Άρθρο 50: Έλεγχοι – επιθεωρήσεις υδατοδρομίων

1. Ο έλεγχος εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διεθνών και εθνικών απαιτήσεων για τη λειτουργία και ασφάλεια των υδατοδρομίων πραγματοποιείται από την Δ.Π.Σ.Α.Α.Α., συνεπικουρούμενη από την Επιτροπή Υδατοδρομίων.

2. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις των υδατοδρομίων προς διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας και ασφάλειας τους. Η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. καταρτίζει το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους το πρόγραμμα τακτικών επιθεωρήσεων για την Επιτροπή Υδατοδρομίων, με κριτήρια επιχειρησιακής σκοπιμότητας και γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητας του δικτύου μεταφορών.

3. Ο φορέας της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία και διευκόλυνση στο έργο της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω όρων, επιβάλλονται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α. ή του Αρχηγού ΛΣ-Λ.Α. οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο κυρώσεις, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής.

4. Ο φορέας της άδειας λειτουργίας, σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας υδατοδρομίου, ενημερώνει προηγουμένως εγγράφως τη Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. το ελάχιστο είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία παύσης της λειτουργίας.

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 14:46 | Γιαννης Βουτσιτσουδης

  συμφωνω με τα σχολια

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 11:42 | Θεμιστοκλής Γαλάνης

  Συμφωνώ με τα σχόλια.

 • 28 Οκτωβρίου 2012, 11:40 | Αερολέσχη Θεσσαλονίκης

  Συμφωνούμε με το σχόλιο/πρόταση της ΑΟΡΑ Ελλάς. Ένας και μόνο φορέας πρέπει να έχει τόσο την ευθύνη όσο και την εξουσία να παίρνει τις αποφάσεις.

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 20:42 | ΑΟΡΑ Ελλάς Α.Κουτσουδάκης

  Άρθρο 50 & (1). Στην παράγραφο αυτή, ορίζεται η αρμοδιότητα της Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. στον έλεγχο των υδατοδρομίων. Πλην όμως παρεμβαίνει σαν περιοριστικός παράγων η Επιτροπή Υδατοδρομίων. Από τη στιγμή που έχει οριστεί σαν βασικός φορέας υλοποίησης των υδατοδρομίων η Δ.Π.Σ.Α.Α.Α. δεν πρέπει να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας αντιθέσεων.

  Προτείνουμε να διαγραφούν οι λέξεις
  «…..συνεπικουρούμενη από την Επιτροπή Υδατοδρομίων.»