Άρθρο 19 Τροχοπέδηση Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 59 του Κ.Ο.Κ.

 

Το άρθρο 59 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 59
Τροχοπέδηση ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.
1. Τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με δύο συστήματα τροχοπέδησης, ανεξάρτητα μεταξύ τους, άμεσης και αποτελεσματικής επενέργειας, εκ των οποίων το ένα επενεργεί στον μπροστινό και το άλλο στον πίσω τροχό.
2. Τα οχήματα Ε.Π.Η.Ο. επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με σύστημα τροχοπέδησης, εύχρηστο, άμεσης και αποτελεσματικής επενέργειας.
3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο ή Ε.Π.Η.Ο., που δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.».

  • 21 Νοεμβρίου 2020, 16:21 | Χ. ΛΑΔΑΣ

    2. Τα οχήματα Ε.Π.Η.Ο. επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με σύστημα τροχοπέδησης, εύχρηστο, άμεσης και αποτελεσματικής επενέργειας.

    Εντελώς ασαφές . Η σβήστε το ή καθορίστε όρια όπως στα λοιπά οχήματα πχ με αναβάτη 75 κιλών και μέγιστη ταχύτητα (25χλ/ω) να σταματάει στα 10 / 20/ 50/ ? μέτρα