Δημόσια Διαβούλευση Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιωμένων ή πιθανών Γεωθερμικών Πεδίων Χαμηλής Θερμοκρασίας της Χώρας»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δίνει σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιωμένων ή πιθανών Γεωθερμικών Πεδίων Χαμηλής Θερμοκρασίας της Χώρας».

Με την παρούσα απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου 4001/2011 που πρόσφατα ψηφίστηκε, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός πλήρους και διαφανούς νομικού πλαισίου που θα αποτελέσει βασικό εργαλείο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού. Η πρόβλεψη της ευέλικτης διαδικασίας κατάτμησης του γεωθερμικού πεδίου είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην προσέλκυση επενδυτών στις Περιφέρειες για την αξιοποίηση της γεωθερμίας, που αποτελεί την πιο παραμελημένη μορφή πράσινης ενέργειας και ταυτόχρονα μια από τις πιο ελπιδοφόρες στη χώρα μας.

Στο κείμενο της Υ.Α. προβλέπονται σαφείς και αναλυτικές διαδικασίες με τις οποίες θα αναδεικνύεται ο συμφερότερος για το δημόσιο συμφέρον ανάδοχος, που ταυτόχρονα θα διασφαλίζει τη βέλτιστη και αειφόρο διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου.

Βασικός στόχος της απόφασης είναι επίσης η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της γεωθερμίας χαμηλών θερμοκρασιών, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη στον αγροτικό τομέα της χώρας και όχι μόνο. Οι Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποκτούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο σε συνδυασμό με τις προκηρύξεις των δύο Γύρων Παραχωρήσεων για τα γεωθερμικά πεδία υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε ήδη προωθήσει, θα επιτρέψει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να έχουμε δεκάδες εφαρμογές της Γεωθερμίας στη χώρα.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 25 Οκτωβρίου 2011.