα λατομεία φτύνουμε αίμα και είμαστσ συνεχώς όμηροι του κάθε τοπικού «άρχοντα». Πρέπει να κλείσει το εργοστάσιο ώστε να το ξανανοίξουμε, αν το αγοράσει κανείς, σαν στρατηγική επένδυση και να του λύσουμε τα προβλήματα με τις άδειες?

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 20:47 | GeorgeS

  Ο «Απελπισμένος» από πάνω έχει δίκιο. Ακούω και εγώ ότι η Coca Cola φεύγει, η Carrefour έφυγε, εγώ δουλεύω για τη ΦΑΓΕ και λένε τα ίδια. Γιατί δεν φροντίζετε ώστε να διευκολυνθεί η παραμονή τέτοιων επιχειρήσεων στην Ελλάδα? Το πρόβλημα που λύνετε για τους νέους επενδυτές με τις ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης είναι όντως από τα πιο σοβαρά. Γιατί δεν το λύνετε και για τους άτυχους που ήδη έχουν επενδύσει στην Ελλάδα? Ή μήπως νομίζετε ότι θα έρθουν Γάλλοι επενδυτές όταν δύο γαλλικές τράπεζες και η Carrefour έφυγαν τρέχοντας από την ελληνική γραφειοκρατία?

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 13:08 | Παναγιώτης Κ. Φέστας

  Πιστεύω πως πρέπει να δημιουργηθεί μεταβατικό πλαίσιο για όσους έχουν ήδη ξεκινήσει τις επαφές με την αρμόδια υπηρεσία για την ένταξη των έργων τους στη διαδικασία fast track. Δεν είναι λογικό να δημοσιεύεται το ΦΕΚ 2317/Β/10-08-2012 και να ορίζει την αναστολή της διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών όρων σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς χωρίς να προβλέπεται κάποιο μεταβατικό στάδιο για όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για ένταξη σε fast track.

 • 5 Νοεμβρίου 2012, 19:59 | Απελπισμένος

  Είμαι υπάλληλος στα Starbucks και ακούω ότι η εταιρεία ετοιμάζεται να φύγει γιατί δεν αντέχει άλλο τη γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουμε σε κάθε κατάστημα. Μια τέτοια αλυσίδα δεν είναι Στρατηγική επένδυση; Πρέπει να φύγει πρώτα και να χάσω τη δουλειά μου ώστε να έρθει κάποιος άλλος στον οποίο θα στρώσουμε το χαλί της fast track χορήγησης αδειών;

 • 5 Νοεμβρίου 2012, 18:37 | Ependytis

  Αξιέπαινη προσπάθεια για την προσέλκυση επενδύσεων. Εύστοχη η επιλογή να συνδυαστούν οι διατάξεις για τις στρατηγικές επενδύσεις και για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ωστόσο, ειδικά στην ενότητα για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις παραμένει το κενό που υπήρχε στην προηγούμενη νομοθεσία: τα μέτρα αφορούν αποκλειστικά νέες επενδύσεις χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα για τις υφιστάμενες επενδύσεις παρότι αυτές συνεχώς απαξιώνονται και αποχωρούν οι ξένοι επενδυτές. Το καλύτερο κίνητρο για καινούργιες επενδύσεις είναι να ασχοληθεί ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ η νομοθεσία με τα προβλήματα που οδηγούν σε μαρασμό και σε φυγή τις υφιστάμενες επενδύσεις. Ειδάλλως και ο νεοεισερχόμενος εύκολα αντιλαμβάνεται ότι παρά τις «σειρήνες» του νέου επενδυτικού νόμου, όταν πλέον θα έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, θα υποστεί τα ίδια δεινά. Γενικότερα οι Στατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι κεφαλαιώδεις για την Εθνική Οικονομία, είτε γίνουν σήμερα είτε υπάρχουν ήδη. Όσες λοιπόν χαρακτηριστούν Στρατηγικές, υφιστάμενες ή μη, θα πρέπει να τύχουν της ειδικής νομοθετικής προστασίας η οποία προτείνεται εδώ. Προστασία, ιδίως απέναντι στις τόσες διοικητικές αγκυλώσεις σε σχέση με τη χορήγηση των αδειών που είναι αναγκαίες για την απρόσκοπτη λειτουργία των επενδύσεων αυτών. Εξάλλου, αυτό επιβάλλει και η ίση μεταχείριση των επενδυτών, νέων και παλαιών. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το προτεινόμενο άρθρο 5 του νομοσχεδίου και να προβλεφθεί ότι στο καθεστώς των «Στρατηγικών Επενδύσεων» εντάσσονται και υφιστάμενες επενδύσεις/ δραστηριότητες οι οποίες καλύπτουν ορισμένα κριτήρια ώστε να χαρακτηρίζονται και αυτές «Στρατηγικές». Με την υπαγωγή τους στην έννοια των «Στρατηγικών» Επενδύσεων, οι τελευταίες θα μπορούν να αδειοδοτούνται με το ειδικό καθεστώς που προβλέπει ο νόμος, ξεφεύγοντας από τις μεγάλες αγκυλώσεις της ελληνικής γραφειοκρατίας.

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 19:10 | Γεώργιος Σάμπαλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαμεσολαβητής επίλυσης διαφορών (CEDR)

  Προφανής παραδρομή αλλά ας διορθωθεί: Παρ. 3 «1.Συνίσταται Διυπουργική Επιτροπή…» σε «Συνιστάται …» ή «Συστήνεται …» ή «Ιδρύεται…»