Άρθρο 38 Παραρτήματα – Τροποποίηση του άρθρου 14 του  π.δ. 74/2008  (παρ. 7 του άρθρου 1 και Παραρτήματα της Οδηγίας 2018/645)

Δείτε εδώ το άρθρο 38 του νομοσχεδίου, με το οποίο αντικαθίστανται τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, προστίθεται Παράρτημα ΙΙΙ στο άρθρο 14 του π.δ. 74/2008 (Α’ 112).

 • Συμπλήρωση του παραρτήματος Ι ως εξής:

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
  ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
  Τμήμα 1: Περιεχόμενα
  Οι γνώσεις που λαμβάνονται υπόψη για τη διαπίστωση της αρχικής επιμόρφωσης και της περιοδικής κατάρτισης του οδηγού περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα θέματα του παρόντος καταλόγου. […]
  1. Λεπτομερής κατάρτιση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας.
  Όλες οι άδειες οδήγησης
  1.1.[…]
  1.3α. Στόχος: ικανότητα πρόβλεψης, εκτίμησης και προσαρμογής στους κινδύνους της κυκλοφορίας.
  Επίγνωση των διαφορετικών οδικών, κυκλοφοριακών και καιρικών συνθηκών και προσαρμογή σε αυτές, πρόβλεψη επικείμενων συμβάντων· κατανόηση του τρόπου προετοιμασίας και προγραμματισμού ενός ταξιδιού σε μη φυσιολογικές καιρικές συνθήκες· εξοικείωση με τη χρήση του σχετικού εξοπλισμού ασφαλείας και κατανόηση των συνθηκών υπό τις οποίες πρέπει να αναβληθεί ή να ακυρωθεί ένα ταξίδι λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων· προσαρμογή στους κινδύνους της κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της επικίνδυνης συμπεριφοράς κατά την κυκλοφορία ή των περισπασμών της οδήγησης, όπως χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, φαγητό, ποτό· αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων και ανάλογη προσαρμογή, καθώς και αντιμετώπιση του άγχους που απορρέει από αυτές, ιδίως σε σχέση με το μέγεθος και το βάρος των οχημάτων και τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, όπως οι πεζοί συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και ατόμων γ’ ηλικίας, οι ποδηλάτες και οι αναβάτες μηχανοκίνητων δίκυκλων.
  […]
  Άδειες οδήγησης D, DE, D1, D1E
  1.5. Στόχος: εξασφάλιση της ασφάλειας και άνεσης των επιβατών.
  Συνυπολογισμός των διαμήκων και πλάγιων μετατοπίσεων, κατανομή της χρήσης της οδού, θέση στο οδόστρωμα, απαλότητα της πέδησης, κινήσεις των προβόλων, χρήση ειδικών έργων υποδομής (δημόσιοι χώροι, οδοί περιορισμένης χρήσης), διαχείριση από την οπτική γωνία του οδηγού των αντικρουόμενων στοιχείων της ασφαλούς οδήγησης και των άλλων λειτουργιών, συνεργασία με τους επιβάτες, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων ομάδων επιβατών (άτομα με αναπηρία και άτομα μειωμένης κινητικότητας, παιδιά).[…]
  3. Υγεία, οδική ασφάλεια και περιβαλλοντική ασφάλεια, εξυπηρέτηση, υλικοτεχνική υποστήριξη.
  Όλες οι άδειες οδήγησης […]
  3.5. Στόχος: ικανότητα εκτίμησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
  Συμπεριφορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  Αξιολόγηση της κατάστασης, αποτροπή του δευτερεύοντος ατυχήματος, ειδοποίηση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, περίθαλψη των τραυματιών και παροχή πρώτων βοηθειών, βασικές αρχές επικοινωνίας με επιβάτες/οδηγούς με αναπηρία, αντίδραση σε περίπτωση πυρκαϊάς, απομάκρυνση των επιβαινόντων του φορτηγού/των επιβατών του λεωφορείου, προστασία της ασφάλειας όλων των επιβατών, αντιδράσεις σε περιπτώσεις επιθέσεων, βασικές αρχές της σύνταξης της φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος.
  3.6. Στόχος: συμπεριφορά η οποία θα συμβάλλει στην ανάδειξη του γοήτρου της εταιρείας.
  Συμπεριφορά του οδηγού και γόητρο της εταιρείας: σημασία για την επιχείρηση της ποιότητας εργασίας του οδηγού, διάφοροι ρόλοι του οδηγού, διάφοροι συνομιλητές του οδηγού και βασικές αρχές επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία, συντήρηση του οχήματος, οργάνωση της εργασίας, εμπορικές και οικονομικές συνέπειες μιας διαφοράς.[…]