Άρθρο 02: Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων (Τμήμα Ε.Ι.Ε.) υπάγεται οργανωτικά στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και ελέγχεται ιεραρχικά απευθείας από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών που διέπουν τις Ιδιωτικές Επενδύσεις.
2. Οι έλεγχοι του ΤΕΙΕ θα διεξάγονται περιοδικά (γενικός δειγματοληπτικός έλεγχος), τουλάχιστον ανά τρίμηνο, και έκτακτα (ειδικός έλεγχος). Συντάσσει πορίσματα ελέγχου, τα οποία απευθύνει στο Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και τα κοινοποιεί στον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό ή Υφυπουργό. Το ΤΕΙΕ δύναται να ενεργεί χωρίς εντολή του ΓΓΣΙΕ.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των συναρμοδίων Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνσης καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ε.Ι.Ε. και τα προσόντα του προϊσταμένου του, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την οργάνωση και το προσωπικό του.

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 11:26 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

  Απευθείας αναφορές όλων των τμημάτων στο Υπουργό/ Υφυπουργό.

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 10:57 | Στέφανος

  «Με προεδρικό διάταγμα … συναρμοδίων Υπουργών…καθορίζονται…αρμοδιότητες…»

  Το Τμήμα Στρατηγικών Επενδύσεων θα έπρεπε να έχει καθορισμένες ΟΧΙ αρμοδιότητες, αλλά ΕΥΘΥΝΗ για να υλοποιούνται επενδύσεις.

  Δηλαδή, αν τώρα «στραβώσει» μια επένδυση από ένα Νόμο του 1950, δεν είναι αρμοδιότητα του τμήματος, η επένδυση πάει στις… καλένδες, και δεν είναι υπάρχει κάτι μεμπτό στην υπηρεσία.

  Αν ήταν, όμως, ΕΥΘΥΝΗ του τμήματος να προχωρήσει ΚΑΘΕ επένδυση, τότε θα ήταν καθήκον του να κανονίσει πχ για την τροποποίηση του νόμου ώστε να προχωρήσει η επένδυση, και κάθε καθυστέρηση θα ήταν ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ να το λύσει.

  Δηλαδή, το τμήμα θα πρέπει να έχει ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΑΜΙΞΗ στην λειτουργία του Δημοσίου, να κρίνεται από τα αποτελεματα του, και να μην είναι το συνηθισμένο γραφειοκρατικό «βόλεμα» «ημετέρων».

  Επίσης, μην ξεχνάμε ότι το το τμήμα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001
  http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/45%CE%923%CE%A6-66%CE%97
  Αν κάνει ένας επενδυτής παράπονο ότι δεν τον βοηθούν να προχωρήσει την επένδυση, τότε αν δεν είναι στις αρμοδιότητες τους, θα του απαντήσουν να πάει να μιλήσει με αρμοδίους, γρανάζια γραφειοκρατίας, απο εδώ παν κι οι άλλοι κλπ. Αν θέλουμε να κάνουμε το τμήμα One Stop Shop για επενδύσεις, τότε το ΤΜΗΜΑ θα πρέπει να ΜΙΛΗΣΕΙ με τους ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ. Και αν δεν καταφέρει τίποτα, θα πρέπει να βρει τρόπο ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ αυτό. Πως; Να πάρει πρωτοβουλίες. Καιρός ήταν.